Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня-2.08.-8.08.2010г.


Recommended Posts

Мисъл за деня-2 август

Нова философия е нужна на човека. Ето, и в Писанието е казано: „Бог създава нова земя и ново небе”. Старата земя и старото небе са места, дето живее скръбта. Новата земя и новото небе са места, дето живее радостта. — Кога ще се сменят старото небе и старата земя, та заедно с тях да си отиде и скръбта? — Когато дойде новата земя и новото небе, с тях заедно ще дойде и Божествената радост.

Силният

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй – текст + инструментал №6

Молитва на царството

Псалом 143

Link to comment
Share on other sites

Новото, високо съзнание, новото разбиране за живота, създават новата земя и новото небе. Не само вън, но и вътре в нас.

Питам: Защо житното зърно се хвърля на нивата? – За да израсте. Нивата крие условия за неговото покълване и развитие. Ако се хвърли вън някъде, на камениста или песъчлива почва, нищо няма да излезе от него. Нова философия е нужна на човека. Ето, и в Писанието е казано: „Бог създава нова земя и ново небе.“ Старата земя и старото небе са места, дето живее скръбта. Новата земя и новото небе са места, дето живее радостта. – Кога ще се сменят старото небе и старата земя, та заедно с тях да си отиде и скръбта? – Когато дойде новата земя и новото небе, с тях заедно ще дойде и Божествената радост. – Защо Бог създаде новата земя и новото небе? – За да си отидат старата земя и старото небе. Щом те си отидат, и скръбта ще си отиде. Да се радваме, че Бог е предвидил това. Старото отнася скръбта, а новото носи радостта. Ако остарявате, вие носите със себе си скръбта; ако се подмладявате, носите радостта. Това е правилният процес в човешкото развитие. Следователно, като ставаш сутрин от сън, отнасяй скръбта и донасяй радостта. – Как ще стане това? – С песен и музика. И вие пеете, само сутрин, когато дохождате на клас, по три пъти на ден не пеете.

Силният

Link to comment
Share on other sites

Представете си, че двама души не се обичат. Давам им 25 английски лири и казвам: Разделете си ги братски. И двамата са бедни. Те се прегръщат, целуват се, всеки взима по дванадесет лири и половина и се примиряват. Така постъпва Бог. На грешните Той дава изобилно блага, за да се примирят със света. Те са богати, за да дават от изобилието си на бедните и на праведните. Бог оправя света чрез изобилието, чрез благата, а не чрез наказания и лишения. На лошите хора Бог дава и деца, да смекчи сърцата им.

Силният

Edited by късметче
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-3 август

Природата допуска да правиш каквото искаш, но после ще ти даде добър урок. Да кажем, че човек се намира на дъното на конус, обърнат с върха надолу. В конуса расте нагоре плодно дърво. Ако Човек иска да обрули плода и хвърли камък нагоре, камъкът ще падне върху главата му. Този пример обяснява следния закон: всичко, каквото човек върши - зло или добро, се връща на него.

Законите на човешкото развитие

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за вторник:

Ще се развеселя – песен

Пътят на живота – молитва

Псалом 27

Link to comment
Share on other sites

Човек е минал през разни народи, за да се усъвършенства. Всеки народ е лаборатория за Невидимия Свят. Човек е минал през разни школи. Заемал е всички обществени положения - и на господар, и на слуга.

Що е старост? Това е болест на човешката плът. В човешкия дух няма старост. Той знае как да работи и как да съхранява силите си.

Когато се освободи от кармата си, човек идва по собствено желание на Земята.

Една сестра попита как да се освободи от кармата си.

- Ето как: този, когото обичаш, не искай да го обсебваш.

Законите на човешкото развитие

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-4 август

Погрешката поправяй веднага, не я оставяй да ти турят лихва. В началотопо-лесно се поправя. Това е Божественият начин. Колкото човек повече отлага, толкова по-мъчно се поправя. Малкият грях е семка. Някой казва: „Това е нищо.”Обаче последствията са големи. Малката семка пораства и става голямо дърво. Малките погрешки създават големи нещастия. Една кибритена клечка е малка, но може да унищожи цял град.

Законите на човешкото развитие

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за сряда:

Песен на светлия път – текст + инструментал №98

Молитва на братството

Псалом 19

Псалом 103

Link to comment
Share on other sites

- Човек иде на Земята като на училище, със специална програма, определена за него. Почти за всеки ден е определено какво трябва да се учи. Човек е пратен тук на училище и екскурзия. Знаете ли откъде сте дошли? Вие сте били недоволни и за да ви утешат, са ви изпратили на разходка с един безплатен билет. Вие сте екскурзианти. Човек трябва да благодари на Бога, че се разхожда. Като се върне у дома си, все ще занесе нещо. Като пътува, трябва да си държи бележки. Като се върне, ще разказва там на приятелите си какво е видял.

Човек не може да реализира всички свои желания в едно прераждане. Затова много пъти ще идва на Земята, докато ги реализира и добие съвършенство.

Законите на човешкото развитие

Ако можем това да проумеем, то не бихме били толкова лоши едни към други, понякога само заради материални облаги или за власт....

Link to comment
Share on other sites

Погрешката поправяй веднага, не я оставяй да ти турят лихва.

Великият Разумен Свят определя съдбата на човека и то не фатално, но съобразно неговите мисли, чувства и постъпки. Щом той ги измени и Бог ще измени своето решение за него - ще се измени съдбата му.

На онези, за които се говори лошо, казвам: „Не се обиждайте.” Който обижда и който се обижда - и двамата не разрешават задачите си. Тогава кармата ще я разреши. Тя е строга и неумолима. Ако чакате кармата да разреши вашите задачи, нищо няма да постигнете.

Дихармата - това са всички благоприятни условия за развитие. Дихармата - това е Благодатта. Благодатта не се дава случайно, а на този, който е готов да използва това, което му се даде. Говори се за онзи, който може да разбира и да се ползва.

Edited by късметче
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-5 август

Някой човек идва на Земята, за да изкупи своите прегрешения. Друг - за да се усъвършенства. Друг идва, за да помага на другите. За тези три неща човек идва на Земята. Като те изпратят за изправяне, това не е по твоя воля, по закон си дошъл. Като те пратят като ученик, да учиш, да се усъвършенстваш, малко си по-свободен. А като си дошъл да помагаш, ти си още по-свободен.

Законите на човешкото развитие

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде

Плодовете на духа – молитва

Псалом 112

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 6 август

Ако чакате кармата да разреши вашите задачи, нищо няма да постигнете. Другият път, по който можете да ги разрешите, е Любовта. Ако човек избере този път, за него се отнася стихът: „Бог да обърше всяка сълза от очите ви.” Това наричаме ликвидация на старата карма. Всички хора са оплетени в нея. Ликвидирайте с нея!

Законите на човешкото развитие

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен – песен

Молитва на триединния Бог

Псалом 44

Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 7 август

За да се справите лесно с кармата си, пазете следното: не говорете лошо един за друг. Ако някой е от невъздържаните и не може да не говори лошо за другите, поне другите да бъдат внимателни и да не се обиждат. Който обижда и който се обижда - и двамата не разрешават задачите си. Тогава кармата ще я разреши. Тя е строга и неумолима.

Законите на човешкото развитие

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен

Малката молитва

Псалом 25

Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 8 август

Ако не обичате всички хора, никакво изкуство не можете да придобиете. Под „всички хора" разбирам да обичаме Бога. Трябва да обичаме всичко, което Бог е създал! В това се крие силата на човешката душа.

Силният

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за неделя:

В началото бе Словото – песен

Добрата молитва

Псалом 61

Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

"Помнете: Бог изисква от всички да бъдете весели, радостни деца. Като види, че не сте радостни, Той пита: Защо тия деца не се радват? Какво им липсва? В сегашния живот има страдания, но те са предвестници на бъдещата радост, която ви очаква. Който е страдал, има право да се радва; който не е страдал, няма право да се радва. Ако не искаш да страдаш, не можеш да се радваш. Щом приемеш страданието, ще бъдеш гражданин в царството на радостта. Това е новата философия на живота. "

Силният

Аз разбирам това така:

който не е усетил страданието, не разбира и радостта.

А може би има още нещо, в което не съм вникнала?

Edited by късметче
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...