Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

824 теми в този форум

  • 0 отговора
  • 9486 прегледа
  • 18 отговора
  • 6519 прегледа
  • 0 отговора
  • 13 прегледа
  • 6 отговора
  • 121 прегледа
  • 6 отговора
  • 130 прегледа
  • 6 отговора
  • 147 прегледа
  • 6 отговора
  • 135 прегледа
  • 7 отговора
  • 156 прегледа
  • 6 отговора
  • 154 прегледа
  • 6 отговора
  • 152 прегледа
  • 7 отговора
  • 188 прегледа
  • 6 отговора
  • 169 прегледа
  • 6 отговора
  • 201 прегледа
  • 6 отговора
  • 237 прегледа
  • 6 отговора
  • 216 прегледа
  • 6 отговора
  • 179 прегледа
  • 6 отговора
  • 224 прегледа
  • 6 отговора
  • 214 прегледа
  • 6 отговора
  • 292 прегледа
  • 6 отговора
  • 219 прегледа
  • 6 отговора
  • 226 прегледа
  • 6 отговора
  • 223 прегледа
  • 7 отговора
  • 263 прегледа
  • 7 отговора
  • 275 прегледа
  • 6 отговора
  • 294 прегледа