Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Креми (късметче)

Прана - жизнената сила - как да я управляваме

Recommended Posts

Книга " Чудеса на лечението с прана" онлайн: http://www.pranichea...ic_essence.html

Автор : Мастър Чоа Кок Сюи

Предишната тема в този форум:

http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=946

А това - един от многото текстова от Учителя:

В езика на природата най-важното е ти да знаеш да дишаш. То е най-същественото. След като се научиш да дишаш, тогава разрешавай всичките въпроси. Ако не си се научил да дишаш, тогава каквото и да направиш, всичкото твое изкуство ще се изпари. Защо ти е богатството, защо ти е знанието? Туй знание къде ще го държиш? И знанието, и здравето на човека зависи от живота, който иде чрез дишането. Във всяка вдишка ти възприемаш живота. Сега да ви направя аналогия. Рибите, които се намират в 10 пъти по-лошо състояние от нас, трябва въздуха да го изкарват, те го нямат в такова приготвено състояние, както ние. Те имат особени апарати, машини, с които изкарват въздуха из водата. И те търсят. Затуй водата минава през техните хриле. Малко количество въздух като намерят, те се радват. Ние, след като приемем въздуха, изкарваме от него жизнения еликсир, или еликсира на живота, или тъй наречената прана, която е проводник на живота. Ако ти не може да приемеш от въздуха праната, ти не може да живееш. Следователно тази наука гласи така: Когато ти дишаш, по никой начин няма да се смущаваш. Ти ще вярваш, че животът ти има голям запас. От тебе зависи, от знанието ти, как трябва да работиш, не да пресилваш дробовете си. Защо във всяка минута се правят по 20 вдишки? Те са 20 обеда на минута. За един час – 60 минути по 20, те са 1200! В 24 часа? Това са обеди, това е пиршество. 20 обеда, това е слагане на трапеза. Тези клетки на дробовете са учени. Във физическия живот по-учени от клетките на дробовете няма. Те са учени специалисти. Може да четете в учебниците колко милиона клетки са. Някои напреднали физиолози говорят за дробовете. Сега се правят опити, какво количество клетки имат.

Следователно, при дишането, според източната наука, има три степени: горно дишане, средно дишане, долно дишане и пълно дишане – четвърта степен. На горното дишане сегашната наша култура е специалист. Който има горно дишане, той дига раменете си и ребрата си. Средното дишане или долното дишане, или, както някои го наричат абдоминално дишане, трябва да се изпълни горната част на дробовете и тогава въздухът трябва да се задържи известно време в дробовете, за да може тогава еликсирът, който е складиран вътре, да се възприеме. От тази прана сутрин има най-много. Затуй сутрин трябва да се става рано. Източните народи рано стават, понеже праната е в изобилие. Като се събудят, всичките хора чрез своите дробове поглъщат я. Вечер има най-малко. Вечер пак почва да се складирва от въздуха. Когато в старо време са препоръчвали човек среднощ да става в 2–3 часа да подиша, някои казват: „Кой ще си наруши съня да става в 4 часа да диша дълбоко? Нека поспим.“ Колко часа трябват за спане? Нашите физиолози определят, че трябват 7 часа, за децата 8 часа; от 26 до 30 години – под 7 часа; от 45 до 60 години трябват по 6 часа, от 60 до 80 години трябват по 5 часа. Като стане човек [на] 120 години, трябват по 3 часа.

Помнете, че вашите религиозни разбирания, вашите научни разбирания зависят от дишането. Дишането, това е един трансформатор, един от най-големите трансформатори в организма между природата и нас. От дробовете тази енергия, която приемаш, трябва да се трансформира. Част ще иде в мозъка, друга част – в тялото, да го поддържа. Но ако твоите дробове не са в изправно състояние, да приемеш живота направо от природата, по друг начин как ще го приемеш? Ще кажете, че има някакви пилюли. Не, това е залъгалка, на лотария играят, чакат да им се падне билет. Ако чакаш да глътнеш пилюл и от него да живееш... Ти ще дишаш! Трябва да знаеш, че онези, които контролират въздуха, са разумни същества. Хората това не знаят. Въздухът се контролира от най-разумни същества, от най-висша разумност. Всичкото щастие е вложено във въздуха. Ние търсим нашето щастие на друго място. Може да четеш книги, може да четеш романи, някой герой ходил, какви ли не геройства [извършил]. Аз наричам герой [този], който знае да диша. Този човек, който знае да диша, той придобива живота.

Изт: Беседа "Земята на живите" http://www.beinsadou...res.php?id=1885

Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Облегчение боли с помощью дыхания

breathing-250.gif

Эта техника самопомощи основана на праническом (или ритмичном) дыхании 6:3:6:3 и представляет собой модифицированный вариант упражнения, описанного в книге «Наука о дыхании индийских йогов» Йога Рамачараки. Она является дополнением к врачебной помощи.

Техника дыхания 6:3:6:3

Дыхание должно быть брюшным, плавным, беззвучным и основанном на скорости вашего пульса. Это очень важно для успешной практики.

Сначала определите нормальное биение вашего сердца, считая биение пульса, таким образом: 1, 2, 3, 4, 5, 6, до тех пор, пока ритм не фиксируется ясно в нашем уме.

1. Медленно вдохните через нос, считая шесть биений пульса.

2. Задержите дыхание, считая три биения пульса.

3. Медленно выдохните через нос, считая шесть биений пульса.

4. Просчитайте три биения пульса между дыханиями.

5. Повторите это упражнение несколько раз (7-14), но не утомляйте себя.

Облегчение боли

Эта техника эффективна при боли, вызванной травмами и ушибами. Вы можете лежать или сидеть прямо.

Начните дыхание в описанном выше ритме. Во время дыхания выполните следующее.

1. Вдохните и на выдохе сознательно расслабьте тело, пошлите волну расслабления в больную область.

2. Вдохните и на выдохе легким приложением воли направьте прану к больному месту с целью усилить в нем циркуляцию энергии и кровообращение.

3. Вдохните и на выдохе с помощью легкого намерения вытолкните больную энергию (или боль) из тела. Представьте, что она выходит из тела серой дымкой и сразу же бесследно тает, растворяется в воздухе.

Это – один цикл из трех дыханий. Продолжайте дыхание, чередуя эти три мысленные приказания, отдаваемые телу. Проделайте это несколько раз – и вы ощутите облегчение боли. Отдохните и проделайте еще несколько раз, чтобы закрепить эффект.

(Юлия Пал, август 2012 г.)

p.s. Буду рада вашим отзывам по поводу эффективности этой техники при разных видах боли.

Техниката е мощна и не изисква предварителни познания, за разлика от други техники по тази система.

Правете я с коремно дишане като йогите и бебетата ( при вдишване да се издува първо коремът, после леко и ребрата)

Превод със съкращения:

Облекчаване на болката чрез дишане

...

Дишането да бъде плавно, беззвучно. Скоростта му се определя от Вашия пулс.

Първо определете честотата на пулса и бройте известно време заедно с него - 1.2.3.4.5.... докато свикнете с този ритъм.

1. Вдишайте бавно през носа, отброявайки 6 удара на пулса.

2. Задръжте дишането за 3 удара.

3.Бавно издишайте през носа за 6 удара.

4.Задръжте дишането за 3 удара.

5. Бавно изпълнете няколко пъти (7 - 14)

Облекчаване на болката:

Техниката е ефективна при травми ...

Може да лежите или седите с изправено тяло.

Започнете дишането в описания по-горе ритъм. По време на дишането изпълнявайте следното:

1. Вдишайте и на издишване съзнателно отпуснете тялото, като изпращате вълните на отпускане в болната област

2.Вдишайте и на издишване с леко усилие на волята насочете праната към болното място с цел да засилите циркулиращата там енергия и кръвообрашение.

3.Вдишайте и на издишване изтласкайте с помощта на леко намерение болната енергия ( болката) от тялото. Представете си, че тя. излиза от тялото като сив дим и веднага безследно изчезва, като се разтваря във въздуха.

Това е цикъл от 3 дишания.

Продължавайте да дишате така, като редувате тези 3 нареждания, които давате на тялото. Направете го няколко пъти и ще усетите облекчение на болката. Починете си и го направете още няколко пъти, за да затвърдите ефекта.

(Юлия Пал, август 2012 г.)

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

О розовом эфирном масле и розовой пране

rose1001.jpg

Роза – королева цветов. Это, наверное, самый известный цветок в мире. С незапамятных времен роза является универсальным символом любви и красоты, понятным в любой стране. Нежный тонкий аромат розы является одним из самых ценных ароматов. Розовое масло и натуральная розовая вода (побочный продукт производства розового эфирного масла) всегда считались предметом роскоши.

Нежный аромат розы гармонизирует систему, снимает стресс и улучшает настроение. А розовая вода является известным Аюрведическим средством и в Индии широко применяется в кулинарии, косметике и традиционной медицине. Например, примочки с розовой водой снимают напряжение уставших глаз и тонизируют кожу лица.

Согласно Мастеру Чоа Кок Суи, розовое масло содержит розовую прану. Именно розовая прана способствует раскрытию и активизации сердечной чакры. Розовая прана помогает «растворить» гнев и практиковать прощение.

Вот что пишет Мастер Чоа в книге «Повышенный уровень пранического целительства» о розовой пране:

«Положительные эмоции порождают розовую прану, представляющую собой разновидность эмоциональной пранической энергии. Розовая прана обладает способностью очищать чакры и меридианы. Ясновидящие описывают, что розовая прана трансформирует грязно-красную энергию либо изгоняет ее из чакр и меридианов. Очищение чакр и меридианов способствует беспрепятственному потоку энергии, что приводит к нормализации работы чакр и повышению способностей тела к самовосстановлению.

Мускус и розовое масло содержат много розовой праны. Их можно принимать внутрь*. Поскольку многие заболевания имеют эмоциональные корни, весьма вероятно, что в будущем мускус и розовое масло будут широко применяться для нормализации эмоциональных состояний, а также в медицинских целях. Также розовую прану можно получить при помощи розового кварцевого кристалла. Энергетически чистый розовый кристалл можно положить на несколько часов в бутыль с водой, и она зарядится розовой праной.»

В книгах Мастера Чоа Кок Суи. «Праническое целение кристаллами», «Практическая психическая самозащита для дома и офиса» и «Праническая психотерапия» мы находим следующую информацию:

 • Розовая прана хорошо подходит для целения психологических расстройств (неврозов, последствий психических травм, посттравматического стресса и др.) и физических заболеваний, имеющих психологические корни.
 • Розовые ароматные палочки выделяют розовую энергию. Она полезна, когда вы хотите ощутить спокойствие и мир на душе.
 • На физическом уровне розовая прана является «привлекающей, успокаивающей и гармонизирующей», а психологическом уровне - вызывает чувство любви.
 • Она легко впитывается пациентом, что помогает ускорить процесс исцеления.
 • Розовая прана способна трансформировать негатив. (Целители могут использовать розовый аромат для трансформации негативных мыслей и эмоций, выбрасываемых пациентом во время сеанса.)

_______________

* Муск и розовое масло можно наносить точечно на кожу в области сердечной чакры (центр грудины).

(Юлия Пал, oкт. 2012 г.)

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тази тема Е ли е продължение на темата Лечение с Прана,защото другата е заключена.Искаше ми се да споделя опит....

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Темата е за праната ... И като лечебно средство. Ще прочета с интерес споделеното от теб, Мария! Поздрави!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Прочетох горе за лекуването на болка чрез дишане.

Друг начин е при спокойно дишане при двишване да си казваш наум "вдишвам добро", а при издишване "издишвам лошото". Може и визуализация за по-голям ефект.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Спукана киста на яйчниците.Първата преди няколко години е оперирана по спешност .Направих Лечение с прана с Кристали.В рамките на час имаше голямо подобрение,всичко изтече навън и до два часа нямаше и следа от състоянието.Спестихме операцията ....Намасте!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря, Мария!

Прочетох горе за лекуването на болка чрез дишане.

Друг начин е при спокойно дишане при двишване да си казваш наум "вдишвам добро", а при издишване "издишвам лошото". Може и визуализация за по-голям ефект.

Да, визуализацията е следната:

При издишване си представяме сив пушек, който излиза от всички пори на тялото. При задържане на дъха той се разсейва и неутрализира от светлината. Вдишваме през всички пори искрящобяла светлина. ( Може да има вариации в цвета на чистата енергия, но бялото е най-универсално и изключва грешки).

Отдавна се занимавам с Лечение с прана. Това е известно на четящите редовно съфорумци. Своя опит не съм споделяла досега по няколко причини от лично естество. Днес смятам да променя това.

Например - защо започнах тези занимания.

Усетих праната между дланите си в един момент на задълбочено размишление върху житейска ситуация, което беше обагрено с много любов и грижа към моите близки. В такива моменти често събирам дланите си с допрени върхове на пръстите и после пак ги разделям. И изведнъж - между тях имаше нещо по-плътно, като захарен памук. ( Усещанията са различни при различните хора.) Тогава бях втрещена и дотолкова не вярвах, че изнесох ръцете си през прозореца, за да ги духа вятърът и да видя дали топлото и гъсто усещане ще изчезне. :) Намаля малко, но си беше все там. И с типичния си практицизъм и материализъм реших, че всичко налично трябва да служи за нещо.

( Днес знам, че всеки може да усети и да види между дланите си своето биополе. И съм давала указания на много хора как да го направят.)

Няколко дни по-късно съпругът ми си удари нокътя така,че посиня. Насочвайки дланите си към мястото, успях да разсея една трета от кръвонасядането - с размер на царевично зърно. Същевременно обаче почувствах и известна умора. След няколко подобни случки реших да не "откривам топлата вода". Разходих се по книжния пазар на пл. "Славейков" и сред всичката езотерична литература намерих своята книга - стройно организирана, с достъпен и ясен изказ, практически ориентирана и - във връзка с духовния свят. Така започна моето обучение.

Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Райнер Крел - пряк ученик на прочутия гуру в лечението с прана - филипинеца от китайски произход Чоа Кок Суи. По професия Райнер Крел е учен биолог и работи за ООН в Италия, където участва в изследователски проекти за прилагане на фините енергии в земеделието. Същевременно той изнася лекции за праничното лечение в няколко страни в Европа, включително и България:

Първо човек трябва да се научи да усеща енергиите с дланите си. Това не е чак толкова трудно, повечето хора успяват да ги почувстват още при първия опит. За целта първо трябва да разтъркате дланите си енергично около минута, после да раздвижите и китките. Накрая от разстояние около половин метър започнете бавно да приближавате ръката си към тялото на някой друг или към себе си.

http://www.eva.bg/ca...ува-с-ръце.html

(Имала съм удоволствието да бъда на негови семинари.)

Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Медитацията е една от техниките за пречистване и самолечение.

Универсална медитация, полезна за всички и за пречистване на земята, медитация се практикува на няколко места в София и други градове. Клипче за запознаване с нея:

http://www.youtube.com/watch?v=9VdjOyjb27A

 

Вече има семинар "Усещане на фините енергии". Семинарът има практическа насоченост. На него хората, които искат да придобият способността да усещат с дланите си, могат не само да направят това, но и да сравнят различни видове материя поради наличието на много мостри - плодове и зеленчуци, млечни храни , козметични продукти,  строителни материали, платове, съдове за хранене и готвене. Разликата между тях се усеща с дланите, а понякога като вкус в устата, като спомен...  Например след този семинар вече избягвам да ползвам алуминиеви чинии. И мога да ви кажа, че керамичните ножове са по-добри от металните. Също така понякога не-био храните са си пак достатъчно полезни. А биопродуктите се случва да бъдат наситени с не особено добра енергия ( при транспорт или престой например). И т.н.

 

Редовно ползвам това умение в магазините. Обаче пред щанда с прясното мляко постоях, постоях и се обърнах кръгом без покупка.

Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Прехвърлям мнението на Alexander от тук:

http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=13842&hl=

 

 

Искам да споделя за една случка, по-скоро за едно чудо, което се случи преди 2 дни. Накратко студентка в провинциален град на стотици километра от София, изпити през 3 дни и Страшно силно главоболие нестихващо вече 10 дни. Дори и след сън не намалява, събужда се нощем - кошмара продължава! Не се облекчава от нищо, нито от аналгетици нито от хомеопатични лекарства!

  Но този кошмар спря и изчезна само с един кратък сеанс Прана. Просто болката се изпари за 5 минути!

  Ще цитирам момичето: "...усещам едни добри ръце и пръсти, които интензивно работят върху мен, усещам че съм в един защитен кръг, където цари спокойствие и защитеност, после кръгът внезапно  изчезва също и добрите ръце и... ...спокойствието се разпространява навсякъде около мен а... болката... болката вече я няма!!! Благодаря  К.С. че ме спасихте от кошмара!"

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Лечение  с прана на Мастър Чоа Кок Сюи е международно разпространен метод. Школата в Русия е силно развита, за което много спомага активността на Юлия Пал. На нейното усърдие и постоянство дължим цитирания по-долу сайт, за който можете да се абонирате и да получавате месечни статии.

Ето една особено полезна, която да ни напомни, че

- първо трябва да се грижим за собственото си здраве и енергийна чистота

- системата на Мастър Чоа дава перфектни методи за това

 

Ждем Вас на сайте http://pranarussia.net!

Как избежать загрязнения «больной» энергией?

Энергетическое загрязнение является реальностью. Когда мы оказываем целительскую помощь, наша энергия взаимодействует с энергией пациента на многих уровнях. Во время целительского сеанса, даже на расстоянии, создается энергетическая связь между ним и пациентом. Слабость на любом из энергетических уровнях целителя может привести к загрязнению целителя  от пациента через созданный канал (каналы).

В праническом целительстве четко сформулированы принцип «больной» энергии и принцип загрязнения. Согласно этим принципам, загрязнение «больной» энергией может произойти в следующих случаях:

 • целитель не соблюдает энергетическую гигиену (не избавляется правильным образом от «больной» энергии, не моет рук и т.д.);

 • целитель эмоционально привязан к пациенту или к результатам лечения (то есть, целитель заново воссоздает энергетические каналы, привязывающие его к пациенту, через которые и происходит загрязнение);

 • целитель целит в состоянии эмоциональной подавленности, гнева, раздражения или общей слабости и поэтому становится уязвимым для энергетического негатива;

 • целитель заряжает чересчур интенсивно (т.е. передает больше энергии, чем ее получает), что ослабляет его собственную систему;

 • целитель забывает, что он является проводником целительной энергии и начинает использовать собственную энергию, что приводит к энергетическому истощению и загрязнению.

Методы очистки от энергетического загрязнения

1. Решительно перережьте все энергетические нити на уровне солнечного сплетения, связывающие вас с энергетическим полем пациента. Повторите, если требуется.

2. Поддерживайте состояние эмоциональной непривязанности. (Однако при этом целитель не должен быть холодным или безразличным по отношению к пациенту.)

Эмоции являются энергией. Если вы вдруг соприкоснулись и почувствовали эмоциональное тело пациента – оставайтесь нейтральным. Знайте, что ваши ощущения – всего лишь энергия и что эта энергия не принадлежит вам. Продолжайте сеанс целения как обычно.

3. Примите ванну или обливание теплой соленой водой. Повторите несколько раз, если потребуется.

4. После водной процедуры проделайте праническое дыхание для очищения и подзарядки энергетического тела: 5-7 циклов дыхания «6:3:6:3» и несколько циклов попеременного дыхания.

5. Очистите свою ауру с помощью пранической чистки.

6. Проведите медитацию «на двух сердцах» и благословите душу пациента и людей, состояние которых вас угнетает или расстраивает, а также всех других людей, которым требуется целительная помощь.

Практика этой медитации способствует развитию у целителя качеств внутренней доброты и сострадания при сохранении эмоциональной непривязанности и способствует «расширению» его энергий, что защищает ауру от загрязнения и в то же время трансформирует негатив, пытающийся проникнуть в ауру.

Методы повышения и утончения собственной энергетики

Во внутреннем мире подобное притягивает к себе подобное, поэтому целитель с дефектами характера становится уязвимым для негативной энергии, присутствующей в окружающей среде. Если же целитель систематически работает над совершенствованием своего существа, негативная энергия из окружающей среды не может легко проникнуть в его ауру или повлиять на него другим образом.

Как повысить и утончить свою энергетику? Духовные учителя рекомендуют следующее:

 1. регулярно практиковать физические упражнения;
 2. перейти на энергетически чистое, сбалансированное питание;
 3. практиковать работу над характером;
 4. сознательно воспитывать в себе добродетели;
 5. заниматься служением и благотворительностью;
 6. регулярно практиковать медитации, в особенности, благословляющие медитации (метта), например, «Медитацию на двух сердцах».
Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

д-р Ерик Робинс, лицензиран уролог, Лос Анджелис

в

Предисловие ( писано 1987 г.)

към

"Чудеса на лечението с прана"

 

 

" За да бъдете наясно по отношение на моята професионална правоспособност и моите пристрастия от самото начало, позволете ми да кажа, че съм практикуващ уролог в Л. Анджелес, Калифорния. Истински обичам практиката на стандартната медицина. Обичам да съм в операцинната зала и изпитвам необикновено голямо удоволствие, че съм лекар. Моето голямо влечение към медицината и грижата за здравето на пациентите ми ме накараха да разбера, че нещо мипсва и в моята подготовка, и в моята практика. Направих това откритие, когато стана ясно, че общоприетата медицина не гарантира излекуването на значителна част от моите пациенти. Уморих се да давам лекарства, които да лекуват само симптомите на пациентите ми, без да лекуват скрития проблем.

Това ме накара да поставя под съмнение основния принцип, на който се основава стандартната медицина: тялото се нуждае от лекарства или операция, за да се излекува.

...

Когато преди малко повече от година открих лечението с прана, бях развълнуван, защото тук имаше система, която "запълни празнините" в моята собствена подготовка и практика. Тази система показваше източника на болестта, предлагаше добре обосновано допълнение към медицинската ми практика...

Откакто прилагам лечение с прана, започнах да лекувам остри и хронични заболявания с все по-нарастващ успех. И когато в болницата се заговори за моята "работа", някои колеги започнаха да ми изпращат по-трудните си пациенти, след като лечението им беше завършило и стандартната медицинска помощ не беше дала резултат. Винаги след няколко сеанса на лечение с прана състоянието на тези пациенти се подобряваше. "

 

Имах възможност да слушам доклад на д-р Робинс 2008 година в Хамбург. Определено напредъкът му като лекар и лечител беше голям. Той продължава своята успешна работа в Калифорния.

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Креми,благодаря за сайта,много е полезен.С твое разрешение дали да не открия тема за Лечение с Прана за домашни любимци?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 

1906 година

По бележки и протоколи на първите ученици на Учителя -Петър Константинов Дънов

Лъчистата материя, която изтича от човешкото тяло, изтича най-много от ръцете и нозете ни. Тази лъчиста енергия се нарича флуиди. Тази енергия ние можем да затворим в себе си при известни случаи, като прекръстосаме ръцете и краката си. Ако се преуморяваме умствено или телесно, ние губим много от тази енергия, чувстваме се отпаднали, слаби. Тази лъчиста материя образува около главата ни тъй наречения ореол или аура. Ореолът на човека бива такъв, какъвто е характерът му. Злъчният човек има зелен ореол, кръвожадният - тъмночервен, мъдрият - светложълт, и прочие. Ореолът на светията е лъчезарно светложълто.

В ума и сърцето има по два центъра: положителен и отрицателен. Между ума и сърцето винаги трябва да има хармония.

1907 година

Има седем магнетически течения - положителни и отрицателни. Първото течение магнетическо е в краката.

Второто магнетическо течение е във връзка с човешките сили.

Третото е свързано с чувствата.

Четвъртото е свързано с човешката мисъл.

Петото е свързано със съзнанието на човека.

Шестото - с течението на живота.

Седмото е свързано с висшето проявление на човека -човешкия дух.

Тези течения могат да се сгъстяват и разширяват и според това сгъстяване и разширяване са и разните състояния. Всяко разширяване е акт на творчество и всяко сгъстяване е акт на порядък. Излишъкът на нещата създава злото и щом се изчисти злото, остава само доброто. Когато нашето тяло се гради и съгради, излишъкът ще отпадне и ще стане творческа основа на друг свят, ще се използва така, както ние използваме тор за нашите ниви и градини.

* * *

Когато мислите лошо за някого, това показва, че сте в едно сгъстено, противоположно течение и страдате. Не се осъждайте и не осъждайте другите.

* * *

В умствения свят се изисква да бъдете активни, но същевременно спокойни. Леността е признак за сгъстяване на течението. Ако дойде една лоша мисъл, кажете й: „Ти не съществуваш и нямаш власт над мене". Защото лошите духове понякога хипнотизират и връзват човека, но вие може да се освободите от въжето на лошия дух.

* * *

Не се приближавайте много един до друг. Ако две дървета се приближат много, ще изсъхнат, но за да виреят добре, трябва да има известна дистанция между тях.

Когато един нисш организъм действа върху един висш и вземе надмощие, образува болестите. А когато един висш организъм, висш живот действа върху един нисш, дава здраве. Затова, ако плътта има надмощие над духа, човек всякога ще заболява. Ако духът има надмощие над плътта, човек всякога ще бъде здрав.

Медицински и окултни правила

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Креми,благодаря за сайта,много е полезен.С твое разрешение дали да не открия тема за Лечение с Прана за домашни любимци?

 

МИличка, защо пък с мое разрешение?

Разбира се, идеята е чудесна и има какво да се напише. Може би и хората ще се отпуснат да споделят повече, защото това вече не е толкова лично.

И ще е добре да свържеш двете теми с линкове.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В първите 2 - 3 минути - малко упражнение, добре познато на повечето, които ме познават лично.

След 6-та минута - сравнение с физичен закон и познание, което се дава във 2-ро ниво.

Съвсем в края - проста техника за предпазване от негативни енергии. Всеки я е ползвал инстинктивно.

Бъдете здрави! :)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vWtYEt_89lY#at=137

 

Мастър Стивън Ко е лектор, от който всеки има какво да  научи, особено ако наблюдава внимателно.

Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте! След морето тази година се върнах с възпаления, инфекции и цистит. Положението ми беше много зле. Благодаря, че преди месеци Креми ни запозна с Лечението с Прана. Благодаря и за нейната помощ. След прилагане на научените техники, болезненото ми състояние още на същия ден започна да се подобрява и буквално за няколко часа зверските болки, които изпитвах започнаха да спират.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...преди месеци Креми ни запозна с Лечението с Прана.

 

...Благодаря и за нейната помощ.

Мили съфорумци,

това лято не само запознах, а обучих 14 прекрасни мои приятели ( повечето от които дотогава не познавах) от един малък южен град с най-вълшебната поляна за паневритмия!

Щастлива съм, че чрез голямото дело на Мастър Чоа направих и продължавам да правя хората все по-самостоятелни и съзидаващи.

В процеса на лечение на Dove " дадох едно рамо" най-вече с молитва. Останалото направиха те - самата тя и още един човек. Повече подробности имат право да споделят само те.

Ще кажа само, че са добри майсторки и съм горда с постигнатото от тях. Скромността в случая не е нужна. Нека бъдем обективни, за да знаят повече хора каква независимост и радост могат да се постигне.

Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Mного, много полезна и прегледна статия на английски за приликите и разликите между Лечение с прана и Рейки:

http://yuliapal.net/english/?page_id=8

 

На 2. 11. от 9.00 до 10.00 в София ( после залата е заета за семинар) предстои информационна лекция за Лечение с прана. Който желае да я посети, моля да ми се обади тук на лични.

Залата не е окончателно уговорена, така че ако имате предложения за място, също се приемат.

Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Малко пресен личен опит - навехната става.

При мен се установи, че няма счупвания и размествания на костите.

Лечението с прана дава моментално облекчение. Използват се познанията от 1-во или 2-ро ниво. Облекчението на болката настъпва секунди след началото на първото третиране. 

Имаше известно зачервяване на отока, то изчезна до половин ден, може би и по-малко. На втория ден можех да стъпвам без болка. Тук е мястото на дисциплината - да не се прекалява с обезболяващото въздействие и да се пази ставата.

Лечението се изразява в следното:

Три пъти седмично ( през ден - два) се диагностицират всички енергийни центрове и при необходимост се хармонизират. Това трае от 30 мин за най-начинаещите до 5 - 10 мин. След това локално на ставата и прилежащия й енергиен център - премахва се болната, изразходвана енергия, обезболява се леко, енергизира се със свежа, която има характеристики да подпомага лечението на меките тъкани ( такава специфика се постига с 2-ро ниво, но и само с 1-во ефектът ще е достатъчен.) Локалното лечение трае 3 мин. и се повтаря 2 пъти дневно или при появяване на болка ( или при претоварване на крака, което не би трябвало да се случва).

Навехната става се възстановява бавно и трябва да се щади. В повечето случаи това отнема до 3 месеца. При мен -може би месец.

Най-благодарна съм на този вид лечение, че

- не завися от аптеки, лекари, поликлиники, Макар че в определени случаи консулт с лекар и най-вече с ползване на медицински изследвания и техника внасят нужната яснота.

- моментално облекчение при болка.

Особено полезно за планинари, алпинисти, скиори и др. практикуващи екстремни спортове.

 

Да допълня, че ползвам също компреси - денем с риванол, вечер с лук, леко посолен. Имат чудесен ефект. Майката природа се е погрижила за нас.

 

Разбира се, осведомих се и за лекарствата, предлагани от фармацевтиката. Ефектът им е предимно обезболяващ. Което, както се разбра, не ми е необходимо.

Особено ми препоръчаха едно, което чудотворно изчистило отока на мой близък. Погледнах противопоказанията и още веднъж благодарих, че съм имала благоразумието да изуча лечението с прана.

Не вземайте ....

• Ако Вашият лекар е установил, че имате сърдечни проблеми, включително сърдечна недостатъчност (умерена или тежка), проблеми с кръвообращението (периферна артериална болест) и стенокардия (болка в гърдите) или ако сте имали инфаркт, инсулт или микроинсулт (преходно нарушение на мозъчното кръвообращение) ....... може леко да повиши риска от инфаркт и инсулт. Поради това той не трябва да се използва от хора, които вече са имали сърдечни проблеми или са прекарали инсулт.• Ако сте получавали алергична реакция към някоя от съставките на Селебрекс.

• Ако сте получавали алергична реакция към група лекарства, наречени "сулфонамиди". Това са антибиотици, които се използват понякога за лечение на инфекции.

• Ако сте имали астма или алергична реакция като сърбящ кожен обрив, отоци или свиркащо дишане; носни полипи или силно набъбване на носната лигавица след прием на аспирин или друго противоартритно лекарство.

• Ако имате язва на стомаха или дванадесетопръстника (червата) или кръвоизлив от стомаха или червата.

• Ако имате възпаление на дебелото черво (улцерозен колит) или възпаление на червата (болест на Крон).

• Ако имате сърдечна недостатъчност или тежко чернодробно или бъбречно заболяване.

• Ако кърмите.

• Ако сте бременна.

• Ако съществува възможност да забременеете. Трябва да използвате надеждни противозачатъчни средства, докато вземате ......... Говорете с Вашия лекар, ако се нуждаете от допълнителни съвети.Ако забременеете, спрете да вземате ..... и съобщете това на Вашия лекар.В някои случаи може да е необходимо Вашият лекар да вземе специални мерки, когато Ви предписва ........

Уверете се, че преди да започнете да вземате ......., Вашият лекар знае, че:

• Имате чернодробно или бъбречно заболяване.

• Имате отоци (задръжка на течности).

Сте боледували от язва на стомаха, язва на дванадесетопръстника (червата) или сте имали кръвоизлив от стомаха или червата.

• Сте прекарали инсулт или микроинсулт (преходно нарушение на мозъчното кръвообращение).

• Ви е правена операция на артериите на долните крайници.

• Съществува вероятност да сте обезводнени, което се дължи, например, на болестно състояние или диария.

• В момента провеждате лечение за инфекция, тъй като ...... може да маскира треската, която е белег на инфекция.

• Вземате warfarin (варфарин) или други лекарства, които предотвратяват кръвосъсирването (антикоагуланти).

• Вземате ацетилсалицилова киселина (аспирин).

• Ви е казвано преди, че имате непоносимост към някои захари (напр., състояния, имащи отношение към лактозата или галактозата).

Впрочем -

имах време да поразсъждавам малко за симптомите по принцип.

Болката е сигнал - след като сме диагностицирали и определили лечение, би било жестоко да държим човека с болка. Особено ако можем да обезболим, без да товарим организма с химикали.

Обаче отокът е друг вид явление - не само сигнал, но той и предпазва меките тъкани от триене на сухо. Би било грешка да искаме перфектен вид на ставата, преди вътре да са протекли всички оздравителни процеси.

Лечението с прана се намесва деликатно, без странични ефекти, защото следва и засилва  естествения лечебен процес, който е присъщ на всеки жив организъм.

Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Лечението  ми продължава като малък детайл от промененото ежедневие.

 

Един от най-интересните моменти в него е сканирането - усещането с длан или пръсти на енергийните структури. За такъв малък проблем не е нужно цялостно сканиране, но принудителното бездействие ми дава възможност да се упражнявам и да изследвам себе си.

И така:

Започваме от аурата, наречена от Мастър Чоа "външна". ( Целенасочено се ползват съвсем малко термини и те са преведени на разбираем език.)

Тя е като яйце при здравия човек. При някои яйцето е по-заострено горе, при други - долу. Това в повечето случаи показва къде е силата на човек, ако е здрав или къде е проблемът, ако има оплаквания. Или може би бъдещи оплаквания, ако аномалията е голяма и постоянна. При мен се наблюдава една рехавост на аурата там, където се намира болната става. Нормално - известна липса на енергия, защото болното място изразходва много за лечението си. И ще му бъде подадена нова, свежа енергия със съответните качества, за да се възстановяват тъканите по най-добрия начин. ( За ясновидците това означава - със съответния цвят.)

После минаваме на етерното тяло, "вътрешна аура". То е най-близо до физическото и обикновено повтаря контурите му. Най-силно и плътно е в областта на шията и рамената, там може и да бъде видяно спонтанно от хора, които нямат претенции да са ясновидци. Разбира се, при подходящи условия. Вътрешната аура ни служи за ориентир при следващата работа.

Започва измерването на всеки енергиен център.Големината, релефът и наличието на мръсна енергия говорят много за състоянието на  човека. Случва ми се да се изненадам от себе си, като мисля, че съм реагирала по определен начин на дадено събитие, а сканирането на чакрите показва друго ... Вчера се уверих за пореден път, че колкото и да се старая да имам правилното поведение, и аз съм човек и емоциите ми оставят следи.  :)  Е, погрижих се и за това, внесох малко успокоение в душата си и се усмихнах на хубавата енергийна почерпка.

 

По-нататък може да разкажа какво означава замърсяването, прекалената активност или забавено действие на всяка чакра поотделно.

Сега поне време имам, дори семинарът се отложи за след месец - два. Ето приятен начин да го заместя с нещо подобно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Скъпи приятели, честит ни празник на Будителите!

Всички съфорумци са повече или по-малко такива със своята дейност и совето отношение към живота и околните. Да си пожелаем да ставаме все повече - за един добър, чист и светъл свят!

Правилната работа с фини енергии също превръща човека в носител на запалена свещ. Тя открива нов свят на сетивност, като разширява обсега на  едно от естествените ни сетива - чувството за допир. Светъл миг е за мен моментът, в който още един човек усеща с пръстите си нещо неподозирано дотогава - своето етерно тяло, биоенергията на своята или нечия друга длан.

Друга, по-практическа възможност, е способността да си помагаме винаги, навсякъде и само с две длани.

Това прави живот толкова нов и вълнуващ! Събудени за нови хоризонти и щастливи от това - такива искам да виждам хората!  :)

 

В тази връзка - практическа възможност, ако не сте уверени, че можете да се изцелите без помощта на фармацията.

Ползвайте фармацевтични средства, а след това или паралелно с лечението може да се пречистват белите дробове, кръвта, черния дроб , бъбреците. Така отрицателните странични ефекти от лекарството ще отпаднат, а вие ще се възползвате от положителните.

 

 

Основна чакра се намира в основата на гръбначния стълб ( на върха на опашната кост). Тя контролира, енергизира и укрепва цялото видимо физическо тяло. Контролира и енергизира мускулната и костната система, гръбначния стълб, производството и качеството на произведената кръв, надбъбречните жлези, тъканите на тялото и на вътрешните органи. Въздейства върху половите органи и ги енергизира. Основната чакра влияе върху телесната температура, общата жизненост и на растежа при бебетата и децата. Неправилното функциониране на тази чакра се проявява като артрит, заболявания на гръбначния стълб, заболявания на кръвта, рак, рак на костите, левкемия, алергия, проблеми с растежа и бавно заздравяване на рани и счупени кости, астма и психични проблеми.

 

Хора с много активна осн. чакра са енергични и в добро здравословно състояние, докато тези с по-малко активна осн. чакра са по-малко жизнени и слаби.

 

Старите хора обикновено имат намалена или силно изчерпана основна чакра. Поради тази причина техните тела са слаби и се смаляват, гръбначният им стълб има склонност към изкривяване и те могат да развият артрит.

( изт. "Чудеса на лечението с прана" Чоа Кок Сюи стр. 54 - 55)

 

С тези познания може да се погрижим за профилактика на костно-ставни заболявания и на остаряването. В същата книга има план за работа за Забавяне скоростта на стареене. Също така Премахване на обща отпадналост, Премахване на умората ( физическа или умствена).

 

За любопитните може да се добави, че хората с основна чакра в добор състояние обикновено са добре материално. Това е логично, тъй като тяхната енергичност води до добра реализация в живота.

 

Чакрите информират не само за здравето, но и за характера на човека. Една добре развита основна чакра, нормално изпълнена със здрава енергия, говори за човек с добър инстинкт за самосъхранение и оцеляване, с добро самочувствие, реализиращ по подходящ начин своите желания и намерения, активен и стабилен, жизнен, в добро настроение и с добър апетит.

Разбира се, важно е състоянието и на другите чакри и взаимодействието между всички тях.

Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×