Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Станимир

Кое е вярно?

Recommended Posts

Ако желаете, коментирайте тези текстове. Те, сами по себе си (гледани извън контекста на християнското учение), подкрепят тезата, че абсолютно всичко е предопределено.

 

27 И Исус им каза: Вие всички ще се съблазните [в Мене тая нощ]; защото е писано: "Ще поразя пастиря, и овцете ще се разпръснат". space.gif 28 А подир възкресението Си ще ви предваря в Галилея. space.gif 29 А Петър Му рече: Ако и всички да се съблазнят, аз, обаче, не. space.gif 30 Исус му каза: Истина ти казвам, че днес, тая нощ, преди да пее петелът дваж, ти три пъти ще се отречеш от Мене. space.gif 31 А той твърде разпалено казваше: Ако стане нужда и да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото казаха и другите. space.gif 32 Дохождат на едно място наречено Гетсимания; и Той каза на учениците Си: Седете тука докле се помоля. space.gif 33 И взе със Себе Си Петра, Якова и Иоана, и захвана да се ужасява и да тъгува. space.gif 34 И казва им: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тука и бдете. space.gif 35 И като отиде малко напред, падна на земята; и молеше се ако е възможно, да Го отмине тоя час, казвайки: space.gif 36 Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тая чаша; не, обаче, както Аз искам, но както Ти искаш. space.gif 37 И идва, намира ги заспали; и казва на Петра: Симоне, спиш ли? не можа ли един час да постоиш буден? space.gif 38 Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение; духът е бодър, а тялото немощно. space.gif 39 И пак отиде и се помоли, като каза същите думи. space.gif 40 И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натегнали; и не знаеха що да Му отговорят. space.gif 41 И трети път дохожда и им казва: Още ли спите и почивате? Доста е! Дойде часът! Ето, Човешкият Син се предава в ръцете на грешниците. space.gif 42 Станете да вървим; ето, приближи се оня, който Ме предава. space.gif 43 И веднага, докато Той говореше, дохожда Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините. space.gif 44 А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го и Го заведете, като Го пазите здраво. space.gif 45 И когато дойде, веднага се приближи до Него и каза: Учителю! и целуваше Го. space.gif 46 И те туриха ръце на Него и Го хванаха. space.gif 47 А един от стоящите там измъкна ножа си и удари слугата на първосвещеника и му отсече ухото. space.gif 48 Исус проговори и рече им: Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи да Ме уловите? space.gif 49 Всеки ден бях при вас и поучавах в храма, и не Ме хванахте; но това стана, за да се сбъднат писанията. space.gif 50 Тогава всички Го оставиха и се разбягаха. space.gif 51 И някой си момък следваше подир Него, обвит с плащаница по голо; и те го хванаха. space.gif 52 А той, като остави плащаницата, избяга гол. space.gif 53 И заведоха Исус при първосвещеника, при когото се събират и всичките главни свещеници, и старейшините, и книжниците. space.gif 54 А Петър Го беше следвал издалеч до вътре в двора на първосвещеника, и седеше заедно със служителите и грееше се на пламъка. space.gif 55 И главните свещеници и целият синедрион търсеха свидетелство против Исуса, за да Го умъртвят, но не намериха. space.gif 56 Защото мнозина лъжесвидетелствуваха против Него, но свидетелствата им не бяха съгласни. space.gif 57 Сетне някои станаха и лъжесвидетелствуваха против Него, като казаха: space.gif 58 Ние Го чухме да казва: Аз ще разруша тоя ръкотворен храм, и за три дни ще съградя друг неръкотворен. space.gif 59 Но и така свидетелствата им не бяха съгласни. space.gif 60 Тогава първосвещеникът се изправи насред и попита Исуса казвайки: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тия против Тебе? space.gif 61 А Той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак Го попита, като Му каза: Ти ли си Христос, Син на Благословения? space.gif 62 А Исус рече: Аз съм; и ще видите Човешкия Син седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци. space.gif 63 Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: Каква нужда имаме вече от свидетели? space.gif 64 Чухте богохулството; как ви се вижда? И те всички Го осъдиха, че се изложи на смъртно наказание. space.gif 65 И някои почнаха да Го заплюват, да Му закриват лицето, да Го блъскат и да Му казват: Познай. И служителите, като Го хванаха, удряха Го с плесници. space.gif 66 И когато Петър беше долу на двора, дохожда една от слугините на първосвещеника; space.gif 67 и като видя Петра че се грее, взря се в него и каза: И ти беше с Назарянина, с Исуса. space.gif 68 А той се отрече, казвайки: Нито зная, нито разбирам що говориш. И излезе вън на преддверието и петелът изпя. space.gif 69 Но слугинята го видя и пак почна да казва на стоящите там: Тоя е от тях. space.gif 70 А той пак се отрече. След малко, стоящите там пак казаха на Петра: Наистина от тях си, защото си галилеянин, [и говорът ти съответствува]. space.gif 71 А той започна да проклина и да се кълне: Не познавам Този човек за Когото говорите. space.gif 72 И на часа петелът изпя втори път. И Петър си спомни думата, която Исус му беше рекъл: Преди да пее петелът дваж, три пъти ще се отречеш от Мене. И като размисли за това, заплака. space.gifspace.gifspace.gif

 

 

http://biblia.bg/index.php?k=41&g=14&tr[]=1

Редактирано от Кон

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако всичко става по божията воля и всичко се прави вСъщност от Бога, излиза че онзи чалга текст, в който се пее "и в насрещното с 300 пак е Той", може да се тълкува и по един окултен начин.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Цитат

Ето, сега, например, минава кола по улицата, дрънка, дига шум, пречи на вниманието ви. Как мислите, тази кола нарочно ли минава? Коларят знае ли, че ви смущава? Коларят нищо не знае, но зад него седят същества от низка култура, с низък морал, които специално устройват тази работа. Те имат за цел да внесат смут в душите ви, да пречат на вашата работа. В случая, колата е изкушение за вас. Обаче, вие трябва да знаете, че изкушенията ви не се създават сега. Те са предвидени от черната ложа от преди няколко стотици години. Вие мислите, че изкушенията ви датират от вчера, от днес. Не, голямо изкуство, голяма дипломация се крие в начина, по който изкушенията ви се дават. Те са замислени отдалеч, с известен план, та като се натъквате на тях, да изглеждат тъй естествени, като че са в реда на нещата. Това, което днес вършите, е замислено отдавна, а днес само се реализира. И затова, когато казваме, че някой неща са неизбежни, това значи, че те са замислени преди хиляди години. Как ще спрете водата от планинския връх? Слънцето силно грее, снеговете се топят, и водата неизбежно тече надолу, нищо не може да я подпуши. Никакъв морал не може да й се чете, че тя няма право да слиза надолу, когато вие сте се разположили на почивка. Водата казва : Аз не искам да зная, че вие сте се разположили тук, и трябва да мина покрай вас. Моят път е оттук, даден ми е наклон и направление, което по никой начин не мога да изменя. По-рано бях тиха, спокойна вода, седях на едно място, но днес искам да сляза долу.

http://petardanov.com/index.php/topic/1412-1927-06-08-основни-мисли/#gsc.tab=0

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 

Цитат

 

Кон Круз

  • Приятел на Портала

Искам много да благодаря на хората, които са направили така, че в сайта, ако излезеш от даден прозорец без да си си публикувал съответния коментар, после да можеш да влезеш и да си го постнеш (понеже написаното се запаметява в полето за коментари)! Преди малко си помислих, че мой коментар е изгубен безвъзвратно, понеже не успях да го публикувам (и защото се оказа, че съм изхвърлен от акаунта ми и защото прибързано затворих прозореца с темата).

 

също много ми харесва . Но , изниква един въпрос от факта , че си забравям мисълта . Чия е тази мисъл ?

:)

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×