Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Васил

Инволюция и Еволюция

Recommended Posts

...Една от най-абсурдните теории, за които сьм чувал, е тази ...

Това изказване е една много добра илюстрация на материалистическия възглед върху понятието. Наистина, без известни познания, разбирането на съществуването и смисъла на теорията за Еволюцията в светлината на западните духовни школи е невъзможно.

Редактирано от Васил

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не мисля, че материалист би писал в този форум. Вендор, моля да споделиш и своето виждане. Поне за един човек се сещам, който иска да го чуе. Благодаря.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Друг е въпоса, защо е било нужно Духът да се "облича" във всичките тези тела, които по презумпция са по-несъвършени от него, ако мога така да се изразя, та после да е нужно цялото това развитие и усъвършенстване.

"Дежурният" отговор е, че така той получавал повече опитности, които не можел да натрупа по друг начин. От една страна това е така, но някак не ме задоволява напълно като обяснение, така че моля пишете какви са вашите знания и възгледи по темата, ще съм ви много благодарна!

Съзнанието на повечето хора е фокусирано в емоционалното тяло. Друга голяма част от хората живеят предимно чрез менталния си проводник. Малцина са развили абстрактния ум за да действат съзнателно на това равнище. Човешкият дух е част от Бог, индивидуализиран, но несъзнателен. При инволюцията човек гради телата си. При еволюцията ги усъвършенства - до степен да работи съзнателно чрез тях. Така човек покорява план след план, докато духът не осъзнае себе си на своето собствено равнище - като дете на Бог и едно с него.

Всичко еволюира. Процесите са взаимосвързани. Развивайки телата си, човек спомага за еволюцията на съставящите ги животи, защото човек сам по себе си е космос. Бог също се развива и това е от особено значение за нашата собствена еволюция. Животът не търпи застой. Съвършенството предполага безкраен потенциал и безкрайно разгръщане - както в малкото, така и в голямото;от най-малката частица до пространството като цяло.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря, твоя отговор внесе още малко светлина в моите разбирания за нещата!

Само това някак си не възприемам:

Човешкият дух е част от Бог, индивидуализиран, но несъзнателен.

Защо несъзнателен, в какъв смисъл?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Поне, както аз разбирам нещата, съзнанието се поражда от взаимодействието между духът и материята. С развитието на телата, духът се проявява във все по-голяма степен чрез тях. Така нараства и степента на осъзнание на индивида.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако си прав, то тогава в края на еволюционния процес няма ли да имаме вече не един Бог, а много и различни, както казваш ти "индивидуализирани"? :hmmmmm:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Зависи какво разбираш под Бог. Ако разбираш Бог като Абсолют, това е една абстракция, т.е. идеал към който вечно ще се стремим и приближаваме, но никога няма да постигнем (всъщност не бихме могли дори и да си го представим в цялата му пълнота). В някои индийски школи, като адвайта веданта използват термина Парабрахман.

Това което аз имам предвид говорейки за Бог е съществото което обуславя живота що се отнася единствено до нашата планета (планетарна верига) - това, което в някои западни школи наричат Планетарен Логос. Човекът е част от последния, както атомите в нашите тела (не физическите, а духовната им същност) са части от човека. Еволюцията няма край. Достигайки равнището на съзнание на Планетарния Логос, самите ние ще се превърнем в такива, но тогава това велико същество в което живеем също ще е направило своята крачка напред в еволюцията си и винаги отношенията ни с него ще бъдат като част към цяло.

Всъщност темата е изключително сложна и не съм сигурен дали успях да изразя мнението си по подходящия начин. Не очаквам да приемеш това което изложих като истина, а по-скоро като идея, която да се опиташ да съгласуваш със своята собствена гледна точка. С риск да те разочаровам ще кажа, че по-голямата част от знанието свързано с темата никога не е било съобщавано на хората, затова за да добие по-пълна представа за нещата човек първо трябва да получи посвещение. Аз самият не съм посветен и това което пиша по темата е базирано основно на трудовете на Блаватска, Хайндл

. и най-вече на Джуал Кхул.

Надявам се поне част от това, което написах да ти бъде от полза.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз ви казвам: Вселената – това е едно единство в разнообразие, в множество...

И следователно движението е начинът, по който може да се предаде тази енергия, единният принцип в нас...

А когато кажем, че някоя работа се е завършила, това показва, че ние всички се връщаме в този единния принцип, при единия Бог, от Когото сме излезли.

Той е Онзи, от Когото сме излезли и при Когото ще се върнем, с тази богата опитност, да живеем в Него и да разбираме смисъла на всичките светове, които сега съществуват. Ако аз взема сега да ви разправям какво има в Сириус, каква култура се развива в Плеадите, Северната мечка, Ориона, какви същества има в Млечния път, в тия 18,000,000 слънчеви системи, такъв един свят за пътуване! А сега седите вие и казвате: „Какъв смисъл има това?“ Ако аз бих ви взел на крилата си, като един ангел, и ви занеса горе, ще кажете: „Имало смисъл да се живее“. Но трябва простор, а сега вие си поплаквате.

Беинса Дуно, беседа "Ананий и Сапфира"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря и на двама ви! Аз като че ли повече клоня към разбирането на Станимир, но ... май наистина просто

по-голямата част от знанието свързано с темата никога не е било съобщавано на хората, затова за да добие по-пълна представа за нещата човек първо трябва да получи посвещение.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, голяма мистерия е развитието и израстването на световния организъм, наистина...

Според някои възгледи, Вселената притежава холографска структура. "Както горе, така и долу" - казва великият Хермес :v:

Дали можем да забележим отражение на еволюционния процес в ежедневието и най-близкото си обкръжение? Как мислите?

Редактирано от Васил

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Идеята стояща зад фракталната геометрия може да послужи като основа за сериозен размисъл. Разбира се там всичко е статично и формите са предварително зададени, докато реалността е динамична и развиваща се, а разнообразието във формите е безкрайно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аха, огромен калейдоскоп, но май не чак безкраен ... :hmmmmm:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Тази книжка може да представлява интерес за някой. За съжаление е на английски (не е проблем да се намери и на руски или немски). Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тази книжка може да представлява интерес за някой. За съжаление е на английски (не е проблем да се намери и на руски или немски).

Благодаря :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) в кой мооомент всъщност е станала "врътката" от инволюция към еволюция...има ли някакви достоВерни данни :sleeping:

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

:D На раз - пети пет - ък става връцкането.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според някои възгледи, Вселената притежава холографска структура. "Както горе, така и долу" - казва великият Хермес :v:

Дали можем да забележим отражение на еволюционния процес в ежедневието и най-близкото си обкръжение? Как мислите?

:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: Благодаря за точния въпрос!

Според възгледа на Хермес би трябвало инволюцията и еволюцията да текат паралелно, може би? Където тече инволюция, там тече и еволюция? Много пъти съм се замисляла над такова предположение и съм търсила доказателства за-против точно в това, за което споменава Васил:

"ежедневието и най-близкото си обкръжение".

Когато започваме да общуваме с някого, винаги го правим в конкретен момент, на конкретно място и по конкретен начин - т.е. "инволюираме" - въплъщаваме нашите взаимоотношения в конкретно поведение...

Едновременно и благодарение на това конкретно поведение и информацията, която нашите сетива получават и ума обработва, започва и процес на промени в самите взаимоотношения, който зависи от базовото им състояние при започването на акта на общуване и от конкретното поведение на страните по време на него - т.е. тези взаимоотношения еволюират.

Подобен процес, струва ми се, тече по същото време и в нашата личност. Когато "инволюираме" качествата си в поведение, неминуемо инициираме и процеса на еволюция на личността ни.

:yinyang: нещо такова....

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Интересем подход, Донка, поздравления!

Доколкото всички процеси в света протичат по общи за тях схеми, на практика може да се открият подобия и аналогии между много от тях. Всяка вечер завършваме нашата дневна еволюция и набраната опитност изкристализира по време на съня, а всяка сутрин инволюираме към света на непосредствените действия във физическото ни тяло и свят, за да трупаме нова опитност и за да проявяваме вече натрупаната. Човешкият живот също наподобява този цикъл - инволюция в младостта и еволюция след зряла възраст. Не случайно жизненият цикъл е изобразяван във вид на кръг.

Априорно знание - Опит - Апостериорно - и така до безкрай...

Вечната пулсираща спирала на съзнанието ни... Която ни отвежда все нагоре и напред, към неизвестното... към нашето бъдещо "Аз".

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Ако обичаш звездното небе .

Ако то те привлича с хармонията си

И те поразява с необятността си -

Значи в гърдите ти тупти пламенно сърце ,

Значи то може да откликне на съкровените думи за живота на Космоса.

Слушай какво разказва древната легенда за безкрайността

На великото битие на Вселената .

"- Николай Рьорих ''Седемте велики тайни на космоса "

Имало едно време , когато нямало нищо или как нашата вселена се е пръкнала ?Каква е найната предистория ?

Космосът се ражда за битие ,съществува определено ограничено време и след това отново се разтваря в небитието .

"Денят на Брахма "- това е продължителността на Космическото битие , колкото и невъобразимо дълго да ни се струва то , нашата Вселена не е вечна .

Също толкова време продължава и "Великата вечност на небитието "- всемирното разтваряне на материята , на битието .

В редуващите се цикли на битие и небитие Вселената е вечна !

Великия космически ритъм на Ден и Нощ , на Битието и Небитието е първата тайна на космоса .

Този ритъм ден и нощ присъства навсякъде и в природата . Разтваряне и затваряне .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нова статия от серията "Еволюцията - космически път за човешката душа" - Принципи на Еволюцията. :sorcerer:

Редактирано от Васил

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Едно добре подредено и стегнато резюме относно йерархиите, расите и етапите на еволюция на Земята (т.е. на човечеството) според Рудолф Щайнер е дал Христо Ватев тук.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Само не разбрах защо постоянно се говори за Бог?

Вярно ,че елемент от компромисното съгласие за съществуване на бог е отъждествяването му с процеса еволюция (мое мнение) ,но друга връзка между еволюция и бог не виждам!!!

А относно въпросното ми "мое мнение" то е следното: за да бъдем все пак толерантни не е редно да се отхвърля тотално съществуването на бог.Най-смисленото определение за бог е това че еволюцията и бог са едно и също нещо

-бог е във всичко (вярно е-всичко е създадено по еволюционен път)

-бог не можем да го видим но той съществува (вярно -еволюцията не се вижда ,но я има)

-бог ни помага ако сами си помогнем( напълно вярно-като си помогнем сами "подтикваме" еволюцията в по-добра насока)

и още такива примери...

Само че тук темата не е да намерим бог.Тогава защо бог се замесва в темата по еволюцията???

И нещо да запитам:Много се вълнувам от еволюцията като явление.Някой знае ли къде в интернет може да бъде прочетено нещо по въпроса.Или някоя книга?

Дали има писано нещо по закони на еволюцията.Има ли въобще такава наука?

Не ме вълнуват празни приказки .Искам нещо научно.

Редактирано от dian2n

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

1) Защо бог се замесва в темата по еволюцията?...

2) Дали има писано нещо по закони на еволюцията?....

3) Има ли въобще такава наука?...

Здравей диан2н,

За да разбереш нещо повече по интересуващите те въпроси, прочети този материал. Понятието "Еволюция" включва в себе си множество аспекти. В случай че те интересува понятието "еволюция" в неговия биологичен аспект, е не обходимо да изучаваш биология. В случай че те интересуват съвременните космогенични теории от астрономията, учи астрономия. Последните две са стандартни академични дисциплини.

В случай, че те интересуват скритите духовни аспекти на явлението, в статията са дадени препоръки за подходящи източници. В Портала има статии за Принципите и за Законите на този процес в светлината на Новото Учение.Така или иначе, по тази тема знания без четене не могат да се придобият.

Редактирано от Васил

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×