Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • За Размисъл Днес


    Беинса ДуноПротиворечията в света са възможностите, чрез които вие можете да се развивате. Междините пък в живота, това са местата дето човешкия ум и човешкото сърце могат да се развиват и да растат. Всяко противоречие представлява една възможност за развитие у човека. Щом се роди едно противоречие в живота ти, то ще ти донесе една нова мисъл. Значи то крие в себе си една нова възможност. Вие ще считате естественията противоречия като възможност за постигане на нещо ново, затова няма да се оплаквате от тях. Най първо ще разгледате това противоречие обективно, и ако не може да ви донесе някаква полза, то не е противоречие. Защото естествените противоречия в природата всякога носят полза. Използвайте тия противоречия! Те дават възможност за растене. (Беинса Дуно)
    Мисъл за деня
    |
    Мысли на каждый день

×