Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Буболече

Емоционално състояние и болести

Recommended Posts

Целите таблици на Луиз Хей, от които по-горе са цитирани единични болести.

http://healing.hit.bg/hei.htm

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Дебело черво

Вероятна причина:

Придържане към миналото. Страх от отпускане.

Нов мисловен модел:

С лекота освобождавам онова, което вече не ми е необходимо. Миналото е приключено и аз съм свободен.

Повръщане:

Вероятна причина:

Насилствено отхвърляне на идеи. Страх от новото.

Нов мисловен модел:

С радост възприемам Живота и това е безопасно за мен. Само добро идва при мен и чрез мен.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

По БОЛЕСТТА КАТО ПЪТ Торвалд Детлефсен, Д-р Рюдигер Далке:

"На дебелото черво се пада още едно важно сим¬волично значение. Тънкото черво съответства на съзнателното, аналитичното мислене, а дебелото черво - на неосъзнатото, в буквалния смисъл - на „долния свят". От митологична гледна точка нео¬съзнатото е царството на мъртвите. Дебелото черво също е царство на мъртвите, понеже в него се намират веществата, които не могат да бъдат трансформирани в живот, това е мястото, където може да настъпи ферментация, ферментацията е и процес на гниене и умиране. След като дебелото черво символизира неосъзнатото, сенчестата стра¬на на тялото, изпражненията съответстват на съ¬държанията на неосъзнатото. Така разбираме ясно следващото значение на запека: страхът да се поз¬воли на неосъзнати съдържания да излязат на бял свят. Това е опит да запазиш у себе си неосъзнати, изтласкани, потиснати съдържания. Душевните въз¬действия се заприщват и човек не успява да се дистанцира от тях. „Запеченият" пациент буквално не може да ги остави зад себе си. По тази причина от голяма полза за психотерапията е, първо, съществуващият запек корпорално отново да се „втечни", за да излязат на показ аналогично и неосъзнатите съ¬държания. Запекът ни показва, че имаме затрудне¬ния с подаването и пускането, че задържаме както материални неща, така и неосъзнати съдържания и не искаме да ги пуснем да излязат на бял свят.

Язвен колит се нарича онова възпаление на дебе¬лото черво, което започва акутно, хронифицира се и се придружава с болки в корема и кърваво-слузести диарии. В този случай народът пак доказва сво¬ите дълбоки психосоматични познания. Всички го познаваме - мазника, слузестото безгръбначно. Маз¬никът е готов да ближе нечий задник, за да спечели благоволение. За това обаче той трябва да пожер¬тва своята собствена личност, трябва да се отка¬же от своя собствен личен живот, за да живее живота на другиго (ближе ли човек някому задника, той заживява с него в симбиотично единение). Кръв и слуз са жизнени вещества, те са първични симво¬ли на живота. Митовете на някои първобитни народи разказват как всичко живо се е развило от ли¬гави субстанции. Кръв и слуз губи този, който се страхува да реализира своя собствен живот и своя¬та собствена личност. За да се живее собственият живот, обаче, е необходимо да се изгради собствена позиция по отношение на другия, с която пък се стига до известна самота (загуба на симбиозата). Болният от колит се страхува от това. От страх той лее кървава пот -.чрез червото. Чрез червото (и неосъзнато) той жертва символите на своя соб¬ствен живот: кръв и слуз. Може да му помогне само прозрението, че всеки човек сам поема отговорност за собствения си живот - в противен случай го губи.

Един от най-честите симптоми в областта на тънкото черво е диарията. Народът казва: напълни гащите от страх. Диарията насочва към проблеми¬те на страха. Когато човек се страхува, той не отделя вече време аналитично да разглежда въздействията. Остава ги да отпаднат, без да ги смила. Нищо не се запазва. Човек се оттегля на тихо и самотно местенце, където може да остави нещата да следват своето естествено развитие. При това той губи много течност, онази течност, която е символ на гъвкавостта, необходима, за да се разшири навяващата страх (тясна) аз-граница и с това да се превъзмогне страхът. По-рано вече казахме, че страхът неизменно е свързан с теснота, притесне¬ние и задържане. Терапията на страха винаги изисква да пуснем и да разширим, да станем гъвкави и да оставим нещата просто да се случват. Лечението на диарията обикновено се изчерпва с това на бол¬ния да се подават големи количества течност. Така той символично получава онази гъвкавост, която му е нужна, за да разшири своите граници, в които изживява страха. Диарията, била тя хронична или акутна, винаги ни обяснява, че се страхуваме и твърде много искаме да задържаме, и ни учи да пускаме и да оставяме на свобода.

В дебелото черво същинското храносмилане вече е завършено. Тук от несмилаемия остатък от хра¬ната се извлича още само водата. Най-разпространеното смущение в тази област е запекът. След Фройд психоанализата тълкува ходенето по голяма нужда като акт на даване и подаряване. Всеки ще разбере, че в символичен смисъл парите имат нещо общо с изпражненията, когато си припомни приказката, в която златното магаре вместо екскременти отделя златни монети. Народът свързва нас¬тъпването по невнимание на кучешко изпражнение с надеждата за неочаквани пари. Тези примери би трябвало достатъчно ясно и без по-нататъшно теоретизиране да показват символичната взаимна връзка между изпражнения и пари, съответно между ходенето по голяма нужда и способността да да¬дем нещо. Запекът е израз на не искам да давам, искам да задържа и опира до кръга проблеми, присъщи на скъперничеството. (колкото повече има скъперникът, толкова повече се стиска.) Запекът в наши дни е много разпространен симптом, от който страдат мнозинството хора. Той явно демонстрира силна вещомания и неспособност за откъсване от материалната сфера."

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сърцебиене

Проблеми със сърцето ( по Л.Хей)

Вероятна причина

Емоционални проблеми, липса на радост, Вяра в напрежението и стреса.

Нов мисловен модел:

Радост, радост, радост.

С любов позволявам на радостта да изпълва моя ум, моето тяло и моите преживявания.

Нашето аналитично мислене често се противопоставя на такива утвърждения. Човек си мисли : "Ама чв щуротия да повтарям неща, които ги няма в живота ми. Това някаква подигравка ли е с моето толкова тежко състояние."

Не, точно обратното - това е привикването на мисълта да създава друга емоция, друга вибрация, да намира липсващити й в живота.

Както не мислите за състава на едно хапче, а просто го глътвате , така и тук - просто се учете да гледате на живота с други очи, с друга мисъл - тази, която ще възвърне хармонията и здравето.

Винаги, винаги докато сме живи има на какво да се зарадваме и има какво да обичаме.

Особено днес - на хубавото време и на пълнолунието вечерта. :)

П.П. Формулата се повтаря няколко пъти на ден по 15 - 20 пъти на спокойствие.

Бих казала - повтаря се често и по малко, без насилие над собственото "аз", но докато стане твоят начин на мислене.

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Сърцебиене се получава обикновено, когато човекът се затруднява да преживее нещо вълнуващо ...Той би искал да скача от радост или страх, но не си го позволява."

" Емоционално блокиране:

Найважното послание на сърдечните проблеми е : Обичай се! Човекът със сърдечни проблеми е този, който забравя собствените си нужди, и който иска на даправи много, за да се почуватва обичан от другите. Тъй като не се обича достатъчно, търси любовта на другите чрез това, което прави.

Умствено блокиране:

Този род проблем показва колко спешно е да промениш начина, по който възприемаш себе си. ...

... Препоръчвам ти да си правиш поне десет компимента на ден, за да си помогнеш да възстановиш контакта със своето сърце.

... "

Л.Бурбо "Твоето тяло казва : Обичай се!"

В края на книгата има указания, чрез които човек си обяснява блокирането на духовно ниво. Препоръчвам на всеки тази книга като настолна , но за съжаление в София е (може би почти) изчерпана.

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Киста

Физическо блокиране

Кистата представлява обло образувание, състоящо се от обвивка, съдържаща меко течно в-во ( рядко твърдо) , което няма връзка с външността и чиято стена няма кръвоносна връзка със съдържанието. Това образувание може да бъде доброкачествено или злокачествено.

Емоционално блокиране

Топката, образувана от кистата представлява мъка, тъга, трупана дълго време. Такива натрупвания от плът се случват често, за да омекотят ударите, получавани от нашето его. Човекът, който има една или повече кисти, сдържа прекалено много болка , идваща от миналото, която още не е решил да преодолее.

...

Умствено блокиране

Тази киста е предупреждение, че е крайно време да простиш, вместо да подхранваш старата вина. Тя ти показва, че това, което трупаш в себе си, ти вреди. Може би смяташ, че някой друг ти е навредил или продължава да ти вреди , но всъщност много повече вътрешното ти поведение ти причинява болка. Тази топка плът ти показва, че повече няма нужда да си създаваш защита срещу разни удари и е просто едно напомняне за необходимостта да простиш на себе си и на другите.

...

Източник: Л.Бурбо "Твоето тяло казва: Обичай се!"

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Синузит - духовни причини

Синузитът е възпаление на околоносните кухини, което се изразява с влошено общо състояние, възпаление на горните дихателни пътища, запушен нос, хрема, секрет, който се стича и в гърлото и причинява характерна кашлица, кихане, болки и тежест в областта на лицето, главоболие. Понякога има температура и болки по тялото.

Синузитът обикновено е продължение на хремата. При хремата, независимо дали тя е алергична или не, става въпрос за някакъв конфликт на човека с околната среда. Конфликт, който в по-голяма или по-малка степен е неизразен, подтиснат и намира изражение на физическо ниво чрез хрема и кихавица, която разпръсквайки се наоколо изразява обвинение към околния свят.

Този конфликт може да се дължи на неприемане на нещо или просто на проблеми при отстояването на себе си пред околния свят, които могат да се изразяват в прекалени очаквания или свръх-реакции.Тук се включват и всички алергични реакции, които означават твърдо неприемане на определени взаимоотношения с околния свят и опит за неговото контролиране. Всички тичат пред алергичния човек и се стремят да му създадат подходящи условия и по този начин той упражнява властта си над тях.

Алергичните реакции, вкл. тези на кихавица и запушен нос, са реакция не към определени физични дразнители, а реакция на човешкото съзнание към околния свят. Под наркоза няма алергия, а всяка алергия изчезва по време на психоза (1), което показва психичния произход на тези заболявания.

При синузитът, който най-често е продължително и хронично заболяване, става въпрос и за задълбочаване на проблемите на хремата. Задълбочаване и приемане на нещата твърде навътре. Поемане на психичен товар. Невъзможност за забравяне на травмиращи ситуации. Отказ от даване на прошка.

Приемането на нещата твърде навътре е свързано с ригидното и продължително неприемане на нещата от живота. Свързано е с прекалено развито очакване за справедливост. Очакване, че хората трябва да се държат по определен начин, че всички трябва да имат разбиранията за света, които човекът е решил да има. Невъзможност да се приеме, че светът си има свои закони, които не се покриват с очакванията на някого. Това ражда конфликт, който е постоянен и се спуска все по-надолу в несъзнаваното като запечатва характерни реакции на човека и със времето увеличава нещата, които подлежат на неприемане, както и напрегнатото очакване на още нещо, което не трябва да се приеме.

Приемането на нещата навътре буквално означава и физическото задълбочаване на възпалението в околоносните кухини. Задълбочаването и хронифицирането на заболяването означава увеличаването на броя на нещата, които се отхвърлят и не могат да бъдат приети като реално съществуващи.

В началото на синузита се възпаляват изходите на синусите, което пречи на нормалното изтичане на секрет и води до тяхното възпаляване. Човекът със синузит не просто болезнено не приема нещата случващи се с него, но не знае и как да изрази или провери това неприемане и затова потиска тези чувства в себе си – запушва каналите си за връзка с външния свят.

От друга страна той се отказва да провери и сподели своите чувства, за да не се окаже, че не е прав и че трябва да приеме случващото се с него. Мъж роптае срещу жена си, защото мисли, че тя не постъпва справедливо с него, но няма да сподели честно чувствата си, защото в евентуален диалог може да се окаже, че неговите опасения са преувеличени. Това означава и изграждане на стена срещу околния свят (запушения нос), обвиняването на другите за лоши и на тази основа издигането на самия извод, че човекът е добър.

Това е следващата причина за издигането на границата наречена синузит – откъсвайки се от околния свят човек се смята за по-добър от него. На тази основа гради себезаблуждаващо, но психично необходимо себевъзприемане на себе си като на добър, а на останалите като на постъпващи неправилно. Тези хора обикновено са и големи моралисти и предпочитат да се закачват за групи и организации, които проповядват добри дела. По този начин препотвърждават, че са добри и използват силата на групата, за да обвиняват другите в това, че постъпват неправилно.

Тези настроения се появяват още в детството като деленето на нас на добри, а на другите на лоши. Не случайно синузитът се предава като родово заболяване.

Опитният лекар може само по гласа да преположи, че имате синузит. Синусите изпълняват и ролята на резонатори и тяхното болестно изменение води до характерни промени в гласа. Във връзка с взаимоотношенията с останалите хора това означава липсата на резон. Липса на причини за отправените обвинения, трудна комуникация и конфликтност, която може да е изразена външно, а може и да не е.

Главоболието свързано със синузита означава и главоболия с другите хора, проблеми и невъзможност да се излезе „наглава” с тях. Резултат пак от неприемането на хора, събития и позиции. Също така в детството малкото дете не може да излезе „наглава” с родителите си, ако те са властни. Сблъсъкът на авторитета на родителите и желанието на детето за изява може да доведе до синузит. Същото може да се породи и при сблъсъка с по-голям брат или сестра.

Но не са само това са душевните характеристиките, които водят до заболяване от синузит. Приемането на нещата навътре трябва да е наистина дълбоко като нещата, които се отхвърлят стават толкова много, че за човека е важен вече не конкретния повод, а самото настроение на отхвърляне. Всичко това причинява постоянни настроения на потиснатост и чувстването на неосъзнати страхове. Това още повече обърква човека. Говори се, че синузитът се влошава от алкохол. Просто несъзнаваните настроения и страхове тласкат човека към алкохола. Точно, когато е в душевна криза, алкохолът влиза в употреба, а пък самата криза влошава синузита, което изглежда като причинено от алкохола.

Интересен е ефекта на алкохола върху болните от синузит. При някои само неговият вид и очакване за скорошна консумация моментално причиняват изтичане на секрет от носа и/или кихавица. Това съвсем символично показва какво ще е действието на алкохола върху психиката: отпушване на каналите към света и намаляването на потискането. Но разбира се, всяко задълбочаване на употребата на алкохол трудно би довела до положителни ефекти.

Кихавицата при синузит не е просто кихавица. Това е мощно действие съпроводено със силни звуци, изхвърляне на секрет, спастично движение на тялото и главата напред и надолу, отварянето на устата и нейното затваряне все едно в захапка. Движението на тялото и устата са толкова характерни, че напомнят желание за захапка. Изразяване на агресия чрез зъбите, които са символ на агресията. Но най-вече означава злост, злост към тези, които са отхвърлени, защото не постъпват така, както се очаква.

Злостта е характерна за доста болни от синузит. Това може да са прекалено назидателни отношения към децата или злостни подмятания към половинката. Но забележете, това ще са отвлечени злостни подмятаня, човекът няма да влезе в диалог за това, което наистина не одобрява, за да не се види, че няма основание или пък, че дори сам се е вкарал в тази ситуация. Дори ще се опита да измести злостта си към нещо съвсем измислено.

Злостта може да се изразява и в постоянен сарказъм. Който ще е подигравка с хората наоколо, но пак няма да изразява истинските причини за отхвърляне. Това е форма на изместване от рода на „абе вие сте лоши за това и това, но ще ви се подигравам за другите неща, защото сте лоши за това и това.”

Злостта означава и още едно нещо. Човекът и да беснее срещу модела, в който се намира, не би си позволил да излезе от него. Не му харесва този живот, но се страхува да намери нов или си мисли, че като търси нов живот, то ще стане лош. Наблюдаваме самоограничаване на съществуването.

Накратко изброени психичните причини зад синузита: постоянно неприемане, отхвъляне и обвиняване; вкарване на всичко това надълбоко и организиране на целия живот около тези чувства; замозатваряне и отказ от обективна проверка; поддръжка на модела лош-добър; самосъздаване на несъзнавани потискащи чувства и страхове; злостно отношение; невъзможност за промяна на живота. Нещата са много и сложни. Не случайно някои хора прекарват целия си живот с тази болест.

(1) Това изречение и някои от тълкуванията на хремата са от книгата „БОЛЕСТТА КАТО ПЪТ” от Торвалд Детлефсен и Д-р Рюдигер Далке

Редактирано от БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

АУТИЗЪМ

Физически блокировки

Под аутизъм в психиатрията се разбира състоянието, в което човек е напълно откъснат от действителността и затворен в себе си, в своя вътрешен свят. Най-характерните симптоми на аутизъм са мълчание, болезнена предпазливост, загуба на апетит, липса на местоимението „Аз” в речта и неспособност за гледане на хората право в очите.

Емоционални блокировки

Изследванията на това заболяване показват, че причините за аутизма трябва да се търсят в начален стадий, на възраст от 8 месеца.

Личното ми мнение е, че едно дете с аутизъм, твърде много е свързано с кармата на неговата майка. То несъзнателно избира болестта, за да избяга от реалността. Може би в предишния си живот между това дете и майка му се е случило нещо много сложно и неприятно, а сега то й отмъщава, като отхвърля храната и любовта, които тя му предлага. Неговите действия показват също и, че то не приема доброволно това въплъщение.

Психични блокировки

Детето с аутизъм трябва да осъзнае, че щом е решило да се върне на тази планета, трябва да живее този живот и да извлече от него нужния опит. То трябва да вярва, че в себе си има всичко необходимо, за да го изживее и само активното отношение към живота ще му даде възможност да се развива духовно.

Родителите на детето не трябва да се самообвиняват за болестта. Те трябва да осъзнаят, че детето им самичко е избрало това състояние и че аутизмът е едно от нещата, които то трябва да изпита в този живот. Единствено то самичко един ден може да реши да се върне към нормалния живот. То може да се оттегли в себе си за цял живот, или може да се възползва от това ново въплъщение за да преживее и други състояния.

Родителите играят важна роля в живота на едно дете с аутизъм. Ако те го обичат безусловно - ще му дават право на самостоятелен избор, включително избора между затворена и нормална комуникация. Също така е много важно те да споделят с болното дете своите проблеми и преживявания, свързани с неговия избор, но така, че в него да не възникне чувство за вина.

Комуникацията с дете с аутизъм е необходим урок за семейството му. За да се разбере смисъла на този урок, всеки един от тези хора трябва да определи кое представлява за него най-голяма трудност. Ако детето ви е болно, споделете това с него. То ще разбере всичко, така както децата възприемат не думите, а вибрациите.

Лиз Бурбо – из „Твоето тяло казва: Обичай се!”

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Черва (проблеми)

Физически блокировки

Червата започват след дванадесетопръстника и завършват с ануса. Състоят се от тънките черва, които играят важна роля при усвояването на хранителните вещества и дебелото черво, в което окончателно се разграждат някои видове храни и се усвоява останалата вода, докато фекалните маси получат окончателната си форма. Това е резервоар за отпадъци от храносмилането, т.е. на това, от което тялото няма нужда.

С тънките черва са свързани следните проблеми: тумори, рак, дивертикулит, болест на Крон, диария.

В дебелото черво може да се получат: запек, диария, колики, колит, газове, тумори, рак, конвулсии, гастроентерит, глисти.

Емоционални блокировки

Ако възникне проблем в тънките черва, това е свързано с неспособността на човека да извлече от ежедневието и да поеме това от живота, което му е полезно. Този човек прилепва към детайлите тогава, когато е нужен глобален подход към ситуацията. Той често отхвърля всичко, което се случва, ако не му харесва. За такива хора казват, че „правят от мухата слон”.

Проблеми с дебелото черво се срещат при хора, прилепени към стари идеи или убеждения (запек), или твърде бързо отхвърлят идеи, които могат да им бъдат полезни (диария). Те често се сблъскват с големите противоречия в живота си, които не могат да усвоят. Хората от този тип обикновено са раздразнителни и не могат да видят положителната страна на дадена ситуация или човек.

Психични блокировки

Проблемите с червата ви казват, че трябва да се научите да подхранвате в себе си добри мисли и добри идеи, а не да си губите енергията в страхове и съмнения. Вие не трябва да се страхувате за материалното благополучие. Опитайте се да имате вяра в това, че у вас присъства Божественото начало и че Вселената се грижи за всички живи същества на тази планета, включително и за вас. Освободете се от старото, за да дадете път на новото.

Корем (болки)

Физически блокировки

Обясненията по-долу се отнасят за болки в корема, които се проявяват без видима причина и не са свързани с някаква болест.

Емоционални блокировки

Ако болката се среща в горната част на корема, която е в слънчевия сплит, тя ви казва, че сте твърде притеснен за други хора. Вие се страхувате за някого.

Ако болката е в долната част на корема (под пъпа), тя ви казва, че сте твърде притеснен за това, което се случва в живота ви в момента. Вие се страхувате за себе си.

Психични блокировки

Болката в горната част на корема ви напомня, че вие сте на тази планета не за да се грижите през цялото време за щастието на хората, които обичате. Можете да покажете съчувствие към тях, но никой не ви кара да си губите здравето заради това. Оставете ги да живеят живота си и им помагайте, само ако те искат и само ако наистина имате такава възможност.

Що се отнася до болките в долната част на корема, тогава трябва да спрете да мислите, че тревожността и безпокойство може по някакъв начин да ви помогнат да се отървете от даден човек или ситуация, които ви предизвикват страх. Опитайте се да се успокоите и тогава ще имате повече шансове да намерите правилния изход. Тревожността ви кара да вземате решения под влиянието на страха, а не въз основа на истинските ви нужди.

Лиз Бурбо – из „Твоето тяло казва: Обичай се!”

Редактирано от Ирина - Horus - Чебурашка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте :)

Бих искала да разбера малко повече за екземата в определени части на тялото,като областта на гърдите, корема,слабините и краката.

Благодаря :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Няма отделна тема за ТЕС ( Техника за емоционална свобода) или ТЕО ( Техника за емоционално освобождение), затова слагам линк към книгата тук

Надявам се също да е от полза. Определено имам познати с добри резултати . Успех на всички, които вземат здравето и развитието си в свои ръце!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Интересна хомеопатична статия.

Впрочем всички алтернативни лечители знаят за пациентите си доста повече от конкретните оплаквания, които си записват алопатите.

Нека поне сега да погледнем откъм веселата страна на този факт и да помним лекарската клетва. :)

Поведенчески анализ на няколко полихрестаtitle_end.gif

д-р Станка Хараламбиева, д-р Румен Стойчев

Импровизация, вдъхновена от Кетрин

Общите и физическите симптоми, особено когато са странни и редки, имат определящо значение за избора на правилното лекарство , както ни учи Ханеман в “Органон на лечебното изкуство”.

В края на ХХ и началото на XХI век обаче нараства относителната тежест на психичните симптоми в цялостната клинична картина, която се снема чрез хомеопатичното интервю. Този факт е пряко следствие от бурното развитие на психологията и психоанализата, особено в годините преди и след Втората световна война. Дълбоко проникновените изследвания на титаните в тази област Фройд, Юнг, Гродек намериха своето естествено продължение в работата и творчеството на велики хомеопати като Богър, Витулкас, Уитмънт, Култър, Морисън, Шанкаран...

В нашата всекидневна практика все по-често се изправяме пред задачата да подберем точното лекарство на базата на психоемоционалните симптоми.

... ...

Едва ли бихме открили Фосфор сред книжните плъхове...

... за Сулфур и Ликоподиум са характерни дълбоките интелектуални наклонности, за Натрум муриатикум – твърдият и упорит ум, за Лахезис и Арсен – критичност и точност. Фосфор е интелектуалецът-пеперуда, интелектуалецът най-лека категория (“лишен от интелектуална твърдост”, според Уитмънт).

Проявяващият свръхдобросъвестност неуморим бизнесмен, юрист, лекар или брокер, който работи без отдих, много често се оказва Арсен или Нукс вомика.. Макар че работи колкото двама свои работници, той е непрекъснато недоволен и се упреква ...

. Натрум муриатикум и Сулфур имат същата голяма работоспособност, но вглъбеният маниер на работа прави Арсен уникален. Лахезис също има почти маниакална работоспособност, но за разлика от Арсен, след извършването на някакъв трудов подвиг, той не чувства умора или изтощение. Нукс вомика също е склонен да се потапя в работата без да се щади, защото за него няма друг начин на живот, работата е целият смисъл на съществуванието му. Тези черти се срещат дори у спокойни, сдържани математици, бизнесмени, адвокати. ...

...благонадеждната Сепия, която естествено предлага да изпълни повече, отколкото се изисква от нея.

Няма по-трудно от това да и имаш работа с ленивия Сулфур, който гледа на всичко през призмата на личната изгода.

:3d_146:

цялата статия

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За една чиста и светла душа... и за всички, на които може да е от полза:

Схващане

Вероятна причина:

Напрежение,страх, стискане , задържане.

Нов мисловен модел:

Отпускам се и позволявам на моя ум да бъде спокоен.

Крака

Вероятна причина:

Водят ни напред в живота.

Нов мисловен модел: е

Животът е за мен.

Крака, проблеми над коляното:

Вероятна причина:

Задържане на стари травми от детството.

Нов мисловен модел:

Те са направили най-доброто, на което са били способни,според разбиранията, усещанията и знанията си. Освобождавам ги.

Крака, проблеми под коляното:

Вероятна причина:

Страхот бъдещето, нежелание да се движите.

Нов мисловен модел:

Вървя напред с увереност и радост, сигурен, че всичко в моето бъдеще е наред.

Пръсти на краката:

Вероятна причина:

Представляват малките подробности в бъдещето.

Нов мисловен модел:

Всички детайли сами ще се погрижат за себе си.

(Л.Хей " Излакувай тялото си")

:feel happy:Благодаря късметче.Поздрави.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Натъкнах се на нещо, за което не намирам отговор:

Какво означава, ако боли белег от стара рана или операция ( не е на кост или става, което е обичайно, а на меки тъкани). Болката е боцкаща, ту идва, ту си отива.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Натъкнах се на нещо, за което не намирам отговор:

Какво означава, ако боли белег от стара рана или операция ( не е на кост или става, което е обичайно, а на меки тъкани). Болката е боцкаща, ту идва, ту си отива.

Енергийното въздействие (собствено или чуждо) причинило болестта/раната още не е преминало. Тече още изкупление/урок.

Например, ако те удари вещица, мястото може да боли и години...

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Натъкнах се на нещо, за което не намирам отговор:

Какво означава, ако боли белег от стара рана или операция ( не е на кост или става, което е обичайно, а на меки тъкани). Болката е боцкаща, ту идва, ту си отива.

Енергийното въздействие (собствено или чуждо) причинило болестта/раната още не е преминало. Тече още изкупление/урок.

Например, ако те удари вещица, мястото може да боли и години...

БожидарЗим, впечатлена съм!

Уцели в десятката, но ... всеки си намира майстора. :)

В случая майсторката е Даян Стейн, с книгите "Ние сме Ангелите: и :Психична зашита", които препоръчах вече в друга тема. Моята роля на изпълнител е малка.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте на всички!

Сърдечни благодарности на всички, допринесли за развиването на тази тема.

Искам и аз да попитам нещо - каква би могла да е евентуалната емоционална причина за следното: след ставане от сън лицето е силно подпухнало, направо жената не прилича себе си. След 30-на минути подпухването спада. Лекарите са правили множество изследвания, но не са открили причината за това. Иначе жената се чувства добре. Няма други оплаквания.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Лицето представлява това,което показваме пред света.

Проблеми с лицето-лесно се срамува,чувства се унизен от най-малкото нещо.Чувство на вина.Опитват се да бъдат това,което другите очакват от тях.

Осъзнаване-притесняваш се от това,което другите мислят за теб,Това ти пречи да бъдеш себе си.Това,което мислиш за себе си,вече не е добро за теб.

То ти носи вреда.Време е да възвърнеш своето истинско лице,тоест да бъдеш САМИЯ СЕБЕ СИ.

Оток-задържане на вода или течност-ЗНАК за емоционално задържане.Човекът се подува,за да се предпази

Получава се също когато има конфликт за разрешаване,между своето его и сърцето си-да запази конфликта или да го разреши.

Зоната,засегната от отока, показва в коя област е задържането-виж горе.Има липса на доверие в способностите и талантите си и

съответно поставяне на бариери и граници.Посланието:Отпусни се и поеми повече рискове,следвайки това,което ти казва сърцето.

Избери решението,вместо да поддържаш конфликта.

Лиз Бурбо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте, интересува ме с какво е обвързана дислексията,,,и има ли някакви алтернативни методи за въздействие на това заболяване.Сърдечни поздрави.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×