Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Що е медитация? Видове медитация.

Recommended Posts

Самият термин медитация дава определението за себе си. А можем ли да говорим за видове тишина, когато тя е една. За степени на заглъхване на шумотевицата вероятно, обаче, можем.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Meditation

- размисъл, размишление

- съзерцание, мечтателно настроение

:D

АБСОЛЮТЪТ

Няма ум, няма форма, само "A3"

съществува;

Спряха всички желания и мисли.

Завърши танцът на Природата.

Аз съм това, което търсех.

Царство от Блаженство се разбулва

най-сетне;

Отвъд познаващия и познанието;

На необятния покой се наслаждавам;

Лице в лице, сам пред Единствения.

Пресякох пътищата тайни на живота,

и се превърнах в търсената Цел.

Днес истината неизменна е разкрита;

Божественият Дух и Пътят -

туй съм Аз.

Душата ми изпита всички висоти,

В сърцето на слънцето

аз съм безмълвен.

Не разменям нищо срещу време и дела;

Моята космическа игра е завършена.

Шри Чинмой

МЕДИТАЦИЯТА е състояние на не-ум. Медитацията е състояние на чисто, съзнание, без всякакво съдържание. Обикновено съзнанието ви е пълно с боклук, точно като огледало покрито с прах. Умът е постоянен трафик: движат се мисли, желания, преминават спомени, амбиции - това е постоянен трафик! Ден след ден. Дори когато сте заспали, умът функционира, точно това е сънуването. Той още мисли, още се тревожи и гори от нетърпение. Той се подготвя за следващия ден; продължава една подготовка, като подземно течение.

Това е състоянието на не-медитация. Точно обратното е медитацията. Когато няма трафик и мисленето е спряло, никаква мисъл не се движи, никакво желание не се възбужда, вие сте напълно мълчаливи -тази тишина е медитация. И в тази тишина може да се познае истината, и по никакъв друг начин. Медитацията е състояние на не-ум.

А вие не можете да намерите медитацията чрез ума, защото умът увековечава сам себе си. Може да откриете медитацията, само когато отстраните ума, когато сте хладни, безпристрастни, когато не се идентифицирате с ума; като гледате ума как преминава, но без да се идентифицирате с него, без да мислите, че -аз съм ума.

Медитацията е осъзнаване, че аз не съм ума. Когато това осъзнаване прониква все по-дълбоко и по-дълбоко във вас, малко по малко идват някои моменти - моменти на тишина, моменти на чисто пространство, моменти на прозрачност, когато във вас нищо не се раздвижва и всичко е тихо. В тези моменти вие ще узнаете кои сте, ще узнаете мистерията на това съществувание.

"Оранжева книга"  Ошо

Редактирано от Синева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За да разбере някой Христа, още повече Отца, потребно е да е завършил своята карма и да е влязъл в съгласие с Любовта, защото кармичния закон не е нищо друго освен отклонение от закона на Любовта. Сърцето трябва да бъде чисто, за да види ясно, умът трябва да е свободен от всички погрешни образи, за да може да различи ясно кое е добро и кое е лошо.
“Писма до първите ученици”, първо изд., 1999 г., стр. 251

Казано е, че Любовта изключва всички противоречия и страдания. Въпреки това хората страдат, защото любовта им е слаба. - Защо любовта ни не се е развила? - Защото странични нещо отвличат вниманието ви. Ако искате да имате правилно отношение към любовта, трябва да се определите към нея. Тогава вие ще давате цена на всичко. Любовта има определен център, който трябва да се развива. Докато едни хора ви са приятни, а други - неприятни, вие разглеждате нещата вън от любовта. И любовта има свое око. Днес малко хора гледат през окото на любовта. Човек има много очи, важно е през кои очи гледа. Ако гледаш през очите на тщеславието и гордостта, ще виждаш едни неща. Ако гледаш през очите на вярата, ще виждаш други неща. И аз имам една школа и гледам през нейните очи. Не съм приложил още тази школа. Когато бъдете готови за нея, вие ще я приложите. Чрез тази школа вие искате да придобиете някои знания. За тази цел вие трябва да си изберете един обект, за който да мислите често. Например, какво ще разбереш, ако не мислиш за слънцето? Какво ще разбереш, ако не мислиш за живота? Какво ще разбереш, ако не мислиш за мъдростта? Кой човек е мъдър? Мъдрият има специфични органи, по които се различава от другите.

15.Утринно слово, държано от Учителя на 9 януари, 1938г., София - Изгрев кн.”Ликвидация на века”, год. VII, том I (1937-1938)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

ОТ ИОАНА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

ГЛАВА 1.

30. Този е, за Когото аз казах: след мене иде Мъж, Който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене.

31. Аз Го не познавах; но, за да стане Той яве'н на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода.

32. И свидетелствуваше Иоан, казвайки: видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него.

33. Аз Го не познавах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Светий.

34. И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божий.

35. На другия ден пак стоеше Иоан, и двама от учениците му.

36. И като се вгледа в Иисуса, Който вървеше, рече: ето Агнецът Божий.

37. Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подир Иисуса.

38. А Иисус, като се обърна и ги видя, че идат подире Му, казва им: какво търсите? Те Му отговориха: Рави! (което значи: учителю) де живееш?

39. Казва им: дойдете и вижте. Те отидоха и видяха, де живее; и престояха оня ден при Него. Часът беше около десетия.

Къде ли е живеел Христос?

Дали не е живял в Духа?

Голямо многозначие! :hmmmmm:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Завета на цветните лъчи на светлината

ВЕЧНИЯТ ДУХ

...

Обичайте Господа; защото за онези, които Го обичат няма лишение.

...

Господ да те послуша в скръбен ден: Да ти даде според желанието на сърцето ти, И да изпълни всякой твой съвет.

...

И весели се в Господа, и ще даде прошенията на сърцето ти.

...

Искайте от Господа. И Господ ще блесне със светкавици и ще им даде обилен дъжд, всекиму - злак на нива.

...

Синко, ти си винаги с мене; и всичкото мое, твое е.

...

Помни твоя Създател.

...

Храни ме с нужната ми храна.

Аз съм хлябът на живота.

Ако яде някой от този хляб, ще живее във веки.

Пий - реки от жива вода ще потекат.

...

Твоят век ще бъде по светъл от пладне.

Защото за дървото има надежда, че ако се отсече, пак ще прокара, и че младокът му няма да изчезне.

Младостта ти се подновява като на орел.

Ще са плодоносни в дълбока старост.

И подновяваш лицето на земята.

И ще ви въздам годините, които изпояде скакалецът.

Пустинята ще се възрадва, ще процъфти като крин и ще процъфти изобилно.

Стори добро на робът си.

...

И ще направя пустинята водни езера и сухата земя водни източници.

Ще бъдеш по-светъл и тъмнина да си, пак ще станеш като зора.

надявай се на Бога.

Надеждата, която имаме е като сърцевина на душата - безопасна и твърда.

И ще си безопасен, защото има надежда.

А надеждата не посрамя.

На всичко се надява. А сега остават тези - вяра, надежда и любов.

Облегни се на Господа и чакай Го.

Елате при мене, всички ще се трудите и сте обременени; и аз ще ви успокоя.

...

Обръща бурята в тишина и замлъкват вълните им.

Горите ще донесат мир на хората.

Сенчестите дървета го покриват.

Там умореният ще си почине.

И ще намерите спокойствие на душите си.

Мълчи, умири се.

Моят мир ви давам.

Мир да бъде в стените ти.

Сърцето ти да пази заповедите ми; защото те ще ти придадат дълги дни, години на живот и мир.

Тази е почивката, с която да успокоите отруденият.

Мирно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, правиш да живея в безопасност.

И така, братя, радвайте се, усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, имайте мир.

И тая е отрадата.

На зелени пасища ме успокоява. Възвръща душата ми.

Аз съм възкресението и животът.

Възкресение от мъртвите.

Сее се в тление, възкръсва се в нетление.

И духът да се върне при Богът, който го е дал.

Во веки веков.

Амин.

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

...

Просете и ще ви се даде; търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който проси приема и който търси намира и който хлопа, ще му се отвори.

...

И рече Симону: оттегли ладията в дълбочината, хвърлете мрежите се да уловите риба. А Симон отговори и рече му: Учителю, цяла нощ сме се трудили и не уловихме нищо; но по твоята реч ще хвърля мрежата. И това като сториха, уловиха много множество риби, че чак се късаше мрежата им.

...

:smarty::):smarty:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Медитацията е една - чистият искрен стремеж на аз-а към Аз-а! Безмълвен полет, устрем следващ вътрешен зов!

"Видовете" медитации са подготовка за медитацията и са комбинация от Молитва, Визуализация и Енергетични практики. За да се стигне до медитацията, подготвителните практики са изключително важни! Те са процес на настройка, интеграция и сублимация на частите в психичния организъм!

Пиша това не защото съм някакъв медитатор. Повече от окаян грешник съм... Но - това напипват пипалцата на интуицията ми, това пиша. Донякъде съм преживявал и молитвата, и визуализацията, и медитацията. Донякъде - като всички нас. Смирение, приятели! :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Медитацията е една - чистият искрен стремеж на аз-а към Аз-а! Безмълвен полет, устрем следващ вътрешен зов!

"Видовете" медитации са подготовка за медитацията и са комбинация от Молитва, Визуализация и Енергетични практики. За да се стигне до медитацията, подготвителните практики са изключително важни! Те са процес на настройка, интеграция и сублимация на частите в психичния организъм!

Пиша това не защото съм някакъв медитатор. Повече от окаян грешник съм... Но - това напипват пипалцата на интуицията ми, това пиша. Донякъде съм преживявал и молитвата, и визуализацията, и медитацията. Донякъде - като всички нас. Смирение, приятели! :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Няма по-добра медитация от тази, да бъдеш Едно с Любовта в теб!

Релаксация - Концентрация - Съзерцание

Релаксацията е да намериш Мир.

Концентрацията е в Мира да намериш Любовта.

Съзерцанието само говори за себе си.

Медитацията в превод, означава съзерцание - да останеш в Любовта и да и се наслаждаваш. Да станете Едно.

Бъдете здрави!

:)

Редактирано от Синева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За медитацията

Съвети и практики

Здравейте,

Първо искам да ви се представя. Регистрирах се вчера във форума, но чета и следя темите от доста време. Много се радвам, че ви има, понеже това е един от малкото форуми, в които откривам много неща, които ме вълнуват и в същото време темите са обсъждани в дълбочина и ме карат да се замислям върху въпросите от различни гледни точки.

Аз се занимавам с йога от половин година, преди това практикувах петимата тибетци. Допадат ми асаните и идеята, която стои зад хатха йога, но нещо вътрешно ме влече да се захвана сериозно с медитация. Досега съм поизчела малко литература по въпроса, но ми се иска да мога да разбера повече от хора, които са практикували и практикуват.

Основния въпрос, които в момента ме занимава е какви опасности може да възникнат с практикуването на медитация. Има ли някакви подготвителни практики преди да се започне сериозно с медитиране? Заминавам се и с йога нидра, което е предимно релаксиране и визуализиране. Предполагам това ще ми помогне и при медитирането, предимно от гледна точка на по лесно концентриране. Интересуваме и какви източници да ползвам. Доста съм объркана в момента. Има много литература по въпроса, но ми се иска да започна от най подходящата.

Извинявам се предварително, че задавам толкова въпроси накуп. Разглеждах темите във форума и се надявам да не съм изпуснала някоя, която да покрива точно тези въпроси. Ако е така, ще съм благодарна да ми дадете линк-а, за да мога да прочета повече по въпроса.

Благодаря ви много!

Лек ден и много усмивкиsmile.gif

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тези дни прочетох една много полезна поне споед мен книга, в която се дават полезни съвети за начинаещи в медитацията. Хубавото е, че книгата съдържа малко на брой медитации, но добре обяснени, така че човек не може да се обърка откъде да започне. Заглавието е:

"Въведение в медитацията" от Рой Юджиин Дейвис

Може да си я намерите в izvorite.com

Друга книга, която ми допадна е "Оранжевата книга" от Ошо. Там са описани доста методи за медитация, така че всеки може да намери нещо за себе си. Тази книга може да я намерите в spiralata.net.

Надявам се да ви допаднат :feel happy:

Весел ден и много усмивки:)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте.

Възобновявам тази тема, защото преди време бяха ми казали един сайт, в който всеки ден (или почти всеки ден) излизат някакви писания/откровения на някакъв човек, който е известен в тези среди (на медитацията и произлизащите от нея неща и събития). Този сайт е на български, но има такива и на други езици. В българския сайт има закъснение на излизащите писания заради необходимостта от превод, но в момента дори не мога да се сетя какво беше името на човека.

Знам, че имаше доста полезни неща - не само за медитацията, а и за ежедневието като цяло.

Надявам се, че ще можете да ми помогнете...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

На всички, които истински се интересуват от медитация, бих препоръчал "Книга на тайните" от Ошо - едно наистина фундаментално произведение в пет тома, в което по забележителен начин са обяснени 112 медитативни техники за всякакви типове хора. Не познавам по - добра книга за медитацията от тази, макар и да съм осторожен по отношение на автора, който е едно ярко, но противоречиво явление на духовния небосклон. При него различавам "светъл" период (60 - 70-те години на миналия век) и "тъмен" период (80-те год., след като отива в САЩ), когато, по мое виждане, за съжаление попада под въздействието на "черен" маг и произнася редица арогантни и богохулни слова, обединени в "Ошо - библия". Това е една болезнена, печална и поучителна история, която ни предупреждава, че и от много високо човек може да се сгромоляса и то с трясък!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Упражнението с думите ЛЮБОВ И СЪГЛАСИЕ по 100 пъти на ден е съчетано с чертаене на прав ъгъл 100 пъти а думите се преживяват мислено докато чертаеш...10 по 10...тетрадките с квадрадчета са подходящи....отначало..после линиите се получават от само себе си отлично прави и успоедни....вибрацията.. при мисълта за Любовта и Съгласието е чудесна! Действа за хармонизиране на всякакви взаимоотношение - семейни, родови, лични - професионални, интимни , духовни., съседски....

Важното е да се започне.....и преживее....

Вдъхновено чертане на тези които ще работят...

ЛЮБОВ + СВЕТЛИНА +МИР +РАДОСТ

Благост, можеш ли да обясниш по-подробно това упражнение. Това, което аз разбрах е, че трябва да се пише по 100 пъти "Любов и Съгласие", но не можах да разбера правия ъгъл как точно участва. Имаш предвид да се чертаят допълнително прави ъгли или ъглите да се съчетават с думите. Примерно всяко словосъчетание да е вписано в ъгъл. Малко пояснение, ще ми помогне понеже бих искала да спазвам упражнението точно.

А имаш ли обяснение защо точно прав ъгъл се чертае? Има ли връзка с думите Любов и Съгласие?

Благодаря предварително!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Споделено в един форум:

"Трябва да се прави много голяма разлика между "Медитативни техники" и самата "Медитация". Медитацията е неподлежащ на контрол процес. Тя настъпва спонтанно, като съня. Медитативните техники са тези които се стремят в далечно бъдеще да доведат до състояние на медитация, но те нямат общо със самото явление медитация. За съжаление на запад и у нас Медитативната техника се слага в категория Медитация и това внася голямо объркване и неразбиране в хората. Иначе, във всеки курс по Йога или книга издадена на БГ, Руски или Английски, могат да се намерят описания на Медитативни техники, но в книга е невъзможно да се опише самата Медитация.

Подчертавам, Медитация не е да си представяш птички, пчелички, красиви полянки, цветенца и др. Тя не е каквото и да е емоционално състояние. Тя не е да летиш в облаците. Тя не е да изпаднеш в транс. Тя не е да започнеш да дремеш. Тя не е да заспиш."

Източник:

http://forum.all.bg/showflat.php/Cat/0/Num...n/0/page/0/vc/1

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,

Ще ви затрудни ли да ме посъветвате някакво упражнение за по-добра концентрация по време на медитация?

Бяха ми препоръчали да гледам пламъка на свещ известно време, после да затворя очи и да се опитам да уголемя образа, останал в съзнанието ми. Не мисля че ми помага. Опитвам се да влизам в Алфа нивото, всичко става идеално просто перфектно, с никоя друга медитация не съм постигал такъв ефект, но просто ми е много трудно да се съсредоточа, постоянно ми минават разни спомени от деня, или просто мисли.

Надявам се да ми помогнете.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,

Ще ви затрудни ли да ме посъветвате някакво упражнение за по-добра концентрация по време на медитация?

Бяха ми препоръчали да гледам пламъка на свещ известно време, после да затворя очи и да се опитам да уголемя образа, останал в съзнанието ми. Не мисля че ми помага. Опитвам се да влизам в Алфа нивото, всичко става идеално просто перфектно, с никоя друга медитация не съм постигал такъв ефект, но просто ми е много трудно да се съсредоточа, постоянно ми минават разни спомени от деня, или просто мисли.

Надявам се да ми помогнете.

В събота и неделя участвах в семинар по метода на Хосе Силва. Прекрасни резултати. Работата в група и с инструктор има своите предимства. :thumbsup2:

Редактирано от НелиТ

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

На всички, които истински се интересуват от медитация, бих препоръчал "Книга на тайните" от Ошо - едно наистина фундаментално произведение в пет тома, в което по забележителен начин са обяснени 112 медитативни техники за всякакви типове хора. Не познавам по - добра книга за медитацията от тази, макар и да съм осторожен по отношение на автора, който е едно ярко, но противоречиво явление на духовния небосклон. При него различавам "светъл" период (60 - 70-те години на миналия век) и "тъмен" период (80-те год., след като отива в САЩ), когато, по мое виждане, за съжаление попада под въздействието на "черен" маг и произнася редица арогантни и богохулни слова, обединени в "Ошо - библия". Това е една болезнена, печална и поучителна история, която ни предупреждава, че и от много високо човек може да се сгромоляса и то с трясък!

Много съм разсъждавал за тези два периода при Ошо. :hmmmmm: В крайна сметка стигнах до извода, че той е искал след заминаването си от света, казанота от него да не се превърне в религия или вид учение.

В една от беседите си той споменава, че Кришнамурти е основал фондация с една единствена цел - да не бъде канонизиран или нещо от този род.

За мен Ошо си остава първият учител и си мисля, че вторият период не е случаен. :ph34r:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,

Ще ви затрудни ли да ме посъветвате някакво упражнение за по-добра концентрация по време на медитация?

Бяха ми препоръчали да гледам пламъка на свещ известно време, после да затворя очи и да се опитам да уголемя образа, останал в съзнанието ми. Не мисля че ми помага. Опитвам се да влизам в Алфа нивото, всичко става идеално просто перфектно, с никоя друга медитация не съм постигал такъв ефект, но просто ми е много трудно да се съсредоточа, постоянно ми минават разни спомени от деня, или просто мисли.

Надявам се да ми помогнете.

Здравей, Equester!

Добрата и силна концентрация е предшестваща медитацията. Без високата внимателност и съсредоточеност (концентрация) медитацията е невъзможно явление.

Медитация в превод от англииски е също съзерцание, обаче според мен двете са различни. Няма да се спирам на това, за да не внасям допълнително объркване в теб.

Всъщност медитацията е просто и естествено нещо за човек. На всеки се е случвало да се "заблее" на някъде без посоката да има някакво значение за него самия и без мисли.

При медитацията липсват всякакви мисли. При медитацията липсва този, който мисли, който чувства, който слуша, който вижда, който усеща, който помирисва, който диша и който съществува.

Съзерцание е когато има обект и има наблюдател, наблюдаващ, т.е. има някой който разглежда обекта.

При медитацията няма нито обект, нито наблюдаващ.

Да се върнем на концентрацията.

Концентрацията е трудно постижимо нещо (освен ако вече не е постигана някога) и изисква за себе си интензивна и последователна работа, труд.

На конценрацията влияят различни фактори. Факторите се делят на вътрешни и външни. Да ги наречем фактори спомагащи концентрацията и фактори който я възспират. Възспиращите фактори са дразнителите. Както вече писах те биват вътрешни и външни, преодолявайки вътрешните и отстранявайки ги, заедно с тях изчезват и външните. Факторите зависят от твоето лично възприятие и готовност. Успокояването и обуздаването на ума е основното, с което всеки, който желае здрава концентрация трябва да се заеме.

Мозъкът, умът е част от материялния свят и той често бива засегнат от него.

Хранене, напитки и дишане са основите на една добра концентрация.

Избягвай "острите" храни - лютивото, натрапчивото, силните подправки, храни от животни, птици, риби, мекотели, влечуги... както и техните възпроизводни. Храни се с храна, намираща се възможно най-близко до източника на живителна енергия - Слънцето. Изучи хранителната пирамида и се храни поне с нейната основа.

Същото важи и за напитките - алкохоли, животински производни... Нямо по-съвършенна течност от водата. Пии я от чисти извори или ако нямаш такава възможност я преварявай. Преди да отпиеш от нея я Възлюби по възможност с Благодарност и Съгласие.

Така прави и с храните, които приемаш.

Въздухът и дишането са изключително важни. Най-добре е практикуването ти да преминава сред природата, на чист и незамърсен въздух, далеч от големите градове. Благославяй всяко свое дихание, радвай се на всяка глъдка въздух. Постоянно чувствай, че си Жив. Проследявай дихателния процес и наблюдавай как въздуха налвиза и излиза от теб. Това е обмен. Практикувай спокойно и пълно дишане, като внимаваш върху пълното издишване, но без да се напъвяш върху него, просто гледай да издишваш толкова колкото си вдишал.

Често хората задържаме използван въздух в себе си и на това се дължат повечето заболявания. Задържането на такъв въздух вътре в човека се дълже на неговата емоционалност - страх, стрес, мъка, тъгуване, ярост, гняв...

Дишането е цяла наука.

Нека сега ти представя практиката, която лично намирам за изключително подходяща:

В седеж, като внимаваш върху изправеността на гръбнака и главата (представяш си, че темето ти е опънато нагоре с много здрава нишка, което привързване не ти позволява прегърбено състояние) и не допускаш опирането на каквото и да е до гърба си, започни да дишаш осъзнато, т.е. като наблюдаваш и ръководиш дишането си. Вдишвай нормално и акцентирай на издишването, нека то в началото бъде като въздишка, все едно некой е онтнел непосилна тежест от душата ти (всичките грижи). Издишвай напълно. С всяко едно издишване ще започваш да се чувстваш все по-празен от към всякакви негативи - проблеми и тежести.

След като добиеш вече необходимото спокойствие и усетиш отпускане на вътрешното напрежение (а то се усеща лесно и естествено) можеж да преминеш към следващото утвърждение за ума. Представяй си, че с всяко издишване освен, че ставаш все по-празен от към всичко, започваш и да губиш себе си, да изчезваш, да те няма, да се сливаш и единяваш с Цялото, което изгражда всичко видимо и невидимо.

Ако постигнеш това - постигнал си медитацията. Това е.

Пожелавам ти успех!

Поздрави и нека Бог да бъде с/в теб!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

На всички, които истински се интересуват от медитация, бих препоръчал "Книга на тайните" от Ошо - едно наистина фундаментално произведение в пет тома, в което по забележителен начин са обяснени 112 медитативни техники за всякакви типове хора. Не познавам по - добра книга за медитацията от тази, макар и да съм осторожен по отношение на автора, който е едно ярко, но противоречиво явление на духовния небосклон. При него различавам "светъл" период (60 - 70-те години на миналия век) и "тъмен" период (80-те год., след като отива в САЩ), когато, по мое виждане, за съжаление попада под въздействието на "черен" маг и произнася редица арогантни и богохулни слова, обединени в "Ошо - библия". Това е една болезнена, печална и поучителна история, която ни предупреждава, че и от много високо човек може да се сгромоляса и то с трясък!

Много съм разсъждавал за тези два периода при Ошо. :hmmmmm: В крайна сметка стигнах до извода, че той е искал след заминаването си от света, казанота от него да не се превърне в религия или вид учение.

В една от беседите си той споменава, че Кришнамурти е основал фондация с една единствена цел - да не бъде канонизиран или нещо от този род.

За мен Ошо си остава първият учител и си мисля, че вторият период не е случаен. :ph34r:

През 2000 година на Рилските езера Учителят ми даде видение, свързано с Ошо, в чиято школа бях известно време. Съдържанието на видението е следното: Ошо е застанал пред една катедра и произнася слово. Пред него има много народ - хора, които сякаш са хипнотизирани и не отлепят очи от него. Но в един момент някой все едно ме накара да погледна зад и малко встрани от Ошо. Там беше този, който му подсказваше какво да говори. В контраст с Ошо, той беше черен и отблъскващ, но хората не го забелязваха, а продължаваха да слушат и гледат в захлас Ошо. Усещането ми беше, че е Учител от Черната ложа. При друго откровение Учителят ми каза, че философията и методите за работа на Ошо са дудизтични, т.е. инволюционни и че никой ученик досега не е прогресирал, използвайки подобни методи за работа.

А що се отнася до Кришнамурти - той е съвсем друга тема.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

никой ученик досега не е прогресирал, използвайки подобни методи за работа
На същото мнение.

Здрава каша е надробил :sleeping:

Какъв ще бъда аз проповедник, когато се обръщам към хората и казвам: „Бъдете щедри“, а сам съм скъперник; казвам: „Не крадете“, а сам крада; казвам: „Не лъжете“, а сам лъжа? Учител, който учи хората, трябва да бъде модел – сам да дава пример...

едно е необходимо – индивидуалното изправление на личността в света, била тя мъж или жена. Когато се изправи личността, ще се изправят нейните деца – синове и дъщери, а когато се изправят те, ще се изправят и техните ближни, и целият свят сам по себе си. Какъвто е квасът, такова ще бъде и заквасеното. Този е принципът, който е положил Христос... Преобразуванието, следователно, трябва да стане в нашия ум, в нашето сърце, в нашата воля, и когато стане това преобразувание, ще почувстваме, че у нас има известна вътрешна сила. Ние тогава ще дойдем в съприкосновение с ония ... учители на човечеството, и ние всинца трябва да се ръководим от тях – те учат света как трябва да живее

Житното зърно

Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За мен запознаването с Ошо беше полезно като експресно получаване на обща култура по много въпроси - той има способността да синтезира и предава разбираемо неща, за които иначе можеш да се ровиш с десетилетия, докато успееш сам да си ги "наместиш". За т.нар. "втори" негов период - не мога да кажа дали причината е "сатанизиране", психично отклонение или, както смята Виктор, нарочно дезобуславяне от абсолютно всичко. Но той още в първия период казва де факто почти всичко от онова, което преповтаря през втория; просто в първия разгледа нещата от всички възможни ъгли, включвайки и плюс и минус, а сякаш през втория - с който не съм и много добре запознат - остава главно при минуса...

За делото и наследството на всеки един известен човек на духа според мен не трябва да се правят прибързани генерални изводи, от рода на "никой нищо хубаво не е постигнал чрез него...". Все пак разцепването на ума между полюсите на божественото и демоничното е най-разпространената "детска болест" на духовността. Не сме длъжни да приемаме всичко от когото и да било (пък и според самия Ошо негови истински последователи са онези, които следват себе си, а не него). Също така и т.нар. факти, в случая оповестени от американските власти, за които Ошо е бил повече от неудобен, следва да се преценяват балансирано. :yinyang:

Изключително много психотерапевти в света сега намират за полезни някои от методите му, макар и не точно за крайните духовни цели, а по-скоро за терапевтични такива. Имам, както и много от вас сигурно имат, познати, които са "затънали", следвайки Ошо или по-скоро собствените си представи за тоя "неидентифициран субект". Но се срещат и изключително свестни хора, които вземат по нещичко от него и при това съвсем не се чувстват объркани, нито животът им е покварен; които живеят пълноценно, медитират по своему, творят изкуство, създават трайни добри отношения или живеят целомъдрено в самота... И аз съм склонен да съдя по това, което човек показва чрез делата си и своето всекидневно "излъчване", а не според онова, от кой автор предимно се интересува. Особено когато се касае за многостранен автор като Ошо. То и в Билията - а и в ученията на Учителя Беинса - какво ли не пише; и милиони объркани хора са изваждали това или онова от контекста му и с негова помощ са обосновавали почти всякакво възможно мнение.

Доколкото все пак важен педагогически момент е степента на подготвеност на аудиторията, Беинса е възможно най-добър за различните нива от интересуващи се; той дава възможно най-малко поводи за "издънки". От друга страна, виждаме какво става при Библията (поне във варианта, който е достигнал до нас) с всичките му френетични протестантски секти особено; и съответно - с много от т.нар. съвременни последователи на Ошо.

Обаче всичко това с относителната стойност на учениета е в крайна сметка въпрос на статистика, а индивидуалната човешка съдба не й е подвластна. И сред най-ужасните сектантски среди е възможно да покълне чисто цвете; и сред най-благообразните общества се случва да виреят бацили... :3d_073:

Редактирано от Добромир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хубаво мниние, Добромир.

Ошо е наистина на три периода, от които има два основни - непросветление и просветление.

След просветлението, което Приятелят ми получава в Индия всичко е наред. Ошо постига пълно просветление - достига кота Нула. Нулата това етози, който умее да наблудава безпристрастно всичко, което се случва с тялото и ума му. "Да Бъде Твоята Воля" - за добро или за лошо - без значение, "Да Бъде".

Всеки един напълно отворен и разкрил себе си човек пред света е подвластен и възприемчив на всякакви влияния.

При хора достигнали до нулата доброто и злото са едно и също нещо. Светлината и Тълнината са едно - Бог. Такива не правят никакви разделения.

Открити за всичко което се случва с тях и съгласни са тези като Ошо.

До като пребивава в Индия външната и цялостна вибрация е с положително въздействие, което не допуска никакъв негативизъм или ако има такъв то той е в изключително малки размери.

Заминаването му за щатите е повлияно от желанието му за наслада върху материята в цялостния и спектър. Желанието за пореден път вади от Рая. Изиграва мечешка услуга.

САЩ е с изключително негативна вибрация особено в онези години през които Ошо пребивава в там. Не случайно доста от мировите учители заминават и пребивават в САЩ. Там е гнездото на злото, там е мамона, логическото и насилствено мислене - Лукавия, Звяра... Там трудно се оцелява. Учителите заминават на там, защото там е основното поле на войната между Светлината и Тъмнината.

Ошо е оставил своя принос в непрекъсната борба, на която той е бил безпристрастен наблюдател и свидател, нищо че тя се е водила и в него самия. Той е бил съгласен на което и да е. Просто проводник служещ на Провидението - "Да Бъде Твоята Воля". Несериозно е да се твърди, че Ошо не е знаел какво става с него и не е могъл да предотврати негативизма. Той просто е бил съгласен и неотрален. На този неотралитет се гради цялото учение - това е Тантра. Гурджиев е бил преди него там.

Северна Америка представлява логическата половина на мозъка, а Южна Америка е интуитивната му половина. Площа на Мексико, Куба и въобще цялата средна част между двете Америки е "тайната врата", разбирането, просветлението, разумната практичност и не случайно там са преминали доста от древноамериканските култури.

Логическата половина на мозъка е нещо което може да следва Тъмното, може да следва и Светлото, затова и Северна Америка има различни периоди. Ако до логическата половина не достига части от интивността и сърдечността, части от Светлината, тя неминуемо се превръща в моша на Злото, ето защо доста мирови Учители играят ролята на Светли мисли спохождайки щатите, за да може да промият логичността и да запазят света от саморазрушение и самоунищожение. Логическата мисъл може да натири и погуби всяка една от Светлите, интуитивни мисли. Някой Светли мисли са по-неустойчиви от други.

Ошо представлява мисълта на неразделението - пълната еднаквост между Светлото и Тъмното - Нулата. Той е оставил, заедно с такива като Гурджиев учението за неразделянето, което е по-висше от учението за Светлината или с други думи заявено учението за Бог е на по-високо ниво от учението за Бог Отец.

Бог = 0; Бог Отец = 1; Бог Син = 2; Святий Дух = 3; формата = 4;...

Не съм убеден дали не е рано за учението за нулата, но след като е поднесено от Провидението, значи отново му е дошъл момента.

Основна тънкост в разбирането на учението за Нулата и позитивното му приложение е трика да запазиш част от себе си в учението за Единицата, така става възможна върховната Любов към Тъмнината, което гарантира извоюването на победа, гарантира трансвормация на Тъмнината в Светлина. Тоест този който е получил просветление за учението за Нулата е нужно да се завърне в 1, само че това завръщане не може да бъде вече в единицата, а ще бъде едно ново начало с по-различни и по-широки разбирания, т.е. 11 (единайската). Така този хем запазва знанието за еднаквостта между Светлото и Тъмното, хем се придържа към Светлината.

Горе долу е така според мен. до колко съм успял да го обясня е друго нещо.

Извинявам се на вас и на модераторите, че съм вън от темата, ама ще се оправдая както се е оправдал Адам: Не аз "повлекох крак натам".

:thumbsup2:

Модераторска бележка: Темата е за медитацията, а не за Ошо. Всички бъдещи постове, които отново се отклонят в тази посока ще бъдат изтривани.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А какво ще кажете за медитацията в група както и медитацията под ръководството на учител. Какво е препоръчително? Да започне човек сам или да започне под ръководството на учител? Както и подходящи ли са заниманията в група? Имате ли подобен опит?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×