Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Какво е да си просветлен?

Recommended Posts

Guest Кристиян

Здравей Stranger,

Това, което писах и се затри беше хубаво....днес за първи път се натъкнах обаче на нещо, което съвсем не е продукт на моите мисли, но отговаря изключително точно на въпросът ти. Казах по-горе, че едно е да си пробуден, второ е да си посветен, трето е да си просветлен.

Пробуждането и Посвещението имат много степени, които се съдържат в тези понятия.

Надявам се текста, който ще цитирам тук, да даде отговор в пълнотата, която ти е необходима:

От невъобразимо безкрайно за хората количество енергия и съзнание, Неизразимият Източник, или Всичко Което Е, отделя една малка част, която се индивидуализаира в рамките на един Космически Ден. От тази енергия, която, разбира се, има същите качества като Източника, произлизат 12 Лъча, които съдържат божествените качества. Тези Лъчи изграждат така наречените Монади, съдържащи в себе си безкрайно количество фокусни точки на Съзнание. Една от тези фокусни точки е твоето най-високо ниво на Съществуване.

Тази точка на Съзнание започва след това да се дели на две еднакви части, точно като делението на клетката при изграждането на ембриона. Сега втората част е малко по-бавна като вибрация. Втората точка също съдържа Съзнателност в себе си, която събира опит за Източника малко по-дълбоко във вибрациите. И тази втора част се дели на две и този процес продължава докато съзнанието от Монадата проникне през всички нива от Източника до най-дълбоката вибрация в материята. И всяка една от новополучените точки е фокусна точка на Съзнание, която събира опит от нивото, на което е. Едновременно с това Индивидуализираният Източник изгражда и различните измерения, всяко следващо, от които, е малко по-бавно като вибрация. И тези измерения и части от тях са населени със съзнание от Монадата. В това изложение ще разгледаме Вселената като съвкупност от Девет Измерения. Това разделение е теоретично и служи за целите на опита. Има такива, които делят на Дванадесет или Двадесет и четири Измерения за по-подробно разбиране. Девет е числото избрано от Вайуамус за представяне на нивата на съществуване.

Всяко измерение от своя страна е разделено на седем нива. Ние наричаме Индивидуализирания Източник Махатма Ра Менора - единство от мъжка и женска енергия - Великият Дух във Вечната Светлина. Но Бог има много имена. Няма никакво значение как ще наречеш Източника, всяко име е правилно. Наречи го така, както твоята истина ти диктува. Източникът се намира в седмото ниво на Девето Измерение. От там се проявява и прониква във всички по-ниски вибрации. До Седмо Измерение нашето Същество се е разделило вече 215 пъти, до Шесто Измерение още 125, дотук 340. От Шесто до Трето Измерение нашето съзнание се дели на още 12 части и общо се състои от 352 нива на осъзнаване или Съзнания.

До Шесто Измерение всички нива са чисто духовни и с духовна природа; това означава, че нашето Същество има на всяко ниво една или няколко фокусни точки, които преживяват различни опитности. Едва от Шесто Измерение започва Източникът да се изразява в различни форми и плътности: като Вселени, Галактики, Звезди, Планети... и чрез различните форми на живи същества. Можем да видим, че съзнанието на нашата Монада е въплътено в различни плътности, и че тази малка част, наричана его, тук на тази планета събира опит за цялото Същество.

Земята като Съзнание осигурява пространство за преживяване на други Съзнания, които я населяват: Минералното, Растителното, Животинското, Дева и Човешкото Царство. С други думи Източникът се разделя, за да преживее по различен начин и в различни форми себе си. Също така наречената мъртва материя е сгъстена енергия и притежава Съзнание.

Не съществува нищо, абсолютно нищо, което да не е Източникът, и също така не съществува нищо, абсолютно нищо, което да не притежава Съзнание. Това е имал предвид Исус, когато е казал, че "Каквото и да правиш на моите братя, го причиняваш и на мен."

Логосът или духовното съзнание на планетата Земя се нарича Санат Кумара, това означава, че тази планета е тялото на Санат Кумара. Земята от своя страна е част от галактика, чийто логос е Мелхиор, и тази галактика на свой ред е част от вселена с логос Мелхизедек. В този Космически Ден според Вайуамус съществуват 43 физически вселени.

Тъй като нашето физическо тяло е предоставено от Земята, за да събира опит и преживявания в тази плътност, то плътността на това тяло е същото като на планетата, т.е. нашите сетива могат да възприемат това, което е на същата вибрация като тях. Могат да бъдат похарчени много милиарди за изследвания в търсене на живот на други планети, но едва ли ще бъде открита лесно планета с живот на същата плътност като нашата. Навсякъде във вселената съществува живот, и на всяка една планета има същества, но те живеят при различни условия, вибрации, плътности и нива на съзнание. Източникът е невъобразимо креативен в създаването на различни носители на Съзнанието, в сътворяването на подходяща околна среда и условия на живот.

Но да се върнем отново в центъра при Източника и при Космическите Лъчи. Лъчите са Качества на Източника, които са избрани от безкрайността на Източника да сътворят един Космически Ден. Представи си, че ти като Източник планираш Космически Ден - да, дори Проявлението се планира: какви условия ще съдържа, какви резултати ще даде, какво трябва да бъде, какво да се създаде и тн. Космическият Ден, в който съществуваме, е един от многото, които са проявени в същия този момент. Всички Космически Дни изграждат заедно Източника, но не по начина, по който можем да си го представим в момента - това е ВЕЧНОТО ПРИСЪСТВИЕ В ИЗРАЗЯВАНЕТО НА САМОТО НЕГО.

В нашия Космически Ден съществуват 12 Лъча - това не важи за всички Космически Дни - Източникът избира тези Качества, които трябва да се проявят и развият. Като главен Лъч се използва Първи Лъч - Божествената Воля. Той е главен Лъч на всички Космически Дни. Той е планът за протичането на Проявлението, той задава границите, в които всичко да съществува, пространството, което да използваме за трупане на опит и себеизразяване, и въпреки това тези граници са много много гъвкави, иначе целият експеримент с проявлението няма да има никакъв смисъл.

В Началото се разгръща Първи Лъч и започва да вгражда като проявление всички идеи, които трябва да се разработят, от Източника до най-ниското ниво, нужно за опита. Как се вгражда Първи Лъч? За да може да се разгърне правилно, се нуждае от Същества, които да се грижат за правилното му проявление от Източника през всички нива в плътностите. Тези Същества изграждат така наречения Съвет или Консул на Дванайсетте, наричани понякога от хората Елохим. Елохим винаги прилагат планът на Източника и се грижат този план да се изпълни. Всеки от тях има определени граници на действие, в които може да взима решения за корекции, когато обстоятелствата налагат това. Един Елохим никога не решава сам тези промени, решенията винаги се взимат от целия Съвет.

Вторият Лъч на Божествената Любов засиява веднага след Първи Лъч и следва неговите очертания. Безусловната чиста Любов на Бог, Разбирането и Приемането са основни елементи на Космическия Аз, на Източника и насищат и допълват всички енергии във всички планове. Това означава, че всяко едно преживяване ще бъде осъществено в Безусловна Любов, в абсолютно приемане и без никакво отхвърляне и предразсъдък.

След това се разгръща Третият Лъч на Мъдростта, за да позволи на различните структури в Плана да се организират, да потече енергия през тях. Трите първи Лъча са основни за всеки Космически Ден, те придават Форма и задават какво да се преживее. Тези три се използват при всички Космически Дни.

След като това се случи в проявление навлизат още два или три Лъча, за да придадат различни Качества, които да бъдат изучени и преживени. Самият Източник разполага с безкраен брой Качества и Лъчи, които ние в ограниченото състояние, в което сме, дори не можем да предположим. Главните аспекти на този Космически Ден са качествата на Четвърти Лъч - Хармония (и предходното й състояние Дисхармония), Лечебните качества на Пети Лъч върху тази Дисхармония и начините за постигане на Баланс и Мъдростта от двете състояния. След това идват аспектите на Задачата с Шести Лъч на Отдаването. Чрез него се добива опитът в различните измерения, в третото измерение се преживява Разделението и Задачата е осъзнаване на Илюзията. И именно чрез продължителна работа и отдаване на тази Задача/Дхарма се натрупва опитността. Как иначе ще разберем каквото и да е ако не сме отдадени на него. И накрая идва Лъчът на Трансформация, който довежда изцяло преживяната система в състояние на Перфектност и извлича максимална Мъдрост от нея. Както и отвежда Съзнанието до по-високо ниво по неговия Път към Източника.

Всички тези Лъчи са минимална част от Величието на Източника и въпреки това само с няколко от тях ни се позволява да преживеем абсолютно всичко в реалността.

á нагоре

Измеренията в Космическия Ден

Измеренията са проявление на идеята за организация на енергиите, за божествен порядък.

Завършване - Затвърждаване -Магнетизъм - Поток - Структура - Идеал - Безграничност - Потенциал - Съ-Съзидание.

Третото Измерение е важно като процес по осъзнаване на явленията, защото всичко тук е забавено, Светлината е забавена до степен да можем да работим с нея и да разберем качествата й (наричаме я материя в повечето случаи). Забавянето е необходимо, за да разберем влиянието на мисловните ни процеси върху реалността, собствените си творчески възможности. Тук възприемаме цялото Творение като забавено представлене, бавно и в подробности. Затова съществува и измерението на линейното време и на пространството. Те ни осигуряват рамки, за които можем да се хванем и определена "сигурност" за природата и законите в нея, сигурност, която докато живеем несъзнателно се страхуваме да напуснем. Ние преживяваме в Третото Измерение причината и следствието в състояние на "отделеност" от Източника. Може би това е най-трудното ниво за добиване на опит и само най-смелите от нас се осмеляват да пристъпят тук и да го опознаят. Дори когато живеем тук несъзнателно, когато се намираме в състояние на забрава спрямо Цялото, в състоянието да не ценим себе си, дори тогава сме оценявани високо от другите божествени нива за това, което преживяваме тук.

В Четвъртото Измерение започва да се организира всичко в Поток. Загубват се качествата на Време и Пространство, всичко тече едно в друго, отделя се и отново се връща в цялото. Това означава, че това, което преживяваме в един земен живот в третото измерение, в Четвъртото го възприемаме за един единствен момент. И обратното, продължителността от един земен ден тук може да се възприеме като една цяла вечност. Мислите и чувствата трябва да са съзнателни, защото тук те се проявяват незабавно. Следствието следва Причината веднага.

За тези, които желаят възнесението в Четвъртото Измерения предстои, и поради тази причина на Земята се изсипва все повече и повече енергия, която навлиза във физическото и финните тела. И за да се подготвят за това измерение на съзнанието е необходимо тази енергия да се подържа в непрекъснато движение, като освен това се разчупят стари модели на поведение, мисли и емоции, които затварят съзнанието.

Петото Измерение служи за организация и структуриране, за внасяне на ред в цялото. След като сме се научили в четвъртото измерение да се изразяваме ясно и конкретно (кристализация на мисли и емоции, изясняване на намерението), да решаваме съзнателно какво искаме да създадем, Петото Измерение ни е нужно, за да структурираме всичко в единна схема и да впишем творението си в Цялото.

В Петото Измерение съществото започва да разбира по-ясно творението. Научава се да предвижда и предугажда последствията и резултатите от действията си. Например когато концепцията за Земята е била създадена, е било определено, че съществата ще запазват всичките си емоции и мисловни модели и ще ги пренасят в нова инкарнация, където да могат да разберат последствията от тях и евентуално да ги трансформират. Но не е било предвидено, че ние ще се прилепим до такава степен към нашите емоционални и ментални модели, че да не можем да ги оставим.

Понастоящем Структурата е в процес на много дълбока трансформация от нивата на Монадата. Трансформация, при която отпадат всички вампирски структури, използването на чужд енергиен ресурс и вмешателството в чужда съдба. Всичко създадено в полетата на Петото Измерение/Структурата дава отражение върху енергиините тела на хората и определя законите в тях. В това ниво на съзнанието се изпробват различни концепции за това как трябва да протича живота във форма и опита се синтезира и използва в следващото измерение.

В Шестото Измерение Духът се изразява посредством различни идеални форми и архетипи. Идеалният модел (божествен план за развитие) съдържа в себе си различни подходи и концепции за Проявлението. Това измерение на физическото съществуване може да се използва като ключ за разбиране на Проявлението в Деветото Измерение. Много възнесени и духовни Учители се намират в това измерение или пренасят своята основна енергия там, за да ни подкрепят. Без тази подкрепа експериментът Земя отдавна би отишъл към своя край. Шестото Измерение е паралелните реалности, различни гледни точки към едно и също явление, различни пътища за развитие и разгръщане на една идея.

Седмото Измерение е център на божествената интелигентност и йерархия, това е измерението на Архангелите и от тук те прилагат божествената воля. Всеки от Архангелите е поле от съзнание с точно определени задачи и възможности и всеки един от тях е подържаща сила, баланс във вселената. Архангелите са божествената воля, те са енергиините центрове на Създателя, неговите чакри ако желаете. Те осигуряват фона, на който нашето съзнание преживява цялата си опитност във физическата вселена. Седмото Измерение е непрекъснат извор на енергия и съзнание, които обливат всяко същество във вселената и му осигуряват нужните ресурси.

Осмото Измерение съдържа целия Потенциал. То обединява всички концепции, които Източникът иска да развие и да разбере. Това ниво може да се разгледа и като фабриката за светлина в Творението. Пълният спектър от Светлина съдържа всички Потенции на Творението. В Осмото Измерение всеки от Потенциалите се изучава, как може да се използва и свърже с останалите, така че да се подпомогне Източника във всяка от желаните за разбиране посоки.

Девето Измерение позволява на Източника да обхване цялото Творение като един единствен миг, да обхване целия Космически Ден в неговата пълнота. Това е нивото на Съ-Създателите (от които до сега има съвсем малко). Това би могло да бъде и нашето нормално ниво на съществуване, ако интегрираме напълно себе си и се свържем с всичките си аспекти и осъществим напълно своята Дхарма.

á нагоре

Различни нива на Съзнание при хората

При развитието си хората преминават през различни етапи и всички ние преминаваме последователно през тях. Понякога сме с единия крак на едно от стъпълата, докато другият е стъпил на следващото, и непрекъснато залитаме между тях - понякога дори превключваме между три - докато не дойде момента, в който завършваме всяко едно от нивата и никога повече не можем да загубим наученото от него или да пропаднем в уроците му.

Всяко от нивата се определя от определено количество светлина, развито в нас. Погледнете и таблицата в следващата тема, дадена от Метатрон за човешката еволюция.

Материалното ниво

( от 4 до 10 % Светлина)

При това ниво на осъзнаване хората са се отдалечили най-много от Източника чрез своите представи и се намират изцяло в преживяването и опитността на материята. Изцяло живеят във външния свят. Техните интереси се съсредоточават изцяло върху външната страна на явленията като пари, власт, престиж, удоволствие, сексуалност, външен вид, придобивки. Външният блясък за тях е много по-важен отколкото същността, и те инвестират много време и усилия, за да придобият и изпитат този блясък. В тяхното съзнание животът започва с раждането и завършва със смъртта. Те вярват изключително само на това, което могат да видят и да пипнат, наричат себе си с огромна убеденост реалисти и всеки, който мисли по различен начин, смятат за странен или ограничен, като се опитват да го извадят от "тъмнината". Хората от това ниво на осъзнаване живеят със силната мисъл, че никой не може нищо да им направи или нещо да ги застраши, и се гордеят с това. Като се има предвид, че нашите очи могат да възприемат само най-плътните вибрации от реалността (около 8% от Цялото), то хората от това ниво са много откъснати от света около тях.

На това ниво човек обича живота и силата, страхува се да не изпусне нещо, и през целия си живот са в търсене на щастието. През това ниво всички ние преминаваме или сме преминали на някакъв етап от развитието си. То служи за разбиране на материята и трябва да сме я разбрали изцяло и в дълбочина, за да можем да я оставим и да се отласнем.

На границата между първите две нива са занимаващите се с различни "магически" техники и практики. Водени от мотивите на материалния живот, те се опитват да постигнат същите неща с контрол над енергиите. Разликата между тях и второто ниво на съзнание е, че "окултните" практики в 100% от случаите са насочени навън към обекта на желание, или представляват груба намеса в живота на някой друг. Това си е вампиризъм в най-чист вид, защото с недоизяснени мотиви и залъгване за целите, всъщност се цели закрепване към някой друг и се черпи от неговата енергия. Дори с претенцията, че му се помага. Другата страна от "окултните" практики са нападенията, предизвикани отново от слабост. Мотивът, че някой е наранен, че го прави за удоволствие, че някой трябва да си го "получи", защото не се държи както трябва, е просто лично залъгване и отбягване на проблема, че собствените енергии са на много ниско ниво и не могат да се контролират както трябва, а чрез "атаката" се получава достъп до чужда енергия, която служи за заместител на собствената. При никои от горните случаи не се работи със собствените емоционални и ментални модели, а жизнената енергия се проектира върху външен обект.

Нивото на позитивното мислене

(между 10 и 45% Светлина)

След определено време - няколко или много прераждания - човек открива силата на позитивното мислене и собствените нагласи и започва да преминава вътрешно ментално обучение. Разпознава, че е в състояние чрез своите мисли и отношение да промени обстоятелствата в живота си към по-добро. Промяната е изцяло вътрешна и околният свят просто рефлектира това, което става в съзнанието. Това е и първият ценен контакт с невидимото и неосезаемото и разпознаването, че сами творим живота си, може да доведе до облекчение и задоволство за доста голям период от време.

Нивото на служенето

(между 45 и 62% Светлина)

След известно време прекарано в научаване на използването на вътрешната сила и изследване на "случайностите", човек в своето въодушевление иска да предаде наученото по-нататък. Всички ние познаваме това състояние, при което ходим по нервите на околните, защото искаме да им съобщим какво сме открили, да посочим на всеки "по-добрия" начин, без взимаме предвид, дали това е желано. В еуфорията да помогнем на другите напълно безкористно често не разбираме защо не искат да прогледнат, макар че им мислим само доброто. Но да не забравяме, че всяко същество има правото да определя за себе си какъв живот иска да живее и как да протече еволюцията му. Навлизането навътре при този етап вече е по-дълбоко, отказали сме се от много от социалните играчки, защото ни се виждат безсмислени, а не защото така си налагаме. Импулсите за развитие в по-голяма степен са насочени към вътрешното разбиране и вътрешните механизми. Опитваме се да намерим причината за всичко, което ни се случва.

Нивото на духа

(между 62 и 73% Светлина)

При следващото стъпало човек се е запознал с по-голямата част от духовните закони, как може да ги прилага и да живее съобразно с тях. Придобива се духовна зрялост, която идва от синтезирания опит. Медитацията започва да става все по-неразделна част от живота и вътрешна необходимост. Човек започва да разпознава, че самият той е причина за всичко, което се случва и никой не твори вместо него. Моделите на мисли и емоции започват да стават осъзнати. Животът и съдбата са в негови ръце.

Нивото на религията *

(между 74 и 83% Светлина)

Човек започва да разпознава все по-дълбоко, че той е инкарнирана част на Източника. Започва да навлиза в контакт с божествената си същност, Първичната Душа (Егото) започва да се трансформира и волята на неговите висши нива прониква във все по-голяма част от живота му. Все по-често се заслушваме във вътрешния глас и се оставяме да ни води. Вътрешно сме спокойни и в мир, външните обстоятелства почти нямат власт над нас. Човек преживява моменти на контакт със светлината, проблясъци на просветление по време на медитация.

*религия означава завръщане в Източника

Нивото на просветлението

(между 84 и 95% Светлина)

Започва с разпознаването, че съществото е аспект от Източника. Служи на Всичко Което Е и помага чрез Любовта си на останалите да достигнат до Истината и след това да я преживяват.

Нивото на просветлението

(от 95 до 100% Светлина)

Открива се божественото съзнание, илюзията за откъснатост от Източника е разбулена и има единствено Единство с Всичко Което Е. През сърцето сияе божествената енергия и пропива всичко наоколо. Съществото се завръща по желание в Източника и обратно в проявлението, може да избира само къде, кога и дали да се преражда, така че да участва най-пълноценно в разгръщането на Творението.

á нагоре

Еволюция в Светлината

от Метатрон чрез Брайън Гратън

100 %

светлина

Това ниво никога не е постигано на Земята. При него съществото става спиритуализираната духовна светлина на 10ти Лъч. Преди навлизането на Махатма на Земята физическото тяло никога не е можело да задържи повече от 76% Светлина в себе си. Сега е възможно съществото да интегрира много повече и да се възнесе отвъд 12те физически посвещения и 12те чакри, които представляват Вселенското Съзнание и да премине в духовните монадични нива. При нива от 92% Светлина или повече всеки следващ процент е по-труден за интеграция отколкото целите 58% при Третото Посвещение/Сливане с Душата, но сега е достъпно за човечеството при условията на спиритуализация на материята.

83 %

Светлина

Шестото Посвещение: Когато се осъзнае по-голямата Цялост и неделимост от Светлината, съществото се издига над Земята и неините астрални нива, завършило човешката си еволюция и учене, и се устремява към Младшите галактически нива.

73 %

Светлина

Учителство: Наричано в миналото Петото посвещение, този етап може да бъде завършен чрез работа с енергиите на АЗ СЪМ Присъствието и Махатма. Когато казваме, че около 34 000 същества на Земята са постигнали това, говорим само за тези, извървели този път на тази планета, в условията на логоса Санат Кумара, а не за тези, дошли от други планове.

62 %

Светлина

Четвъртото Посвещение: Днес, заради навлизането на Душата в нашия свят, това което преди се разглеждаше като Посвещение, става просто етап в Интеграцията и може да се постигне с относителна лекота. Не е необходимо разрушаването на физическото тяло, за да се интегрират новите енергиин структури.

58 %

Светлина

Сливането с Душата: Третото посвещение е първата възможност за Душата да се свърже с личността, да навлезе във физическото атомно тяло, и фактически да се слее със сърдечната чакра (тимусът). Това е велика възможност за човешкото пътуване, така както е възнамерено от духовните планове, да започне да разпознава илюзията на външния свят и да намери светлина по пътя си. Това ниво на интеграция позволява на съществото да вибрира с честотата на 5тия астрален свят, милиони години смятан за небето. Има милиони човешки същества от различни религии, които наричат това ниво рай. От това ниво еволюцията е невъзможна. Което означава, че човек не може да премине от 5тия към 6тия астрален свят, а трябва да се върне от него в плътния физически свят и от тук да продължи еволюцията си. През следващите години до 2028 тези нива ще престанат да съществуват като отделни, а ще се слеят в едно общо ниво и ще проявят раят на Земята. Понастоящем тази планета съществува в момента на това ниво, което до преди няколко деситилетия беше 3тият астрален свят. Заради спиритуализирането на материята от Източника на този Космически ден много промени в Съзнанието ще доведат Светлината и Любовта в тази плътна реалност, независимо колко объркан ще избере да бъде материалният човек, познаващ само физическото си тяло.

5 %

Светлина

Изпитанието: живее се изцяло в ковчега на външния аз, егото, и резонира на честотите на плътното атомно тяло. Тук се намира по-голямата част от човечеството, загубени в създаването на "неща", които Бог Източника не може да разпознае като нищо друго освен като илюзии. Откъсването на човечеството в Първичната душа/егото причинява забравянето на Източника.

0 - 4%

Светлина

Животинско, Растително, Минерално, Дева/Елементално Царство: Всички те имат свой собствен еволюционен път без свободна воля и се развиват по друг еволюционен план. "Колелото на 84те" не е валидно за тях.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Еволюция в Светлината

от Метатрон чрез Брайън Гратън

Попрегледах из Google за този автор .

А той като е писал изглежда да е попрегледал из написаните книги на тема ШАМБАЛА и т.н.

Благодаря, но не!... е моето мнение за такива автори.

Аз въпроси не съм задавала, на които тоя Б. Гратън може да отговори.

Тъй като тук има много хора, добре запознати с лекциите на Учителя, бих била благодарна, ако някой знае дали някой знае той да е говорил за форма на защити "от тези състояния, които не са наши",

Има състояния, които не са ваши. Не се поддавай на тези състояния. Обърни погледа си към небето. Представи си лице на ангел, което изразява известна добродетел, например кротостта. Очите на кроткия са спокойни. Свързвай се с такива образи...

Има ли постоянна защита от такива влияния според Учителя?

Благодаря

blooming_flower_jug_md_wht.gif

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря Криси /ако ми позволиш/!

За първи път чета нещо подобно! До разбирането на някои неща, които цитираш, съм стигнала...

Моля, да ми напишеш името на книгата и автора от където е цитата, за да съм сигурна, че разбирам правилно.

:D

Сев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

До разбирането на някои неща, които цитираш, съм стигнала...

Здравей Севдалина ,

До кои нещата си стигнала сама ,ако нямаш нишо против да споделиш?

Поздрави

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Просветление, спокойствие,щастие,радост!

Според скромното ми мнение, това са синоними. В такъв случай, Е. Дикинсън дали е просветлина?

Да се направи прерия е нужна пчела и детелина,

пчела и детелина

и една мечта голяма.

Дори мечтата само стига,

ако пчела и детелина няма.

:D:thumbsup2:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравей izgrev

Повечето поети ,художници ,композитори-т.е творци на изкуството са или

достигнали някаква степен на ПРОСВЕТЛЕНИЕ

или по някакъв начин се е активирала КУНДУЛИНИ енергията ,която може да има най -различни въздействия върху личността

/Да се има предвид ,че неконтролирана може да има и опасен ефект/

За Емили Дикинсон знам,

че една голяма Любов е променила коренно нейният живот и това лесно може да се забележи в поезията и.

Не съм нейна почитателка ,но от гледна точка на темата,

бих казала,че драмата на тази любовна история ,

е активирала кундалини енергиите

и един от резултатите са

поетични вдъхновения .

Поздрави

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

По повод на преместването на моя постинг и постинга на Кристиян 1 в тема "Негативни атаки", бих искала да обясня, че не мисля, че бях в ОФ-ТОПИК.

ЗАЩО?

Защото не мисля, че да бъдеш ПРОСВЕТЛЕН изключва Негативните атаки върху хората, които са тръгнали по СВОЯ път на духовно търсене. Точно обратното.

Те са най- застрашени и най-много имат нужда от информация и различни форми на защита. /С което не твърдя, че тук трябва да се дават готови РЕЦЕПТИ за такива, тъй като всеки случай е индивидуален

Ще завърша с едно мнение на един многоуважаван от мен познавач на Науката кабала. Вероятно Кристиян 1 вече го е чел някъде, но може би някой друг форумец също би взел отношение по въпроса.

В науката Кабала нещата стоят така: Твореца е създал едно единствено нещо и то се нарича желание или Адам - популярно "душа". Ако погледнем от нашата човешка днешна представа това събитие сътворението то ще го "видим" , като едно огромно многообразие от желания (души). Ние казваме, че в момента на нашата земя живеят около 7 милиярда бологични индивида, които ходят изправени и говорят. Всеки от тези индивиди носи в себе си комбинация от 620 желания наречени егоистични. И така имаме 7 милиярда егоисти, които трябва да проумеат, че не са това, което си представят т.е индивиди в които има малка точка наречена намерение или алтруизъм. В момента, когато тази точка се "събуди" и този биологичен индивид я усети той става Човек. Този процес се нарича процес на поправяне "осъзнаване", "просветление и какво ли още не. Не е съществено, как ще се нарече. След това събитие обаче няма връщане назад. Този Човек започва да живее в двата свята нашия "илюзорния" и духовния истинския. Този момент е много съществен и в Кабала се нарича преминаване на максом. В Библията е описан като преминаването на евреите през морето при преследването им от фараона. Тук разбирайте фараона не в буквалния му смисъл а като освобождаване от старата ни представа за нас. 

Приятна вечер.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравей, Страннико! Добре се ориентираш - винаги можем и по добре !

Само ще отбележа, че Желанието(Will) е и Волята(Will).Изясним ли си процесите в нашето самосъзнание тогава можем да направим връзката със свръхсъзнанието. Другото някога друг път.

Просветлението е постоянен процес.Силни+Справедливи+Светещи.

Любов+Светлина+Мир+Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

Здравей Stranger,

Поздрави на Страхил....ние сме стари познати с него, и всеки от нас е заинтересуван от науката кабала. Постинга му е от сайта на магикаура, където аз участвам с ника, който се изписва тук като част от подписа ми.

Ако имаш желание да беседваме относно кабала, добре, ще беседваме...Любимата ми триада в тази насока е Желание-Намерение-Воля...добре дошъл, или по-скоро добре дошла.... :)

Въпреки големите различия между мен и Страхил, в усещането си за кабала, съм и ще му бъда благодарен за това, че той бе за мен онзи човек, който ме накара да споделям от себе си онова, което определяме като личен опит....

Но, не мисля, че тази тема е на дневен ред тук, така че, заповядай в другия сайт, там има актуални теми и за защити, и за кабала, и за какво ли не, вклюйчително и доста безсмислени теми...но сайтове разни, и хора разни.... :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте Всички!

Темата е  много интересна.

Мненията са написани от знаещи и можещи хора.

Интересно, че тук никой не споменава

КУНДАЛИНИ енергиите

като Възможност за постигане на Просветление. /може би като една от степените на Просветлението/

Аз мисля, че даже в момента,

в който си почнал да разсъждаваш по тази тема 

вече си прекрачил прага

на едно ново знание и си преминал

в друго ниво на духовното си развитие.

peprudi.gif

Моите собствени изследвания и това което са давали индийски Учители, запознати с кундалини и кундалини йога, ми дават основание да направя извод че с кундалини нещата могат да бъдат нееднозначни.

Шри Чинмой - един от най известните живи индийски Учители разглежда кундалини като вид окултна сила, която не е задължително необходима за постигане на духовна реализация - има различни методи за активиране, но активирането на кундалини не винаги е знак че човек е постигнал просветление, и общо взето кундалини йога се смята за доста опасна и конкретно за нея се смята че е много важно да се практикува с Учител.

Съществуват и на Изток и на Запад школи и методи, които не са базирани на пряко активиране на кундалини, а например на работа със съзнанието, Словото, др.

Общо взето активирането на кундалини е желтелно да става след по-дълбоко очистване на телата и енергийните канали, иначе не се изключва кундалини да усили и някои дисхармонични черти.

Учителя е говорил за 3 енергийни канала в гръбначния стълб и централния, канала на Истината (Сушумна) е този по който се смята че кундалини трябва да се изкачи. Работата с дишането през едната и другата ноздра помага за хармонизиране и очистване на каналите.

"Когато дишаш, мисли за Любовта. Когато издишваш, мисли за Божията Любов. Три канала има гръбначният стълб. Два канала са отворени, през които хората дишат - горе в големия мозък и в симпатичната нервна система. Третият - каналът на Истината, в съвременните хора е затворен - всичкото зло е там. Ако този канал, който е по средата, се отвори, въздухът свободно ще влиза в мозъка, оттам ще минават и другите две течения, ще минават през предната част на челото и в горната част на главата, тогава човек ще придобие космическото

съзнание, ще придобие съвсем друг изглед, съвсем друга сила. Понеже сега само двата канала са отворени, а най-важният е запушен, човек, макар и велик в много отношения, е жалък и безпомощен. Единият канал у жените е по-развит, а другият - у мъжете. Третият канал децата ще развият, новото, което се ражда, това са нашите деца. Всички възвишени мисли, които идат у нас, това са нашите деца."

“Книга за Здравето”, изд. Астрала, Соф. 1993 г., стр. 290-291

Има пряка връзка между просветлението и кармата, тоест трябва да се работи за нейното трансформиране и очистване, за да се развива човек духовно.

"Всяка свещ от светлинаиа си ще покаже нейната сила. Христос е светлина. И тази светлина за душата, сърцето и ума е тъй потребна, както светлината във физическия свят. Физическата светлина и топлина еднакво действуват на всички същества, но не всички от тях еднакво проявяват своя живот. Така и Христос, и Той еднакво действува върху всички човешки души, но не всички еднакво Го разбират в умствено отношение - това е по отношение на формата. За да разбере някой Христа, още повече Отца, потребно е да е завършил своята карма и да е влязъл в съгласие с Любовта, защото кармичния закон не е нищо друго освен отклонение от закона на Любовта. Сърцето трябва да бъде чисто, за да види ясно, умът трябва да е свободен от всички погрешни образи, за да може да различи ясно кое е добро и кое е лошо."

“Писма до първите ученици”, първо изд., 1999 г., стр. 251

Онзи, в когото Божественото съзнание е пробудено, той никога не се натъква на разумните закони. Той върви в съгласие с тях и ги прилага. Вие живеете в един несъзнателен свят и се чудите, защо този свят е създаден така. Питам: защо българите са недоволни от своите закони? Защо днес сте недоволни от тях? Защо не създадохте такива закони, които да превърнат България в цветна градина? Аз говоря за човешките закони, а не за законите на природата. Последните оставам настрана. Те нямат нищо общо с човешкото съзнание. Природата не се управлява от камари, подобни на човешките, нито по закони, създадени от хора. За пример, според човешките закони, позволено е на ловджиите да убиват дивеч, на рибарите - да ловят риба, освен през времето, когато те се размножават. Ако съзнанието на рибите, на птиците и на млекопитаещите беше по-високо, те щяха да забележат, че от време на време смъртността в тях се увеличава. Те нищо не виждат, нищо не разбират, но едно след друго умират, без да ги питат, искат ли, или не искат. Ловецът гръмне, заекът се търколи, а другите зайци се разбягват. Те си казват: гръмна нещо, някоя птица отгоре падна, но какво гръмна, защо птицата падна, нищо не знаем. Те не виждат даже, че заек някъде наблизо е паднал. Същият закон се отнася и до хората: гръмне нещо вън от тях и току-виж, паднала някоя дума отгоре им и те се търколили. Има думи, които действуват върху човека убийствено. Една такава дума може да го търколи мъртъв на земята, или най-малко може да го подлуди. Често хората се шегуват помежду си съвсем не на място. За пример, някой човек спи. Вие се приближавате тихо до него и на краката му поставяте една малка книжка, която после запалвате. Този човек моментално се събужда и извиква. Той може да полудее от тази изненада. Самообладание се изисква от хората!

Казвам: условията, при които живеете, изискват будно съзнание. Човек трябва да се тренира, да се самовъзпита. Той трябва да работи, да учи, да се домогне до законите на кабалата, до законите на висшата математика. Много хляб още трябва да ядете, за да дойдете до тези закони, а при това ще ядете хляб не като сегашния. Ще престанете да ядете сегашния хляб. Висшата математика изключва употребата на лука, чесъна, праза, на различните пържени масла и т.н. Който иска да се занимава с висшата математика и да стане математик, в пълния смисъл на думата, той трябва да се храни с плодове, току що откъснати от дървото. Който яде развалени, гнили плодове, всякакъв математик може да стане, но не и математик на живата математика, която преобразява човека. Ще кажете: Къде са тия условия? Всеки може да си създаде тези условия. Наистина, в един ден той не може да ги създаде, но като работи съзнателно, в един живот той ще може да ги постигне. Ако работите съзнателно, интензивно, в десет години вие ще можете да придобиете това, което при обикновени усилия можете да добиете за 50 години. Това не е ли достатъчно? За тази цел необходимо е човек да живее съобразно законите на живата природа, да развива скритите сили и дарби в себе си. Неусетно той ще развие и своето вътрешно зрение, да вижда нещата ясно и да разбира дълбокия смисъл на живота.

24. Лекция от Учителя, държана на 9 март 1927, г. София."

що се отнася до методите на защите - Учителя е давал неведнъж такива, и споед мен е отделял внимание на това, и е говорил за влиянието на някои същества и сили, от които трябва да се ограждаме (и не само...:)

Някои неща за ограждане (линк)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

според мен просветления човек е достигнал по високо ниво на съзнание нещо като да увеличи честотите на енергията на съзнание (на трептение) (така си го представям) според източните учения хората живеят във материално съзнание а тези постигнали просветление живеят в духовно съзнание. Като това не означава да се откажат от материалния свят тъй като той е средство за проявяване на духа а просто се сменя силата на съзнанието а ключът към това е любовта - любов към всичко и всички без това да води към привързване към материалната форма защото тя е само средството. Просветления човек със сигурност може да се познае по любовта която струи от него. :angel:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Просветленият е много дълбок и много невидим!

Мисля си ,че изобщо не може да се познае , а и май не е нужно.

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Просветленият няма да затръби с тръба, но "ще се издаде" с делата си, делата на Любов. Има дълбочина, която остава скрита, но тя все пак се проявява и външно по някакъв начин. За който може и иска да вижда. Понеже човешката надменност и завист пречат понякога да оценим другия. И на просветления не може да се разминат хулите. Те на Христос не не разминаха...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ми хубаво и вярно сте писали според мене последните 3-4 постинга по темата. Съгласен съм напълно с написаното.

Пришълеца здраво се е подтрудил за да потърси инфо. Сигур се е "удрял" някъде из битието си в това невидимото за което пише. Обикновенно човек тогава се замисля имали го...няма ли го... ( чисто психологически разсъждавам, дано съм познал?)Но ... Пришълецо, не мислиш ли , че Учителя пак е говорил иносказателно и само е загатнал за защитата. Чувал съм , че тази защита могли да я преборят само равни и с по-висок духовен сан. И то при определени неясни и за мене условия. Много интересна мисловна въдичка е , нали. ? Голям капан е да вземем казаното по темата буквално. И аз мисля като Благост и Латина. Щото Просветлението е вътрешен, скрит и от там окултен процес и явление.Не се вижда с очи и аз съм се "блъскал " в този ребус, голяма въртележка е- може да те побърка ако психически не си устойчив.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всичко, което се пише в този форум е само външната страна на истинската причина, която ни събира - да се обичаме, да бъдем едно блаженно, весело, радостно тяло въпреки всички религии и човешки практики и умозаключителни главоблъсканици. Блъскайте си главите, но само с цел да ги изчистите от кармата на планетния ум. Старото се мъчи по много различни начини, които го разделят. Новото е вечна радост.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:)

Според мен да си просветлен означава да се осъзнаеш като част от Бога и съвсем съзнателно да се стараеш да придобиеш Неговите качества - Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел, а също да осъзнаваш и всичко и всички около себе си като проявление на Бога .

Да изпитваш постоянна нужда да се отнасяш към всички като към Божии чада, да ги приемаш и да ги обичаш такива, каквито са, да приемаш себе си и да се обичаш такъв, какъвто си.

Да изпитваш постоянна нужда от връзка с Висшите светове и Бог.

Да изпитваш нужда от самоусъвършенстване и издигане на нивото си на вибрация, за да можеш да се свържеш с тях.

Да изпитваш постоянна нужда да правиш добро за себе си и за ближните си и със своя пример да им помагаш и те да се самоусъвършенстват. :sorcerer:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Символично е целесъобразно да говорим за степени на просветленост, а поради собственото ни ограничение можем да погледнем само в долните, но определено част от характеристиката им е споменатата отгоре. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

из първо Петрово:

3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;

4 чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;

5 то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие,

6 на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие,

7 на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.

8 Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Светът не е нищо друго, освен похот на плътта, похот на очите и гордост житейска. Всичко туй се крие в сърцето. Всичко туй трябва да бъде изгонено от сърцето, за да светне то, понеже светът и духовното просветление на сърцето са противоположни едно на друго. Трябва едното да излезе, за да се намести другото. Колкото повече излиза светът, толкова повече се просветлява сърцето."

Св. Тихон Задонски

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да! И за да си просветлен трябва да достигнеш до Йоановото " Той трябва да расте, а аз да се смалявам! "!

По отношение и на критерий за истинност - " По плодовете им ще ги познаете "...

В нашата паднала диалектика най-високата степен е пророчеството, а то реално съвмества всичко междинно в себе си. Но пророк не е този, който казва " Времето е дошло ", а Онзи, който го казва и същевременно лично допринася за освободителния процес у хората - не по принцип, а безусловно и естествено и то непосредствено. Йоан е бил Пророк и за него е казано в хвалебствената песен на Захарий " Ще се наречеш пророк на Всевишния и ще вървиш пред Господа за да изправиш пътеките му "...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×