Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Велина Василева

Участници
 • Общо Съдържание

  799
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  15

Велина Василева last won the day on Май 5 2018

Велина Василева had the most liked content!

За Велина Василева

 • Ранк
  Приятел на Портала
 • Рожден Ден Февруари 11

Метод за Връзка

 • Website URL
  https://www.facebook.com/velina.vasileva1

Профил Информация

 • Пол
  Не казвам

Последни Посещения

28693 посещения на профила
 1. Петър Дънов – Учителя: „Езикът, на който са писали древните, библейски хора, или, както някои ги наричат, мъдреците, не се дължи на тяхното външно знание.“ „Освен външно знание, човек придобива и вътрешно знание. Той придобива външното знание, по външен път, а вътрешното – по вътрешен път. Вътрешното знание внася в човека сила, радост, мир, но външно не може да се предава.“ „Когато човек дойде до вътрешното знание, той ще има ясна представа върху нещата.“ „Вътрешното знание се придобива отвътре и не се губи никога.“ „Вие, ако имате външно знание, непременно ще оглупеете.“ „След нашата смърт, това външно знание [добито в личния живот], се разкапва [като незаконно придобито (т.е. добито с користна цел, за лично облагодетелстване)] – това е причината, задето някой виден философ, който е писал много книги, след смъртта си отново да се прероди като един прост човек.“ „Ако не изучавате Музиката [т.е. ако Вътрешната Музика на Единното Божествено Съзнание, не "диша" във вашия ум], нищо не можете да постигнете! Всичките ви постижения, без Музика [на Съзнанието – понеже Музиката на Съзнанието е средство за организиране на вътрешното знание (т.е. – за въплъщаване на Словото)], ще бъдат като сняг [„Снегът - това са вашите стари идеи.“П.Д.], който един ден ще се стопи и нищо няма да остане. Без Музика, Жи­вотът е цвят, който ще цъфне [цъфтенето подразбира знание; значи – привидно, вие ще имате знание, но то (понеже, поради отсъствието на Музиката / Божията Любов / Единството – не е станало органически въплътено СЛОВО)] – няма да завърже и ще окапе. Без Музика, животът е едно зърно - ще го посееш, ще изникне, после ще изсъхне и няма плод [т.е. няма разбиране], да даде.“ „Сегашният ни живот трябва да се преобрази. Как? – Като променим възгледите си за Живота, а това ще стане, като вложим в него принципите на Любовта, Мъдростта и Истината. Щом дойдете в свръзка с Бога, Той ще ви даде сили да сторите това. Сега, аз желая да се запознаете с Христа. Вие познавате Христа, но само външно; вътрешно още не сте Го познали [като СЛОВОТО, защото Христос е СЛОВОТО]. Да викате някого у дома си на гости, това не значи, че го познавате; да живеете 10–15–20 години заедно с него, и това още не значи, че го познавате, но когато два живота се слеят в един, да стане сливане, то значи познаване. Това нещо в будическото поле се казва сливане. Тогава всички противоречия в света изчезват. Човек вече не вижда злото и започва да работи тъй, както Бог работи. Трябва сливане в Бога на два живота, на четири живота, на осем живота, на шестнадесет живота и т.н., до като животът на цялото човечество се слее в Едно. Тогава ще се образува тази Хармония, която сегашните народи очакват. И тъй, за всички е нужно сливане и познаване на Христа вътрешно като Любов, познаване на Христа вътрешно като Мъдрост и познаване на Христа вътрешно като Истина. Това е дълбокият смисъл, който трябва да залегне във всеки ум, във всяко сърце, във всяка душа и във всеки дух.“ „Музиката е средство, което трябва да обхване мислите и чувствата на човека. Следователно, първо човек трябва да мисли за музиката, после да я чувства и след това ще се изяви на физическия свят. Същото се отнася и до словото. Първо човек мисли, какво ще говори, после чувства това, което ще каже и най-после трябва да се изяви. Това значи: всяко слово трябва да има мекота, съдържание и красота.“ „Онзи, който е чел Словото, и онзи, който е «изял» Словото, се различават. Който е «изял» Словото, той има Силата, която То съдържа.“ „Учи се външно, чрез памет и ум. Това е знание перспективно, условно, относително.“ „Учи се и вътрешно, гдето СЛОВОТО Е САМО СРЕДСТВО ЗА ВЪТРЕШНО СЛИВАНЕ, а новото знание всъщност е Животът на Тоя, с Когото си се слял - «Аз съм Пътят, Истината и Животът.»ХРАНАТА - ТОВА Е СЛОВОТО. И АКО ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ СЪС СЛОВОТО, ТОЙ ТОГАВА ОСТАВА НЕНАХРАНЕН. Словото обновява силите и насърчава.“ „ПЪРВОТО НЕЩО, НЕОБХОДИМО ЗА ЧОВЕКА, Е ХЛЯБЪТ. Гладният пръв трябва да намери хляба, за да придобие сила – той ще знае как да се ползва от него. Ще ядеш, без да се пресищаш – всяко пресищане изтощава човека. Освен с храната, пресищане става още и със знанието. Силата на човека е дадена за придобиване на блага, а не за разрушаване на неговия живот. Следователно ще ядеш, за да придобиеш сила за разумна работа, и няма да преяждаш. Ще живееш разумно, без да се изтощаваш. ЩЕ ПРИДОБИВАШ ЗНАНИЕ, ЗА ДА ИЗПЪЛНЯВАШ ВОЛЯТА БОЖИЯ. КАТО ИЗПЪЛНЯВАШ ВОЛЯТА НА БОГА, ЩЕ ПРИДОБИЕШ ВЪТРЕШЕН МИР. Това значи да бъдеш щастлив. “ „Всичките неща на Земята ние можем да ги разбираме само символично, па и сам Христос, никога не е говорил направо, а казва, например, че Хлябът бил Неговото тяло, а виното – неговата Кръв и прочее. И действително, ХЛЯБЪТ, КОЙТО ИМАМЕ, ТОВА Е ЕМБЛЕМАТА НА СЛОВОТО БОЖИЕ. То, както хлябът, дава на гладния сила, живот, избавя го от страданията. Чрез тези емблеми, които имаме във физическия свят, ние можем да си съставим понятие за нещата в Духовния Свят.“
   
 2.  

  1. Велина Василева

   Велина Василева

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Петър Дънов – Учителя: „Бащата и синът са двама съдружници под закон, ако бащата греши – изгубва, то трябва да плаща другият съдружник – синът, виноват или не, то си е закон. Така и на Земята законът заставя съдруж
   ника да изплаща загубата на другия съдружник. СИНЪТ ИЗПЛАЩА ЗАГУБАТА НА ДРУГИЯ СЪДРУЖНИК. Синът носи, изплаща греховете на бащата. Сега, докато сме младенци, съдружници, синове на стария си баща Луцифер, той е бащата на Земята, на плътта, Луцифер, или сатана, защото е владеел Сатурна, или демона. Той е нашият баща на плътта, той е падналият велик дух на светлината и за гордостта си е свален и направен владетел на тъмнината. И ние, докато сме синове на плътта, на материалния свят, сме синове на Луцифера - младенци, и сме раби, а не още за Царството Божие. КАТО РАБИ ИЗПЛАЩАМЕ С ГОЛЕМИ СТРАДАНИЯ ГРЕХОВЕТЕ НА БАЩА СИ, ЗАЩОТО СМЕ В СЪДРУЖИЕ С НЕГО И НЕ СЕ ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СТАРИЯ ЗАКОН [преди да платим].

   КОЙ КОГАТО СЕ ПРИГОТВИ ДА ПРИЕМЕ ОСИНОВЯВАНЕТО, КРЪЩЕНИЕТО НА СЪРЦЕТО – ДУХА НА СИНА, В СЪРЦЕТО СИ, КОЙТО ВИКА „АВВА, ОТЧЕ“, – ТОГАВА ЩЕ СЕ ОСИНОВИ И ЩЕ БЪДЕ НЕ ВЕЧЕ РАБ, НО СИН И КАТО ТАКЪВ – НАСЛЕДНИК БОЖИЙ, ЧРЕЗ ХРИСТА.“ Из: Като младенци, ИБ , , 5.12.1913г.
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Петър Дънов – Учителя: „Змията хваща своята жертва, с опашката си.“ „Не жили като скорпия, със своята опашка, нито хапи, като змия.“ „Затова Христос казва: „Извади главата и опашката на змията от себе си, т.е. от своя живот, и ги хвърли.“ Главата на змията е дясното око, а опашката – дясната ръка. Изучавайте живота си, и сами ще се обедите в това сравнение.“ „Да извадиш окото си и да отсечеш ръката си, това са думи, взети в преносен смисъл. Човек може да извади окото си и пак да се съблазнява и върши престъпления. Какво представят дясното око и дясната ръка? – Окото представя човешкия ум, а ръката – човешката воля. Следователно, ако умът те съблазнява и пожелаеш да извършиш някакво престъпление и насочиш волята си в тази посока, спри ги и въздействай върху себе си, да се запазиш от злото. Ще кажете, че вълкът всякога си остава вълк, а овцата – овца. Това не е положителна философия. Вълкът си е вълк, дави овцете, но той може да живее и като овца. В човека са събрани качествата на всички животни. От него зависи да даде предимство на едни или на други качества. Като работи върху себе си, човек може да възпита своите слабости и страсти и да се облагороди. Мъчно се възпитава и облагородява животното вън от човека, но лесно се възпитава в човека. За това се иска съзнание и искреност в работата. Животните представят стадии на развитие, през които човек е минал и още минава. Затова и съвременната култура се дели на „култура на вълка“ и „култура на овцата“. Съвременните хора трябва да изучават животните, като символи и да се ползват от тях.“ „Сега [смирете се и] заемете положението на синове и дъщери, на ученици и слуги, а не казвайте, че сте учители, свещеници, майки, бащи, царе, князе, господари и други подобни. Да ви пази Господ от такива грехове! И мен да пази Господ от този грях. И да ни даде да бъдем ученици и слуги на този Велик Учител и слуги на този Велик Господ в света! А Той е Жив Господ.“ „КОГАТО ЩЕ СТАНЕ ОСИНОВЯВАНЕТО – ДА СЕ РОДИ В НАС ХРИСТОС – ЩЕ СЛЕЗЕ ДУХЪТ, У НАС.“

  2. Велина Василева

   Велина Василева

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Жаждата – това е закон за оправяне на света на чувствата. Гладът, това е едно мерило за оправяне на постъпките. Дишането, това е закон, за да оправиш мисловния си свят, за да оправиш мислите си. Въздухът е емблема на Божествената Мис
   ъл; водата е емблема на Божествения Живот, а твърдата почва е емблема на Добродетелите. Най-мощното лекарство е Светлината. Най-мощното лекарство е Въздухът – диханието на Бога. Най-мощното лекарство е Хлябът – Божието Слово. Туй, което не остарява, е дрехата на Любовта. Туй, което не се мени, е дрехата на Мъдростта. Туй, което не се губи, е дрехата на Истината. Любовта е основа, Мъдростта е киселина, а Истината – сол. ФИЗИЧЕСКИЯТ СВЯТ, е СВЯТ на СОЛТА [която е СИЛА на РАВНОВЕСИЕ], а НЕ на СВЕТЛИНАТА, която е пък СВЯТ на АНГЕЛИТЕ.
   Петър Дънов – Учителя: „Ако нямате достатъчно количество сол [т.е. разумност – равновесие], ще бъдете безсолни и ще кажете: „Животът не е нищо, освен ядене и пиене“. Не съм аз против яденето, не мислете това, защото като е дошъл човек на земята, ще яде и ще пие. Не препоръчвам гладуването, неестествения пост. Аз пост разбирам в друго отношение – всеки да яде толкова, колкото е необходимо за обновление на неговото тяло. Всеки ден трябва да употребяваме известно количество хляб, вода и въздух за съграждане на нашето тяло. Някои мислят, че като не ядат, ще станат по-добри; не, ако не ядеш, по-лош ще станеш. Искаш да направиш човека по-добър, нахрани го, ако е гладен; напои го, ако е жаден, и като го нахраниш с хляб и вода, дай му малко от твоята солчица [в смисъл: разумност], и той ще се подобри. Ако не го нахраниш, ще направиш престъпление. Ако срещнеш някого, който се е отчаял и иска да се самоубие, не му давай съвети, че това не е добре, че не трябва да се отчайва, но вземи го у дома си, нахрани го, напои го според твоя обичай, и след един–два часа, като му се смели храната, кажи му: „Хайде сега, да се поразговорим“. Накарай човека да се поразположи и да се изкаже защо животът му е толкова мрачен. Дай му указания и посочи пътя, по който да върви. Затова Господ ти го изпратил през този ден. Често ние се молим: „Отче наш, Който си на небето, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти“, но ако така не изпълняваш волята Му, както Той ти посочва, значи ти си без сол през този ден. Може да направите този опит: ако сте неразположени, срещнете своя близък, който е още по-неразположен, извикайте го у дома си, нахранете го и няма да забележите как Бог и двама ви е осолил. Една жена, недоволна от мъжа си, срещне друга още по-нещастна, като се съберат двете да се поразговарят – Бог ще осоли и двете. Това е положителна християнска философия.“  

    

 3.  

  1. Велина Василева

   Велина Василева

   Парадигмата на МИРА
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Петър Дънов – Учителя: „Господ се изявява като МИР. А МИРЪТ е Закон на ХАРМОНИЯТА, на ЕДИНСТВОТО на разсъдъка, на възвишения характер, на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Добротата, на Правдата – това е МИРЪТ. Може да се роди само онзи, който носи МИР – вие не можете да се родите, докато не разберете тези дълбоки истини, докато не придобиете, МИР, в себе си. И тъй, знай, че във вечния порядък всяко нарушение води и своите последствия и ако МИРЪТ ти се е нарушил, нарушил си някоя заповед на Добродетелта. Затова гледай по-скоро да изправиш погрешката си, защото другояче раната ти ще стане по-голяма. Аз виждам изопаченото. Всеки един тон, като не се вземе правилно, той се отразява зле.“ „
   В природата няма погрешки, а всички погрешки създаваме ние сами [в главата си; т.е. в нашата мисъл], от незнание. Та първото нещо: вие ще гледате всякога да тълкувате нещата, в добър смисъл. Всички сили в природата по същество са добри. Злото е само в тяхното приложение – нищо повече! Значи вие сте приложили известни Божествени мисли и желания, но Природата, за да ви научи един урок, усилва тия желания у вас, вследствие на което, идват тия вътрешни страдания.“ „Сърцето е почва, свят за нашите добри желания. Добрите мисли и желания растат в ума и сърцето тъй, както растенията по лицето на Земята. Като влезете един ден в по-висшия свят, в света на мислите, ще разберете, че мислите, които сега се образуват, имат свои форми-разклонения: клончета, листа, цветове и плодове; тъй че всяка мисъл в своя краен развой и пълнота ще се оформи, ще стане жива. Например нашият образ, тялото, което сега носим, това са мисли, които Бог е създал преди милиони години и в които сега ние живеем. Нашите тела не са нищо друго освен мислите на Бога. Прав е тогава стихът на Евангелието, който казва: „Вие сте храмове Божии.“ Ако нашата мисъл е Божествена, ние живеем в Божествения храм. Думата храм в Евангелието има различно значение от онова, което ние схващаме: храм означава чистота, святост, условия, при които човешката душа може да расте, да се развива в познаване на Бога и Неговата Любов. Смисълът на нашия земен живот е само в познаване на Божията Любов и на Божията Мъдрост.“
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Парадигма, (най-общо казано), означава "модел на мислене".

   https://www.facebook.com/groups/445480728807528/  

×