Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Велина Василева

Участници
 • Общо Съдържание

  801
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  15

Велина Василева last won the day on Май 5 2018

Велина Василева had the most liked content!

За Велина Василева

 • Ранк
  Приятел на Портала
 • Рожден Ден Февруари 11

Метод за Връзка

 • Website URL
  https://www.facebook.com/velina.vasileva1

Профил Информация

 • Пол
  Не казвам

Последни Посещения

30582 посещения на профила
 1. "Съществуват ФИКСИРАНИ СЪСТОЯНИЯ – ОПРЕДЕЛЕНИ ОРБИТИ и САМО ТЕ СА РАЗРЕШЕНИ." – https://www.youtube.com/watch?v=a1WI2IiPKQk
   
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
  Битие 2 глава: "16 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
   
  17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш."
   
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
  Вие ще кажете: „Аз съм свободен”. Разбирайте [РАЗУМНО] Свободата. Аз съм свободен дотогава, докато изпълнявам Волята Божия. Щом не изпълнявам Волята Божия, изгубвам своята свобода.“
   
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
  Петър Дънов – Учителя: „Само разумният човек може да направи разумно, каквото пожелае, а глупавият – никога. Под думата „глупав човек“ не разбирайте това, което хората разбират. Глупав човек е онзи, който не спазва законите на Природата. [Природата – това са Невидимите Възвишени Разумни Същества, които ни учат, по вътрешен път и имат власт, над нас.] Ти може да си светия, но щом сгрешиш, твоята святост не може да ти помогне. Природата ни най-малко не може да те извини, че ти си светия. Ти можеш да бъдеш пръв светия в света, но щом измениш един от законите на природата, твоята святост по никой начин не може да ти помогне.“ „Христос казва: „По-блажен е тоя, който слуша Словото Божие и Го пази“. И аз желая да спазвате Словото и да бъдете полезни на братята си. Бъдете смели и решителни и говорете само Истината! Ако говорите за любовта, която изпълва само сърцето ви, говорете за любовта на сърцето; ако любовта изпълва само душата ви, говорете за любовта на душата; ако любовта изпълва само ума ви, говорете за любовта на ума; ако любовта изпълва само духа ви, говорете за любовта на духа. Изобщо, говорете само за ония неща, които сте изпитали. Не говорете за неща, които не сте изпитали и преживели.“ „Христос казва: „Пътят, Истината и Животът.“ Това е мистично отношение или според Кабалата значи един цикъл – завършен кръг от Небето към Земята и от Земята към Небето. В този път слизането от Бога към Земята е път на страдание, път на изпит – пътят е от горе на долу. В първата половина на пътя, така да се каже, нашият живот е обърнат наопаки – Слънцето е от другата страна на нашия живот и ние сме на Земята в един мрак. Втората половина е, когато дойде равноденствието и зазоряването в нас и почнем да разбираме известните нам страдания. И затова казва Христос: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Пътят, това е символът на всичките страдания – от Неговото слизане до Неговото възлизане. Истината, това е Знание, Мъдрост – всичкото Знание, всичката Мъдрост, това е Истината. А Животът означава всичкото богатство [т.е. ДУХОВНОТО ЗНАНИЕ], което човек придобива от страданията – Животът е символ на Божествената Любов, която ще стане съпричастна в бъдеще. Имайте предвид, че докато няма слизане, няма и възлизане; който не иска да слиза, не иска и да възлиза – едното подразбира другото. Щом възлезете в Божествената Любов, тя ще ви застави да се откажете от Небето и ще ви застави да дойдете на Земята, за да помагате на вашите страдащи близки. Затова в сегашния период вие едва се приближавате към вашето равноденствие. От друга страна, трябва да знаете, че без страдание няма Любов. Страданието е символ на една велика жертва, която Господ прави към човека. И когато вие страдате, същевременно страда и Бог, т.е. Бог страда, но не в този смисъл, както разбират хората. Когато една душа страда, тези страдания се отразяват на Господа и затова Той е принуден да страда, да помага на тази душа, та да не страда целият Жив Небесен Организъм, във вас. Затова трябва да знаете, че когато страдате, това се отразява върху всички вас. Защото сте свързани от Небето, тъй като вие съставлявате една верига, едно клонче, насадено от Божественото. И ако не може да се ползвате, то се пристъпва към отрязване – за да се освободи Общият Организъм, от страданието. Тия работи, които ви говоря, са съществени неща, а не само теория. Те са неща, които са велика Божествена истина, която вие ще проверите – те са аксиома. За да прави човек доста грехове, той трябва да бъде доста напреднал, защото този, който прави много грехове, Небето е много взискателно към него. Вие сте снизходителни към децата, когато правят грехове, но когато станат възрастни, вие сте взискателни – така и Небето е взискателно към вас, когато ставате възрастни. Вашата Любов към Бога може да се прояви само във вашия Живот. Да ходите в Истината, това още не значи, че любите Господа, и с това вие може да сте далеч от Истината. Затова трябва да правим известни самоотричания.“ „Бог се проявява в нашия дух. Бог се проявява в нашата душа. Бог се проявява в нашето сърце, в нашия ум. Ние ще почувствуваме една вечна радост в себе си, един подем на духа си и всичките болести и страдания, които имаме, като сухи листа ще отлетят, ще израснат новите листа и новите разбирания.” „Имате любовта, която отблъсква и любовта, която привлича. Туй, което привлича, като се обърне наопаки – отблъсква. Туй, което дава, като се обърне наопаки – взема. Туй, което взема, като се обърне наопаки – дава. Следователно, вие виждате някой човек да дава, трябва да знаете, че той като се обърне – ще взема. [Щом сте дошли на Земята, ще знаете, че Земята е гостилница; т.е. щом "Бог ви [е] пратил на Земята и [следователно, кредит] ви [е] дал, в замяна на това и Той иска нещо, от вас" П.Д.] Онзи банкер, отидеш при него, дава. След три, четири месеца – взема. Най-първо той е АВ. Като се обърне става СД. Как стана? Много естествено. Гостилничарят, щом влезеш в гостилницата, той ти даде, после казва: „Аз ти дадох един пример как се дава, искам сега и ти да дадеш”. Даване с даване, вземане с вземане. – ”Ти искаш да вземеш и аз искам да взема. Ти дойде при мене, каза: „Дай”. Веднага турих чинията, напълних я, дадох. Сега аз искам, трябва да отвориш кесията си, да дадеш”. Ти казваш: „Как тъй?” Той ти дава и ти ще даваш. Той взема и ти ще вземаш. Даване и вземане едновременно вървят. Вземаш, после ще даваш, даваш, после ще вземаш. Бог ви пратил на Земята и ви дал, в замяна на това и Той иска нещо от вас. Вие ще кажете: „Аз съм свободен”. Разбирайте [РАЗУМНО] Свободата. Аз съм свободен дотогава, докато изпълнявам Волята Божия. Щом не изпълнявам Волята Божия, изгубвам своята свобода.“
   
 2. Коя е първата проява на Любовта? - Животът. Коя е първата проява на Живота? - Движението [горе, в главата; т.е.] разширението на съзнанието. Живот, в който има разширение на съзнанието, се познава по това, че ти схващаш, че живееш; че имаш ОТНОШЕНИЯ, към Някого. Животът подразбира ВРЪЗКА, към Някого. Детето съзнава, че има отношение към майката; майката съзнава, че има отношение към всички живи същества. Ученикът съзнава, че има отношение към Учителя си. В туй положение, в което се намираме, ние се изправяме пред една научна идея, научна в този смисъл, че тя ни определя, какво – трябва да имаме ВРЪЗКА с БОГА. Щом се свържеш с Бога, в тебе ще се прояви НОВ ЖИВОТ; ти ще почувствуваш разширение и свобода, в съзнанието. После, в твоя живот, ще се прояви Светлина.
   
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
  Петър Дънов – Учителя: „Ти, разумният човек, нямаш право да спъваш Живота, който изтича от тебе. Ти, разумният човек, нямаш право да затваряш; да туряш канелка на Живота и да го точиш; да го продаваш като кръчмар. Нямаш право на това. Тогава питам, вие продавате ли Живота? Продавате го.
   
  Животът не търпи никакъв [човешки] закон, никакво [лично] мнение. Може да го налагате, но то е като водата. Водата [т.е. животът] носи всичката кал [кал, това е едно състояние на чувствата]. Но един ден тази кал ще се отцеди. И нейната вода ще бъде пак Вода. Ти може да правиш някои неща, да туриш смърт в живота си, но един ден Животът ще се освободи от нея.
   
  Някой път се цапате. Казвате: „Аз съм това, аз съм онова.“ И после за малки работи се докачате. Какво нещо е докачението? Защото, като се качи едно дете на гърба на баща си, бащата не се докача [защото обича това дете]. А пък като се "качи на гърба му" [друг някой], той се докача. Вие ще мислите по това. Втория път, искам да мислите върху тази тема [каква е разликата и да се досетите, че за разумния човек различието е илюзорно].
   
  Казвам следното. Да определите какво трябва да се прави сега. Ако аз пиша, както вие пишете, ако аз правя, както вие правите, и работя, както вие работите, отлично. Но при всички тези работи, [от осем хиляди години], хората страдат и умират. Да пееш [т.е. да живееш], без да страдаш. Да пишеш любовни писма, без да се разочароваш. Да търгуваш, без да губиш. Да спиш сладко и никак да не те боли главата. Да ядеш сладко.
   
  Човек има три инсталации: стомашна инсталация, белодробна и мозъчна. Те са най-големите фирми, които съществуват в природата. И с големи капитали са. Всички вие сте кредитори на тези фирми. Вие сте представители на тези фирми, кандидати сте. Всеки един от вас препоръчва фирмата на стомаха си. За да му докажеш, казваш: „Дайте ми ядене.“ Ще видите, че това е фирма и половина. А пък друг препоръчва фирмата само за пиене, а някой препоръчва фирмата на мозъка си. И казва: „И знаете ли нашата фирма какво прави?“ Фирма е това. Фирмата у вас е отлична. Аз я познавам. Само че вие фалирате. Ту се появява, ту изчезвате. Три фирми има, но това не е още животът. Нито стомахът е животът. Тук-там се появява животът. Нито в дробовете е животът. Те са места, дето животът се проявява и минава. Има хиляди начини, по които животът се проявява, но вие не сте намерили още онази постоянна фирма, където животът се проявява устойчиво. Тогава вие падате духом, обезсърчавате се и казвате: „Закъсахме.“
   
  Човек, който има Живот [е възкръснал; слял се е с Христа; станал е Едно с Бога и върши Неговата (а не своята) Работа – затова], никога не закъсва, никога не заболява, никога не умира. Човек, който има Живот, грях няма да има - той е свободен, от всички противоречия. Там, дето има противоречие, вие не сте дошли до онези Извори на Живота. Тепърва трябва да дойдете, до тях. Хиляди години вие сте изучавали материализма, в миналото. Аз бих гледал, да кажем, на Ивана - къде е бил, какъв е бил, какво се е мъчил. Това е научен [разговор – какво нещо е Животът], но не съм свършил още [онова, което имам да ви кажа, за да тръгне, всеки от вас, сам], към извора си.“
   
  Из: „Към изворите на живота“
   
   
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
  Петър Дънов – Учителя: „Първата задача на човека е да познае Бога. Няма по-велико нещо от това. Ако някой пита какъв е смисълът на живота, отговарям: Да познаеш Бога. Ето една проста истина, която и децата могат да разберат, даже по-добре от възрастните. Проста е тази истина, но всеки сам трябва да я потърси и разбере. Иначе човек ще прилича на болен; на парализиран, който очаква наготово да му донесат вода от извора. Не, сам ще отидеш на извора, сам ще се напиеш от чистата вода. Щом дойдат до идеята за Бога, хората приличат на болни, които очакват да ги посещават здравите, наготово да им задоволяват всичките нужди. Защо болният да не си услужи, сам? Кой му е внушил, че не може да ходи? Кой му е внушил мисълта, че не може да работи? Кой е внесъл в човека мисълта, че е невежа, че другите трябва да го учат? Тези мисли са дошли отнякъде, но трябва да се изкоренят. Веднъж изгубил първоначалния си образ, човек се отклонил от Бога и се поддал на външни влияния. Много писатели са изнесли драмата за падането на човека и отдалечаването му от Бога, като причина за страданията и нещастията в живота му. Нека честният човек се опита да открадне нещо, да види как ще се почувства. Преди кражбата той е спал спокойно, като дете. След кражбата, сънят му се разваля. По цели часове той се върти на една, на друга страна, не може да заспи. – Защо не спи спокойно? – Занимава го някаква мисъл. – Как ще се освободи от неспокойната мисъл? – Като върне парите или предмета, който е откраднал. Алчно е човешкото око! Достатъчно е младият момък да види отдалеч една красива мома, за да се прояви неговата алчност. Той пожелава да я обсеби, да я вземе за себе си. Божествено ли е това желание? Божествено ли е желанието на човека, да обсеби къщата на своя приятел? Да вземеш службата на своя приятел, Божествено желание ли е? Ако един писател иска да засенчи друг писател, със своите произведения, на прав път ли е той? Ако се говори за морал, а алчността на човека се шири в света; това е безморалие. Един морал има в света – моралът на Всемирното Бяло Братство, който може да се приложи ако не напълно, поне в малък размер. Има начини за прилагането му. Този морал е Божествен. Той има магическо влияние върху човека.“
   
  Из: „Ще дойдем при него“
  https://beinsa.bg/beseda.php?id=636
   

   
 3. Петър Дънов – Учителя: „ЛЮБОВТА е особено Космическо Течение, което минава през всички Живи Същества. Колкото по-правилно се приема и предава тази енергия, толкова по-здрав е човек. Когато сърцето чувства правилно, [това значи, че] Душата е здрава; когато умът мисли право, [това значи, че] Духът е здрав.“ „Любовта е Закон за служене на Бога [т.е. за СЛУЖЕНЕ на Целокупния Живот, на Великото Цяло; за СЛУЖЕНЕ на БОЖЕСТВЕНИЯ ЕДИНЕН ОРГАНИЗЪМ].“
   

   

 4.  

  1. Велина Василева

   Велина Василева

   КАЗВАМЕ: ДА БЪДЕ ВОЛЯТА НА БОГА! ТОВА ЗНАЧИ: ДА СЕ ПРОЯВИ БЛАГОСТТА НА БОГА!

    Да живееш в света на Истината, това значи, да различаваш нещата по форма, съдържание и смисъл. Под думата "мъж” разбирам още Божествения Ум, а под „жена" – Божественото Сърце. Умът представя човешката воля, която се проявява в неговото тяло, а сърцето – движение. Умът представя волевите процеси, а сърцето – рефлексните. Ако мъжът иска да живее добре с жена си, нека я остави свободна, да се проявява като самостоятелен човек, а не да изпълнява чужда воля и чужди предписания. Нека двама мъже направят следния опит: единият да напише закони и правила, по които да се ръководи жена му, а другият да я остави свободна, да живее по свое вътрешно, дълбоко разбиране. Когато човек се ръководи не от писани закони, а от своето разумно сърце, всякога резултатите са добри. Ако мъжът е недоволен от жена си, че не върви по неговите лични изисквания, той е на крив път. Това не е Христовото Учение. Христос е проповядвал Любов и Свобода. Там, дето Любовта отсъствува, съществува насилие и безлюбие. Ако живееш в Истината, ще имаш един резултат; ако живееш вън от Истината, ще имаш друг резултат. Истината има ОТНОШЕНИЕ, към Светлината. Като ученици, вие трябва да работите върху пробуждане на Висшето; Божествено Съзнание, в себе си, както и върху организирането на Висшите [ви мозъчни] Центрове, като проводници на Божествените Идеи и Чувства. Всяка НОВА ГОДИНА, човек пожелава да придобие нещо. Тая година пожелайте да възприемете добре ЛЮБОВТА и да я предадете добре. Да възприемете добре МЪДРОСТТА и ЗНАНИЕТО и да ги предадете добре. Да възприемате добре ИСТИНАТА и СВОБОДАТА и да ги предадете добре. Да възприемете добре СПРАВЕДЛИВОСТТА и да я предадете добре. Да възприемете правилно ДОБРАТА ОБХОДА и да я предадете добре. БЛАГОДАРЕТЕ за миналото, което се реализира. БЛАГОДАРЕТЕ за настоящето, което сега става. БЛАГОДАРЕТЕ за бъдещето, което ще стане. Всеки ден си има по едно специфично благо и да благодарим днес за това, което Бог ни е дал. Тук загаснаха лампите, нали така. Иска да ни покаже Господ, че без Него животът изгасва, а с Него светлината иде и животът иде. Без Него, смъртта идва, с Бога животът идва. Без Бога нещастието идва, а с Бога радостта и веселието идва. Всичко в света, хубавото, с Бога идва. В дадения случай ще бъдете благодарни, защото вие седите в една особена обстановка. Представете си, че вие седите в един палат, имате една малка дупчица само. Бъдете благодарни, че през тази дупчица влиза Светлина. Ще знаете, че Светлината е дошла, Слънцето е изгряло, и като излезете вън [от това време и пространство, в което живеят човешките личности], ще знаете, че имате всичко. При тези, [земните] условия, не може да имате повече от един слънчев лъч. Животът ви, на Земята, зависи от всяка една ваша мисъл, която е изпратена на Небето. Това е вашето богатство. Каквото и да говорят философите, че човек трябва да мисли добре и прочее, мен не ме интересува, че мисли човек добре. Всяка една мисъл, която излиза от човека, трябва да отиде някъде и да свърши работа. И ако свърши работа, тази мисъл е полезна, а ако не свърши, няма никакво значение. И всяко едно чувство, което излиза от човека и свършва работа, е полезно. Животът не е нещо, което ние можем да го създадем. Добрата мисъл не я създаваме ние. Мисълта трябва да отиде в един свят, дето ще се оплодотвори и ще се върне назад. Всяка една мисъл, която излиза от тебе, ще отиде при Бога и ще се върне назад. Ако това семе, което сееш на земята, не израсне, то няма значение. И всяка мисъл, която излиза от тебе, и не отива към Бога, и не се оплодотвори, няма значение. Някой път вие питате как трябва да се живее. Няма какво да питаш това. Животът ти зависи от мислите, които изпращаш. Един съвременен модерен поет казва в един куплет: „Слушах на полето песента на малката тревица: „Жадна съм, съхне моята уста и гине душата ми.” И не се мина дълго време, и чува се тропот - затичват се хиляди кола и хиляди ведра вода се изля върху земята и върху малката тревица.” Вие като философа ще кажете: „Как може да пее тревата? Има ли тя душа?” Има, разбира се. Господ слуша така тревите, както хората. Поетът продължава така. Тревата казва: „Може би, Татко, аз направих погрешка, че излезнах от Твоя Дом и посетих света? И по-дълго време седях тук - закъснях и не се върнах в Дома.” Защо е дошла тревата? Тази душа е слезнала от Небето и дошла да принесе известна полза. Млекопитаещите [имат отношение, към тревите] – целия ден тревата ще работи, и каквото изработят, волът ще дойде и ще го отнесе. И след няколко деня, тревата пак ще изработи, и волът пак ще го отнесе. Онзи, който не разбира Закона [за ЕДИНСТВОТО и НЕДЕЛИМОСТТА, на ЖИВОТА (както и Закона за ЕДИНСТВОТО и НЕДЕЛИМОСТТА, на УМА)], той мисли само за себе си [т.е. той се изживява само като обикновена човешка личност, но не и като разумна душа (неделимо свързана, с Христос), КОЯТО МИСЛИ, ЗА БЛАГОТО НА ВСИЧКИ СЪЩЕСТВА, едновременно (защото такава е Волята Божия, във всеки даден момент)]. Ако ти не може да свършиш работата на една трева, тогава какво си разбрал от Живота? Когато гледаме човека, в лицето, красотата му зависи от това, че в него стават промени. Тия промени именно ни радват. Ако се спрат тия движения, човек е много отвратителен. Когато това лице се движи бързо, то е приятно. Живото лице е, което ни радва. Живо лице може да бъде само умното лице. В личността се крият най-лошите неща. Тя е израз на егоизъм, на подлизурство, на страх, на измама, на лъжа. И човешката личност е създадена от всичките отрицателни качества в света. Това е личността. Аз не говоря за Аза, за човека, за съзнателното, но за личността. Пари, навсякъде пари! Това е личността у човека. Сега някой може да възрази, че изкуството е принесло полза. Тъй е. Някой може да каже, че науката е принесла полза. Тъй е, но в света не се проявява само личността – с личността заедно се проявява и разумната човешка душа. Следователно тя превръща действията на егоизма в Добро. Това не се дължи на човешката личност. Това се дължи на човешката душа, която постоянно работи за доброто в света. Ето защо ние трябва в себе си да се освободим от своята личност – не изведнъж, а последователно и разумно. Така да се освободим, щото да не нарушим чувствата, мислите и желанията на нашата душа. Някой казва: „Изведнъж да направим това!“ Вие не можете изведнъж да съборите това здание. То ще ви затрупа. Камък по камък, разумно ще снемате, разумно ще изправяте погрешките си и никак няма да се обезсърчавате. Тогава ние ще дойдем до онази нова философия, която ще ни открие, че ние сме в границата на този Нов свят. Иде една велика вълна от мисли, чувства и действия на възвишени същества. Тя ще дойде, ще проникне навсякъде. И ако вие не сте готови, тя ще постъпи тъй: ще премахне снега от света, семенцата, които са потиснати, ще ги извади от земята, болните ще излекува и всички нечистотии ще очисти. Това са твърдения. Ще каже някой: „Докажи!“ Тия неща не се доказват, вие ще ги видите. Тия неща няма какво да ги виждате отвън – те са вътре във вас. Най-първо вие искате да бъдете радостни, спокойни, да имате добро разположение на духа, искате да имате връзка с Бога. Тогава защо ще Го търсите горе на Небето? Толкоз години Го търсите, а не сте мислили, че Бог, който прониква във всички същества, прониква чрез Духа и във вашето сърце. Някой път вие сте недоволни. Дойде някой приятел при вас – натъжен, скърбен, иска утеха. Вие казвате: „Днес не съм разположен, махни се оттука, друг път ела при мен!“ Питам: с тази ваша постъпка вие не сте ли наскърбили Бога? Мислите ли, че Бог е доволен от вас? Не, вие сте Го наскърбили, в лицето на вашия приятел. Сега, в Школата, ние не искаме вие да се боите, да казвате: „А, то е страшно!“ НЕ, ЩЕ ИМАТЕ НОВ МОРАЛ, НОВИ РАЗСЪЖДЕНИЯ. Ние казваме: „Без страх!“ Аз съм дал на младите един поздрав: „Само светлият път на Мъдростта води към Истината!“ На вас казвам: „Само светлият път на Божествената Мъдрост води към Божествената Истина!“ И тъй, ние ще употребим науката – не за нашата личност; не да пожертваме Истината, за тази наука – НИЕ ИСКАМЕ ДА УПОТРЕБИМ СЪВРЕМЕННАТА НАУКА, КАТО СРЕДСТВО ЗА ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАНЕ НА ИСТИНАТА. Ние ще си послужим с логиката, с всички други науки, с които човечеството разполага. Аз не съм против логиката. Онзи, който я е измислил, добре е направил. Но ТАЗИ ЛОГИКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВЕЩЕНА; БОЖЕСТВЕНА. ИСТИНАТА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛОГИКА НА ЛЪЖАТА. СЪЩЕВРЕМЕННО И ФИЛОСОФИЯТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ БОЖЕСТВЕНА. Може да бъде! От нас зависи. Не всички хора могат да бъдат философи: философите са родени, те не се раждат сега. Човек не може, като се роди, и веднага да стане философ – той трябва да е работил хиляди години, за да стане философ. И тъй, НЯКОИ ОТ ВАС ТРЯБВА ДА ТУРЯТ НОВА ОСНОВА, ДА СЕ ОЧИСТЯТ, ПО НОВИЯ НАЧИН. ВИЕ ТРЯБВА С ПОМОЩТА НА БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ ДА ВНЕСЕТЕ ИСТИНАТА. Трябва да си представите Бога като едно Разумно Лице, което те наблюдава – винаги щедър, мъдър – и да кажеш: „Заради Него, заради Този, който ми е дал всичките блага в света, ще се постарая да изпълня всичко.“ Това е Воля, това е Сила! Бог е Единствената Сила, която може да стимулира.
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Петър Дънов – Учителя: „Да изгубиш Истината, това значи, животът ти да потъмнее. Ако живееш в Истината, ще имаш един резултат; ако живееш вън от Истината, ще имаш друг резултат. Ти знаеш известни факти, но това не е Истина. Истината не се занимава с взимания и давания, с речено-казано, с дребни неща. Това са факти в живота. Истината освобождава човека и внася живот в него.
    
   Какво се иска от човека? – Разумност.
    
   – Волята произлиза от един свят, а Разумността – от друг. Тия два свята се СЪЕДИНЯВАТ, в ЕДНО. Значи, Волята – светът на жената, и Разумността – светът на мъжа, се съединяват в едно и образуват човешкия свят.
    
   Жената, в истинския смисъл на думата, представя Благостта, а мъжът – Истината. Ето защо, Благостта и Истината трябва да се СЪЕДИНЯТ, в ЕДНО; да проявят Висшия Ум, в човека. Не е позволено на мъжа да си служи с лъжата. Ако не говори истината, мъжът не може да бъде разумен. Ако не проявява благостта, жената не може да има нужната мекота и воля. Само мекият човек е истински волев.
    
   Казваме: Да бъде Волята на Бога! Това значи: Да се прояви Благостта на Бога!
    
   Три неща са нужни за човека:
   Да бъде Волята на Бога!
   Да се освети Името Божие!
   Да дойде Царството Божие, на Земята!
    
   За да се изпълни Волята на Бога, нужно е Благост. Не можеш да служиш на Бога, без Любов. Благостта произтича от Любовта.

   Казваш: С любов или без любов, трябва да се живее. 
   Да живееш без любов, това значи, да бъдеш всякога недоволен. Какъв живот е тоя?
    
   Ако Истината и Любовта не са СЪЕДИНЕНИ, в ЕДНО,
   Животът не може да се прояви.
    
   И тъй, Истината има ОТНОШЕНИЕ, към Светлината.“
    
   Из: „Истина и благост “
×