Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Велина Василева

Участници
 • Общо Съдържание

  800
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  15

Велина Василева last won the day on Май 5 2018

Велина Василева had the most liked content!

За Велина Василева

 • Ранк
  Приятел на Портала
 • Рожден Ден Февруари 11

Метод за Връзка

 • Website URL
  https://www.facebook.com/velina.vasileva1

Профил Информация

 • Пол
  Не казвам

Последни Посещения

29652 посещения на профила

Статус Обновяване

Виж всички обновявания по Велина Василева

 1.  

  1. Велина Василева

   Велина Василева

   • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Петър Дънов – Учителя: „Като кажеш думата Истина, ако можеш да я разбереш сама по себе си, без тия прибавки, тя е по-силна, отколкото с тях. При думата Истина, като се тури друга дума, обезсилва се. Тя сама съдържа всичко. Всякога едното е най-силно. Бог е Един. Някой път правите проверка на известен закон: туряте една дума, туряте друга и я произнасяте; веднага се добива една реакция, отзад ли да я турите или отпред. Когато разберете вътрешно закона, ще видите, че не са допълнителните думи, които ще дадат сила. Другите форми ще се наберат. От какво произлиза думата Истина?
    ''(Някой): Значи същина''.
    (Учителя): Ако промените ударението – истина? „ИЗ" значи „КВАС“, нещо, което заквасва. Значи, ИСТИНАТА е СИЛА, която прави формите, от тесто. Туй, което прави СЪЩИНАТА на нещата, то е ФОРМАТА.
    Изстудяване. Всяко нещо, когато го правите, трябва да изстине. Не можеш да го правиш, докато е горещо. Можеш да го ковеш, но трябва да изстине, за да го полироваш. Тъй е и във физическия свят. ИСТИНАТА, В НАЙ-ПРОСТОТО РАЗБИРАНЕ, Е ТАЗИ СИЛА, КОЯТО ПРОИЗВЕЖДА СЪЩИНАТА НА НЕЩАТА И ТЕХНИТЕ ФОРМИ, ИЛИ МОЖЕМ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ИСТИНАТА Е СЪЩИНАТА, ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА НЕЩАТА. ИСТИНАТА, КОГАТО ПРАВИ ФОРМАТА, ВЛИЗА ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО; ТЯ НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ОТ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО.
    ''(П.Чорбаджиев): И времето е форма.''
    (Учителя): И ВРЕМЕТО, И ПРОСТРАНСТВОТО Е ФОРМА.“
     
     
   •  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    СЪЗНАНИЕТО
     [е Бог; Който] е извън времето и пространството, извън противоречията, извън страха и съмнението. Пространството произвежда страх, а времето - съмнение: когато паднеш в някой кладенец, страхът дохожда; когато наближи падежът за изплащане на някоя полица, съмнението дохожда. Като видите, че при вас дохожда онзи, на когото дължите, вие казвате: „Дали не е сбъркал, дали не е прибързал с донасянето на полицата?". Когато два дисхармонични предмета се съпоставят едновременно във времето, те произвеждат в ума на човека съмнение; когато тия два предмета се разделят в пространството, те произвеждат в човека страх.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Петър Дънов – Учителя: „Животът се ражда, без ограничения. После слиза в ограниченията. От безграничното [т.е. от Божествения; от Идеалния Свят на СМИСЪЛА; на ЕДИНСТВОТО / на ЛЮБОВТА] влиза в граничното [влиза във физическия свят, на временните и преходни ФОРМИ; т.е. влиза в света на разделението; на МНОЖЕСТВОТО] и излиза в свободата [на Духовния Свят, където е СЪДЪРЖАНИЕТО, а СЪДЪРЖАНИЕТО е, което се отлива във ФОРМИТЕ на Живота].

    Ако ти не минеш от безграничното в граничното, ти не може да влезеш в закона на Свободата. Ти ще минеш по една крива линия.

    [Т.е. – ти, най-напред ще любиш (идеално, а не за някакви облаги, с които личността ти се заблуждава, относно) Бога, като мислиш за Божествения Свят (и ХРАНЕЙКИ СЕ с ежедневния Хляб – Христос – СЛОВОТО БОЖИЕ). После, от Божествения Свят, ще слезеш към физическия свят (защото на физическия свят, от материята на безкористността), ще приготвиш, в главата си, своя нова вътрешна ФОРМА, за Живота и чак тогава – ще можеш да влезеш и в Духовния свят (иначе казано: да се свържеш с Ангелите), където е СЪДЪРЖАНИЕТО, с което се пълнят формите.

    Значи – като разбереш СМИСЪЛА на Живота, ще го поставиш в (своя адекватна) НОВА ВЪТРЕШНА форма (приготвена в главата ти), за можеш, след като се напълни с НОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ – ти да се чувстваш СВОБОДЕН. Новото БЛАГОРОДНО СЪДЪРЖАНИЕ, е взето от Духовния Свят (в процеса на слушане на Ангелите)]. По тази крива линия ти ще дойдеш до закона на своята свобода. Туй е стремежът на цялото човечество. То е Свободата.

    Земният живот [в смисъла на изложеното – е само граничното и затова, този живот, без Божествения и без Духовния; т.е. ако го разглеждаме земния живот] сам по себе си, няма смисъл.

    Животът на Земята е най-голямото, разочарование, което човешката душа ще срещне [понеже пространството произвежда страх, а времето - съмнение]. По-голямо разочарование, надали ще срещнете. На Земята, най-първо ще бъдете приет царски и после ще ви изпъдят така, като тия, които са били в кръчмата и не си отиват навреме, и кръчмарят ще ги изрита навън. Най-първо, като дойдете на Земята, баща ви и майка ви ще ви направят едно угощение, ще ви дигат на ръцете си и най-после, като ви изпращат, ще ви турят на носило от няколко дъски и ще ви турят в земята. Това не е едно разрешение на живота. Щом идваш, ти ще дойдеш по един начин, а пък щом си отиваш, ще те изпращат по един такъв начин, с тарга. – ТОВА ПОКАЗВА, ЧЕ НИЩО НЕ СИ НАУЧИЛ. Велик смисъл има ЖИВОТЪТ, но трябва да го РАЗБИРАТЕ. Животът не може да се разбере в кръчмата [на лековатото отношение, към Него].“
×