Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Що е търпение?


Иво
 Share

Recommended Posts

Що е търпение?

В кои случаи трябва да сме търпеливи и да развиваме тази добродетел?

И в кои не трябва да сме търпеливи?

Търпеливи в какво?

Какво може да се постигне с търпение? А с постоянство?

Примери? :)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 133
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Знаете ли, че думата търпя е значела първоначално страдам ?

Когато търпим, ние в някаква степен всъщност страдаме, защото спотаяваме стремежите и желанията си, импулсите си, докато дойде по-подходящо време за тяхната изява. Търпението е изчакване, през което ни спохожда мъка: "потърпи и ще ти мине", "трай малко, не боли чак толкова", "търпение му е майката, "бъди търпелив" - примерите са много.

Търпението е своеобразен катарзиз - пречистване и израстване на ума и сърцето.

То е тунелче, през което минават нашите болка, гняв, прекомерна радост, за да се уталожат до степен, в която могат да бъдат обуздани и поносими. Търпението трансформира енергиите, канализира ги, облагородява ги. То помага да погледнем с прояснено съзнание на неща, които в един момент са ни обсебили.

Но не бъркайте търпението с отлагането и бездействието.

Търпението означава и постоянство и затова помага в постигането на мечтите. Който много бърза, до никъде не стига. Festina lente /бързай бавно/ са казали древните.

Търпението е преход, а всички преходи искат някаква малка жертва.

Link to comment
Share on other sites

Що е търпение?

В кои случаи трябва да сме търпеливи и да развиваме тази добродетел?

И в кои не трябва да сме търпеливи?

Търпеливи в какво?

Какво може да се постигне с търпение? А с постоянство?

Примери? :)

Какво значи Добродетел?

Ще цитирам Учителя: "Добродетелта е завършен процес, който става в човешките мисли и чувства.Какво значи Добродетел? - Любов, Мъдрост, Истина, Правда - това са добродетели. Тая дума се употребява в широк и тесен смисъл. В широкия смисъл на думата се разбират всички добродетели, а в тесен смисъл Добродетел значи добри дела, правене на добро. А в още по- тесен смисъл се разбира служене на Бога. Който служи на Бога, той е добродетелен, той има Добродетел в себе си.

Какво означава да правиш добро? Това означава да нахраниш поне един човек, да помогнеш на един болен- това е добро".

Според мен търпението е Добродетел, която е необходима за придобиване на всички други добродетели.

Търпението означава човек да добие известна власт над себе си, да управлява себе си, да запазва самообладанието, куража си , вътрешния си мир, да не пада духом при каквито и да е препятствия, страдания, изкушения, да издържи изпита на Йов:

"Минаваш през голямо страдание- тежка болест или друг вид страдание; да не се обезсърчиш или обезвериш, но да запазиш Мира си и Радостта си, като съзнаеш, че всичко е за добро. Това е изпитът на Йов. Всеки ученик в пътя на своя възход ще премине през този изпит. Това е изпит за добиване на Просвещение. Изпитът на Йов е най- големият през тази фаза на развитие на ученика. Има много примери за подобни изпити. По- рано в древните окултни школи ученикът минавал през различни изпити, които се създавали изкуствено от неговите ръководители, а сега, когато животът е сложен и разнообразен, няма нужда от изкуствени изпити, животът сам ги предлага. След като премине през подобни изпити и ги издържи, той вече е пречистен и е готов да приеме Любовта.” /“Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново- док.хроника, том ІІ/

Търпение и постоянство човек трябва да проявава, когато е убеден , че целите, които си е поставил са добри – за него и за другите.

С търпение и постоянство може да се постигне всичко.

Търпение се изисква да приемем себе си такива, каквита сме и хората такива, каквито са.

Особено търпение и постоянство трябва да проявяват възпитателите – учителите, родителите.

Например: Учителят си е поставил за цел да възпита у своите ученици необходимите добродетели, за да станат истински проводници на Христовото съзнание. За това се изисква голямо търпение и постоянство.

Особено търпение и постоянство се изисква от родителите при възпитанието на своите деца.

Търпение и постоянство се изисква при трансформиране на негативните качества на нашия характер към по- добро.

Търпение човек трябва да проявява при изпълнение на своите обещания.

Изобщо, да постигне каквото и да било, човек трябва да проявява тази добродетел- търпението.

“Търпи, и ще си спасиш душата!”

Пожелавам на всички да проявяват необходимото търпение по Пътя към самоусъвършенстване!

Таня

Link to comment
Share on other sites

Ако наистина трансформираш натрупаните енергии - добре, но ако това липсва, горко на търпеливия. Понеже то от самосебе си не става - трябва да се съвмести и с други качества за тази цел...

Link to comment
Share on other sites

Хм... Бих казал, че търпението и смирението са обвързани... Пътя към смирението минава през търпението, а то от своя страна през приемане на фактите :D

Link to comment
Share on other sites

Добре е, че за теб същността на думата се крие в езотеричното и прилагане, но съществува също и екзотърпение, че за него идеше реч - тъй и съм го определил, нетрансформиращо.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Малко мисли от Учителя за търпението преди да тръгна за работа :) .

"В психическия живот думата „търпение” изразява сила, която противодейства на дадено напрежение, външно или вътрешно.

Търпението не е неволя, то е качество на разумния човек. Само разумния човек търпи.

Когато човек придобие търпение, всичките му работи се оправят.

Търпението е основа на живота. Няма ли търпение, човек не може да свърши никаква работа.

Търпението е най- великото качество, най- благородната черта в човешкия характер.

Търпение - да издържите на всички противоречия и да изслушвате всички.

Който е дошъл човек на земята трябва да ес учи на търпение, с което изучава себе си и своите ближни. Дойде ли човек при вас и с часове да ви разправя своите работи, вие трябва с търпение да го изслушате. След това ще хлопа друг на вратата ви - и него трябва да изслушате.

Какво нещо е търпението? От какво се обуславя? За да има търпение, човек трябва да е дошъл до вътрешно разбиране на живота. Това разбиране се придобива тогава, когато във всичко и навсякъде човек вижда Бога.

Човек трябва да бъде търпелив, да се научи да слуша, да гледа, без да дава мнението си.

Да бъде човек търпелив, това е цяла наука, цяла философия. Човек трябва да работи върху търпението съзнателно, без да чака хората да му напомнят,че трябва да бъде търпелив. Всеки трябва да съзнава,че работи върху търпението.

Да търпи, това значи да носи всички неща, без да се смущава.

Истинското търпение изисква разбиране на нещата. Който знае и може да търпи, той се радва на всичко, което разбира.

Да имаш търпение, то подразбира воля и ум,сиреч да знаеш причините и последствията на нещата.

Мнозина запитват, защо им е търпението? - Без търпението може, но нищо няма да се постигне. Много таланти на хората пропадат от липса на търпение. Колко художници, колко музиканти, колко добри проповедници, държавници, майки и бащи са пропаднали от отсъствието на търпение в своя характер!

Без търпение човек е подобен на дърво без корени,без търпение човек е подобен на труп, т.е. на тяло без крака.

Търпеливия човек се познава в моменти, когато му вземат онова, което обича или за което се е приготвил.

Само умният човек може да бъде търпелив. Той е над обикновените условия в живота.

При каквито и положения да бъдем поставени,ние трябва да търпим, да оповаваме на Бога до последната минута.

Когато умът работи колкото трябва, човек изпитва радост и мир. Той го прави търпелив. Той спокойно очаква плода на онова, което е посял.

За да изработи нещо ценно в себе си,човек трябва да приложи търпение и постоянство.

Търпението е основа на знанието.

Търпението се култивира в страданията.

Всички страдания в света имат за цел да оформят у нас търпението, да се научим да търпим, да бъдем хладнокръвни.

Защо идат болестите и изпитанията в живота? - За да приложите търпението си. Ако търпението ви е слабо, ще го развивате.

За да ес справите със страданията, с мъчнотиите в живота си, вие трябва да придобиете търпението. Без търпение никой не може да разреши задачите на своя живот.

Вашето търпение може да се нарече неволя, но не е още истинско търпение.

Да баде човек търпелив, това значи да понася всичко спокойно.

Всичко трябва да понасяте с търпение.

Човек трябва да се кали, да стане търпелив. Търпението се развива главно при най-неблагоприятни условия.

Който има добри навици, само той може да търпи.

Може да търпи само онзи, в който са развити висшите умствени способности.

Търпеливият човек е всякога по-силен от противника си и по мисъл, и физически.

Много са случаите в ежедневния живот, при които може да сe изпита търпението на човека.

Търпеливият е предвидлив.

Без търпение не можеш да бадеш силен.

Търпеливият човек е способен на жертва.

Ако можете съзнателно да си наложите търпение, това показва, че сте ученици на Новото Учение. Търпението е жизненият елексир на душата, то не може да ес постигне лесно.

Неврастеникът не е търпелив. Като пипнете центъра на търпението, към него приижда повече кръв, той започва да ес храни и човек става търпелив.

Когато сте нетърпелив, мислете за търпението,като едно от великите качества на човека.

Може да има много несгоди в живота, но т е се преодоляват с търпението.

Чрез търпението всичко се постига. Без търпение не можеш да станеш учен, богат. Ако нямаш търпение и силен не можеш да станеш.

Чрез търпението се придобива и дълготърпение. Гдето е дълготърпението, там са всички добродетели. Знанието, силата, любовта се придобиват члез търпение.

Един китайски мъдрец искал да опита търпението си. За тази цел Провидението му изпратило един просяк да види колко може да приложи търпението си. Цели 40 години просякът посещавал мъдреца, но последният всякога го посрещал добре. В това време се появил един конкурент на мъдреца, който пожелал да го надмине по търпение. Като видял, че и този човек е благодетелен, готов на жертви, същият просяк започнал и него да посещава. Той го посещавал редовно цяла година, докато един ден новият му благодетел извикал: Махни се вече от очите ми! Нека дойде друг някой, да дам и на него. Достатъчно си се ползвал от моите блага. Просякът отговорил: Господине, малка е още твоята сила. Още много има да работиш върху търпението. От 40 години насам аз ходя в дома на твоя съсед, но той нито за момент не се отегчил от мене. От първия ден до днес той ме приема все така любезно и внимателно.

За да придобие търпение,човек непременно трябва да се намира под влиянието на две противоположни сили - злото и доброто.

От Невидимия свят е изпратена комисия, за да изпита търпението на хората. По отношение на търпението хората са слаби. Малко хора има, които имат търпение и са готови да посрещнат мъчнотиите в живота.

Дойдете ли до търпението, то представя онзи скъпоценен камък, който вие грижливо трябва да пазите под вашия език. И върху този камък един ден ще бъде написано вашето име. Ако не изработите този камък, на който да бъде написано вашето име, вие не можете правилно да се развивате, не можете да станете синове на светлината."

Link to comment
Share on other sites

Таня, благодаря ти за хубавите цитати ! :smarty:

Едва ли ще успея да добавя нещо ново към вече написаното по темата, но искам още веднъж да обърна внимание на търпението като Разбиране. Нужни са Мъдрост и опит. Вътрешното напрежение не е малко, в очакване на подходящия момент. Нужна е твърдост. Чувството, че нищо не можеш да направиш (или по-точно, че действията ти в момента няма да дадат необходимия резултат) е трудно за преодоляване. Нужна е мисъл за бъдещето и готовност. Подходящия момент не бива да бъде пропуснат или търпението се обезсмисля. Нужна е решителност. :yinyang:

Link to comment
Share on other sites

Благодаря, Таня, :feel happy:

Много силни мисли - формули!

Според психологията, търпението е толерантност към тревога! Устойчивост на стрес, на напрежение, на страх! Търпението е сила! Няма сила, няма търпение!

Нетърпеливи са хората с невротичен темперамент! Това е просто факт! Лошата новина е, че той се предава наследствено, геномно. Каквото и да е генното наследство обаче, то може да се повлияе силно в деветте месеца пренатално възпитание! Това е период от изключително значение за бъдещето на човека! Ако майката се тревожи, ако е нетърпелива, страхлива, похотлива, раздразнителна, притеснителна, невротична - това се предава на детето о после бъдещият човек цял живот ще се мъчи от тези заложби, несъзнателно предадени от майка му.

После следват първите седем години - на трето място по важност!

И, оттам нататък, зрелият индивид, колкото и да е невротичен, разбира се, може много да направи за промяната на характера си! Йога, съсредоточение, развитие на волята, Любовта! Това парира невротичността, тоест нетърпението!

На ниво телесна химия - нетърпението е пристрястяване към удоволствието, чрез веригата на възнаграждение на допаминовия трансмитер. Човек е пристрастен към себеугаждане - чрез секс, храна, дрога, хазарт, угаждане, удоволствие от всякакъв вид(нищо лошо в удоволствието, ако е издигнато до любов - тогава то зарежда - но, това се учи). Когато си угажда така човек, в мозъка се отделя голямо количество допамин, изпитва се удоволствие - чисто химически, и емоционално. овек е нетърпелив да получи удоволствието си - лишаването от него го прави нервен, неспокоен. След като го получи обаче, след краткото задоволяване, допаминът рязко пада, отделя се пролактин, който действа на настроението инхибиращо, депресивно, от типа на "предавам се", "не искам да видя никой, оставете ме сам"... Тогава човек отново е нетърпелив и не понася напрежение. И така - махалото допамин - пролактин, страст - омраза, се люшка цял живот. При мъжа тази верига се задейства много мощно от отделянето на тестостерон по време на "нормален" оргазъм. Липсата на тестостерон и усилието на организма за възстановяването му задълбочават действието на порочното махало. При жената процесът е същият, но по-плавно изразен. По-плавно, но затова пък по-продължително. Психологически тези процеси се изразяват в стремеж към върхово удоволствие от всякакъв вид, след удовлетворяването на което следва изпадане в депресивно настроение, с гняв, раздразнителност, злоба, тъга, депресивност, агресия.

Спасението, както може да се очаква, е в Любовта. Когато събитията в живота ни се преживяват с по-фина радост, а не със стремеж към грубо върхово удоволствие, когато имаме Любов - към любимия, към хората, просто като състояние, в тялото ни се отделя окситоцин - хормон и невромедиатор. Хипоталамусът го предава на хипофизата, и оттам в цялото тяло. Окситоцинът, според изследванията на медиците, е материалният субстрат на преживяването ни на Любов и благополучие. Той дава толерантност към болка, тревога, напрежение, страст. Окситоцинът ни прави търпеливи и спокойни. Той носи блаженство, но не от върхов сетивен тип, а като състояние на съзнанието, цялостно, продължително, плавно, нежно, любящо.

Окситоцинът регулира и балансира равнищата на допамин и пролактин, уравновесява ги. Кара астралното махало на страст - омраза да застине в центъра. Това става когато преживяваме живота си на по-фино ниво. Външно нормално действащи, но вътрешно виждащи нещата от едно различно измерение - това на любовта. Окситоцинът ни прави непривързани, независими, спира адикциите от дроги, храна, секс, хазарт, алкохол ... Сънят се подобрява, депресиите си отиват. Как обаче да продуцираме тази материална база за емоционален баланс и радост? Само с желание и думи за Любовта, стремеж към нея? Донякъде! Но - процесът си има и чисто биохимичен механизъм!

Доказано е, че заедно с дрогите и други подобни силни усещания, най-силното задействане на веригата на възнаграждение (допамин), и мъка(пролактин/пролактинът не ограничава действието си само до млекообразуването/), става при сексуалния оргазъм. Оргазмът от обикновен тип. Силен, върхов оргазъм, след което следва спад и емоционален дисбаланс. При мъжете това е по-рязко изразено, и по-бързо възстановимо със спермогенезата, а при жените е по-незабележимо, но по-продължително.

Пак стигаме до секса - начин на употреба. Малцината, коитоп могат естествено, без перверзии и репресия, да практикуват целомъдрие, уравновесяват организма си, махалото на хормоналната секреция се уравновесява, и стремежът им към вътрешната реалност води до стабилно отделяне(в нормални количества) на окситоцин. Жертвата на върховите преживявания на секса при такива хора води до преживяването му на по-фино ниво. Такива са някои монаси, аскети, учители, Ученици... Но - те са малко. И този метод не е за всички. Той е най-бърз и мощен, но е за малцина.

А за всички, според мен, е методът на овладяване на сексуалния оргазъм, култивирането му, извисяването му до висша нежна Любов. Такъв оргазъм може да трае с часове. И той не изчерпва, защото се преживява на по-фино, трансформирано ниво. Преживява се по-близко до източника на енергията си. Оргазмът става Любов.

Разбира се, емоционалното и психическо благополучие в живота ни не се свежда само до секса. Има и социални взаимоотношения, разбирания, характер, ментални филтри и нагласи... Но, както са забелязали най-великите психолози, в основата на всяко човешко поведение и реакция стои сексът...

Аз смея да твърдя, че именно на неправилната му и невежа употреба се дължат огромна част от интрапсихичните катаклизми на индивида, както и напрегнатата (меко казано) междуличностна интеракция и социалните катаклизми в по-голям мащаб!

Link to comment
Share on other sites

Чудесни цитати от Учителя, скъпа Таня :feel happy:icon12.gif

сексът...

Аз смея да твърдя, че именно на неправилната му и невежа употреба се дължат огромна част от интрапсихичните катаклизми на индивида, както и напрегнатата (меко казано) междуличностна интеракция и социалните катаклизми в по-голям мащаб!

Да. Напълно си прав.

Спасението, както може да се очаква, е в Любовта.

icon12.gif

"Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее,

не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло,

не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,

всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи."

Първо послание към коринтяните

Човекът има свобода да избира реакциите си :)

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Има оттам идва бедата, скъпи Вальо :3d_133:

Link to comment
Share on other sites

Guest Мона

Търпението е мъдростта на Реката, която умее да чака часът на прилива... Търпението е всяка капка дъжд, която се отронва, за да изпълни локвата, в която се оглеждат прелетните птици.

Търпението е смирение. Търпението е понасяне. "Понасям" и "търпя" са синоними.

Търпението е преди всичко наблюдение, детайлно и обстойно.

Link to comment
Share on other sites

Прочетох някъде , че липсата на търпение е старост , немощ .

И обратно , търпението дава младост на духа , будност.

Link to comment
Share on other sites

Щастие ви желая, :feel happy: вълшебници от портала на мъдростта!

Здравей отново, скъпа Ина icon12.gif

:feel happy::)

Има оттам идва бедата, скъпи Вальо :3d_133:

"За овладелия ума, умът е най-добрият му приятел :whistling: "

Кришна

Най лесно се овладява ума с вибрацията му.

Представяме си главата и особено косата като резонатор.

Чистата вибрацие е като чист цвят на пролетен минзухар на темето :)

Link to comment
Share on other sites

Умът не се овладява а се успокоява, и това става само чрез свобода. :3d_089:

Като първо дам воля на емоциите си, за да разбера какво иска моето верую. После хармонията/а не притихване, смирение и т.н./Осигурява свободата.

Link to comment
Share on other sites

Като първо дам воля на емоциите си, за да разбера какво иска моето верую. После хармонията/а не притихване, смирение и т.н./Осигурява свободата.

това е "женският" начин, да

работи и при мен, но ми отнема повече време и енергия

Link to comment
Share on other sites

Здравейте!

Поставеният въпрос е "Що е търпение ?"

Мисля, че търпение е да умееш да изчакаш да ти дадат право да реализираш свободната си воля там където все говорят за Любов, пък ги е страх други да имат свободна воля други хора освен тях. :thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

Валентин, Ти човек ли си?

:) що за въпрос, да :rolleyes:

То тогава ти имаш всички "необходимости " на човешката психичната дейност - включително и емоции.Те не се делят като хромозомите на мъжки или женски, нито пък има отсъствие при мъжете. :3d_076:

Link to comment
Share on other sites

А какъв е мъжкият начин? Защото аз рядко давам воля на емоциите. :feel happy:

Мъжкият е логиката да води - доминира интелектуалният план, често за жалост се игнорира емоционалността.

Ефикасен но изискващ време начин също е умиротворението с медитация, за което спомена Вендор

Крайната цел е интуицията да заработи.

Тя се проявява в работа на група центрове в предната горна част на мозъка.

ти имаш всички "необходимости " на човешката психичната дейност - включително и емоции.

Те не се делят като хромозомите на мъжки или женски, нито пък има отсъствие при мъжете.

Така е. Логиката и мисленето са по-силни при братята, чувствителността вкл. астралната и финесът в междуличностните отношения - при сестрите.

Нормално и редно е всеки да се възползва от силните таланти които има на разположение.

Хубаво е мъжете да се стремим да усилваме способностите си да чувстваме и усещаме дори и само за да можем да разбираме по-добре съображенията на другите. "Социалната" логика е повече женска сега. Слава Богу за това.

Новият завет на Господ Исус Христос също води до Бога повече като към Космическата майка.

"колко пъти исках да ви прибера като квачка под крилата Си, но не искахте" Господ

Този аспект почти липсва в стария завет.

Естествено е да се обичат ближните като гледаме на тях както Бог в ролята на тяхна майка. Майката цени живота защото знае истинската му цена icon12.gif

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Здравейте!

Поставеният въпрос е "Що е търпение ?"

Мисля, че търпение е да умееш да изчакаш да ти дадат право да реализираш свободната си воля там където все говорят за Любов, пък ги е страх други да имат свободна воля други хора освен тях. :thumbsup2:

:3d_041:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...