Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня-30.08.-5.09.2010г.


Recommended Posts

Мисъл за деня-2 септември

За да изправите едно състояние, вие трябва да знаете, на какво се дължи състоянието на човека. Едно състояние на човека се дължи или на неговата организирана материя, или на неговата неорганизирана материя.

Организиран и неорганизиран живот

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде

Плодовете на духа – молитва

Псалом 112

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 03 септември 2010 година

Понякой път вие казвате: „Нас материални работи не ни трябват.“Материални работи ни трябват, но организирани, не неорганизирани. Всичкото зло в материята седи в неорганизирането. Организираната материя е едно благо. Всяка материя, която е добре организирана, е едно благо. Всяка материя, която не е добре организирана, е едно зло.

Организиран и неорганизиран живот

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен - песен

Молитва на триединния Бог

Псалом 44

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

"От всяко нещо, което се случва в нашия живот,

разгледано от Божествено гледище, трябва да извадим добрата поука.

Бог допуща всичките неща като неразрешени задачи.

Всеки, който разреши една неразрешена задача, ползва се.

Целият живот за мене е сбор от неразрешени задачи.

Целият материален свят са нерешени задачи.

Всичките души и духове, които идат на земята,

идат да разрешат някоя от тия задачи, да се ползват." Пътят на живота, Утринни Беседи, 14.02.1943 г., София

"Любов, светлина, мир и радост – ето етапите в пътя на ученика.

Като говоря за ученика, аз имам предвид преди всичко идейния ученик.

Този ученик се учи и тук на земята, в този свят, и горе, в невидимия свят.

Той никога не напуща школата – денем се учи в лабораторията на земята,

а нощем отива горе при своя учител, който му преподава теория.

На следния ден той пак се връща на земята,

за да продължи своите практически занятия в лабораторията.

Идейният ученик знае, че всякога е ученик – бил е, е и всякога ще бъде такъв.

И след време, когато земята, както и цялата слънчева система завършат своето развитие,

той ще мине като ученик в една друга, по-велика школа. Тогава той ще носи друго име.

Думата „ученик“ е слаба да изрази дълбоката идея, която е скрита в туй понятие.

В по-тесен смисъл на думата под ученик се подразбира онзи,

който учи тук на земята, в този ограничен кръг на живота.

Той се учи тук и ще постигне толкова, колкото условията на земния живот позволяват. "

Ученикът,Утринни Беседи, 04.06.1939 г., София

Link to comment
Share on other sites

Всякога едно недоволство, то е неорганизирано. Радостта е организирана. Вярата е организирана, безверието е неорганизирано. Любовта е нещо организирано, безлюбието е неорганизирано. Следователно, затуй се различават постиженията. Знанието е организирано, невежеството е неорганизирано. Следователно, вие, като говорите за невежество, вие събуждате във вас неорганизирана материя. Като говорите за невежество, вие, без да искате, подигате във вас прах, неорганизиран прах.

Повдигнатото изречение в цитата го разбирам така:С говорене за нещо,ние си закодираме ,т.е. предизвикваме си това,за което мислим и говорим.

Организиран и неорганизиран живот

Здравейте,май е време да си организираме новата учебна година.Лъчезарна ми го напомни с днешните споделени мисли .

Поздрави :3d_053:

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Или имаме М О Щ _ Н И Я и С И Л _ Н И Я. В какво седи разликата между мощния и силния? Мощния …, силния … геометрически аз бих разрешил така. Защото в силата има паралелни движения, в силата има плоскост, а няма дебелина. В мощта има дебелина. Какво се разбира под думата „мощния“? Щом има дебелина, мощта е от три измерения, силата е от две измерения. Силата действува в плоскостта, мощта действува в огъването, в пространството. Ако искаш да огънеш себе си, трябва да имаш мощ, ако искаш да накараш да се движиш, сила ти трябва. В какво седи един неорганизиран живот и един организиран? Неорганизираните хора всички изведнъж крякат. А пък организираните – един по един говорят. Онези, които не са организирани, всички изведнъж си дават мнението. В една бутилка като турите пясък, като бутнете, всички дигат шум. А в един организиран живот туй не става. Ако турите един плат в шишето, той е организиран, пясъкът ако се тури, ще има известен шум, ако турите плата, пак ще има шум, но каква ще бъде разликата? При пясъка всички говорят, дават си мнението. При организирания плат много малко шум се дига, които са само по крайнините.

За да изправите едно състояние, вие трябва да знаете, на какво се дължи състоянието на човека. Едно състояние на човека се дължи или на неговата организирана материя, или на неговата неорганизирана материя. Има организирана сила и има и неорганизирана сила. Има организирани мисли, има и неорганизирани мисли. Има организирани чувства, има и неорганизирани чувства. Има организирани постъпки, има и неорганизирани постъпки. Постарайте се да спазвате законите, по които стават процесите вътре в живота. Неразположен си. Тази материя е неорганизирана. /Учителят взе цигулката и настройва./ Питам: Цигулката дали е организирана? /Учителят пее: „Мощният, Силният, да помага Той“./ Да помага Той, това е Негова работа. Но Той като помага, вие какво трябва да правите? Светлината грее, ами топлината какво прави? Каква работа върши във вас топлината? При топлината нещата зреят, а пък светлината грее.

Съвсем скоро тези думи изпитах. Една мисъл даже, понякога ни показва доста неща от живота.:feel happy: Промяната в мен и отвън промени, привлече разни енергии. Но за това са и опитностите, да ни учат. Тази песен изпята ме концентрира и успях да се овладея. Благодарна съм на Учителя за методите, които ни е дал.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня – 4 септември

Любовта е нещо организирано, безлюбието е неорганизирано. Следователно, затуй се различават постиженията. Знанието е организирано, невежеството е неорганизирано. Следователно, вие, като говорите за невежество, вие събуждате във вас неорганизирана материя.

Организиран и неорганизиран живот

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен

Малката молитва

Псалом 25

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня – 5 септември

Неорганизираната материя създава работа. Трябва да се работи. Трябва да има нещо, което да се организира. Защото в света новите идеи трябва да се приемат. В съвременния свят всички страдате, понеже сте пълни с неорганизирани идеи. … Свободата е един организиран свят. Всичко онова, което е хубаво и възвишено, Божествено, то е вече организирано, качества има вече. А пък щом страдате, значи вече сте в един неорганизиран свят, който трябва да се организира. Страданието значи трябва да се превърне в радост. Работа ви дават.

Организиран и неорганизиран живот

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за неделя:

В началото бе Словото – песен

Добрата молитва

Псалом 61

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...