Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Световно правителство


Recommended Posts

Напоследък се говори много за криза, банкери, масони, антимасони, промяна на климата, промяна на земната ос, промяна на съзнанието, смяна на епохата и разбира се, световно правителство. Въпросите ми са:

1. Смятате ли, че трябва да има световно правителство?

2. Смятате ли, че световно правителство би решило проблемите на света?

3. Ако има такова правителство, как трябва да бъде излъчено - чрез избори, чрез насилствено налагане или как?

:)

Link to comment
Share on other sites

За какво правителство става въпрос? То сега няма правителство, което с една държава да се справи. Нещо повече, почти няма човек в което и да е правителство, който да може да се справи със самия себе си. За какво управление става въпрос: политическо, икономическо, социално или духовно. Ясно е, че първите три без последното няма да доведат до никакви резултати, тъй като егоизмът винаги ще надделява и правителството всъщност ще обслужва интересите на един ограничен кръг. Но кой ще избере духовно-ориентирано правителство? Хорските съзнания са твърде далеч от духовността. Такова правителство не може да бъде наложено и насилствено. Не, болшинството от хората са егоисти и биват управлявани от егоисти. А тези, които имат истински духовни стремежи и сега са над политическите и икономически условия и следват духовното водачество на по-напредналите в духовно отношение от тях, т.е. може да се каже, че имат своето духовно правителство. Нещата се получават естествено. Да, тези, които имат духовни стремежи трябва да се съобразяват с икономическото, политическо и социално състояние в света, но при правилно отношение те могат да послужат за утвърждаване на стремежа им за духовност. Никакви политически и икономически, тайни или явни организации не могат да повлияят на този стремеж. Те могат да повлияят само на хората, чиито стремежи са свързани с материалната страна на нещата.

Link to comment
Share on other sites

За какво правителство става въпрос?

Ами да кажем такова за каквото става дума във филма "Господарите на парите (The money masters)". Има го в kolibka.com.

Или Zeitgeist Addendum, или някои други подобни теории на тема "нов световен ред", като наскоро коментираният тук проект "Синя светлина".

Или пък в положителен смисъл? Спомням си, че съм чел нещо в този дух от Учителя относно бъдещето.

:sleeping:

Link to comment
Share on other sites

Да, но това, че някой има власт в определена област (области) не означава правителство. А и все пак става въпрос за най-обикновени хора, които в резултат на кармата и стечението на обстоятелствата са получили възможности, с които средния човек не разполага. Иначе членовете на т.нар. елит или тайно правителство са подвластни на всички заблуди и зависимости на които е подвластен и всеки друг човек. Властта, която имат е напълно илюзорна, тъй като им дава възможност да удовлетворяват зависимостите си, но не и да се освободят от въпросните зависимости. Самият подход на хората към проблема е тотално погрешен. За някой примерно може да е въпрос на престиж да пие 100 годишно вино и това да го издига много в очите на друг, който си купува най-обикновено от магазина, но за трети човек, който не изпитва влечение към пиенето на вино, ще види в стремежите и на двамата една и съща зависимост. Какво от това, че единия пие сто-годишно, а другият – от най-евтиното вино? Възможностите на единия не го правят по-свободен, а напротив – правят го по-привързан. Та когато се разглежда въпросът с управлението и властта е добре това да се прави отвъд привидността на нещата.

Сега за новия световен ред: всичко се променя, самият живот е промяна. Застоят е смърт. Въпросът е какво и в каква посока ще се промени, а не дали ще се промени. Това използване на думите „нов световен ред“ с отрицателно значение е абсолютно неприемливо. Промяна ще има с или без илюминати, с или без тайни правителства, с или без хора, с или без Земя... Засягам проблема, защото термини като „нова епоха“ (ню ейдж) и „нов световен ред“, се профанират в прекалено голяма степен, обезценяват се и им се придава негативна конкретика. Новата епоха ще дойде и нищо на земята не може да я спре. Тук става въпрос за събития и цикли надхвърлящи мащабите на Земята. Редът ще се смени и никакви тайни правителства не могат да променят това. Но да се насаждат в умовете на хората фалшиви идеи е недопустимо. Хората като чуят „нов световен ред“ и вече си представят света превърнат в концлагер. Защо? Защото на хората се представя именно този нов световен ред и те вече започват да създават погрешни представи в ума си и подсъзнателно да се бунтуват на всяка промяна. А висшият космически принцип за постоянната промяна и разнообразие е тотално принизен.

Link to comment
Share on other sites

Напоследък се говори много за криза, банкери, масони, антимасони, промяна на климата, промяна на земната ос, промяна на съзнанието, смяна на епохата и разбира се, световно правителство. Въпросите ми са:

1. Смятате ли, че трябва да има световно правителство?

2. Смятате ли, че световно правителство би решило проблемите на света?

3. Ако има такова правителство, как трябва да бъде излъчено - чрез избори, чрез насилствено налагане или как?

:)

Да, така е, говори се. :)

Пък и вижте какво става - преди няколко дни в Ямбол имаше истинска лятна буря, с всички атрибути: силен дъжд, гръмотевици, градушка, а бе, както си му е редът. Но ... не и на 10 ноември.

Обаче за световно правителство лично аз съм скептична.

На въпросите:

1. Не, рано е още за това.

2. Да, ако се изберат точните хора.

3. Не може да бъде излъчено.

Link to comment
Share on other sites

Guest pavletA

Най- доброто правителство ли?Всяко управление е власт чрез насилие върху съзнанието на масите.Най- новото управление почива върху принципите на демокрацията, това е бич за обществото, но не сме измислили нищо по- съвършено.Най-хубаво е влиянието на идеите на Бялото братство.Натам отиват нещата. Принципите на свободата, равенството, братството да съпътсват живота на хората.:thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

Напоследък се говори много за криза, банкери, масони, антимасони, промяна на климата, промяна на земната ос, промяна на съзнанието, смяна на епохата и разбира се, световно правителство. Въпросите ми са:

1. Смятате ли, че трябва да има световно правителство?

2. Смятате ли, че световно правителство би решило проблемите на света?

3. Ако има такова правителство, как трябва да бъде излъчено - чрез избори, чрез насилствено налагане или как?

:)

Може да ви прозвучи странно,но аз мисля,че такова "правителство" има и то не от вчера.:)

Edited by Пламъче
Link to comment
Share on other sites

Братство, Единство ние искаме

зовът на Любовта ние пускаме...

Да, има си тайни правителства /власт и пари:1eye:/, но разширеното съзнание, Любовта и желанието за разбирателство между хората поставят нови основи.:feel happy:

Промяната е неизбежна:sorcerer:

Link to comment
Share on other sites

Съвременните хора искат да създадат, да преорганизират най-напред човечеството, после обществото, след това дома и най-после човека. Този път обаче не е правилен. Ще ви приведа следното разяснение. Вземете най-видните музиканти, които са завършили своето музикално образование. Те владеят това изкуство и от тях можете да образувате какъвто искате оркестър. Ще видите, че в 10-15 минути или половин час ще имате най-добър оркестър, с най-хубаво изпълнение. Защо? Защото всеки от тях знае отлично своята партитура. Съберете хора, които не разбират нищо от музика, и се опитайте да образувате от тях оркестър. И десет най-видни диригенти да дойдат да ги дирижират, нищо няма да излезе.

http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D1%89%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

Link to comment
Share on other sites

Засягам проблема, защото термини като „нова епоха“ (ню ейдж) и „нов световен ред“, се профанират в прекалено голяма степен, обезценяват се и им се придава негативна конкретика.

Прав си. Учителят Беинса Дуно също много говори за идващият нов порядък, новата култура. Явно ще има няколко версии на този "нов световен ред". :3d_075:

Да се надяваме на добро. :3d_038:

Link to comment
Share on other sites

Попаднах на една интересна беседа за оправянето на света: :dancing yes:

Има известни въпроси в живота, които не се отнасят до вас. Например, въпросът за оправянето на света. Вие не можете да разрешите този въпрос. Вие не можете да разрешите и въпроса, защо еди-кой си е умрял. – „Ама той искал още да живее!“ – Това не е ваша работа. – „И аз ще умра.“ – И за това има причина. За да живее човек, или да умре, това не зависи от него. Цял колектив решава този въпрос. И ако Бог даде съгласието си, тогава се изпълнява присъдата. – „Един ден умрелият ще възкръсне.“ – Зависи какъв е този умрял. Как ще възкръсне волът? Ако възкръсне, пак ще го впрегнат в ралото, цял ден да оре нивите. Ако възкръсне престъпникът, пак ще дойде на земята да върши престъпления. Ако възкръсне богатият, ще продължи да изтезава бедните. Ако възкръсне бедният, страданията му ще продължат. – Кой ще възкръсне тогава? – Разумният. Ако аз съм в състояние да възкресявам, ще възкреся разумния и ще му кажа: Пращам те отново в живота, като разумен, а не като богат или беден. Ако си богат, ще бъдеш готов да смениш положението си с бедния; ако си беден, ще се смениш с богатия. Богатството и сиромашията са състояния, през които човек минава всеки ден: ту си радостен, ту скръбен. Радваш се, мислиш, че си разрешил всички въпроси. След един час или един ден те налегне скръб, виждаш, че не си разрешил всичко. Казваш: „Не искам да бъда сиромах, не искам и да страдам. – Да бъда винаги богат и радостен“. Според мене радостта има смисъл само тогава, когато и другите хора се радват. Ти да се радваш, а те да скърбят, тази радост не е на място. Има смисъл да бъдеш богат, ако и другите хора са богати. Обаче ако твоето богатство прави хората сиромаси, това богатство не е на място. Бъди герой, да носиш онази скръб, която причинява радост на окръжаващите. Бъди герой, да носиш онази сиромашия, която прави окръжаващите богати. Сиромашия, която кредитира богатите, е щастлива. Питам едного: Защо си сиромах? – „Защото раздадох всичкото си богатство на бедните.“ Значи ти си внесъл своя капитал в банката на бедните. Един ден, като обработят този капитал, ти ще имаш дял в него. Такова е отношението на бащата към децата. Той дава от своя капитал на синовете и дъщерите си, докато най-после окончателно осиромашее. Един ден бащата ще иска част от вложения капитал в банката на своите деца. Ако те са разумни, доброволно ще върнат дяла, който принадлежи на бащата. Ако не са разумни, ще се натъкнат на друг закон – строг и неумолим, който насила ще ги накара да върнат частта на бащата.

И тъй, да се стремиш към богатство, това е неразбиране на живота. Богатството и сиромашията са социални въпроси, при разрешаването на които се явяват ред противоречия. В каквато партия и да влезете, навсякъде се повдига въпросът за оправяне на света. Партиите ще оправят света дотолкова, доколкото и банкерите ще го оправят. Те създават банки с цел да запазят капиталите на богатите, а бедните да внасят спестяванията си за черни дни. В края на краищата богатите фалират, а бедните си остават пак бедни. Една банка съществува в света и в нея хората трябва да влагат своя капитал. В бъдеще банките трябва да се управляват от честни хора. Сегашните банки имат председател, подпредседател, членове – управителен съвет, за издръжката на който са нужни милиони. В няколко години капиталът на банката се изразходва. Какво печелят онези, които влагат капиталите си? В сегашния живот, за да спечелиш, трябва да ограбиш някого. За да оправи работите си, държавата прави заем от други държави. Много търговци са станали богати от кожите на животните, от растенията, от минералите. Това са все богатства на земята. Природата разполага с грамаден бюджет – жито, царевица, ръж, ечемик, минерални, растителни богатства. Всичко това се използва от хората. Тези богатства трябва да се разпределят равномерно. Казвате: „Който управлява света, той има грижата за всичко“. Знаете ли, всъщност, кой управлява света? Вие се възмущавате от сегашния ред на нещата. Защо се възмущавате? – Искате вие да управлявате. Обаче ако вземете управлението в своите ръце, ще управлявате като тези, от които сега сте недоволни. Ето, България съществува като свободна държава повече от 50 години. Кой български министър я оправи? Ние засягаме принципно въпроса, не се спираме върху дребнавости. Аз не засягам модата в политиката; не съм човек на модата, но не я отричам. Според мене модата е сянка на нещата, а политическият живот е забава за децата. Политиците забавляват себе си и народа, но това не разрешава въпросите. Отиваш при един гостилничар, нахраниш се и мислиш, че си задоволил глада си, но това е временно. Едно ядене не разрешава въпроса с глада. Три пъти на ден ядеш. Нахраниш се, мине деня и нищо не плащаш. Колко дни ще минеш без плащане? Още на втория ден ще те заставят да платиш. Каквото да мислиш, светът ще си върви в своя път и земята ще се върти около своята ос. Ти не можеш да се месиш нито в работите на света, нито в работите на земята и на слънцето. Можеш ли да дадеш съвет на земята как да се върти и на слънцето, как да грее? Земята ще се върти, както иска, и слънцето ще грее, както си знае. И реката ще си тече, както знае. Ако направиш канал и отбиеш реката от пътя ѝ, какво ще постигнеш?

Великата разумност

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Христо

УСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

(Публикува се с всички изменения)

(Подписан в Сан Франциско на 25.06.1945 г. Влиза в сила в съответствие с чл. 110 на 24.10.1945 г. Държави участнички - 185, първоначални участнички - 51. Държави, присъединили се впоследствие - 134. В сила за България от 14.12.1955 г.)

НИЕ,

НАРОДИТЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ,

РЕШЕНИ да избавим идните поколения от бедствията на войната, която два пъти в нашия живот донесе неизразими нещастия на човечеството, и да потвърдим отново нашата вяра в основните права на човека, в достойнството и ценността на човешката личност, в равноправието на мъжете и жените, както и в равенството на големите и малките народи, и да създадем условия, при които може да се поддържа справедливостта и зачитат задълженията, произтичащи от договорите и от другите източници на международното право, и да насърчаваме социалния прогрес и подобряваме условията на живот при по-голяма свобода, и за тези цели да проявяваме търпимост и да живеем задружно в мир един с друг, като добри съседи, и да обединим силите си за поддържане на международния мир и сигурност, и да осигурим посредством приемане на принципи и установяване на методи, гарантиращи, че въоръжена сила не ще се използва освен в общ интерес, и да използваме международните институции за развиване на икономическия и социален прогрес на всички народи, РЕШИХМЕ ДА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ.

В съответствие с това нашите съответни правителства чрез представители, събрани в град Сан Франциско, след като представиха своите пълномощия, намерени за редовни приеха настоящия Устав на Организацията на Обединените нации и с това учредяват международна организация под наименованието "Обединени нации".

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...