Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня 06.12--12.12.2010


Recommended Posts

Някой път астролозите говорят за слънчев тип в света. Слънчевите типове в света са на онази Божествена усмивка. Само в разумния човек има една усмивка. Като видиш някого, няма да забравиш слънчевия тип. Като се усмихне на умрелия, оживява. Усмивка, която не може да внесе едно успокоение, тя не е усмивка.

Аз считам, първия лъч на Слънцето, то е най-хубавата усмивка. Един момент има, преди да се е появило Слънцето, тогава има една хубава усмивка и ако художниците можеха да я нарисуват, щяха да създадат една от най-красивите форми, които съществуват във физическия свят.

Любовта бе в началото

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 7 декември 2010 година

Гневливият човек трябва да се превърне на един горещ, любещ човек. Този човек, който се гневи, той може да люби много силно, той може да обича интензивно. Той трябва да трансформира своята енергия от гняв в любов. Всичко, кое то имаме в себе си, колкото и да е отрицателно, то е едно благословение. Не ви казвам, че трябва да корените злото, но казвам, че трябва да използвате всичко в света за добро. И Писанието казва: „Всичко, което се случва на онзи, който люби Бога, съдейства му за добро."

Давам власт

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:

Ще се развеселя - песен

Пътят на живота - молитва

Псалом 27

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 8 декември 2010 година

Казват за някой човек: „Той е отличен човек, идеите в него са постоянни, не се менят; постоянен човек е той." -Аз съжалявам хора, у които идеите не се менят. - „Ама той има стари идеи." - Аз съжалявам тия хора, у които идеите са стари! Бог, Който е толкова велик, Който постоянно твори, Който е създал вели кия Космос - всичко в Него всеки ден, всяка минута се мени. И Слънцето всеки ден се мени. Това Слънце, което видяхме вчера, днес не е същото. В тази промяна именно има един обновяващ живот, една вътрешна красота и интелигентност. Следователно в сегашния бит на Космоса са влезли по-разумни Същества, отколкото са били по-рано.

Мария избра

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за сряда

Песен на светлия път - текст + инструментал №98

Молитва на братството

Псалом 19

Псалом 103

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 9 декември 2010 година

Природата представлява една съвкупност от всички разумни Същества. Те направляват сегашния Космос. Това аз наричам разумна Природа. Деятелността на всички тия Същества е така разпределе на, че всяко Същество знае как да работи, какво да работи и по кое време да работи. Тези съвършени Същества по някой път могат да направят някои малки погрешки, които науката нарича „изключения", а аз наричам опущения. Тези Същества, макар и съвършени, имат какво да учат, а при това учение те могат и да сгрешат нещо... Тези Същества са толкова деятелни, че каквото и да стане, каквато и погрешка да стане, в края на краищата те я изправят. Те бързо изправят нещата с един магически жест. Тези погрешки идват по закона на свободата, понеже всички ние трябва да живеем в свободата.

Бъдете съвършени

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде

Плодовете на духа – молитва

Псалом 112

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 10 декември 2010 година

Казвате: „Да се любим един друг!" Разбирате ли какво нещо е Любовта? Любовта трябва да се изрази с едно велико, свещено чувство, и тогава да изпратим заедно моето свещено чувство и вашето свещено чувство из цялата Вселена. Но ако моето свещено чувство и вашето свещено чувство не са пробудени, как ще дойде Любовта?

Домовит човек

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен – песен

Молитва на триединния Бог

Псалом 44

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-11 декември

Често съм се спирал върху смъртта. Аз не говоря за смъртта на Земята. Има една смърт, през която човек може да мине, още докато е на Земята. В този смисъл да умре човек - това значи да отстрани от себе си всички отрицателни качества. Това значи да се отрече човек от всички свои деди и прадеди, да се отрече и от себе си. Ако може да се отрече и да умре заради тях, той е умрял заради един стар живот.

Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен

Малката молитва

Псалом 25

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-12 декември

Не е смъртта, която царува, но животът. Смъртта е само едно видоизменение на формите в живота. Следователно животът ще преодолее, ще махне смъртта и ще възстанови онези форми, които никога няма да се разрушат. Смъртта сега разрушава само несъвършените форми. Всич ки онези хора, които не са достигнали до положението на съвършени Същества, са подложени на ножа на смъртта. Като станат съвършени, те няма да умират. Тогава хората ще се размножават по съвсем друг начин, а не както сега. Размножаването е закон на несъвършенството.

Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за неделя:

В началото бе Словото – песен

Добрата молитва

Псалом 61

Link to comment
Share on other sites

Та сега много от вас, по стремежи, спадате към стремежите на първия учител – искате да отидете на небето, да станете съвършени и да не се връщате на земята. Стремежите на други от вас спадат към стремежите на втория учител – искате да бъдете съвършени, но да нямате вземане-даване с хората на земята. И третите от вас, искате като третия учител – като придобиете Божиите дарби, да отидете да помагате на хората. Това е естественото положение. Това са кротките хора, които са разбрали смисъла на живота и те остават на земята, за да помагат на всички живи същества да станат щастливи.

Това е кроткият човек!

Благословен Господ Бог наш.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...