Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Наука ли е духовната наука?


Recommended Posts

Духовната Наука

Не че искам да се заяждам специално, но всеки учен би настръхнал при такава терминология. Метафизиката е наука в смисъл, че изучава определени неща, но като методология едва ли ще се намери учен, който да я дефинира като наука. :)

Edited by Канел
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Канел, интересна гледна точка. Това общо взето е така, защото науката в момента е дефинирала понятието "наука" така, че то да изключва изучаването на каквито и да било реалности извън физическия свят. Ако дефинираме понятието наука по друг начин, например като "изучаване на сфери, явления, същности, от физическо или друго естество, заедно с техните принципи, използвайки методи, които позволяват да се открият известни истини относно тези сфери, явления и същности, при правилната употреба на тези методи и предаването на тези истини така, че те да водят до увеличаване на разбирането по въпроси, касаещи тези с., я. и с.", тогава вече няма да е толкова невъзможно да се използват понятия като "духовна наука", ако приемем, че последната показва духовни истини, а не измишльотини, разбира се.

Ами точно това е проблема - Щайнер предлага цяла и много подробна митологична система, едно откровение, непроверяемо за всеки, който не притежава „ясновиждане“. И опираме до това дали вярваме на такова описание или го смятаме за един вид „творческо писане“, нещо познато на всеки писател, т.е. „фантазия в действие“. Аз също имам развинтена фантазия и знам за какво говоря. ;)

Хубавото на науката е, че нещата се проверяват и от други хора, а не разчитат само на една теза.

Иначе и аз признавам, че любовта е най-важното нещо на света. :)

Link to comment
Share on other sites

Св. апостол Тома искаше да види и да пипне, Канел...

А има хора, които са повярвали без да са видели и после им се дава виждането...:whistling:

"Crededndo vides" - Който вярва вижда

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Е и какво, нима е въпрос на вяра? Аз предпочитам истината.

През Средновековието хората са вярвали, че земята е плоска и че няма прераждане. Сега други вярват, че земята е кръгла и има прераждане. Аз на кого трябва да вярвам? :rolleyes:

"Crededndo vides" - Който вярва вижда

Да, който вярва вижда това, което иска да види. ;)

Edited by Канел
Link to comment
Share on other sites

Ей, провокаторче:dancing yes: -на божественото вътре в тебе. Дай му шанс да се прояви... В тишината и покоя, който съумееш да достигнеш... Ако не днес, то все някой ден ще стане:feel happy:

Спамиме хубавата тема Канел

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Ей, провокаторче:dancing yes: -на божественото вътре в тебе. Дай му шанс да се прояви... В тишината и покоя, който съумееш да достигнеш... Ако не днес, то все някой ден ще стане:feel happy:

Хм, значи има вяра и вяра, нали? ;)

Как беше, „вярвам, защото е абсурдно“. :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Е и какво, нима е въпрос на вяра? Аз предпочитам истината.

През Средновековието хората са вярвали, че земята е плоска и че няма прераждане. Сега други вярват, че земята е кръгла и има прераждане. Аз на кого трябва да вярвам? :rolleyes:

"Crededndo vides" - Който вярва вижда

Да, който вярва вижда това, което иска да види. ;)

Всъщност, има истина и тя може да бъде проверена, но само от този, който може да я провери. Ти си прав, че в този смисъл за човек, който не е ясновидец, това може да изглежда като не-наука, защото може и да е вярно, може и да не е. Но и за един човек, който не знае да смята, математиката може да изглежда като не-наука, защото може и да е вярна, може и да не е, а той все още не се е научил как да провери дали това е така. Разликата е, че много хора твърдят, че едно и също в математиката е вярно. Но твърденията в духовната наука изискват повече, за да може да ги проверим. Там има една разлика - много хора днес могат да се научат да смятат правилно сравнително естествено, но много малко хора могат да развият силите в себе си, които да им позволят да станат ясновидци. Освен това, вероятността от грешки в духовната наука е по-голяма, по-опитният и по-развит човек може да сбърка по-малко от по-малко развития, но и това не е пълно правило, защото е важно той да не бърка всеки път, а всеки път е нова задача за него и макар, че е видял предния път нещо точно, той може следващия път да не види толкова точно - макар че си има методи, с които това се тренира. Така че не може да се каже, че няма начин това да бъде проверено - духовната наука също си има методи, с които това да бъде проверено, самият Щайнер казва, че научността се състои в това, че като се изведе човек по този път и стигне до там да може да вижда, той може сам да провери истина ли е това, което е казано или не е истина, по същия начин, по който един учен може да провери дали друг учен е прав, само като следва логиката. Но тези методи не могат да се дадат на всеки, защото малко хора са готови за тях. Това вече е една разлика с математиката - днес много хора са готови да учат математика. Освен това, доколкото си спомням, на едно място пишеше, че има разлика и в това от какви гледни точки се наблюдава, т.е. например това, че някои евангелисти не казват едни и същи факти се обяснява с това, че те изследват събитията от ясновидска гледна точка и от различните си позиции виждат събитията от различни планове, но всъщност в това няма противоречие и също не може да се каже, че няма истина и техните истини се разминават, защото всъщност това са различни истини от различни гледни точки, които заедно дават по-пълна картина. Щайнер казва, че това също може да се разбере най-добре от ясновидец.

Последното, обаче, няма нищо общо с това, че някои хора, които само малко са развили възможността да виждат, започват да виждат едновременно реални и нереални неща или също започват да смесват различните планове и не могат да разберат всъщност дали това, което виждат, е реално или не. Това, според Щайнер, а също и според Алис Бейли, се дължи на това, че те не разпознават нереални от реални виждания - явно има и такива. По-точно, ясновидец може да види мисъл-формите на един човек и по този начин да види за какво той си мисли. Той обаче може да каже след това, че това, което вижда, ще му се случи. Човекът може да остане много впечатлен, защото му е казано нещо, за което си мисли и да реши, че не е случайно, че си мисли за това. Но това нещо може и да не се случи, защото ясновидецът трябва да може да разпознае дали е реално това, което вижда, или е отражение на мисъл-формите на човека. Някои неща, които се виждат, може да са отражение и на мисъл-формите на самия ясновидец. Например, той може да изпита привързаност към някой светец и да започне да вижда, че той е този светец, когато всъщност той има симпатия към този светец. Според Щайнер, симпатията и антипатията водят до такива грешни заключения и изобщо до липса на яснота. Така че има метод, чрез който човек да се тренира така, че да може да различава истината от фалшивите видения, но това изисква и вътрешни сили. Не е толкова различно и в науката - в математиката, нарпимер, има сложни раздели, където хората могат да правят неправилни изводи. Това не означава, че материята е такава, че вече не може да се каже кое е истина и кое - не, просто хората не са стигнали до там да могат да различават това. Съвременната теория на струните, например, е такава, също има дискусии в квантовата физика, при които според един начин на мислене, едно трябва да е вярно, а според друг друго. Накрая, само експериментът може да потвърди кое е вярно. Това е така, защото в квантовата физика има два начина, по които може да се обясняват явленията, като за някои случаи е по-удобно да се използва единия начин, за други другия. Вземи дори комплексните числа - те са дефинирани особено. Докато не са били доказани някои зависимости за тези числа, не е било много ясно дали не може да се мисли за тях по един или друг начин. Като трети пример, ако имаш една логаритмична задача и ако забравиш да си провериш критичните стойности на х, може да кажеш, че отговорът е един, а той да е друг - например, да има решение за една стойност, а всъщност ти да кажеш, че няма решение.

Edited by Florestan
Link to comment
Share on other sites

Последното, обаче, няма нищо общо с това, че някои хора, които само малко са развили възможността да виждат, започват да виждат едновременно реални и нереални неща или също започват да смесват различните планове и не могат да разберат всъщност дали това, което виждат, е реално или не. Това, според Щайнер, а също и според Алис Бейли, се дължи на това, че те не разпознават нереални от реални виждания - явно има и такива.

Точно за това говоря. Очевидно при различните метафизични системи се получават подобни ефекти и резултатът е ... различен мироглед + претенция за истинност = потенциална война.

Link to comment
Share on other sites

От хиляда души, които надникнат в астралния свят, няма да има двама, които да го опишат по един и същ начин. И е възможно абсолютно всичките хиляда души да казват истината, т.е. това, което те виждат, и да твърдят, че познават астралния свят, но в действителност те са ограничени от сферата на собствените си мисли. Само Архатът може да се движи свободно от илюзиите на астралния свят и да има пълна представа за действителността на всичките му нива.

Колкото до научността на духовната наука, то трябва да отчетем необходимостта науката да приема за факти само доказаните факти. За това, чието съществуване е наблюдавано от отделни лица, но не и в научно контролирана среда или за това, чието съществуване е допуснато, но не е доказано можем да имаме хипотези и нищо повече. Това е необходимо като подход в науката за да не се приемат предположенията и човешките илюзии за действителност.

Link to comment
Share on other sites

Guest Антон Каро

За мен духовната наука е толкова наука, колкото бойните изкуства са изкуство.

Какъв е предметът на духовната наука и какви са нейните методи?

Link to comment
Share on other sites

Всеки, който има Любов в себе си знае и вижда много. И да, думите не могат да опишат добре, какво се вижда в горните светове. Защото там не са нужни думи. Вибрация, на различна честота. Аналогии може да се направят, но... толкоз...

Все едно да се каже-"колко е пухкаво небето" или "любовта е нежна като цвете"...

А ако на някого не му е нужна духовна наука, защо просто не я подмине?...:dancing yes:

Link to comment
Share on other sites

:hmmmmm:Как да не е изкуство!? И е бяло и е красиво и е признато на всичкото отгоре и духовно-

http://www.vbox7.com/play:dfb166fb

Генералният въпрос пред нас: Защо Айкидо може да бъде наречено Божествено стъпалце и защо Айкидо няма нищо общо с другите съществуващи в съзнанието на хората „бойни изкуства"?

И защо Айкидо, единствено от другите толкова нароили се Изкуства на Воина, ще може да прекрачи през прага на отминаващата епоха в следващата?

Отговорът на тези въпроси е следният:

Защото в Айкидо главният принцип е хармонията и оттам и омиротворението в служба на хармонията.

Защото в Айкидо няма място за състезания и демонстрации, които да развиват в практикуващия качества на горделивост и егоизъм произлизащи от чувство за превъзходство над ближния.

Защото в Айкидо няма място нито за атакуващи инициативи, нито за самоотбрана като самоцел. Защото в Айкидо се използва всяко едно сторено движение, като поредна стъпка за оптимизация на цялостната траектория, тоест тук няма погрешни тенденции, а съществува постоянна оптимизация. Даже и от най-погрешната ситуация се извършва опит за повдигане в качествено ново направление. Оставя се противника да действува, като се използва до максимум неговата траектория, с оглед разнообразяване на света на хармонията. Точно тъй, както нашият Небесен Отец оставя всички действуващи траектории да се развиват върху неговата длан, внимателно ги направлява, облагородявайки ги и използва точно там, където е необходимо за изпълнение на Неговия Божествен съзидателен план..

Очевидно от бойните изкуства ще остане само тази част, която е изкуство. Останалото ще бъде претопено. Само историята ще се интересува от това, едно изкуство доколко е било бойно. Самоотбрана, атаки, всичко това звучи отживяло на фона на въпроса - а с кого ще се сражаваме и с кого ще се съревноваме?

изт

п.п.

Очевидно е и наука:feel happy:

Edited by Eлф
Link to comment
Share on other sites

А ако на някого не му е нужна духовна наука, защо просто не я подмине?...:dancing yes:

Ами подминал съм я. Чел съм някои неща на Щайнер, но не станах антропософ. :thumbsup:

Виж, с религия (метафизика) от време на време се занимавам по някаква ирационална причина. :dancing yes:

Link to comment
Share on other sites

От хиляда души, които надникнат в астралния свят, няма да има двама, които да го опишат по един и същ начин.

...

Това на каква база го твърдиш? Аз не бих се съгласила с това твърдение.

...

Колкото до научността на духовната наука, то трябва да отчетем необходимостта науката да приема за факти само доказаните факти. За това, чието съществуване е наблюдавано от отделни лица, но не и в научно контролирана среда или за това, чието съществуване е допуснато, но не е доказано можем да имаме хипотези и нищо повече. Това е необходимо като подход в науката за да не се приемат предположенията и човешките илюзии за действителност.

Какво значи научно контролирана среда? Експериментите, в които участва примерно Вера Кочовска, доказани ли са научно?

Имам информация за друг феномен, от нашия регион, много по-известен в Русия и всяка година пътува до там и буквално работи в Военномедицинска академия; там редовно сверяват неговите данни за хемоглобин, холестерол, захар и всякакви такива с тези от лабораторната апаратура (оказва се, че неговите данни са дори по-точни, защото понякога лаборантите се разсейват явно :) ) - това за научно доказано ли се счита?

@Канел, Щайнер предлага и начини ти самия да се начуиш на някои неща, за да провериш това, което той казва. Ти пробва ли?

Link to comment
Share on other sites

Е защо да не го опишат по един и същи начин. Ако няколко човека видят "астрално", че някой лъже, то ще кажат, че лъже.

Мисля, че бихме могли да наречем нещо духовна наука, ако то се води от реализма, следва съответната посока и има нужната структура:

- реализъм - сведени са до минимум вредните влияние на егото

- следва посоката - еволюционната посока към Първоизточника

- нужната структура - предаване на знания от "учител" към ученик и усвояване на знания чрез личното преживяване/опит. Съответно има някой, който сезира минаването към следващо ниво и това не е човек (Ей това е напълно непонятно на официалната ни наука:) )

Link to comment
Share on other sites

Канел, понякога атеистите са по-близко до истината. Има си причина за това. Лишени са от фанатизъм, освен тоя по любимия футболен отбор :)

Link to comment
Share on other sites

От хиляда души, които надникнат в астралния свят, няма да има двама, които да го опишат по един и същ начин.

...

Това на каква база го твърдиш? Аз не бих се съгласила с това твърдение.

Имам си своите основания. А и различията в наличната на пазара езотерична литература говори красноречиво за това.

...

Колкото до научността на духовната наука, то трябва да отчетем необходимостта науката да приема за факти само доказаните факти. За това, чието съществуване е наблюдавано от отделни лица, но не и в научно контролирана среда или за това, чието съществуване е допуснато, но не е доказано можем да имаме хипотези и нищо повече. Това е необходимо като подход в науката за да не се приемат предположенията и човешките илюзии за действителност.

Какво значи научно контролирана среда? Експериментите, в които участва примерно Вера Кочовска, доказани ли са научно?

Имам информация за друг феномен, от нашия регион, много по-известен в Русия и всяка година пътува до там и буквално работи в Военномедицинска академия; там редовно сверяват неговите данни за хемоглобин, холестерол, захар и всякакви такива с тези от лабораторната апаратура (оказва се, че неговите данни са дори по-точни, защото понякога лаборантите се разсейват явно :) ) - това за научно доказано ли се счита?

Не съм запознат с въпросните експерименти. Освен това за да имаме доказателство, трябва да имаме първо хипотеза, която да се докаже, а тя в цитираните случаи също ми е неизвестна. Ако има регистрирани емпирични данни, науката разбира се трябва да се съобрази с тях.

Link to comment
Share on other sites

Убедена съм, че духовните познания ще могат да се нарекат наука от хората на бъдещето (и тук се предполага положителен еволюционен път, който да се основава на братство, толерантност, справедливост и любов).

За момента, едва ли е уместно, тъй като мнозинството от прагматици и "реалисти", на които света се уповава, никога не биха се съгласили, нито пък биха склонили да приемат, че има някаква маааалка възможност духовните учения да надхвърлят традиционната физическа "наука" по съдържателност.

Науката, която ние имаме на този етап се отнася до материалния свят. Само.

На останалото му се вика метафизика, отвъд физиката, демек... "който ще напуска физическия свят скоро, той се да занимава с тия неща, останалите не ни интересува." <_<

А на нещата, които лееееко странят от стремежа към материалното начало, понякога им се вика изкуство. Защо никой никога не е казал "рисувателна наука" (.. примерно), въпреки че... да овладее човек тези похвати наистина си цяла наука. Всичките техники, характеристики на цветовете, на материалите, детайлите свързани със сянка, светлина, рефлекс, перспектива... всичко може да бъде предадено по много точен и "научен" начин. Но не, в рисуването има и нещо, което бърка в душата. Нещо, което човек не може да овладее само със запаметяване на формули, уравнения и теоритични принципи. Има нещо, което идва от вътре.

Аз лично, не мога да вникна в духовното по такъв задълбочен и цялостен начин, че да го нарека наука.

Наука е било, може би, само за Учителя, за който нищо не е било забулено в мъгла.

Духовенството няма място сред отличията на днешната наука. Та тя е толкова горда. Мислят си, че знаят всичко... въпреки че има хиляди (че и повече, но айде, че съм незапозната) физически явления, които не подлежат на обяснение, чрез "доказаните" научни методи. Че нали по-голямата част от тези методи са били измислени едва преди 100 години, а хората вече са убедени, че са достигнали дъното на тунела, и с такава ярка арогантност отказват дори да допуснат нещо ново. Още по-лошо, подиграват се на иноваторите... точно както преди всичките тези години са се подигравали на хората, които са твърдели, че Земята е кръгла. Толкова е "прогресирала" нашата "наука". С нищо не е прогресирала.

За една истинска научна общност не би трябвало да има такива ограничения. Какво си мислят, че ще постигнат, като изолират духовния аспект на живота?

За пример, ако кажем, че еди коя си година учени изобретят лаптоп, 5 см. тънък, плазмен екран и т.н..... Хората ще се зарадват, ще го купуват, ще се дивят и прочее.. НО след 3 години да кажем, някой ще открие различна технология, която е по-ефективна, евтина и компактна... и на пазара ще излезе нов модел, който е с 2 или 3 см. по-тънък от предишния. Такъв трябва да е ритъма на ВСЯКА наука. Отворена за иновации, отзивчива към хората с нови идеи. С поведение, което изразява: "Всяко научно откритие подлежи на промяна и подобрение от бъдещите поколения за доброто на цялото човечество!" и "Всяка идея заслужава внимание!"

А не :" Млъквай, ти нищо не знаеш. Аз съм по-едикакъв си от тебе, следователно знам по-добре. Нямаш право на глас, така че по-добре не се обаждай.... "

Ако предположим, че изобретателите на лаптопа са били закостенели консерви, и след представянето на първия модел са казали: "Това е най-добрия и идеален лаптоп, който съществува! Не подлежи на никакви промени и критики!" И потребителите ще приемат това становище за истинно, понеже не разбират от технология и няма да могат да се досетят сами. И никога няма да има подобрение...Ще бъде един вечен застой. :mellow:

Такава е и сегашната ситуация с духовността, понеже една огромна порция хора са я изолирали от подиума на науките (не броим конспиративните открития, които се пазят в тайна от хората)... като са оставили малки пролуки за разни феномени като Кочовска, колкото да се отвлича вниманието на обикновения човек. Друга още по-огромна порция хора отрича всякакво иновативно мислене свързано с духовните начинания, и вместо това наслагва догми и заучени речи в главите на децата, което с течение на времето ги отблъсква от духовното, превръща ги в атеисти, сатанисти... и кой знае какво още, не ми се мисли. :huh:

За мен няма нищо по-хубаво от това едно дете, или един млад човек да бъде насърчен сам да разсъждава за смисъла на живота, за живота след смъртта... всички тези неща, които са незнайни и практически недоказуеми, освен пред самия себе си. По този начин детето само да мисли, само да стигне до духовността, и да я приеме по естествен начин, с лекота и свободомислие. :wub:

Edited by Sybilla
Link to comment
Share on other sites

@Канел, Щайнер предлага и начини ти самия да се начуиш на някои неща, за да провериш това, което той казва. Ти пробва ли?

Нали разбираш, че не мога да се нахвърлям на всяка религия, която ми се поднася? Щайнер ми е твърде подробен, за да мога да го проверя. Надявам се един ден и това да стане. По принцип обаче няма човек в научните среди, който би нарекъл антропософията и подобните на нея учения, наука. Оттам тръгна цялата тема. ;)

Link to comment
Share on other sites

От хиляда души, които надникнат в астралния свят, няма да има двама, които да го опишат по един и същ начин.

...

Това на каква база го твърдиш? Аз не бих се съгласила с това твърдение.

Имам си своите основания. А и различията в наличната на пазара езотерична литература говори красноречиво за това.

...

Колкото до научността на духовната наука, то трябва да отчетем необходимостта науката да приема за факти само доказаните факти. За това, чието съществуване е наблюдавано от отделни лица, но не и в научно контролирана среда или за това, чието съществуване е допуснато, но не е доказано можем да имаме хипотези и нищо повече. Това е необходимо като подход в науката за да не се приемат предположенията и човешките илюзии за действителност.

Какво значи научно контролирана среда? Експериментите, в които участва примерно Вера Кочовска, доказани ли са научно?

Имам информация за друг феномен, от нашия регион, много по-известен в Русия и всяка година пътува до там и буквално работи в Военномедицинска академия; там редовно сверяват неговите данни за хемоглобин, холестерол, захар и всякакви такива с тези от лабораторната апаратура (оказва се, че неговите данни са дори по-точни, защото понякога лаборантите се разсейват явно :) ) - това за научно доказано ли се счита?

Не съм запознат с въпросните експерименти. Освен това за да имаме доказателство, трябва да имаме първо хипотеза, която да се докаже, а тя в цитираните случаи също ми е неизвестна. Ако има регистрирани емпирични данни, науката разбира се трябва да се съобрази с тях.

A, на пазара има толкова много литература, с претенции не само да е езотерична, ами всякаква, извънземна дори :) , но много малко е тази, която дава достоверна информация. Както беше казал по-горе Канел по друг повод - просто имат добро въображение някои хора (според мен). Така че за мен тези книжки нищо не говорят, а какво остава да е красноречиво. За другите ти основания нищо не мога да кажа, защото не знам какво имаш предвид.

Иначе да, има проведени изследвания, не само с Вера Кочовска, но и с други феномени, да, поставени са работни хипотези, разработени са серия от експерименти, на които примерно в 80-90% са постигнати резултати, доказващи хипотезата. Защо не са приемани от официалната днес наука - може би заради тези 10-20%, може би защото липсва теория, обясняваща резултатите, може би защото тази теория би звучала доста странно, на фона на всичкото знание, което имаме до момента ... не зная. Но мога да предположа, защо ги има тези 10-20%: първо - защото феномените все пак са с ограничени способности, второ - защото разработените експерименти са предложени от хора, които не са твърде наясно какво търсят/какво могат да намерят, с други думи не знаят какво може и какво не може.

Edited by Диана Илиева
Link to comment
Share on other sites

@Канел, Щайнер предлага и начини ти самия да се начуиш на някои неща, за да провериш това, което той казва. Ти пробва ли?

Нали разбираш, че не мога да се нахвърлям на всяка религия, която ми се поднася? Щайнер ми е твърде подробен, за да мога да го проверя. Надявам се един ден и това да стане. По принцип обаче няма човек в научните среди, който би нарекъл антропософията и подобните на нея учения, наука. Оттам тръгна цялата тема. ;)

Разбирам, не е и нужно да се нахвърляш :) .

А аз обичам да чета, да мисля върху прочетеното, да го проверявам и ... да допълвам или дори коренно променям мирогледа си въз основа на това. Повечето мои връсници не са мръднали от убежденията си на ... горе-долу 17-18 годишна възраст може би - нали се сещаш: Битието определя съзнанието и т.н. :P

Пък Щайнер, именно защото е подробен ти го предлагам да го провериш. Според теб по-лесно ли ще ти бъде да провериш някой, дето е по-общ, по-неконкретен?

Човек в научните среди е твърде относително казано :) , по-точно е: човек в съвременните научни среди, защото хич не е ясно след 50 или 100 години какви ще бъдат хората от научните среди. Мен специално твърде малко ме интересува мнението на хората, независимо от какви среди ;) (леле, като се сетя, как почти щях да защитя докторат именно в тези научни среди :smarty: , дето сега не ме вълнуват особено)

Link to comment
Share on other sites

А наука ли е науката?!

:thumbsup1:

Какво е наука?

Наука в най-широкия класически смисъл е систематизирано достоверно знание, което може да бъде убедително обяснено чрез логиката.[1][2] Съвременната философия на науката дефинира понятието по-тясно, като ограничава обхвата му до знанието, което е експериментално проверимо въз основа на научния метод.[3][4]

Формалните науки, най-важна сред които е математиката,[7][8] не са науки в тесния смисъл на понятието, тъй като абстрактният характер на техния предмет не дава възможност за експериментална проверка. В същото време и при тях изследването има обективен характер, като изхожда не от емпиричните данни, а от априорни постулати.[9] При хуманитаристиката, включваща обширни области на познанието, като философия, история и изкуствознание, дори това сходство между формалните и емпиричните науки отсъства, но въпреки това по традиция и за тях често се използва определението наука.

наука

Множество теории, някои доказани, други-не. Логика! ;)Нещо работи, друго-не, отпада, разклонява се.... То не е ли валидно и за духовната наука?

Някой приема нещо за вярно, дава му доза вяра и започва да търси доказателства, теории и т. н..... :feel happy: Всичко се проверява в Живота-медицински теории и науки, химия, физика, биология и т. н..... Да, но винаги може да се добави творческият елемент, вероятността... и тогава теориите, научни или духовни придобиват малко по-друг вид и звучене.:sorcerer:

Нашата пета епоха ще бъде последвана от друга, шеста епоха. Тази шеста епоха ще бъде свидетел на развитието на братство сред хората, на ясновидство и творческа сила. Какво ще бъде Християнството през шестата епоха? За жреца в Мистериите преди Христос имаше хармония между наука и вяра. Наука и вяра бяха едно и също. Когато поглеждаше към небесата, жрецът знаеше, че душата бе капка вода от небесния океан, отведена на Земята от огромните жизнени потоци, течащи в пространството. Сега, когато вниманието на човека е изцяло насочено към физическия свят, вярата се нуждае от убежище, от религия. Оттук е и разделението между наука и вяра. Вяра в Личността на Христос, на Богочовека на Земята, временно замени Окултната Наука и Мистериите на античността. Но в шестата епоха двата потока отново ще се обединят. Механическата наука ще стане духовно съзидателна. Това ще бъде гностично-духовно съзнание. Тази шеста епоха, която ще бъде крайно различна от нашата, ще бъде предшествана от мощни катаклизми. Тя ще бъде толкова духовна, колкото нашата е материална. Но преобразуването може да бъде причинено само от физически катастрофи. Шестата епоха ще подготви седмата епоха. Тази седма епоха ще бъде края на Следатлантските цивилизации и условията на земния живот ще бъдат напълно различни от онези, които познаваме. В края на седмата епоха ще има революция на елементите аналогична на тази, която сложи край на Атлантида, и следващите епохи ще познават духовност, подготена от двата предшестващи ги Следатлантски периода.

Езотерична космология,Р.Щайнер

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Чакайте сега, вие тук какви сте - дъновисти, щайнеристи, бейлисти, рерихианци, кришнамуртисти, методисти, православни, католици, шиити, сунити, ошоисти, кабалисти, кастанедисти, шинтоисти, будисти, елинисти и т.н. и т.н.? Само не ми казвайте, че няма разлика. :whistling:

Link to comment
Share on other sites

И дзен тареристи:P:))) но не го бъркай с терористи :3d_146:

75433984_oKopVP4K_POSTIMAGESzen036Abundance1.jpg

„Хората от Изтока винаги са заклеймявали тялото, материята, наричали са материята „илюзорна“, майа, тоест нещо, което не съществува, само изглежда, че съществува, нещо, което е направено от субстанцията, която изгражда и сънищата. Те винаги са отричали света и това е причината Изтокът да е останал беден, болен и гладуващ.

Едната половина от човечеството приема вътрешния свят, но отрича външния. Другата половина приема материалния свят, а отрича вътрешния. И двете са половинчати, а човек, който е наполовина, не може да изпитва удовлетворение. Трябва да бъдеш цяло – богат на физически усещания, богат на познания, богат на медитация, богат на съзнание. За мен само цялостният човек е свят човек.

Аз искам Зорба и Буда да се срещнат. Само Зорба е недостатъчен. Неговият танц няма връзка с вечното, той е моментно удоволствие и скоро ще му омръзне. Ако нямаш неизчерпаеми източници от самия космос… ако не станеш екзистенциален, не можеш да станеш цял. Това е моят принос към човечеството – цялостният човек.“ ОШО

Коментар:

Този Дионисиев тип е самото олицетворение на цялостния човек, Зорба Буда, който може да пие вино, да танцува на плажа и да пее под дъжда и същевременно да се радва на дълбините на разбирането и мъдростта, които са достояние на просветления човек. В едната си ръка той държи лотос, знак, че уважава и съдържа в себе си женското изящество. Неговата разгърдена и отпусната поза (и открито сърце) показва, че той се чувства съвсем естествено и с мъжкото в себе си и напълно удовлетворен вътрешно. Четирите елемента – земя, огън, вода и въздух – се събират в този Крал на дъгите, който седи върху книгата на житейската мъдрост.

Ако си жена, Кралят на дъгите внася в живота ти подкрепата на твоите собствени мъжки енергии, съюз със сродната душа вътре в теб. За мъж картата показва, че е време да разруши установените мъжки стереотипи и да позволи на своето човешко същество да блесне в пълнотата си.

изт

Edited by Eлф
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...