Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Огледалото


Милкана
 Share

Recommended Posts

"Какви лица ли отразило

ревниво пази огледалото

то сякаш е един прозорец

отворен в друг, предишен свят"

Атанас Далчев

Какво е скрито зад огледалото ?

Link to comment
Share on other sites

Здравей , Милкана , :)

Огледалото си е просто парче стъкло ,но и то душа носи . Понякога наистина се превръща в поглъщащо отрицателната енергия място , нещо като кошче за енергийни отпадъци , но това е само заради човешката природа .

Имаше един такъв виц :

Един хотел си поръчал да му направят асансьори . Дошла асансьорната компания и ги направила . Но този хотел бил 354 етажа . И хората пътували доста дълго и се изнервяли в това затворено пространство . Управителят на хотела предявил иск срещу асансьорната компания , че не си е свършила работата както трябва .

Дошли техниците да проверят какво става и се оказало , че всичко си било наред , но те решили проблема по следния начин , сложили във всички асансьори по едно огледало , и нещата много се променили , :v: никой повече не се изнервял и на всички им било достатъчно интересно и забавно до 354 -тия етаж.

:v: Peace forever ! Let the force be with all of you !

Link to comment
Share on other sites

Спомням си откъс от книга на Кастанеда. Дон Хуан учи Карлитос на древна техника. Застажат двамата над поточе. Карлос държи в ръцете си ръчно направено от него огледало, тоест огледало поставено в направена от него рамка. Двамата хващат здраво огледалото, навеждат се и ги потапят в ручея. Дон Хуан наставлява Кастанеда да гледа в огледалото по специфичен начин. След малко възприятието за реалността на двамата се променя, те се свързьват с друг свят и призовават от него неорганично същество, дух. Огледалото обаче се чупи при преминаването на духа и така той остава в капан на другата(нашата реалност). Ето такива ми ти работи.

В много книги, а в последните 100 години и филми огледалото се разглежда като магическо пособие, врата между световете, връзка между измерения. Сигурно на много от вас им се е случвало нощем когато станат по нужда да избягват да поглеждат в огледалото, нали?

:hmmmmm:

Link to comment
Share on other sites

Мисля, че в темата може да помислим за вътрешния смисъл на огледалото.

---> Като се погледнем в огледалото какво виждаме? Себе си? Тялото си? Или?

---> А какво значи човек да се огледа в огледало в символичен смисъл?

---> Може ли човек да погледне във вътрешното си огледало и да види истинския си образ? И кой е той?

---> Защо се казва че, очите са огледало на душата?

---> Всяка една наша развита дарба или способност не е ли един вид огледало, в което се отразява човешкия дух?

---> И дали цялата Вселена не е едно гигантско огледало/холограма, в която се проектира Висшия Разум?

И една мисъл по темата:

"Натъкнете ли се на едно противоречие, изучавайте го, без да се страхувате от него. Като преживявате известно противоречие, оглеждайте се в огледалото, да видите, какви промени стават във вас. От промените на лицето си вие ще изучавате и характера на противоречието. Вие трябва да имате не само едно огледало, но две-три: едното огледало ще бъде човешкият ум, второто – човешкото сърце, а третото – тялото на човека. Ако има само едно огледало, човек се намира в положението на грънчар – прави само грънци. Той знае форми да прави. Приложи ли и второто огледало, той налива съдържание във формите. Приложи ли и третото огледало, той е осмислил съдържанието на своите форми. На младите хора препоръчвам да си служат с едно огледало, на възрастните – с две, а на старите, високо напреднали – с три." (източник: ООК, Форма и съдържание)

Link to comment
Share on other sites

---> Защо се казва че, очите са огледало на душата?

Друго си мислех - че очите са прозорец на душата, асоциирам го с прозрачност, а не с отражения, но може и да греша. :)

Във всеки случай съм сигурна, че Истината не се крие зад огледала.

Link to comment
Share on other sites

Братко Иво, интересна насока на разсъждения наистина!

Огледалото отразява. Какво отразява? Отразява образи! Казват че сме създадени по образ и подобие на по-висши същества от нас, те пък на свой ред вероятно са по същия начин създадени от други по-висши от тях същества.

Много пъти сме срещали в различни съчинения че умът е огледало: "Огледалото на ума!" Сега за пръв път срещам в този откъс от Учителя Беинса Дуно, който си приложил подобно сравнение и със сърцето, и с тялото!

По закона на аналогията можем да твърдим, че ако умът, сърцето и тялото са огледала, то и плановете на които те отговарят също могат да бъдат сравнени с огледала. Тяло-физически свят. Сърце-чувствен свят. Ум - ментален свят.

Излиза че живеем в един отразен свят, в свят на образи, но не и в техните причинители. Ако образите са в тези светове, то породителите им би трябвало да са в тези по-висшите светове на реалността - божественият свят, както го нарича Учителят. Атма, Будхи, Манас и съответно техните отражения тяло, емоции, ум.

Милкана, ти какво имаше предвид когато отвори темата? Би ли споделила с нас, или изчакваш? :)

Истината - тя не се крие. Но някой може да я крие. Или да не я вижда. Или да не може да я види. :angel:

Link to comment
Share on other sites

Изчаквам, усмихвайки се одобрително :)

Link to comment
Share on other sites

"По плодовете им ще ги познаете" - е казано в една мъдра книга....

"Плодовете ни" - мисли, чувства, постъпки - са огледалото на нашето развитие.

Човек обича другите защо те отразяват собствените му качества, собствения му вътрешен мир:

"Ако виждате доброто, интелигентността, разумността в себе си, ще ги виждате и в другите хора. Това значи: туй, което виждате в себе си, се отразява и в останалите. Ти уважаваш хората за съзнанието, което имаш в себе си; ти обичаш хората за хубавото, възвишеното, благородното, което виждаш в себе си. Виждаш ли го и у тях, ти ги обичаш вече... Какво нещо е обич? - Да видиш себе си в другите. Що е почит? - Да съзнаваш достойнството си като човек. Що е служене на Бога? - Да съзнаваш, че всичко иде от Бога и няма равен на Него. Кажеш ли в себе си, че за Бога всичко е възможно, ти ще бъдеш готов на всичко. " (Абсолютната чистота)

Лицето е огледало на човешката мисъл, както и на човешките чувства:

"Всяка мисъл се отразява върху човешкото лице. Достатъчно е да погледнете лицето на човека, за да разберете, какви мисли и чувства го вълнуват." (Абсолютна вяра)

Сърцето е огледало на ума и обратно:

"Права мисъл е тази, която се отразява върху сърцето. Всяка мисъл, която не се отразява добре върху сърцето, не е права. Сърцето е мярка за ума, а умът – за сърцето." (Добрият ден)

"Вие спирали ли сте се някой път да си дадете труд като машинистите да видите в какво състояние е вашата пара - вашето сърце? Господ ви е поставил за това носа. Идете пред огледалото, попитайте вашия ум и той ще ви разправи в какво състояние е сърцето." (Фарисей и митар)

Всички вътрешни състояния на човека се отразяват върху целия му организъм:

"Всяка дисхармония в мислите, чувствата и постъпките ... се отразява и върху клетките, а оттам и върху състоянието на целия организъм." (Меки и твърди вещества)

Човек е огледало на целия Космос:

"Бог работи в целия Космос и всяко същество трябва да се ползува от силите, които се съдържат и в частите, и в цялото. Ето защо, всяка промяна, която става в цялото, едновременно с това, тя се отразява и върху частите. Чувствителният човек всякога възприема промените, които стават в Природата. Ако някъде се разрушава една планета, това разрушение ще се почувства от много хора на земята. Много от страданията и радостите на хората се дължат именно на някакви промени в космоса или на страданията и радостите, които други същества преживяват, а те ги възприемат... " (Право разбиране)

".. върху нашите тела се отразяват известни събития - индивидуални, обществени и народни... Има една вътрешна сила, която свързва хората и преплита живота им." (Пробуждане на колективното съзнание)

Link to comment
Share on other sites

Определено огледалото е нещо доста чудно. Колкото просто, толкова чудно. Като че ли може да бъде врата към други светове. Но може да не е добре да се пробваме да влизаме там. Ето, Алиса, според Луис Керол опитала, но интересното с огледалния свят е, че хем прилича на нашия свят, хем изглежда такава гротеска... Това би могло да означава, че самият наш свят също е една гротеска, само че като не можем да го видим отстрани, просто не забелязваме това. Изобщо не мисля, че е лесно да гледаш отражения. Май има доста случаи, в които хората се плашат от тях. Не е случайно, че толкова много се дразним от постъпки и качества, които самите ние извършваме и имаме. Обаче какви ще правим, ако нямаме възможност да се видим отстрани? Все пак огледалото- или истинското, или хората и света около нас, като наше огледало, е един шанс да се видим отстрани. И ако не ни харесва това, което виждаме... Не вярвам да е криво огледалото...

Link to comment
Share on other sites

Нашият свят не е гротеска

:):)

хората се губят в огледалата си като ги изкривят

"Снежната царица" от Андерсен е дълбока история

Истинското огледало е Едно

то минава на определено място хоризонтално в главата

счупено, е голям проблем

Link to comment
Share on other sites

Този път няма как да не се съглася за Снежната царица ,че е дълбока история ,дори много ,много дълбока. :D ,браво на Валентин ,че се сети за нея.

Още малко за човешката природа и огледалото ,виждала съм толкова ослепели от гледане в огледала хора . Които могат да видят само собственото си отражение там .

Опитвала съм се да медитирам с огледало , да разглеждам предишни мои превъплащения ,уви толкова бързо се сменяха образите ,че не можех да спра нито един за повече от части на секундата .

Чувала съм ,че ако се извърши определен ритуал ,човек ,може да види "вечния си любим " там ,другата половина от душата му . ...

А Андерсен е разказал толкова много за любовта с тази приказка ,че едва ли човек може да обхване всичко .

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Опитвала съм се да медитирам с огледало , да разглеждам предишни мои превъплащения ,уви толкова бързо се сменяха образите ,че не можех да спра нито един за повече от части на секундата .

Чувала съм ,че ако се извърши определен ритуал ,човек ,може да види "вечния си любим " там ,другата половина от душата му . ...

Как точно се медитира с огледало??2

Знаеш ли какъв ритуал може да се извърши, за да видиш другата половина от душата си??

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

:) Аз едва ли бих била добър пример за точни знания по медитиране с огледало .

Но тъйкато в един момент от моя живот , четях страшно много такава литература

бях решена да пробвам , да експериментирам така да се каже . Първите ми опити бяха доста страшнички , не ти препоръчвам да се хвърляш със голяма сила в това начинание , защото не е много безопасно за психиката , някакси разстройващо е да се видиш като негър , египтянка или пък ескимос .

Не е безопасно , моят съвет е ако много се интересуваш от подобен род пътешествия с огледало , да прочетеш книги , да си набереш ти самата или ти самият :D , нужната информация и чак тогава да пристъпиш към действие .

:)

Моят скромен опит ме доведе до тази позиция .

Това , което опитах беше да гледам " разсеяно "в огледалото, т. е. без да се фокусирам на образа си там . Може и обратното да се " фокусираш на една малка площ , да речем зеницата на окото ти, концентрацията на ума в посока отхвърляне на това, което принципно очакваш да видиш в огледалото и умението да се овладееш от разпадане, на това разсеяно "гледане " там, те води до точката на извличане на информация , поне при мен стана така , един след друг започнаха да се сменят образи , просто не можех да ги спра . Понякога успявах да проследя някой от тях нещо като млад образ , по- възрастен , остарял и накрая мъртвец , просто " физически обвивки " . Но само за части от секундата, а може и от стотната

да е . Загубваш представа за време в " играта с огледалото " .

Но, колкото пъти съм правила тези експерименти , всеки път съм разбирала , колко не съм готова за тях .

Какво да се прави , " женската ми природа " огромно любопитство , смесено с любознателност и желание за собствен опит и рутина просто нямаха спирачки , но така да се каже се озовах до задънена улица , а може би , по- скоро кръстопът , за който , май никак още не ми е узряла психиката , но това мимолетно знание /или по -скоро светкавична информация до която се докоснах тотално ме промени , просто не съм същата вече . :)

И все пак не те съветвам да започваш " медитации с огледало , не и само след тази " безнадеждна ' информация , която ти давам .

" Безнадеждна " , защото наистина аз самата не можах да се овладея , камо ли да дам напътствия на някой друг . :huh:

Извинявам се , че толкова късно отговарям , но наистина едва днес , забелязох твоето съобщение .

Искам едно малко обещание от теб , че няма да се изкушиш просто да " пробваш " някакви неща насляпо , без да се чувстваш в свои води , моля те !

Защото огромна е отговорността ми , повярвай . :(

<_<:):D , поздрави : Ина ;)

Link to comment
Share on other sites

Мислите ли, че има нещо вярно в суеверието, че ако счупиш огледало, колкото са парчетата - толкова години нещастна любов? Или 7 години нещастна любов? :harhar:

Link to comment
Share on other sites

Може и да има метафизично обяснение за астралните последствия след счупване на огледалото, но те определено не са пряко свързани с любовите или конкретна сфера на диалектичното ни живуркане...

Link to comment
Share on other sites

:D

Eй сега ми "дойде" нещо...:.

--" Огледалце, огледалце от стената, коя е най-хубава на света? "

--" Ти царице си красива, твоята красота е голяма, но Снежанкае по-красива от тебе. Нейната красота е неземна. "

Еее... как да не го счупиш т`ва проклето огледало, а ? Само нещастия приказва!? .... :thumb down::thumb down::thumb down:

:v::whistling:

:sorcerer::thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

Оринави , :D:D:D:D:D , пак разби всякакви опити за разговор . :D:D , Ще се пръсна от смях . Така е като няакква изкрейзила царица, си говори с огледала .

Поздрави : Ина

Link to comment
Share on other sites

:(((

Чух Ина, че си била учителка !?

Добре е, че нямаш професионални допирни точки с децата ми.

Все пак благодаря за опитите- но подаяния не ми трябват.

Ако човек приказва "твърдо" / hard / - лошо, ако си позволи малко "по-приказен " език - пак недоволни. Тебе да не те е хвнал днес цикълът на мрачното настроение?

Но ако се позамислиш цялата приказка за Снежанка е една голяма притча за този и огледалния свят, даскалице.. :hmmmmm:

Аре разберете се к`ъв език предпочитате. :hmmmmm:

Аз мога така, мога и онака ... :yinyang:

Пос. ап. Павелдо Галатяните

[4:21]  Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона: не слушате ли закона?

[4:22]  Защото писано е: Авраам имаше двама синове, един от робинята, а друг от свободната.

[4:23]  Но който беше от робинята, по плът се роди; а който беше от свободната - по обещание.

[4:24]  Това се разбира иносказателно. Това са двата завета, единият от Синайската планина, който ражда за робство и който е Агар,

[4:25]  понеже Агар означава планина Синай в Арабия и съответствува на сегашния Иерусалим и робува с децата си; [4:26]  а горният Иерусалим е свободен: той е майка на всинца ни.

[4:27]  Защото писано е: "развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца от оная, която има мъж".

[4:28]  Ние пък, братя, сме като Исаака, чеда на обещание.

[4:29]  Но, както тогава роденият по плът гонеше родения по дух, тъй и сега.

[4:30]  А какво говори Писанието? - Изпъди робинята и сина й, защото синът на робинята няма да бъде наследник заедно със сина на свободната.

Ето ти огледалните светове. Светът на Духа отразяващ се във фокуса на Умственото тяло и изпраща илюзорната проекция в плътното тяло.

:hmmmmm:

Link to comment
Share on other sites

:):thumbsup2: Оринави, благодаря!

Размишлявала съм върху стих 25 подчертаното като неразбран...защо Синай съответства на сегашния Иерусалим и за робството над децата си :sleeping: сега ми се доподредиха някои неща.

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

:(((

Чух Ина, че си била учителка !?

Добре е, че нямаш професионални допирни точки с децата ми.

Все пак благодаря за опитите- но подаяния не ми трябват.

Ако човек приказва "твърдо" / hard / - лошо, ако си позволи малко "по-приказен " език - пак недоволни. Тебе да не те е хвнал днес цикълът на мрачното настроение?

Но ако се позамислиш цялата приказка за Снежанка е една голяма притча за този  и огледалния свят, даскалице..  :hmmmmm:

Аре разберете се к`ъв език предпочитате.  :hmmmmm:

Аз мога така,  мога и онака ...  :yinyang:

Пос. ап. Павелдо Галатяните

Ето ти огледалните светове. Светът на Духа отразяващ се във фокуса на Умственото тяло и изпраща илюзорната проекция в плътното тяло.

  :hmmmmm:

Оринави , не можеш да си представиш колко съм мислила върху тази приказка ,

и колко приказки съм прочела . Приказния език е най - хубавото нещо на света .

Стига човек да го разбира . Стана ми смешно като прочетох постинга ти , и реших да пусна постинг в твоя дух . Имаше настроение в него , малко разрушително , но все пак настроение . :D

Ти защо приемаш като нападка , моя постинг само това недоумявам .

Link to comment
Share on other sites

Уважавам мисълта ти Благост и не ти вярвам, че не си ме разбрала. Тия ги разправяй на някой друг.

Но ще спазя добрия тон, който даде.

Синай даде закон на Мойсей за свещенство по Аароновия чин - едва ли не го знаеш. Сиреч сегашния земен Иерусалим, поради естеството на смещенството. Мойсей не бе допуснат до Обетованата земя. Йоан проповядваше също от онзи край , от където и Мойсей, но и той не премина Йордан.

А за свободния Иерусалим - и това го знаеш. Но ако не го знаеш- питай някоя по-знаеща учителка. Аз не ставам за учителка.

Така, че Огледалото , формите и световете можеш да ги наместиш и без моята помощ, познавам добре мисълта ти и не ти е необходима помоща ми. Определено.

И аз съм чел приказки и то като малък и като голям после на децта. Всичко в в приказките е вярно, даже дава и един много тънък психологизъм избягващ на Библията, но много важен в конкретен план.

И прощавай, че наруших опита ви за разговор !

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...