Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Истинско знание


Иво
 Share

Recommended Posts

"Знание, което днес се придобива, утре се губи, не е истинско знание." (източник)

Според вас кое знание е истинско?

Можете ли дададете пример от личния си живот?

Link to comment
Share on other sites

Guest valentinus

Истинското знание е вътрешно. То не се нуждае от потвърждение и доказателства. Но за да достигнем до него се извървява дълъг път на пречистване /трансмутация/ и оздравяване на същността ни :)

Link to comment
Share on other sites

Опитаното, приложеното и преживяното. Така то става част от нас, от нашата същност и престава да бъде атрибут само на смъртния ум.

Link to comment
Share on other sites

Guest valentinus

Нали не мислите, че с това състояние на системите ни можем да възприемем истинското, божественото знание /гнозисът/? За да го възприемем, трябва да се променим. МНОГО да се променим. Има СЕДЕМ нива на съзнание, достъпни за човека - без подготовка използваме само първото и отчасти второто /интуиция, шесто чувство/. Но отварянето на съзнанието ни не може да стане успешно и с практики и обучение - тогава слагаме акцента на земното "Аз"-съзнание и тръгваме по печалния обречен път на окултизма... :hmmmmm:

Link to comment
Share on other sites

:) Божието никой не знае, освен Божия Дух! 1 Кор. 2 : 11

:smarty: Поздрав на всички с Първо Павлово до Коринтяните - глава втора - цялата :D .

:feel happy: Верни в Любовта + Истинни в Мъдростта + Чисти в Истината + Благи в Правдата! :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Знанието е такъв самотен остров , т. е. то е предназначена за строго индивидуална употреба за малка публика , по възможност за един човек само .

Колко много различни неща могат да се кажат за един прост факт и всички те да бъдат истина за различни хора ,всеки си има неговата индивидуално открита истина.

Знанието за фундаменталната истина може само да бъде основа , скеле за строеж и нищо повече от това .

Пример за фундаментална истина : Бог е любов .

Оттам нататък следват много, много истински знания .

Понякога след една фундаментална истина могат да последват такива манимулативни думи ,че човек тотално да изгуби представа за себе си , този похват е широко използван в Щатите в масираните телевизионни агитации на религиозна основа .

Но ние като мислещи същества не трябва да се поддаваме на подобни набези .

Иво много хубаво е пуснал темата за истинското знание .

И ще продължават тези безбройни набези на щели и нещели църкви и секти .

Не става въпрос за окултни школи , което е нещо съвсем различно , а за финансови неправителствени организации ,казвам "финансови " , защото разполагат с такива бюджети ,че спокойно могат да си основат една мини- държава на някой остров и да си купят и работната сила и поданниците .

Море , океани от информация на тема религия ,окултизъм , езотерика .

Може би в момента книжната индустрия бълва най- много литература на тази тема , :blink: каква потребност на човечеството да бъде " насочвано " , да открие истинското знание , езотричната литература е повече дори от фентъзи - романите , които са просто навсякъде ,настанили са се във всеки вид изкуство ,което човек ,може да си представи . "Фентъзи герои " бяха и господата ,които спечелиха Евровизия с рекорден брой гласове .

Но какво да кажем за истинското знание , всеки знае какво знае и какво незнае .

"знам , че нищо знам " като максима е наистина дефиниция за мислещ , търсещ човек , вярвам че всеки знае по една важна истина , тя е плод на върховните усилия на всеки един от нас , тази ежедневна истина ,която търсим всеки ден ,

към която добавяме непрестанно и непрестанно , нови бисери .

Но всеки един трябва много надълбоко да се гмурне за да си извади своите бисери , дето го чакат там .

Е разбира се има и хора - русалки те просто са си постоянно гмурнати и няма защо да търсят бисерите ,като те самите са океански хора , нооо всеки със знанието си , светове много , истини много . :D

Link to comment
Share on other sites

:):):)

1 Коринтяни 2

1.И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна;

2.защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Христа {Гръцки: Него.} разпнат.

oТема на:Христа разпят 23 април 1922 г. От книгата „Защо твоите ученици ядат и пият“ (Сила и Живот. Пета серия. София, 2000)

3.Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех.

4.И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила;

5.за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.

6.Обаче, ние поучаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от тоя век, нито от властниците на тоя век, които преминават;

o(Стихове 6–16) Пасаж в: Проводници 2 януари 1935 г.От книгата „Ако говоря“ (ООК  Четиринадесета година (1934–1935). Том I. София, 2003)

7.но поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.

8.Никой от властниците на тоя век не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата.

9.А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".

10.А на нас Бог откри <това> чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.

oТема на:Открити 20 август 1932 г„Ценното из книгата на Великия Живот“ Сф1998

11.Защото кой човек знае що има у човека, освен духът на човека, който е в Него? Така и никой не знае що има у Бога, освен Божият Дух.

12.А ние получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари;

o(Стихове 12–16) Пасаж в:Ново раждане 9 януари 1935 г.„Ако говоря“ ООК 14годишнина (1934–1935). Том I. София, 2003)

13.което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с <думи> научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните <човеци>.

14.Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то се изпитва духовно.

15.Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не изпитва.

16.Защото, "Кой е познал ума на Господа, За <да може> да го научи? А ние имаме ум Христов.

http://beisaduno.info/bible 

:thumb down: Верни в Любовта + Истинни в Мъдростта + Чисти в Истината + Благи в Правдата! :thumbsup1:

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

:):D:1eye::angel:

И нали темата е за истинското знание...което идва от дълбините

[2:10] А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии.

още един вариант на текста...

ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ

[2:1]  И аз, братя, като дойдох при вас, дойдох да ви явя Божието свидетелство не с превъзходно слово или мъдрост;

[2:2]  защото не намерих за добре да зная между вас нещо друго, освен Иисуса Христа, и то Иисуса Христа разпнат;

[2:3]  и аз бях у вас в немощ, в страх и в голям трепет.

[2:4]  И словото ми, и проповедта ми бяха не в убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила,

[2:5]  та вярата ваша да се утвърдява не на човешка мъдрост, а на силата Божия.

[2:6]  Мъдрост проповядваме между съвършените, ала мъдрост не на тоя век, нито на преходните властници в тоя свят,

[2:7]  а проповядваме Божията премъдрост, тайна, съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава,

[2:8]  която никой от властниците на тоя век не е познал; защото, ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата.

[2:9]  Но, както е писано: "око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат".

[2:10]  А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии.

[2:11]  Понеже кой човек знае, какво има у човека, освен човешкия дух, който живее в него? Тъй и Божието никой не знае, освен Божия Дух.

[2:12]  Ала ние приехме не духа на тоя свят, а Духа, Който иде от Бога, за да знаем това, що ни е дарувано от Бога;

[2:13]  това и проповядваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа Светаго, като сравняваме духовното с духовно.

[2:14]  Душевният човек не възприема онова, що е от Божия Дух: за него това е безумство; и не може да го разбере, защото то се изследва духовно.

[2:15]  Духовният пък изследва всичко, а него никой не изследва.

[2:16]  Защото, кой е познал ума Господен, та да го обясни? А ние имаме ум Христов.

http://synpress.bglink.net/books/bible.htm     

:thumb down: Верни в Любовта + Истинни в Мъдростта + Чисти в Истината + Благи в Правдата! :thumbsup1:

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

:D

Прекрасен цитат от Благост.

Но този цитат отговаря и на въпроса на Иво ..:

Можете ли дададете пример от личния си живот?
Примерите от този свят влизат така ...някакси в лекинко противоречие . А тое видно от тук..:

[2:6] Мъдрост проповядваме между съвършените, ала мъдрост не на тоя век, нито на преходните властници в тоя свят,

[2:7] а проповядваме Божията премъдрост, тайна, съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава,

[2:8] която никой от властниците на тоя век не е познал; защото, ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата.

След прекрасния цитат от Благост, нямам повече какво да добавя .

:hypocrite:

Link to comment
Share on other sites

Guest Еси

Цитати, цитати ........

а каде е споделеният опит, усещане, дори и да се навлезе в полемика,

форума е за това да се сподели преживяното.

Link to comment
Share on other sites

Знанието идва, когато човек го потърси!

Когато го потърси вътре в себе си. То не идва от вън.От вън знанието е преходно и неудовлетворяващо, а вътрешно постигнато знанието е ... :1eye:

През времето, от както се уча заедно с вас, приятели, разбрах, че наученото от вън е нетрайно, но наученото вътре в мен, чрез различните методи за изучаване на вътрешността ми, остава като твърдина. Но винаги ще съществува опасност за твърдината ми, докато не я превърна в диамант. Имам още много да уча, докато не достигна цялостно познание за Абсолюта и единство с Него!

:smarty::yinyang::smarty:

Link to comment
Share on other sites

Струва ми се, че знанията, които мога да нарека "истински", са тези, които помагат на ума ми да бъде гъвкав т.е. да приема с разбиране всичко непознато и неочаквано, с което се среща.

Например, ако ученикът ми не разбира обяснението по моя начин, умът ми не се дразни, а използва натрупаните знания и опит, за да разбере причината за недоразумението, да погледне проблема през очите на ученика.

Според мен истинското знание дава предимство на интуицията и когато тя си "каже думата" (дори и тази дума да преобръща старите схеми на мислене и поведение наопаки), то помага на ума да избистри новата картина, да открие причинно следствените връзки в нея и така да "осъзнае" решението, подсказано от интуицията.

Това се случи в личния ми живот - докато интуицията ми беше подчнена на усвоени в детството морални схеми, поведението ми неминуемо водеше до страдания. Когато тези страдания станаха непоносими, съпротивата на схемите намаля и интуицията "разруши" всичко, което умът беше градил 35 години. После същата интуиция ме доведе до новото знание и до тук. За разлика от старото, новото знание не е схема, модел, изискващи подчинение, а инструмент за осъзнаване и реакция на случващото се с мен и в света около мен.

Link to comment
Share on other sites

Guest Еси

Истинското знание за мен е всичко онова което ме вдъхновява и дава крила. Приложено като опитност то става част от мен по пътя ми към Бог.

Link to comment
Share on other sites

"...има една работа, която знаят да я правят цветята, мушичките..., а ние хората тепърва ще я изучаваме. най-лесната работа е."

"Даровити", 1943

И аз мисля, че споделянето е много важно, но съм прекалено неуверен да споделям. За да има споделяне се изисква една специална атмосфера на близост и приятелство. Много ще е хубаво, ако можем да постигнем тази атмосфера/"вибрация". Тогава се ражда истинското знание.

Link to comment
Share on other sites

Истинското знание е това знание, което ни прави свободни, мъдри, обичащи,радостни, миролюбиви, дълготърпеливи,благи, кротки, милосърдни, въздържани, т.е. онова знание, което ни свързва с плодовете на Божия Дух и което можем да приложим в настоящия си живот.

Например, две приятелки са се скарали сериозно и аз съм им помогнала да се сдобрят и дори да се заобичат отново; имала съм здравословен проблем и съм го разрешила благодарение на почерпаната от Знанието Мъдрост.

"Истинско знание е и това, което не се губи, не е преходно."

Истинското знание е резултат от многото ни животи на Земята и опита, който сме натрупали, за да можем стъпка по стъпка да се доближаваме до Божествената си същност и до осъществяване на връзката ни с Бога.

"Знанието идва, когато човек го потърси!

Когато го потърси вътре в себе си."

То е там, винаги е в нас и чака да се свържем с него, като надвием нисшата си природа, като се освободим от страховете си и от неестествените си желания и състояния, от желанията и състоянията, които понижават вибрацията ни и ни правят неспособни да се свържем с висшите светове, които са винаги готови да ни помогнат, стига да съумеем да използваме свободната си воля,за да издигнем вибрацията си и да се свържем с тях.

Link to comment
Share on other sites

"...има една работа, която знаят да я правят цветята, мушичките..., а ние хората тепърва ще я изучаваме. най-лесната работа е."

"Даровити", 1943

@@ :) атач..

Истинско знание. То не идва според мен го откриваме. Ама е необходимо желание.. даже нужда. Като при Донка :) Като при всички .. Май, но може и да се лъжа :rolleyes:

Всичко добро, деца :lol::harhar::king:

Link to comment
Share on other sites

Guest Еси

малко офтопик

И аз мисля, че споделянето е много важно, но съм прекалено неуверен да споделям. За да има споделяне се изисква една специална атмосфера на близост и приятелство. Много ще е хубаво, ако можем да постигнем тази атмосфера/"вибрация". Тогава се ражда истинското знание.

<{POST_SNAPBACK}>

Здравей Петър,

Това е като да скочиш за първи път от скала в морето.

Нормално е да си неуверен. Когато аз трябваше да разкажа

на непознати хора, очи в очи за нещо мнооого лично, бях като изтръпнала,

гласът ми трепереше. Направих го защото не можех да откажа на човека които

ме покани да разкажа. Давах си сметка че това ще е доказателство

за промяна в мен, и си беше тръпка която не се забравя.

Оттогава съм много откровенна, дори си налагам понякога ограничение

защото стъписвам хората.

Има една единствена причина да си искрен и това е че една твоя дума

може да достигне до някои и да го накара да се замисли, а това

е повече от достатъчно.

Така че когато си готов ела в отбора :)

Link to comment
Share on other sites

Както ни е насочвал Дънов - истинското знание е това, което всякога ти носи придобивка. Така за нас хората то е субективно, но над нас в нетлението не биха могли да сепарират други из непреходните придобивки...

Link to comment
Share on other sites

Да това стъписване не е необходимо май. И тук трябва да се намери баланса между усещане за част от цяло и прекалено разтваряне на идентичността. В крайна сметка целта не е да се стъписваме, а да видим в другите себе си и те да видят в нас и така взаимно да се видим каквито сме си.

Link to comment
Share on other sites

... истинското знание дава предимство на интуицията и когато тя си "каже думата" ... то помага на ума да избистри новата картина, да открие причинно следствените връзки в нея и така да "осъзнае" решението, подсказано от интуицията.

...интуицията "разруши" всичко, което умът беше градил 35 години. После същата интуиция ме доведе до новото знание и до тук. За разлика от старото, новото знание не е схема, модел, изискващи подчинение, а инструмент за осъзнаване и реакция на случващото се с мен и в света около мен.

Донка :thumbsup::thumbsup::wub:

всичко онова което ме вдъхновява и дава крила

Еси

:angel:

способни да се свържем с висшите светове, които са винаги готови да ни помогнат

Таня:angel::feel happy::wub:

Link to comment
Share on other sites

Guest valentinus

Акак да разберем, че дадено знание е истинско? Какъв е тестът за "достоверност"? :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...