Jump to content
Порталът към съзнателен живот

За духа и смисъла на Астрологията


Recommended Posts

Засега по темата за Кармична астрология няма никакви коментари и затова искам да предложа да поговорим за смисъла на Астрологията изобщо. Дали просто става дума за методика /инструмент/, която помага на човек да постига целите си - да добие представа за своя психопрофил; да прави същото и за друг човек; да си прогнозира подходящи периоди време за едно-друго; да прави същото за другите /и за народи дори; семейства; служебни и лични връзки и т.н./ - или е нещо друго !?! Аз мисля, че това, което написах по-горе чудесно би могло да укрепва егоизма и себичността на човека. Липсата на морален елемент и представа за това какво е човекът всъщност поставя Астрологията на съвсем различни основи. Като основно предназначена да изследва човека /открива, обозначава, детайлизира и т.н./ Астрологията всъщност зависи изключително от отговора именно на този въпрос: Какво всъщност е човека ? Едва една ориентирана дълбоко проникновено астрология по отношение на човека ще ни помогне действително да бъдем себе си......може би.......не знам...........какво мислите

Калоян Петров

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 29
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Астрокартата на всеки човек е като многоизмерно огледало, в което може да се плетеницата от фини нишки, които съставляват характера, темперамента, заложбите, силните и слабите места, предпоставките, трудностите, възможностите, насоките. Погледнеш се в обикновено огледало, видиш, че косата ти е разрошена, пригладиш я, видиш, че дрехата не ти стои добре, смениш я, знаеш кое да подчертаеш и как да коригираш друго. И с картата е така - но то не е просто отразително стъкло, а трябва светлина, която да падне така върху него, че да можеш да видиш и разбереш. Не се ли познаваме, все едно ходим изгубени, залутани и мърляви, не знаем пътя, и как да го научим, като не можем да четем карти.

Аз опитах да разчета своята. Може би успях донякъде. Намерих обяснение за много неща, но за много повече още не съм намерила. Понякога, когато се подписвам, слагам своите рождени данни.

Астрологията отговаря на въпроси. На правилно зададени въпроси.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Мисля си, че астрологията може да даде представа къде точно му е мястото на човека сред вселената (място, толкова различно за различните хора), да даде информация за собствената му личност, често неосъзната до този момент информация, за да може той най-адекватно да направи изборите в живота си. А колко често хората очакват астрологът (или врачката, или психолога) да даде конкретен и категоричен отговор на поставен въпрос, за да ги избави от отговорността да вземат сами решенията в живота си ;)

Edited by Змайли
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Астро

По принцип при раждане паметта за предишни прераждания се изстрива, съществуват различни методики и техники за възстановяване, но това е отделна тема. Защо това се прави също е отделна тема.

Седейки пред компютарът, заедно със системният администратор, и избирайки условията на живот на физическото си тяло трябва много да се внимава, защото така наречената "свободна воля" свършва до тук!!! Тъй като този избор обикновенно не се харесва на физическото тяло, респективно подсъзнанието, то се старае всячески да ви отклони от "правилния" път.

Астрологията е единственият засега начин да се възстанови този избор, за да се изпълнява предначертаното от Вас самите!

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Духа и смисъла на астрологията са дадени във всички книги по тази наука , издадени от различни автори.Всеки от нас може да ги прочете, цитира и провери, за което не се наемам да преразказвам някоя от тях. По-интересното за мен и предполагам за много от начинаещите астролози е ,че астрологията е окултна /скрита/ наука , бих добавил и опасна за тези, които не знаят с подробности и по възможност от личен опит "страничните ефекти" от използването и. Като човек с известен опит в тази насока имам наблюдения върху тези моменти. Цитирам по памет кратка фраза от УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ , като за съжаление не мога да посоча от коя негова беседа е :

"Човек трябва да знае астрологията за да изучи своята астологична тема, върху коята трябва да работи за в бъдеще"

Link to comment
Share on other sites

Ето и още нещо от Учителя за значението на Астрологията при прилагане на свобосната ни воля, волята да се учим и да се самоусъвършенстваме, за да можем да се свържем с доброто, което Бог е вложил в нас.

"Задачата на човека се заключава в хармонизиране силите на неговия организъм и в създаване на провилни отношения с всички звезди. Сегашният човек не възприема правилно енергиите на космоса, вследствие на което но известни места в организма са натрупани повече енергии, отколкото трябва, а на други – по- малко. Това неправилно разпределяне на енергиите в организма на човека създава неговите нещастия и страдания. Неправилното разпределяне на енергиите е причина за недоволството в човека. Виждате, че някой човек има на разположение всичко, каквото пожелае, но въпреки това е недоволен. За да ес освободи от недоволството си, човек трябва да разпредели правилно енергиите в организма си. И най- възвишените енергии създават тягостно състояние в човека, щом са натрупани на едно място. Природата не търпи никакъв излишък.

Вие трябва да изучавате астрологията, за да се ползвате от нея още в този живот. Според астрологическите показания вие можете да определите кога да започнете известно предприятие. Сегашните времена изискват учени хора, да познават добре астрологията, за да показват пътя на ония, които са го изгубили. Мнозина не успяват в живота си именно по тази причина – изгубили са пътя си....

Всяка загуба, която човек претърпява , не е нищо друго, освен вътрешна промяна, през която неизбежно трябва да мине. Вътрешните промени, които стават с човека, водят към придобиване на истински качества. Към тях човек трябва да се стреми. Всеки човек иска да изработи своя характер.

Често слушате да казват за някого. Характер има този човек! Кое качество в човека показва, че има характер? Характерният човек всякога устоява на думата си и никога не обещава неща, които не може да изпълни. Обещае ли нещо, той непременно ще го изпълни. Той първо мисли и после обещава. Характерният човек бързо изправя грешките си, той не търси виновника вън от себе си, но веднага се заема с изправяне на погрешката си. Колкото и голяма да е погрешката му, той не съжалява, че я е направил. Той се учи от направената погрешка и я изправя. Като живее на земята, всеки човек има възможност да сгреши, да направи някакво опущение, но щом има характер, щом има добри заложби в себе си, той е готов да изправи погрешката си и да прояви доброто, което е вложено в него." Учителя;Светото място;Планетни влияния

Link to comment
Share on other sites

Не мисля, че Духа и Смисъла на Астрологията са дадени във всички книги по астрология Буги. Мога да цитирам почти всичко преведено на бълг.ез., където в най-добрия случай става дума само за душата на човека, и то в повечето случаи повърхностно /изключвам работите на Лиз Грийн, Х.Саспортас и С.Аройо, където юнгианската психология е на ниво/. Дух на Астрологията го разбирам като разбиране за човека, което влагаш. Както разбираш човека, такава ще бъде за теб Астрологията. За дух и смисъл на Астрология можем да говорим, когато поставим дух и смисъл на човешкия земен живот. Какъв е той ?! Лично моето мнение е, че в преобладаващата си част литературата по астрология изобщо не докосва смисъла на човешкия живот и по никакъв начин не коментира духа на човека. Като изключа съвсем елементарните книги, които не помагат на никого, в останалите има психологически характеристики /понякога истински, оригинални, творчески работи, които дълбоко уважавам/, което е чудесно и е едната страна на човека. Духовната му страна обаче откровено липсва. Една от причините е, че не се прави разлика между Дух и Душа; втората е, че за някои автори темата е непозната. :(

Калоян :D

Link to comment
Share on other sites

Учителя Дънов ни е оставил безкрайно много мъдрост във всяка една от беседите във връзка с духа и смисъла на човешкия земен живот. Както Таня цитира, за което благодаря, да навлизаме с ум, сърце и воля, да се потопим в Астрологията е един от пътищата към себе си, което е всъщност път към Любовта. Всички добродетели, които са нужни на човек да придаде друг смисъл на своя земен живот и реално да изживее благодатта на съществуванието могат да бъдат оплождани и отглеждани чрез Астрологията. :angel:

Но за каква Астрология става дума ?!? Дали това, което битува в момента действително е път към Любовта......?! Предлагам да бъдем напълно истинни и откровени :yinyang:

Калоян :hmmmmm:

Link to comment
Share on other sites

Честно да си призная Буги - не разбирам за какви "странични ефекти" от астрологията говориш, които били опасни за начинаещите астролози и каква е връзката с твърдението ти, че Астрологията била "окултна наука" /тайна/. А накрая цитираш по памет Учителя, че трябва човек да изучава астрология, за да знае върху какво да работи в бъдеще.

Объркването ми е искрено и съм с най-добри чувства към теб. Ще съм ти благодарен ако ми отделиш малко време, за да те разбира по-добре. :huh:

Калоян :)

Link to comment
Share on other sites

Калояне, астрологията е вярна наука.Когато я изучаваш общо - планети, домове, аспекти м/у планетите и т.н. получаваш много информация, която по друг начин не можеш да си я набавиш.Практикувайки астрологията цитирам по памет Учителя "изучи астрологията за да проумееш себе си" .В този смисъл можеш да се занимаваш със своята собствена астрологична тема , което ще ползва твоето развитие. За да се занимава човек с астрологичните теми на други хора въпреки тяхното изрично съгласие ТРЯБВА ТОВА ДА МУ Е ДАДЕНО.Влизайки в скритата картина на рожденната карта на другия човек - обект на астро изучаването НИЕ ТРЯБВА ДА СМЕ ГОТОВИ ДА ПОЕМЕМ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТОВА СВОЕ ДЕЙСТВИЕ.Скоро споделих подобни мисли с практикуващ астролог, който потвърди наблюденията ми, като конкретизира, че на запад астролозите умират по-млади , а тук е забелязал, че обикновенно се развеждат. Защитен си когато се занимаваш със себе си , защото имаш право на това. За това за мен трябва да се установи непрекъсната връзка с Учителя / за което ние ще направим само опит на такава, но Той ще продължи нататък/. Ако я нямаме тази връзка нямаме и гаранцията за успешен завършек на начинанието ни. Приеми най-добронамерено моето мнение. Наблягам на вътрешния смисъл.

Link to comment
Share on other sites

:) Когато брат Николай Дойнов ми направи хороскопа, ми заръча абсолютно Самостоятелно да си го проумявам.

Каза, че при нужда Учителят ще ме срещне с когото трябва. Астрологията е един отличен метод за себепознание :thumbsup2: до един определен момент.

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Edited by Благост
Link to comment
Share on other sites

Сега те разбрах повече - благодаря ти, че ми отдели време. Напълно споделям мислите ти за отговорността на астролога спрямо хората :thumbsup: , с които се среща чрез Астрологията. Това всъщност е решаващото и без него всичко останало губи смисъл. Действително неподготвен /като личност, като зрялост, като вътрешен мир, като намиране на своя център ....../ човек, който се представя за астролог ще навреди със сигурност много на всеки наивен и непредпазлив друг човек /особено ако не е в кондиция и се нуждае от подкрепа, което е най-честия случай/. Вероятността да внуши заблуди и неистинни твърдения, които впоследствие да "помогнат" на другия да си обърка живота тотално е изключително висока. Особено коварно е, когато "астролога" умее да прави блестящи анализи , с които печели доверие и след това прави ГРЕШНИ ИЗВОДИ . Шанса на другия да се спаси от подобен "астролог" :ph34r: е малък.

АКО АСТРОЛОГА Е ГОТОВ ДА СЕ СРЕЩНЕ С ЧОВЕКА СРЕЩУ НЕГО, ДА ГО ВИДИ ПРЕЗ ОБИЧ И ДА НОСИ ДОСТАТЪЧНО МЪДРОСТ В СЪРЦЕТО СИ - ТОВА Е БЛАГОДАТ И ЗА ДВАМАТА.

Калоян

Link to comment
Share on other sites

Учителя казва, че астролога чрез астралната тема прави връзка с духа, който му диктува с езика на астрологията. В този ред на мисли стигам до извода, че той се среща с духа , но с кой дух? С този, с който той е готов да се срещне. Подобното привлича подобно. В този смисъл АСТРОЛОГИЯТА Е ОПАСНА НАУКА. В предговора към "Завета на цветните лъчи на светлината", с която Учителя дава един съвършен и безопасен метод на работа / изпитвам го сам ежедневно от повече от година/ , Той ясно говори за това - прочетете го.В интерес на всеки , който изучава и прилага учението на Учителя Петър Дънов е да минимизира риска и увеличи ефикасността на работата си. Търсачите на силни усещания рискуват да се повредят.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

България е много специална страна!

Често пъти ние българите се втурваме да дирим Истината по чужди земи и учения. В това лошо няма, докато разберем, че сме родени в наистина благословена духовно земя с изключително излъчване, вибрация и потенциал за духовно развитие. Вибрация, подобна на тази в Хималаите. Процентно България е на първо място по броя на съществуващите в нея ясновидци, феномени, таланти в психофункционирането. Случайно ли е това? В Щатите и Канада, да реем, такива са като игла в куп асено ... няма ги...

Аз обичам безкрайно много Йога, Будизма, Даоизма. И не съжалявам за това. Но, знаете ли, че в Щатите например лекциите на Учителя се четат на български език, песните се пеят на български, смятан за свещен език. Както тибетските мантри се повтарят на тибетски, а санскритските заклинания на санскритски...

От известно време практикувам астрология - на ниво начинаещ. Дори не знам още какво е Хирон и локус фортуна ...Но, като застанеш пред мандалата на наталната карта, в теб се включват няколо нива на функциониране. Първо, разбира се, ума, логиката. Паметта за наученото и интерпретацията. Дотук сме подобно компютър. Второ, включва се синтезиращият ум, този, който обединява връзките а многото противоположни аспекти и психо-заложби, изразени чрез психоскалирането на картата. Трето, сработва интуицията, която търси и усеща цялостната картина за човека, опипва го енергийно, влиза в досег с него. Дотук всичко остава на регулярно ниво. От тук нататък нещата влизат в зоната на психотрониката, на езотеричната психология. Това аз само знам интелектуално, но практически съм полний дуб, как русские говорят...

Има хора в България, и то много, които само по рождената дата и име влизат в информационното поле на човека, проникват директно в него, свързват се с информационната му база данни! Някои са по-добри, някои на по-ниско ниво. Но ги има и са много. В България са изключително много!

Това което астрологът прави с помощта на ума и натрупаните в паметта си знания, както и донякъде с интуицията си, такива хора правят директно. Проникват директно в "картата" на човека, не нарисувана на хартия или на комп. екран, но във финото енергетично пространство, във виртуалното пространство. Каква удивителна матрица е животът!!!

Edited by Орлин
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Имам следния въпрос: при положение, че всички астролози изхождат от еднакви изходни положения ( принципи), как е възможно да се прочетат противоречащи в смисъла си хороскопи, касаещи един и същи проблем?

Link to comment
Share on other sites

Привет Виктор,

Може би имаш предвид как е възможно Астролозите да дават различни тълкувания на една карта? Ако е така, то тези различия идват от факта, че в Астрологията има много варианти, значения, комбинации, проявления, нива...

Как точно и доколко коректно ще ги "разчете" зависи от самия Астролог - от неговите знания, опит, интуиция, усет, виждане, школа...

Самата карта се тълкува най-добре при среща и разговор с човека, така Астролога може да провери и прецени как точно се проявяват позициите от хороскопа в живота му.

Link to comment
Share on other sites

Здравей Орлине,

моля те да ми кажеш името и адреса /, за да отида/ при един такъв човек, който само по името и рождената дата /или дори и без тях/ може да влезе в информационното поле и да помогне на човек със съвет и добро сърце ! :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Здравей Буги,

извинявам се за много закъснялата реакция - писал си през Септември 2006, а сега е 30 Декември , но така или иначе: Астрологията не е опасна наука - просто има хора, които не са готови да се срещнат с нея и в това няма нищо лошо. Всяко нещо с времето си.

Всяко нещо в живота е "опасно" за човек, който не умее да си служи с него, но се държи така, като че ли е вещ, и има умение и познание: например шофирането /ако не можеш да шофираш - не се качвай на мястото на водача/ или практикуването, на която и да е мъдрост за човека. :dancing yes:

Калоян :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Здравей, Калоян! Честита нова година!

Не се наемам да давам адреси на хора с по-развити способности. Но такива има.

Астрологията е ключова наука и може да бъде инструмент в духовния път. Добре е да се придобие правилна техника, опит въз основата на логичния ум. Но, ако се остане на това ниво, това ще значи, че пътят на знанието е закрит. Има хора, които без да имат никакви познания по астро техника и тълкуване на астро карти по обичайния начин, могат да влязат в действителната, информационна астро карта на човека. Тази обичайната, изразена в схема на екрана на компютъра ни, е само нейно отражение, а рационалният ум, който я тълкува, е опосредствен инструмент за индиректна връзка с онази, първичната карта!

Пиша това по интуиция. Нямам никакви способности и прочие...

Бъдете здрави, приятели!

Link to comment
Share on other sites

Привет и Честита Нова Година!

Може би тези хора четат информация под друга форма, защото астро картата е описана на символния език на Астрологията. За да я разчетат, трябва да я познават. Така че, те са сигурно ясновидци, екстрасенси, но не и Астролози.

А относно Астрологията - при нея не само рационалния ум взима участие, нещата са много по-комплексни.

Edited by Ради
Link to comment
Share on other sites

Ще се опитам да обясня това, което е казал Орлин. Аз съвсем повърхностно се спрях на изучаването на астрологията. Не ми беше близко като знание, опитвах с нумерология, с Таро и Руни, но сякаш всички тези символи бяха само ключ към нещо, което знаех и разбирах вътре в себе си. Сега имам някакви познания по всичко /обща култура/, но не и специално изучаване на определено нещо.

Оказа се, че имам силно развита интуиция, която доразвивам и явно се превръща в нещо повече.... :feel happy:

А всъщност имам спомен, че някога съм владеела това... :hmmmmm::feel happy:

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

:1eye: Edited by Милкана
Link to comment
Share on other sites

А ако символният език на астрологията е превод от един по висш език, този на чистото слово, на ясното директно прозрение - на езика на нашата логика и разбиране?

Мисълта ми беше, че ако човек може да лети, трябва ли да куцука на патерички, ако може да свири майсторски, трябва ли да чете нотите? Тоест, човек по-напреднъл в еволюцията си, желателно духовен ученик, може да няма нужда от проходилката на логическо-синтетичното тромавичко интерпретиране на символните изразни средства на астрологията. Защото те са именно изрази на по-фини енерго-информационни еквиваленти. А тези по-фини еквиваленти могат да се възприемат от сетива по-фини от анализ-синтеза на ума, с който ние разполагаме. Интуицията е само една връзка с тези по-фини сетива, тела и преживявания. След нея е директното им преживяване. В тази връзка, астрологията е прекрасен инструмент за напредък по пътя на ученика, защото директно предизвиква интуицията, а развитието и, при силен и чист живот води до развитие и на по-фините структури в ученика, до заякчаване на връзката между малкото му, въплътено аз и истинският Той!

Разбира се, че майсторството в интерпретацията е нужна и важна база за това развитие. Умът трябва да се използва докрай и да се надхвърли, а не да се отрича!

А, както казва Ради, разлика между медиум(екстрасенс) и Ученик има. Блаватска я обяснява много добре. Тя казва, че според Учителите медиумизма е само спирачка, защото не се предшества от силно развитие на волята, любовта, знанието, дисциплината, моралните ценности. А без тях провалът и обсебването са сигурни!

Link to comment
Share on other sites

Защото те са именно изрази на по-фини енерго-информационни еквиваленти. А тези по-фини еквиваленти могат да се възприемат от сетива по-фини от анализ-синтеза на ума, с който ние разполагаме. Интуицията е само една връзка с тези по-фини сетива, тела и преживявания. След нея е директното им преживяване. В тази връзка, астрологията е прекрасен инструмент за напредък по пътя на ученика, защото директно предизвиква интуицията, а развитието и, при силен и чист живот води до развитие и на по-фините структури в ученика, до заякчаване на връзката между малкото му, въплътено аз и истинският Той!
:thumbsup:

Точно в това е смисъла на изучаването на тези науки, за да събудят аналитичното мислене, усещане и нтерпретация. Те са път към отваряне окото на душата, водят към директно черпене от Първоизточника.

Всеки трябва да премине през усвояване на тази наука, колкото му е необходимо, но да продължава, т. е. да приложи и да усеща в себе си знаците.

Може би не съм права, но това е моето усещане и опит :feel happy:

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...