Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Лекуване с музика. Музикотерапия.


Иво
 Share

Recommended Posts

От хилядолетия музиката се използва като лечебен метод - за тялото и ... душата. На Изток от векове ползват мантрите, а на Запад става все по-модерна т. нар. музикотерапия.

Още няколко хилядолетия преди Христа, считания за основоположник на всички съвременни науки Хермес Трисмегист е можел с музика да вдъхновява хората и да събужда Доброто в тях. Питагор е учил учениците си да слушат „хармонията на сферите”, а по българските земи е ходил и лекувал с музика Орфей - окротявал е зверове (вътрешни и външни), посвещавал е в тайните на Всемира. В по-ново време у нас е дадена лечебната медитация с движение – Паневритмия.

Музикалните упражнения не само прогонват страданията и мъката, но могат да повлиаят и върху тялото. Езотеричната музика от своя страна се гради на специални правила, които въздействат холистично върху човека. Тя е средство за събуждане на висшите сили, върху нея ще се гради бъдещата култура.

"Който пее, зло не мисли” – гласи българската поговорка и затова българският народ от столетия пее и свири и то при всички условия. А Мъдрецът ни напомня:

"Музиката от най-стари времена се прилага като метод за трансформиране на енергиите и за лекуване. Пеенето е зов на човешката душа към природата. Като отзивчива тя изпраща своите разумни, съграждащи сили към човека да му помагат по-скоро да оздравее."

"Който знае да пее както трябва, той може да лекува и себе си, и ближните си. С различна музика се лекуват различни болести....”

"В бъдеще лекарите ще лекуват с музика и песни." (из "Лечение с музика")

Магически лечебни песни според мен са например: Благост; Сила, здраве е богатство и др.

Може ли с музика да се лекува?

И ако да с каква музика / песни, какво може да се лекува?

И дали това е индивидуално или има общи методи и препоръки?

А музиката с терапевтична цел?

Имате ли наблюдения и опит?

Статии / книги за лечение с музика?

Edited by Иво
Link to comment
Share on other sites

За лечение още не съм опитвала и наблюдавала, но когато съм в лошо настроение и си пусна музика на Учителя, някоя песен, сякаш се зареждам. А ако и запея съвсем сигурно съм по-добре.

Също добре ми действат и детски песнички-Чебурашка, Улыбка...

:3d_052::3d_010:

Link to comment
Share on other sites

:3d_137:

Музикотерпатията се използва за въздействие върху хора с физически, емоционални или умствени проблеми. В някои университети на запад (ето пример) предлагат магистърска степен по музикотерапия. В някои български университети също се четат лекции по тази специалност. Съществуват също множество организации, които изследват музикотерапията. Например: Българска асоциация по музикотерапия, Американса асоциация по музикотерапия и мн. др.

Според сайта за психично здраве:

"Музикотерапия:

Много хора ползват музиката (успокояващата или друг вид музика), за да релаксират и станат по-оптимистични. Изследователите смятат, че музиката стимулира естественото състояние на тялото “да се чувства добре” органически. Като стимулиращ резултат се наблюдава подобряване на кръво-обръщението, стабилизиране на кръвното налягане, пулса, дишането и стойката на тялото. Музикотерапията се използва за излизане от определени състояния, като стрес и скръб, и за лечение на разстройства като депресия, шизофрения, аутизъм при децата и за диагностициране на психично-здравните нужди. Музикалната терапия обединява областите на музиката и терапията за осигуряване на креативно лечение и среда. По-специално, музикотерапията комбинира музикални модулации с хуманистични, психодинамични, бихевиорални и биомедицински технологии за помагане на клиентите в постигането на терапевтични цели. Тези цели могат да бъдат психически, физически, емоционални, социални или духовни по природата си. Проблемите и нуждите са адресирани едновременно през терапевтичната връзка между клиента и музикотерапевта, и директно от музиката сама по себе си."

Link to comment
Share on other sites

"Да пееш, това значи, песента ти да запали изгасналата ти свещ. Това наричаме ние необикновена, чиста, идейна музика, или с една дума - жива музика. Ако от песента ви свещта не се запалва, музиката ви е безидейна, обикновена, мъртва. Живата музика разсейва облаците от съзнанието на човека, а същевременно изпъжда вън от човешката душа всички скърби и страдания. Ето защо, когато ставате от сън, правете опити, да взимате основния тон на живота. Кой е основният тон на живота, не знаете. В музиката, обаче, основният тон е “до”. Освен него има още два, които заедно с първия, образуват основен акорд, или основно съзвучие: “до”, “ми”, “сол”. Съчетанието между трите тона представя основните тонове на три свята. Оттук вадим заключението, че не само физическият, но и духовният, и умственият светове имат свои основни тонове." МОК, том: Методи за самовъзпитание,

Обикновени и необикновени идеи, 08.05.1931

"Ще ви дам още едно правило, което ще прилагате против гнева, против дразненето. Щом се разгневите, изпейте упражнение “do, mi, sol, do” (горно “do”) - 10 пъти. Прилагайте това правило, да видите как музиката тонира." МОК, том: Двата пътя

Сила на волята, 08.03.1922

"Музиката може да я употребите за лекарство. Ще имаш едно парче и щом се разболееш, ще започнеш да пееш, ще оздравееш. "

"Вие сега казвате: “Това ми остана сега, като се разболея, да пея.”

"Когато си болен, пей, тогава си певец. Когато си здрав, тогава по-малко пей."

"Казвам, трябва приложение на музиката. Дотогава, докато музиката не се приложи, вие не може да се ползвате от нея. Дотогава, докато музиката не се приложи за вашето здравословно състояние, вие няма да може да разберете цената на музиката." МОК, том: Пътят към щастието,

Хубавите неща, 05.07.1940

Окултни упражнения,

изд. Бяло Братство, 2000г

"С песен ще се лекувате."

"Заучете основната гама - до във възходяща и низходяща степен и, когато имате добро разположение, пейте. Които не могат да пеят, трябва да правят усилия, все ще постигнат нещо. Ще се ръководите от пианото или от органа, да започвате от естествения тон, а не произволно. Ако не сте разположени, разгневени сте, пак пейте гамата и наблюдавайте, как ще се отрази върху психиката ви. Ако сте гневен, или изпитвате някакъв страх, пейте гамата, нагоре и надолу, и наблюдавайте, в кои тонове се явява дисхармония. Ще забележите, че всяко отрицателно състояние се отразява дисхармонично върху специфичен тон. Като правите тези наблюдения, ще разберете, къде е слабото ви място и ще можете сами да си въздействате. - Как? - Пак чрез музиката. Като пеете известно време, вие ще се тонирате. Някои музиканти не взимат правилно тона “ре”. - Защо? - Те са крайно активни. Други не взимат правилно тона “до”, трети - “си” или други някои тонове."

"Истински певец или музикант е този, който всякога взима тоновете правилно. Най-малката дисхармония в пението или свиренето показва, че певецът или музикантът не спазва разумните, природни отношения между тоновете..."

"И тъй, ще пеете гамата две седмици наред: сутрин, след ставане от сън, три пъти, и вечер, преди лягане, пак три пъти. Същевременно, ще правите наблюденията си, да видите, какво влияние ще окаже гамата върху вас..."

"Пейте и възхвалявайте Бога, за да текат изворите на вашия живот. - Тъжен съм, не мога да пея. - Сега, именно, ще пееш. Когато си тъжен, тогава имаш нужда от песен, а не когато си радостен и добре разположен. Когато сте болни, пейте. С песен ще се лекувате. Ако имате цирей, пейте гамата: сутрин три пъти и вечер три пъти - циреят ще се пробие и ще мине. Онези хора, които са изгубили музиката в себе си, не могат да се лекуват. Докато музиката е в тях, те лесно се справят с болести, с неразположения, с неприятности и т.н. Болен си, имаш 40 градуса температура, пей. Песента ще намали температурата, и ти ще се почувстваш по-добре. Пейте при всички условия на живота си, да видите голямото влияние на музиката върху човека във всяко отношение. Това ни интересува нас, а не противодействията в живота. Срещу отрицателното и дисхармоничното ще излизаме с хармония, т.е. с музика и песен. Тази е причината, където музиката се прилага навсякъде: в училищата, в църквите, в домовете. Коя майка не е пяла на детето си, за да го приспи и укроти..."

"Като пеете гамата, няма да пеете като учениците в обикновените училища, да изредите тоновете един след друг, но ще пеете с мисъл. Като вземете тона “до”, ще мислите, че сега започвате живота, т.е. сега влизате в живота; като пеете “ре”, ще мислите, че трябва да събирате материал за оформяване на живота; при “ми” ще мислите за разпределянето на материала; при “фа” - за неговото съчетание и приложение в работите ви; при “сол” - ще мислите, как да съградите къщата си; при “ла” - за замазването й; при “си” - за поставяне на врати и прозорци. Като дойдете до вратите и прозорците, няма да ги разглеждате като механически неща, но ще имате съзнателно отношение към тях. Прозорецът представя отверстие, през което светлината влиза не само в къщата на човека, но и в неговия ум. Вратата пък е място, през което човек влиза и излиза, т.е. път на движение на човешката душа."

"И тъй, правете опити да пеете гамата, но и душата ви да взима участие в пението. Това значи, не само умът и сърдцето ви да взимат участие, но и мозъкът, и дихателната система - ларинксът, дробовете, сърдцето. С една дума, цялото естество на човека да пее, всяка клетка да трепти. Мозъчната система, както и симпатичната нервна система също трябва да взимат участие при пението. Само така ще се научите да говорите правилно, т.е. музикално. Всеки ден пейте гамата по няколко пъти наред, докато придобиете чистота в пението; всеки тон да бъде чист, ясен, определен. За да пее правилно, човек трябва да има здрави, добре развити дробове, да диша дълбоко. За развиване на дробовете благоприятстват екскурзиите, особено изкачването по планините. " ООК, том: Трите живота,

Влиянието на музиката, 22.06.1922

Окултни упражнения,

изд. Бяло Братство, 2000г

Аз приложих тези упражнения и мога да кажа с ръка на сърцето, че се чувствам съвсем здрава, жизнена и енергична.

Link to comment
Share on other sites

Музиката е най - бързата, лесна и приятна връзка с висшите светове. Не само да слушаме, но и да си пеем. Пейте си повече, пейте от сърце, няма толкова голямо значение дали правилно пеете, стига да извира песента от душата ви, тогава е истинска. От много малка пея. Но напоследък забелязвам, че забравям да го правя, хващам се само когато ми е тъжно. И музиката ме спасява. Понякога идва точно навреме, било уж случайно чута от някъде, уж случайно ти се завъртяла някаква песен в главата ти. За различни моменти е необходима различна музика, най - добре е да се вслушаме във вътрешното чувство какво ни подсказва, кое ни е нужно. Човек трябва по всяко време да носи мелодия в сърцето си, навсякъде да звучи спонтанно в него, при каквито и да било обстоятелства. Така околният мраз се стопява, а тъмнината бяга. И всичко, което му се вижда мрачно, чрез вътрешната музика постепенно се разсъмва, повдига те и те пренася в красиви светове. :hypocrite:

Точно в този момент, докато пишех в тази тема, по Канал 1 излъчиха едно изпълнение на Елица Тодорова и Стоян Янкулов за класация в участие на конкурса Евровизия. Такава музика точно, според мен, трябва да представя България на подобен конкурс. Аз ще гласувам за тях. :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Да музиката лекува предимно Духа и сърцето.В това отношение най -големите лечители са Бах , Моцарт,Бетовен,те наистина докосват душата.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Аз съм рехабилитатор кинезитерапевт и използвам музиката за лекуване

Модераторска бележка: Моля пишете на кирилица!

Edited by Иви
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

От хилядолетия музиката се използва като лечебен метод - за тялото и ... душата. На Изток от векове ползват мантрите, а на Запад става все по-модерна т. нар. музикотерапия.

Още няколко хилядолетия преди Христа, считания за основоположник на всички съвременни науки Хермес Трисмегист е можел с музика да вдъхновява хората и да събужда Доброто в тях. Питагор е учил учениците си да слушат „хармонията на сферите”, а по българските земи е ходил и лекувал с музика Орфей - окротявал е зверове (вътрешни и външни), посвещавал е в тайните на Всемира. В по-ново време у нас е дадена лечебната медитация с движение – Паневритмия.

Музикалните упражнения не само прогонват страданията и мъката, но могат да повлиаят и върху тялото. Езотеричната музика от своя страна се гради на специални правила, които въздействат холистично върху човека. Тя е средство за събуждане на висшите сили, върху нея ще се гради бъдещата култура.

"Който пее, зло не мисли” – гласи българската поговорка и затова българският народ от столетия пее и свири и то при всички условия. А Мъдрецът ни напомня:

"Музиката от най-стари времена се прилага като метод за трансформиране на енергиите и за лекуване. Пеенето е зов на човешката душа към природата. Като отзивчива тя изпраща своите разумни, съграждащи сили към човека да му помагат по-скоро да оздравее."

"Който знае да пее както трябва, той може да лекува и себе си, и ближните си. С различна музика се лекуват различни болести....”

"В бъдеще лекарите ще лекуват с музика и песни." (из "Лечение с музика")

Магически лечебни песни според мен са например: Благост; Сила, здраве е богатство и др.

Може ли с музика да се лекува?

И ако да с каква музика / песни, какво може да се лекува?

И дали това е индивидуално или има общи методи и препоръки?

А музиката с терапевтична цел?

Имате ли наблюдения и опит?

Статии / книги за лечение с музика?

Тед Андрюс "Свещените звуци"

Link to comment
Share on other sites

Тед Андрюс "Свещените звуци"

Ще ни разкажеш ли накратко за книгата?

Или да цитираш нещо кратко?

Или да споделиш нещо свое, което те е впечетлило и е по темата?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 1 year later...

Познавам някои от жените, които са в УС на асоциацията по музикотерапия - не случайно са избрали точно тази школа. Не само поради музикалните си умения, но и поради по-духовния си поглед към света. Аз за жалост съм далеч от музикалното майсторство, просто мозъчните зони които процсират музикалното изпълнение, не са достатъчно развити и трудно се получава добро изпълнение- тоест неми е в тази външната музика силата. не и в изпълнението и, инче я чувам добре, но не и аз да пея или свиря... С много труд разбира се, че се променят нещаа, но в моя случай дори слд десет годин упражнение по пеене (да речем) резултати ще има, но много по-поредствени от тези на някой друг с подходящ мозъчен хардуер... :) Затова по-скоро слушам и се възхищавам на музикантите. А в психотерапията ползвам музиката само като фон - и това е нещо. :)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Щом се домогнете до природната музика, вие ще научите онези природни творчески гами, чрез които е създаден светът. Състоянията на всички живи същества се сменят според природните гами, т.е. музикално – щом се смени гамата, сменя се и състоянието. Като знаете това, чрез музиката вие можете да въздействате на мислите и на чувствата си, за да се повдигате. Често хората губят основния тон на Живота си, вследствие на което произвеждат вътрешен дисонанс в състоянията си. Ако сте нервен, неразположен, раздразнен, започнете да пеете тихо, гласно или мислено, докато смените състоянието си. Музиката, пеенето помагат за развиване на дарбите в човека.

Идеалният човек

Имате ли "вълшебни песни", с които сте сменяли или сте излекували състоянието си?

На мен са ми помагали някои песни от Паневритмията. Евера - текст, например, определено ме лекува от усещането за умора или безсилие да се заема или да се справя с нещо...

Само мелодията и хармонията ли лекуват? Има ли някаква роля текстът и ако да - каква?

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

"Ритмология

„Програмата Ритмология обединява мъдростта на веданта; философията на херметизма – създаден от Хермес Трисмегист, достигнала до нас през вековете от древните школи на Египет, Гърция и Рим, и предсказанията на маите. В Ритмология всички тези знания са пречупени през съвременната гледна точка, като централната идея е създаването на метафори, които да бъдат наблюдавани през очите на ритъма, използвайки езика на ударните инструменти.

Ритмология функционира в следните направления: образование, терапия, духовни практики, корпоративни трейнинги и забавление.”

...

Оказа се, че изключително много хора се съмняват в тяхното чувство за ритъм или дори нямат представа какво е ритъм (имам предвид не музикалния му смисъл). Ние самите сме ритъм. Ако нямаме чувство за такъв, няма да можем да дишаме, да говорим, да ходим или просто няма да бъдем живи. Нашият личен ритъм е свързан с космическите, природните, биологическите ритми. За да се случват нещата успешно за нас, трябва да се научим как да пулсираме в синхрон с тях."

Повече тук.

Link to comment
Share on other sites

Определено музиката лекува. Една вечер дълго бях измъчвана от кошмари. Станах и в 2 часа посред нощ започнах да играя Паневритмия като си пеех наум. Докъм "Мисли" "небето" ми се проясни. Легнах си и заспах здрав и укрепителен сън..... :3d_012: . И да благодарим на Учителя. :3d_047:

Link to comment
Share on other sites

Когато съм на екскурзия в планината и ме връхлети гръмотевична буря запявам песента "Небето се отваря". Има невероятен ефект. Вместо да се плаша си представям как небето се отваря и Христос слиза отгоре, а бурята е само един декор за това.

От най-тежките състояния на скръб и дисхармония ме е спасявала песента "фир-фюр-фен". "Скръбта и странникът".

Поздрави.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

обичам много "Радостта на земята","Побеждаване" , но най-често се улавям да пея "Първият ден на пролетта" или "Тъкане". пея ужасно зле, особено "Тъкане', но всъщност целта ми е да ги науча на цигулка. Резултатите са потресаващи - за една година напреднах много, при това се занимавам факултативно (което в очите на моите приятели професионалисти е равно на богохулство, но накрая и те признаха безспорния ми напредък) и , което за мен е потвърждение просто на Закона - заводската ми цигулка подобри качествено тембъра си! това , разбира се е ясно - при тези инструменти обертоновете се обогатяват с правилното "стареене" на дървото, ... но нашият лютиер беше намерил пукнатина, и ни беше посъветвал да се "отървем" от нея. считам , че всички добри страни, които се появиха, са в резултат на правилните тонове.

искам и да ви припомня за Дишането в Паневритмията - струва си да се пее след гамите.

с поздрав за прекрасната тема - пейте!

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Много интересна тема. Благодаря ти, Иво.

А дали има място където могат да се чуят мотиви с по-древен произход. Предполагам мантрите отговарят на това условие.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 3 weeks later...
 • 7 months later...

Намерих тази публикация свързана с темата и с удоволствие я споделям!

Любимата мелодия действа обезболяващо при децата

Това показва проучване сред 200 деца, претърпяли операция

Децата, претърпели операция се възстановяват много по-бързо и лесно, ако веднага след излизането от упойката им се пусне любимата музика.

Това установили експертите от шведския здравен институт, съобщи ИТАР ТАСС.

В своята дисертация учените доказват, че малките радости от живота са способни да заменят дори обезболяващите след операция.

Изследването било направено след 200 деца с различни заболявания и на различна възраст.

Било установено, че докато излизали от упойка, децата чуващи звуците на любимата си песен, по-рядко искали обезболяващи. Лекарите констатирали и липса на необходимост от увеличаване дозата на обезболяващото.

Учените коментират закономерността така: ”От една страна, концентрирайки се върху музиката, а не върху болката, остротата на усещанията намалява.

От друга страна на детето винаги ще му е приятно да чуе любимата си музика или да поиграе на любимата си видеоигра, което ще повдигне настроението му и ще ускори процеса на възстановяване.”

Според лекарите направените изводи трябва да се вземат предвид от ръководствата на детските болници.

Изт.

Edited by Пламъче
Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
 • 1 year later...
 • 2 years later...
 • 4 weeks later...

Здравейте,

Благодаря на Иво за прекрасната тема!

В този пост искам да ви представя едни тонове, които не се използват във Музиката и не се учат от Музикантите, но ги е имало от древни времена във Физиката, още по времето на Нютон и Питагор. 

И до днес те се използват в Музикотерапия (лечение със звуци) по цял свят като "tuning forks therapy" - можете да откриете много примери в youtube.com. 

Ще го обясня така... Учителя е знаел за тези тонове и се е учил да свири и пее на тях, това е един по-нисък музикален строй в който всеки тон отговаря на определена чакра в тялото ни на определени жлези и органи. Също тези тонове имат точен цвят и връзка с точна планета.

За пример тонът До = Слънцето = 8 = 16 = 32 = 64 = 128 = 256 = 512 = 1024 херца Червен цвят, това го казва и Рудолф Щайнер.

Съотношенията между тези тонове отговаря на златното сечение. В двата сайта, които ще пусна в края на поста има научни обяснения защо всеки един тон има точно толкова трептения, разликата между различните тонове и тн. Който има желание ще прочете и ще се запознае. 

Сега искам да пусна няколко цитата от Учителя по темата за тоновете за да добием една представа, какво е искал да предаде тогава. Не е нужно да сте музиканти, дори е по-добре да не сте, защото все още нямате изграден слух и мозъка ви не е трениран в определени честоти на тоновете, така, че дори и да не разбирате повечето информация, с времето тя ще ви стане ясна, най-лесно е да пеете заедно с мелодиите, които са качени в канала на сайта, мозъка на човек сам разпознава тези тонове и както казва Учителя,

Съвременната музика е започнала с теорията, а после е дошла до практиката, а бъдещата наука ще започне с практиката, а после ще дойде до теорията.“ – Учителя

, но нека да сглобя малка част от пъзела, която е много интересна.

----------

В три беседи Учителя посочва точните стойности (някои цифри са сгрешени но имаме 90% вярна информация по която се водим). 

Разбиране в музиката изисква правилно изпълнение, правилно взимане на тоновете.Да разбираш музиката, това значи да можеш да измътваш всеки тон. Не можеш ли да мътиш тоновете, те ще излязат запъртък.
Биологически този тон не е правилен.

(Учителят свири и на камертон взема един тон.) Мислите ли, че този тон е прав? За обикновеното ухо е прав, но инак не е прав. Трябват му още няколко трептения. Но за кое ухо? – За чувствителното. Обикновеното ухо не чувствува.

Когато хората станат повече музикални, след 15–20 години, ще се изменят камертоните. Този камертон е направен за сегашното състояние. Та, промените в света са едно благо за хората.

Всеки един тон в себе си, ако правилно го вземете, той носи грамадна сила. Ако ги вземете правилно, тоновете носят голямо богатство.

Няма някое състояние на човека, което да не се лекува с музика. 
Но не тая музика. Тя е много механическа.

За да изкарам тон от цигулката, трябва да изкарам нещо от себе си и да го внеса в цигулката. Ако ти не внесеш двойника си в цигулката, ти не можеш да изкараш един духовен тон.

Всеки тон е семе. Основния тон До има 256 трептения. Законите един по един ще ви се от криват. При пеенето трябва да взимат участие сърцето и умът. Музикантите трябва да знаят трептенията на всеки тон. 

Сега има учени хора на запад, които лекуват известни болести чрез музиката.

Вече са почнали да лекуват болните с музика. Сега няма какво да ви привеждам примери в Англия. Някоя жена пее по радиото. Като я слушат по радиото, много болни се лекуват. В гласа ѝ има нещо, което лекува.

Сега туй, което ви говоря, всички не ви интересува. Да кажем, някого от вас го боли кракът. Казва: „Що ме интересува мене музиката, боли ме кракът.“ Някого боли кракът, някого гърдите го болят, някой има главоболие. Казва: „Какво ми разправяш за музика, аз не мога да вървя.“ Лесна работа.

Вие, ако ме слушате 2–3 години, ни ревматизъм ще остане, всички болести, които имате, ще минат. Ще направим тук една клиника.

Вие сега не разбирате защо човек трябва да работи. Работата е музика.

Змиите се укротяват чрез музика. И онези чувства в човека, които са змийски, само чрез пеене може да ги облагородиш.

Как се обяснява лечебното действие на музиката? Човешкото тяло изпуща радиации.

Всеки орган излъчва специални радиовълни със съответен основен тон и от него излиза специална музика. Радиовълните на болния орган са изменени. Когато пееш или свириш, какво става? – Музикалните вълни, които се образуват при пеенето или свиренето, влизат в аурата на органите, присъединяват се към радиовълните на болния орган, изменят ги в положителен смисъл и органът оздравява.

Всяка болест си има музика, която я лекува. 
В бъдеще ще има лечебна музика.

Мозъкът има свои определени тонове и вибрации, сърцето, черният дроб, мускулите, костите – също. 
Здрав човек наричам този, у когото всеки орган има свой определен тон и свои определени вибрации.

За пример:
– сърцето представлява тона „до“
– дихателната система – „ре“
– черният дроб – „ми“
– бъбреците – „фа“
– далакът – „сол“
– жлъчката – „ла“
– храносмилателната система – „си“. 

Трябва да пеете, понеже музикалните тонове регулират електромагнитните течения в тялото. 

 

“Онзи ден ви казах до Сол колко са трептенията на тоновете. (В 22-ра лекция, с. 13.) Ла има 426,7 (Според възприетите съвременни норми честотата на тона ла е между 440 и 442,5 херца. Вж. бел. на с. 13.)..
горно до – 512. “
24-та лекция – Общия окултен клас 11.III.1942 г.
Добра мисъл, добро чувство и здраве
http://triangle.bg/books/1942-02-25-05.1999/1942-03-11-05.html

“ Ти се съмняваш дали може да вземеш тона, дали До има 256 трептения. „(Цифрите във втората колонка са явно честотите на тоновете в херци (Hz). Посочените тук от Учителя стойности са малко по-ниски от съвременните общоприети стойности.) 
22-ра лекция – Общия окултен клас 25.II.1942 г.
Нови насоки
http://triangle.bg/books/1942-02-25-05.1999/1942-02-25-05.html

СТРУНИТЕ НА ЦИГУЛКАТА:
В сегашната музика имате основния тон “до” – 256.
Имате “сол”, “ре”, “ла”, “ми”. “Сол” има 192 трептения.
“Ре” – 288.
“Ла” има 426,7.
40-та лекция – 30.VI.1943 г.
ЛЮБОВ И ОБИЧ
http://petardanov.com/index.php/topic/4371-1943-06-30-любов-и-обич/

Това са трите беседи, в които Учителя е дал точни стойности в ХЕРЦИ(Hz) за всеки един тон, от първа октава, също и точни напътствия за настройване на струните на цигулката. По Негово време са имали Пиано и Орган на Изгрева, които също са били на друг строй ето и цитата: 

Има строежи виенски, парижки и пр. Пианото ни е парижки строеж. Пък органа ни е виенски строеж. Ние имаме в музиката строеж музикален, парижки строеж, виенски строеж. Какво показва? – Единият е по-висок, другият е по-нисък.

http://i0.wp.com/426-7.com/wp-content/uploads/2015/05/gallery_1_12_101261.jpg - линк към снимка от Органа на Изгрева.

Дори по тяхно време е имало установени музикални строежи Парижки и Виенски съответно за тонът Ла - 435-437 херца днес този тон стига 440-446 херца в класическите оркестри а световно е приета стойността 440 херца тя се използва във всички програми за дигитална музика. Не искам да влизам в темата за конспирации и съвременна музика, факт е, че днес музиката също е изменена, и с това изменение се променят и цветовете на тоновете както и действието им върху човека. 

По-горе в цитатите на едно място Учителя казва, че иска да направят една Клиника за лечение с музика, тогава е нямало условия но днес има. Това е била целта на тези музикални упражнения, които имаме днес. Те имат точно определени тонове в които да се изпълнавят. И дори да нямаме мелодия, можем да пеем само тоновете и с постоянство пак ще имаме положителен резултат. 

Тук идаваме до пеенето, вибрациите, които излизат от човешкия ларинкс не могат да се заместят от нищо друго. Страдивариус и Гуарнери са се опитали да имитират човешки глас и то много блед опит на имитация, но до днес никой не може и това да направи, както те са могли. Учителя казва, че старите цигулки носят неразбраните въпроси на вековете преди нас, понеже растенията поемат проблемите на хората от всяка епоха, и мъчно се свири на стара цигулка, също казва, че тези инструменти са мъртви понеже са отсечени и трябва да съживиш инструмента и тогава да свириш на него. За това имаме даден най-скъпия инструмент - ларинкса.

Понеже всички не можете да бъдете цигулари, китаристи, органисти, пианисти и флейтисти, то поне всички може да пеете. И грехота е, ако не пеете. На всеки човек Бог е дал глас. И като не пее, грехота е. Органът на гласа, ларинксът, е най-хубавият инструмент, който човек има.

А пък цигулката знаете ли колко е своенравна? Някой път скрибуца, че и тон не може да издава.

Често сега хората са станали нервни, разместили са тоновете. Има някои, които не вземат правилно сол; има някои, които не вземат правилно фа; има някои, които не вземат правилно ми; има някои, които не вземат правилно ре; има някои, които не вземат правилно до. Липсва нещо на тия трептения. Липсва нещо на трептенията на си. Вътре има един камертон.

Казвам: Някой път ще чувствувате какъв е тонът на сърцето. Запример, ако е „фа“, някой път сърцето не взема „фа“ вярно, липсват му може би 5, 10, 15, 20 или 30 трептения. Знаете 30 трептения да липсват на един тон какво означава. Щом на „ре“ липсват трептения, движението не е правилно. Детето защо пада? Липсват му трептения. Туй дете няма изходна точка.

Трептения да липсват на един тон какво означава. Щом на „ре“ липсват трептения, движението не е правилно.

Между един обикновен тон, един окултен тон има една малка разлика. В окултния тон има едно трептение, забелязва се една вътрешна мекота, мисълта взима участие, а щом мисълта вземе участие, в тона има едно меко трептение.

Музиката е, която образува теориите за музиката, а не теориите – музиката. Музиката съществува и без теории. Може да създадеш много теории в музиката, но стига да имаш основната музика в себе си. Доброто е, което създава теориите. Правото е, което създава теории. Истината е, която създава теории, но никаква теория не създава истината.

Не можете да пеете, понеже не се упражнявате.
И най-хубавата цигулка да ви дадат, ако не се упражнявате, нищо няма да излезе от тази цигулка.

Щом не мислиш правилно, на тона ти липсва едно трептение. Щом не чувствуваш правилно, липсват две трептения, щом не постъпваш правилно, три трептения липсват на тона ти. Щом на един тон липсват три трептения, става пропукване и съдържанието на този тон изтича. Тогава имате кухи тонове, черупки без съдържание.

 

ЛАРИНКС

Вземете, за пример, в ларинкса си вие имате една малка ципица, за направата на която са отишли най-малко 100 милиона английски лири. Материалите, които са употребени за направата на тази ципица, са взети от Слънцето, от всички планети, както и от най-далечно стоящите звезди. Цели експедиции са ходили по тия места, за да доставят нужните материали за създаване на ципицата на ларинкса. Магическа ципица е тя.

Трябва да знаете, че като пеете, добивате сила. Пеенето е сила. Всеки един тон в себе си, ако правилно го вземете, той носи грамадна сила. Ако ги вземете правилно, тоновете носят голямо богатство. И ония хора, които не пеят, постоянно обедняват. Например може да се лекува човек с музиката. Някой болен може да се лекува. Да кажем, че някой човек е скърбен. Има песен на скръбта, песни, които отнемат скръбта

 

В негова чест Учителят дава песента „Благославяй”, която не позволява да се нотира. Нотират я в 1936 г. и по този повод Той казва: „Ех, скроихте й едни тесни дрешки.”* Учителят е освободен и се завръща в София.

Преди години аз бях написал една песен на ноти. В живота си една песен съм написал на ноти. Тази песен този, който я научил, я забравил. Той е техник и веднъж едно колело му притиска главата. Като му притиснало колелото главата, започнал да пее тази песен. Той дойде да ми каже песента и при какви условия си я припомнил. Колелото като му стиснало главата, припомнил си.

Нашата музика един ден ще бъде достъпна, ще бъде разширена и ще бъде разпространена в света. Тя носи такива нови елементи, които засега не може да се асимилират. Но в последствие те ще бъдат основните мотиви, върху които ще се гради бъдещата музика. Нашите песни са съгласни с Божествените закони.

Като минат изпитанията, през които минава човечеството, ще дойде хубавата музика. Музикалните гении идат. Сега музиката е още механическа. Hямa още органическа музика. После ще дойде органическата музика, а след това техническата. Светът ще се оправи, когато хората станат музикални. От даровитите от вас ще направим една музикална школа.

Аз се интересувам от истинския оригинал, а не от преводите, които музикантите са направили. Бетовен, Бах, Моцарт са направили сполучливи преводи.

И аз свиря мои, оригинални работи; понякога правя преводи, по-близки или по-далечни от оригинала.

Мене не ме интересува дали вие ще пеете. Тези са песни, които не умират. Те са ценни. В природата туй не умира. Аз може да фотографирам някои. То е друг въпрос. Но те са неща, които съществуват.

Ние още не можем да пеем окултни песни. Това са малки упражнения, тъй ги наричам аз. Ако аз ви ги изпея като песен, вие всички ще заспите и няма да бъдете тук.

Казвате: „Не може ли да пеем някоя окултна песен?“ – Не може! При сегашните условия не може да се пее окултна песен. Туй са окултни упражнения. И всичките ни песни, даже и тия, които се пеят в неделя в събранията, и те са упражнения. Тях ги наричат песни, но са упражнения според моето схващане. Някои са по-близо до песните, а някои по-далеч.

Туй са окултни упражнения, не са песни. Ние сме далеч още от окултните песни. Това е само приготовление за песен. После ще дойдем до една окултна песен. И като вземем една окултна песен, знаете ли какво ще стане?

В окултната музика не се изисква да пеете високо. Много тихо се започва. Тихо, много тихо пеене, на себе си. Защото някои от вас ще отидете в друга крайност, ако пеете много високо.

 

Учителя иска от нас да пеем свободно, без тактове, без ограничения, в Природата, няма тези тонове и тези ноти, които ние използваме, те казва са само за да ни ориентират. Птичките от векове, не са изменили песента си и една птичка не може да вземе фалшив и грешен тон, те пеят винаги вярно, в природата няма фалшиви тонове. 

Когато искам да пея, понякога аз се освобождавам от всички правила на музиката. Понякога пея по всички правила на музиката, но когато искам да пея за себе си, тогава се освобождавам от всички правила на музиката, турям ги настрана. Когато пея за другите хора, тогава спазвам всички правила, всички тактове, една четвъртини, осмини, шестнадесетини и т. н. Спазвам всички повишения и понижения, спазвам всички смени на гамата и т. н.

Вие не можете още да пеете без тактове. Знаете ли какво значи да пеете без такт? Да кажем, че вземете тона до – четвърт тон или половин, или цял.

Вземете тона do или re и вижте какво ще почувствате, защото всички тонове в природата са живи. В по-висшите светове вие няма да намерите музиката написана на книги. Там всеки тон е жив и книгата е също жива.

От вас искам музиканти, да изпълнявате по всичките правила. Няма да обръщаме такова внимание на техниката. Техниката за нас ще дойде сама по себе си.

Ние ще вложим вибрации през съзнанието в мозъка и техниката ще дойде отпосле; всичко ще се изглади, изглади и ще стане естествено.

Примери и още информация по темата за ниския музикален строй можете да прочетете тук : 

http://426-7.com

и в сайта Besedi.com

http://besedi.com/списък-с-всички-беседи-от-категория-2/

-----------------------------

Сега, най-приятната част, да попеем :) 

 

Това са няколко клипа със тоновете от Учителя, има До мажор, има Аум, До Ми Сол До, това са мелодии само в цели тонове Мажорни, положителни възходящи, които действат повдигащо на човек. Клиповете са направени като караоке, за да може човек, който не разбира от ноти, лесно да ги разпознае и да се научи да пее по тези тонове. 

Това е адрес към канала в youtube.

https://www.youtube.com/channel/UCo76GAN_DgwMnDyxoeoNEow/videos

има примери и в сайта http://426-7.com

и в темата за Упражнения по музика, там можете да изтеглите всяка от мелодиите в ..mp3

http://besedi.com/упражнения-по-музика/

Всички неща, които нямат любов, нямат звук, нямат топлина. По някой път правете опити, когато имате разположение, но не по сегашния камертон. Няколко камертона има с различни строежи. Те са хубави. Но опитай се да вземеш основният тон до. И след като го вземеш, провери на някой орган и виж какво е различието. Понеже, ако сте топли, ще вземете правилно; а пък, ако сте студени, не може да вземете правилно.

Та сега, ако вземете вярно един тон… Има същества, като вземете до, веднага се свързва вашето съзнание с тяхното. Има същества, като вземете ре, свързвате се с тяхното съзнание. Като изпеете цялата гама – всички тия същества се интересуват от нас, – вие ставате близки, щом пеете. Щом не пеете, прекъсват се съобщенията, вашето радио не работи. Пеенето е вие да работите с радиото, да се свържете с невидимия свят, да ви помага.

Някой има ревматизъм. Аз ще му свиря нашата музика и после ще свиря своята, ще видим при коя музика ще мине. В природата има една неправилна музика. Не че не е правилна. Аз още не съм дошъл да свиря тази музика. Сега аз коригирам. Вие трябва да се приготвите, вие пеете така, както светът пее. Сега ще пеете, [не] както светът, за вас ще правите изключение.

Тук Учителя казва, че има друг камертон в Природата, различен от съвременния, който се употребява от музикантите. Има един естествен тон До.

 

 

Edited by Besedi.com
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
 • Create New...