Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Езикът на Таро. Буквални преводи.


Guest Мона
 Share

Recommended Posts

Guest Мона

Заимствах термина функционална граматика от езикознанието, защото той е много подходящ, особено за обясняване специфичния език на картите Таро.

Всяко едно изречение, да започнем с простото изречение, има подлог, сказуемо и допълнение. Да го наречем и кратко изречение за съобщение, понеже картите винаги съобщават някаква новина, имат послание към нас.

И така.

Големите Аркани в Таро са винаги сказуемо - архетипни прототипи на глагола, на действието - дали е продължително, кратко или минало, зависи от другите карти и най-вече от спомагателните функции на дворцовите карти, които обикновено се явяват подлози (дали са логически или психологически подлози), зависи от мястото им в подредбата. Засега следваме синтетичната структура на индоевропейските езици:-)

Асата в Таро са винаги начало на нещо, все още мъглива идея... За онези, които доста се занимват с картите им е направило впечатление, че те се падат или винаги в началото на подредбите, или в края, или винаги придружени от други аса. Това не е случайно. На езика на граматиката те биха оприличени на запетайки, тирета, двуеточия и многоточия или интонационни паузи.

От двойките до десетките на всички бои, картите винаги са преки или непреки допълнения - съобщаващи или мълчащи, пазещи тайната си, но ОБЯСНЯВАЩИ и МАРКИРАЩИ действието или действията на подлога - все едно в следната подредба Асо чаши, Обесеният, 5 чаши - виждаме, че няма явен подлог, но 5 чаши обяснява поведението му, което е следствие на картата Обесеният и разбираме, че става дума за наситен емоционален, но безперспективен период на застой, чието проявление са и 5 чаши. Преведно на езика на граматиката, картите биха означавали "Някой страда от много дълго време, без да знае защо." Вариантите са няколко, но са аналогични.

Ако се погледне на картите и като на езикови маркери, ще бъде много по-лесно да се усвои техният специфичен език и послания.

Много често картите повтарят своите подлози (в лицето на определени кралици, крале, пажове или рицари), повтарят глаголното действие - като Императрицата, Колесницата или Светът, но хората не разбират скритото им значение. И много често се случва да обвиняват картите за собственото си незнание или неуспехи. Преди да подходим емоционално, нека се замислим, че както всеки един език, и езикът на Таро се усвоява трудно и изисква време и усилия.

Надявам се, въпреки нестандартното афиширане на граматиката на таро, много от занимаващите се и изучаващи картите, да се опитат да погледнат с други очи и да осъзнаят, че невъзможни неща няма - картите са език и средство за опознаване първо на самите нас, а после и на бъдещето.

Затова, бих се радвала да видя и вашия "структурален" анализ на подредби и тяхното тълкуване. Всяка една подредба от карти е една история, един сюжет, един разказ и винаги ще се намерят думи, които да са преводими.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Една прекрасна, но за съжаление забравена тема.

Реших да споделя две мои комбинации като пример за функционална "граматика" на картите.

Първата е на въпрос: ще има ли някой собствено жилище до една година? - 6 пентакли, 10 жезли, 8 меча. Тук подлогът е 6 пентакли - мечтата за това жилище. 8 меча - точката на израза. Преведено, изречението буквално значи "мечтата е невъзможна".

Вторият въпрос, който ще дам за пример - ще се разведат ли двама души до една година - Колелото на съдбата, Влюбените. Първата карта не помня, но тя няма и значение. Тук Колелото би могло да бъде двоеточие, тире, или просто думата "следва". Влюбените са глагол, те са действието. Като цяло изречението може да бъде преведено: "Следва избор"

Ще се радвам и други да споделят опита и наблюденията си със свои примери, които заедно да обсъдим :)

Link to comment
Share on other sites

Вторият въпрос, който ще дам за пример - ще се разведат ли двама души до една година - Колелото на съдбата, Влюбените. Първата карта не помня, но тя няма и значение. Тук Колелото би могло да бъде двоеточие, тире, или просто думата "следва". Влюбените са глагол, те са действието. Като цяло изречението може да бъде преведено: "Следва избор"

Lifetime реших и аз да се пробвам:) . Тази комбинация бих превела така: Направи избор.

Link to comment
Share on other sites

Благодаря ти, че се включваш :)

Разбира се и ти си права. Влюбените на трета позиция говорят, че избор някакъв неминуемо ще се случи, но това е само един аспект от ситуацията. За мен думата е "следва" поради факта, че досега е имало невъзможност такъв избор да бъде направен, нещата са били в в запор за дълго време. Като в приказка, в която главният герой се е лутал дълго изгубен в гората без цел и посока и сега намира кръстопът - тук разказвачът ще каже: "следва избор". Е, примерът е съвсем условен, но аз така го визуализирах :)

Комбинацията със сигурност е интересна, а аз ще се радвам да предложиш своя, за да я обсъдим!

Link to comment
Share on other sites

Ето една комбинация и от мен - Колелото на съдбата, Влюбените, Страшния съд. А въпроса е какви са намеренията или какво е решил спрямо мен един човек . Комбинацията е стара. Аз го превеждам Направен е избор и от него следва край. Как го превеждате вие?;)

Link to comment
Share on other sites

Сега е момента(Колелото) да се направи избор(Влюбените) ,но не се направи (от липсата на малък аркан или по-точно дворцова карта) ,затова Страшният съд следва логично да покаже поредица от събития ,които ще следват или преследват ,докато не се поеме отговорността за изборът или за отричането на необходимостта от позиция в конкретната информация.Но тук интересното е именно значението на Страшният съд като трета карта ,а такъв въпрос мисля че днес някой беше публикувал в "Големите Аркани".Специфичното от гледна точка на "функционалната граматика на Таро" тук са първите две карти,те насочват към значението на Страшния съд,показват характера на последствията тук.И двата големи аркана в комбинация се подсилват един друг,от една страна Колелото ,което обозначава нарастващ момент ,в който да се случи нещо ,но след него не следва Крал мечове например ,а още една аморфна карта като Влюбените ,която потенциира необходимостта от РЕШЕНИЕ и ако третата карта (дори и да не е дворцова ) беше Справедливост например или Магът ,Папата дори, щеше да е различно ,защото би показвало как някой ще намери разрешение - някаква развръзка ,но когато това не стане съзнателно ,с участите на човека ,с неговата воля ,осъзнаване или усърдие ,когато минава времето ,тогава в един момент идва Страшният Съд със или без нашето желание,но това вече е темата за смисъла на самата карта. :) Така бих тълкувала тази комбинация аз.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Езикът на Таро е образен и изразен чрез знаци: подобно на криптографията един символ отговаря за поне 10 значения. Понякога и на 100.

Да се върнем на вавилонската клинопис, а и не само ... Същото е и там, въпреки числеността и специфичното измерване на циклите при древните нации.

Но езикът на Таро се доближава по-скоро да полинезийските езици, където преобладават вокалните букви, за сметка на съгласните. Една полинезийска дума, като укулеле  дава добра парадигма на езиковото битие на Таро. 

 

За съжаление, съвременната човешка мисъл е наслоила пластове, характерни за времето, в които са създадени и винаги адекватни на някакво социално битие. Пажът ще е чирак, Висшата жрица - някаква поетична метафора на мъжката душа като проекция на Анимата, а Императорът - всевластен архетип на патримониума. Т.е. имаме местоимения без осъзнаване на предмета - кой е, какъв е, за какво служи ...

 

Обаче, това няма нищо общо с посланията на Таро картите, чиято цел е да бъдат отвъд социалния и колективен архетип, тяхна основна цел е да отидат отвъд лингвистиката на ограничените словесни практики.

 

И за да се опровергае мисълта на Витгенщайн, че границите на нашия език, са граници и на нашия свят, идва новото усещане за езика на картите Таро - не толкова многословен, но толкова образен, поради липсата на конотация между образ и означаемо битие. Ние го виждаме, ала то не ни говори нищо, и понеже не ни говори пряко, то ние, по заобиколни пътища съзираме езикови послания. И гадаем за означемото и значимото. Проблемът е, че те са измислени от вече пристрастни лингвистично индивиди, чиято цел е да увековечат своята пристрастност, считайки я за отдаденост, създавайки система. Създавайки епистемология. Познанието за картите Таро обаче не е философски проблем, по смисъла на внушенията за преходността на човешкото битие, преминавайки outre tombe, ние се изправяме пред една тотална безсловесност, а тя идва само от едно място - няма речник по Таро, няма човешки речник такъв.

Всеки разчита на чуждата опитност или на несъзнаваното усещане за такава и гради своите представи върху пясъчни замъци. Доколкото те дават сигурност, аз не зная, но зная едно нещо със сигурност: докато продължаваме да се опитваме да превеждаме езика на Таро "по човешки", няма да се получи връзката между означаемо и означимо. Т.е. конотацията ще липсва. 

Възможно е да е рано за познание, възможно ние да се обременени с премного азови представи за битието, но Таро винаги опровергава този небивал устрем за спокойствие, за сигурност; битието само по себе си е несигурност, като единствената абсолютност притежава смъртта. В своя дълбок онтологичен смисъл, тя е непреводим език, език, на когото не се говори и за който, няма симултанен превод. 

По това си приличат с този на Таро: глалголите обикновено са последни, те са сказуеми, действие, но подлозите отсъстват вече, а битието разчита единствено на непреки допълнения, за да се усети, че все пак, битува в някаква фраза, дори и кратка да е тя. 

Edited by Лиула
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Езиковата система е съоръжение, от което и посредством което могат да се произведат безкрайни лингвистични нишки (или казано на Таро език, комбинации).

Ако потърсим в речника една дума, намираме определения и синоними – т.е. други думи, и тогава търсим тези думи, тези други думи, за да видим какво означават, после от тяхната дефиниция можем да прескочим на трети думи и т.н., потенциално ad infinitum.

Речникът (капацитетът от Таро комбинации, сиреч значения), е както казва Джойс за „Бдение над Финеган“ – книга, написана за идеалния читател, страдащ от идеално безсъние :)

 

Доброто познание на Таро езика трябва да бъде кръгово – то трябва да може да обясни какво означава картата обърната Кралица пентакли, използвайки други карти; в противен случай би било достатъчно да приключим с анализа, да посочим картата обърната Кралица пентакли и да кажем – Ето, това е обърната кралица пентакли. И толкова.

 

Да се твърди, че интерпретацията на дадена комбинация е потенциално неограничена, не означава, интерпретацията да е лишена от обект – от нещо съществуващо (било то човек, хора или конкретна ситуация, върху което да се съсредоточим).

Имам предвид, че често една ситуация има много наброй анализи, но те не са безгранични и не могат да излязат извън лингвистичната обвързаност на картите вътре в самата комбинация. Те винаги се съотнасят към обекта, дори и него да го няма. Но, той остава като сянка, ерзац на самия текст в Таро.

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...