Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл на деня - 29.12.2008г. - 04.01.2009г.


Recommended Posts

Мисъл на деня - 29 декември 2008 г.

”Христос дойде на Земята, обвит в мантията на страданието, затова малцина Го познаха. Хората не можаха да си обяснят как е възможно Христос, Син Божий, да бъде изложен на такива страдания и поругания. Наистина, няма човек в света – в миналото и днес, който да е страдал като Христа. Обаче Неговите страдания се възнаградиха. Няма човек в света, чиито идеи в продължение само на 2000 години да имат толкова последователи, както на Христа.”

Из Героите, УС, 3 ноември 1935 г.

Edited by Моника13
Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 30 декември 2008 г.

”Ще кажете, че миналото на някого не е светло, не може да му се помага. Оставете настрана миналото. Бог не се занимава с миналото на хората, но с тяхното настояще. Красотата на живота се заключва в сегашните разбирания на хората. Христос дойде на Земята да заличи миналото на хората и да отвори път към новото, към Любовта. Тя ще превърне злото в добро, омразата – в Любов.”

Из Земята като училище, УС, 22 декември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 31 декември 2008 г.

”В света иде една нова епоха, в която ще царува една нова Любов. В сегашния свят ще се материализира реалната Любов.”

Из Материална, реална и идеална любов. Категории на любовта, 11-та НБ, 12 декември 1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 1 януари 2009 г.

"Новото в света – това е новият език, а сега влизаме в една нова епоха, която аз наричам епоха на реалното в света, т.е. епоха на сърцето. Когато говорим за Любов, за братство, за равенство, за организиране, ние подразбираме сърцето, реалния свят. Любовта ще управлява реалния свят."

Из Който приеме свидетелството Негово, 14-та НБ, 2 януари, 1938 г.

Link to comment
Share on other sites

Често става спор, дали чувствуване и усещане е едно и също нещо. Чувствуването иде от това, което чувствуваш. Чувствуването е пробуждане на съзнанието. Това, което съзнаваш, е чувствуване. Когато ти съзнаваш, че в твоето съзнание е станала някаква промяна, това е чувствуване. Когато ти нямаш този вътрешен усет, когато не е станало никакво пробуждане на съзнанието ти, ти нямаш никакво чувствуване. Следователно, сърцето е първата стъпка на това чувствуване, на тази промяна. Има два полюса в живота: приятен и неприятен, студен и топъл, светъл и мрачен. Това са полюси, раздвоявания.

Сега, като говоря за раждането, не разбирайте раждането в обикновен смисъл на думата. И апостол Павел казваше: Родих ви в Христа. В Писанието се казва, че Аврам родил еди-кой си, Исак родил еди-кого си. Сега мъжете раждат ли? Често казват, че еди-кой си родил. Не казват, че жената родила, но еди-кой се родил. Думата „раждане“ има двояк смисъл. Какво се разбира под думата „раждане“? Когато някой човек има една идея, с която се занимава, това показва, че той е заченал нещо. Щом тази идея или това чувство се оформи в него, той е родил вече нещо в света. Човек е нещо духовно и това духовното, което излиза от него, е това, което той е родил. По какво може да се познае културата на съвременното човечество, да се види до каква степен на развитие са дошли хората? Културата на съвременното човечество може да се познае от онова, което сега съществува на земята.

Често хората се заблуждават от някои малки външни блага. Всички външни блага, които имаме, не представят нищо реално. Реално е само това, от което ти си организиран. Първата реалност е човешкото сърце. Дойде ли до тази мисъл, човек е дошъл до пробуждане на своето съзнание. Защо трябва да се пробуди съзнанието на човека? Ако съзнанието на човека не се пробуди, той не може да се развива, сърцето му не може да се облагородява. Ето защо в ума на човека трябва да се роди новият департамент, да дойде съзнанието му, да се развие сърцето му, да влезе доброто в него. Доброто е храна за сърцето, от което то правилно се развива и съгражда.

Един ден, когато възвишеното, космическото съзнание се пробуди у вас, вие тогава ще си спомните ясно, как сте излезли от Бога и какви са били първите думи, казани на Адама: Да не яде от дървото за познание на доброто и злото. Какво ще кажете, ако ви кажа, че всички вие сте били в рая и сте получили онази заповед от Бога да не ядете от дървото за познаване на доброто и на злото, която не сте изпълнили? Всички вие гласувахте да дойдете на Земята. Но днес всички се отказвате, че някога сте били в рая, както Адама. Питам, ако не сте били в рая, къде другаде бяхте?

Та казвам: Носете новото съзнание в себе си. И с всички онези противоречия, които имате в душата си, ликвидирайте. Как ще ликвидирате? – С любов към Бога. Отправете се към Онзи, Който ви е дал всички блага, Който е работил с векове за вашето благо, за вашето добро. Отправете се към Него с признателност. Не само това, което имате днес, но Бог е предвидил всичко и за вашето бъдеще, независимо дали ще живеете на земята или ще умрете. Бог е предвидил за вас много хубави неща, всичко е приготвено. Като изучавате свещените книги, като изучавате книгите на вашия живот, ще видите ,че ви очаква нещо велико. Христос казва: „Дето съм Аз, там ще бъдете и вие с мене заедно.“ Това значи да приемете Неговото свидетелство. И тогава ще настане една епоха, че като изучавате Слънцето, звездите, растенията, животните, навсякъде ще намирате смисъл. Като изучавате живота и на младите моми и момци, на старите баби и дядовци – във всичко ще намирате дълбок вътрешен смисъл. Понеже вие сега се намирате в предверието на Царството Божие, отсега трябва да започнете да работите и да прилагате любовта. Работете с любов.

Който приеме свидетелството Негово

Скритият, образен език. Език, който докосва, сърцето и разума. Той бавничко разбулва онези знания, скрити вътре в нас. Учителя ни води към "Ново Небе и Нова Земя". Бавничко се разкрива Нов свят, реален и идеален...

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 2 януари 2009 г.

"Мястото, седалището на Бога не е в човешкото сърце, нито в човешкия ум. То е в човешката душа. Бог живее в душата на човека. Истинската идея за Бога е идеята за човешката душа, Любовта, която живее в човешката душа."

Из И не можаха на това да му отговорят, 7-ма НБ, 14 ноември, 1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 3 януари 2009 г.

"Съвременните хора се нуждаят от вътрешно разбиране на духовния свят. Само така може да се внесе новото в живота. Без него животът на човека е обикновен, еднообразен и слабо продуктивен. Тази е причината, дето обикновеният човек лесно се обезсърчава."

Из Коприненият конец, УС, 15 декември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 4 януари 2009 г.

"Днес всички говорят за нови идеи. Обаче новите идеи не са за всички умове. Както обущата на едного не са удобни за другиго, така и новите идеи не прилягат на всеки ум... Ето защо, когато изнасяте една идея пред хората, трябва да имате предвид няколко условия – пред какви умове я изнасяте и как ще я възприемат. Една идея е ценна за човека тогава, когато приляга на неговия ум. Това значи да има той правилни възгледи за живота."

Из Топлината на Любовта, УС, 12 януари 1936 г.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...