Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Пасажи от Новия и Стария Завет


Guest azbuki
 Share

Recommended Posts

Реших да отворя такава тема, че днес си мислих ето за това:

[И Рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;

но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.

Петър Му рече: Господи, готов съм да отида с Тебе и в тъмница и на смърт.

А Той рече: Казвам ти, Петре, петелът няма да пее днес, докато не си се отрекъл три пъти, че Ме не познаваш.

Петър е този, на който после Исус казва: Ти си Петър и върху този камък (петра) ще построя своята църква. Той е единственият, който, заедно с Йоан, не избягва при залавянето на Исус. Затова пък се отрича от него три пъти, както бива предсказано.

Защо е трябвало да се отрече от Исус три пъти.

Припомня ми на една мисъл от Дънов: Когато Господ много обича някой, праща му Сатаната да го изпита, да види ще издържи ли. Това казва и Исус на учениците си.

Edited by azbuki
Link to comment
Share on other sites

"Защо е трябвало да се отрече от Исус три пъти." Разликата между думите и делата.Защото е лесно да дадеш дума,да обещаеш,да кажеш пред себе си и другите "аз научих това и това и вече живея според Божествените закони",но когато тръгнеш да прилагаш, нещо в теорията се пропуква.И ако не се опитва отново и отново,няма как да бъдеш цялостен.Цитирам Учителя по памет:Мислите,думите и делата да вървят заедно,има ли разминаване,виж го къде е и работи над него. Дали сатана ни изпитва или Бог,не знам,но изпити има по всяко време, за да падне плявата от нас.

Link to comment
Share on other sites

Имам друга теория:

"There are times an urge swells up so fiercely inside, it becomes a taskmaster with a stinging whip. From where does darkness attain such awesome might to consume the power of a G-dly soul?

It is not its own power--for darkness has no power of its own. Darkness is no more than the absence of light, and your soul is pure light.

It is a power G–d has granted the dark on a temporary understanding, so that it may challenge the human soul and awaken its innermost depths.

That is why, as soon as you will stand up and say, "My soul is not the chattel of any taskmaster. I have free will to choose as I please and I choose life!"--before that instant is over, the tyrant inside is no more, as darkness vanishes before the light."

"Има времена, в които един импулс се надига в нас толкова силно, че става жесток господар с жилещ камшик. Откъде тъмнината събира такава огромна сила, за да обземе силата на една божествена душа?

Тази сила не е нейна собствена - тъмнината няма своя собствена сила. Тъмнината не е нищо повече освен отсъствието на светлина, и твоята душа е чиста светлина.

Това е една сила, която Бог е дарил на тъмнината въз основа на временно споразумение - за да предизвика тя човешката душа да събуди най-съкровените си дълбини.

Ето защо, щом се изправите и кажете "Моята душа не е движимо имущество на никой жесток господар, аз имам свободна воля да избирам и избирам живота!" - преди да е изминал и този миг, тиранинът отвътре изчезва, както и тъмнината изчезва пред светлината."

Рави Любавич

Всички ученици на Исус са се разбягали по пътя към храма. Действително, лесно е да се говори само, но кой е бил там? Кой го е изпитал на гърба си?

Също както и предателството на Юда - това са били необходимости, не "грешки".

Edited by azbuki
Link to comment
Share on other sites

Петър е символ на вярата.

Когато идват войници да заловят Иисус, той хваща меч и дори отсича ухото на един от тях. Той е вяра, на която и липсва чистота и познание, насочена към външните форми. За такава вяра не би могла да изгрее Утринната зора, тоест да се роди Новия човек. Ако тази вяра три пъти се отрича от онова, което смята, че познава, то тя три пъти ще навлиза в нови дълбочини към пълнотата си.

Защото само на истинската вяра, която е отражението в сърцата ни на Господа, само върху нея Той може да стори истински храм от нас.

А ние всички все още се опитваме да режем уши...

Това е само мнение, не ми пречат ушите, които не ме чуват. :lol:

Link to comment
Share on other sites

И все пак на Петър за да изгради Христовата църква е била нужна връзката със хората. Ако не се е бил отрекъл от Иисус би бил абсолютната вяра, която колцина биха разбрали. Хората сме едно и всеки има определена саможертва, която трябва да направи.

Link to comment
Share on other sites

Петър изгражда църквата си като част от тялото Христово. Той има нужда от връзка с хората, които са вече част от това тяло или са готови да влязат в него. Той не гради църква за себе си. Тази църква става в света, но не от света. Тя се строи с наддиалектични материали, които строителите получават в душите си само ако са ги отдали на Бога.

Да не забравяме, че основата му е онзи камък, който беше отритнат от земните строители.

Още са ми цели ушите. :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Малко по-различно ги виждам нещата. Петър не е по-различен от другите. Перфекционизма на човека има нужда да бъде унижен, да бъде разбит в собствените му очи, за да може наистина да израстне, за да бъде водач, а не палач. Не да коли и беси, и вини всеки за "прегрешенията" му, както правят криво разбралите духовността и стремящите се към мнимо съвършенство. А да падне на най-ниското ниво, за да види, че и на него е присъщо това, както е присъщо на човешката природа и че И в това е Волята Божия. При следващия си подтик да посочи другия и да му каже "ето, ти сгреши" човекът, минал през тази важна опитност, ще си спомни за себе си и ще се спре. Любовта е над представата за добро и зло, както и Бог.

Когато Петър отсича ухото на един от стражите, Исус сам го спира. Не е точно това символът на вярата. Не в сечта, не в гнева и последвалия страх и отричане, а в сълзите, които Петър пролива накрая, разбирайки какво е сторил.

Edited by azbuki
Link to comment
Share on other sites

О, нима не знаеш ти, че покаянието не е просто дума, не е един удар на сърцето, а процес, дълъг, на структурна промяна, на придобиване (възвръщане) на способността да приемаме Живот...

Че ако не беше Исус способен да го спре, то Петър щеше да е и без това сърце, едва заченало от силата на Словото, освобождаващо с болка мрак из всеки собствен удар...

И казваш, по-инак ги виждаш нещата, пък само в друга форма и на друг етаж постави имената.

Вече съм едноух, другото уше ще си го пазя.

Link to comment
Share on other sites

Колко ли знае този, който не намира смисъл в живота?

Аз не държа да го оборвам, нито държа да съм знаеща или по-знаеща от него.

Edited by azbuki
Link to comment
Share on other sites

Колко ли знае този, който не намира смисъл в живота?

Аз не държа да го оборвам, нито държа да съм знаеща или по-знаеща от него.

Петър се е отрекъл от Исус сред слугите, докато се е греел на един огън с тях :whistling:

Link to comment
Share on other sites

Реших да отворя такава тема, че днес си мислих ето за това:

[И Рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;

но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.

Петър Му рече: Господи, готов съм да отида с Тебе и в тъмница и на смърт.

А Той рече: Казвам ти, Петре, петелът няма да пее днес, докато не си се отрекъл три пъти, че Ме не познаваш.

Петър е този, на който после Исус казва: Ти си Петър и върху този камък (петра) ще построя своята църква. Той е единственият, който, заедно с Йоан, не избягва при залавянето на Исус. Затова пък се отрича от него три пъти, както бива предсказано.

Защо е трябвало да се отрече от Исус три пъти.

Припомня ми на една мисъл от Дънов: Когато Господ много обича някой, праща му Сатаната да го изпита, да види ще издържи ли. Това казва и Исус на учениците си.

Не мисля, че е трябвало, но като че ли не е бил готов за нещо повече и Исус е виждал това.

Link to comment
Share on other sites

Колко ли знае този, който не намира смисъл в живота?

Аз не държа да го оборвам, нито държа да съм знаеща или по-знаеща от него.

Петър се е отрекъл от Исус сред слугите, докато се е греел на един огън с тях :whistling:

Не ми е много ясна връзката между моето изказване и това, което си написала. Когато човек цитира, добре е поне да напише нещо отдолу, от което да става ясно какво иска да каже и по какъв начин то се отнася към написаното. Добре е да прави това, ако търси разговор, а не иска да звучи заядливо.

За мен лично господари и слуги няма (нито някъде съм ги споменавала), така че ми е интересен акцентът на написаното от теб. Пък и сред слугите да е било тоест, това какво значение има за теб? И пак, каква е връзката с мен?

Искрен интерес.

Искрено отговарям:

Колко ли знае този, който не намира смисъл в живота?

Аз не държа да го оборвам, нито държа да съм знаеща или по-знаеща от него.

Ти обаче със сигурност се смяташ за различна от него, което автоматично те дистанцира от такъв човек. Много по трудно е да запазим (да не казвам вярата, че е малко пресилено) ама много от добродетелите си (например) сред хора, с които сме "в един кюп" дето се вика. Това имах предвд - Петър не се е поколебал да извади нож на "явния враг", но сред тези с които дели един огън - се отрича 3 пъти!

Може би разсъждавам малко абстрактно, но нали за това е форум - да има всякакви мнения!

Нищо лично

Поздрави!

Link to comment
Share on other sites

@Станимир: Да, и така е възможно да се видят нещата, но е интересно, че всички ученици са се отрекли от Исус, ако не на думи, то на дела. Разликата е малка. Изключенията са Богородица и Мария Магдалена. Което пък само по себе си е доста интересно.

@Светлата: Нямаш си представа колко спечели коментарът ти от обяснението. Разбирам за "единия кюп", макар и аз да съм в един кюп с хора, които всеки ден отричат Бога. В научните среди се счита за срамно да вярваш в Бог. Тази вечер имаше една среща у нас, на която даже се смееха и забавляваха по тоя повод, че в няколко европейски държави изрисували по автобусите надпис: Няма Бог, няма вина, радвайте се на живота. После се обсъждаше, че никой учен не бил вярвал в Бог, защото си използвал сивите клетки. Наложи се да им цитирам Айнщайн. Те дори не знаеха, че той е вярвал...

Както и да е, опитвам се да кажа, че на мен ми се струва Петър да е бил доста по-напред от това да се води просто от "кюпа" (и кой каза, че слугите точно са символ на невярата и на лошата среда?). По-скоро става дума за цялостния натиск, ефекта от цялостното отричане на делото на Исус и натиска, което това е оказвал върху човека. В случая с отсичането на ухото според мен става дума за криво разбрана вяра (както и църквата я е практикувала) - вярата като фанатизъм, избиващ в агресия към инакомислещите. На ученика е трябвало да стане ясно, че и двете са крайности. Моя интерпретация!

Иначе дистанцията в човешките отношения е нещо полезно - понякога. Това всеки си преценява за себе си.

Link to comment
Share on other sites

Петър е символ на вярата.

Когато идват войници да заловят Иисус, той хваща меч и дори отсича ухото на един от тях. Той е вяра, на която и липсва чистота и познание, насочена към външните форми. За такава вяра не би могла да изгрее Утринната зора, тоест да се роди Новия човек. Ако тази вяра три пъти се отрича от онова, което смята, че познава, то тя три пъти ще навлиза в нови дълбочини към пълнотата си.

Защото само на истинската вяра, която е отражението в сърцата ни на Господа, само върху нея Той може да стори истински храм от нас.

Изящно и точно! Ако има нещо, с което да не съм много наясно в това тълкуване, то е- защо три пъти. Може и да е благословен Петър, та само с три пъти отричане да успее да открие пълнотата си! Може и да го изтълкуваме като отричане и откриване на новото сърце, на новия ум, на новата воля ...

С обикновените смъртни това се случва ежедневно, да не кажем ежеминутно. Или пак три пъти, но зависи какво разбираме под "пъти".

Що се отнася до това- различен ли е Петър от другите, или не- явно е. И какво от това? Учениците са 12! Еднакви ли да са, или различни? И изобщо ... За 12 личности ли става дума, или за нещо друго?

Link to comment
Share on other sites

[И Рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;

но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.

Петър Му рече: Господи, готов съм да отида с Тебе и в тъмница и на смърт.

А Той рече: Казвам ти, Петре, петелът няма да пее днес, докато не си се отрекъл три пъти, че Ме не познаваш.

Петър е символ на вярата.

Когато идват войници да заловят Иисус, той хваща меч и дори отсича ухото на един от тях. Той е вяра, на която и липсва чистота и познание, насочена към външните форми. За такава вяра не би могла да изгрее Утринната зора, тоест да се роди Новия човек. Ако тази вяра три пъти се отрича от онова, което смята, че познава, то тя три пъти ще навлиза в нови дълбочини към пълнотата си.

Защото само на истинската вяра, която е отражението в сърцата ни на Господа, само върху нея Той може да стори истински храм от нас.

А символ на какво е ап.Тома? На неверието? На съмнението?

24. А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус.

25. Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.

26. След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам!

27. После казва на Тома: дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.

28. Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой!

29. Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали.

Евангелие от Йоан, гл. 20

Интересно, че този пасаж се среща само при Евангелието на Йоан.

Аз виждам в апостол Тома човек, който търси пълна яснота и конкретност във всичко важно за него. Но веднъж получил това уверение, за него няма отстъпление назад. Делото на Тома е по-малко известно от това на Петър, може би поради налагането на Рим и Ватикана в християнството.

Ето малко информация за ап. Тома. След възнесението на Иисус Христос и изливането на Светия Дух върху апостолите Тома проповядва в Палестина, Месопотамия и другаде. За проповедта му пред партяните пишат Ориген и Евсевий Кесарийски, за неговата проповед в Етиопия споменава Йоан Златоуст, за благовестничеството му в Индия говорят Григорий Богослов, Григорий Велики и други автори. Първите християни в Индия наричат себе си “християни на святия Тома” и свързват началото на своята църква с този апостол. Тъкмо там загива Тома – наказан със смърт, защото успява да обърне към християнската вяра жената и сестрата на управителя на град Малипуре.

Неверник ли е апостол Тома, както обикновено го наричат в църквата?

Link to comment
Share on other sites

Реших да отворя такава тема, че днес си мислих ето за това:

[И Рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;

но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.

Петър Му рече: Господи, готов съм да отида с Тебе и в тъмница и на смърт.

А Той рече: Казвам ти, Петре, петелът няма да пее днес, докато не си се отрекъл три пъти, че Ме не познаваш.

Петър е този, на който после Исус казва: Ти си Петър и върху този камък (петра) ще построя своята църква. Той е единственият, който, заедно с Йоан, не избягва при залавянето на Исус. Затова пък се отрича от него три пъти, както бива предсказано.

Защо е трябвало да се отрече от Исус три пъти.

Припомня ми на една мисъл от Дънов: Когато Господ много обича някой, праща му Сатаната да го изпита, да види ще издържи ли. Това казва и Исус на учениците си.

Привет azbuki. Ще се опитам да отговоря без претенции, за изчерпателност:

Отричането на Петър е предсказано:

Мат.26:30-35; Марк 14:26-31; Лука 22:34 и 39ст.; Йоан 13:37-38

Мат.26:30-35 -

Към стих - З0 - Марк 14:26-31

Към стих - 31 - Йоан 16:32; (Мат.11:6); Зах.13:7

Към стих - 32 - Мат.28:7, 10 и 16ст.

Към стих - 34 - Мат.26:74-75

Петър се отрича от Исус три пъти - Мат.26:69-75; Марк 14:66-72; Лука 22:55-62; Йоан18:15-18, 25-27

Мат.26:69-75 -

Към стих - 69 - Йоан18:17

Към стих - 73 - Лука 22:59

Към стих - 74 - Мат.26:34

Към стих - 75 - Мат.26:34

Защо е трябвало да се отрече от Исус три пъти.

Припомня ми на една мисъл от Дънов: Когато Господ много обича някой, праща му Сатаната да го изпита, да види ще издържи ли. Това казва и Исус на учениците си.

Тук ни се показва, че човешкото естество е безсилно пред силите на тъмнината. Петър и останалите ученици все още не са били кръстени и изпълнени със силата на Светия Дух.

Римляни 7:18

Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.

Нататък знаем, Петър се покайва и останалото продължава в Деяния на апостолите, но доктрината е изключително дълбока, всичко е много дълбоко свързано и изисква много време :) . Поздравления Азбуки за хубавата тема, надявам се че с времето нещата ще се разгърнат. Това е от мен на първо време.

Edited by Fut
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Римляни 7:18

Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.

Притчи 25:27 Не е добре да яде някой много мед.

Така също не е славно да търсят хората своята си слава.

Притчи 17:28

28. Даже и безумният, когато мълчи, се смята за мъдър,

и когато затваря устата си, се смята за разумен.

Притчи 14:7

7. Отмини безумния човек,

щом си узнал, че той няма разумни устни.

Лука 8:28-33

28. Той, като видя Исус, извика, падна пред Него и каза със силен глас: Какво общо имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Моля Ти се, недей ме мъчи.

29. Защото Исус бе заповядал на нечистия дух да излезе от човека. Понеже много пъти го беше прихващал; и го вързваха с вериги и окови и го пазеха; но той разкъсваше връзките и бесът го гонеше по пущинаците.

30. Исус го попита: Как ти е името? А той каза: Легион; защото много бесове бяха влезли в него.

31. И Го молеха да не им заповядва да отидат в бездната.

32. А там имаше голямо стадо свине, което пасеше по хълма; и бесовете Го помолиха да им позволи да влязат в тях. И Той им позволи.

33. И като излязоха бесовете от човека и влязоха в свинете, стадото се спусна по стръмнината в езерото и се издави.

Матей 17:21 А този род не излиза освен с молитва и пост.

Яков 4:9 Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне на плач и радостта ви в тъга.

Псалми 147:7 Пейте на Господа и Му благодарете,

пейте хваления с арфа на нашия Бог,

1 Йоаново 4:20 Ако някой каже: Обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, Когото не е видял.

1 Солунци 5:18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.

Римляни 2:24

24. Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците.

1 Тимотей 1:15

15. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.

2 Солунци 3:10 Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това: Ако някой не иска да работи, той не бива и да яде.

Притчи 29:20

20. Видял ли си човек, прибързан в работите си?

Има повече надежда за безумния, отколкото за него.

Йов 11:18 Ще бъдеш в увереност, защото има надежда.

Да! Ще се озърнеш наоколо и ще си легнеш безопасно.

Лука 14:26

26. Ако дойде някой при Мен и не намрази баща си и майка си, жена си, децата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик.

1 Тимотей 5:8 Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и от безверник е по-лош.

Притчи 27:22

22. Дори и с черясло да сгрухаш безумния в кутел между грухано жито,

пак безумието му няма да се отдели от него.

Притчи 26:12

12. Видял ли си човек, който се смята за мъдър?

Повече надежда има за безумния, отколкото за него.

1 Коринтяни 13:13 И така, остават тези трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.

Йоан 15:13

13. Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си.

Матей 9:13 Но идете и се научете какво значи писаното: "Милост искам, а не жертви", защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние.

Псалми 51:10

10. Сърце чисто сътвори в мене, Боже,

и дух постоянен обновявай вътре в мене,

Притчи 26:7

7. Както безполезни висят краката на куция,

така е притча в устата на безумния.

Притчи 26:5

5. Отговаряй на безумния според безумието му,

да не би да се има за мъдър в очите си.

Притчи 17:16

16. Какво ползват парите в ръката на безумния, за да купи мъдрост,

когато няма ум?

Притчи 18:6

6. Устните на безумния причиняват препирни

и устата му предизвикват плесници.

Притчи 12:15

15. Пътят на безумния е прав в неговите очи,

а който е мъдър, той слуша съвети.

Притчи 3:12 защото Господ изобличава онзи, когото обича,

както и бащата - сина, който му е мил.

Лука 5:8 А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек.

Притчи 22:11 Който обича чистота в сърцето

и има благодатни устни, царят ще му бъде приятел.

Матей 5:8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

Откровение 22:15 А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.

Лука 23:42 И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си.

Откровение 22:11 Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда; и святият нека бъде и занапред свят.

Притчи 26:4

4. Не отговаряй на безумния според безумието му,

да не би да станеш и ти подобен на него.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Йона 1-12. И той им отвърна: Вземете ме и ме хвърлете в морето и морето ще утихне за вас; защото зная, че заради мене ви постигна тази голяма буря.

Притчи30

21. Поради три неща се тресе земята.

Да! Поради четири тя не може да търпи:

22. поради слуга, когато стане цар,

и безумен, когато се насити с хляб;

Йоан 5:39 Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мен,

40. и въпреки това не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.

10. Както стрелец, който безогледно наранява всички,

така е онзи, който наема на работа безумен, или онзи, който наема на работа скитници.

2 Солунци 3:10 Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това: Ако някой не иска да работи, той не бива и да яде.

Edited by petarstankov
Link to comment
Share on other sites

И как съчетаваш тези двете напътствия? :)

Притчи 26:4

4. Не отговаряй на безумния според безумието му,

да не би да станеш и ти подобен на него.

Притчи 26:5

5. Отговаряй на безумния според безумието му,

да не би да се има за мъдър в очите си.

Link to comment
Share on other sites

2 Солунци 3:6

6. Задължения за ежедневен труд

Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който постъпва нередно, а не по преданието, което сте приели от нас.

2 Солунци 3:14-15

14. И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го, за да не се събирате с него, с цел да се засрами.

15. Обаче недейте го смята за неприятел, а го наставлявайте като брат.

10. Както стрелец, който безогледно наранява всички,

така е онзи, който наема на работа безумен, или онзи, който наема на работа скитници.

2 Солунци 3:10 Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това: Ако някой не иска да работи, той не бива и да яде.

Псалми 12:2 Всеки говори лъжа на ближния си;

с ласкателни устни говорят от двулично сърце.

2 Солунци 2:11 И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа,

Римляни 2:24

24. Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците.

Битие 3:1 Грехопадението

А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?

Йов 21:34 И така, как ми давате празни утешения,

тъй като в отговорите ви остава само лъжа?

Link to comment
Share on other sites

Guest azbuki

Идеята на темата не беше ли да се разсъждава върху пасажите, а не само да се цитира? Цитатите ги има и в книгите...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...