Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли на Учителя за Физиогномия, Френология, Хиромантия, Графология


Recommended Posts

Човешкото лице е кинематограф, върху платното на който всеки момент се пише нещо ново. В очите, в устата, на страните, навсякъде по човешкото лице се пишат все нови и нови добродетели. Понякога устните на човека са червени, някога жълти, някога бледи, някога зелени и т.н. Какво показват тия промени на цветовете? Ония физиогномисти, които разбират дълбоките причини на тия промени, които разбират слънцето, луната и звездите, знаят, защо например цветът на лицето у някой човек е жълт, на друг – червен и т.н. Има един жълт цвят на лицето, подобен на този у светиите, но има един жълт цвят, който се дължи на разстройство на черния дроб у човека. Хора, които страдат от разстройство на черния дроб, от жълтеница, имат жълт цвят, но нито са мъдреци, нито светии. Обаче, приближите ли се към някой светия, от него излиза необикновено благоухание.

Из беседата "Слънцето не ще зайде", НБ IX, 1927 г., том 3 "Праведният"

За коментари могат да се използват темите в Портала: Хиромантия, Френология, Графология

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 29
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Когато искате да живеете един охолен живот, това е животът, който го иска у вас и този живот влияе на задната част на мозъка. Силата има място вътре в мозъка, тя действа странично, над ушите. А интелигентната страна на човека действа на предната част на главата и горната. А когато говорим за ума, в ума влиза и животът, и силата, и интелигентността. Те съставят вече качествата на ума. ОМ значи всичко. ОМ – всички качества на развитие, оттам е взета думата «ум». УМ – ОМ: там е коренът. Когато човек иска животът му да бъде охолен, мисли със задната част на главата. Когато иска да бъде смел, действа със страничната част на главата си. За да разреши въпроса, трябва да действа с цяла: и отзад, и отпред, и от двете страни, и после – отгоре. Ще знаете, някой път вий сте разгневени, чрезмерно възбудени. Някой път трябва да се възбудите – ако нямате препятствия в живота си, страничната част на главата ви ще остане недоразвита, ненормална ще остане, плоска, страхът ще бъде много развит. Затуй, главата ви трябва полека да се развие. Тези центрове, те се наричат: на силата, на волевата сила и те са съединени с дихателната система. Има и друга крайност: тези центрове могат да бъдат много силно развити – тогава се проявява разрушителност у човека, иска да убие, да бие, да покаже, че е нещо.

Из беседата "Живот, сила, интелигентност", МОК VI, 1926-1927, том "Посока и растене", изд."Жануа'98", 2002 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

"Интелигентността, разумността и способностите, с които човек се проявява във физическия свят, се намират на челото. Достатъчно е да погледнете челото на човека, за да разберете доколко той е разумен, интелигентен, способен, наблюдателен, разсъдлив. Някой погледне челото си и казва, че е много умен. Колко е умен? Аз съм правил измервания на челата на българите и намерих, че на височина челото им достига най-много 6–7 см, а на широчина 16–17 см. В тези размери се движи умът на българина. Обаче, важността на нещата не се заключава толкова в големината им, колкото в тяхната организираност. Не е достатъчно челото да бъде много високо и широко. Важно е мозъкът да бъде организиран."

"Някой иска преждевременно да разбере духовните работи. Това е невъзможно. Защо? Челото му е ниско. Той трябва да работи върху ума си, да повдигне челото си и тогава ще бъде готов за духовната наука."

"Дали може"

Edited by Ваня Златева
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

"Най-голямото богатство, което човек има, това е неговото чело. Има разни чела. На някои хора косите им са обрасли даже близо до веждите, имат чело само два сантиметра. Ти със своята мисъл трябва да повдигнеш тези косми. Не да оголее главата ти, но на челото ти не трябва да има никакви косми. Така чрез челото си ще възприемаш знания от умствения свят. Чрез челото ще схванеш какъв е Божественият свят. Челото е Божественият свят. Всеки има една друга област от веждите до долния край на носа. От долния край на носа до върха на брадата е човекът-животно. Ако цялото лице е обраснало, вие нямате животно, но имате един човек в много примитивно състояние. У някои хора тялото им е обраснало с много косми - космати хора. Тези хора са енергични, но косматият човек светия не става. За да стане човек светия, космите му трябва да паднат, само донякъде да има човек косми. Човек не се нуждае от косми по цялото тяло. Тези, малките косми, имат друго предназначение. Вземете житото, то може да бъде до метър или до метър и половина високо. Ако това жито израсне до двайсет-трийсет метра нагоре, какво ще правите с него? Големите косми са като големите дървета. Отгоре на главата е още потребно гористо място. Веждите са граница, която отделя Божествения живот от човешкия. Не искам да се простирам върху подробности, защото се изваждат погрешни заключения. Тънките вежди „гайтанлии" показват фино чувство, интуиция, вътрешно схващане, а пък дебелите вежди показват чувство към материален живот. Има различни форми на вежди и всяка от тях говори за характера на човека. Вие не сте правили изследвания, не знаете какво значи дебелината, например, на веждите. В повестта „Тарас Булба" се казва, че веждите на Тарас Булба били толкова големи, че той трябвало да ги вдига нагоре. Дебелите вежди показват един човек, който е влязъл съвсем в материалния живот. Той мисли за нивата, за житото, за къщата и прочее. Той казва: „Не ми разправяйте за отвлечени работи." И мисли колко крави, колко овце има и разглежда всичко от практическо гледище. Казва: „Жена ми е деликатна кокона, а трябва да е мускулеста."

"Вие казвате: „Човек трябва да бъде здрав." Здравето на човека зависи от лицето. Човешкото лице е най-хубавата книга, която аз зная. Няма по-хубава книга за четене от човешкото лице. Но за да я четете, трябва да бъдете много учен човек и безпристрастен. Тя е красива книга. Не е лошо да изучавате и лицата на животните, макар че са обраснали в косми. Човешкото лице е крайно интересно за изследване, като оставим всичките противоречия. Всяко едно лице представлява цяла една история на ред поколения, които са писали върху него. Стига да знаете, има какво да четете."

Из беседата "Развитие на справедливостта", ООК XIV, 1934-1935, том "Ако говоря" II

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

Музикалният свят е преходен свят между физичния и духовния. Чрез музиката всичко се постига. Без нея не може да се мине в духовния свят – тя е граница между човешкия и ангелския свят. Мястото на музикалния център в човека е на челото, отстрани над веждите. Човек, в когото музикалното чувство е силно развито, на това място има ръб. Челото може да се раздели на три области: горната част е свързана с Божествения свят; средната част е свързана с ангелския свят – там е литературата, поезията, изкуството; долната част е свързана с физичния свят – със света на фактите, на материалната наука. В основата на носа, горе, се намира центърът на формите; до тоя център се намират други центрове: на величината, на тежестта, на реда, на чистотата, на математиката. Тия центрове са разположени в предната долна част на челото.

Мнозина не признават никакви центрове. Те не вярват в научните наблюдения, правени от физионогмисти и френолози. Според някои, човек мисли с целия си ум. Не е така. Мозъкът – орган на мисълта, се състои от много центрове, със специална служба и функция, както отделните органи на тялото. Например, ръцете и пръстите на ръцете са органи, чрез които човек работи. Без тях никаква работа не може да се свърши. В физичния свят формите не отговарят всякога на съдържанието. Например, едно хубаво шише може да съдържа отрова. В ангелския и в Божествения свят не е така. Там всякога формите отговарят на съдържанието. Добрият човек има добре устроена, красива форма на главата; лошият човек има лоша форма на главата. Добрият човек има красив, правилен нос; носът на лошия човек не е красив, има някакъв недостатък. Когато стане песимист, човек започва да гледа на всичко мрачно, всичко му е криво, и носът му се завъртва надолу. Ако е оптимист, носът му има красива, права линия. Когато здравето на човека се колебае, носът му постепенно се стеснява, ноздрите му прилепват, свиват се. За такъв човек се казва, че скоро поп ще му пее. Колкото по-отворени са ноздрите, толкова по-дълбоко и пълно е дишането. Изпъкналите части на носа показват чувствителност. Това са хора на сърцето. Както мисли човек, такова направление дава на линията на носа; чувствата пък определят широчината на носа.

Средство за подобряване, ООК, 1943г.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

"Христос казва: “Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш небесни”. Това не значи, че човек може изведнъж да стане съвършен. Кое дете, като постъпи в първо отделение, може изведнъж да напише буквата А правилно? Много пъти трябва то да пише буквата А, докато най-после се научи правилно да я пише. Като изучавате графологията, виждате, че почеркът на всеки човек отговаря на характера му. Например, немарливият и небрежен човек има небрежен, сбутан почерк. За свое оправдание, той казва: Не е важна външността на писмото ми, нито почерка ми; важен е смисълът. Колкото е важен смисълът, толкова е важна и формата. Формата трябва да отговаря на вътрешния живот, на съдържанието, което човек носи в себе си. Всяко нещо е ценно, когато има форма, съдържание и смисъл, които хармонират помежду си. Може ли да хармонизира силите в своя организъм, човек разполага с магическата тояжка. Това е нужно на съвременния човек. Някой казва, че ако на земята не може да реализира желанията си, ще ги реализира в другия свят. Обаче, той не подозира, че онзи и този свят са на едно място. Те се намират в съзнанието на човека. Когато съзнанието на човека се пробуди, той вижда, че онзи свят е в този свят."

Аз и Отец едно сме

(Неделни Беседи, 20.04.1930 10:00 Неделя, София)

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

"Палецът означава: дръж се с Божествения свят, не презирай Божията воля и ум;

показалецът – бъди чиста и пази правото, което Бог ти е дал;

средният – отсъждай всяко нещо с Божествената мярка,

за да бъдеш винаги справедлива и милостива към всекиго във всички свои действия;

прави това, което искаш и другите да правят на тебе;

безименният – обичай Божествената наука: истината, хубавото и красивото в природата,

в търговията не лъжи хората;

кутрето, или най-малкият пръст, се отнася за търговията и иска да каже:

„Изпридай добре своята прежда и тъчи добре“."

Гърбавата жена , Неделни Беседи, 08.06.1919 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

"В миналото, преди отклонението на човечеството от правата посока на своята култура,

хората са имали много правилни понятия за законите, които направляват растежа на нашия живот.

Този растеж може да се определи математически, с пергел.

Например, взимам пергел и с него най-точно измервам носа на един и виждам, че е 4 см, на другиго е 5 см и т.н.

След това, пак с пергел измервам брадата на един, на втори, на трети и виждам, че всички имат различна големина.

По същия начин измервам челото на един и виждам, че е напр. 3 см, на другиго 4 см или 5 см и т.н.

Ще попитате: "Какво съотношение има тука?"

Има голямо съотношение, защото ако видите, че носът на един човек е къс и широк,

това показва, че енергиите в неговия организъм са в напрегнато състояние

и от най-малкото побутване ще е в състояние да предизвика експлозия.

Ако неговата брада е много широка и дълга, това показва,

че енергията на този човек не е само много възбудена,

но и много активна, затова където мине, той ще произведе разрушение.

От долната част на брадата, тази, която е под носа,

ще се определи каква е човешката воля и как би се проявила тя на физическото поле.

Наблюдавайте това нещо във великите пълководци, в генералите.

***

Размерите на вашия нос ще определят обема на вашите чувства,

дължината на брадата ви - силата на вашата воля,

а височината на челото ви качеството на вашия ум.

Някои казват, ако човек има малко чело, пак може да бъде умен.

Това не е вярно.

Какво отношение имат в геометрията правите линии, острите ъгли и т.н.?

Ако в устата ви се сложи острието на един ъгъл, нали тя ще се разтвори?

Следователно, по отвора на вашата уста ще се определи степента на вашия апетит.

Колкото повече си отваряте устата, толкова по гладни сте.

Ако пък ъгълът е обърнат с острото навънка, това показва, че вие сте в почивка.

Като съдим по това, дали носът е прав, накъде е вдлъбнат или изпъкнал и навън или навътре към челото,

по същия закон се определят и нашите чувства.

Ако носът е широк, сърцето ще има едно състояние, а ако е сплеснат, ще има друго състояние.

Ако вашите устни са тънки или дебели, вашият стомах ще се намира в едно или друго състояние.

Състоянието на вашия стомах може да се определи и по вашите бузи, дали те са вдлъбнати или изпъкнали.

Така че, външният човек е израз на вътрешния. Всяка ваша мисъл се определя на лицето ви.

По лицето ви може да се определя и добродетелта ви - тя е поставена отгоре на устната ви.

Ако очите ви са разногледи в две противоположни посоки, това показва, че във вашето естество има раздвояване.

Ако ъгълът на зрънцето ви е насочен нагоре или надолу, това са две различни състояния.

Ако очите ви са много отворени, това показва, че имате голяма впечатлителност,

а ако са малко отворени, впечатлителността ви е по-малка.

Дали очите ви са по-близо или по-далеч от носа и това има значение.

Очите на всеки човек са поставени от Бога с геометрическа точност.

Всеки човек е направен по скица, която е определена отгоре.

Всеки носи с най-малките подробности на лицето си свидетелството,

което определя не само сегашния негов живот, но и миналия, и бъдещия.

И ако съвременните хора биха могли да четат по тези свидетелства,

по тази Божествена книга на лицето, която всеки носи със себе си, хиляди нещастия биха се избегнали.

***

При някои устните са червени и лекарите казват, че имат повече червени телца.

Тънките устни показват, че си фалирал по чувства, или пък си скъперник.

Някой път момата си прави нарочно устните тънки, свива ги.

Момъкът си мисли, че това е по-добре, защото няма да даде другиму чувствата си.

Тънките устни са едно зло, а дебелите - друго.

Според ръста, трябва да има съответствие между широчината на гърдите, на устните и на челото.

Ако ние носим Божествените идеи в нашия ум, щяха да се създадат поколения по всичките правила на науката и децата щяха да ни обичат"

Старият книжник, Неделни Беседи, 29 юни 1919 г.

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest devashaktika

"Сега главата на човека расте в слепоочната област. Може би, ако така върви, след 200, 300, 1000 години главата в слепоочната област ще бъде много по-широка, отколкото е сега. Следователно, в човека тия култури са турени геометрически. Широчината на мозъка образуваха месоядните животни. У тях широчината на мозъка е по-голяма, отколкото на тревопасните. Дължината на човешкия мозък образуваха тревопасните животни.

Следователно се образува една борба. Широчината е хоризонтална, а дължината има друго направление. Винаги, когато хората имат голяма широчина, те обичат да седят на едно място. Тези хора с дългите глави, те са създали културата. В тях има един стремеж да се преместят от едно място на друго. Всички учени хора, които са изнамерили нещо в света, направили са някакъв прогрес, дължината у тях е по-голяма. А пък онези в изобретенията, главата им е по-широка не само при ушите, но същевременно се развива и в слепоочната област.

...

Как се образувал носът? Известни сили излизат от мозъчните центрове, които са оформили издадеността. Значи, носът се образувал от тази част на човешката глава. Ухото образувало челото. За да излезе навън ухото, умът е действувал, да се отдели ухото.

...

Вие току постоянно мърдате носа, когато сте недоволни. Дотогава, докогато вие си движите носа, вие сте здрав."

Анализи

3 лекция на Младежкия окултен клас,

държана от Учителя на 21 октомври 1938 г., петък, 5 ч. с.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

В бъдеще, ако българите са готови да изпълнят Божията воля, ще им дам известни данни, чрез които да познават добрите от лошите хора. Те се различават по дължината на пръстите, на ръцете, на носа си. Това са научни данни. Например, числото 18 е число на престъпника. То е образувано от 3х6. В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността. Бъдещите хора ще донесат нови мерки. Те ще фотографират човешките мисли и желания. Всичко е явно, не мислете, че това, което става в мозъка, може да се скрие. Затова мислите на човека трябва да бъдат чисти. В новата култура няма да има нищо скрито-покрито. Всички мисли и желания ще бъдат явни. Всеки, който върши престъпления, ще бъде открит.

Преди 25 години направих едно измерване на един войвода, който убил 39 души. Казах му: На лицето ти са изгладени следите от твоите престъпления, но на ръката ти още седят. Тежка е твоята съдба. Затова е казано, че няма нищо скрито-покрита Най-малкото престъпление, което мислиш да направиш, се отпечатва на твоето лице. На ръката също се отбелязва живота на човека. На лицето е отпечатана културата, през която всеки човек е минал. Вие очаквате, като отидете на оня свят, да ви посрещнат тържествено. Въпрос е, дали ще ви посрещнат така. Оттук близките ви раздават жито за вас, но и това не помага. Давид е разбирал това нещо по-добре от вас и казва: Човек трябва да има чисто сърце и чист ум. Човек трябва да се срами от себе си, когато допуща лоши мисли и желания. Мислиш лошо за някого, а се представяш, че мислиш добре. Чисто сърце, чист ум е нужен. Всеки човек е твой брат, или твоя сестра. Ще ги любиш, това изисква новото учение. Това е формулата а + b = с във всичките й степени. Плюсът, като кръст, представя движещото колело.

Излязоха и завтекоха се-НБ

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

"Като ученици, вие трябва да гледате на физическия свят като на предметно учение.

Като изучавате този свят, ще разберете и другите светове. Тогава ще намерите смисъла на живота.

Чрез физическия свят и отношенията си в него, ти изучаваш живата геометрия.

Например, изучаваш отношенията си към къщата, към нивата;

ти напрягаш ума си, правиш изчисления и измервания – развиваш се.

Като изучаваш отношенията си на взимане и даване,

ти пак развиваш ума си, изучаваш геометрията на живота.

Без тази геометрия, ти не можеш да пишеш правилно:

едни букви ще бъдат големи, други – малки.

Големите букви са несдъвкана храна.

По почерка познавате характера на човека.

Който пише дребни, ситни букви, минава за скъперник;

който пише едри букви, е щедър.

Има щедри хора на своето богатство, има щедри на чуждото.

Някой пише едри букви, без да е щедър.

Той не вижда добре, затова буквите му са едри.

На стария ще пишеш писмо с едри букви, на младия – със ситни.

Има една норма в природата, която определя точно,

колко големи трябва да бъдат буквите, с които си служиш.

– Кое писмо е хубаво, добре написано? – От което ти сам си доволен.

– Кога ще бъдеш доволен?

– Когато писмото ти е написано добре, по форма, по съдържание и по смисъл.

При това, всяко писмо трябва да донесе някаква полза на човека.

Ако не донесе някаква полза, трябва да се тури настрана, като непотребно.

***

Някой пише писмо и бърза да го напише криво-ляво, да мине по реда си.

Че изцапал писмото, че го задраскал, той не обръща внимание.

Така не се пише.

Ще пишеш красиво, да предадеш на писмото хубава форма, хубаво съдържане и смисъл.

Ще кажеш, че не всеки човек заслужава такова писмо. Така не се разсъждава.

Ти ще пишеш хубави писма, за да повдигнеш себе си, да създадеш характер.

Ще пишеш за себе си."

Бавни и бързи движения, Младежки Окултен Клас, 8 януари 1932 г., София

Link to comment
Share on other sites

" Има неща, които извън Любовта са непостижими.

Ако искате в този живот да постигнете нещо,

без разумната Божия Любов, то са непостижими работи.

Ако човек започне да става песимист започва да гледа мрачно.

Носът ще се завърти надолу като на граблива птица.

Ако ред поколения хората са искали да знаят тайните на хората,

носът се е издигал нагоре.

Ако станеш много активен – искаш с много да се караш,

носът става гърбав.

Ако добиеш чувство към изкуствата – носът става прав.

Казвам: каквото направление вземе човешката мисъл,

акова направление взема и носът. Всичко се хроникира.

Ако не дишаш дълбоко, носът се сплесква.

Ако започнете да дишате, носът се разширява долу.

Широкият нос долу е здравият нос. "

Усилвайте връзката, Общ Окултен Клас, 20.11.1940 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

"За да разберете живата геометрия, за която говоря,

изучавайте носа, устата, веждите, ушите, очите си.

Например, носът има форма на триъгълник.

Изучете добре своя нос, линиите, формата и големината му,

за да се домогнете до живия триъгълник.

После изучавайте веждите си, да разберете техния произход.

Ще кажете, че веждите са предназначени да пазят очите от прах и пот.

Донякъде това е вярно, но веждите имат и друго предназначение.

Забелязано е, че хора, на които обективният ум е силно развит, имат дебели вежди.

Те са смели и решителни, със силна воля. Чувствата им са груби.

Хора, на които обективният ум е слабо развит, имат тънки вежди.

Чувствата им са деликатни.

Значи, веждите показват, какви са чувствата на човека – груби, или нежни.

Научете се да превеждате външните форми,

да разберете техния дълбок смисъл и предназначение.

Когато носът при основата си е широк, това говори за човек със силно развити чувства.

Когато интелектът се развива, носът се удължава и стеснява.

Какъв нос е за предпочитане: дълъг и тесен, или къси широк?

Носът трябва да бъде добре развит, да има съответствие между широчината и дължината.

Не е ли спазена тая пропорционалност, между ума и сърцето няма хармония.

Носът е барометър. С него се измерват външните и вътрешните условия.

Това е наука, която не може да се даде на хората, защото те нямат още нужната култура.

Ако познаваха тая наука, те щяха да се подиграват едни с други.

Като ви се разсърди някой, ще каже:

Виж си носа, колко е къс, неправилен.

А чувствата ти са много груби, необработени.

В тоя случай, за предпочитане е невежеството,

отколкото знание, което ще ви събори."

Земният и небесният, Неделни Беседи, 01.02.1920 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

"Съвременните хора са изопачили своето верую.

Голяма деформация има в телата и в главите им.

Бялата раса както върви, деформирани са лицата им.

На някои носът е много дълъг.

Не е нужен да е толкова дълъг носът.

На някои носът е къс.

На някои ухото е дълго повече, отколкото трябва.

Ако е за дълго ухо, заекът има много дълго ухо,

като на магарето се е проточило.

Заекът много малък ръст има и от страх да слуша,

като съсредоточавал ума си във въздуха,

пращал кръв в ухото и то е израснало, проточило се е.

Много хора, които се интересуват да знаят човешките тайни,

понеже турят носа си да помирисват,

пращат повече кръв в носа и той е станал по-дълъг.

Дългият нос, той търси тайните, отличен детектив става.

Някой като наблюдава, наблюдава, казвате: много наблюдателен е,

но веждите са станали много дебели, по-дебели, отколкото трябва.

Веждите са граница между Божествения и духовния свят.

Това са антени. Хубавите вежди дават хубаво разположение.

Един човек с дебели вежди, с дебели косми, той е материалист, вярва в парите."

Божественото Слово, Неделни Беседи, 11.04.1943 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

"Работа, учене се изисква от всички.

Съзнателно изучавайте своите прояви и действия.

Изучавайте почерка си, за да видите в какви форми изявявате своите енергии.

Като пишат, някои започват добре, свършват зле:

в началото буквите им са едри, а колкото отиват накрая, стават все по-дребни.

Такива хора в началото са силни, а накрая отслабват; на тях не може да се разчита.

Буквите трябва да бъдат по възможност по-елипсовидни, но не еднообразни.

Всяка форма на буквите трябва да отговаря на енергиите в човека.

Щом има съответствие между формата на буквите и енергиите на човека,

той сам е доволен от себе си и от своя почерк.

Почеркът трябва да е четлив, да не става нужда други да го разчитат.

Като ученици на окултна Школа вие трябва да имате красив почерк.

Ако почеркът ви не е обработен, ще се упражнявате в писане всеки ден от десет до тридесет минути.

Ако на младини почеркът ви не е красив, и на старини ще остане такъв.

Трябва да знаете, че почеркът се отразява върху характера на човека.

Работете съзнателно върху себе си, за да бъдете добри ученици"

Силата на тъмнината и светлината, Младежки Окултен Клас,14.03.1923 г.

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

"Как се познава кога човек живее в Светлината и кога – в тъмнината?

За да отговоря на този въпрос, ще си послужа със следното обяснение.

***

Най-високата точка на Слънцето е зенитът – тогава слънчевите лъчи са най-силни и падат точно перпендикулярно към Земята.

Ако в този момент човек погледне към Слънцето, очите му не биха могли да издържат тази светлина

– те веднага ще се свият, ще вземат елипсовидна форма.

Едновременно с очите той ще свие и веждите си.

Който го погледне, ще каже, че този човек е много сериозен.

Значи сериозният човек живее в Светлината, в деня на Живота.

Наистина, който е роден през деня, когато Слънцето силно грее, той има продълговати очи, не много отворени.

Ако този човек влезе в тъмна стая, той ще напрегне очите си, ще ги отвори, за да различи предметите.

Оттук казваме, че всеки който е роден вечер, той е с големи отворени очи.

Всички хора, които живеят в тъмнина, имат широко отворени очи и вдигнати нагоре вежди.

Когато искат да кажат на човека да бъде внимателен, съветват го да отваря очите си на четири.

Това е пословица, на която липсва нещо, не е съвсем пълна.

Човек трябва да отваря очите си на четири, но вечер, когато е тъмно;

през деня няма защо да отваря очите си на четири.

Следователно тази пословица се отнася до хора, които живеят в нощта.

Ако човек живее дълго време в тъмнина, очите му постепенно започват да изпъкват навън.

Хора, на които очите са силно отворени и изпъкнали, са много груби.

Студът, градът, снегът, сланата се дължат на тъмните сили в Природата.

Омразата, завистта, злобата – изобщо всички отрицателни чувства се дължат пак на тъмните сили в Природата.

Ако очите на някой човек са изпъкнали, но елипсовидни, не много отворени,

това показва, че той е роден в тъмнина, но има желание да влезе в Светлината.

Той разбира грубостта си, но се въздържа, стреми се да прояви своята мекота.

Някои хора са родени в тъмнина, но живеят в Светлина, работят за своето смекчаване;

други пък са родени в Светлина, но живеят в тъмнина, работят с грубите сили на Природата"

Силата на тъмнината и светлината, Младежки Окултен Клас,14.03.1923 г.

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

"Като ученици на окултна школа, вие трябва да изучавате окултните науки.

Някой се оплаква, че нямал знания, не могъл да чете по ръката. Това е лесна работа.

Ще прочетеш няколко съчинения по хиромантия и ще научиш нещо.

Важно е интуиция да имаш. Тя помага при окултните науки.

Виждаш една река, знаеш, колко е широка, не знаеш дълбочината й.

Взимаш един камък, хвърляш го и определяш дълбочината на реката.

Интуицията е камъчето, което хвърляш. Тя помага при разрешаване на трудните задачи.

Човешкото сърце е река, на която първо трябва да знаеш дълбочината, а после широчината.

Линията на сърцето в човека има дълбочина и широчина, които трябва да се изучават.

Тая линия върви в обратна посока на умствената.

Линията на живота определя границата на любовта, върху която е построен Божественият свят.

Казваш, че Бог не съществува. Докато имаш палец, Бог съществува за тебе.

Отрежат ли ти палеца, Бог престава да съществува.

Значи, палецът е Божественото в човека.

Той трябва постоянно да се движи.

Заболееш ли, движи палеца си."

Закон на вярата и любовта, Общ Окултен Клас, 13.04.1932 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

"Очите ви не трябва да играят.

Знайте, че когато ви гледам, ни най-малко имам намерение да ви обискирам.

Когато погледна очите ви, ще мисля за вашата Мъдрост;

когато погледна ушите ви, ще мисля за вашата Истина;

когато погледна устата ви, ще мисля за вашата Любов;

когато погледна ръцете ви, ще мисля за вашата Правда, с която работите;

когато погледна нозете ви, ще мисля за вашата Добродетел.

Ще си създадете един идеал. Никаква нечиста мисъл не трябва да имате.

И само когато заличите вашите форми, у вас ще се зароди онази идеална Любов,

която ще даде образците на новата Любов и на новия Живот.

*

Чистотата е една необходимост за сърцата ви.

С тази Чистота ще започне Любовта. Любов не може да има без Чистота.

Затова искам очите ви да бъдат прозрачно чисти, ясни и меки, а не мътни.

Мътните очи показват развален стомах. Неспокойните очи показват, че нервната система

и умът не са чисти. На всинца ви погледът трябва да бъде чист, ясен, мек, изразителен, интелигентен."

Беседа за младите, Съборни Беседи, 25.08.1922 г., Търново

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

"Защо едни пръсти са по-големи, а други - по-малки и защо палецът е отдалечен?

Когато ръката рече да действа, всички тия пръсти се събират и палецът идва отгоре да им помогне;

човек хваща рало или каквото и да е друго оръдие и работи.

В едно общество, което е създадено, да речем, като ръка, едни могат да бъдат търговци.

Малките пръсти, това са търговците, ние ги наричаме базиргяни, съвременни практични хора;

безименните пръсти, това са хора на културата, на науката;

средните - на правосъдието и политиката;

показалците - на религията и на личния живот;

палецът - на Божествения свят, разумното у човека.

Всички тия пръсти трябва да се съединят и да действат.

*

Всеки ден, когато погледнете вашите пръсти, помислете за вашите отношения, за отношенията на Любовта към Мъдростта.

Палецът представя Божественият принцип,

който трябва да се употреби за благото на всички велики хора, на цялото човечество;

показалецът - за религията и личния живот;

средният пръст влага правото и политиката в полза на човечеството,

разбира лошавините на живота и създава законите;

безименният влага културата;

кутрето - материалните облаги.

Палецът е готов да се самопожертва и казва на другите пръсти:

"Ако се съедините вие четиримата, ще ви подкрепя и аз и работата ще бъде свършена".

Някои оратори, когато говорят, вдигат и махат ръце, па и аз вдигам и махам ръка към вас. Защо? -

С това казвам на всинца ви да намерите отношенията на Любовта към Мъдростта,

да познаете вашите права и задължения към вашите близки,

да намерите и приложите великите принципи на тази Божествена наука за благото на обществото, за повдигане на младежта.

И така да подобрите икономическите си условия: да има масло, зарзават, жито, плодове - всичко в изобилие.

Ето това означават пръстите на ръката."

Мировата Любов, Съборни Беседи, 19.08.1919 г., Търново

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

"Сутрин, като стана, посрещам себе си. Имам известни правила. Аз никога не ставам с левия крак.

Ще подигна крака си, ще кажа на десния си крак: „Бъди тъй добър да ми услужиш.“

Казвам и на левия: „Ще бъдеш тъй добър да ми услужиш. През този ден услужвайте си.“

После дам наставления и на пръстите си.

На палеца казвам: „Ти си свързан с Божествения свят – бъди снизходителен, помагай в живота навсякъде.

На другите пръсти им казвам: „Слушайте вашия баща каквото ви каже.“

На всеки пръст давам разпореждане какво да прави.

На показалеца казвам да бъде благороден в постъпките,

на средния пръст казвам да бъде справедлив.

На слънчевия казвам: „Хубаво ще се обличаш, красив ще бъдеш, добре ще пееш, добре ще свириш.“

На малкия казвам: „Добре ще вършиш търговските си работи.“

Като наредя тях на работа, дам разпореждане и на очите, на клепачите си как да мигат.

След като дам разпореждане на всичките си удове, аз, човекът, отивам при Бога да се представя.

Казвам им: „Имам един Баща, когото вие всички трябва да обичате,

Когото вие не познавате. Той е по-добър от мене.“

Казват: „Искаме ние да Го видим.“

Казвам: „Ще Го видите с мене заедно.“

Като се върнем, всички са доволни, казват:

„Много добър баща имаш, за пръв път виждаме такъв баща.“

*

Та, ние, съвременните хора, седим и мислим за оня свят,

мислим за своята святост, мислим за своята добрина.

За онова, което Бог ни е дал, ние не го ценим.

Ти не оценяваш ръката си, за която колко хиляди години взела, докато Бог създаде ръката.

Ти може да оцениш каква голяма услуга ти прави всеки пръст.

Ако осакатиш показалеца, знаеш ли колко много ще изгубиш?

Ако осакатиш показалците в двете ръце, ще изгубиш всичкото благородство.

Ако осакатиш палеца, ще изгубиш волята си.

В старо време, когато искаха да накажат един престъпник, който бил упорит, отсичаха палеца му.

И той изгубва волята си.

Като станеш сутрин, ако искаш да уякчиш волята си, най-първо подвижи палеца си.

Показалеца, и него ще движиш.

Ако се отреже средния пръст, ще изгубиш проявата да бъдеш справедлив.

Ако се отсече слънчевият пръст, ще изгубиш чувството си за хубавото.

Това е издънка, един резултат на целия човек не само, [но и] на цялото човечество,

но и на всичкото битие вътре да изпълняват волята Божия."

Три вида любов , Общ Окултен Клас, 22.05.1940 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

"Питам: Знаете ли вие да напишете първата буква на доброто?

Можете ли да напишете първата буква на Любовта?

Не е достатъчно само да ги напишете, но красиво да ги пишете.

Някой ученик прави големи усилия, но не може да напише буквите. Ще кажете, че това нищо не значи. Не е така.

Графологията определя характера на човека по неговия почерк. Графолозите изучават буквите, техните линии, форми, ъгли

и по тях четат характера на човека. Например, по начина на написаната буква „М“, графологът определя щедър ли си, или не;

мек ли си, или не; предаваш ли нещата точно, или ги изопачаваш; умен ли си, или глупав.

– „Може ли само по една буква да се каже толкова много за човека?“ – Може.

В една буква се крият големи подробности за човешкия характер. Това вижда само оня, който работи в тая област.

Ако буквите са надебелени в основата, те говорят за твърд, упорит човек. Много естествено,

неговата упоритост се отразява върху почерка. Той пише буквите и ги надебелява в основата.

Вътрешното налягане в човека не може да не предизвика надебеляване на буквите.

Който не е упорит, пише тънки букви и без надебеляване.

Някой пише с по-едри, обемисти, широки букви, а друг – с тесни, заострени и по-малки.

Първият човек по характер е разположен, мек, а вторият – сприхав, гневлив.

Това е наука на образите. Малцина познават тая наука и си служат с нея.

Учителите, които не са изучавали графологията, не могат да си представят

как е възможно по почерка на човека да съдят за неговия характер.

Достатъчно е да се вгледат в почерка на учениците си,

да видят как се отразил характерът на децата върху него. Наука е това!"

Контректното в Любовта, Утринни Беседи, 24.01.1937 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

„Вие изучавали ли сте човешкото лице с всички тънки, деликатни оттенъци по него? На кое място на лицето, например, и с кои черти се изразява добродетелта? Тя има точно определено място на лицето на човека, както и точно определени черти. Обаче, според степента на развитието й, тя заема по-голямо или по-малко място в лицето на човека: колкото е по-малко мястото, което добродетелта заема в лицето на човека, толкова и той е по-малко добродетелен. И обратно: колкото е по-голямо мястото, което добродетелта заема в лицето на човека, толкова и той е по-добродетелен. Това не се отнася само за добродетелта, но и за всички останали велики добродетели. Например, и Любовта, и Мъдростта, и Истината, и кротостта, и въздържанието, и милосърдието – всички имат свои определени места върху човешкото лице. Днес човешкото лице е съградено благодарение на всички тези добродетели, които са действали едновременно. Всяка добродетел съгражда свои специални мускули и органи върху човешкото лице.

По същия начин се създали и другите органи по лицето на човека. Когато интелигентността е дошла в човека, тя започнала да строи и създава свои органи. Силите, чрез които се изразява човешката интелигентност, човешката мъдрост, създали носа и ушите. Силите, енергиите, чрез които се изразява Любовта създали устата на човека. Когато Истината дошла в човека, тя казала: Аз ще съградя очите, веждите и клепачите. Най-после дошъл и разумът, който създал челото на човека.“

Из Сам с ума си – НБ, 9 януари 1927 г.

Link to comment
Share on other sites

„Сега, като наблюдавам живота на съвременните хора, казвам: Да излиза дим от комините им, разбирам, но да излиза дим от устата и носовете на хората, това не разбирам. Сега и жените се състезават с мъжете в пушене на тютюн, като казват, че това изразява равенство между половете. Жените по този начин искат да придобият свобода, да се приравнят с мъжете. Ще видите сега съвременната жена си реже и косите, иска да има къси коси, като мъжете. Обаче, откакто жените взеха да си режат косите, у мъжете се яви желание да оставят косите си да растат, да станат дълги. Значи, сегашната мода е жените да носят рязани коси, къси, а мъжете – дълги коси. Човек трябва да знае защо иска да отреже косата си и защо да я пусне дълга. Ако човек е събрал много магнетизъм в себе си, добре е да отреже косата си, това е даже здравословно за него. Късите коси придават повече електричество в организма. Например, когато войниците отиват на война, отрязват косите си, да проявяват повече смелост. И наистина, тогава войниците се бият по-добре, те са по-войнствени, по-неустрашими. Обаче, щом природата е покрила главата на човека с коса, тя знае защо прави това. Разумните същества, които са взели участие при създаването на човека, на всеки негов косъм по главата и лицето са написали известно правило, известен закон. Много от западните народи се бръснат, стрижат, но затова се забелязва един упадък в техния морал. Те са добри, морални, докато не се засегне техният личен интерес, засегне ли се интересът им, и моралът отстъпва. Истинският морал включва в себе си главно общочовешките интереси. Морал, който обхваща в себе си само личен интерес, той е преходен морал, осъден на загиване. Такъв е моралът на съвременните културни европейски народи. Той се яви като резултат на сегашното християнство, което създаде особени наслоявания в умовете на хората.“

„Който бръсне брадата си, трябва да внесе нещо меко, деликатно в характера си. Който е мекушав, нека остави брадата му да расте, тя ще внесе твърдост, устойчивост в характера му.“

Из Сам с ума си – НБ, 9 януари 1927 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
Guest Дриада

Ако твоите пръсти горе са конусообразни, ти ще имаш един характер.Ако са троскообразни, т.е. възлести, ще имаш друг характер.Конусообразните пръсти какво означават?Хиромантистите знаят.Може да прочетете хиромантията.Първото най-външно членче на пръста, определя умствения живот на човека.Второто членче на пръста определя неговите чувства.А пък третото членче определя силата му, тялото му, материалното.Значи тези кости и мускули са материалът, който съответствува на тия неща.После, зависи и от това каква е формата на първото членче.Ако вляза в подробности, вий ще се забъркате.Ако кажа общи неща, ви е по- ясно.Пръстът може да е конусообразен, но има много потънкости.При тази конусообразност да се разгледа какъв е строежът на на кожата.У всички пръсти строежът не е еднакъв.У някои кожата е с квадрати или с триъгълници, петоъгълници, шестоъгълници и прочее.Това са специални работи.

После, като се обърнете на вътрешната страна, вие ще видите, че у някои линиите са отворени, а у някои затворени.У някои линиите са подобни на охлюв, а у някои са построени другояче.Кои са били причините?Те са били разумни причини.Хората с охлювообразните линии са затворени в себе си.Те са скрити, не са отворени.Охлювообразните показват как се е създала вселената, те са още в едно космично състояние.

Сега вие ще кажете:Какво отношение има това, което ви говоря към живота?Ръката е резултат на миналото.Вашата ръка отпреди хиляди години е създадена.Сега с тази ръка трябва да направите нещо.

Добри проводници 42-лекция ООК,17.07.1940г.Наука за живота

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

На всеки човек предстои задачата да намери своето място и своето предназначение.Щом намери своето място и предназначение, той ще намери и смисъла на живота и ще започне да развива своите дарби и способности, които ще му донесат онова щастие, да бъде доволен от себе си и от окръжаващата го среда, а също и окръжаващата среда да бъде доволна от него.Като не разбира богатството, което му е дадено, човек казва:"Какво имам?"Как какво имаш?Ти имаш пет пръста.Ако си пианист, какво ще правиш без един пръст?Ако ти липсват и двата или и трите пръста, какво ще правиш без тях?Един пръст за пианиста струва даже милиони.Ще кажете,че ще свирите с един пръст.Аз не бих желал да свиря с един пръст.От един пръст ще излезе само един тон.Като дигне показалеца си нагоре, човек показва своята личност, своето достойнство.Той казва:"Аз съм човек, имам гордост, имам достоинство.Аз съм човек, който мисли"Когато дигне втория си пръст, човек иска да каже, че в него има чувство на справедливост, той прави разлика между добро и зло.Като дигне безименния си пръст, с това човек показва, че има чувство към красивото и великото в живота, има вкус, може да се облича.Малкият пръст пък показва, че човек има отношения с хората, знае как да се обхожда с тях.Асо няма малкия си пръст, човек не би знаел как да се обхожда, нито със себе си, нито със своя ближен.Всеки човек, който не се отнася добре със своя ум, със своето сърце, със своето тяло, неговия малък пръст започва да се деформира.Ако човек не се учи добре, не мисли правилно, не знае как са се облича и не цени хубавото и красивото в света, безименния му пръст започва да се деформира.Ако човек не постъпва справедливо, деформира се средния му пръст.И най- после, ако човек не оценява своето достоинство, това, което Бог му е дал, деформира се палецът му.А онези, които не любят Бога, деформира се палецът им.Значи палецът е свързан с чувството на любов към Бога.Показалецът- с достоинството.Средния пръст-със справедливостта.Безименният- с наука, музика, изкуство.Малкият пръст с правилна обхода.Тъй щото , като дигне човек ръката си нагоре, трябва да знае, какво да прави.Ще започнеш от палеца си- с любовта, която ще приложиш в своя личен живот.После ще я приложиш в справедливостта, в науката, в своите материални работи, в къщата си, във всичко, което вършиш.Всичко ще правиш с любов.Каквото правиш, учиш ли, обличаш ли се, всичко трябва да правиш с любов.Любовта трябва да бъде като подтик в живота ти.Само тогава живота има смисъл за тебе.Прави ли човек нещо без любов, това е робство, това е мъчение.

И ще бъдеш блажен 08.01.1939г."Любовта дава живот"НБ1938-1939г.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
 • Create New...