Jump to content
Порталът към съзнателен живот

„Връзката с Атлантида“ – наследството на една цивилизация


Palma
 Share

Recommended Posts

Това е минисериал, от пет части

допълнение към

" Господарите на времето - Седемте предсказания на маите"

и "Окото на Хорус - Училище за мистерии"

от Фернандо Малкун

ВРЪЗКАТА С АТЛАНТИДА

ПЪРВА ЧАСТ

Това е историята на една цивилизация,

която опознала всемира посредством това шесто сетиво, което всички ние притежаваме,

но малко знаем да го използваме, интуицията.

В разцвета на тяхната култура, използвайки интуицията,

открили седем универсални закона, които регулират вселената.

Това им позволило да я разберат, като едно единство и цялостност.

Съвременният човек организира реалността посредством разума си.

Фрагментира и анализира, вади заключения,

превръща ги в определения, от които съставя енциклопедии.

Това разкъсване на реалността не позволява на човекa

ясно да види смисъла на съществуването си.

За това вижда реалността като несправедлива и несъвършена,

резултат от един Бог, който съди и наказва.

Познаваме мистериозни места и необясними факти

от гледната точка на признатата история.

И ще открием информация, разказвана от антични писатели,

която отива по-далеч от аргументите на физиката.

Атлантите, използвайки своята интуиция, са разбрали,

че всемира функционира управляван от седем основни закона.

Абсолютното и вечно изпълнение на тези закони

позволява тяхното функциониране да бъде перфектно.

Целта на тези закони е да ръководят сътворението и организират вселената.

В училището за еволюция на децата на създателя.

Организират развитието на чистото съзнанието произтичащо от Него.

Посредством серии от преживявания и опит, които водят към мъдростта,

и разбирането, че всичко произхожда от любовта.

Организират пространството и измеренията с реалността

в която съзнанието намиращо се в едно тяло, придобива опит.

Определят продължителността на всеки експеримент, който преживяваме,

времето на всичко, което е съществувало,

съществува или ще съществува. Седемте закона ръководят

чистото съзнание, произлизащо от

Бога към материята. С цел да придобие опитност, която

позволява придобиване на мъдрост. Разбиране за Универсума и мир.

Те се отнасят за всичко проявено и съществуващо на всички нива,

вибрации, измерения и реалности.На всичко проявено,

във всичките светове, физически или материален,

психически, ментален, астрален и в духовният свят.

Регулират процеса, който се живее, за да се разбере малко, по-малко,

всичко съществуващо и начинът, по който функционира.

Познаването на седемте закона потвърждаването, че те се прилагат върху всичко,

което правим, мислим и си представяме. Позволява да разберем как

функционира Универсума. Защо сме тук, на къде сме се отправили?

Да разберем,че универсалното единство е от основно значение

да приемем неговата божествена перфектност.

Това помага на човека да разбере сам себе си дори в своята рационална

и фрагментирана форма за получаване на информация.

С опознаването и разбирането на седемте закона можем да разберем

правилата на играта, която играем в този свят и можем да се освободим

от невежеството. Непознаването на тези закони предизвиква страданията.

Но това не означава, че не

бихме могли да ги научим.Страдаме, защото от незнание вървим против тези закони.

Става въпрос за процес на еволюция, който е с различно времетраене

за всеки индивид и който е перфектно начертан от Създателя.

През дълги периоди и много преживявания научаваме закон след закон, изкачвайки

пирамидата на духовната еволюцията.

Седемте основни закона са точни, вечни и непроменими. ръководят процес на трансформация

и трайна промяна винаги към по- високо съвършенство за всички живи същества

в техните многобройни съпреживявания и експерименти.

Нищо не може да съществува извън тези

закони, защото вселената би се разруши. Това означава, че нещо дори

да изглежда абсурдно и несправедливо, също е според законите,

които управляват процесите на трансформацията и израстването на човека.

Всичко, което съществува е перфектно, има някаква цел и специфична функция.

Според атлантите, живота е божествената искра, оживяваща всичко съществуващо.

Атлантите разбрали, че живота е вечен,

за да може съзнанието да еволюира. Преминавайки през различни

преживявания, добивайки мъдростта която позволява да се разбере, че

абсолютно всичко съществува от любов.

Тези разбирания са наследството ни от една изчезнала

цивилизация - връзката ни с атлантите.

първа част можете да изтеглите от :

http://nanoset.net/torrent/28/6/112916/La%...atlante%2001x05

Edited by Моника13
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

ВРЪЗКАТА С АТЛАНТИДА

ВТОРА ЧАСТ

Връзката с Атлантида свързва миналото, настоящето и бъдещето.

Дава ни информацията, как да си възвърнем изгубеният рай, в който те са живели.В това търсене ще видим и други истории, които сочат с точност съществуването на една цивилизация, която можем да наречем.

АТЛАНТИДА

Днес можем да търсим в миналото, където не са съществували научни доктрини, отговори за времето в което живеем.Свещенниците на атлантите са изучавали седемте закона в които се съдържат маханизмите на вселената.

В основата на пирамидата на Седемте Универсални Закона се намира Природният закон.Toй въздейства върху физическите тела на всички живи същества.Върху плътността на материята, където се намират най-ниските вибрации във вселената,

дава форма на телата. Проявявайки перфектността на природата

в разнообразието на живота. Законът на приридата е една автоматична програма

от божествен произход съдържаща се в генетичният код на всеки вид.

Организира различните тела, определя колко време ще са полезни тяхните функции,

и механизмите за тяхната репродукция, поддръжка и защита. Оформя един гигантски жив организъм, който се нарича Вселена. Всяко същество има своето ниво на съзнание което експериментирва в едно материално тяло. Телата съдържат съзнанието, което изпробва живота. За да разбере замисъла за Вселената в един процес на еволюция към перфектноста и мъдростта, който продължава в много въплъщения.Предавано по наследсто чрез генетичният код на всеки вид, съществува едно автоматично програмиране наречено Инстинкт, който не се нуждае от съзнанието, за да съществува. Неговата основна функция е да създава, поддържа и пази живота. Контролирайки всичките жизнени процеси. Автоматичната реакция на инстинкта е проста и бинарна Създадена, за да не позволи съмнението в междинни позиции. Във всяко тяло, организирано от Природният закон се въплътява едно съзнание което се развива в последователен процес на учене, който се нарича – Живот.

Всички индивидуални съзнания минават по същият път към мъдростта,

но се намират на различни нива на еволюция.

Човекът се учи и развива само свързвайки се с други хора.

Ценното в живота е в отношението към другите живи същества, а не във вярата.

Със Закона за Природата, Създателя проектира разнообразието на вселената.

За да еволюира съзнанието.В различни раси, на различни места и климат.

Изложени на различни ситуации и култури, да опознаем контраста на разнообразието. Различни, хора с различно ниво на съзнанието се държат по различен начин. Така се създават връзките, от които се учим.Само посредством тези връзки с другите еволюира съзнанието. Така се проявяват различните личности които развиват изкуството, науката,индустрията или пробуждат революциите и социалният хаос. Инстинктите организирват автоматичните отговори на телата, които приютяват тези съзнания, за да функционират перфектно.Когато едно живо същество нарушиЗакона на Природата,чувства болка или се разболява.

Това нарушение е разрешено от един от по-висшите закони с цел за поучаване.

Поражда се болка или процес на разрушение, което намалява жизнената сила на организъма и качеството на живота.

В първите нива на еволюцията се развиват първични личности, за да изживеят процеси, които да развият съзнанието.

Реакциите им на тези нива са почти тотално инстинктивни и агресивни.

Това наранява връзките им с останалите и създава страдание.

При опитите да се избегне страданието се развива съзнанието.

Едно развито съзнание, владее автоматичните инстинкти и няма агресивно поведение към другите.

Така започва да действа от Закона за Хармонията. Закон, които е по-висш от този за природата. Целта на живота е да ни покаже това, което не знаем

посредством собственните ни преживявания във физическото тяло,

живеем за да се научим, за да бъдем удостоени

Универсалната Мъдрост.

Втората част на филма е тук:

http://nanoset.net/torrent/22/1/115296/La%...atlante%2002x05

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

ВРЪЗКАТА С АТЛАНТИДА

ТРЕТА ЧАСТ

23e.jpg

Съществуват цикли и ритми, свързани на различни нива за

индивидите, планетата и вселената като детството, зрялост и старост,

деня и нощта, фазите на луната сезоните и знаците на зодиака.

Тези цикли синхронизират промените между активност и почивка,

за да може енергията да бъде възстановена на всички нива

да възникнат движенията, които позволяват еволюцията.

През една такава смяна на циклите, която се случила преди 12 900 г.

В края на ледниковата епоха станал световен потоп.

Тогава изчезнала цялата съществуваща цивилизация, наричана днес Атлантида.

Земята се върти около слънцето

за 365, 25 дена.Слънчевата система обикаля около Алциона,

централното слънце на Плеядите в голям цикъл от 25 920 г.

И всички заедно обикалят около центъра на галактиката.

В един цикъл от 220 мил. години. Това са циклите на Вселената,

регулирани от Закона за хармонията.

Тези големи цикли създават събития от мащаб, който засяга цялото човечество

разтърсващи планетата, пораждащи промени, подобни на потопа

с който изчезнала цивилизацията на Атлантите

за да даде ход на новият цикъл и актуалната цивилизация,

която ще наречем Арийска.

Атлантида изчезнала заради промените,

от края на ледниковата епоха от плейстоцена. В края на голямата обиколка

на слънчевата система около Алциона.

В този момент слънчевата система

се намира в края на Риби точно преди да навлезе в новата ера на Водолей.

Почти по средата от започването на Новото време,

отчитано от световния потоп и изчезването на атлантите.

Актуалната цивилизация на Арийците сега излиза от 12 960 години тъмнина.

Намира се в точката на

Галактическото Зазоряване.

В момент на преход, който дава начало

на една Нова Ера на Хармония и Мир.

През която през следващите

12 960 г. ще процъфтява.

Цикъл подобен на деня и нощта, но от по-голям мащаб

който създава необходимите промени за да позволи еволюцията

на човека и цялото човечеството

като едно цяло.

http://nanoset.net/torrent/27/29/118422/La...atlante%2003x05

Edited by Palma
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

ВРЪЗКАТА С АТЛАНТИДА

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

В центъра на Атлантическият океан,

приблизително преди 12 900 г.изчезнала Атлантида.

не са намерени развалини от нейните градове,

разполагаме само с описания, които дават форма на легендата

от хора, които използвайки интуицията си ни разказват как са живели,

вярванията им, технологичното и психичното ниво, което са достигнали.

Основавайки се на тези източници, пресъздадохме, неоткритият остров

и неговата столица - Посейдонис.

Елате с нас в това пътуване към сърцето на изгубената цивилизация

от която произхождат нашите знания.

Най-старото описание на Атлантида е направено от Платон е роден

около 427 г. пр.н.е. на остров Егина, южно от Атика.

Произхожда от царско-жреческия род на Кодридите и на големия атински

законодател Солон, който посетил Египет през 590 г. пр.Хр.

Получил тази информация от египетските свещеници.

Пресъздаването, което ще видим се основава на това описание.

И информацията събрана от изключителни личности,

които имат достъп до Акашиевите Хроники.

Там се складира паметта на природата

съдържа целият опит, минал и настоящ на всичко и на всеки един индивид

от тази планета.

Всяко живо същество е потопено в едно море от енергия.

Намира се винаги в контакт

с ритмите и хармонията с цялата енергия

на Универсума, но много малко хора осъзнават за това.

Ясновидците използват способности, които са скрити във всички

човешки същества. Могат да долавят канали,

които са различни от петте традиционни сетива.

Събития, които се случват в различно време и пространство,

съхранени в Акашиевите Хроники.

Едгар Кейси, известен пророк и лечител един от ясновидците,

който ни е оставил най-много информация за Атлантида.

Друга ясновидка, която е оставила информация за Атлантида

е Елена Блаватска, написала през 1877 "Разбулената Изида"и "Тайната Доктрина"

Тя е твърдяла, че книгите й се основават на един религиозен труд,

който произхожда от Атлантида, наречен "Книгата на Дзиан".

Десет острова в средата на

Атлантическият океан където живяла Четвъртата коренна раса или четвъртото ниво

от развитието на човечеството. Потънали във водите на Атлантика преди 12 900 г.

Разполагаме още с твърденията на Чарлс Уебстер и Герхард Шмедлинг,

Използваме също текстовете,

написани от Тот - Атланта от Изумрудените Таблици.

Цялата тази информация,получена по психичен начин

заедно с историческите данни дадени от Платон

ни позволяват да опишем изгубеният свят на Атлантида,

да го извадим от водите на несъзнателното, където е потопен.

http://nanoset.net/torrent/24/7/121750/La%...Atlante%2004x05

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

ВРЪЗКАТА С АТЛАНТИДА

ПОСЛЕДНА ЧАСТ

През 10 900 г. пр.Хр. Световният потоп разрушил една цивилизация, която процъфтявала 25 920 години.

Цивилизацията на атлантите. 25 920 години — това е времето, за което слънчевата система

прави една цяла обиколка около галактическото централното слънце, днес тази обиколка се нарича

Прецесия на равноденствията. Един голям цикъл от 25 920 години време достатъчно,

за да може човечеството да оформи една социална структура, позволяваща на човека да развива

познанията си за вселената.В края на този период оформената структура се разрушава дава възможност

за нов път на развитие нова организация за получаване на опит нови начини на разбиране за вселената.

ВРЪЗКАТА С АТЛАНТИДА

Законът за еволюцията позволява изкачване в нивото на развитието, когато вече е научено,

всичко от предното ниво. Човекът, който достига четвърто в развитието на съзнанието

се е научил да контролира своите инстинкти и поддържа отношения на хармония, уважение и толерантност.

За да напредне човек в еволюцията, трябва да се промени. Трудностите съществуват,

за да се постигне малко по-малко разбирането, което води към намирането на големите истини.

Този закон борави с грешките, които се допускат, когато се използва свободната воля,

като инструмент за трансформация.Трудните условия се повтарят в живота докато се поучим от тях.

Законът за еволюцията се проявява в неприятните ситуации в живота, в болката и страданието,

в страхът и всичко, което виждаме като несправедливост и беда.

Позволено ли е на човека да нарушава законите и хармонията в природата?

Унищожавайки природата, предизвиква появата на болести, епидемии и бедствия.

Развързва неравновесието, абсурдите, хаоса, създава ситуации, противни на висшите закони.

Допуска интригите, войните, насилието и омразата. Безпорядък и разногласия разлагат обществените системи,

сдруженията и семействата. Закона за еволюцията използва противоположностите. Противопоставянето на

идеи, вярвания, навици, култури, чувства и емоции. По този начин принуждава човешките същества

да преоткрият равновесието. Когато разберат и признаят, същите закони, които са нарушили.

Само когато плуваме срещу течението на една река можем да познаем силата й. Една сила може

да бъде измерена само ако й се окаже съпротива. Всички трудни условия през, които минава човека

са части от неговата съдба, от които научава, това, което не знае. Съдбата, това са преживявания, през

които трябва да премине съзнанието, за да разбере законите и същността на универсума.

Това е учебен материал необходим за получаване на научна степен, за универсална мъдрост.

Всяка ситуация, колкото и трудна да изглежда, има някаква поучителна задача. Трудностите ни се поднасят,

за да бъдат преодолявани.Те ни дават разбиране, което е част от процеса ни на духовна еволюция.

Всичко, което е тежко и трудно е част от съдбата ни. Това, което трябва да научим.

Намираме се в закона за еволюцията, когато разберем, че проблемите са възможности за придобиване

на знание. Щом ги преодолеем, разбираме и уважаваме поучителните ситуации.

Съществуват хора, които се намират на ниско и примитивно еволюционно ниво.

Те все още нямат развити усещания за останалите и са тотално невежи за Вселенските и Човешките закони.

Те изпълняват една важна функция в еволюцията. Създават трудните ситуации,

от които се нуждаят останалите, за да познаят и разберат законите.

На едно по-високо ниво се намират индивиди, които вече са развили чувствителност, но все още не познават

Вселенските закони. Интересуват се от останалите повече, отколкото от самите себе си.

Те винаги се опитват да се намесят в живота на другите вярвайки, че правят добро.

На още по-високо ниво се намират индивиди, които вече са научили законите и

зачитат личният избор на останалите. Не се наместват, разбират, че винаги се случва

необходимото за еволюцията. Предоставят информация, която да послужи на другите

да помогнат сами на себе си и да проникнат на нива с по-голямо удовлетворение. Виждат останалите,

като същества намиращи се на различни нива в духовната еволюция. Не обвиняват никого и приемат проблемите

като възможности за получаване на знание. Животът е един процес на трансформация,

в който първо се развива чувствителността. След това малко по малко, се опознават Законите на Вселената.

Разбирайки, че всичко случващо се е част от един процес на еволюция и не е нито добро, нито лошо.

Това беше едно вълнуващо пътуване, за да докажем легендата за

изчезналото общество на атлантите, да ги преоткрием посредством

свещените книги на много култури. Да разберем, че тяхното научно

и религиозно наследство е организирало началото на шумерите и египтяните.

Да разберем, че Вселената има цикли на които е подчинено човечеството

и социалните структури.Да възприемем тази форма

за разбиране на живота като един процес в еволюцията,

към разбирането на Универсума, толерантността и любовта.

http://nanoset.net/torrent/8/14/125106/La%...Atlante%2005x05

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Има един уникален документален филм за Атлантида "Legend of Atlantis". Филма е на английски. За съжаление няма български субтитри, но си струва да се гледа.

Legend of Atlantis part 1 - Dawn of the Gods

http://video.google.com/videoplay?docid=3660252526123033330&ei=Oy9xS5bKEoi62wK14uDWBg&q=legend+of+atlantis#

Legend Of Atlantis part 2 - Secret Brotherhood

http://video.google.com/videoplay?docid=3660252526123033330&ei=Oy9xS5bKEoi62wK14uDWBg&q=legend+of+atlantis#docid=7003582090498984499

Legend of Atlantis part 3 - Secret Prophecies

http://video.google.com/videoplay?docid=-6387615476786092490&ei=GzBxS83yCYyM2AKVnpTWBg&q=Legend+Of+Atlantis+part+3#

Legend of Atlantis part 4 - Return of the Lightmasters

http://video.google.com/videoplay?docid=-632443226758156662&ei=NjBxS92rDo-M2AK8uMnJBg&q=Legend+Of+Atlantis+part+4&view=3#

Legend of Atlantis 5 - Battle of Armageddon (1of2)

http://video.google.com/videoplay?docid=-632443226758156662&ei=hTBxS-DRKYm62wLy36ngBg&q=legend+of+atlantis+4&view=3#docid=-6793517579438435676

Legend of Atlantis 5 - Battle of Armageddon (2of2)

http://video.google.com/videoplay?docid=-1477588402887109490&ei=zTBxS93ZDpfk2gK03eHEBg&q=legend+of+atlantis+5&view=3#

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...