Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Упражнения за свързване с Бога


Recommended Posts

Щом станеш сутрин, седни на леглото, не трябва да се обличаш, тъй както си, седни и веднага отправи ума си към Него като едно невинно дете. Поблагодари на Бога, че си станал, че Господ има да ти каже много работи. Може би една, пет секунди си помисли и след това се обличай. Стани тогава и ти ще бъдеш весел.

том Прав път, беседа Ще направим жилище стр. 244

Упражнения за връзка с Божественото

Това упражнение ми направи много силно впечатление с думите, които съм подчертала. Може би защото съдържа в много синтезиран вид смисъла на връзката ни с Божественото, която, пораствайки малко позабравяме и заместваме с желанията си.

Какви упражнения за връзка с Божественото, както и опита си с тях, можете да споделите?

Link to comment
Share on other sites

Щом станеш сутрин, седни на леглото, не трябва да се обличаш, тъй както си, седни и веднага отправи ума си към Него като едно невинно дете. Поблагодари на Бога, че си станал, че Господ има да ти каже много работи. Може би една, пет секунди си помисли и след това се обличай. Стани тогава и ти ще бъдеш весел.

том Прав път, беседа Ще направим жилище стр. 244

Упражнения за връзка с Божественото

Това упражнение ми направи много силно впечатление с думите, които съм подчертала. Може би защото съдържа в много синтезиран вид смисъла на връзката ни с Божественото, която, пораствайки малко позабравяме и заместваме с желанията си.

Какви упражнения за връзка с Божественото, както и опита си с тях, можете да споделите?

като едно невинно детое означава да изгониш мислите си, които те отдалечават от невинността.

да седнеш в леглото си означава да не мърдаш, както си легнал и да не отваряш очи.

да благодариш на бога означава наистина да благодариш на бога.

Господ има да ти каже много работи означава да се отдадеш на сутрешната интуиция.

Link to comment
Share on other sites

:thumbsup: Точно!

"Господ има да ми каже много работи" - измества вниманието на събуждащия се ум от личните планове, приготвени вчера върху ситуациите днес, както и да го подтикне да преосмисли на свежа глава плановете от вчера.

Link to comment
Share on other sites

След това се направи следното упражнение: Двете ръце съединени над главата в остър ъгъл. Те три пъти слизат до главата и се издигат и след това се спущат бавно надолу като обливане. След упражнението Учителят каза: Първото движение се свързва с думите: „И това е Живот вечен да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил“. Второто движение се свързва с думите: „Ако думите Ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и Аз ще ви се изявя“. Третото движение има връзка с думите: „Аз Съм Пътят, Истината и Живота“. При всяко едно от тези три движения мислено се изговаря съответният стих.

Пребъдване

Edited by Моника13
Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Всеки да пожелае това, към което душата му се стреми

Единство и общност- 28.07.1928 - ООК

Упражнение на връх Мусала.

Всички прави, наредени шахматно и обърнати с гърба към слънцето. Така наредени, всички сядат на земята, с крака поставени напред. Ръцете се издигат бавно над главата, при което се изговарят следните думи:

Уповавай на Господа с всичкото си сърце!

Бавно спускане на ръцете, от двете страни на главата, с изговаряне на думите:

Уповавай на Господа с всичкия си ум!

Ръцете продължават да се спускат отстрани на тялото, по краката, до пръстите долу и бавно се издигат над главата, в първото положение, с изговаряне на думите:

Във всичките си пътища познавай само Него и Той ще оправи стъпките ти.

В това положение, седнали, левият крак се подгъва под десния. Дясната ръка се поставя на коляното и се чете „Добрата молитва и 91 Псалм“.

След това десният крак се подгъва под левия. Левият крак си остава напред, лявата ръка се поставя на коляното. В това положение се изговарят думите:

Да се съединят любовта, вярата и надеждата в сърцето ни и да се прослави Господ в душите ни.

Да се съединят вярата, надеждата и любовта в сърцето ни и да се прослави Господ в душите ни.

При същото положение се изговарят и следните думи:

Ще служа Господу с ума си, със сърцето си и със силата си. Ще ходя в пътя Господен с любовта си, с вярата си и със силата си. Ще познавам Господа в живота си с душата си, със сърцето си и с ума си.

'''Сега, съсредоточете се в себе си и всеки да пожелае това, към което душата му се стреми.'''

Размишление.

източник

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Упражнение за през тази година:

Започнете първо правилно общуване с физическия свят. Като станете сутрин, помислете 5, 10, 15 минути за всички добри хора по лицето на земята. Добри в пълния смисъл на думата. Те са ученици. Съзнанието на всички добри хора е всякога будно на земята. Те имат пълнота в себе си. И те мислят за добрите хора. Всички добри хора мислят един за друг. Има ги навсякъде, по цялата земя. Нека тази мисъл мине през вас.

След като тази мисъл мине през ума ви, тогава вдигнете мисълта си нагоре - помислете за ангелите и за още по-издигнатите същества, които са завършили своята еволюция на земята; те са извън земните сфери, извън земния живот. Ангели, архангели, серафими, херувими, сили, власти, началства, духове - ще си представяте тези същества като образци на интелигентност от най-висше естество, на чистота и доброта.

И най- после помислете и за Бога като израз на мисълта, която обхваща всичко в себе си. Той е над всичко отгоре.

Най-малкото

Link to comment
Share on other sites

Най-силно впечатление ми направиха думите:

Господ има да ти каже много работи.

Във всичките си пътища познавай само Него и Той ще оправи стъпките ти.

Като станете сутрин, помислете 5, 10, 15 минути за всички добри хора по лицето на земята. Добри в пълния смисъл на думата. Съзнанието на всички добри хора е всякога будно на земята. Те имат пълнота в себе си. Всички добри хора мислят един за друг.

След като тази мисъл мине през ума ви, тогава вдигнете мисълта си нагоре - помислете за ангелите и за още по-издигнатите същества, като образци на интелигентност от най-висше естество, на чистота и доброта.

И най- после помислете и за Бога като израз на мисълта, която обхваща всичко в себе си. Той е над всичко отгоре.

Винаги съм имала чувството, че един объркан живот много бързо може да се поправи, човек да влезе в Пътя, където вратите се отварят пред него и всичко необходимо е предварително уредено. Ето го метода, даден в едно изречение:

"Във всичките си пътища познавай само Него и Той ще оправи стъпките ти."

:sorcerer:

Edited by kuki
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...