Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Що е хармония?


Иво
 Share

Recommended Posts

Що е хармония?

Думата хармония идва от древногръцки и онзначава разбирателство, съгласуване, свързване в едно цяло. По това време терминът означава също комбинация от контрастни елементи: например висока и ниска нота в музиката. В Средновековието думата означава едновременно звучене на два тона, а през Ренесанса на три. Хармония в древногръцката митология е богиня на разбирателството.

Във вътрешен план, обикновено под хармония разбираме емоционално равновесие и душевен мир. Често свързваме думата с радост, спокойствие, лекота, приятелско отношение, обич, слънце, светлина. Това е антипод на противоречието, тъгата, омразата, гнева, караниците, тъмнината...

Но дали Хармонията всъщност не се проявява във вечното равновесие межу ин и ян, светлината и тъмнината, радостта и скръбта, богатството и бедността? Ето и думите на Мъдреца:

"Докато вие не любите Бога, докато не виждате Бога и в красивата, и в грозната мома еднакво, ако не виждате красивото, Бога – в греха и във всички пертурбации, които стават на Земята, и ако във всичко, което става в света, не виждате Бога скрит, вие не сте дошли още до хармонията на живота."

И още:

"Хармония, хармония трябва!... Необходимо е да се възстанови тя в душите ви.... Когато имате хармония в ума си, в сърцето си, във волята си, всичката ви работа върви... Добрият Живот – това е Божествената хармония.

Първият ключ на хармония вътре в Живота това е Любовта... Божествената Любов е хармония.

Хармонията е тази, която носи Новия живот."

Бъдете в хармония със себе си

Що е хармония според вас? Как се поддържа и създава хармония? Какви са законите на хармонията?

Кой човек е хармоничен? Какви са неговите качества? Познавате ли такива хора? Опишете ги?

Коя връзка е хармонична? Кое семейство е хармонично? Коя група е хармонична?

Кое общество е хармонично? Кое движение и практика са хармонични?

Коя музика е хармонична? Кои думи са хармонични? Коя картина е хармонична?

Как определяте? Моля споделете своя опит и дайте примери от личния си живот или на приятели около вас.

Link to comment
Share on other sites

"Каквито и други способности и сили да притежавате, никога няма да имате пълен успех, ако не се научите да бъдете вътрешно хармонични.

Вземете например магьосник, който се готви да извърши магически обряд: той облича церемониалните си роби и с меч или магическа пръчица в ръка стъпва в магическия кръг, който току що е начертал. Но ако хармонията не царува в него, той не само, че няма да успее да постигне желаните резултати, но ще бъде в значителна опасност. Дори ако е изключително силен, духовете няма да изпълняват волята му, ако в него няма хармония. Най-великите магове знаят това много добре: те никога няма да започнат да изпълняват магически обряд, ако не са в перфектна хармония с Небето и Цялата Вселена. Много вещери и магьосници си мислят, че е достатъчно да знаят формулите, за да получат нужните резултати. Всъщност, те не биха могли да са на по-погрешен път.

Така те разтварят широко вратите си за атака от всякакъв вид зловредни същности. Нищо не може да бъде истински ефикасно, ако няма постигнат вътрешен мир и това стига много по-далеч от въпросите на магията. И така – много от нещата, които вие правите, се вършат в дисхармония! Например, целувате жена си или децата, или приятелите си, докато се чувствате тъжни, разтревожени или пълни със съжаления. Дори и най-важните ви задачи са предприемани в състояние на дисхармония: нищо чудно, че те успяват толкова рядко!

Първото нещо, което трябва да направите сутрин, когато се събудите, е да се настроите към вибрацията на Всемирната Хармония. Едва след това може да закусите, да говорите на децата си, да ги целувате и обличате или да се приготвяте за работа. Когато отивате на гости на някой, първата ви мисъл трябва да бъде: “Нека мир и хармония царуват в тази къща!” Но не се залъгвайте – малцина са хората, които се сещат за това. Те влизат и преди да се усетите, посяват раздор между съпругата и съпруга или между родителите и децата! Ако обърнете внимание на хората на улицата или в магазините, навсякъде, дори в училищата, първото нещо, което ще ви направи впечатление е тяхната липса на хармония. Как въобще е възможно учителите да учат учениците си при подобни условия?

Законите на Хармонията са най-възвишените закони във Вселената. Мислете за това, медитирайте и наблюдавайте реакциите си, вижте в какво състояние сте, докато правите каквото и да е. Тогава ще разберете защо, в определени случаи, се проваляте или нямате добри резултати. Дори когато възнамерявате да направите нещо добро, ако нямате вътрешна хармония, доброто, което се надявате да извършите, няма да има нужните условия да се прояви. Никога не трябва да предприемате каквото и да е, ако сте в дисхармония и това се отнася с пълна сила най-вече за създаването на деца! Родителите трябва да са изключително внимателни относно този акт: ако когато се сливат, за да създадат дете, те не са в хармония, после цял живот ще съжаляват, защото самият ад ще се прояви чрез това дете. Хората са склонни да отделят дни и месеци, за да се подготвят и да постигнат всичко друго в живота, но да отделят една минута, за да се хармонизират, за тях е прекалено много. Те си мислят, че вече са готови.

Хармонията е ъглов камък на всички успехи, на всяко Божествено постижение. Въвеждането на хармония в съществото ви трябва да стане ваше основно занимание. Само при това условие може да започнете да постигате определени задачи, резултатите от които ще бъдат плодотворни и вечни. За постигането на хармония са нужни колосална сила на съзнанието, концентрация и колосално количество работа! Но, веднъж постигната, чудовищно мощни сили са на разположение на адепта за доброто на човечеството. Не чувствате ли как цялата вселена, всички природни сили се съгласяват с това, което казвам? Ако имате добър, проникващ поглед ще видите, че Цялата Природа потвърждава и се подписва под моите думи.

Съществува Свят на Хармония, Свят, от Който са дошли всички цветове, звуци, парфюми и вкусове. Аз съм бил в Този Свят. Преди години Небето ми даде привилегията да вкуся от Тази перфектна Хармония: бях изтръгнат от тялото си и ми беше дадено да чуя Хармонията на Сферите. Никога не съм преживявал нищо подобно на това по интензивност и богатство. Няма нищо, с което да мога да го сравня. Беше толкова красиво, така Божествено, че чак се уплаших. Уплаших се от цялото това величие, защото чувствах цялото си същество до такава степен разширено, че чувствах как се разтварям и дезинтегрирам в Космоса. Така, че аз прекъснах преждевременно този екстаз и се върнах обратно на Земята. И сега, разбира се, съжалявам! Но поне за няколко секунди, аз чух и видях, преживях вибрацията на Цялата Вселена. Скали, дървета, звезди, планини, океани и слънца, всяко живо същество, пееха заедно в такава Величествена Сюблимна Хармония, като че … но не! Това не може да бъде сравнено с каквото и да е във физическия свят. Аз се уплаших! Защото беше толкова мощно, толкова интензивно, че ако продължеше само още няколко секунди и щях да бъда дезинтегриран. Небето ми даде тази опитност, за да си имам представа каква е истинската Небесна Хармония. Питагор, Платон и много други философи са говорили за тази Хармония, но колко от тях действително са я преживели?

Сега, дори само спомена за това преживяване е достатъчен, за да изпълни душата ми, да поддържа, усилва и подхранва духовния ми живот. Стига ми да знам начина, по който е устроена Вселената, как всичко вибрира в Хармония, в акорд с Волята на Космическата Интелигентност, от Която всичко живо, всяко същество е получило своята собствена лична нота, своя глас. За съжаление, ние не можем да бъдем свидетели на това, как Създателят акордира и хармонизира своите творения. Но на мен ми стига само да помисля за това, за да се намеря в състояние, което е отвъд всякакво описание. Повярвайте ми, нямам намерение да ви заблуждавам. Небето слуша думите ми и би било смъртоносна грешка да лъжа пред лицето на Небесата. Пред лицето на Всевишния, пред всички сублимни интелигенции аз ви казвам следното: аз съм слушал Музиката на Сферите. Можете да ми вярвате или не, както желаете, това няма никакво значение за мен, но аз смятам, че това е една от най-редките привилегии, която едно човешко същество може да получи...

Не мисля, че този текст има нужда от обяснение, всичко е пределно ясно. Просто трябва да помните какво съм ви говорил за хармонията: Ако живеете, за да постигнете хармония в себе си и да я разпространите около вас, няма да има нужда да работите върху развиването на всяко отделно качество и добродетел. Сега, за пръв път ви казвам, че не трябва да се опитвате да работите върху придобиването на отделни добродетели, защото това е метод, който изисква прекалено много време! Един цял живот няма да ви стигне и докато работите върху едно качество, какво ще правите с останалите? Целият ви живот ще мине в опити да станете търпеливи, или толерантни, или внимателни, и всички останали качества ще бъдат пренебрегнати.

Така, че повтарям: не се фокусирайте на едно или друго определено качество. Концентрирайте се само върху хармонията и тя ще накара всички останали качества да разцъфтят. Това е моят подход – аз не се занимавам с никакви качества сами по себе си – не правя опити да стана щедър или търпелив, или приемащ. Просто не си струва труда. Би било загуба на време. Аз се интересувам само от установяване на хармонията и от собствен опит знам, че това ми позволява да проявя също и всички останали качества, тъй като хармонията ме кара да бъда интелигентен, мъдър и разбиращ. Опитайте се да бъдете мъдри или мили, когато вътрешният ви живот е в бъркотия: няма начин да успеете! ..."

Mихаил Иванов, Бонфен, 27 август,1970

Горните прекрасни редове са само няколко бисера от книгата на Михаил Иванов (ученик на Учителя) "Хармония"! Може да бъде намерена в български превод в ел. библиотека спиралата.

Link to comment
Share on other sites

Благодаря за хубавата тема. Доста сте поизчерпили обясненията :) с първите постове още.

Постигам хармония, когато овладея емоциите си. Познавам себе си-и добрите и лошите си качества. Признала съм си ги и съм ги приела. :feel happy: В различни ситуации различни качества са ми необходими и ми служат-доброто и лошото ми помагат да уча уроците си...

...Нищо не може да бъде истински ефикасно, ако няма постигнат вътрешен мир и това стига много по-далеч от въпросите на магията. И така – много от нещата, които вие правите, се вършат в дисхармония! Например, целувате жена си или децата, или приятелите си, докато се чувствате тъжни, разтревожени или пълни със съжаления. Дори и най-важните ви задачи са предприемани в състояние на дисхармония: нищо чудно, че те успяват толкова рядко!

Първото нещо, което трябва да направите сутрин, когато се събудите, е да се настроите към вибрацията на Всемирната Хармония. Едва след това може да закусите, да говорите на децата си, да ги целувате и обличате или да се приготвяте за работа. Когато отивате на гости на някой, първата ви мисъл трябва да бъде: “Нека мир и хармония царуват в тази къща!” Но не се залъгвайте – малцина са хората, които се сещат за това. Те влизат и преди да се усетите, посяват раздор между съпругата и съпруга или между родителите и децата! Ако обърнете внимание на хората на улицата или в магазините, навсякъде, дори в училищата, първото нещо, което ще ви направи впечатление е тяхната липса на хармония. Как въобще е възможно учителите да учат учениците си при подобни условия?

няколко бисера от книгата на Михаил Иванов (ученик на Учителя) "Хармония"

Какво значи-Да се настроя на вибрациите на Всемирната хармония? - Да не губя връзка с Първата Причина, при всякакви обстоятелства. И при добри, и при лоши условия да запазя Вярата си и вътрешния си Мир. Така Вселената ще ми помага да разбирам причините и да вървя към Светлината.

Защо да съм недоволна, че навън е мрачно, или, че е много топло?... Приемам го за прекрасно и се вглеждам в това, което ми носи... с благодарност... :wub:

Link to comment
Share on other sites

Ето и нещичко от Учителя за хармонията:

Като влезете в този свят, заблуждавате се от външността на хората, казвате: „Колко е здрав човек.“ Здравето съществува на единствената база, че има хармония в мислите, хармония в чувствата и хармония в силите на човека, в неговия организъм. Не можем да бъдем здрави, ако няма хармония в ума ни, ако няма хармония в чувствата ни, ако няма хармония в действията ни – три елемента, необходими за здравето. Щом не мислиш правилно, на тона ти липсва едно трептение. Щом не чувствуваш правилно, липсват две трептения, щом не постъпваш правилно, три трептения липсват на тона ти. Щом на един тон липсват три трептения, става пропукване и съдържанието на този тон изтича. Тогава имате кухи тонове, черупки без съдържание.

Музикален живот

В борбата се цели свобода, а виделината има за цел тъкмо това – да ни направи свободни. А под думата „свобода“ се разбира Божествена хармония в нашите мисли и желания, да се уреди всичко в света, т.е. всеки да бъде на своето място; всеки да използва условията, които се крият в неговия мозък, в неговото сърце. Съвременните учени постоянно теглят мозъците на умрели хора за разни изследвания. В мозъка, именно, се отбелязва човешката мисъл. Той е градина. Каквато е почвата в човешкия мозък, такива ще бъдат и неговите мисли.

Виделината е един живот на Божествена хармония, и само човек, у когото има тази хармония, може да изпита величието на виделината. Виделината е един разумен елемент. Съвременните физици казват за светлината: „Ако се срещнат светлини от два противоположни полюса с различни дължини и вибрации, те се неутрализират и тогава се образува тъмнина“. Същото е и с виделината. Мъжът е единият полюс на виделината, жената – другият. Събират се, за да образуват една Божествена хармония. Те ще образуват такава хармония, ако дължините на техните вибрации са еднакви. Тогава се създава у нас чувството любов; тогава ние усещаме разширение на ума, на сърцето. Но непременно двамата трябва да произвеждат виделина. Като казва: „Вие сте виделината“, Христос подразбира всички други. Когато казва: „Аз съм виделината“, Той подразбира: „Аз и Отец Ми“.

Виделината

А въ закона на хармонията се изисква онзи, който работи, той трѣбва да работи отъ любовь и работата, която свършва, да нѣма погрѣшка, да е хубава. И за тази работа нищо не му плащатъ. И за тази работа той е и слуга, и господарь.

Сега азъ съмъ говорилъ толкозъ време за любовьта. Какво нѣщо е любовьта? Любовьта е най-голѣмата хармония, която сѫществува въ свѣта. Ти като влѣзешъ въ любовьта, нѣма да знаешъ какво нѣщо е да страдашъ. Страданието е извънъ любовьта. Човѣкътъ на любовьта, за всѣко едно страдание пари дава. И като дойде страданието, приятно му е, на четири му се отварятъ очитѣ за едно страдание. Любовьта ходи да търси страданието и пари дава. Гледашъ любовьта, като хване страданието, то стане на скѫпоцененъ камъкъ. Всичкитѣ безобразни работи на скѫпоценни камъни обръща. Отъ първо качество направя нѣщата. Но човѣкъ трѣбва да разбира закона.

Законът на божествената хармония

Link to comment
Share on other sites

Добре, от хармонията следва подобрение на всички качества и способности, действия и живот.

Но, как да се хармонизираме по този подход от горе надолу?

Link to comment
Share on other sites

Мисли за хармонията

:3d_041:

“Сега във вашите умове се явява въпросът как може да се оправи тази дисхармония. Може – ще насочите ума си към Бога, ще знаете, че Той е Великата хармония и само за Него ще мислите.

Няма да мислите за Бога като за някой стар белобрад дядо, а ще мислите за Бога като за Велика хармония, в която всичко живо отдава вниманието си на Него.

Не се старай да схванеш какъв е Бог, каква е формата Му, а мисли за Него като за Велика хармония и веднага ще ти стане леко.”

"Като говоря за Любовта, подразбирам, че тя предшества хармонията, а хармонията създава условия, за да се прояви тази велика Божествена сила, която, като дойде, внася здраве, а здравето внася хармония.

Външната хармония дава условия за Любов, Любовта дава Живот, Животът – здраве, а здравето внася вътрешна хармония у нас. Така че хармонията отвън се формира вътрешно."

Из "Влиянието на хармонията в живота", Беседа от книгата Великата Майка,

Издателство Бяло Братство, 2006 г., ISBN-10.. 954-744-068-3, ISBN-13.. 978-954-744-068-5

(С благодарност към Ася_И, която е извадила тези мисли.)

Link to comment
Share on other sites

Хармония е, когато вътре в мене, всяко нещо си е на мястото. Хармония е, когато в мен няма нищо излишно и нищо липсващо. Как разбирам, че съм постигнал хармония? Разбирам, защото не изпитвам нищо, което да ме притеснява, нито да ме тревожи, никаква празнота, никакво неудобство или неудовлетворение. Разбирам, защото усещам единствено спокойствие, ненатрапчива радост и приповдигнато настроение. Разбирам, защото в такъв момент няма нищо, което да наруши равновесието ми. Разбирам, защото не изпитвам нужда от нищо, защото имам достатъчно, защото имам всичко. Разбирам, защото всичко е тук и сега, в този момент, който раните от миналото и тревогите за бъдещето не могат да нарушат. Разбирам, защото се чувствам спокоен и сигурен, вечен и непоклатим. Разбирам, защото всичко е изпълнено с изобилие от тишина. Разбирам, защото тя ме кара да се чувствам богат, да се чувствам жив, да чувствам, че съм.

Link to comment
Share on other sites

Добре, от хармонията следва подобрение на всички качества и способности, действия и живот.

Но, как да се хармонизираме по този подход от горе надолу?

Здравейте,много полезно ми беше да прочета мненията и цитатите в тая тема.

Дали заради работата ми,свързана с много хора,ядове и зависимости или по друга някаква причина,но и при мен понякога излиза на дневен ред въпроса от горното мнение на Божидар Зим.

Ето вчера се събудих и макар да бях спала добре, без кошмари или някакви проблеми,вчерашния ден определено беше по-някакъв начин дисхармоничен при мене.

В 10.00 трябваше да отида на курс по паневритмия,но го пропуснах,защото усетих,че не успявам да се хармонизирам.

Захващах едно,друго,но не вървеше.Денят си беше минорен и разбалансиран.

Не в драматична някаква проява,а просто така.Реших да не предприемам нищо и просто да оставя нещата да се случват,но и да не позволя да ме превземат.Вместо да отклонявам вниманието си в нещо зареждащо,както съм правила друг път,вчера реших да се самонаблюдавам и да си анализирам.Почетох,писах,срещнах се с приятели за празника.

В късния следобед усетих как малко по малко нещата се наместват.Като в мнението на Станимир.

Нямах провокация и ми е интересно от къде дойде това усещане за дисхармония,но го оставих да си отиде.

А вие как се справяте в подобни случаи,когато ви навестят?

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Хармония е, когато вътре в мене, всяко нещо си е на мястото. Хармония е, когато в мен няма нищо излишно и нищо липсващо. Как разбирам, че съм постигнал хармония? Разбирам, защото не изпитвам нищо, което да ме притеснява, нито да ме тревожи, никаква празнота, никакво неудобство или неудовлетворение. Разбирам, защото усещам единствено спокойствие, ненатрапчива радост и приповдигнато настроение. Разбирам, защото в такъв момент няма нищо, което да наруши равновесието ми. Разбирам, защото не изпитвам нужда от нищо, защото имам достатъчно, защото имам всичко. Разбирам, защото всичко е тук и сега, в този момент, който раните от миналото и тревогите за бъдещето не могат да нарушат. Разбирам, защото се чувствам спокоен и сигурен, вечен и непоклатим. Разбирам, защото всичко е изпълнено с изобилие от тишина. Разбирам, защото тя ме кара да се чувствам богат, да се чувствам жив, да чувствам, че съм.

Стан, благодаря ти! Почувствах хармонията от думите ти!

Viki3, наистина много интересна е препоръката на Учителя да размишяваме за Бога като Велика Хармония.

А можете ли да дадете конкретен пример от личния си живот за хармонична постъпка?

Link to comment
Share on other sites

Добре, от хармонията следва подобрение на всички качества и способности, действия и живот.

Но, как да се хармонизираме по този подход от горе надолу?

Oтгоре-надолу ... Това се постига частично практикувайки примерно медитация, та дори и просто релаксация.

Но според мен няма как да стане само отгоре-надолу; нужно е според мен и отдолу-нагоре. Човекът опознава себе си, установява какво му "куца" и се старае да го преодолее; или установява какво му липсва и се старае да го култивира в себе си.

Когато е група - става по-сложно. Нужно е всички членове на групата да са в хармония един с друг. Или поне да не предизвикват дисхармония в някой друг от групата. Защото не е задължително членовете на групата да си приличат, да са приятели и т.н. Установих, че не е задължително и нивото на членовете на групата да е еднакво; дори сякаш по-добре да е различно. Важно е обаче всички да имат в себе си този общ стремеж, който ги е накарал да се обединят в група. Ако само за един човек това което правят не е толкова важно, интересно, съществено, такъв човек започва да разсейва, да пречи, да внася дисхармония.

П.П. Това се отнася за всичко в живота. Говорим така абстрактно група, като повечето от вас си представят може би братска група или друга някаква с идейна, религиозна насоченост или в краен случай обединяваща хора упражняващи еднакъв любим спорт или хоби ...

А то се отнася за всичко в живота - за семейството (много важно!), за работата в някоя фирма, или ако е по-голяма фирмата поне за екипа, в който конкретно сме, но и атмосферата като цяло пак е важна и т.н.

Link to comment
Share on other sites

......Коя връзка е хармонична? Кое семейство е хармонично?........

Viki3, наистина много интересна е препоръката на Учителя да размишяваме за Бога като Велика Хармония.

А можете ли да дадете конкретен пример от личния си живот за хармонична постъпка?

Благодаря за темата и въпроса!

В главата и сърцето ми нахлуват спомени и осъзнавам колко съм щастлива.

*** Благодарна съм на Живота ми, на Пътя ми, че съм имала щастието у нас и по света да видя много прекрасни и хармонични хора.

Те за мен са истински магьосници, истински. А не се занимават с магия и гадаене.

А с Любов, те раздават/даряват Любов,

излъчват спокойствие и благост, намират време за всички,

всеки биха изслушали ( в подходящо време),

с всеки биха споделили съвет/опит (със сърце и без пари),

не се колебаят и да кажат горчива истина (макар и деликатно или на части, или след време).

Те са един прекрасен, вдъхновяващ пример за мен, като красиви огнища, който сгряват душата в студени моменти!

*** А сега ще дам пример за хармонична караница. :rolleyes: Сериозно! :)

Едно време си мислех, че за да прави човек хармонични постъпки, трябва да мисли за хармония или да е в хармония. НО идеални хора и ситуации няма, или аз поне не знам такива :angel: или :hypocrite: .

А всеки пък има частичка в себе си, която е точно такава!!!!!!!

*** Преди години със съпруга ми бяхме гаджета. Бяхме много различни и никои не даваше перспективи на връзката ни. Всички астролози :hmmmmm: и психолози :harhar: ни се усмихваха, че сме били твърде различни и какво ли още не...

А ние не търсихме перспективи, ние търсихме вътрешно познание и израстване.

И на някакво ниво и ние не знам колко вярвахме във "връзката ни".

Имали сме много тежки ситуации, в които сме били на ръба на скъсване. И като последен жест сме решавали поне да се видим и да си споделим какво ни е на сърцето - Истински, Честно, Откровено, Деликатно, Дипломатично, Искрено, Много Искрено, До Болка Искрено.

И именно след такива разговори връзката ни се е издигала на по-високо ниво и сме се чувствали много много по-близки и по-хармонични сами за себе си, и по силни, за да участваме в хармонична връзка. И така вече 10 години...

*** Според много наши познати ние сме едно щастливо семейство. Казват, че има особено сияние и светлина в очите. Чудят се как може да сме толквоа откровени един към друг, след като според масовото мнение без лъжи и 'театри' едно семейство не може да съществува.

Понякога има неизбежни недоразумения, били те малки или големи.Но се стараем да осъзнаем, че това се дължи предимно на липса на енергия и достатъчно време. Тогава всеки се стреми сам са се хармонизира/балансира и да не раздухва конфликта.

И по възможност да идем сред природата (планина,гора,парк, градинка). В трудни моменти помагат и хубава книга, песен, филм, разговор с приятел, лична практика, спорт....

И когато човек сам се балансира и успокои,

то вече може и радост и хармония да твори.

И така темата за хармонията се превръща в тема как да преодоляваме трудностите и конфликтите, за да достигнем до хармония.

Edited by Viki3
Link to comment
Share on other sites

Удан-ски опит за влзане в хармония:

">
" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350">

Опит чрез Тай-Дзи-Цюан да се постигне хармония:

">
" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350">

Простациите в Будизма - опит за постигане на хармония:

">
" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350">

Ето как 118 годишния Lu Zijian постига някаква по вид хармония:

">
" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350">

Към хармонията, чрез елемент от Суфи:

">
" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350">

Има безброй много начини за това човек да се приближи и установи в хармонията.

Дисхармонията в човека не е нищо друго освен изкривяване на микроелементите и разместване на кристалните решетки на молекулярно ниво.

Това са едни що годе хармонични кристални решетки на молекулата на водата:

emoto2.jpg

Masaru_Emoto_hado_water_foto_No_14.jpg

Masaru_Emoto_hado_water_foto_No_3.jpg

th_4509.jpg

А това са дисхармонични кристални решетки на същата тази молекула:

bulg2.jpg

c.465.0.16777215.0.stories.spirit.masaru_emoto_you_fool.jpg

Angeldevil_water_crystal.jpg

и всичко това може да бъде и е вътре в човека, защото тялото е изградено предимно от вода (Н2О).

Това са два атома Водород (Н2) и един атом Кислород (О). Но този принцип е и оръжието за масово унищожение.

На същия този принцип Светят (горят) Звездите (Слънцата). Ядрен синтез, но за да бъде той възможен, за да се осъществи, първо е нужно да има хормония. Звездите горят (светят), благодаряние на това, че са изградени предимно от Водород (Н). У човека Водородът присъства също в голямо количество, следователно човек може да свети - да излъчва топлина и светлина. Този принцип засяга Светостта на Светците.

Но като начало нека да се върви към балансиране на четирите първоелемента, които събрани и кръстосани (Светото Тайнство Кръщение) образуват Звездата на Давид. "Звезда" - защото свети, а "Давид" - защото е от Праведния Род:

x7.jpg

Давидовата Звезда е символът, с който най-често се изобразява четвъртата чакра - тази която е в областта на сърцето и тимусовата жлеза.

chakra4heart3.jpg

Ако погледнем като цяло една условна схема на тези чакри, като символика, ще установим че четирите първоелемента могат да бъдат открите в чакрите от едно до четири.

Земя, Вода, Огън и Въздух

chakra1.jpg

Ако някой желае да върви по Пътя към хармонията, то е добре за него първо да работи за балансирането на първоелементите Вода и Огън, т.е. хармонията във втора и в трета чакра, където са страстите (втора чакра) и емоциите (трета чакра). Едва когато тези се балансират, може да изгрее сърцето, т.е. Звездата на Давид и човек да заСвети, излъчвайки Топлина и Светлина. Това е първото и най-важно нещо в Пътя към Богопознанието/Себепознанието и Себереализацията.

В уравновесяването на тези два първоелемента се крие Тайнството Кръщение, т.е. "някой да вдигне кръста си" и да следва Христа. Вдигането на "кръста" е точно това издигане на енергията до четвъртия енергиен център, което издигане е невъзможно ако по-ниските центрове са нехармонични. Всъщност може, но то е по милост от Бога.

Матей 17:15

Господи, помилвай сина ми, защото се луни, и зле страдае; понеже много пъти пада в огъня, и много пъти във водата.

:)

Матей 10:38

И който не взема кръста си, и не следва подире ми, не е достоен за мене.

Матей 16:24

Тогаз Исус рече на учениците си: Ако иска некой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, и нека дигне кръста си, и нека ме следва.

:yinyang:

Link to comment
Share on other sites

Леле, тоя 118 годишния дядо направо не е за вярване - носи се като 18 годишен! Тц тц, наистина можело, значи... Хармония, хормони - енергия...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Хармонията и равновесието са ирационалности.

Това са качества, с които може да се охарактеризира само тоталното небитие. Оттам нататък – всяко начало, всеки зародиш, представлява едно уплътняване, ядрен конденз, който формира определена локалност. Така, след нарушаване на асболютната хомогенност в нищото, вече съществуват разнородностите, които причиняват зараждането на всеобщото движение. Следва, че самото негово наличие е най-голямо доказателство и явност на липсата на равновесие, тъй като е причинено и изявител на различни потенциали.

Тогава – хармония и равновесие не съществуват.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...