Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Безсмъртието и еликсира на живота


Иван
 Share

Recommended Posts

Нека да се опитаме да поразсъждаваме върху идията за Безсмъртието има ли го и какво представлява то . А "Елексира на живота " е вълнувал доста мистици наравно с безсмъртието . Говори се , че който пиел от елексире на живота постигал безсмъртие . Как мислите - това митология ли е , или реалност ? А ако го има , ние земните и простосмъртни можем ли да го държим с обременените си и греховни ръце . Как мислите ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

"И мисля, че методът за дълъг живот седи тук. Сега ще ви наведа един факт. Вземете хора, които страдат и които се ядосват, които преминават живота си през много бури. Техният живот е кратковременен; онези пък, които са спокойни, както казват, хора "разположени" и не се ядосват, не се терзаят, те имат дълъг живот. И затова Херберт Спенсер казва на едно място: "Когато външните сили на Природата се уравновесят с вътрешните процеси на човешкия организъм, ние ще имаме вечен живот във физическия свят." Кои са тия външни сили? Те са тия вредни елементи. Когато се уравновесим, когато дойдем да разбираме какво желаем, какво искаме, и знаем как да реагираме срещу вредните елементи и да ги подчиним, ще можем да живеем на земята, колкото време искаме - 100, 500, 1000 години и ще можем да заминем пак, когато искаме - от нас ще зависи. След като живеем няколко хиляди години, ще кажем: "Наживяхме се и сега искаме да заминем на дълга разходка за другия свят." Тогава ще ни придружат нашите роднини и приятели, както ни изпращат сега при тръгване на трена. Това ще бъде отиване. Ние ще бъдем свободни, ще си извадим билет и ще тръгнем и няма нашите приятели да вървят след нас и да казват: "Горкият човек, смъртта го покоси". - "Не", ще кажем, "Аз отивам да направя разходка, отивам да посетя бащиния ми дом, един ден пак може да се върна." И те ще ни пожелаят добър път. Християнството е такава наука, която трябва да подготви това пътуване, в което има да извървите дълъг път. Да не мислите, че мястото, където отивате е много близо; то е много близо, но и много далеч. "Близо" и "далеч" са неща относителни. Ако вие се движите със средна бързина, ще ви трябват 250 години, за да отидете до слънцето; но, ако се движите със скоростта на слънчевата светлина, ще отидете за 8 - 9 минути. За 9 минути не може да отидете оттук до Борисовата градина. Мене ми трябват оттук до Борисовата градина 20 минути време, а слънчевата светлина преминава за 9 минути, 92 до 93 милиона мили. Когато говорим за пространство, подразбираме го по отношение на скоростта, с която се движим. Ако бихме тръгнали за най - близката звезда, Alpha Centaurus, знаете ли колко години ще ни трябват? 34 милиона години с трен, а с бързината на светлината - три години. Пък, ако кажете да стигнете със скоростта на светлината до най - близката вселена, която е свързана с нашата вселена, трябват 90 млиона години. Тъй щото, ще зависи къде отивате. Ако отивате на слънцето и се движите с бързинта на един трен и ви попитат вашите приятели след колко години ще се завърнете, и кажете: "250 години за отиване и 250 години за връщане - 500 години и 250 години там да поживеем, значи, след 750 години ще се върнем пак отново." Ако запитате едного, който отива на Alpha Centaurus, след колко години ще се върне, ще ви каже: "34 милиона години отиване, 34 милиона години връщане и толкова години седене там, значи, ще се върна след 100 милиона години."

Това са отвлечени философски мисли, достойни само за ангелски умове; вие не можете да схванете какво е това пространство - 34 милиона години; трябва ви един ангелски ум, за да схванте величието на Бога в тази мисъл. И Христос, като се обръща към Своите ученици, казва: "Не бойте се"; отправя очи нагоре и добавя: "Не бойте се за тия малки къщи, които имате, не се терзайте за тия дребни работи, защото вашият Баща ви е определил велики работи." Гледайте да запазите душата си чиста и светла; имате ли я за капитал, можете да пътувате през тия пространства. Един ден, когато тръгнете за Небето, няма да вземете тялото си - ще тръгнете с душата си; тялото ще оставите на земята, защото то от тук е взето. То е каруца, направена привременно от елементи на земята и докато сте в царството на тия четири елемента на земята, ще бъдете в тази каруца; като дойдете до планинско място, където ще трябва да вървите по козя пътека, ще оставите каруцата и ще тръгнете пеш. Затуй казва Христос: "Не бойте се; когато доде планинската пътека, да не изгубите вашата душа и спрете вашата еволюция."

(Сила и Живот, I т., "Страхът", стр.233)

според даоската система елексира на безсмъртието се свързва с очистените енергийни канали

(Учителя е говорил за три от тях, дишането през едната и другата ноздра спомага и за очистване.)

Link to comment
Share on other sites

Здравейте !

Благодаря много на " Нерегистрирания Гост " ! Във философски аспект всичко според мене е абсолютно вярно , може би и двамата сме прочели едно и също нещо , от едно и също място - но с малка разлика ...... Аз съм регистриран потребител в сайта . И като такъв , ми са нужни някои по - практични правила . Като например - как да си изчистим енергийните канали и безопасен ли е този процес ? Според мистиците всичко в природата се променя и е твърде любопитно , след като се постигне "енергийния баланс " , как се поддържа в заобикалящата ни вечно променяща се природа , населена с различни обществени формации наречени " Обществени строеве " ?

Според мене " Християнството " е философска наука осигуряваща " на желаещия да опита " , " пълен комфорт" в опита да постигне предначертаното за Човека още при сътворяването на света - според Библията ....

" Аз съм алфата и омегата , първият и последният " и пак " Това което аз правя , ще правят повярвалите в Мене " - казва Христос . Следователно постигнатото от Него Възкресение за Вечен Живот е възможно и за нас идващите след Него . Но нека не забравяме , че Той - Христос е единственото име в поднебесието с което можем да се оправдаем . Защото , сигурно ако някой от нас християните тръгне по възходящата стълбичка на Възкресението - ще го направи с " елексира на живота " , а желаещите да го вкусят "на готово" няма да са малко . И за това аз се интерисувам - как да се опазят желаещите да постигнат възкресение ?

Според философите - мистици , на въплатения човек са еднакво нужни както материалното , така и духовното . И всяко отклонение в единия от двата полюса види до нарушаване на енергийния баланс и от там до "смърт" при дастигане на кризисните точки . Според мене нещо много умело използвано от сектите и религийте с небежествен произход . С цел обогатяване на гърба на ближния . Нещо присъщо на " черните братя " . И затова считам , че ученикът тръгнал по стръмната пътека на Възкресението , трябва да знае как да се пази . А този който опази себе си , ще може да опази и ближния си бял брат до навършване на " духовно пълнолетие . И за това не се и съмнявам , че трансцеденталното велико хималайско бяло братство ще помогне на всяка една чиста душа , желаеща духовния прогрес с цялото си същество , да постигне желаното.

А що се отнася до пътуването до други планети с духовните тела - считам че това не е тайна за окултните ученици . Според мене тайната е в методиката и цената за приложението й . Вие как мислите по въпроса ?

Още веднъж благодаря на нерегистрирания гост на сайта ! Ако може да слезе на по практични орбити на познанието - ще ни бъде от помощ .

Link to comment
Share on other sites

Здравейте,

Благодаря на Иван за хубавата тема и на "Гост"-а също.

Като например - как да си изчистим енергийните канали и безопасен ли е този процес ?

Има опасни методи - те са инволюционни и сложни. Има и механични. Това са голяма част от Източните методи.

Учителя е дал много молитви, формули, песни, упражнения които изчистват енергийните канали и водят до Духовен опит.

Но това никак не е лесно. Важна е методиката и трябват знания за това.

Поздрави,

Ради

Link to comment
Share on other sites

Някой чел ли е романът "Занони"? Автора е Булвер Литон ако не се лъжа.

Там се разискваше въпроса за елексира на безсмъртието.

Иво

Link to comment
Share on other sites

Здравейте,

Темата е интересна и много обширна.

За изчистването на каналите знам от Учителя за дишането последователно през двете ноздри с думите :

"Само Божествената Любов..." (при вдишване) - задържане - "...е Любов."(при издишване).

Така се чувства издигане на съзнанието.Някой ако знае нещо повече, може да сподели.

Аз мисля, че веднъж изчистят ли се каналите и енергията да потече през централния - това е необратимо.После става самоочистващ се процес.

"Eлексира на живота" не може да се получи наготово отвън.Всеки трябва да си го изработи сам в себе си.

От какво трябва да се опазват желаещите "възкресение"?

Не става дума за отделяне на духовното от материалното.Напротив - Духът слиза в материята, за да я одухотвори и облагороди.

Така "вечният" живот трябва да се претвори тук на Земята.Така го разбирам аз.

За пътуване в астралното тяло - смятам, че е опасно и не трябва да е самоцел.

Друг път ще потърся нещо от "Тайната на златното цвете" и ще напиша.

В "Даоска вътрешна алхимия" също може да се прочете.Мантак Чиа също е писал по въпроса.

" Гледайте да запазите душата си чиста и светла; имате ли я за капитал, можете да пътувате през тия пространства...

...когато доде планинската пътека, да не изгубите вашата душа и спрете вашата еволюция."

Благодаря и на Госта за цитата от Учителя.Ще ми е интересно и аз да потърся нещо...

И понеже Душата има важна роля в процеса на трансформация, искам да ви подаря едно стихче от Шри Чинмой:

Има едно дете,

плачещо за теб

в сърцето ти - живот.

Знаеш ли името му?

Душа.

Има едно дете,

очакващо теб

в душата ти - любов.

Знаеш ли името му?

Бог.

Позрави :)

Ваня

Link to comment
Share on other sites

"Религиозните, духовните и обществените идеи, които сте възприели, би трябвало да внесат в нашия живот елементи, които могат да разширят

съзнанието ни, да усилят волята ни, да очистят сърцето ни и да просветят ума ни. Всеки трябва да носи в себе си тези качества. А при развиване на тези съвършени идеи два фактора имат важно значение, те са нашата мозъчна система и нашата симпатична система; мозъчната система е едно динамо, акумулатор на електричество, симпатичната нервна система регулира, акумулира магнетизма.

Често се говори за илюзии в религиозния и духовния живот на човека. - По какво се познават илюзиите? - Те се придружават с чрезмерна самоувереност. Сърцето вярва, а умът се съмнява - има едно стягане в човека. При илюзиите, между главния и стомашния мозък, т.е. слънчевия възел, няма хармония. Обаче, когато са в хармония, човек е свободен от илюзии и тогава, каквото пожелае, ще го постигне.

Ако умът и сърцето ви не са в хармония, вие не можете да изпълните волята Божия.

Има една прана, която се усвоява през лавата ноздра, и друга, която се усвоява през дясната. През лявата се приема магнетичното течение, което има връзка сьс слънчевия възел и се нарича слънчево течение. През дясната ноздра се приема електрическото течение, което има връзка с главния мозък и се нарича лунно течение. Когато искаме да развиваме повече ума, приемаме въздуха през дясната ноздра и го изпускаме през лявата. А когато искаме да развием повече сърцето, приемаме с лявата ноздра и издишваме през дясната. Когато сменяме дишането ту през лявата, ту през дясната ноздра, уравновесяваме двете течения, а също така електричеството и магнетизма.

И тъй, за да бъде човек готов за онова, което е полезно и добро в живота, непременно тия две течения трябва да са в хармония. Те са тъй също необходими за възприемането на новите идеи, които идат от небесния свят. В нормалния организъм електричеството и магнетизмът, като се съединяват, образуват приятна топлина и тогава се забелязва процес на истински живот. Няма ли хармония в нашия мозък горе и в стомашния долу, в така наречения слънчев възел, не може да бъдем носители на новите идеи.

В света има седем магнетически течения положителни и седем отрицателни.

Първото магнетическо течение е в краката.

Второто течение е свързано с човешките сили, човешката енергия.

Третото течение е свързано с човешкото чувство.

Четвъртото - с чевешката мисъл.

Петото - съзнанието на човека.

Шестото течение е течението на живота.

Седмото течение е свързано с висшето проявление на човека, с човешкия дух.

Тези течения могат да се разреждат и сгъстяват. … всяко едно разреждане е акт на творчество и всяко едно сгъстяване е акт на порядък.

Електричеството и магнетизма са живи сили, които съществуват едновременно и в подсъзнанието. Аз не говоря за механическите сили. Магнетизма е сила, която изтича от Бога. И когато се говори за Любов към Бога, това разбира, че ние съзнаваме този Божествен закон. Значи, като слизат тия две сили от Бога, магнетизмът влиза в сърцето, а електричеството в ума на човека и посредством тях той може да премахне всички препятствия, които среща по пътя си. Само по този начин човек може да работи с Бога.

(За това се родих - стр. 14)

Именно за да можете да се запознаете с духовния свят - ще определя сега това - вам са потребни електричество и магнетизъм на свръхсъзнанието, а ако искате да развиете вашето самосъзнание, потребно ви е електричество и магнетизъм на съзнанието. А по какъв начин ще познаете, че ги има имате? - Когато в природата лятно време падне роса, всичкият прах и сажди, които са се вдигали и хвърчат по въздуха, падат на земята, а атмосферата се пречиства; също и ние, когато сме пълни с този магнетизъм и това електричество, за което ви говорих, скоро прощаваме. На оногова, който не може да прощава, казвам му: " Ти имаш много малко магнетизъм и електричество". И думите на Христа: "Докато не се родите от дух и вода" аз превеждам така: думата "вода" с думата "магнетизъм", а "духът" - това е движение, електричество на свръхсъзнанието. Именно тези два елемента, иска да каже Христос, ако не влезнат във вас, не можете да имате живот, понеже те са най-важните елементи.

(Електричество и магнетизъм. - беседи от Учителя, държани на 22.1. и 5.2. 1920 г.)

Вечния живот е в постоянното ново, което е в света.

(т. "По образ и подобие" - нед. беседи 1937-8)

И тъй, дишайте дълбоко, съзнателно. Неразположени ли стe , скръбни ли сте, дишайте дълбоко. Боли ви гръбнакът, кръстьт, дишайте дълбоко. Боли ви крах, ръка, дишайте дълбоко. Боли ви главата, стомах, корем, пак дишайте дълбоко.

Чрез дишането вие можете да заставите мозъка си да мисли правилно, сърцето - да чувства право и стомаха - да работи нормално.

Дълбокото дишане пречиства мислите, кръвта и мозъка.

Я станете всинца прави. Ще затворите дясната ноздра с левия пръст, ще поемете въздух и ще броите до четири. Ще задържите въздуха и ще броите до 16, ще издишате навън през дясната ноздра и ще броите до 8. Четири приемане, 16 задържане, 8 издишане, приемане с дясната ноздра, издишане с лявата.

Туй упражнение ще го правите, понеже аз участвам. Направете го всички, не се обленявайте. Никога няма да имате по-добри условия да го правите.Ще го правите два пъти на ден - сутрин и вечер. Ще пристъпите към някои малки работи. Потребни са известни упражнения."

”Вътрешният господар”, “Минало и настояще” стр.237-8.

Link to comment
Share on other sites

УПРАЖНЕНИЕ

Прави, гръбначния стълб изправен.

1. Вдишване през лявата ноздра (дясната затворена) - броим до 4.

2. Задържане на въздуха, броим до 16, двете ноздри затворени.

3. Издишваме през дясната ноздра и броим до 8 (лявата затворена).

4. Вдишване през дясната ноздра (лявата затворена) - броим до 4.

5. Задържане на въздуха, броим до 16, двете ноздри затворени.

6. Издишваме през лявата ноздра и броим до 8 (дясната затворена).

Целия цикъл 1-2-3-4-5-6 може да се повтори 5-6 пъти без прекъсване, сутрин и вечер.

Всички хора се стремят към свобода. Всеки иска да бъде свободен, но не знае как да придобие свободата си. Само онзи човек може да бъде свободен, който знае как да възприеие Истината. Който не може да възприеме Истината, той е роб на условията. Този човек е осъден на вечни безспокойствия, на страх и на тревоги. За да придобие свободата си, човек трябва да даде път на Божественото начало в себе си.

("Ключът на живота", стр. 124, издание от 1993 г.)

Във всички създания съществува вътрешна връзка. Вие трябва да се стремите да премахнете условията, които препятствуват за заякчаване на тази връзка. Всеки от вас трябва да работи искренно върху себе си, и като работи, да счита, че работи за всички и всички работят за него. То е Божествен закон, който трябва да работи и в нас. Окултната наука го нарича "Висше Аз", но по-право е да се каже "Божествена Душа". В нея са вложени всички условия за нейното развитие, а когато е образувана връзката, всички способности и чувства растат...

- Как може човек да познае душата си?

- Под думите "да намериш душата си", значи да чувстваш, че между хората и тебе няма дисхармония, а има правилна обмяна на мисли и чувства; ще рече да има хармония между сърцето и ума - да се прояви Любовта и Мъдроста. Като намерите душата си, вие ще почувствувате неизказана радост.

(Беседи и упътвания -1919, стр 6,18)

Учителя Беинса Дуно

Link to comment
Share on other sites

Здравейте :)

Преди време четох първата част на романа "Занони", но не продължих, а реших да потърся по-практични напътствия.

Търсенето на философския камък или елексира на живота мисля, че е процес на изграждане на духовното тяло.Търсене на вечния Център във вихъра на живота, който е покой, радост, сила, светлина и любов.Това е източника на вечния живот, на неразделното единство, където ин и ян и всички полярни противоположности са обединени.

За да се постигне това, човек трябва да се предпази от разпиляване на енергията навън, от разпръскване и изтощаване вследствие желания, на които интелекта започва да се подчинява и също се насочва навън.Така силите изтичат и се изчерпват и крайният резултат е смърт.

Но изначалният дух може да бъде запазен, ако светлината на съзнанието се движи в кръг.Когато започне една вътрешна възходяща циркулация на силите.Това става чрез съхраняване, концентрация навътре и издигане на жизнените сили, на психичната енергия (на съзнанието), а после циркулация по определен начин.

Препоръчва се концентрация между веждите, задържане на мислите и проникване на духа чрез медитация в мястото на силата (слънчевия сплит).Така се ражда духа- огън.

От тази енергия спонтанно възниква семето- ядро, субстанцията на безсмъртния зародиш на нов живот, независим от физическата материя.(Казват, че срока е 100 дни усилена практика.)

Учителят също говори за съединяването на ума със сърцето.

Благодаря на Димо за ценните практически неща.:)

Следващата стъпка е да се отгледа този зародиш с внимание, любов и нежност.(Дават срок около 1 година.)

И третия етап е раждането на психическото същество - мистичната женитба, преминаване през тъмния проход (нищото, шунята, пустотата, смъртта на егото), "тъмната нощ" на душата.

Това е раждането и разцъфтването на Златното Цвете, което е вечно.

Вследствие освобождаването от всички ограничения, отварянето на всички граници, безкрайното разширение.

Символът за това е двойна змийска спирала, която означава гръмотевица, мълния, електрическо действие.

Тогава човек е извън полярната двойнственост, връща се в цялостното единство.

:)

Така, с отварянето на вратата в сърцето за психическото същество, започва първия стадий на разширяващото се съзнание.Но растейки, съзнанието става все по-живо, плътно и силно и ограничената индивидуална форма вече не го устройва.

То чувства своето единство с духа, то се стреми да стане толкова безкрайно като него, толкова всеобщо.И отново да придобие присъщата му вродена Пълнота.

Да бъде отново в цялата си пълнота - това е целта на природата, която Тя се стреми да реализира в нас.

А да бъдеш в цялата си пълнота - значи да бъдеш всичко, което съществува.

Поздрави :)

Ваня

Link to comment
Share on other sites

Как да съхраним енергията си?

Исках да намеря потвърждение в думите на Учителя.

Много неща могат да се тълкуват в този смисъл.

Например отворих напосоки "Път към живота" -Младежки окултен курс т.1.

Енергията можем да съхраним като сме обърнати повече навътре, отколкото навън.Като прилагаме закона за великата жертва - да не разпиляваме силите си за желания, които не са наши.

А не са наши тези желания, които са чужди за душата ни.Значи трябва да умеем да слушаме сърцето си за да познаем произхода на мислите и желанията си и да даваме път само на Божествените.

"За да не изпада в изненади, човек трябва да бъде внимателен към чуждите желания в себе си.Влезе ли някое чуждо желание в него, той трябва да го върже здраво, да не му даде възможност да се прояви.Човек трябва да бъде господар на своите, и на чуждите желания в себе си и да ги използва, когато му потрябват...

Всеки човек преживява подобна борба в себе си, която може да се реши само чрез закона на жертвата.За предпочитане е човек да страда, но да спаси някое свое вътрешно чувство или някоя вътрешна мисъл от смърт, отколкото да избегне страданието и да лиши от живот едно Божествено чувство или една Божествена мисъл.Нисшето всякога трябва да се жертвува за висшето...

Само онзи човек може да влезе в новия живот, който прилага закона на великата жертва.Да разрешиш правилно едно голямо противоречие в себе си, тово значи, да си приложил закона на жертвата...Достатъчно е да пожертвува своето лично "аз" заради Божественото в себе си, за да може да служи едновременно и на Бога, и на човечеството, и на себе си."

Добрите мисли, чувства и постъпки действат като катализатор и събират около себе си добра енергия.

"Достатъчно е доброто да проникне само в една ваша мисъл, за да обхване всичките ви мисли...

Доброто отваря път към Божественото в човека.Намерите ли този път, свържете ли се с Божественото, застанете на негова страна и за нищо в света не го жертвайте."

Поздрави :)

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

"И мисля, че методът за дълъг живот седи тук.  Сега ще ви наведа един факт. Вземете хора, които страдат и които се  ядосват, които преминават живота си през много бури. Техният живот е кратковременен; онези пък, които са спокойни, както казват, хора "разположени" и не се ядосват, не се терзаят, те имат дълъг живот. И затова Херберт Спенсер казва на едно място: "Когато външните сили на Природата се уравновесят с  вътрешните процеси на човешкия организъм, ние ще имаме вечен живот във физическия свят." Кои са тия външни сили? Те са  тия вредни елементи. Когато се уравновесим, когато дойдем да разбираме какво желаем, какво искаме, и знаем как да реагираме срещу вредните елементи и да ги подчиним, ще можем  да живеем на земята, колкото време искаме - 100, 500, 1000  години и ще можем да заминем пак, когато искаме - от нас ще зависи. След като живеем няколко хиляди години, ще кажем:  "Наживяхме се и сега искаме да заминем на дълга разходка за другия свят." Тогава ще ни придружат нашите роднини и приятели, както ни изпращат сега при тръгване на трена. Това ще бъде отиване. Ние ще бъдем свободни, ще си извадим билет и ще тръгнем и няма нашите приятели да вървят след нас и да  казват: "Горкият човек, смъртта го покоси". - "Не", ще кажем, "Аз отивам да направя разходка, отивам да посетя бащиния ми дом, един ден пак може да се върна." И те ще ни пожелаят добър път. Християнството е такава наука, която трябва да подготви това пътуване, в което има да извървите дълъг път. Да не мислите, че мястото, където отивате  е много близо; то е много  близо, но и много далеч. "Близо" и "далеч" са неща относителни. Ако вие се движите със средна бързина, ще ви трябват 250 години, за да отидете до слънцето; но, ако се движите със скоростта на слънчевата светлина, ще отидете за 8 - 9 минути. За 9 минути не може да отидете оттук до Борисовата  градина.  Мене ми трябват оттук до Борисовата градина 20 минути време, а слънчевата светлина преминава за 9 минути, 92 до 93 милиона мили. Когато говорим за пространство, подразбираме го  по отношение на скоростта, с която се движим. Ако бихме тръгнали за най - близката звезда, Alpha Centaurus, знаете ли колко години ще ни трябват? 34 милиона години с трен, а с  бързината на светлината - три години. Пък, ако кажете да  стигнете със скоростта на светлината до най - близката  вселена, която е свързана с нашата вселена, трябват 90 млиона  години. Тъй щото, ще зависи къде отивате. Ако отивате на слънцето и се движите с бързинта на един трен и ви попитат вашите приятели след колко години ще се завърнете, и кажете: "250 години за отиване и 250 години за връщане - 500 години и 250 години там да поживеем, значи, след 750 години ще се  върнем пак отново." Ако запитате едного, който отива на Alpha  Centaurus, след колко години ще се върне, ще ви каже: "34  милиона години отиване, 34 милиона години връщане и толкова години седене там, значи, ще се върна след 100 милиона години."

Това са отвлечени философски мисли, достойни само за ангелски  умове; вие не можете да схванете какво е това пространство -  34 милиона години; трябва ви един ангелски ум, за да схванте  величието на Бога в тази мисъл. И Христос, като се обръща към Своите ученици, казва: "Не бойте се"; отправя очи нагоре и  добавя: "Не бойте се за тия малки къщи, които имате, не се терзайте за тия дребни работи, защото вашият Баща ви е  определил велики работи." Гледайте да запазите душата си чиста и светла; имате ли я за капитал, можете да пътувате през тия пространства. Един ден, когато тръгнете за Небето, няма да вземете тялото си - ще тръгнете с душата си; тялото ще  оставите на земята, защото то от тук е взето. То е каруца, направена привременно от елементи на земята и докато сте в царството на тия четири елемента на земята, ще бъдете в тази каруца; като дойдете до планинско място, където ще трябва да вървите по козя пътека, ще оставите каруцата и ще тръгнете  пеш. Затуй казва Христос: "Не бойте се; когато доде планинската пътека, да не изгубите вашата душа и спрете вашата  еволюция."

        (Сила и Живот, I т., "Страхът", стр.233)

според даоската система елексира на безсмъртието се свързва с очистените енергийни канали

(Учителя е говорил за три от тях, дишането през едната и другата ноздра спомага и за очистване.)

Това за дишането има голям ефект.Аз съм го пробвала в съчетание пиенето на гореща вода / тя има за цел да очисти организма от натрупаните токсини / също и в комбинация с едни 5 ритуалу - / упражнения /:Тибетски.

Хора, повярвайте резултата е поразителен!Но си трябва всекидневна практика.Аз го правих 1 година и имаше видим ефект, ама съм несериозна и престанах и то от мързел.Върховния резултат се появява след 2-5 год.

Това е личен опит! :thumbsup:

Оптимизъм на всички! :thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

Здравейте!

Аз не правя разлика между регистрирани и нерегистрирани потребители на форума по същество. Вярвам, че и на небето не правят такава... :)

Когато става въпрос за безсмъртие, винаги се учудвам на едно нещо - защо не се споменава най-простото, най-близкото до ума - чевинаги сме били, сме и ще бъдем безсмъртни, бидейки дихание на Бога. Т.е. Духът и Душата са безсмъртната ни същност, и това не изисква каквото и да било усилие от наша страна.

Човек се стреми към безсмъртие заради това, за да има неограничени условия за реализация на вложения в него потенциал. Умираш (напускаш Земята) - и всичките ти планове на Земята вече не можеш да реализираш. Следващото въплъщение - пак набирай знания, пак съграждай тяло и т.н. :) На всичкото отгоре голяма част от набраните конкретни знания се губят, остават като смътен спомен само - необходима е работа за тяхното възстановяване.

В какъв аспект му трябва на човек "безсмъртие"? Аз смятам, че в аспекта на неговото съзнание, в информационен аспект. Ако можеш да запазваш 100% от набраният опит и да имаш достъп до него чрез паметта си, какво те препятства въплътяването и подновяването на физ. тяло? Това става една технологична подробност само.

Link to comment
Share on other sites

Здравей Васко!

Съгласна съм с теб, но все пак живеем в материален свят и за съжаление нямаме спомени от натрупан опит които да използваме в този свят.

Наистина тялото е преходно и информацията остава, но не и тук в този вид живот.И това което казваш е точно така.

Поздрав! ;)

Таня2

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

здр. безсмъртие не не аз не бих искъла да съм безсмъртна да гледам как умират моите роднини и аз да ги погреба да живея сама не. елексира на живота това е може би любовта от хората към теб. :hmmmmm:

Link to comment
Share on other sites

Здравейте !

Защо се страхувате да разсъждавате ?

Да разсъждаваш по темата мисля , че не е чак толкова сложно нещо . Просто трябва само да превъзмогнем страха от самите себе си .

На Димка ще отговоря с един анекдот :

" Подскачала лисицата под лозето , подскачала и не могла да го стигне. Махнала с опашка и казала ... хм , то кисело , не си заслужава да се моря да го достигам " . :rolleyes:

Да търсиш Безсмъртието не означава според мене да търсиш само безсмъртието на минералното тяло . Може би безсмъртието се крие в безсмъртието на съзнанието и превръщането му в себесъзнание .

Харесва ми начина на разсъждение на Димо . Опитва се да търси подробностите . И аз като него се ровя там :

Всички хора се стремят към свобода. Всеки иска да бъде свободен, но не знае как да придобие свободата си. Само онзи човек може да бъде свободен, който знае как да възприеие Истината. Който не може да възприеме Истината, той е роб на условията. Този човек е осъден на вечни безспокойствия, на страх и на тревоги. За да придобие свободата си, човек трябва да даде път на Божественото начало в себе си.

("Ключът на живота", стр. 124, издание от 1993 г.)

Във всички създания съществува вътрешна връзка. Вие трябва да се стремите да премахнете условията, които препятствуват за заякчаване на тази връзка. Всеки от вас трябва да работи искренно върху себе си, и като работи, да счита, че работи за всички и всички работят за него. То е Божествен закон, който трябва да работи и в нас. Окултната наука го нарича "Висше Аз", но по-право е да се каже "Божествена Душа". В нея са вложени всички условия за нейното развитие, а когато е образувана връзката, всички способности и чувства растат...

С други думи Безсмъртието се намира вътре в нас . " Божествената душа " да се припознае като творение на " Висшия Аз " и придобие себепознание от къде идва и на къде върви . Тогава живота се осмисля напълно и човек започва да твори търсейки начин да разчупи оковите на на времето и пространството . Защото те не са външни категории , а създадени от грехопадението ни и като такива подлежат на премахване . Защото това което има начало има и край . И щом могат да бъдат премахнати (времето и пространството ) , значи можем и да ги управляваме по наш избор при един творчески и съзидателен процес използван в наша помощ .

С други думи : Ще можем със скороста на мисълта да пътуваме далеч назад във времето , както и напред във времето . Всичко зависи от смелоста и здравия разум на съзнанието ни при пътуването , за да не се " загубим във страстите си " като загубим отправната точка на "пътешествието ".

Има един друг момент в зададената тема ... "елексира на живота ".

Според мене много важно нещо . Мисля , че не е чак толкова трудно чрез чисто умственна анализа , "да разглобим " нещата и тогава те стават много прости . Но... не чак толкова за правене , защото :

1. Да искаш

2. Да можеш

3. Да започнеш

4. Да завършиш започнатото

Тъй като човек много трудно се отказва от придобитите навици , унаследени от стотици поколения животи в които е задоволявал безконтролно първичните страсти . Които християнството учи "да се разпънат на кръста " , за да може се открие " Възкръсналия Адам " . Тук не става въпрос за буквално убиване на плътта както е угодно да приказват противниците на християнството , а само на страстите .

От къде идва Христовия кръст ?

В основата на гръбначния стълб , в кръстеца ( защо ли се нарича така ?) "спи" нетленния огън във формата на кръст . И при събуждането му той " изгаря " всички нечистотии и наслоения в съзнанието и плътта ни получени при " слизането "в материята .

Естественно е да се задават въпроси от рода :

" Как ? Кога ? Какъв метод е за препоръчване ?" и редица други .

Отговора е ... Ми не знам !

Само знам , че трябва да следвам пътя на Христос , но не по смисъла на буквата , а на духа . Защото буквата убива , а духа животвори . И затова тези които разсъждават по плътския начин със силата на плътския закон биват ... изгаряни , убивани , разпъвани , тровени и т. н. .

А тези които разсъждават по Дух получават Наградата с голямо Н . Според мене "златното ключе " е в това на къде са насочени мислите ни в дългосрочен аспект при прилагане на христовото учение .

Нали апостол Павел казва така : " За нас които се спасяваме , христовия кръст е Възкресение . А за другите е възмездие за делата им . "

Тогава защо да се учудваме , че съществуват хора за които Христос е голямо "препъни камъче " и казват :

.... " Те такова животно като Възкресение и Вечен живот няма , щом не мога да го достигна " .... и " Няма Религия и Бог , има психотронно оръжие , щото сме съмички във Вселената ... :o " .

Можем да се опитаме да поразсъждаваме и върху " Философския камък " - много любопитна тема . Защо е избягвате ? Не е ли той следствие от работата на Духа в минералния свят ? И пак се опира до .... Алхимиците и протоелемента ( от когото всичко друго е създадено ) .

Има ли го ?

Няма ли го ?

Какво представлява ?

Защо се нарича философски камък , а не злато ? Нали златото е по скъпо ?

Ако е камък - има ли кристална решетка или е аморфен ?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Безсмъртието само по себе си е даденост, но физическото безсмъртие във смисъла който ние му придаваме е безпредметно. С него би се загубил смисъла на материалното ни съществуване. Би се загубил моста между световете. Би било невъзможно преминаването ни на по-горно вибраторно ниво. А това е целият смисъл на живота ни - доближаване до Бог.

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Здравейте, приятели... много сте чудесни..абсолютно всички в разсъжденията, включвам се и аз.

В беседата" За да възкръснеш" 25.03.1912 Великден "Ходете във Виделината" Учителя казва:

"Едно устойчиво първично съединение, то е БЕЗСМЪРТИЕТО! И човек може да измени клетките на своето тяло и да живее колкото иска, стига да узнае СЪЕДИНИТЕЛНОТО РАВНОВЕСИЕ на нещата, нещо, което е било известно на древните хора.

За да възкръснем, трябва да умрем, защото всякога едното подразбира другото - правдата подразбира греха, животът подразбира смъртта, богатството подразбира сиромашията.

А за да можем да ВЪЗКРЪСНЕМ, трябва да се образува ВРЪЗКА между нас и онези, които работят за нас в невидимия свят!!!

Човек трябва да намери своето място в Божествения организъм и да извърши ТОЧНО РАБОТАТА, която му е дадена, а не да върши работи, които не са му поверени!

Когато се решим да не грешим, тогава вече ще бъдем свободни и господари на положението. ХРИСТОС казва, че отива при ОТЦА за нас, а с това Той направи ВРЪЗКАТА!!!

Четем( Ев.Йоана гл.20), че "Той духна на своите апостоли", когато духне Христос, тогава именно ще се изпълни главното събитие в живота на всекиго. Когато Господ изпрати Своя Дух върху нас, ние растем и се радваме, защото Той е с нас.

Затова следва да се молим, да не изгубим Неговото благоволение и да не ни напусне Господ.

" Вие сега сте в корените, а когато възкръснете , ще бъдете в клоновете!

На Душата се дължи Вяра и Надежда, а на Духа се дължи Силата.

Духът е първичен, а Душата е вторият елемент"

1. Да искаш 2. Да можеш 3. Да започнеш 4. Да завършиш започнатото

Малко ще разширя ,нали нямаш нищо напреки .... то не може всичката истина да я изкажем в едно изречение...важното е да живеем в нея...

1.Да искаш 2. Да знаеш 3. Да можеш 4.Да смееш 5.Да започнеш 6. Да изявиш/осъществиш/ изпълниш своята работа.... и 7.Да СЕ завърши започнатото!!! това е важното за Вечността .... може и без мен/нас ...ако делото е право Небето подрежда съработниците , а ние трябва да се привързваме към плодовете/резултатите на работата си...това още го изстрадвам...

Любов + светлина + Мир + Радост

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Много ми харесват всичките мнения. Това с което най си хармонирам обаче е това на Ваня. Само не знам как да го заченеш този безсмъртен зародиш, да го отглеаш и родиш! Чел съм книгата на Джао Бичън, и тези на Мантак Чиа, пробвал съм години наред, пробвам и сега, но енергията ми намалява, остарявам...умирам бавно ... :) ! Учителят Михаил Иванов казва че Еликсирът на живота в тялото ник е семето, философският камък са тестисите( ташак на арабски значи камък) . Магическата пръчица е половият член и гръбнака! Ето такъв е символният език на алхимията! А безсмъртието е образуването на вечното тяло - разкъсването на кръга от прераждания - а кармата може да се изкупва и в това вечно тяло! С това тяло човек става истински земен жител - засега сме само гости във временни стаи - тела. това тяло не пие и не яде, а се храни директно с енергия. Това са дълбоки и истински окултни науки, но само избраните усяват в тях...

Link to comment
Share on other sites

Радвам се, че божието дете Орлин пак раздвижи водите...:))))

То това добре, но да го попитам Орлин... В човешкото тяло само пенис, вагина и ташаци ли има? ...:)))) Защо изключи от разсъжденията си всички останали органи ? Те не участват ли в процеса който коментираме.? Ми в лекцийките на Учителя - Беинса Дуно, не се ли споменава нещо по ...материалистическо по въпроса? Виж само Благост как е напипала работата.

Аааа... ама ти питаш как да заченеш безсмъртния зародиш ..??? ...:))))

Умен и добър въпрос.

А Любовта..Любовта, ...онази Божествената Любов , тя какво казва?

Кой Учител за сефте е проповядвал Любовта..Божествената Любов?

В кое Учение се учи за Безсмъртието?

Кой Учител учи учениците си с примера си ?

Кой Учител е постигнал Безсмъртието ?

Къде са написани законите на този Учител?

Кои са тези закони?

Мисля, че ако се понапъна мъничко може и да ти отговоря по-точно и с подробности. Но ти Орлине какво ще правиш тогава? Това познание е само и само индивидуално. Тъй като се пази в Душата и Духа на човек от прераждане в прераждане, като лична опитност. Защото се изисква ежесекундно да вземаш решения. Готов ли си да влезиш в "гората" ? Ами ако срещнеш мммм.. мечка или мммм...много ммм..мечки? И като се уплашиш, няма ли да повредиш Душата си с пребързани постъпки породени от пребързани решения?

Според мене Безсмъртието е диадемата в короната на Християнството. Поне така го казват езотериците. Пък ти го отричаш Християнството, щото ти пречи нещо дребно и земно. И си готов за две въшки, целият юрган да запалиш.

Да поразсъждаваме като големи е трезви хора , а...

Другото - Философският камък ...:

Пак се отплесна с тестисите. Въртиш , въртиш и пак там ... Значи са го кръстели "Философски камък" , а не ...."философска плът" или ..." философски тестиси/ташаци/". Дали алхимиците са се объркали или го правят нарочно за да те объркат тебе лично като са казали, че е Философски камък ? ..:)))) Отговори ми на тези въпроси сега , пък за другите ...ммм... ще си помисля после .....:)))))) Ако желаеш разбира се.

Link to comment
Share on other sites

:)

Здравейте приятели,

Скоро четох "Алхимикът" на Паоло Куелю е не можах да издържа на изкушението да си запиша някои важни мисли, които искам да ви предложа, а по този начин се надявам да помогна поне малко и на Орлин, а и на всички, които си задават подобни въпроси, а вярвам, че сме много.

 Езикът без думи- Световният език знае миналото и бъдещето на всички хора. “Имам предчувствие”- често казваше майка му. Момчето започваше да осъзнава, че предчувствията са мигновено потапяне на душите във Всемирния поток на живота, където историята на всеки човек е част от едно Цяло, така, че всичко можем да разберем, защото всичко е написано.

 Никой не се страхува от неизвестното, защото всеки човек е способен да отвоюва това, което иска и от което се нуждае.

 Страхуваме се единствено да не загубим това, което притежаваме, било то животът ни или градината ни. Но този страх ще премине, когато разберем, че собствената ни история и историята на света са написани от една и съща Ръка.

 Принципът, който движи всичко в алхимията, се нарича Всемирна Душа.Когато желаеш нещо от цялото си сърце, Тя винаги ти помага.

 Всичко, което се намира под и над повърхността на Земята, непрекъснато се променя, защото Земята е жива и също притежава Душа, но рядко узнаваме, че тя винаги е на наша страна.

 Всички неща са проявление на една единствена Същност.

 Защо трябва да се четат толкова много книги? За да се разбере горното, че всички неща са проявление на една единствена Същност.

 Нима не е достатъчно да наблюдаваш хората и поличбите, за да разбереш този език?

 Това откритие, което алхимиците наричаха Великото творение, бе създадено от две части- течна и твърда субстанция.

 Течната субстанция на Великото творение се нарича Еликсир на дълголетието и той не само лекува всички болести, но и не позволява на алхимика да остарее. А твърдата субстанция се нарича Философски камък.

 Пречистването е отказване от суетите на света

 Защо книгите са написани на недостъпен език? За да се разберат само от тези, които имат силно чувство за отговорност.

 Научих, че светът има Душа и който разбере тази Душа, ще разбере езикът на нещата. Научих, че много алхимици са следвали личната си легенда и са успели да открият Всемирната Душа, Философският Камък и Елексира на дълголетието. Ала научих също, че тези неща могат да бъдат толкова прости, че могат да бъдат гравирани върху един изумруд.

 Всеки учи по различен начин, но целта е да откриеш Личната си Легенда.

 Ако можеш никога да не излизаш от настоящето, ще бъдеш щастлив човек, ще разбереш, че в пустинята съществува живот, че небето е осеяно със звезди, а войните се бият, защото това е част от човешкото битие. Животът ти ще се превърне в безкраен празник, защото той не е нищо друго, освен моментът, в който живеем.

 Сигурно Бог е създал пустинята, за да може човек да се усмихне при вида на палмите.

 Нещата трябва да се предават “толкова скрито”, защото са сътворени от чистия живот, а точно този живот трудно може да бъде доловен в картини или в думи. Защото хората се оставят да бъдат очаровани от картини и думи и накрая забравят за Световния език.

 Вече не действа така наречения от стария цар Късмет на начинаещия. Сега бе дошъл моментът да се подложат на изпитание упоритостта и смелостта на този, който е тръгнал да търси Личната си Легенда, затова не трябва нито да се бърза, нито да се проявява нетърпение. В противен случай има риск да не се забележат поличбите, с които Бог белязва нашия път.

 Храненето, спането, нуждата от любов, търсенето на работа- това е езикът, чрез който Бог показва какво трябва да правим. По този начин той белязва нашия път.

 Най- важната и най- мъдрата част от Езика, на който говори светът и който всички хора на земята дълбоко в сърцата си биха способни да разберат, се нарича любов. Това е най- чистия световен език, без никакви обяснения, защото Вселената не се нуждае от никакви обяснения, за да продължи пътя си в безкрайното пространство.

 Когато се потопиш в универсалния език- езикът на Любовта, не е трудно да разбереш, че в света винаги има двама души, които се търсят, било сред пустинята, било в големите градове. А когато се открият и очите им се срещнат, миналото и бъдещето изгубват всякакво значение, Съществува само този момент и тази невероятна увереност, че всички неща под Слънцето са написани от една и съща Ръка. Ръката, която събужда Любовта и която е създала сродната душа за всеки, който работи, почива и търси съкровища под Слънцето.Защото ако не беше така, мечтите на човешката раса нямаше да имат никакъв смисъл.

 Любовта му към нея ще му помогне да открие всички съкровища на света.

 Войните търсят своите съкровища, а жените от пустинята се гордеят с войните си.

 Ако съм част от твоята Легенда, един ден ти ще се върнеш.

 Любовта изисква да бъдеш близко до човека, когото обичаш.

 Иминно страхът от неуспеха ни пречи да стигнем до Великото творение.

 Трудно е да се отдели Любовта от чувството за собственост.

 Когато човек обича, нещата придобиват още по- дълбок смисъл.

 Всеки човек, който отвори книга на някаква страница или погледне ръцете на хората, полета на птиците, картите за игра или пък нещо друго, би могъл да намери връзка със събитието, което изживява в момента. Всъщност, нещата сами по себе си нищо не показват. Хората са тези, които, наблюдавайки нещата, разбират по какъв начин да достигнат до Всемирната Душа."

Бъдете здрави.

Весели празници.

Таня

:sorcerer:

Link to comment
Share on other sites

Да, страхът от неуспеха ни пречи -страхът от мечките в гората! Благодаря за "Алхимикът" - една прекрасна книга! Американците казват - "To have balls", тоест да бъдеш смел! И не всеки има balls - такива които дават смелостта! Аз не съм алхимик - само искам да бъда - сигурно в един живот ще стана. Понякога съм готов за това - но губя състоянието -0 губя силата. Иска се дисциплина и жертви - например иска се отказ от секс - не от морални съображения го искат Учителите от учениците си - особено от мъжете...! А за топките и алхимията... мили приятелю Иване - ще разясня доколкото мога и знам. В алхимията външните органи имат и вътрешни функции - на седем нива ! В китайската алхимия - Дао Йога - тези въпроси са най-ясно изразени. Никъде не съм отричал християнството, само глупостта в него ! Езотеричното християнство като розенкройцерството и Бялото Братство, Богомилите и прочие са с нищо по-малко от Китайската алхимия която споменавам! Какво казват братята китайци например - че половите органи са основният носител и създател на силата в човека - че имат не само физ. функция, но и духовна - че могат да оплождат не само жената, но и вътрешната жена в нас - душата, и да заченат духовното дете, духа ни - безсмъртното тяло - това в което Исус се е явявал на учениците си след екзекуцията си. Другите органи са носители на различни чувства - положителни или отрицателни. Костите заемат важна роля като носител и склад на духовната сила - говори се за костно и кожно дишане... всичко това го споменава и Учителя, но бегло и крайно неясно. Такава му е била публиката че нищо е нямало да разберат, ако е кажел повече(предполагам)! Затова е разказвал приказки за малки деца и морални поучения за детската градина. Повечето сме там, между другото - поне трябва да си го признаем! Братята китайци говорят още и за трите дан тяна - стомаха, сърцето и главата - тоест една аналогия на индийските чакри в съкратен китайски триделен вариант - трите степени на съзнание. Исус е говорил че: "От вода и огън трябва да се родите, за да живеете живот вечен!" По същият въпрос един съвременен автор(Мантак Чиа) има цели книги - за малкото и голямото просветление на Кан и Ли - на @Водата и Огъня! Учителят Дънов често е говорил че Истината е в долните центрове на тялото , че силата е там, но че с тях трябва да се работи накрая! Индийците като казват Брама, Вишну и Шива, в контекста на човешкото тяло и алхимията казват: Брама - полови органи, стомах, слънчев сплит, хара-Съзидание! Вишну - сърце - поддръжка; Шива - мозък - безмълвен наблюдател - извън болката и удоволствието, извън доброто и злото - разрушител! Още - кундалини в долната част на тялото - половата сила - горивото в нас, което се губи с възрастта, поради което умираме = еликсира на живота! Ом намаха Шивая

Link to comment
Share on other sites

Уфффф... Орлине, стига с тази жълта раса, че ми втръсна вече от нея. Ще хвана вече жълтеница от техния бит и култура. Виж там по темата за секса съм ти написал нещичко. Може да те светне прозрението.

По добре изкоментирай Елексира на живота и Философският камък. Чувал съм, че който владее силите на Философският камък ставал господар на Природата. Иначе няма как да преодолее съзнанието ти земното притегляне

Не те ли вълнува да властваш над природните закони. Стига вече с приклекналите пози За тях е нужно земно притегляне иначе секс във въздуха .... калпава работа . Остава само единия мерак. Щото на Небето хората нито се женат, нито се мъжат според Библията.

:hypocrite::whistling:

Link to comment
Share on other sites

Да, на Небето може да не се женят, но когато дойдат тук, в нашето измерение, се женят - кой знае защо?!?! А за философският камък и еликсира - точно с половата сила са свързани - със силата на Любовта - Алхимически, окултно, ако си пропилял половата си сила именно за обикновен секс, тогава си загубил и Любовта си. Не че ако имаш полова сила задължително я проявяваш във висша Любов, но поне имаш предпоставката да го направиш! Интересно защо с възрастта човек става все по-"спокоен", по-унил и тъжен - защото губи половата си сила. А мъдрите съумяват и на старини да са блестящи и светящи, защото на младини, докато връстниците им са "копали" жените си, те са копали вътре в себе си и са прокопали каналите към божественото - на етерно, чувствено и ментално ниво! Ти ги знаеш тези неща, Иване, сигурен съм! Впрочем, приятно съм изненадан от свежия ти и пълен с мъдрост постинг! Благодаря ти за доброто отношение, приятелю!

А за еликсира - аз когато съумея да не правя секс за повече от седмица, 10 дни, в мен този еликсир започва да циркулира - събужда се един живот, една радост. Заедно с това и половото желание расте, но накъде ще бъде насочено зависи само от човека! Или обратно заземяване, или трансформиране към Любовта. По същият начин се постъпва и със сексуалните фантазии и страсти, които се усилват при опитите за въздържание, защото това са сили по-силни от нас. И от нас пак зависи дали ще ги подтиснем, ще ги изтласкаме с цензурата си в несъзнанието(подсъзнанието) си, или ще ги приемем като нещо естествено, което не може да не се появи, и ще ги сублимираме! И си прав че не само половите органи са важни за алхимията - те са само некна основа, нищо повече. И сърцето, и черният дроб, и белите дрobowe, i wsiчки други органи ижлези са еднакво важни - те си имат техните вътрешни езотерични еквиваленти и функции! Това са известни неща - Учителят Беинса често е говорил за това. А за китайците - да - те са по-стара раса, липсва им интелекта на бялата раса - но що се отнася до алхимията - по-ясни описания не съм виждал. Разбира се, и те си имат символичният език и була и воали, но съвременните автори говорят директно... прочети Джао Бичън: "Вътрешна Алхимия", книгите на Мантак Чиа, Златното Цвете... може би са ти попадали. Желая здраве и берекет на всички!

Link to comment
Share on other sites

Аааа.. да има да вземаш за това ... :

По същият начин се постъпва и със сексуалните фантазии и страсти, които се усилват при опитите за въздържание, защото това са сили по-силни от нас. И от нас пак зависи дали ще ги подтиснем, ще ги изтласкаме с цензурата си в несъзнанието(подсъзнанието) си, или ще ги приемем като нещо естествено, което не може да не се появи, и ще ги сублимираме!

Ха.ха.хааа аре стига бе Орлине, ти пак заби в противоречията си. Ми така е, защо да се очудвам . !? Пак ще цитирам народната мъдрост..." 100 баби, хилаво дете". ...

100 баби = 100 религии и учения

хилавото дете = духовното дете.

И пак опряхме до страстите човешки и необходимоста да бъдат контролирани от съзнателният човек. Както и да го въртиш пак там стигаме ...:)))))))

А пътят към Безсмъртието минава през контрола на страстите човешки. Пък последователите на онзи Мохамед ехеее.. цели хареми си правят ...:))))) Цял ден няма да ядат, пият и е.. , пък като се скрие слънцето ... "ха бакълам на юруш " Кой колкото може. Голям пост няма що !? ...:))) Макар и като Духовен можеш да "оправяш " много жени без да губиш енергия. Но въпроса вече е на лично желание, съвест, превързаност и обич към партньора, не на необходимост ...:)))(мъничка разлика една такава ..малка...малка...почти незабелижима. ...:)))))

Link to comment
Share on other sites

:1eye::angel::thumbsup::thumbsup2::smarty::king: Ом Мани Падме Хум Истината е в синтеза!!!
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...