Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Основни принципи на ученичеството


B__
 Share

Recommended Posts

Доколкото знам, основните принципи на ученичеството са отдаденост, изследване, служене.

Отдаденост и служене означават да се следва с вяра пътя поставен от учителите.

Какво мислите за тези принципи?

Edited by БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

Учителят е най-близкото звено във веригата на Йерархията на Светлината (Божествената Йерархия, Бялото Братство, Стълбата на Яков и т.н.). Това е единствената верига по която се осъществява човешката еволюция – индивидуална и групова. А най-близкото звено (Учителят) е връзката ни с нея. Всеки човек си има едни определен Учител, с който има сходни духовни вибрации. Всъщност това е Учителят за който е казано: когато ученикът е готов, Учителят ще дойде. Иначе Учителите, които ние си избираме, също не бива да бъдат омаловажавани, защото това могат да бъдат далеч по-напреднали от нас в духовно отношение души, които да ни приближат и подготвят за срещата с истинския ни Учител. Не е изключено да бъдат дори и с неговия или по-висок духовен ранг, но просто да не са „нашия“ Учител.

Думичката „служене“ не ми харесва. Предпочитам думата „сътрудничество“. Това, което ученикът прави, го прави напълно съзнателно. Ученикът служи се на човечеството. Учителят също служи на човечеството. Затова е по-правилно да се каже, че ученикът сътрудничи на Учителя в това начинание. Всъщност за какво му е на Учителя ученик, ако не за подпомагане на планетарната и в частност общочовешка еволюция. Нали всъщност това е смисъла на Йерархията и на водещото духовно начало? Докато ученикът не е готов да се отдаде изцяло за духовното развитие на човечеството, той не може да влезе в директна връзка с Учителя.

Link to comment
Share on other sites

Задачи, които всеки ученик има на Земята...и как може да ги постигне

(Тук се случи удачно да добавя и бележки относно планирането (тъй като малко съм обяснил мислите си явно) и вътрешния и външен живот)

Ние говорим за задачите, които човек и по-специално ученика има да върши на Земята. Те са няколко групи и тяхното разбиране може да разшири възприятията за духовния път. Освен това различните видове задачи имат нужда от различни средства и опитности, с които си служи ученика. Накрая има и универсални закони, с които човек да съобразява действията си независимо от задачите.

Първата група задачи са свързани директно с човешката еволюция. Доколко човешката еволюция като най-високо ниво днес е стигнала до развиването на мисленето, то мисленето на човечеството е основен обект за работа. Правят се усилия за премахване/преобразуване на негативните мисловни форми и за изграждане на ново мислене, което ще води човешката еволюция в правилната посока. Това е реформиране на човешкото мислене и човешки отношения, което може да се извърши по множество начини. Съдаването на литературни произведения, обществената дейност, политическата дейност и каквато и да е дейност свързана със създаването на нови образци на човешко мислене е присъща на хората натоварени с такива задачи. Необходимо е да се развиват опитности предимно в тези направления.

Втората група задачи са свързани с разпространението на любовта и мъдростта чрез религиозни и духовни учения и школи. Те са свързани с духовното развитие и разпространението на духовните истини и мъдрост. Изучаване на Вселенските закони, законите на човешката еволюция и разпространение на тези знания в достъпна и подходяща за съвременното общество форма. Тук са необходими опитности свързани с философския начин на мислене, сравнителното изучаване на религиите и прилагане на практика на препоръките на духовните учения. Защото нищо не е научено напълно, докато то не се практикува физически в реалния свят. Това е най-важната група задачи, но доколкото и те са свързани с начина на мислене на човечеството, духовните учения постигат напредък индиректно и чрез промяна на мисленето на човечеството. Например, психологията и психоанализата са науки, които в науко-образна и приемлива за съвременното общество форма са изключително полезни за промяната на човешкото мислене. Те са част от първата група задачи. Например, идеите на психологията за позитивното мислене, неотхвълянето на отрицателното в нас и света около нас, индивидуацията, разширяването на съзнанието чрез избягване на крайностите в мисленето, самопознанието подготвят мисленето на човека за възприемане на висшите духовни идеи. Сега се сещам, че май Орлин такива задачи изпълнява :) .

Третата група задачи са свързани с цивилизационното и културно развитие на човечеството. С организацията на човешкия живот, цивилизационния напредък (напр. превозни средства). Техни представители да художници, учени, мислители и т.н.

Всеки идващ на Земята си е избрал преди това някоя от тези задачки и трябва да си я „спомни”, за да я върши не по-зле от другите задачки, които си е поставил. Разбира се, това не пречи човека да се занимава с медитация, йога, сърфинг и т.н. Ние говорихме в темата за егото („Сам да се вържеш на колче в полето”) за планирането и как то може да бъде вредно като отклони човек от изпълняването на истинските му задачи. Планирането не винаги е вредно. Планирането може да дойде след продължителни логически разсъждения като през цялото време този процес бива фалшифициран от заблуди и страсти. Тогава това планиране е просто планиране на заблудите. Но планирането може да дойде в главата и като моментен проблясък, резултат от силноемоционални и възвисяващи преживявания, продукт на осъзнавания след прежеивени изпитания и страдания. Тогава планирането е спуснато отгоре и то наистина е висше планиране.

В темата за „Да правиш добро и да се бориш за доброто” показах едно математическо доказателство, което показва, че решения базирани само на логиката (каквото е и планирането повечето пъти) не се знае дали са правилни и неправилни. Моя призив обаче не е срещу пкланирането, а мисъл, че в планирането трябва да вземат повече участие проблясъците, усещанията, чувствата. Има един метод за това как да откриеш истинския си смисъл на живота като критерий за откриването е степента на чувствата, които се изпитват. Нека всички планираме, но да допуснем и гласа на нашето несъзнавано в планирането J То си е наше несъзнавано.

Стигнахме до универсалните закони, които са част от всяка задача. Например, „обичай враговете си”. Закона на любовта. Вие може да сте избрали да бъдете ръководител на голям строителен обект. Ръководеното на проекти е избретено за пръв път в строителството на военни обекти. То съдържа методи и средства за планиране и контрол, така че да бъдат подсигурени крайните срокове и най-важното да не се надхвърли бюджета.

Тази работа може да е част и в унисон с вашите задачи на земята, може и да не е. Да предположим, че е. Тогава в работата и свързаното с нея планиране няма нищо лошо.....докато изпълявате закона на любовта. Вие трябва да прилагате този закон към всеки свой подчинен, контрагент, инвеститор и т.н. И тук пак идваме до идеята за вътрешния живот и външния живот. Едно е как вие си вършите работат във физическия свят друго е как вътрешно я възприемяте и какво е вътрешното ви отношение към хората. Вие може да се накарате и дори да накажете ваш служител в интерес на работата, но ако вие го „наказвате” и вътрешно, имате неприязън към него, то вие отстъпвате от закона на любовта. Ако вие го наказвате, но вътрешно го обичате и приемате като свой брат, то вие изпълявате закона на любовта. И ако в процеса на работа установите, че вие все по-често отстъпвате от любовта, то тази работа не е за вас и трябва да я смените, защото търпението ви в този случай е грешно. Да я смените със друга, където ще успявате да запазвате любовта в себе си.

Какъв ще стане човек във физическия свят няма значение. Ако вие имате достатъчно любов в себе си и изпълнявате задачите, с които сте дошли на земята, то може да си позволите да планирате и станете и милионер, и банкер или дори илюминат :)

Идваме и до следващото разделение на задачите. Някой може да има задачи свързани с развиване на себе си и човечеството, а друг може да има задачи свързани само със собственото му развитие. Развитието на другия може да е толко важно за него и да отнеме толко ресурси, че да не може да си позволи изпълнението на задачи за човечеството. Това може да е човек, който дотам е влошил, например, мисловния си модел, че ако сега не отдели всичките си ресурси за развитието на себе си, може да причини множество вреди и страдания на другите хора. Може да е човек, който трябва този живот да се подготви изключително добре, защото следващия ще върши особено важни задачи за човечеството.

Име нещо последно, което два окраска на всички видове задачи и това е конкретния еволюционен план за човечеството в дадения момент. Това е нивото на развитие и прехода между човешките раси и подраси. Кое е това точно ниво и преход казват, че го знаели най-големите адепти. Според мен водещи за цялтоо човечествот трябва да станат любовта, следването на висшите закони и възприемането на висшите идеи.

Това са задачите на човек, а особено и на ученика. Вижда се, че той трябва има собствена мисъл, но и да служи и да има отдаденост. А отдаденост означава готовност да поеме задачите си. А готовността означава голяма вяра в Учителя и това, което той поставя като задачи. Всеки ученик получава своя учител и започва да изпълнява задачите си, като изгради нужното ниво на готовност, отдаденост и вяра.

Учителят е казал: „Едно изисква любовта – пълно доверие. Съмнявате ли се в нея, тя се затваря за вас и нищо не дава („Космичната любов”) и „Може би се съмнявате в това, което ви казвам. Няма защо да се съмнявате. Вие грешите, като се съмнявате. Изхвърлете съмненията от душата си, защото моето съмнение във вас е съмнение в самия мене и вашите съмнения в мене са съмнения в самите вас. Аз не се съмнявам във вас” („Мировата любов”)

Edited by БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

Учителят, в "Правила и мерки за избягване на всички погрешки", каза:

В Пътя сам ще си помагаш,

няма да търсиш помощ от никого.

Ако ти не си здрав, ако твоят гръб* не е здрав, няма да тръгваш на път. Здрав трябва да бъдеш.

Ако си ученик, ще вземеш най-трудните задачи. Може да минат една, две, десет години докато ги решиш.

Единственото нещо, което се позволява,

е да повикаш от дълбочината своя Учител и Бог

да ти помогне.

А вие започвате един друг да се учите.

Така ще изкривите Божието Слово.

Кой кого учи?

Никой никого няма да учи.

Тук се изисква търпение, мълчание и разсъждение.

* Гръб - означава ниво на съзнание

Гърбът, гръбнакът - са едни от многото символи, с които Учителят окултно визира категорията съзнание, съгл. таблицата, тук.

Когато Учителят казва, "ако твоят гръб не е здрав, няма да тръгваш на Път" , той има предвид, че "преди да влезеш в категорията на тези интелектуалци, които са развили гениален ум - ти не можеш да вървиш в Пътя на ученичеството, каквото и да си мислиш за себе си"...

Защото, в Пътя на ученичеството - вървят само гениалните умове, които имат силата да учат сами себе си, а също и силата да не учат никого другиго... ( Иначе казано - преболедували са и логореята е отшумяла при тях, след което естествено е дошъл реда и на смирението)...

А за по-низшите нива (умове) , които се учат един другиго, е казано: Матей 15:14

"Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата."

Edited by velinavasileva
Link to comment
Share on other sites

....Гърбът, гръбнакът - са едни от многото символи, с които Учителят окултно визира категорията съзнание, съгл. таблицата, тук.

....

Ммммм, това Учителят ли го визира или е интерпретация.

Защото това, което е описано не са различни съзнания, които могат да принадлежат на различни хора. Всеки човек може да "блуждае" измежду няколко от съзнанията в кратко време.

Те като гледам просто описват духовния път на човека и как се мени основния фокус на съзнанието му.

Човек може да има емоционално съзнание и да е властимащ, което не е съвсем като в таблицата.

Също така емоционално съзнание, което се интересува от развитие и самоусъвършенстване, не се покрива много с някои християнски течения като негови представители.

Доколкото знам в окултизма откровеното наименувание на тези съзнания е: обикновен човек; ентусиаст (който иска истинско духовно развитие); ентусиаст подложен на изпитания, чието преминаване ще го направи ученик; след това ученик; накрая посветен.

Това е пътя в йерархията, за която говори Станимир.

Та в коя беседа Учителят е описал тези съзнания?

Edited by БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

Божидар, има доста беседи, в които се говори за 4 вида съзнание. Учителя ги формулира така-старозаветни, новозаветни, праведни и ученици... Ще потърся в кои беседи се говори, но и в томчето "Пътя на ученика" добре е описано.

Link to comment
Share on other sites

Божидар, има доста беседи, в които се говори за 4 вида съзнание. Учителя ги формулира така-старозаветни, новозаветни, праведни и ученици... Ще потърся в кои беседи се говори, но и в томчето "Пътя на ученика" добре е описано.

Благодаря :)

Тези ги знам, но става въпрос за тези:

5 категории съзнание:

- физически

- емоционален

- интелектуален

- ученик

- съвършен

Link to comment
Share on other sites

Почти цялото Слово на Учителя е в символи...

То не е оставено, за да се чете в прав текст...

Учителят много рядко говори в прав текст... Затова , ако написаното се възприема в прав текст - не може да се достигне до дълбокия му, истински Смисъл, който принася ползата на духовното растене ... Човек се уморява, често губи връзката точно на най-впечатляващите абзаци и затова се отказва...

Така - Школата на Бялото Братство е затворена за обикновения ум, който няма качеството да си прави свои вътрешни "преводи", от символичния учителев език ... Човек трябва да бъде най-малкото талантлив, дори - да бъде гениален, за да схване Смисъла, есенцията на оставеното послание и по този начин да се учи от него, и да разширява съзнанието си ...

В беседата „Отрицателни и положителни черти на ученика“, Учителят казва така :

Има някои черти, някои възгледи у вас, които трябва да напуснете. Те са следующите: тщеславието*[ стремежът да чуваш похвали за себе си, от другите хора]. Това е едно животинско проявление у човека. ... Лицемерието е родено от тщеславието. Тщеславният човек за да покаже, че не е като другите хора, че е необикновен, той лицемери.

Ние искаме, като влезете в тази Божествена школа, да имате празни каси* [касата е символ на съзнанието], за да можем да туряме в тях. Ако влезете с пълни каси, какво ще турим? Ние не искаме хора с пълни кесии*[кесията е също символ на съзнанието]. Светът търси пълни кесии, а ние търсим обратното. Ако вашите кесии са празни, елате, а ако ли са пълни, ще кажем: „Погрешили сте“.

И тъй от чувството на тщеславието и на лицемерието ще се пазите като от огън, защото освен че няма нищо да ви предадат, но те ще ви смъкнат на тоя животински уровен, където знаят само да показват зъбите си. Двама души, като се срещнат, озъбят се: „Внимавай, аз не съм от слабите герои, но съм голям герой“. Така е и с кокошката. Като види някой вол, подскочи „хоп“ – то е тщеславно чувство. Волът, като я бутне с рогата, свършва се с нея. Тя не разбира, тя мисли, че може да се бори с един вол. Но, за да се бориш с един вол, иска се знание...[тук кокошката и волът са символи на хора, намиращи се на различни степени на еволюцията си]

...В окултната школа любопитство не трябва да има. ...Да имаш едно дълбоко желание да учиш, горещо желание, да ти гори сърцето, да, но простото любопитство не се позволява.

Любопитството, и то е родено от тщеславието. И тъй ще имате горещо желание да учите, но любопитство, тщеславие, лицемерие и други черти там, които са от животинско произхождение или са изостанали от низшите култури, тези качества не ни трябват.

... Сега аз говоря на ума ви, не на низшия, но на висшия ви ум.

... И тъй у всинца ви трябва да има едно горещо желание да се учите. И когато влизате в тази школа,

ще се освободите по възможност от всичките възгледи, какво сте чели в книгите, какво съм казал аз някога.

Всичко туй искам да го прекарате през вашия ум. Разбирате ли? И ще го прекарате. Знаете ли защо?

Защото някой път вие може да прекарате моите думи през гъстата среда на вашия низш ум и тогава ще имате едни разбирания, а може да ги прекарате и през вашия висш ум, тогава ще имате други разбирания.

И всяко разбиране ще трябва да се приложи не в бъдеще, а сега.

Но ще имате приложение, ще правите опити, малки опити, от които ще съдим...

... После слабост на всички ученици е: някой път ученикът мисли, че той знае повече от Учителя си. Правилото в Бялата окултна школа е: ученикът никога не може да знае повече от Учителя си. То е закон на Бялата окултна школа.

... И после друго нещо искам: онези, които идват сега в школата, ще опитват волята си. ... щом влезете в школата, вие ще трябва да се подигнете високо, да забравите за един час всичките ваши обиди. Влезе някой, погледнат го накриво, той казва: „Този ме обиди“. Не, не ще упражните волята си. Ако вие не можете да потушите това ваше чувство – обидата, която е едно животинско чувство – вашата воля е слаба, няма да успеете. ..... това са закони, които трябва да се пазят. ... В школата абсолютно ще има хармония.; ... в школата учат ли се, няма никакъв спор. ;... в школата няма никакъв спор между черни и Бели Братя. Че той е чер – чер или бял брат, те се обичат. ...Обичта си е обич. Ние ще докажем кой принцип е прав. И едните вярват, и другите вярват, но вярата на едните се различава в много отношения от вярата на другите.

В школата ще мислите, че

всичко в света съществува, защото е необходимо; а онова, което е необходимо, полезно е за развоя на целия космос.

И следователно, за да има знание в света, непременно трябва да има два процеса.

И тъй добри и лоши хора в живота, това са само идейни схващания при сегашния развой на човешкия живот.

...И при това не пишете много, понеже многото писане е тщеславие. Излишни думи не туряйте, защото те са от лукаваго, т. е. казано на окултен език, излишните думи са от лявата страна, от школата на черното братство. Те обичат много да глаголят и всеки, който много говори, помага на черните братя. Който много говори и който никак не говори, и двамата помагат на черните братя. А който малко говори, но умно, спомага на Белите Братя. „Малко“ значи – есенцията, тя ни трябва. ...

... Ще кажеш „аз“ и ще разбираш туй Божественото в себе си.

Първото правило: ще бъдете искрени спрямо себе си, няма да се лъжете. Мен можете да лъжете, но не искам себе си да лъжете, затуй ще бъда много строг. Никога не лъжете себе си!

Сега защо често съм толкова строг? Съжалявам, че съм отворил тази школа. Да ви кажа една истина. Знаете ли защо? Когато дойда тук, изпитвам едно болезнено чувство. Тия набрали се ваши желания ми причиняват най-големите страдания. И сега аз трябва да правя усилие върху себе си, за да ви говоря. Аз да ви кажа истината! И ако не спазвате туй правило, тогава ще ви оставя да учите, както знаете. Решил съм! Аз не искам в бъдеще да измъчвам себе си, нито пък ще позволя на моите ученици да ме измъчват. Две правила: нито аз искам да се измъчвам, нито вие да ме измъчвате. Аз съм завършил своята еволюция, няма какво да се измъчвам повече! Туй, което зная, може да ви го предавам, но вашите мисли и вашите преживявания се предават върху мен. Приемам всичките ви мисли и ги преживявам вътре в себе си. Пък аз не искам да преживявам вашите мисли. Ако вие сте грешници, аз нямам нищо общо с вашите грехове. Добрините ви бих ги изнесъл по-добре, но да съдите в умовете си и да ми говорите, че това било, онова било, аз не искам да слушам. В душата си съм сит на укори и неблагодарности. Който е благодарен, добре, и който е неблагодарен, пак добре. Нищо общо нямам с това. И знаете ли защо? Аз служа на друг един закон, ще ви говоря сега. Аз не искам по никой начин да огорча Оногова, Който живее в мен. Туй не го позволявам! Онзи, Който ме е учил, Онзи, Който живее в мене, върху Него аз не искам да се хвърлят никакви укори! Аз мога всичко да нося, но заради Него! Щом дойде до Неговото Име, аз съм готов да жертвувам всичко! „Ама след хиляди години дали ще се дадат условия?“ Все едно! Щом дойде до Неговото Име, аз не позволявам. Та аз забелязвам всичко и ви казвам: В школата, абсолютно не искам да ме критикувате, нито да се съмнявате.

Опитвайте нещата!

Онзи, Който живее в нас, Господ, си има път, по който върви,

и няма да ни чака. Слънцето изгрява, земята се върти и всяко нещо си върви по определения път. Ние не можем да изменим законите на Битието. ... Вие, някой път, искате да ме научите как да действувам.

Аз не действувам от себе си, а вървя по Божиите пътища и искам и вие тъй да действувате.

Нито аз ще изменя Божиите закони, нито вие, нито ангелите, никое същество в света не е в състояние да измени, по какъвто и да е начин, Божествените пътища. Те са неизменни. Може да се реагира, но да му се даде обратен път, то е невъзможно. Тогава вие ще се спънете сами. Ако искате да бъдете ученик, туй е едно от правилата на тази школа.

Школата се е образувала на няколко пъти в Европа, но се е затваряла за по-благоприятно време, понеже се явявали спорове. Няколко пъти се е отваряла и затваряла и сега пак може да се затвори, но

ако я затворя, тогава вие сами ще си преподавате, втори път няма да преподавам вече!

... Аз не говоря от свое име, имайте пред вид: Говоря ви от името на Всемирното Бяло Братство. Ако те са благоволили спрямо вас и вие бъдете верни спрямо тях. Ще изучавате тия велики истини от тяхно гледище.

Упражнявайте ума си, всичко изпитвайте.

Сега ще кажете: „Кой ли е онзи, който е обидил Учителя?“ Мен никой не ме е обидил.

Но ви казвам, в незнанието си, вие имате тази слабост, че някой път вървите повече в лявата пътека, отколкото в дясната.

Без да знаете, някой път вървите в ляво.

Ще кажете: „Аз не зная“. Да, но трябва да се научите. Вие, като ученици, трябва да знаете в ляво ли сте или в дясно, а не да чакате други да ви кажат.

В тази школа не се позволява никакво своенравие!

Не се борете с тщеславието, но на мястото на тщеславието ще ви кажа какво да турите. На мястото на своенравието, на лицемерието, на любопитството, ще ви кажа с какво да ги заместите. ... Аз ще кажа: Аз ви наричам ученици на Любовта.

Сега направих в мисълта си една малка бележка, за да не би да попаднете в заблуждение.

Като казвам, че ще затворя школата,

подразбирам, че ще говоря и ще проповядвам със символи,

по този начин няма да говоря.

В школата методът е друг, но този метод няма да го употребявам.

Ще работим по стария метод, по стария път. С мотика ще ходим, ще копаем, с ралото ще орем, пътища ще правим и тъй ще си върви.

Edited by velinavasileva
Link to comment
Share on other sites

Велина, благодаря! Много е важно да разбираме скрития, алегоричен и символен език на беседите.

Всеки има разни натрупвания/шлака от миналото и сам трябва да се справи, да чисти. Като ученици или поне кандидат такива можем да сме благодарни за всички условия, които са ни предоставени днес и сега, да се учим.:smarty:

Link to comment
Share on other sites

Почти цялото Слово на Учителя е в символи...

То не е оставено, за да се чете в прав текст...

Учителят много рядко говори в прав текст... Затова , ако написаното се възприема в прав текст - не може да се достигне до дълбокия му, истински Смисъл, който принася ползата на духовното растене ... Човек се уморява, често губи връзката точно на най-впечатляващите абзаци и затова се отказва...

Именно!

Затова смятам, че таз таблица тука, дето си я цитирала, трябва да се обмисли още доста.

Link to comment
Share on other sites

Почти цялото Слово на Учителя е в символи...

То не е оставено, за да се чете в прав текст...

Учителят много рядко говори в прав текст... Затова , ако написаното се възприема в прав текст - не може да се достигне до дълбокия му, истински Смисъл, който принася ползата на духовното растене ... Човек се уморява, често губи връзката точно на най-впечатляващите абзаци и затова се отказва...

Именно!

Затова смятам, че таз таблица тука, дето си я цитирала, трябва да се обмисли още доста.

:3d_053:

Edited by velinavasileva
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...