Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня- 19.07.-25.07.2010


Recommended Posts

Мисъл за деня -19.07.2010 год.

Благодарете на Бога и тогава, когато срещнете противоречия в живота си. Всякога трябва да бъдете доволни. Това е един момент - може да е само една секунда, една минута - бъди доволен в този момент. Имаш скръб, неприятност, тежест; тя може би ще седи една минута, след това ще си отиде.

(2, с. 346) Благодарността

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй - текст + инструментал №6

Молитва на царството

Псалом 143

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня -20.07.2010 год.

Доволството и благодарността не значат примирение. Болен си, ще се стараеш да отстраниш болестта. Но във всеки момент бъди доволен и благодарен. Човек, като получи нещо, за всичко да благодари на Бога - така и той дава нещо от себе си.

(2, с. 346) Благодарността

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:

Ще се развеселя - песен

Пътят на живота - молитва

Псалом 27

Link to comment
Share on other sites

"Природата държи точна сметка кой колко светлина е приел и на края на годината представя разписка за плащане.

Няма благо в света, което човек получава даром. Когато бирникът на Природата дойде при вас с разписка да платите за благата,

от които сте се ползвали, вие трябва да благодарите, да кажете как сте използвали това благо и да му дадете един от изработените плодове. Искрената благодарност и признателност на човека към Природата и към Бога е плащане за получените блага.

Който не благодари, който не е доволен, той плаща глоби. – Какво представляват глобите? – Страдания.

Следователно, който иска да се освободи от страданията, трябва да благодари на Бога за всичко, което му се дава.

Благодарността е еквивалентна на плащането. Благодарността е особен род лъчиста материя, която човек отправя към разумния свят.

В замяна на тази материя разумният свят изпраща духовна светлина, която осветява пътя му.

Без благодарност не може да става правилна обмяна между хората на земята и възвишените същества в разумния сват.

Както между корените и клоните на дървото става правилна обмяна, така и между съществата на физическия и на духовния свят,

трябва да съществува съзнателна, непреривна връзка."

Състояние на материята, Младежки Окултен Клас, 9 05.1930 г., София

Link to comment
Share on other sites

Много точно! От известно време чета последните думи на Учителя, записани в "Изворът на доброто" и усещам действието на доста от тях. :) Ето и продължението на думите от мисълта за деня (21.07):

Изпадне ли човек в ревност, съмнение, подозрение, гняв и отрицателни състояния, той трябва да намери методи да ги трансформира. Иначе ще заболее от някаква болест. На всяка отрицателна мисъл или чувство в себе си постави една положителна мисъл или чувство, които да ги неутрализират и трансформират.

Психичните причини на болестта

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня -21.07.2010 год.

Законът е такъв: добрият живот прави кръвта чиста. Когато човек внесе една нечиста мисъл в ума си или едно нечисто чувство в сърцето си, загубва се чистотата на кръвта. Нечистите мисли и чувства създават болестите. Смущенията парализират ума, сърцето и тялото.

Психичните причини за болестта

И аз съм напълно съгласна с тази мисъл.Човек трябва да мисли за позитивни неща и не трябва да се подава да лоши мисли и дела. :3d_015:

Link to comment
Share on other sites

Много точно! От известно време чета последните думи на Учителя, записани в "Изворът на доброто" и усещам действието на доста от тях. :) Ето и продължението на думите от мисълта за деня (21.07):

Изпадне ли човек в ревност, съмнение, подозрение, гняв и отрицателни състояния, той трябва да намери методи да ги трансформира. Иначе ще заболее от някаква болест. На всяка отрицателна мисъл или чувство в себе си постави една положителна мисъл или чувство, които да ги неутрализират и трансформират.

Психичните причини на болестта

Благодаря Ани за продължението на мисълта.Искам да споделя,че преди години,когато все още не знаех почти нищо за Учението,случайно попаднах на думите ,които си ни цитирала.Беше дадено като цитат някъде в нета.Подчертаното от тебе изречение ме впечатли много и аз започнах да се опитвам да работя върху себе си,като го изпълнявам.Кой от нас не е изпитвал ревност,съмнение,подозрение и т.н.И като се появяха ,та не си отиваха лесно.Започнах всеки път ,когато нещо от тези негативни мисли,водещи до негативни емоции ,ме споходеше,да се стопирам,да си напомням мисълта и да се опитвам да намеря положителната мисъл,с която да ги заменя.Не стана от раз.Но с постоянство в тази ,да я нарека игра сам със себе си,се убедих в положителното въздействие на тази практика.После се автоматизира и до днес я ползвам.Мисля,че този опит беше и едно от първите неща,които ме накараха да искам да разбера нещо повече за Учението на Беинса Дуно.

Поздрави

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня -22.07.2010 година

Изпадне ли човек в ревност, съмнение, подозрение, гняв и отрицателни състояния, той трябва да намери методи да ги трансформира. Иначе ще заболее от някаква болест. На всяка отрицателна мисъл или чувство в себе си постави една положителна мисъл или чувство, които да ги неутрализират и трансформират.

Психичните причини за болестта

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде

Плодовете на духа - молитва

Псалом 112

Link to comment
Share on other sites

"Всякога се стремете да създадете една красива или музикална мисъл.

Защото щом допуснеш една отрицателна мисъл, по всяка вероятност ти си страхлив.

Сега не че тези отрицателни мисли са безполезни, те са на мястото си, но отрицателните мисли могат да градят,

само когато имаш положителна мисъл. Никога не допущай само една отрицателна мисъл.

Ако допуснеш една отрицателна мисъл, тя трябва да стане като основа, да предизвика положителна мисъл.

Ако дойдат две отрицателни мисли, то непременно ще дойде в тебе непоносимо страдание.

Когато допуснеш една положителна мисъл, тогава всяка отрицателна мисъл, като дойде в тебе,

ще има с какво да се занимава. А ако дойде в тебе една отрицателна мисъл,

няма с какво да се занимава и тя ще причини непременно в тебе неприятност."

Естествената гама, Младежки Окултен Клас, 11.03.1932 г., София

"Казвам: Любовта към Бога ще събуди ония методи, чрез които трябва да живеем на земята.

Когато ви говоря за Любовта на Бога, подразбирам да може да добиете онази сила,

чрез която да можете [да направите] вашият живот такъв, какъвто вие искате и на земята,

и в Духовния свят, и в Божествения свят. Любовта към Бога, туй подразбира.

То е едно благо заради нас. Без да знаем, ние се ползуваме.

Ако обичаме Бога, най-първо ти имаш едно благо, чрез което [работи] Божествената мисъл,

която ще привлече всички ония блага, които ти искаш. Божествената мисъл може да ви привлече.

Божествената мисъл ще ти даде направление как да мислиш и как да постъпваш.

Любовта към Бога туй ще създаде."

Силата на мисълта, Общ Окултен Клас, 08.03.1939 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня -23.07.2010 година

Който иска да развие търпение, трябва да диша дълбоко. Колкото по-дълго време задържа човек дишането си, толкова по-голямо търпение има. Като диша правилно, човек се освобождава от физически и психически болезнени състояния, постепенно хармонизира своя живот и се обновява. Придобие ли вътрешна хармония човек, никакви външни условия, никакви влияния не могат да го изкарат от пътя му.

Правилно дишане

Молитвен наряд за всеки ден

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен - песен

Молитва на триединния Бог

Псалом 44

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня -24.07.2010 година

От невидимия свят постоянно ви възпитават. Всичките болки, които претърпяваме в тялото, са възпитателни методи на движение. Когато се научим да се движим правилно, всички болки ще изчезнат. Природата обича правилни движения, разумни движения. Трябва да има една школа, като вървите, красиво да бъде движението. В краката, в очите, в ръцете, в стойката, навсякъде да има една красота.

Красиви движения

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен

Малката молитва

Псалом 25

Link to comment
Share on other sites

Друго заблуждение, казваш: „Понеже не съм разположен, молитвата ми няма да бъде приета.“ Бог не се нуждае от твоята молитва, тя не е заради Него, тя е заради тебе.

...

Когато човек се моли, от невидимия свят ще го учат езика на небето. Като научи езика на небето, всички работи ще тръгнат. Ако вас не ви върви, то е по причина, че не знаете езика на небето. Идеш в Англия, не знаеш да кажеш „хляб“, англичаните не те разбират. Понеже англичанинът цени времето, той е отривист. Ти докато отвориш устата и започнеш да му говориш, то е губене на време. Те казват: „Времето е пари.“

Красиви движения

Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 25 юли

Изпейте „Вдъхновение“, но всеки да мисли за своето вдъхновение. Трябва да мислиш едновременно за формата на нещата и за съдържанието. Трябва да мислиш какво нещо е вдъхновението. Дотогава, докогато Божественият Дух е във вас, имате вдъхновение, изпълня ви. Изпълнен си ти и от пълнотата излиза нещо хубаво и красиво. Не може да излезе хубавото и красивото, ако не си пълен. Ако концентрираш ума си и мислиш за Божествения Дух, мислиш за пълнотата. Когато пеете, пейте на себе си.

Красиви движения

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за неделя:

В началото бе Словото – песен

Добрата молитва

Псалом 61

Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...