Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

864 теми в този форум

  • 0 отговора
  • 9976 прегледа
  • 18 отговора
  • 6990 прегледа
  • 4 отговора
  • 169 прегледа
  • 7 отговора
  • 237 прегледа
  • 6 отговора
  • 203 прегледа
  • 6 отговора
  • 198 прегледа
  • 6 отговора
  • 193 прегледа
  • 6 отговора
  • 238 прегледа
  • 6 отговора
  • 273 прегледа
  • 6 отговора
  • 173 прегледа
  • 7 отговора
  • 169 прегледа
  • 6 отговора
  • 146 прегледа
  • 6 отговора
  • 140 прегледа
  • 6 отговора
  • 145 прегледа
  • 7 отговора
  • 165 прегледа
  • 6 отговора
  • 158 прегледа
  • 6 отговора
  • 194 прегледа
  • 6 отговора
  • 194 прегледа
  • 7 отговора
  • 208 прегледа
  • 4 отговора
  • 232 прегледа
  • 6 отговора
  • 252 прегледа
  • 6 отговора
  • 233 прегледа
  • 6 отговора
  • 267 прегледа
  • 6 отговора
  • 269 прегледа
  • 6 отговора
  • 250 прегледа
×