Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

815 теми в този форум

  • 0 отговора
  • 9436 прегледа
  • 18 отговора
  • 6453 прегледа
  • 6 отговора
  • 99 прегледа
  • 6 отговора
  • 152 прегледа
  • 6 отговора
  • 193 прегледа
  • 6 отговора
  • 176 прегледа
  • 6 отговора
  • 131 прегледа
  • 6 отговора
  • 188 прегледа
  • 6 отговора
  • 177 прегледа
  • 6 отговора
  • 253 прегледа
  • 6 отговора
  • 185 прегледа
  • 6 отговора
  • 194 прегледа
  • 6 отговора
  • 189 прегледа
  • 7 отговора
  • 216 прегледа
  • 7 отговора
  • 224 прегледа
  • 6 отговора
  • 253 прегледа
  • 6 отговора
  • 216 прегледа
  • 6 отговора
  • 260 прегледа
  • 6 отговора
  • 249 прегледа
  • 6 отговора
  • 328 прегледа
  • 6 отговора
  • 303 прегледа
  • 6 отговора
  • 281 прегледа
  • 6 отговора
  • 320 прегледа
  • 11 отговора
  • 315 прегледа
  • 6 отговора
  • 282 прегледа