Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

816 теми в този форум

  • 0 отговора
  • 9439 прегледа
  • 18 отговора
  • 6460 прегледа
  • 2 отговора
  • 47 прегледа
  • 6 отговора
  • 122 прегледа
  • 6 отговора
  • 157 прегледа
  • 6 отговора
  • 198 прегледа
  • 6 отговора
  • 177 прегледа
  • 6 отговора
  • 137 прегледа
  • 6 отговора
  • 190 прегледа
  • 6 отговора
  • 177 прегледа
  • 6 отговора
  • 254 прегледа
  • 6 отговора
  • 185 прегледа
  • 6 отговора
  • 195 прегледа
  • 6 отговора
  • 189 прегледа
  • 7 отговора
  • 222 прегледа
  • 7 отговора
  • 229 прегледа
  • 6 отговора
  • 258 прегледа
  • 6 отговора
  • 220 прегледа
  • 6 отговора
  • 263 прегледа
  • 6 отговора
  • 251 прегледа
  • 6 отговора
  • 331 прегледа
  • 6 отговора
  • 314 прегледа
  • 6 отговора
  • 286 прегледа
  • 6 отговора
  • 323 прегледа
  • 11 отговора
  • 319 прегледа