Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

803 теми в този форум

  • 0 отговора
  • 9351 прегледа
  • 18 отговора
  • 6292 прегледа
  • 0 отговора
  • 16 прегледа
  • 6 отговора
  • 155 прегледа
  • 6 отговора
  • 131 прегледа
  • 6 отговора
  • 189 прегледа
  • 6 отговора
  • 174 прегледа
  • 6 отговора
  • 244 прегледа
  • 6 отговора
  • 243 прегледа
  • 6 отговора
  • 219 прегледа
  • 6 отговора
  • 238 прегледа
  • 11 отговора
  • 256 прегледа
  • 6 отговора
  • 233 прегледа
  • 6 отговора
  • 228 прегледа
  • 7 отговора
  • 256 прегледа
  • 6 отговора
  • 251 прегледа
  • 6 отговора
  • 236 прегледа
  • 6 отговора
  • 237 прегледа
  • 7 отговора
  • 277 прегледа
  • 6 отговора
  • 295 прегледа
  • 6 отговора
  • 252 прегледа
  • 6 отговора
  • 263 прегледа
  • 6 отговора
  • 249 прегледа
  • 6 отговора
  • 259 прегледа
  • 6 отговора
  • 227 прегледа