Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

798 теми в този форум

  • 18 отговора
  • 6255 прегледа
  • 0 отговора
  • 9332 прегледа
  • 6 отговора
  • 175 прегледа
  • 6 отговора
  • 208 прегледа
  • 6 отговора
  • 186 прегледа
  • 6 отговора
  • 206 прегледа
  • 11 отговора
  • 230 прегледа
  • 6 отговора
  • 198 прегледа
  • 6 отговора
  • 209 прегледа
  • 7 отговора
  • 236 прегледа
  • 6 отговора
  • 213 прегледа
  • 6 отговора
  • 213 прегледа
  • 6 отговора
  • 200 прегледа
  • 7 отговора
  • 245 прегледа
  • 6 отговора
  • 259 прегледа
  • 6 отговора
  • 212 прегледа
  • 6 отговора
  • 238 прегледа
  • 6 отговора
  • 219 прегледа
  • 6 отговора
  • 226 прегледа
  • 6 отговора
  • 194 прегледа
  • 6 отговора
  • 250 прегледа
  • 6 отговора
  • 237 прегледа
  • 6 отговора
  • 244 прегледа
  • 6 отговора
  • 258 прегледа
  • 6 отговора
  • 269 прегледа