Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

793 теми в този форум

  • 18 отговора
  • 6178 прегледа
  • 0 отговора
  • 9299 прегледа
  • 6 отговора
  • 121 прегледа
  • 6 отговора
  • 165 прегледа
  • 7 отговора
  • 191 прегледа
  • 6 отговора
  • 181 прегледа
  • 6 отговора
  • 190 прегледа
  • 6 отговора
  • 179 прегледа
  • 7 отговора
  • 206 прегледа
  • 6 отговора
  • 222 прегледа
  • 6 отговора
  • 192 прегледа
  • 6 отговора
  • 214 прегледа
  • 6 отговора
  • 198 прегледа
  • 6 отговора
  • 198 прегледа
  • 6 отговора
  • 167 прегледа
  • 6 отговора
  • 215 прегледа
  • 6 отговора
  • 205 прегледа
  • 6 отговора
  • 203 прегледа
  • 6 отговора
  • 232 прегледа
  • 6 отговора
  • 233 прегледа
  • 6 отговора
  • 224 прегледа
  • 7 отговора
  • 260 прегледа
  • 6 отговора
  • 266 прегледа
  • 6 отговора
  • 314 прегледа
  • 6 отговора
  • 289 прегледа