Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

807 теми в този форум

  • 18 отговора
  • 6348 прегледа
  • 0 отговора
  • 9381 прегледа
  • 5 отговора
  • 79 прегледа
  • 6 отговора
  • 128 прегледа
  • 6 отговора
  • 147 прегледа
  • 7 отговора
  • 166 прегледа
  • 7 отговора
  • 178 прегледа
  • 6 отговора
  • 203 прегледа
  • 6 отговора
  • 166 прегледа
  • 6 отговора
  • 222 прегледа
  • 6 отговора
  • 211 прегледа
  • 6 отговора
  • 276 прегледа
  • 6 отговора
  • 268 прегледа
  • 6 отговора
  • 241 прегледа
  • 6 отговора
  • 271 прегледа
  • 11 отговора
  • 279 прегледа
  • 6 отговора
  • 253 прегледа
  • 6 отговора
  • 271 прегледа
  • 7 отговора
  • 283 прегледа
  • 6 отговора
  • 285 прегледа
  • 6 отговора
  • 262 прегледа
  • 6 отговора
  • 256 прегледа
  • 7 отговора
  • 317 прегледа
  • 6 отговора
  • 324 прегледа
  • 6 отговора
  • 280 прегледа