Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

815 теми в този форум

  • 18 отговора
  • 6450 прегледа
  • 0 отговора
  • 9436 прегледа
  • 5 отговора
  • 90 прегледа
  • 6 отговора
  • 151 прегледа
  • 6 отговора
  • 192 прегледа
  • 6 отговора
  • 173 прегледа
  • 6 отговора
  • 131 прегледа
  • 6 отговора
  • 188 прегледа
  • 6 отговора
  • 176 прегледа
  • 6 отговора
  • 251 прегледа
  • 6 отговора
  • 185 прегледа
  • 6 отговора
  • 194 прегледа
  • 6 отговора
  • 189 прегледа
  • 7 отговора
  • 216 прегледа
  • 7 отговора
  • 224 прегледа
  • 6 отговора
  • 252 прегледа
  • 6 отговора
  • 216 прегледа
  • 6 отговора
  • 259 прегледа
  • 6 отговора
  • 248 прегледа
  • 6 отговора
  • 328 прегледа
  • 6 отговора
  • 302 прегледа
  • 6 отговора
  • 280 прегледа
  • 6 отговора
  • 319 прегледа
  • 11 отговора
  • 315 прегледа
  • 6 отговора
  • 281 прегледа