Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Станимир

Кое е вярно?

Recommended Posts

Поканете Бог да се регистрира във форума

и да ви осветли по въпросите, които ви вълнуват

Регистриран е отдавна. Усещам Го във всяко мнение. Дори когато има спор.    :3d_015:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Дяволът ме кара!

Това е нещото, което управлява човека* във всичките му действия, та дори и в тези, чийто плод е това мнение.

 

На изток тази работа е известна като "Васана". До не малка степен "Васана" е синоним на "Самскара".

 

"Васана" (според Хиндуизма) - "представа"; "искане/желание"; "впечатление".

Васаните са дълбоки и скрити (подсъзнателни) желания, склонности и амбиции, които по всяко време могат отново да излязат на повърхността и които постоянно дават своето присъствие, т. е. подтикват по скрит начин съзнанието към това то да предприема определени действия (за да получи самото то, за да се насити).

 

 

"Скандхи": (от санскрит: "група"; "куп") - с термина се обозначават петте (5) групи от които е съставено всичко, което най-общо се разглежда като "личност":
1. телесност (руппа)
2. усещания (ведана)
3. възприятие (самджня)
4. психични формиращи сили, образи (самскара)
5. съзнание (виджняна)

"Самскара":
(през очите на Будизма) - "оформления"; "психични формиращи сили"; "намерения за действия"; понятието означава както дейността - оформяне, така и пасивното състояние - оформеност (самскрита).

(през очите на Хиндуизма) - "впечатление"; "последствие"; впечатление, склонности и възможности в съзнанието, които са възникнали чрез действия и мисли, включително и в предишни съществувания; общата сума от самскарите образува характера в човека.

"Пратитя-самутпада": (Будизъм; от санскрит: "обусловено възникване"; "възникване в зависимост"; "причинна верига") - разбирането в будизма за обусловеното възникване, а именно че всички психически и физически феномени, които съставляват индивидуалното битие, се намират в определено отношение на зависимост и обусловеност помежду си и по този начин се описва какво вплита съществата в цикличността на сансара.

Веригата на обусловеното възникване е, заедно с доктрината за Анатман, е ядро на учението на всички школи в Будизма.
Пратитя-самутпада се състои от 12-сет звена (Нидана):
1. незнание/неведение (авидя)
2. психически оформления, обуславящи съзнанието (самскара)
3. съзнание (виджняна)
4. име и форма (нама-рупа)
5. "шестте основи" (шадаятана) - шестте обекта на сетивните органи - на зрението, на слуха, на мириса, на вкуса, на осезанието, на духа (манас)
6. контакта със сетивния/околния свят (спарша)
7. усещане (ведана)
8. жажда (тришна)
9. улавяне (упана)
10. ново възникване (бхава)
11. ново раждане/съществуване (джати)
12. стареене и смърт (джара)

Причинната верига обобщено - 1-2 се отнасят до изминалия живот; 3-7 се отнасят до условията в настоящия живот; 8-10 се отнасят до плодовете в настоящия живот; 11-12 се отнасят към бъдещия живот.

Човек се ражда, но в него е вече на лице т. н. обусловено съзнание. То е и причината за раждането.

Обусловеното съзнание е изградено от различни по вид васани, самскари и е обхванато от неведение/незнание/слепота.

 

Именно тези скрити желания, именно старите записи и впечатления, именно това подтиква човека* към всичките му действия.

При това, успоредно с тези, се оформят и нови самскари, васани, поради това че човек* (разполагайки със сетивата, има контакт със заобикалящия го свят и зарад липсата на прозрение, на знание) постоянно изпитва жажда (към наслада от сетивността), които на свой ред го подтикват още, и още към определени действия.

 

Смело може да се каже, че желанието (васаната) за щастие, заедно с неведението от обусловеността, е основната причина за всичките действия на човека*.

Основната васана е желанието за щастие, за пълнота, но тази васана остава често скрита и се явява под формата на по-малки васани/желания, свързани с жаждата за сетивните наслаждания.

И това е клопката.

 

Фройд, в своята психоанализа, обобщава това нещо с "То" - подсъзнанието, което управлява и се опитва да управлява, да вземе превес, надмощие над съзнание, т. е. "То" опитва да води съзнанието и деятелността, в дадено направление от живота. Може да се оприличи на компютърна програма, ъпдейтваща се, но и ъпдейтвана.

Ако у човек липсва яснота и допир с нравствеността, с етическите норми и принципи, които до голяма степен са синоним на "Супер Его"-то по Фройд, то "То"-то надделява. Така в човека има една постоянна вътрешна борба между "То" и "Супер Его"-то.

"Супер Его"-то може да се счита за аналогия на "Законът записан в сърцето", който сам Създателя е вложил като мярка и като противодействаща на "злата природа" сила.

 

Съзнанието ("его"-то/аз) следва или повелите на "Супер Его"-то, или на "То". Следователно у Съзнанието ("его"-то, у "аз"-а) липсва каквато и да било свободна воля, или избор.

 

"То"/Подсъзнанието - то е обусловено - изградено от стари записи и впечатления, от жажди и желания и допълвано от нови записи и впечатления, от жажди и желания. Тук имаме принцип подвластен на причинно-следствеността. Следователно и тук не може да съществува свободна воля, или избор.

 

Свръх Съзнанието/ "Супер Его"-то - това може да се оприличи на софтуерна програма, която има заложена функция да се ъпдейтва, но единствено при желание от страна на Програмиста, на Оператора. Дали човек (съзнанието/"его"-то) ще има достъп до определена нравственост/етичност, или не - това зависи от Висшия Програмист, в унисон с програмираната от Него цикличност и етапност, или с други думи казано - предопределеност. Следователно и тук няма никаква следа от свободна воля, или избор.

 

Тази етапност и цикличност, тази предопределеност е изразена и от такива като Лао Дзъ, в трактата "И-Дзин" ("Книга на промените"). Там е описана същата тази борба и същите тези съчетания от комбинации на поведение, чрез хексаграмите, които са изградени от прекъснати и непрекъснати линии, символизиращи "ин" и "ян".

gua1.gif

"Ин" и "Ян" произлизат от "Тай-Дзи" (Великия Предал), който пък произлиза от У-Дзи (Безпределното).

dao3.jpg

 

Всичко това в Адвайта Веданта е наречено "Лилла"-та на Твореца, който сам себе си превръща в Творението.

 

Самото наслаждение е изживяването на СебеПознанието, че "ти" всъщност си "Той", че "аз"-а е пак "Той", но преобразен.

 

Единствената Свободна Воля е в Него, т. е. в Мен. Другото, както вече бе писано, е Танц, или пък може да бъде оприличено и на Шахмат - 64 полета (полета на които се оформят хексаграмите); 32 черни (ин); 32 бели (ян) и две сили/програми имащи своите свойства/характеристики (шахматните фигури) - "Супер Его"-то & "То".

 

Къде е смисъла на това? В какво е?

В Наслаждението от СебеРазпознаването, известно като СатЧитАнанда.

Кой управлява? "Ти"/"Той"/"Аз" в качеството Си на Велик Шахматист.

Кой биде управляван? "ти"/аз" (което пак е Той, но маскирал Себе Си от себе си)

Управляван към какво? У-Прав.

 

"по-ценни от врабчетата" - комплимент, флирт от Него, за него... с покана за Танц.

 

I-love-you_normal.jpg

 

I & You

 

75580f96c1f085c051bf9493fd5b9383_260x211

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

.....

 

Смело може да се каже, че желанието (васаната) за щастие, заедно с неведението от обусловеността, е основната причина за всичките действия на човека*.

.....

Фройд, в своята психоанализа, обобщава това нещо с "То" - подсъзнанието, което управлява и се опитва да управлява, да вземе превес, надмощие над съзнание, т. е. "То" опитва да води съзнанието и деятелността, в дадено направление от живота. Може да се оприличи на компютърна програма, ъпдейтваща се, но и ъпдейтвана.

Ако у човек липсва яснота и допир с нравствеността, с етическите норми и принципи, които до голяма степен са синоним на "Супер Его"-то по Фройд, то "То"-то надделява. Така в човека има една постоянна вътрешна борба между "То" и "Супер Его"-то.....

Супер-егото по Фройд са ограниченията налагани от обществото представени като морален императив. Тоест Супер-егото е част от обуславянето.

Бог е несъзнаван. Нали не можем да го осъзнаем. Значи той е и в несъзнаваното, в подсъзнанието, в То.

Общоприетата нравственост няма как да те доведе до Бог. Това е просто обуславяне. Трябва да откриеш Своята си нравственост, себе си.

Като, разбира се, оставиш желанията. Защото по-голямо значение и идващи от Бога в теб са нуждите ти. Желанието идва от обуславянето. Нуждата идва от Бога вътре.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"...Вавилонската кула - именно търси равенство с Бога, изкачване към Него.


Верния подход е в смирението - когато "викаш" от ниското към Бога и го призоваваш Той да дойде в теб и да те изпълни."

 

Ники_

 

 

 

Редактирано от val68z

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Супер-егото по Фройд са ограниченията налагани от обществото представени като морален императив. Тоест Супер-егото е част от обуславянето.

Налаганите от обществото морал, етика и пр., са следствие от това което по-горе бе описано, т. е. от "закона записан в сърцето":

 

„Свръх азът“ обхваща тази организирана част от личностната структура, основно, но не изцяло несъзнателна, която включва индивидуалните его идеали, духовни цели и друго психично представяне (най-общо наричано „съвест“), което критикува и забранява неговите или нейните инстинкти, фантазии, чувства или действия.

Тук Фройд гради теорията се на т. н. Патриархат (от Танах/Тора), но за да не излезе теорията му прекалено еврейска я е видоизменил малко, като е пренасочил към бащата:

 

Теорията на Фройд заключава, че „Свръх аз“-ът е символична интернализация на фигурата на бащата и културните правила.

Инак изцело тази теория е почерпена от Юдаизма.

 

 

Тоест Супер-егото е част от обуславянето.

Според мен да.

 

 

Бог е несъзнаван. Нали не можем да го осъзнаем. Значи той е и в несъзнаваното, в подсъзнанието, в То.

Бог е непознаваем - тъй е писано (от обусловения ум), но чрез Сина става познаваем.

 

 

Общоприетата нравственост няма как да те доведе до Бог. Това е просто обуславяне. Трябва да откриеш Своята си нравственост, себе си.

Първото е следствие от второто. Първото се е появило, защото второто е започнало да се губи, както по същата причина има външна фактическа Тора, писана на хартиен* носител, защото хората са изгубили способността си да четат от вътрешната Тора, от сърцата си. Закоравяли са. Външната Тора е фактически запис на вътрешната Тора.

 

Въпросът с довеждането е описан прекрасно от апостол Яков и апостол Павел.

:-)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

                 Ники, позволявам си да прибавя нещичко за И Дзин /в предпоследния ти пост/, с намерение да съм полезна, вмествайки се в темата:

 

                " И Дзин разкрива великата мъдрост и познание на древните китайски философи. Те наблюдавали света около себе си и се мъчели да разберат как и защо се осъществяват промените. Не тър- сели причините извън реалността и не приписвали всичко на "Божията десница". Вместо това постигнали просветление с помощта на абсолютно практичните процеси на изследване на пространството и времето.

                 Чрез познанието на времето и цикъла на живота те били в състояние да обяснят всички събития. Тъй като не приемали, че всичко е създадено от Бога, те се стараели да открият обяснението

за промяната в индивида, предмета или самото събитие........

                  Първо, за да се разбере И Дзин, трябва да се освободим от научния или организиран начин на мислене.........Науката представлява грижливо изследване на това, което на популярен език се нарича "петте сетива". Използвайки своята изобретателност обаче, ученият може да установи, че е напълно възможно да измери "невидимото", въпреки че това трябва да се осъществи с помощта на апаратура, която се възприема от петте сетива...............

                  Второ, И Дзин се занимава с неосезаемото. Следователно мисловната и духовната активност на индивида, който ще използва И Дзин, задължително ще повлияе върху значението на предска-занието,което ще получи...........

                  Третото и вероятно най- важно нещо, което мога да отбележа по отношение на И Дзин, е това, че няма да разберете нищо, ако не отделите достатъчно време за изследване значението на

И Дзин. Освен това няма да постигнете нищо, ако не обичате да упражнявате своите умствени способности и своето въображение, т. е. ако всеки път очаквате някой друг да ви каже кое как е и какво трябва да се направи. Индивидът, който притежава известна интуиция и е склонен да прояви лична инициатива, може да използва И Дзин, за да направи по- ефективна своята работа и по- щастлив живота си.........

                   На основата на изложеното по- горе искам да ви предупредя относно специализирания, разчитащ на ерудицията подход. Той има своите достойнства, но е твърде ограничен, за да живее човек с него. Да разчиташ на интерпретациите на друг човек е пример за това, че позволяваш някой друг да решава вместо теб относно твоя живот. Човек сам трябва да живее своя живот...........

                   Когато предсказваме, ние излизаме извън сферата на своите пет сетива и се доближаваме до духовния свят, който ни заобикаля, пронизва всичко и ни напътства. За всеки отделен човек обаче това се осъществява по различен начин. Считам, че принципът, който е валиден за всеки от нас, е, че И Дзин и неговите предсказания представляват план от "четвъртото измерение", който ни казва как да живеем живота си в нашия триизмерен свят........

                   Помнете, това не е книга, посветена на китайската култура. Това е книга, посветена на неща, за които не може да се каже, че принадлежат само на китайците, така, както не може да се каже, че са китайски езерото, небето, човека."

 

 

                   Това е част от въведението на Джоу Тсун Хуа към книгата му "Дао на И Дзин; Пътят на предсказването" / Аратрон 1998. Не става дума за рекламен анонс. Когато чета тези редове се чувствам и свободна, и приютена, защото "чичо ми Дзин" , както шеговито наричам самия метод, не ме е подвел, въпреки че съм дълбоко вярващ човек. С искрена надежда, че един ден ще послужи на някого!

 

                                                                                                                                                                  :3d_047:

Редактирано от Inseparabile

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тука...се надпреварвате да се похвалите кой повече книжки е изчел

сложни сентенции, трудни думи на неизвестни езици, за мене, индийски ли, какво е

Ми браво..ако сте запомнили всичко това

и ако го разбирате с всичките му сложнотии,

аз се чуда например дали Фройд сам се е разбирал

но нищо, важно е вие да го разбирате

 

...дано това ваше усърдие ви доближава до Бога......

Редактирано от mvm

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
                 Ники, позволявам си да прибавя нещичко за И Дзин /в предпоследния ти пост/, с намерение да съм полезна, вмествайки се в темата:

 

                " И Дзин разкрива великата мъдрост и познание на древните китайски философи. Те наблюдавали света около себе си и се мъчели да разберат как и защо се осъществяват промените. Не тър- сели причините извън реалността и не приписвали всичко на "Божията десница". Вместо това постигнали просветление с помощта на абсолютно практичните процеси на изследване на пространството и времето.

                 Чрез познанието на времето и цикъла на живота те били в състояние да обяснят всички събития. Тъй като не приемали, че всичко е създадено от Бога, те се стараели да открият обяснението

за промяната в индивида, предмета или самото събитие........

                  Първо, за да се разбере И Дзин, трябва да се освободим от научния или организиран начин на мислене.........Науката представлява грижливо изследване на това, което на популярен език се нарича "петте сетива". Използвайки своята изобретателност обаче, ученият може да установи, че е напълно възможно да измери "невидимото", въпреки че това трябва да се осъществи с помощта на апаратура, която се възприема от петте сетива...............

                  Второ, И Дзин се занимава с неосезаемото. Следователно мисловната и духовната активност на индивида, който ще използва И Дзин, задължително ще повлияе върху значението на предска-занието,което ще получи...........

                  Третото и вероятно най- важно нещо, което мога да отбележа по отношение на И Дзин, е това, че няма да разберете нищо, ако не отделите достатъчно време за изследване значението на

И Дзин. Освен това няма да постигнете нищо, ако не обичате да упражнявате своите умствени способности и своето въображение, т. е. ако всеки път очаквате някой друг да ви каже кое как е и какво трябва да се направи. Индивидът, който притежава известна интуиция и е склонен да прояви лична инициатива, може да използва И Дзин, за да направи по- ефективна своята работа и по- щастлив живота си.........

                   На основата на изложеното по- горе искам да ви предупредя относно специализирания, разчитащ на ерудицията подход. Той има своите достойнства, но е твърде ограничен, за да живее човек с него. Да разчиташ на интерпретациите на друг човек е пример за това, че позволяваш някой друг да решава вместо теб относно твоя живот. Човек сам трябва да живее своя живот...........

                   Когато предсказваме, ние излизаме извън сферата на своите пет сетива и се доближаваме до духовния свят, който ни заобикаля, пронизва всичко и ни напътства. За всеки отделен човек обаче това се осъществява по различен начин. Считам, че принципът, който е валиден за всеки от нас, е, че И Дзин и неговите предсказания представляват план от "четвъртото измерение", който ни казва как да живеем живота си в нашия триизмерен свят........

                   Помнете, това не е книга, посветена на китайската култура. Това е книга, посветена на неща, за които не може да се каже, че принадлежат само на китайците, така, както не може да се каже, че са китайски езерото, небето, човека."

 

 

                   Това е част от въведението на Джоу Тсун Хуа към книгата му "Дао на И Дзин; Пътят на предсказването" / Аратрон 1998. Не става дума за рекламен анонс. Когато чета тези редове се чувствам и свободна, и приютена, защото "чичо ми Дзин" , както шеговито наричам самия метод, не ме е подвел, въпреки че съм дълбоко вярващ човек. С искрена надежда, че един ден ще послужи на някого!

 

                                                                                                                                                                  :3d_047:

Благодаря ти, Inseparabile! emoticons_love.gif

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И тъй, когато в ума ти се ражда лоша, престъпна мисъл, знай, че вината е в тебе. Ти си се отклонил от правата и чиста мисъл. Помни: Твоята мисъл трябва да бъде права; твоето чувство трябва да бъде право, и твоята постъпка трябва да бъде права. В дадения случай, ти си баща и майка на своите мисли и чувства. Ако се поколебаеш и отклониш, вината е в тебе. Кажи си: Ако искам, мога да направя престъпление; ако не искам, няма да направя – от мене зависи. ... Знай, че ти си фактор на твоя живот, тебе държат отговорен. Като направиш връзка със зъл човек, зло ще правиш; като направиш връзка с добър човек, добро ще вършиш. Трябва ли да се оправдаваш за злото със слабата си воля?Из „Живите линии“ – ООК, 10 май 1933 г.

Мнозина искат да станат духовни, да придобият вътрешни знания. Никой не може да стане духовен, преди да е развил ума си. Някой иска преждевременно да разбере духовните работи. Това е невъзможно. Защо? – Челото му е ниско. Той трябва да работи върху ума си, да повдигне челото си и тогава ще бъде готов за духовната наука. Човешкият ум се движи в три свята: във физическия, в духовния и в умствения. Някой се затворил само във физическия свят, а иска да разбира духовните работи. Излез от физическия свят, разшири своя кръгозор до духовния и до умствения свят, тогава ще разбереш всичко, което те интересува.

И от мъжа, и от жената се изисква работа. Да държат в равновесие своите мисли и чувства. Щом изгубят равновесието си, те губят всичко, което са изработили и придобили. Задачата на съвременните хора е да работят върху своя ум, да организират силите му, да ги поставят в хармония. Когато умът се развива правилно, мислите и чувствата на човека са хармонични. Той се чувства бодър, силен, готов за работа. Най-малкото нарушаване в дейността на човешкия ум създава известна дисхармония между мислите и чувствата на човека. Той е постоянно уморен и, дето седне, веднага заспива.

Из „Дали може“ – 10 юни 1917 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Полицай задържа двама скитници.

- Къде живеете? - пита той.

- Никъде - отговаря първият.

- А вие?

- Съседи сме.."

Вярно ли е отговорил?

Редактирано от Диан Георгиев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

                           Ееее, така е тук, mvm, тук всичко ни е сложно и засукано. :D Дори и гатАнките са ни "по- така",....с едни препратки :hmmmmm:.......ум да ти зайде и сън да не те хване. :D  Станимир е дал цитат, според който трябва усилено да работим върху ума си  / и най- после да започне да ни бива :3d_104: / , защото "......Най- малкото нарушаване в дейността на човешкия ум създава известна дисхармония между мислите и чувствата на човека. Той е постоянно уморен и, дето седне, веднага заспива."  Заспивам,........ама надали......., ако съм прочела и "закачката" на Диан.  :D ....... :3d_076:

Редактирано от Inseparabile

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Станимир е дал цитат, според който трябва усилено да работим върху ума си

Добавила си една думичка от себе си, която мисля, че дори и не е загатната в цитатите. Иначе цитатите публикувах като противовес на някои предходни мнения в темата, където авторите буквално агитират изобщо да не мислим, както и се омаловажаваше ролята на човека за сметка на Бог.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Станимир, многократно съм те питал на кое учение се основават твоите убеждения, които се опитваш да наложиш тук. Питам, защото повече от тях са в противоречие с учението на Учителя.

 

Та кое учение ни излагаш Станимир? Бъди честен и отговори.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

                     Да, Стан, и виж с какви темпове взех да деградирам,  :)  а това, за биването, си е моя стратегия от влизането ми в Порталът, така ми е удобно :) . По повод на агитатори, обкръжение и " гъста среда", се оказа, че малко се цитират и "правите мисли" на Фройд, който казва " Преди да си поставите диагноза за депресия и ниска самооценка, се убедете, че не сте заобиколени от кръгли идиоти."  Благодаря на Alexander!  Нямам предвид настоящата тема и участниците, но, като мото за всеки ден, те "вади от калта" за нула време. :) Иначе темата е много, наистина много интересна, но, за да може да се каже нещо смислено, полезно и не много претенциозно, са необходими време и усилия. Би било разумно никой да не бърза и усилията да не се разпиляват за надвикване и надзнайване, а за едно малко бисерче - продукт на колективен труд. Защото нещата, за които пишем, са много по- големи от нас, пропити сме от мисълта за тях, а като се отвори такава тема, доказваме всячески, че "не ни стиска" да се изправим срещу страховете ни и истината.  Още съм под влияние на "Последният самурай", който гледах /за кой ли път/ снощи и ми е тъжно, че някога мислите за позор и непоносим срам са били реалност,...не филм. :)

Редактирано от Inseparabile

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Станимир, многократно съм те питал на кое учение се основават твоите убеждения, които се опитваш да наложиш тук. Питам, защото повече от тях са в противоречие с учението на Учителя.

 

Та кое учение ни излагаш Станимир? Бъди честен и отговори.

Мисля, че изложените цитати от по-предишното ми мнение не противоречат с учението на П. Дънов, но определено противоречат с много изказвания във форума. В това разбира се няма нищо лошо. Цитирайки ги, просто ги предлагам за размисъл на участниците във форума. Аз съм наясно с някои противоречия между моите убеждения и някои неща написани в беседите, но точно тях избягвам да коментирам, а още повече да налагам.

 

Не излагам учение. Това, че си позволявам коментари по определени теми във форума, не означава, че излагам учение. Всичко, което пиша отразява единствено личното ми мнение, освен ако не е споменато друго.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Станимир, аз те питам за учението, за да си изясня противоречията. Може да не са противоречия. Ти си избираш дали да споделиш или да се правиш на мистичен.

 

П.С. Нямах предвид последните цитати.

 

П.П.С. Ролята на човека е това, което му е определено от Вселенските закони, някой го наричат Бог. Ролята на Ума е да се използва там, където е перфектен. Но сам по себе си умът щастие не може да донесе.

Редактирано от Божидар Цендов-БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Как така изведнъж започнахме да говорим за противоречия точно след мнение в което цитирах П. Дънов?! Ако написаното е неудобно, няма проблем - просто няма да го коментираме. Но подобно отклоняване на вниманието смятам за неуместно. Всякакви обсъждания във форума относно плюсовете и минусите на различни учения не са позволени освен в "Духовни мостове". Но и там не виждам смисъл от подобна дискусия. Както вече написах, във форума изразявам лично мнение. Не мога и няма да парадирам, че представям дадено учение. Всякакви коментари относно това, което съм писал из форума са добре дошли, но не и поставянето им в зависимост от принадлежността ми към едно или друго учение.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Как така изведнъж започнахме да говорим за противоречия точно след мнение в което цитирах П. Дънов?! .....

 

Ами ти и с тези конкретни цитати си в противоречие.

 

Ето това от „Дали може“:

 

"...Да държат в равновесие своите мисли и чувства. Щом изгубят равновесието си, те губят всичко, което са изработили и придобили. Задачата на съвременните хора е да работят върху своя ум, да организират силите му, да ги поставят в хармония. Когато умът се развива правилно, мислите и чувствата на човека са хармонични. ..."

 

Какво значи равновесие на мисли и чувства? Значи също и да се вземат решения в равновесието на мисли и чувства. Ако умът иска едно, а чувствата искат друго, то няма равновесие, значи не може да се вземе решение.

А пък ти твърдиш, че решенията трябва да се вземат само от ума.

 

За да поясня цитатите ще дам друг цитат от "Акордиране на човешката душа", том 3:

 

"...Учителя се обърна към общественика и го напъти:

Когато ще вземате решение по някой въпрос, ще гле-

дате умът Ви и сърцето Ви какво ще кажат. Закон е: да

имаме пълно съгласие между ума и сърцето по отношение

на решението, което вземаме...."

 

Тоест, ако чувствата не са в съгласие с решението, то не е правилното. А ти, пак да кажа, твърдиш, че се решава само от ума. Това, ако не е противоречие, то аз съм чайник......

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Щом искаш да си чайник... Всъщност по-лошо - сам се навиваш с предположения до степен, че в един момент забравяш, че това са предположения и ги бъркаш с действителността.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

3) Дали ни едно врабче не може да падне без волята или без знанието на Бога.

Мен разбира се ме интересува третият въпрос. Защото, ако допуснем, че всичко става по волята на Бог, то това обезсмисля всичко, което правим. Бог решава, кое как да се случи, дори и в детайлите. 

Да се върнем към врабчетата.

Според мене падането на врабче означава неговата кончина, която е предопределена от Бога

Респ. и кончината на всеки човек. 

Това обаче не означава, че е предопределен и абсолютно целия ни живот, с всичките му детайли

Предопределено е кога ще ни разпишат пътния лист към небесата и само толкова.

Останалата част от целия ни съзнателен живот си градим ние, със свободната си воля

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

mvm, така съм разсъждавала и аз. Значи допускаме, че смъртта на всеки човек е предопределена (ден, час, вид). В такъв случай ние, майките, какво правим, като все се тревожим и се опитваме да предпазим децата си - тук не ходи, там е опасно, няма да те пусна на море с приятели, ... няма смисъл, нали? Ти за твоите деца тревожиш ли се, възпираш ли ги? Друго - някой отива някъде и там го сполетява инцидент и умира. Ако не беше отишъл - щеше ли да умре? Нали допускаме, че имаме свободна воля за всичко останало, значи спокойно можем да решим да не отидем. Имаме и обратни примери, разбира се - човек е участник в самолетна катастрофа и е единствения или от малкото "по чудо" оцелели.

С какво моментът на смъртта е по-специален от другите моменти в живота?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

3) Дали ни едно врабче не може да падне без волята или без знанието на Бога.

Мен разбира се ме интересува третият въпрос. Защото, ако допуснем, че всичко става по волята на Бог, то това обезсмисля всичко, което правим. Бог решава, кое как да се случи, дори и в детайлите. 

Да се върнем към врабчетата.

Според мене падането на врабче означава неговата кончина, която е предопределена от Бога

Респ. и кончината на всеки човек. 

Това обаче не означава, че е предопределен и абсолютно целия ни живот, с всичките му детайли

Предопределено е кога ще ни разпишат пътния лист към небесата и само толкова.

Останалата част от целия ни съзнателен живот си градим ние, със свободната си воля

Смъртта е предопределена в известен смисъл - колко дълго ще живее човек (приблизително), в някои случаи и конкретни събития водещи до смърт (кармични причини), но дали няма и непредвидена смърт? Например психопат убиващ случайно няколко души в МОЛ-а, просто защото така се е случило, че те са попаднали първи в полезрението му. Или пък земетресение с хиляди жертви. Дали смъртта във всеки един случай е предопределена? В крайна сметка всеки от нас се е раждал и умирал множество пъти. Това не е някакво изключително събитие нуждаещо се от абсолютно пълен контрол от страна на Бог. Законът за кармата ще компенсира човека за незаслужено преживените страдания, затова че в тези случаи на преждевременна смърт не може да се говори и за несправедливост.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Смъртта - никога не е случайна

Дори психопатът отишъл в МОЛ-а....застреляните от него НЕ СА били там случайно

Те са били там, защото е трябвало да бъдат, за да си заминат.

 

Случаите със самолетни катастрофи и един оцелял: Катастрофите са се случили, защото там са се събрали хора, които е трябвало да бъдат на това място по това време , за да заминат. 

Оцелелият е бил там по погрешка, затова е и оцелял, по чудо. Един вид не му е било дошло още времето.

 

 Нещастните случаи не са нещастни. Те са предопределени. Болестите също, неизлечимите

 

Моя позната на преклонна възраст ,много е уморена от живота си, защото се справяла винаги с всичко сама и иска да умре. Вече й е омръзнало всичко, и тази вечна борба., много е уморена, иска да си почине

Аз винаги й казвам - не ти е дошло времето, затова не те викат. Имаш още дела на земята.

Като потвърждение на това, скоро тя ми разказа нейн сън, в който й се явил ангел, и тя му казала да я вземе със него. Но той отговорил, че още й е рано. Че още не е дошло времето й. 

Е - казах й, - Видя ли. Получи послание   и от небето. На мене като не вярваш, казаха ти го и в прав текст директно от Източника, да не мрънкаш повече. 

 

Ние майките предпазваме децата си....това е инстинкт, но не знаем какво е написано за тях в дебелата книга, и за нас не знаем какво е написано...

Ние идваме тук с мисия и дните ни са преброени, както са "преброени космите на главата ни". Това е смисъла на преброените косми, това е метафора на земните ни дни. 

 

Тука във форума имаше едно момиче, което твърдеше, че вижда кой кога ще умре. Не отричам, може и да е виждала. Защото е предопределено. Не може да се види това, което може да претърпи промяна.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Няма преждевременна, нито закъсняла смърт. Всичко се определя от съответния промисъл, а механично от небесните тела.

 

И то дотолкова ясно, че преди смъртта има съвсем конкретни белези, че човекът се е запътил......

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×