Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Напрежение и стрес


Recommended Posts

Споделете, ако имате собствени методи за справяне с тези състояния. Мислите ли, че винаги са отрицателни? Как да подходим към човек, който е видимо напрегнат в общуването си с нас? Каква е природата на стреса и напрежението?

Link to comment
Share on other sites

В небесното царство няма безпокойство. Метода е даден преди хиляди години - да оставим всичко което ни свързва с материалния свят, който предизвиква чувства в нас и от там идват безпокойствата. Обичай ближния като себе си с помощтта на музиката.

Любовта и Радостта ще ми напомнят на Бога дете да бъда.

Link to comment
Share on other sites

Мислите ли, че винаги са отрицателни?
В небесното царство няма безпокойство. Метода е даден преди хиляди години - да оставим всичко което ни свързва с материалния свят, който предизвиква чувства в нас и от там идват безпокойствата. Обичай ближния като себе си с помощтта на музиката.
Естествено, че така ще е, но този отговор обезсмисля от самосебе си много от темичките, затуй ще дам интересно направление: военната психология е извела от практиката следното заключение по отношение на стреса - за поддържане на високо ниво на ефективност, военнослужещият трябва да е под въздействието на умерен стрес, понеже и липсата му и ескалацията водят до демотивация и други негативни последствия.
Link to comment
Share on other sites

Стресът е съвсем нормално психо-физическо състояние и представлява показател за ниската адаптивност на човека, понеже е резултат на промяна в средата... Май казах същото, но така може да се възприеме по-лесно от определен кръг лица.

Link to comment
Share on other sites

По моему стресът е психо-физиологично състояние, което съпътства организма при различните промени на средата - емоционални, психологични, физически... Стресът се предизвиква от отрицателни, но и от ПОЛОЖИТЕЛНИ за човек събития - нова любов, шестица от тото-то, виза за Канада и др. ;-)

Това, което е вредно за организма е "дистрес"-а. То е страшното. Или както се казваше книгата на Х. Селие - "Стрес, без дистрес". Степента на дистрес зависи от силата (големината) на събитието, продължителността на действие, индивидуалното актуално състояние на субекта, смисъла, който той намира в този дразнител в това време... Начини за намаляване на последиците - спорт, автогенен тренинг, игра на карти, бойно изкуство, филми... пъстра е гамата. Зависи от определения човек.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 10 months later...

"У нас, Темков и Попов (1987), в своя публикация изясняват произхода на думата stress в контекста на разглеждания проблем. Тя вероятно произхожда от латинското stringere (стягям, затягям). Писменният английския език я включва в употреба през 14 век . През 17 век е означавала “тежко изпитание, бедствено положение или нещастие”. През следващите два века, до голяма степен този смисъл се заменя от друг , според който stress означава “сила, натиск, напрегнато или голямо усилие”, упражнени върху материален предмет, човек или върху неговите “органи или психични сили”. В този смисъл думата включва допълнително значение, а именно, че обектът, върху който въздействат външни сили, оказва съпротива на деформиращото влияние, поддържайки целостта си или полагайки усилия за връщане към първоначалното си състояние. "

"Хората от Западния свят в момента изпитват много повече стрес от когато и да е .

Разбира се можем да кажем че хората винаги са живяли в стресови условия- войни, глад, чума, икономическа депресия и т.н., но аз имам две основания за да твърдя че нивото на стрес е много по голямо отпреди

1. Средата и социалния ред са се променили в последните 30 г. Много повече отколкото през последните 300. Нарастналият ритъм на модерното общество и нарастналият темп на технологичните промени не дават достатъчно време на хората да се приспособят към тях

2. В съчетание с тази ситуация, липсата на консистентни, външно санкционирани система от стандарти и ценности (традиционо предписвани от обществото и религията) създава вакуум който хората сами трябва да запълнят. Изправени пред облъчващите ги отвсякъде неконсистентни гледни точки за света и стандарти представени от медиите, хората трябва да се научат да се справят с отговорността да си създават свой собствен смисъл на живото и морален ред."

Това горното е от преподавател по "Психология на стреса" от НБУ! :thumbsup2:

Edited by Орлин
Link to comment
Share on other sites

Същият източник:

"Различието между този, който става жертва и който не, е в начина на отговор на имунната система. Този, който преживява повече стрес е с по- голяма предпоставка към развитие на рак. Тази корелация между имунна система и стрес става особено важна, когато става дума за връзката между СПИН и стрес. Редица изследвания доказват, че стресът е главен фактор при скока от HIV инфекция към развиване на болестта (Goliszek, 1992; Segestrom et al, 1997).

И все пак стресът е неизбежна последица от живота, най-малкото за това, че раждането е вероятно първото стресово събитие. Без стрес не би имало живот. Но така както и вредният стрес може да причини заболяване, така и позитивния стрес може да увеличи човешката продуктивност. През 80-те години руският спортен физиолог Юри Ханин (1983) допуска, че двигателната активност е свързана с едно оптимално ниво на възбуда. Когато е под това ниво, човек се чувства отегчен, апатичен и е загубил съревнователния си дух. Обратно - прекалената възбуда води до свръхбезпокойство, объркване и загуба на увереност.

Тази теория, възникнала в спорта, е възприета от много психолози, които смятат че това, което важи за спортната площадка, е валидно и за офиса, заседателната зала, завода. Оптималното ниво на възбуда е различно за всеки човек. Метафоричен израз на този възглед са струните на цигулката. Ако са прекалено отпуснати, няма да може да се изсвири и една вярна нота и звукът, който ще се получи, ще бъде глух и скърцащ. А ако са силно опънати, звукът ще бъде остър и пронизителен и струните могат да се скъсат. Единствено при точно необходимата сила на опън струните създават хубава музика. Същият баланс е валиден и за стреса (Lewis, 1994)."

Надявам се да ви е интересно!

Link to comment
Share on other sites

:):D йeeeeе

Tова първото е страхотно. Мисля че в Епохата на водолея това може да се приема като предупреждение към хората които обичат и искат да запазят Живота.

Link to comment
Share on other sites

И още:

". Съществуват различни типологизации на стресорите. Еvans, Cohen (1987) предлагат следното разграничение:(цитат по Russell, Arkkelin, 1994)

1.Всекидневни неприятности ("daily hassles") - те включват онези хронични и повтарящи се проблеми, които се срещат в ежедневния живот, и обикновено не са свързани с прекалено големи адаптивни затруднения. Всекидневните неприятности се отнасят до по -слаби стресори като въздействие, но с повтарящ се характер. Към тях се отнасят такива като неудовлетвореност от работата, ежедневни проблеми със съседите, неяснота в социалната роля, понасяне на въздействието на постоянен шум и др.

2.Катаклизмите, се отнасят до внезапни, уникални и силно въздействащи единични събития или групи от произшествия, въздействащи на много хора, например - различни природни бедствия.

3.Големите събития в личния живот се отнасят до силни преживявания, предизвикателство към адаптивните способности на човека.

. Тези събития са могат да се класифицират на:

 смърт на съпруг, съпруга, дете;

 смърт на близък член на семейството или приятел;

 заболяване или контузия;

 заболяване или контузия на член на семейството;

 големи промени в отношенията между членовете на семейството

 годеж;

 женитба;

 временна раздяла (след конфликт);

 развод;

 нов човек в семейството (зет, снаха);

 значителни промени във финансовото състояние;

 смяна на работата;

 пенсиониране;

 промяна в местоживеенето;

 значителни промени в начина на живот;

 дребни нарушения на закона;

 промени в работата (работно време, служебно положение, по- голявма отговорност) и др.(Meichenbaum, 1983)

4.Към стресорите на средата се отнасят претоварване в работата, бедност, конфликти в семейството , замърсяване на околната среда

Като стресови характеристики на работната среда могат да бъдат посочени:

- трудовото напрежение и спешността при изпълнението на задачите като доминиращи в работната среда;

- отсъствието на яснота т.е. работещите не знаят какво могат да очакват в ежедневната си работа, неясно и двусмислено се предават и поставят задачите и изискванията на ръководството;

- силния контрол и използването на формалните правила за държане в подчинение;

- липсата на иновации или на разнообразие, промяна и нови подходи в работата;

- отсъствието на автономност т.е. работещите не се насърчават да вземат

самостоятелни решения, свързани с работата им."

:thumbsup2:

Физически стресори:

Стресори на средата

горещина, студ, влага

вибрации, шум

хипоксия (недостатъчен кислород), дим, отрова, химикали

инфекциозни агенти

физическа работа

силна светлина, тъмнина, мъгла

Физиологични стресори:

недостатъчен сън, дехидратация

недохранване

лоша хигиена

мускулна умора

отслабена имунна система

свръх използване или недостатъчно използване на мускулите

болест или нараняване

Когнитивни стресори:

информация- твърде много или твърде малко

сензорно претоварване или сензорна депривация

неяснота, несигурност, изолация

недостиг на време или чакане

непредсказуемост

организационна динамика

труден избор или липса на избор

признаване на лошо функциониране

Емоционални:

заплахи от нараняване, болест, болка провал, загуба предизвикващи страх и тревожност

загуба на близки предизвикващи тъга и печал

фрустрация, заплаха, загуба или вина придизвикващи раздразнение, гняв и омраза

загуба на вярата или духовна конфронтация

междуличностни чувства

"

:ph34r:

Edited by Орлин
Link to comment
Share on other sites

Още нещо интересно:

"Разрушителните психични и физиологични въздействия на стреса върху индивида са обект на анализ на много изследвания. Най- често посочваните симптоми при преживяване се разграничават на три нива:

- емоционални симптоми - лошо настроение, възбуда, тревожност, депресия (включително чувство на безпомощност, отчаяние, суицидни мисли), ниска мотивация, раздразнителност, фрустрация, гняв, необичайна агресия, пристъпи на паника, чувство за загуба на контрол, обърканост, сънуване на кошмари, импулсивно поведение, отдръпване от другите хора, намалено удоволствие от работата, социалните и семейни дейности, загуба на сексуален интерес.

- поведенчески промени - тракане или скърцане със зъби, истеричен смях, често потропване с крак или барабанене с пръсти, невротично поведение, слаба концентрация, трудности при вземане на решения, хронични закъснения и отсъствия, намалено социално взаимодействие, семейни конфликти , увеличена консумация на кафе, цигари, алкохол, лекарства или наркотици, загуба на интерес към физическия облик, невъзможност за въздържане от ядене или пък гладуване, внезапни промени в социалните навици.

- физически - главоболие, болки в челюстта и лицевите мускули, пресъхване на устата или гърлото, трудности при преглъщането, трудности при говорене и заекване, намаляване или увеличаване на апетита, напълняване или отслабване, пробождания в сърдечната област, студени ръце или крака, силно потене, инсомния или прекалено спане, алергии, чести простуди и грипове, тикове, умора, отслабена имунна система, болки в гърба, мускулно напрежение, стомашни заболявания, високо кръвно налягане , сърдечни заболявания и други сериозни болести (Goliszek, 1993)."

:1eye:

Link to comment
Share on other sites

Споделете, ако имате собствени методи за справяне с тези състояния. Мислите ли, че винаги са отрицателни? Как да подходим към човек, който е видимо напрегнат в общуването си с нас? Каква е природата на стреса и напрежението?

Как до сега не съм я отркил тази тема :hmmmmm: Мисля, че определено са отрицателни. Орлин е привел много удачни източници, които определят природата на стреса. Прилагам прости техники на дишане-смяна на ритъма, по-бърз, по-бавен, наблюдение върху дишането, медитация...всичко това го отстранява по един лек и естествен начин. Самото наблюдение и насочване навътре го освобождава. Без натиск и усилия, ако опитаме да се борим с напрежението, то само ще се усилва. Ето виждането по темата на Шри Шри Рави Шанкар, извадки от лекцията "Как да се справяме с чувствата":

Когато не се чувствате добре, скочете още по-ниско, максимално ниско. Станете подобни на водата. Това е вашата истинска природа. Вътре във вас има вода. Кокосовият орех е символ на целия човешки живот. Кокосовият орех има кора-обкръжение; черупка-тяло; и ум-вътрешен интелект, памет, а в самата сърцевина-вода, течност. Вашата истинска природа прилича на водата. Не е твърда. Каква е природата на водата? Тя винаги тече надолу. Покорност, смирение. Тя не остава негъвкава. Негъвкавостта е проблем. Негъвкавостта е его. Водата приема всяка форма, в която я поставят. Водата означава приемане, да бъдеш в настоящия момент. Поставяте вода в бутилка, и тя приема формата на бутилката. Всякаква форма. Това е ясно, очевидно. Нашата вътрешна същност е да се съгласяваме с природата. Ако Бог ме е поставил в тази ситуация-добре, и какво от това? Просто се съгласете с това. Но също бъдете и активни. Разбирате ли? Водата се съгласява, но ако разклатиш бутилката, тя не остава неподвижна в бутилката като леда. Ледът не се движи. Водата се покрива с вълнички, тя в същото време е динамична. Разбирате ли? Това не е просто фатално приемане, това е приемане с движение, с готовност да скочиш. Малко да разклатиш бутилката-и водата е готова да изскочи. Ако се добави малко въздух, тя ще прави мехурчета.

Океанът е на най-ниското равнище. Как океанът е станал океан? Той е приел най-ниското равнище. Може ли да има нещо по ниско от океана? Всички реки от планините текат надолу, към океана. Океанът е пълен. Нима не е така? Най-ниското е най-великото. Най-смиреното е най-великото, безкрайно, много богато. Ако се съгласите да отидете максимално ниско, когато не се чувствате добре, ще станете много богати. Когато сте в депресия, не ходете при лекари. Обикнете своята депресия. Вие някога обичали ли сте своите неприятни чувства? Винаги сте се борили с тях. Когато се чувствате зле просто затворете очи, седнете и се съгласете:” Добре, днес ще отида максимално ниско. Ще се спусна толкова ниско, колкото мога”. Без действия. Не са необходими никакви действия, просто се съгласете:” Добре, отивам надолу, по-надолу, по-надолу...” Колко ниско можете да се спуснете? Там ще намерите океана. Ще започнете да се издигате. Разбирате ли за какво говоря? Нито вашата депресия и стрес, никакви ваши чувства не могат да ви засегнат. Каквито и да са облаците, те не могат да угасят слънцето. Даже най-мрачният ден не може да стане нощ. Нима може? Това може да бъде най-тъмният ден, но въпреки това той си остава ден. Облаците не могат да превърнат деня в нощ. Затова, когато идват облаци, не е необходимо да се опитвате да ги разбивате. Просто отидете по-дълбоко, наблюдавайте, и ще видите, че някакви неприятни усещания ще започнат да се надигат, може да се появи и страх. Какво е страхът? Само някакви усещания в тялото. Съгласете се, позволете им да бъдат:” Ще отида до края”. И тогава се случва забележителен феномен. Всички психиатри ще останат без работа. Всеки може да види този аспект. Това е забележително. Каква е природата на водата? Водата, като достигне океана, не остава в него. Тя започва да се издига нагоре, превръща се в облаци. А облаците ще се спускат надолу във вид на дъжд. Чувствата и водата са едно и също. Когато водата тече надолу, а вие се опитвате да я задържите, поставяйки камъни, тогава какво се случва? Ще се усилва напрежението.

Link to comment
Share on other sites

2. В съчетание с тази ситуация, липсата на консистентни, външно санкционирани система от стандарти и ценности (традиционо предписвани от обществото и религията) създава вакуум който хората сами трябва да запълнят. Изправени пред облъчващите ги отвсякъде неконсистентни гледни точки за света и стандарти представени от медиите, хората трябва да се научат да се справят с отговорността да си създават свой собствен смисъл на живото и морален ред."

Тези думи са много истинни. Но за да се запълни вакуума е нужно повече от психологически търсения. Езотеричните и окултни знания дават пътища за справяне с проблемите.

Справянето със стреса, гъвкавостта не всеки може да приложи. Има хора, които просто се сриват. И това е именно от непрекъснатото облъчване отвсякъде, че ако не си материално обезпечен си нищо. Ако нямаш стремеж и надпревара със себе си и собствените ти възможности си никой...

Докато не испушиш и не започнеш да търсиш нещо повече от това, което е във външния свят.

Както каза Макс нещо напълно приложимо и даващо мир е медитацията.

Благодаря за цитата, чудесен е :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Максим - думите на Рави Шанкар са много точни!

Именно пълното преживяване на стреса, без бягане, и надживяването му, с обикването му - водят до преодоляването му! Благодаря ти!

Link to comment
Share on other sites

Според мене стресът е следствие от вътрешната дисхармония, както и от дисхармонията между човека и обкръжаващата го среда. Когато напрежението достигне определени граници, то предизвиква забележима реакция, най-вече от страна на емоционалната природа на човека.

:yinyang:

Има много начини да се справите със стреса - ето едно предложение:

Наблюдавайте своите емоции и усещания, без да ги възприемате за свои и без да им се съпротивлявате - просто ги регистрирайте и ги оставете да си отидат. Може да опитате да направите същото и със своите мисли (поне за кратко). Когато мислите, че сте успели да постигнете това в някаква степен, може би ще успеете да разберете и да се справите с обстоятелствата предизвикали стреса по-сполучливо.

:yinyang:

И още нещо, което знам от собствен опит: Когато забележите, че човекът насреща е в стресово, неспокойно или раздразнено състояние, успокойте първо себе си, защото другият ще долови вашето спокойствие и поне частично ще го пренесе върху себе си. Забелязал съм (включително и когато аз съм бил в позицията на стресирания), че в много случаи думите на успокоение могат да имат точно противоположен на желания ефект. Ако забележите това не бъдете настоятелни и проявете търпение.

:yinyang:

Link to comment
Share on other sites

Всичко това е много съществено! :thumbsup: Все пак искам да добавя и за важността на соматопсихичните влияния, на които човек е подложен може би почти до края на Пътя. (Който си мисли, че вече е над тях, предлагам му да изпие 2 литра ракия и да се държи, сякаш не ги е изпил :) ). Но нека говоря за себе си - само понякога успявам да отреагирам оптимално на стреса единствено чрез психодуховни методи. Когато целият ми начин на живот не е балансиран, даже при успех с такива средства, той е временен и не се получава стабилност. Последната обаче идва от сама себе си, включително с повишената устойчивост спрямо стресове, когато регулирам дейността и почивката си, храня се правилно, правя упражнения и масажи, излизам сред природата... не че съм доволен да завися до такава степен от "чисто физическите" и биохимични фактори, но такова е моето наблюдение за нещата до този момент. И по отношение на много други хора, доколкото мога да правя изводи от това, че са ми приятели или съм ги консултирал, нещата са горе-долу същите. Някои например се бяха зациклили чрез всевъзможни психични и окултни методи (запознати с някои от тях повече и от мен) да си лекуват променливото настроение. А това, че папкаха главно животински и деградирали мазнини и рафинирани въглехидрати; че пушеха; че почти не се движеха и не дишаха правилно - това си бяха твърде низши и маловажни аспекти за тях... Да, ама онези, които значително им обърнаха внимание, почти без изключение се оттърсиха и от "лошото си настроение". :)

Link to comment
Share on other sites

Току що получих по електронната поща това кратко знание и реших да го напиша тук:

Притежаваме тази способност, но сме забравили да слушаме чрез сърцето. Затова сме напрегнати, обезпокоени, и скучни, и сухи-ние сме сухи в живота. Радостта възниква тогава, когато сме способни да слушаме чрез сърцето.Шри Шри Рави Шанкар, 24 януари 2007 г.

Днес в един разговор аз не слушах със сърцето си.

Edited by Максим
Link to comment
Share on other sites

Неправилното хранене, тютюнопушенето, употребата на алкохол, недоспиването, липсата на движение и др. са фактори, които оказват в по-голяма или по-малка степен негативно въздействие върху физическия и емоционален механизъм на човека. Особено при употребата на месо и алкохол организма приема елементи с изключително ниско качество и вибрация. При такива условия не само, че не може да се говори за справяне със стреса, но той е неминуем. Със психодуховните техники вътрешната дисхармония може да бъде овладяна в различна степен, в зависимост от вида на техниката и доколко качествено я изпълняваме и да се балансира отрицателното влияние на нездравословния начин на живот. Но само до някъде. При нездравословен начин на живот, за да се получи пълно компенсиране, усилията на човека от психическо и духовно естество следва да бъдат наистина огромни. Разбира се, не е разумно да изразходваме духовните си енергии за нещо, с което можем да се справим на чисто физическо ниво.

:yinyang::yinyang::yinyang:

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

За да се справя с напрежението и стреса ми помогна преди 3 години Норбеков...

Сега нещата са по-сложни при мен, но първоизточника бе той...

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
:) хе-хе...доста верни неща за стреса. Всички верни а на практика като ни дойде...дали разпознаваме кога какво ни се случва и реагираме ли адекватно. Защото всеки знае, че когато си във филма го играеш и трудно може да излезеш от него (особено когато е емоционален, а стреса протича в тази част от динамиката на ситуациите) Има начин :)
Link to comment
Share on other sites

Всъщност въпросът зададен правилно бибил: "Как се справяте със собствената си генерализирана тревожност, чийто несъзнавани познавателни схеми ви карат да възприемате ставащото като стресово?" Не външните обстоятелства, а собствената реакция на тях е тази, която поражда и поддържа стреса!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...