Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Кой на коя ложа служи?


 Share

Recommended Posts

Всички живеем, т.е вършим, мислим, чувстваме и т.н. определени неща, всеки от нас различни, подтиквани от най-различни неща, като се започне от подсъзнанието и стигнем до влиянието на средата, в която сме.

Когато кажем - "той служи на черната ложа" - това ни звучи много странно и екзотично, много хора си представят едва ли не непременно някакъв черен маг, шаман някакъв ... Изразът "служител на бялата ложа" определено ни звучи по-добре, но кой именно и как служи на бялата ложа?

И всички тези "служители" все някакви специални ли са?

А какви са обикновените хора, редовите граждани? (Нали всеки от нас е важен, какъв е.)

Възможно ли е според вас човек да е убеден, че има добри помисли, да се стреми да помага на хората, както може и както той го разбира, а в действителност да е маша в ръцете на черната ложа?

Link to comment
Share on other sites

"И всички тези "служители" все някакви специални ли са?"

Не са специални , те са обикновени граждани . Може в едни моменти да ги ползват за благородни дела , а в други моменти същите хора да са ползвани за разрушителни . Стават нещо като "маши " , чрез които се проявяват светлите или тъмните сили .

Дори хората отдали се на най-благородни и възвишени действия , в някой момент не е изключено през тях да се прояви нещо тъмно . За това е добре да са винаги будни , за да се защитят от нападението на "черните ".

А мислите ли , че между бялата и черната ложа , няма и друга категория ?

Link to comment
Share on other sites

На Черната ложа трябва да се даде отпор! Черното и Бялото Братство са в стълкновение и вие трябва да вземете участие на едната страна. Ако вземете участие на страната на Черното братство, от месото ви суджуци ще правят, от кожата ви - ремъци, а ако вземете страната на Бялото Братство, ще ходите на два крака, кожата ви ще бъде здрава и ще имате всичкото Божие благо. Реплика на брат Л. Котев: Неутралитет не се ли позволява?

Никакъв неутралитет - с Господа или против Господа. Съчетание На Отношенията

Link to comment
Share on other sites

... Ами сега ...

Някой ще се тупне ли в гърдите и да каже, че е от бялата ложа?!

Всъщност, кой е принципът да определим тези ложи?! Добротата, Любовта, проявите им...

Пътищата към... са послани с добри намерения.

Убедена съм, че много от нас са имали такива. И ще имат.

Колкото и да не ми харесва, постоянно се говори за Бяла и за Черна Ложи.

И какво от това?!

Всеки решава сам за себе си. По свое осмотрение. И си има роля в този свят.

Ако постъпките ни дават вътрешно освобождение, може би сме на прав път.

Но и това е илюзия.

Истината е една! И както и да я делим на черна или бяла - тя съществува, защото е допуснато да съществува!

Но това, може би не е истина. Ако познавахме истината, щяхме да мълчим и да съзерцаваме, активно да съзерцаваме този свят.

... Ами сега, да кажа ли, че разсъжденията са ми прави. Откъде да знам...

Вътрешното усещане...

От коя ложа ли съм?!

"И всички тези "служители" все някакви специални ли са?"

Добър въпрос, Диана!

Гордостта, че съм...

А не, осъзнаването, че ТОЙ Е!

Адът и раят са училища. Адът е черната ложа, а раят – бялата ложа. И в двете школи човек учи, придобива знания и опитности. В развитието си човек минава и през двете школи. Някой иска да седне отдясно или отляво на Бога, да вземе почетно място. – „Остави това, кажи ни какво мислиш за нас.“ – Какво мисля за вас? Ще ви кажа какво отговорих на жената, която се оплакваше от живота си. Казах: Ти не използва здравото въже – своята интуиция, но си послужи с тънки въжета. Трябваше да слушаш интуицията си, която ти подсказваше: „Не се жени за този мъж“. Твоята самонадеяност се обърка. – „Прав сте, не послушах интуицията си.“ – Повечето хора не слушат своя вътрешен глас. Като срещна някого, аз веднага познавам дали този човек има послушание. Ако слуша Господа, работите му се нареждат добре. Ако не Го слуша, много ще страда.

Отворени за доброто

Сега всички казват: „Истината е нещо тежко, неприложимо в живота“. Туй значи, че Божественият живот очаква по-напреднали души. И черната ложа си е послужила с много религиозни системи, чрез които да спъне душите в техния път на развитие. Да се живее за истината е по-лесно, отколкото да се живее за света; и да служиш на Бога е по-лесно, отколкото да служиш на света. Но в тия две системи, понеже чисто Божествената Истина иска приложение чрез Любов, а светът го налага чрез сила, затова на нас ни се вижда световната система по-лесна, понеже въздействува по-силно върху човека. И съм уверен, че в тази школа на мнозина от вас, след като преседят известно време, ще се зароди едно желание ще кажат: „Туй нещо не е заради нас“.

Страх и безстрашие

И накрая, за да се опитам да обясня мнението си, за да ми зададете въпроси за противоречието в него...

Аз трябва да ви запозная с Бялото Братство. Вие още не го познавате. Искам всинца вие да се наричате ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава. В себе си тъй ще кажете: „Ние сме ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава“. И на другите същото ще казвате: „Ние сме ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава“. Бъдете смели в себе си и ще видите дали ще пострадате, или не. Пък на външния свят може да казвате, че сте окултисти. Теософите казват: „Ние сме ученици на Бялата Ложа“. Кое е по-съществено – Бялата Ложа или Бялото Братство? „Бялото Братство“ – това е първото име, но то има по-свещено име, което сега не смея да го произнеса. Дръжте туй име в себе си. Има имена, които не е позволено да се произнасят. Къде е туй Братство? Ще ви кажем къде е. Църквата казва: „Вие сте еретици!“ Не, ние сме членове на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава. Ако Христос е глава на църквата, и ние сме ученици на тази глава, значи имаме една глава, няма какво да ни злословите, няма какво да ни гоните. Този, който е ваша глава, Той е и наша глава. – Следователно една обща глава имаме. Вие наричате Христа глава на църквата, а ние – глава на Всемирното Бяло Братство. Кое е по-ефикасна дума? Всемирното Бяло Братство е по-ефикасна дума. Защото думата „братя“ означава живи същества, а „църква“ подразбира хора на съдържанието. И едното, и другото са важни.

Вяра и съмнение

Сега, може да са останали някои тъмни въпроси за вас, но ще знаете, че те се обясняват чрез опитите. Ако трябва много да се говори, за да се обяснят тези опити, тогава знайте, че многото говорене често обременява човека. Това, което днес е тъмно за вас, утре, като изгрее слънцето, ще стане ясно, светло. Без страх в Любовта безгранична! И затова, като се натъкнете на някой тъмен въпрос, питайте, да ви се обясни. Ако не питате, вие ще се заблудите, защото едновременно с учениците от Бялото Братство ще ви посещават ученици от черната ложа. Каквото и да става с вас, който и да ви посещава, не се страхувайте, не се плашете от тъмнината. И тя има свои закони, които по обратен път ще изучавате, като вървите от светлината към тъмнината и от тъмнината към светлината.

Закон за енергиите

Link to comment
Share on other sites

Има на Земята една ложа от учени, които се събират да разискват разни научни въпроси само един път в годината. Тези посветени хора знаят за Земята, за нейното минало и настояще много повече от всички съвременни учени, представители на официалната наука. Ала що се отнася до бъдещето на Земята и те не го знаят положително, и те правят предположения за него.

Освен тази ложа от посветени на Земята има на Слънцето друга една ложа от велики Посветени, които знаят положително не само миналото на нашата планета, но и нейното бъдеще.

Но и едната, и другата ложи са само органи на онзи велик всемирен организъм от съвършени, високо напреднали същества, които образуват Великото Всемирно братство. Тези съвършени същества са несравнено по-напреднали и от най-гениалните човеци на Земята, защото са излезли много по-рано от хората от Първото Начало. Всички те са минали по известен път на развитие под ръководството на Божия Дух и са достигнали до тази степен на развой, на която сега се намират...

Но ако хората днес не вървят в правия път, причината е, че в противовес на Великото Бяло братство, работи друга една ложа от интелигентни същества, които не са разбрали дълбокия смисъл на живота и имат диаметрално противоположни разбирания за него. Те образуват така нареченото Черно братство. Черното братство е една йерархия от същества, които заемат различни степени, в зависимост от тяхната интелигентност. За да дам една ясна представа за тяхната функция, ще кажа, че докато Бялото братство работи в клоните и цветовете на живота и по методите на клоните и цветовете, Черното братство работи в корените на живота. Докато Бялото братство работи в главата и гърдите на космичния човек, Черното братство работи в стомаха, черния дроб и червата. Бялото братство, следователно, е свързано с положителните сили, с Доброто, а Черното братство - с отрицателните сили, със Злото, в най-широк смисъл на думата. И едните, и другите сили обаче са нужни засега за проявата на живота. Службата им е строго разпределена.

ЦЪК

Черно и бяло в нас се преплитат

:)

Edited by Канел
Link to comment
Share on other sites

Подвизаване се нарича не това да се опиташ и да се откажеш. Подвизаване е, когато влезеш в единоборство, победиш, изгубиш, проиграеш, пропуснеш, паднеш, станеш, когато заложиш всичко и влезеш в борба и битка до последен дъх.

И никога не се отпускай, докато душата е още в тялото. И когато се издигне до небето, очаквай, че на следващия ден може да слезе до ада. Не говоря за това, че слизането става и в един миг. Затова човек не трябва да се учудва на измененията, но винаги да помни, че и едното, и другото му принадлежи.

Знай, че благодатта винаги предшества изкушенията като някакво предизвестие за подготовка. И когато почувстваш благодатта, веднага се стегни и си кажи: "Дойде вест за битка. Пази се, глина, виж откъде ще затръби противникът."

Понякога той идва скоро, понякога след два-три дни. Във всеки случай ще дойде. И укрепленията нека бъдат здрави: изповед всяка вечер, послушание към стареца, смирение и любов към всички. Така ще облекчиш скръбта.

...

Искаш благодат от Бога? Вместо благодат Той допуска изкушение.

Не понасяш борбата, падаш? Не ти се дава допълнително благодат.

Искаш отново? Отново изкушение.

Победен си отново? Отново лишение до края на дните ти. Така че единственият ти изход е да излезеш победител. Устоявай на изкушенията до смърт.

...

Но когато униваш и роптаеш, и не изтърпяваш изкушенията, вместо да се радваш на победи, ще трябва постоянно да се каеш: за грешките през деня, за нерадението пред нощта. И вместо да получаваш благодат след благодат, увеличаваш скърбите си.

Затова не се огъвай и не се бой от изкушенията. И да паднеш много пъти пак стани. Не губи самообладание, не се отчайвай. Тези облаци ще минат.

И когато с помощта на благодатта, която те очиства от всички страсти, преминеш целия този път, който се нарича "подвизаване", твоят ум ще вкуси просвещение и ще се придвижи към съзерцанието....

из Писма на стареца Йосиф Исихаст

Едно трябва да знаете: каквото и да правите, вие не можете да се освободите от страданията. Всички живи същества страдат. Колкото на по-високо стъпало се намират, толкова по-големи са страданията им. Страдания съществуват във всички светове: във физическия, в сърдечния и в умствения. Като страда и разумно използва страданията си, човек придобива капитал, с който гради своето бъдеще.

На физическия свят капиталът на човека са неговите постъпки, в духовния свят – чувствата, а в умствения – мислите. С други думи казано: разменната монета на физическия свят се крие в постъпките; разменната монета на сърдечния свят се крие в чувствата; разменната монета в умствения свят се крие в мислите.

Ако не постъпва добре, човек се лишава от капитал на физическия свят; ако не чувства правилно, той се лишава от капитал в сърдечния свят; ако не мисли право, той се лишава от капитал в умствения свят. Като знаете това, не се гневете за нищо и никакво. Когато получавате блага, радвайте се; когато отнемат благата ви, пак се радвайте.

Човек трябва да дойде до такова самообладание, че и като губи, и като печели, да запази своя вътрешен мир. Който има самообладание, той цени еднакво и доброто, и злото.

Божествена радост

Link to comment
Share on other sites

Когато се ядосам на някого, не се овладея-към тъмната отивам... Котато проявя приятни чувства, мисли, прощавам-към светлата...:feel happy:Има моменти, когато трябва да съм лоша /проявявам воля/, за да спра някоя беля.

Пример-майката се кара на детето си ако иска да скочи в езерото, че и по дупето може да го тупне...;) Различни опитности...

Вие трябва да обикнете предмета, който изучавате. Туй е първото правило. Не обикнете ли предмета, вие няма да имате абсолютно никакво познание, не може да го учите. Защо? – Понеже този предмет ще бъде в тъмнина спрямо вашия ум и вие, каквото усилие и да правите, няма да може да го проучите. Най-първо, умът ви трябва да хвърли известна светлина върху предмета; ако чрез вашия ум не може да хвърлите известна светлина върху някой предмет, вие не може да го проучите, същевременно и вашето сърце не може да обикне този предмет. Следователно един предмет се обиква само тогава, когато ние видим неговата външна форма. Туй е обективната, предметната страна. Следователно, ако умът не е хвърлил светлина, сърцето не може да обикне, тогава и вашата воля, и тя не може да завладее този предмет, т.е. не може да го използва, завладее – разбирам в широк смисъл. Тъй щото най-първо във вашето съзнание трябва да хвърлите светлина върху предмета, да обикнете този предмет, и тогава да го схванете чрез вашата воля. Чрез тия три процеса вие може да се домогнете до онова знание, което Природата е вложила. Сега първото нещо: вие не може да мислите правилно. Ако вашият ум не върви паралелно с Божия ум, ако не е в съгласие с Него, вие не ще може да мислите правилно. Това е един от законите. Следователно, ако вие вървите в разрез с Божествения ум, вашата енергия ще се разпръсне и деятелността ви постоянно ще се парализира. Туй е първото нещо. Иначе който и да е от вас трябва да бъде в съгласие с Божествения ум. Да е в съгласие с Божествения ум, разбирам да е в съгласие със законите, по които действа Божествената мисъл.

Първото нещо: трябва да имате ясна представа за тия велики закони, които господстват сега. Аз съм забелязал, някои ученици на окултната наука, както в Америка, така и в България, са такива изменчиви натури! Те мязат на мъгли и движещи се облаци, на пара. Тук имаме ред статистики. Тия ученици са толкова неустойчиви в характера си! Аз съм намерил светски хора, които не познават Бога, сто пъти по-устойчиви от тях. За пример такъв един ученик може да те нарече, че ти си от черната ложа. Хубаво, опиши кои са качествата на хората от черната ложа. В Природата няма скрито-покрито. Скрито-покрито има само за хората, които не виждат, но в Природата всяко нещо е строго определено. И като кажем, че един човек е от черната ложа, това е наше схващане. В невидимия свят нямат такива идеи, каквито ние тук. Черната ложа – това е едно философско течение в невидимия свят. Божественият план на нещата може да се разглежда от двояко гледище. Аз задавам въпроса: Ако тия грешници – черни братя наречени – съществуват, то как им е позволило Провидението за толкова хиляди години да бъдат господари на Земята и как им е дадена власт? И Христос казва: „Иде князът на този свят“. Иде като княз. Кой му е дал тази власт? Тези от черната ложа си имат свои закони. И вие се намирате под тяхното управление и контрибуция им плащате. Питам тогава: Как ще оправдаете вие това с Божествената Мъдрост? Ако е тъй, както тясно схващаме ние въпроса, как е допуснал Господ тия, лошите хора, да управляват Природата? Не, не са лоши те, не си правете илюзия. Един черен брат, той е философ, може да ви заблуди. Един дявол, като го осъдили, че лъже, казал: „Аз не лъжа, всякога говоря истината“. То значи: „Когато говоря на себе си, никога не лъжа“.

Е, по какво се отличават сега Бялата и черната ложи? Аз ще ви представя две качества толкова съществени, че да имате една ясна представа. Сега на всичките ония ученици, които ме слушат тук, казвам: да не ходят да бъбрят това, което чуват тук. Аз ви държа отговорни в Школата. Ще си пазите езика, като говорите, да знаете как да говорите. Тъй, да плещите, не се позволява, този език ще се парализира. Ето по какво се отличават двете ложи: и Бялата, и черната ложа употребяват светлината като едно средство. И едните, и другите си служат със светлината, но как? Един маг от черната ложа със светлината си служи само за себе си. Ако един такъв маг иска да погледне колко е часът, той ще обърне светлината към часовника и вижда колко е часът, само той го вижда. Когато иска да изследва нещо, той отвори, светне си и знае кое как е, но бързо след това той скрива тази светлина. Тази светлина той я държи специално само за себе си, а за другите е скрита. Тя е изключително за него. Той за окръжаващите не се грижи. Казва: „На тях не им трябва светлина“.

В Бялата ложа е обратното. Един бял маг си запалва лампата и чете, но той навсякъде върти светлината. Като извади своята лампичка, почва да я движи и като я движи в кръг наоколо, осветлява цялото пространство, служи на всички. Следователно по тия две качества се отличават. Ако един човек държи скрита светлината си, той следва пътя на черната ложа; ако светлината му е отворена и за другите, той е от Бялата ложа. Това са качествата. То е философия, разбирайте! Няма какво сега, нека ми дадат нещо от Библията, което да докаже, че не е така. Обаче, за да е така, и едните си имат причини, и другите си имат причини. Няма какво да ги осъждаме.

Качества ва ума, сърцето и волята

Имайте пред вид, че ние тази вечер не се намираме на някоя трапеза за угощение, т.е. не съм ви повикал на угощение. Не е време за угощение, не е време нито съвети да ви давам, нито наставления, а е време за учение. Следователно, ще ме слушате с умовете си, ще чувствувате със сърцата си и ще прилагате с волята си. Методите на една окултна школа се различават от всички ония методи, които съвременното училище въобще употребява. Разните възгледи, които ние имаме за живота, зависят от средата, в която се намираме.

Изгрев и залез. Изгрев, това е горе във въздуха, а залез, това е долу, в дъното на океана. Но само, че тази аналогия, която сега прокарвам, не е правилна във всичките си допирни точки, защото, туй, което за нас е залез, за други е изгрев, и туй, което за нас е изгрев, за други е залез. Следователно, когато твоето слънце изгрява, изгревът за теб е, за другиго залез. И когато твоето слънце залязва, други имат изгрев. Следователно, изгрев и залез, това са неща относителни, това не е една абсолютна реалност. И при туй положение, при което сега се намираме, има изгрев и залез. Но, ако вие сте един ясновидец, за вас няма да има нито изгрев, нито залез: посред нощ вие ще видите слънцето на противоположната страна на земята. Няма да има никакъв изгрев. Като ясновидец, даже и земята няма да се движи заради вас. Защото движение има само за онези, които се движат и не виждат туй движение, а за онези, които го виждат, движение няма за тях. Защото, ако аз се движа по-бързо от трена, има ли движение? Представете си, запример, такова изяснение: вземете една точка във вселената, която се движи така бързо, че едновременно може да бъде във всичките положения на козмоса. Има ли движение тогава? Има движение, но туй движение не може да се измери. Как ще го измериш, когато едновременно то е навсякъде? Ние разбираме движение само тогава, когато има известно съотношение на бързина. Но ако тази бързина е абсолютна, ние считаме и казваме, че тази точка е постоянна. Сега, в света неустойчиви хора са всички ония, които се движат много полека.

Тия изгреви и залези показват съотношенията, които съществуват вътре в нашето съзнание. Защото, изгрев и залез съществуват само в съзнанието, като реалност. Ако вие нямате съзнание за тази реалност, че слънцето изгрява и залязва, нищо няма да ви ползува. Ако слънцето изгрява и залязва, то е само за съзнанието ви. А раз вашето съзнание схваща изгрева на слънцето, в туй съзнание взимат участие вашият ум, вашето сърце и воля. Следователно, умът ви ще разисква върху формите и вибрациите на тази светлина, която се разширява, сърцето ще се спре върху съдържанието, а волята – върху резултатите, които може да произлязат от съчетанието на формите и съдържанието. Туй е философски казано. Сега, вие не може да видите какво съотношение имат тия двата края. Аз обяснявам, „изгрев и залез“ по отношение на съзнанието, Обяснявам факта какво е разширение, съдържание и резултати на светлината, която прониква вътре в нашето съзнание. Светлината, която се появява в нашето съзнание, ние я схващаме по особен начин. Сега, от туй вътрешно съзнание зависи степента, с която вие можете да разберете Любовта. А често вие говорите за сегашната любов. Имате едно приятно настроение тук, в слънчевия възел, или имате едно приятно настроение в хилядолистника горе в главата си, засягам само тия два центъра, но туй приятно настроение не е много реално, защото след малко това състояние може да се промени.

Вие седите и казвате: „Добър е Господ, като дойде Духът в нас, като каже Господ, всичко ще бъде“. Туй е едно детинско разглеждане. Господ, каквото е искал, е направил, всичко е направил. Във всичко, което съществува, аз виждам това, но ние научаваме ли всичко, каквото Господ е направил? „Господ всичко може“. Аз като живея зная, че туй тяло, което имам, Господ го е направил. Но вие ще кажете: „Туй, което Господ е направил, разбирам ли го? Разбирам ли законите му? Туй знание, което Той е вложил, възприемам ли го? Неговото Слово прониква ли в моето съзнание. Наслаждавам ли се с Неговите дела и с Неговите мисли, които Неговият Дух изпраща“. „Велик е, казвате, Господ, Той е направил слънцето!“ С това слънце занимавал ли си се, да видиш неговото естество? Можеш ли да идеш на гости при слънцето? Един окултен ученик от трета степен – не от първа или втора, но на трета степен – може да иде на слънцето. Е, сега вие ще кажете: „А, аз съм първият кандидат!“ И ще мязате на онзи американец, който правил изчисление, че може да се хвърли една граната до месечината, измервал дължината на гранатата, пространството, наклона и искал да намери, за колко време ще попадне тя на месечината. Той направил точно своите изчисления, събрал пари, явили се двама кандидати и единият от тях приел да влезе в уреда и да иде в месечината. Та и вие сега, като говоря за слънцето, хоп, кандидати сте да отидете там. По този начин не се ходи на слънцето. Ако вие можете да трансформирате вашето съзнание, да придобиете, след 999 опити, най-малката форма на Любовта, веднага ще бъдете гости на слънцето. И жителите на слънцето ще ви посрещнат и като се върнете, вие ще имате отлични лица, весели ще бъдете, ще кажете: „Отлично място е слънцето!“. И ще знаете причината, защо и как иде тази светлина постоянно и какво означава тя. Ще знаете езика на светлината. Но за всичко туй трябва да стане трансформиране на съзнанието. Туй трябва да го знаете. Непременно трябва да стане едно трансформиране, една промяна вътре във вашето съзнание, за да може вашият ум, вашето сърце и вашата воля да вземат участие във вашата душа. Тъй щото, окултната школа не е школа за утешение на хората, но тя е школа за изучаване на великите неизменяеми закони на Битието, на проявлението на Бога, в които нашият живот се развива съразмерно и хармонично. И следователно, само при проявлението на такава любов, ние ще бъдем в състояние да влезем съзнателно в контакт с онова същество, което прониква в козмоса, т.е. да дойдем съзнателно в съприкосновение с Бога. И само след 999 милионната форма ние ще чуем най-малкия глас да говори и като го чуем, както ви преведох от Йова, ще разберем, защо живеем на земята. Щом разберете защо живеете на земята, тази земя веднага ще се изправи пред вас и тя няма да е старата земя; старата земя ще изчезне, ще се изправи като едно живо същество. И тогава, където и да ходите по земята, вие ще имате един морал: като ходите по това същество, ще вървите толкова деликатно, че ще кажете: „Туй същество е толкова благо и велико“, ще гледате да не му причинявате никакво сътресение, никаква болка. Ще ходите по него тъй, както ходите в къщата на някой ваш приятел. Сега, разбира се, тази земя, това е по отношение схващането на нашето съзнание. Тъй като почнем да мислим, само тогава млади и стари ще могат да живеят добре. А сега, всеки един, понеже има ограничение на съзнанието, казва тъй: „Ще живея тъй, както аз намирам за добре“. Питам тогава: Туй правило дава ли ви резултати? Ако всички живеем тъй, както разбираме, животът има ли смисъл? Няма. „Аз да живея!“. Ако под думата „аз“ разбираш Божественото вътре в себе си, да живееш според закона на „аза“, на съзнанието да, но, ако разбираш туй „аз“, само да използуваш временните облаги на този ограничен живот, това е едно криво схващане на живота.

Сега, аз не мога да докосна всичко, понеже тук има оглашени. А оглашени ние наричаме кои? В Англия имало един много красноречив проповедник, толкова красноречив, че всичката публика, и богати и бедни, всички се захласвали, и то тъй много, че забравяли всичко. Един апаш, комуто работата не вървяла добре, чул за това нещо и си казал: „При тия захласнати и аз ще седна като богомолец и тъй ще напълня джоба си, ще имам добра печалба“. Отива той, сяда, започва проповедникът да говори. Всички се захласнали и той се захласнал. Като се свършила проповедта, казва: „Изгубих момента“. Излиза, но казва: „Втори път няма да се захласвам, воля трябва да имам, аз съм един апаш, не трябва да се захласвам, а да опитам кесиите“. Втори път пак се захласнал, трети път – пак. Най-после казва: „При този дявол няма да ходя, защото ще загубя занаята си“. Значи, когато Божият Дух започне така красноречиво да говори у вас и вие се захласнете в Божията Истина то, като дойде един лош дух при вас и той ще се захласне, и ще каже: „Да не ходя в неговото събрание, защото ще загубя занаята си“. А щом си отиде той, вие сте свободни. Първото нещо на един окултен ученик е, да има един красноречив проповедник в себе си, който, когато говори, умът, сърцето и неговата воля да се захласват в това му поетическо изражение, в тази любвеобилна реч, която излиза из устата на този отличен говорител. И ние, всички в школата, казвам ви: всеки един от вас, да се остави свободно да прояви туй естество, каквото Бог е създал. Аз не искам вие да се изменяте, а да си бъдете такива, каквито сте си, но да имате един красноречив проповедник и като говори вашият проповедник, вие да сте доволен от него. А този проповедник, аз го наричам: той е Духът на великия живот в Битието. А вие може да му турите каквито искате имена, той е Духът на живота в Битието. Всякога може да говори, но за да говори, изисква се ум, изисква се сърце, изисква се воля. Не своеволие, не жестоко сърце, не неразбран ум, а ум пълен със светлина, и воля пълна със сила, за да прилага всичко.

И тъй, аз искам, всичките ученици, които влизат в окултната школа, да бъдат един изгрев, защото, заради нас, Бялага школа е един изгрев. Бялата ложа, това е един изгрев, а черната ложа, това е един залез. Ако залязвате, вие сте с черната ложа – да ви определя сега – ако изгрявате, вие сте с Бялото Братство. Бялото Братство винаги изгрява, сутрин са те, а черното братство постоянно залязва. И, следователно, ние трябва да разбираме двата момента на живота. Ако кажем: „изгрял си“, ти си с Бялото Братство, а ако кажем: „залязъл си“ – ти си с черното братство. Ние знаем, че в Бялото Братство залез няма. А щом някой каже, че в него изгряло слънцето, ние разбираме, че е от Бялото Братство. Вижте, каква грамадна разлика има в окултното схващане. Залезът на слънцето показва, че ти си на крива посока, следователно трябва да превърнеш тази посока на един изгрев в твоето съзнание. Та, сега, понеже, казах, че старите са на залез, аз направих разграничение. Под думата „млади“, разбирам Бялата ложа, а под думата „стари“ разбирам черната ложа. То е символ: старите, като остаряват, представляват черната ложа – по форма я представляват, а не по същество. Те в живота си всякога им наподобяват и затуй трябва да се молят. Човек, като остарее, става дряхъл /мършав/ и кисел. Когато види, че някой млад играе, старият се навъси и казва: „Този глупак какво се е разтропал там?“ Старият като вижда, че младият тъй се бута казва: „Махни си ръката, не прави това пред мен, туй изкуство само аз го зная, ти не трябва да го учиш“. Морализира го. Не, старият трябва да си каже: „Едно време и аз бях като него“, а пък сега той е минал в ляво. Старият не трябва да се сърди. И затуй, ние всякога трябва да бъде млади, никога да не съдим. И когато Писанието казва: „ не съдете“, подразбира: Всеки, който съди, остарява, нищо повече! Това е едно правило. Покажете ми един, който съди, и да не е остарял? Който съди, сърди се. Не трябва. Туй не е разбиране, то е хлъзгане: чукът, който постоянно бие на наковалнята, и чукът и наковалнята заедно отиват, никой нищо не е придобил. А хубавото в живота е да мислим само върху великите блага, които Бог е създал и да се стараем да бъдем тъй умни и любящи, като Бога. И да оставим Този, който е всемъдър, да оправи живота. Защото ние, като казваме, че живеем по Бога, не само пасивно да живеем, но трябва да изправяме живота си. Някой твой брат каже: „Аз съм богат, имам един приход от 10 000 лв.“ Друг някой брат някъде е задигнал 100, 200, хиляди лв. Ще кажат: „Един от Бялото Братство“. Никакъв бял брат не е той, а е чер брат, крал, задигнал 10–20 000 лв. Тогава казвам: ето ги, вземи ги братко, и лихвата отгоре, колко искаш. И честно и почтено ще платим. В нас няма лъжа. И сега, колцина от вас са готови да платят за другите? Не зная. Външните да платят за братята си, за братята си от школата, вътре. А някои, като се научат че друг плаща, ще кажат: „Нека плати и заради мен“. Не, не, аз констатирам един принцип вътрешно. Това е едно с_защото критикуваме ли, духът го няма. Всички имате опитност: който е съгрешавал и критикувал, изгубил е духа си. Като направите най-малката критика в душата си, ще изгубите духа си, непременно ще угасне духът. И нека един от вас, който има най-малката опитност, да каже, дали не е вярно това. Затова, започне ли духът да говори във вас, ще бъдете внимателни, да имате един стремеж нагоре, да разбирате правилно Божия закон, да нямате никакви отрицателни мисли. Тогава духът във вас всичко ще ви обясни, ще растете от ден на ден и ще минавате от слава в слава. Та, аз искам сега това от всички млади – сега аз ви считам всички млади. Защо? Защото ви причислявам в Бялата ложа – всички, у които съзнанието се е пробудило, са от Бялата ложа. При сегашните условия, всички, у които съзнанието се е пробудило, всички трябва да бъдат в Бялата ложа. А старият е емблема на черната ложа. Само по себе си черната ложа не е лоша, обаче в живота тия две ложи не изпълняват един и същ принцип, не изпълняват едни и същи закони. Те имат закони, според които искат да прогресират, да добият знания. В Бялата ложа, онези, които искат да проявят най-малката волност, те са изгубили за хиляди и хиляди години най-добрите условия в живота. И днес нямат никакви условия. Било е време в еволюцията на човечеството, когато чест е било да бъдеш в черната ложа. Тогава Белите са били в залез, а черните в изгрев. А сега е обратният процес. Сега е чест да бъдеш в Бялото братство, а безчестие да бъдеш в черното братство. И тъй, като ученици на окултната школа, ще считате за голяма привилегия и чест да бъдете членове, оглашени, верующи и ученици на Великото Всемирно Бяло Братство, което иде да внесе новата култура в живота. И, следователно, вие трябва да се приготовлявате, не за в бъдеще, сега трябва да се приготовлявате вече. От днес може да започнете, от утре, от други ден, имате условия да работите, мълком, тихо и разумно да употребите тия Божии закони. Тъй ще работите, както работи светлината.

Изгрев и залез

Извинявам се за дългите цитати, стори ми се важно.

Link to comment
Share on other sites

Кой на коя ложа служи?

Интересен въпрос :dancing yes:. Казват, че има "лоши" постъпки с добри резултати те са от бялата ложа и обратно :):yinyang:. А това кой на коя ложа служи т.е. как се е самоопределил, за тези неща има Кой да се произнесе " Еремия 17:10

Аз, Господ, изпитвам сърцето, Опитвам вътрешностите, За да въздам всекиму според постъпките му, И според плода на делата му.

Една прекрасна молитва:

Псалми 51:6

Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми. Поздрави!:hypocrite:

Edited by Eлф
Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Не мога да се самоопределя на чия ложа служа.За да вървиш по Божествения път трябва да приемеш другия, да премине през теб енергията и да му дадеш своята.Просто да става обмен на енергии, като игра,пък на коя ложа служим бяла ли черна ли това са относителни понятия.Щом не приемаш нещата такива каквито са , хората около теб каквито са, как ще ги обичаш за им дадеш, как ще растеш духовно!?Като не променяш мисленето си, няма духовен растеж, не бяла, не черна ложа да е!? :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Според мен ложите не могат да се разграничават на бяла и черна. Доброто и Злото в чист вид не съществуват.

Винаги има преливане между бялото и черното - кой цвят ще има превес,зависи от случая.

Edited by Пламъче
Link to comment
Share on other sites

Не мога да се самоопределя на чия ложа служа...

То това не става по външен път :)... Спомням си една случка от детството ми. Ще я споделя. Играехме като малки с братовчедка ми (спомням си го много живо) и в един момент, просто така изведнъж спряхме играта и се спогледахме. После не си спомням коя от нас попита - Ти вярваш ли в Бога? Спомням си, че и двете отговорихме с Да, като че ли от нас зависеше отговора на този въпрос от нашето решение, явно за пътя който сме отключили с този въпрос. Явно и вътрешната нагласа на всяка от нас е била важна защото тя до ден днешен хал хабер си няма от това и не я интересува обаче в онзи миг, аз усетих, че нещо важно се случва вътре в душата ми. Явно е имало вътрешно ръководство. Спомням си и друг момент.. Оставайки сама със себе си и с размислите си разигравайки различни сценарии... така просто съм си мислила по детски... та винаги съм стигала до един и същ извод - Каквото и да става, колкото и да се обърква положението по- добре да говориш Истината, за да си на чисто и да се освободиш за щото в лъжата ще се оплетеш и ще затънеш още повече... Та така, горе- долу това имах в предвид т.е. важно е в ключови моменти какъв дълбок вътрешен избор ще направиш в себе си. Ако всеки от нас се замисли може да улови такива важни мигове от живота си. Поздрави!

Edited by Eлф
Link to comment
Share on other sites

Бяла и черна ложи съществуват. Бялата ложе, това е веригата на божествената космическа йерархия чиито краища се губят в безкрайността. Черната ложа съществува единствено временно на настоящия етап от земната еволюция. Във висшите светове може да се говори за сили на хаоса, но няма същества съзнателно сътрудничещи си с тези сили, които сили сами по себе си са безсъзнателни.

За да се каже кой на коя ложе служи, трябва да се разграничат ясно целите на двете ложи. Бялата ложа има за цел развитието на висшите умствени способности, висшите чувства и воля в човека, освобождаване от всички навици, предразсъдъци, зависимости, ограничения, автоматизми, егоистични желания и мисли. Изброените са все неща, които правят човека зависим от живота на физически, астрален и нисшия ментален свят и му пречат да се разгърне в по-висшите светове. Обратно на бялата ложа, усилията на черната ложа са насочени към подсилване на всички егоистични наклонности в човека, на всички проявления на неговите нисши обвивки (физическо, астрално и нисше ментално тяло) и оттегляне на фокуса на вниманието от всичко свързано с по-висшите реалности. Тук трябва да се направи разграничението между съзнателно и несъзнателно служещите на черната йерархия. Първите съвсем целенасочено действат в посока целяща застой и регрес в развитието на човечеството. Тези, които вредят несъзнателно, разбира се, че са с добри намерения, но те вредят поради своето незнание (невежество). Има и такива, които не искат да вредят, но въпреки това вредят, защото нямат волята да се противопоставят на егоистичните си желания и зависимости. Те обаче също спадат към невежите, защото си нямат ни най-малка представа за реалните последствия от своите действия. Що се отнася до Бялата ложа, то действителните членове на тази ложа са изключително малко, но човек може да бъде съзнателен сътрудник на тази ложа в определена степен според възможностите си и вътрешния си устрем. Както вече споменах обаче е твърде възможно човек стремейки си да сътрудничи на Бялата ложа в действителност да подпомага черната. Критерий е доколко действията на човека реално спомагат или пречат за духовното развитие на засегнатите лица. Добрите намерения ще смекчат лошата карма, но само добрите намерения последвани от добри резултати са истински плодотворни. Лошите намерения, последвани от благоприятни за засегнатите резултати имат винаги отрицателен последствия за извършителя им. Или с други думи човек срещу когото е извършено зло, може да извлече полза за себе си, но за извършителя на злото последствията винаги ще са негативни.

Като цяло може да се каже, че черните винаги действат чрез дълга верига от посредници последното звено от които може да се окаже човек, който трудно можем да допуснем (а и той самия не осъзнава), че може да служи за канал на злото. Черните винаги действат прикрито. Възможно е сред хиляда твърдения да посеят едно невярно, но то в бъдеще да даде желания от тях резултат. Затова и следването на учения с думите: „виждам, че в написаното има много вярно“, не е много препоръчително. Един истински учител няма да изкажее нито едно погрешно твърдение. Сега преценката, кой учител е истински и кой не, разбира се всеки сам трябва да си я направи, защото само и единствено той ще си носи последствията от тази преценка. Същото важи и за преценката от тези духовни автори, които пишат много истини, но в същото време добавят немалко съмнителна информация, не заради лоши намерения, а поради собственото си несъвършенство, какво и доколко да бъде прието.

На въпроса: „Кой на коя ложа служи?“ може да се отговори само ако се издигнем над самите себе си и разглеждаме събитията от една по-обхватна гледна точка, като единствен критерий е влиянието (стимулиращо или пречещо) което се оказва върху духовното развитие на засегнатите от действията индивиди. Но както споменах разликата между съзнателни и несъзнателни служители е огромна.

Link to comment
Share on other sites

... Затова и следването на учения с думите: „виждам, че в написаното има много вярно“, не е много препоръчително. Един истински учител няма да изкажее нито едно погрешно твърдение...

***

...разликата между съзнателни и несъзнателни служители е огромна... :feel happy:Така е и моите мисли ме водеха в тази посока днес...

:thumbsup:

ожеш да отличиш истинското от фалшивото,

защото фалшивото предизвиква

тревожно-чувство в стомаха ти,

докато Истината изпълва сърцето ти с тихо щастие."

Руми

***

Един пример който цял ден ми се върти в главата, за "лошите" постъпки с добри последствия които са от бялата ложа:

"

Един мъдрец яздил коня си, когато видял как една змия

се плъзнала в устата на един заспал човек.

Било твърде късно да се улови змията,

затова мъдрецът силно ударил с пръчка спящия.

Това мигновено разбудило спящия

и го накарало да потърси убежище под едно дърво.

Мъдрецът взел няколко гнили ябълки

и ги натъпкал в устата на нещастния човек.

„Какво правиш с мен? Какво съм ти направил?" -

проплакъл човекът.

Щом той започнал да кълне гневно,

мъдрецът го ударил с пръчка, като извикал:

„Бягай! Бягай в пустинята!"

Сънен, натъпкан с гнили ябълки

и гонен да бяга до несвяст,

нещастният човек не могъл повече да понася това.

Той повърнал ябълките и между тях - змията.

Виждайки я да се извива пред него,

човекът паднал на колене пред мъдреца

и не спирал да му благодари.

„Ако ти бях казал за змията - обяснил мъдрецът -

ти щеше да се смразиш от страх

и нямаше да си в състояние да погълнеш

гнилите ябълки или да повърнеш змията."

Руми

Edited by Eлф
Link to comment
Share on other sites

Елф:thumbsup2:

Лъчезарна публикува това в друга тема, /благодаря/ но е много важно и мисля подходящо и за тук:

...Значи Христос е бил съединен с Бога, познавал е Бога и чрез това познаване на Бога Той победи смъртта, възкръсна и дойде при нашите души – сега Той е при нас. По-напред тридесет и три години Той беше затворен заедно с нас и Той ни научи как да излезем от този затвор, как да победим смъртта и злото. Христос сега е отвън – в оня свят при Отца на Светлината.

Той иде да посети нашите умове, нашите сърца... Той ще срути всички лъжливи учения. Кои са тия лъжливи учения? Те са ония елементи, мисли, желания, действия, които разрушават човешкото щастие, човешкия ум, човешкото сърце, човешката душа, човешкия Дух, които всяват смърт, анархия и робство навсякъде и сковават нашия живот.

А кое е учението на Живота?

То са всички ония елементи, които дават щастие, благо, доброта, просвещение, които въздигат човешкия Дух, човешкото сърце и внасят в него Обич и Любов към всичко – това е живият Христос. И затуй Той казва: „За да имате тия основни елементи, които да внесат във вас Живот вечен, непременно трябва да познавате Бога.“

...Вие знаете ли дълбокия смисъл на думите на онзи разбойник, разпънат от дясната страна на Исуса: „Господи, помени ме в Царството Твое!“ Той беше човек, който бе изпъдил със своя камшик навън всички гадове, и затова Исус му рече: „Ти си човек, който ще бъде с Мен днес в Рая.“ Изпъдете из себе си всички гадове – свини, лисици, вълци. А другият от разбойниците, разпънат от лявата страна на Христа, какво каза? – „Ако наистина си Син Божи, слез и ни освободи.“ Как ще го освободи, когато той не е изпъдил из себе си всичките гадове, когато той е робна своя егоизъм?

...турете си за задача първо за две минути, после за пет минути да изпъдите чуждите мисли из себе си.

И след като останете сам, почнете в туй дълбоко съзерцание да размишлявате върху този велик проблем защо сте на Земята,

защо сте неразположени, защо нямате благородни мисли и сърце, защо нямате воля да разрешите известен въпрос.

И Христос ще ви отговори. Той ще отговори в тази форма: „Аз съм пътят, истината и животът.

Значи, когато изпъдите всичко навън и приемете в себе си Мен, когато познаете за Бог Моя Отец,

който живее в Мен, който е дал Живот вечен на Мен, ще даде такъв и вам.“ "

Необходимостта да познаваме Бога

Да, тъмните имат свои начини да "точат" информация. Стараят се по различни начини да манипулират. За това, малкото добро да държим вътре в нас и с Бога-напред, без страх! Братята на Светлината и Любовта са ни в помощ.

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...
Guest Христо

На Черната ложа трябва да се даде отпор! Черното и Бялото Братство са в стълкновение и вие трябва да вземете участие на едната страна. Ако вземете участие на страната на Черното братство, от месото ви суджуци ще правят, от кожата ви - ремъци, а ако вземете страната на Бялото Братство, ще ходите на два крака, кожата ви ще бъде здрава и ще имате всичкото Божие благо. Реплика на брат Л. Котев: Неутралитет не се ли позволява?

Никакъв неутралитет - с Господа или против Господа. Съчетание На Отношенията

Учителят е бил доста красноречив ... :lol: Или си с нас, или против нас. Ако не си от добрите - яко тупалки. :D

гост-3 каза :

А мислите ли , че между бялата и черната ложа , няма и друга категория ?
Чел съм, че има сиви магове дето понякога са на страната на добрите, друг път на страната на лошите.

Някой ще да ми обясни ли как Дяволът служи на Бог, понеже видях в сайта такова мнение ?

Edited by Христо
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Христо

В сайта се е писало за бели и черни магьосници. Някой може ли да ми даде пример за такива ? И черните - те нямат ли страх от космическите закони ?

Edited by Христо
Link to comment
Share on other sites

Guest Ивета

Всъщност, няма нищо лошо и Бездната да се взре в теб.

Често тя е проективна на Сянката, която всеки носи у себе си. Не често, а почти винаги. Като добрите мисли, правилните действия и разумно ригидно поведение. Това също е бездна и не е нужно да си "бял" или "черен". Всичко това са условности и то дуалистични - рай, ад, правилно и неправилно ...

Бездни колкото щеш има, няма изследователи.

Edited by Ивета
Link to comment
Share on other sites

:) Нима съм казала, че е лошо? Просто всичко се плаща и... изплаща. Когато човек се взира в нещо, без значение в какво, би следвало да знае закона на Ницше, за да не се прави на изненадан и несправедливо ощетен или засегнат, когато дойде време да мине през касата.
Link to comment
Share on other sites

Guest Ивета

:) Нима съм казала, че е лошо? Просто всичко се плаща и... изплаща. Когато човек се взира в нещо, без значение в какво, би следвало да знае закона на Ницше, за да не се прави на изненадан и несправедливо ощетен или засегнат, когато дойде време да мине през касата.

Касата не се плаща само веднъж, това е процес. Т.е. оказва се, че целият живот е процес на плащания. С лихви.

Въпросът е, че рядко се осъзнава, кога плащането си струва и кога не.

Ако го знаеше, и Ницше нямаше да търси Свръхчовека. Т.е. своята проекция за щастие и за свръхспособност да устои на битието. Което, веднага резонира с илюзията да си маг, дали черен, дали бял - все е илюзия.

Магове в България няма, нито черни има, нито бели, нито сиви.

Има просто едни осакатени хора, които са загубили връзка с архетипите си, нямат сънища или сънуват камъни, или чудовища.

Edited by Ивета
Link to comment
Share on other sites

За маговете съм съгласна. И за Ницше.

За хората в България - не съвсем. Аз познавам и доста будни хора, и доста щастливи....

Link to comment
Share on other sites

Guest Ивета

За маговете съм съгласна. И за Ницше.

За хората в България - не съвсем. Аз познавам и доста будни хора, и доста щастливи....

Донче, и аз познавам много щастливи хора, които са нещастни.

БУДНОСТТА е специфичен термин, който съм забелязала у Дънов, но тя за мен значи съвест, не и осъзнаване. Поне в неговите беседи.

Това е преекспониране на битието в други измерения на възможно съществуване - аз съм този, за когото ще се погрижат Боговете, а Провидението, моето незнание ще е лихва към моето щастие и така отиваме отвъд човешкото, отново в смисъла на Ницше.

А щастието - то не е моя губерния, за мен понятието за щастие е ненаситна жажда за такова и търсенето му в процеса от плащания по дългове. Вероятно и то се натрупва с лихви, ала едва ли.

Транзакцията по плащания е неприемлива - валутата на човека е несъотносима с тази на първичните закони. Т.е. границите за щастие и за постижимост са различни с тези на Вселената.

Ако за нас това е Движение, за Вселената е Покой.

Как ще се примирим?

Edited by Ивета
Link to comment
Share on other sites

Няма да се примирим. Примирението ни звучи като поражение. Ще смирим онова, което влиза в конфликт с Вселената и нейните закони - "ненаситната жажда". Смиряването на ненаситността Е реалната победа - само то може да ни даде усещането за утоляване на жаждата и да ни покаже пътя към извора, който я утолява непрекъснато.

Ненаситността се появява, когато пием застояла химически "пречистена" вода от пластмасови бутилки....

А, по този повод да споделя - след като се научихме да си правим сами млечни продукти и спряхме да купуваме, се оказа, че ни е достатъчно 4 пъти по-малко количество... (И това има връзка с ложите.)

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Guest Христо

Нямам ли право да знам, да любопитствам ? Смятам, че имам и смятам, че няма лошо и опасно в това да питам и за тъмната страна - ако не постоянно, то поне понякога. Така или иначе много повече питам за светлото. Струва ми се тесногръдо да не се интересувам от тъмното, защото видиш ли щяло да стане еди какво си, еди кой си бил казал така, еди къде си го пишело. Благодаря все пак за отговора, но аз друго питах.

Не са ми нужни нравоученията ти.

Edited by Христо
Link to comment
Share on other sites

Нямам ли право да знам, да любопитствам ? Смятам, че имам и смятам, че няма лошо и опасно в това да питам и за тъмната страна...

Старият монах седеше край пътя. Очите му бяха затворени,а краката събрани в скута. Той седеше, потънал в медитация.

Изведнъж неговото съмовглъбение бе прекъснато от един воин самурай.

- Хей старче! Разкажи ми за Рая и Ада!

Отначало, сякаш не чул нищо, монахът не показа видима реакция. Но постепенно той започна да отваря очите си и около ъгълчетата на устата му заигра лека усмивка, като гледаше самурая, който чакаше нетърпеливо и чиято възбуда растеше с всяка изминала секунда.

- Искаш да узнаеш тайната на Рая и Ада? - продума най-после монахът.

- Ти, който си толкова размъкнат. Ти, чиито ръце и крака са покрити с мръсотия. Ти, чийто дъх е противен, чийто меч е ръждясал и занемарен. Ти, който си грозен и чиято майка е облякла толкова смешно. Ти ли ме питаш за Рая и Ада???

Самураят изпусна гнусно проклятие. Извади меча си и го вдигна високо. Лицето му стана пурпурночервено, а вените на врата му изпъкнаха , докато се готвеше да отдели главата на монаха от раменете му...

- Ето това е Адът - произнесе меко старият монах точно в мига, когато мечът започна да се спуска.

За частица от секундата самураят бе завладян от учудване, страхопочитание, състрадание и любов към това благородно създание, което бе дръзнало да рискува собственния си живот, за да му даде този урок. Ръката му с меча замръзна на средата и очите му се напълниха със сълзи на благодарност.

- А това - каза монахът- е Раят.

Фр.Джон У. Гроф Младши

Атмосферата на небето и атмосферата на ада

От човека, който носи в себе си Царството Божие, се излъчват свети мисли, Божии мисли. Царството Божие създава в нас атмосфера противоположна на мислената атмосфера на ада. Ролята на християнина в света е да очиства атмосферата на земята и да разпростира атмосферата на Царството Божие.Този свят трябва да се усвоява чрез съхраняването на небесната атмосфера в себе си, защото ако изгубим Царството Божие в себе си, няма да спасим нито себе си, нито другите. Който носи Царството Божие в себе си, той го предава неусетно на другите. Хората се привличат от нашия мир и топлина, желаят да бъдат с нас, те постепенно усвояват небесната атмосфера. Даже не е потребно да говорим на хората за това; небето ще се излъчва от нас и когато мълчим, и когато говорим най-обикновенни неща. То свети в нас, без дори ние да осъзнаваме това.В непослушния няма да се всели Царството Божие, защото такъв човек постоянно желае да се върши неговата воля, а не Божията воля. В Царството Небесно е изключена възможността да има царство в царство. Това са искали падналите духове и затова са отпаднали от Господа, Царя на славата. Душата, която е попаднала в кръга на мисловния хаос, в атмосфепрата на ада или само се докосва до нея, усеща адска мъка. Например, прелистваме вестниците или обикаляме по улиците и след това изведнъж усещаме, че нещо в душата се е разрушило - усещаме празнина и тъга. Това е поради факта, че в заниманието с различни неща сме изгубили събрания, съсредоточен ум, станали сме разсеяни и отмосферата на пъкъла е проникнала в нас....Свети Иисаак Сирин казва: "С всички сили пази своя душевен мир. Не го отдавай за нищо на света. Помири се със себе си и ще се помирят с теб Небето и земята!"

- Но на нас ни е тежко да се помирим със себе си.

- Вътрешният мир е там, където няма грижи за този свят, никакви интереси, дори за собствената си личност.

- Има ли тогава в човека мисли?

- Тогава настъпва тишина в човека. Няма мисли. Нашият живот зависи от нашите мисли - ако те са мирни, тихи и благи, и нашия живот ще е такъв. Ако мислите ни са разрушителни, няма да имаме мир и покой. Само някой да ни каже нещо, което н е е по нашата воля, веднага избухваме. Точно тогава се проличава нашето истинско състояние. А трябва да се научим да бъдем мирни.

Старецът Тадей Витовнишки

Подвизаване - писма от стареца Йосиф Исихаст

- Какво искаш? (старият будиски монах)

- Безопасно място за нощта. (Миларепа)

- Стари монахо, благодаря ти. (Миларепа)

- Какво мога да направя за вас? (стария монах се обръща към хората които преследват Миларепа)

- Стари монахо, търсим един приятел. (човек от тези, които преследват Миларепа, търсейки на свой ред възмездие и справедливост) Идвал ли е тук?

- Тук рядко идват хора. (старият будиски монах)

- Старият монах не би излъгал. (човек от тези, които преследват Миларепа, търсейки на свой ред възмездие и справедливост) Хайде, да потегляме.

- Враговете никога не свършват. (Миларепа)

- Враговете ти възникват от ума ти. Нещата опират просто до това да се научиш да контролираш ума си.

По-добре си изяж супата, докато е още топла. (старият будиски монах)

- Какво четеш? (Миларепа)

- Думите на Буда. (старият будиски монах)

- Какво казва Будата? (Миларепа)

- Спри отрицателните действия, развий положителни действия и опитоми ума си. (старият будиски монах)

...

- Трябва да се радваш

от постиженията си.

- Да се радвам? Не съм постигнал нищо.

- Не оставяй да те преследват спомените за мъртвите. Те го заслужаваха.

...

- Седни. Какво те измъчва тези дни? Какво е? Кажи ми! (първият учител на Миларепа по магия)

- Не знам какво да правя... толкова се измъчвам. Отмъщението не разрешава нито един проблем. То само създава още. Няма ли друг начин? (Миларепа)

- Вчера моят благодетел умря. Аз не можах да го спася. Иронично е, че аз, Юнгтон Трогйел, който може... да убие хиляди не можах да направя нищо... за да спася един единствен човек от смъртта. (първият учител на Миларепа по магия)

- Всеки умира, нали? (Миларепа)

- Когато дойде смъртта само действията, извършени през живота ти те придружават. Бъдещето ти ще дойде от миналото ти така както цветето Удумбара изниква от семенцето си. (първият учител на Миларепа по магия)

- Значи бъдещето на майка ми и моето ще са само страдание. Ако можех да поема върху себе си участието на майка си във всичко това, бих го направил. (Миларепа)

- Не можеш да промениш кармата си... все едно сменяш къщата си. Не е толкова лесно. Но има начин да помогнеш на майка си. (първият учител на Миларепа по магия)

- Какъв е този начин? (Миларепа)

- Като следваш пътя на просветлените със сигурност ще достигнеш на място, отвъд всички страдания. Това е начинът действително да помогнеш на майка си и на всички живи същества. (първият учител на Миларепа по магия)

- Скъпоценни Учителю, можеш ли да ме научиш на този път? (Миларепа)

- Този стар глупак може само да ти каже при кой да отидеш. (първият учител на Миларепа по магия)

из "Миларепа (2006)"

[media=]

http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=10116&st=60#entry168233

Edited by Ники_
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...