Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Внушение?! Хипноза?! НЛП!?


B__
 Share

Recommended Posts

Внушение?! Хипноза?! Невро-лингвистично програмиране!?

Имаме ли право да ги използваме, за да променяме човек?

Убеждаваме някой в нещо. Близък, роднина или пациент. Казваме му, че това и това е добро и той трябва да го приеме. А той не може да гоприеме. Какво е това? Негова вътрешна съпротива, съзнателна или несъзнателно, но преди всичко израз на свободната му воля. Можем ли да си позволим да го "програмираме" чрез внушение, хипноза, НЛП въпреки неговата съпротива, която всъщност е израз на свободната му воля?

Защото един пациент, който иска да си излекува нещо и затова уж по свободна воля се подлага на НЛП, всъщност вътре в себе си е против тези промени. И дали свободната воля се изразява само чрез съзнателни изявления или и чрез несъзнателни импулси към действия? И нима хипнозата или НЛП не променят и съзнателните изявления и поведение на човека? По това се разбира, че действат....като променят свободната воля.

От друга странание се опитваме да "програмираме" чрез внушение, хипноза, НЛП по начин, който на нас ни се струва добър. Програмираме нещо, което според нас ще доведе до нужния резултат. Но дали този резултат и този начин отговарят на заложеното у човека развитие?! Дали просто не са наша проекция? Защото всеки опит на човека отговаря на неговото собствено развитие и да твърдим, че имаме опит как трябва да се "програмира" човека си е наш опит и не отговаря на неговото развитие.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 25
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Едва ли има човек, който несъзнателно или съзнателно да не се е опитвал да "програмира"някого!:)

Според мен внушението, хипнозата и НЛП са насилствени методи и не бива да се прилагат.

Всеки човек се ражда за да измине собствения си житейски път и да придобие опитностите, за които е дошъл на този свят. Всяка външна намеса би довела до отклоняването му от този път, което във всички случаи е не само нежелателно, но и вредно.

Всеки може да промени начина си на мислене и оттам някои аспекти от живота или здравето си.

Ако се касае за излекуване на болест, преди всичко болния трябва да прояви воля и желание да се излекува, което при една част от хората просто не се получава. Какъв е смисъла, на такъв болен да му се задава насила програма за излекуване?! Всяка проява на насилие утежнява кармата на този, който го е проявил, в случая на лекуващия.

Не всичко, което ние приемаме и правим за добро, е добро за човека, за когото го правим.

Link to comment
Share on other sites

Да не изпадаме в излишна паника biggrin.gif Човекът не е толкова елементарно същество, че да можем просто ей-така да го препрограмираме или зомбираме по поръчка.

Всеки запознат с методите на хипнозата, НЛП и сугестията - е наясно, че насила няма как да наложи волята си над друг човек.

Можем да развием позитивно или негативно отношение към нещата - това зависи от нас. Тези методи са помогнали на много хора, а процентът на вреда от тях на практика е толкова нисък, че касае единствено случаи на патологии, при които нищо не е помогнало. Доста голям, обаче е процентът на хора, при които те не са подействали - което показва и пълният контрол над процеса от страна на самия реципиент (пациент).

Посредством определени техники (често и аудиомеханични), обаче, е възможно временно препрограмиране. Временно, защото подобно внушение следва да бъде поддържано, за да действа за определен отрязък от време. В противен случай - човек се отърсва от него в рамките на няколко часа или дни (у всеки е различно).

Затова, се счита, че от човек на човек подобни неща е несериозно да смятаме, че са опасни. Това е вид информация (ментална, психо-емоционална, кинетична и т.н.), която временно се "имплантира" в подсъзнанието на реципиента, до момента в който се разпадне от самосебе си.

По-опасни са мощните електро-магнитни генераторни влияния - чиято странична радиоактивност върху човешкото съзнание е доказана. Както и информацията, с която ни препрограмират мощните егрегори на обществото - медии, религия, политика, среда, семейство... и т.н. Там вече "облъчването" е постоянно и силно, а за да му противостоим са нужни будно съзнание и здрава психика.

Edited by Ирина - Horus - Чебурашка
Link to comment
Share on other sites

Чебурашка е обяснила как стоят нещата на практика, извън параноидните проекции. Опасенията се свеждат до силова намеса в свободната воля, до приспиване на съзнанието и манипулиране на несъзнаваното... Действително има терапевти, които целят това. Всичко се свежда не до метода, а до човека, който го прави! Практически има огромно припокриване между хипноза, медитация, майндфулнес, нлп, йога нидра, силва метод, молитвено състояние, шамански транс и индуцирането му и т.н. Тънката граница е именно в свободната воля. Някои терапевти наистина целят приспиване на съзнанието... За мен лично да водя хипноза винаги е било да съм в ролята на асистент на разширяващото се будно и свободно съзнание! Важно е какво влагаш в думите и какво правиш!

Link to comment
Share on other sites

E, Орлине, малко грубичко е така, според мен - може да обясниш на някого как стоят нещата според теб или да кажеш на някого, че не е прав, но директно да залепиш етикет "параноидна проекция" ?! :1eye: Разбирам, че формално спазваш правилата, защото този етикет уж не е предназначен конкретно към някой, но на практика е към всички на различно от твоето мнение.

Аз обаче (с чисто параноидна реакция :), а по-скоро защото не съм запозната добре, а ми е интересно) пак ще попитам, че нещо не ми стана ясно: значи хем терапевтът успява да ни промени нагласите само временно, защото човек бързо се отърсвал от въздействието, хем твърди, че ни помага трайно - как става това?

Тънката граница била в свободната воля - граница между кое и кое?

В кои от изброените от Орлин неща човекът по време на приложението им си запазва в пълен размер свободната воля и в кои не?

Link to comment
Share on other sites

хем терапевтът успява да ни промени нагласите само временно, защото човек бързо се отърсвал от въздействието, хем твърди, че ни помага трайно - как става това?

Терапевтът нищо не променя. Променя самият човек. Човекът няма от какво да се отърсва по отношение на лечебното взаимодействие с терапевта. Той обикновено, за да ползва услугите на терапевт, има болезнен проблем и има силен интерес да се отърси от собственото си болезнено автовнушение, автохипноза, в която е влязъл или разбиранията на някой, на който е повярвал, са го вкарали! Човекът ползващ услугите на терапевт има пълния интерес да запази и интернализира внушението, давано му от терапевта, за да дехипнотизира собствените си маладаптивни внушения! При това съзнанието му е не само че будно, но е свръхбудно и разширено до по-дълбоките и високи пластове на цялостта му!

Казваш "да ни промени нагласите" - кои сте тези вие? Психотерапия ползват хора, които имат конкретна трудност, която обикновено доста време са се опитвали да разрешат сами, с четене, с помощта на приятели, врачки и какво ли не, но не са успели. Терапията не се занимава с хора, губещи си времето от любопитство. Когато аз имам такъв клиент, ми е наистина неприятно и търся всячески начин да спра да го приемам. Терапията има цел и я следва, постига я и приключва! Аз лично работя изключително с психиатрични разстройства от целия патологичен спектър и много рядко само с лични обикновени проблеми. Самите терапии, които ползвам, са фокусирани в цел, както и самата ми личност!

Тънката граница била в свободната воля - граница между кое и кое?

Граница между 1) манипулацията, при която съзнанието се цели да бъде приспано, а подсъзнанието програмирано без помощта на свободната воля и 2) помощта, при която съзнанието на човека е будно и разширяващо се, а терапевтът е само гайд в това разширяване! Аз самият винаги съм практикувал второто, понякога въпреки школите и техните наставления!

В кои от изброените от Орлин неща човекът по време на приложението им си запазва в пълен размер свободната воля и в кои не?

Не е до нещата, а до това кой прилага тези неща!

Link to comment
Share on other sites

Малко силни мнения прочетох тук. Това не се прави съзнателно в много от случаите, а всичко в крайна сметка е естествен отбор. Хората с по-силна физика и психика са тези, които оцеляват и са наистина щастливи, затова просто бъдете себе си!

Link to comment
Share on other sites

Орлин, на първото изречение ще ти отговоря в темата "аз казах - ти каза" :)

Тези неща ги има и то широко и не съм против използването им. Искам да си изясня нещата лично за мене си. Нали може? :)

Каза доста за свободната воля, но нищо не каза за това как разбираш кои са правилните внушения за човека. Как решаваш кои да са правилните внушения?

Защото може доброволно да се съгласил на хипноза, но нито знае какъв е смисъла на внушенията, нито знае какви ще са реалните последствия от тях.

Защото основната цел е подобрение на пациента. Да се чувства добре. Обаче, всяко неразположение показва някакъв проблем в мисленето и душата. Как твоето внушение решава този проблем? Или той си остава "замазан" от хипнозата?

Link to comment
Share on other sites

Каза доста за свободната воля, но нищо не каза за това как разбираш кои са правилните внушения за човека. Как решаваш кои да са правилните внушения?

Защото може доброволно да се съгласил на хипноза, но нито знае какъв е смисъла на внушенията, нито знае какви ще са реалните последствия от тях.

Понякога когато съм си мислил, съм сравнявал работата с транс с висшия пилотаж. Въпросът ти за правилните внушения е съвсем резонен. От една страна, въпросът се решава от самото несъзнавано на пациента, когато внушенията са в стила на ериксонианската хипнотерапия. Те са неясни, абстрактни, недостатъчно определени, объркващи - а несъзнаваното "чува' това, което на него му е нужно да се справи. Ползва се естествената му мъдрост.

От друга страна погледнато, за да избере терапевтът подходящата насока на внушенията, е нужно да има: 1) достатъчно опит в работата с дадено психично състояние и съответно познаване на общите му параметри - такива има и 2) да познава личността на самия човек достатъчно дълбоко, собствената му уникалност. Това познаване става от самото влизане на човека, от най-малките послания на невербалния му език, през анализа на биографията му, реакциите му на дадени въпроси и предизвикателства поставяни му от терапевта, хипнорегресия и т.н.

Обаче, всяко неразположение показва някакъв проблем в мисленето и душата. Как твоето внушение решава този проблем? Или той си остава "замазан" от хипнозата?

Моето внушение се явява част от една по-широка, интегрална терапия, при която личността на човека е видяна и анализирана, а внушенията са насочени към корена на проблемите му,. именно в начина му на мислене и характер които предизвикват външната симптоматика! Така примерно работи когнитивната хипнотерапия - не замазващо, а разкопаващо и с внушения насочени към базисните когнитивни схеми, вместо към външните симптоми!

Link to comment
Share on other sites

Иска ми се да добавя, че внушението наистина се ползва в много по-широк от терапевтичния контекст! В рекламата, бизнеса, медиите, филмите, политиката, от социалната приемливост и "полиция" на социалния консенсус за нормалност, който пък се диктува именно от тези социални звена...Те пък зачитат всичко друго, но не и свободната воля, която всячески заобикалят и манипулират. Така че, горните ми мнения касаят предимно терапевтичната употреба на внушението, нищо повече...

Edited by Орлин Баев
Link to comment
Share on other sites

Зачудих се, че по-горе казваш, че има много припокриване между хипноза и медитация.

Така, както подробно обясняваш нещата, то излиза, че употребяваната от теб хипноза не е дълбочинна, а е подобна на водената медицация.

Какви са разликите между тази хипноза и водената медитация?

Link to comment
Share on other sites

Какви са разликите между тази хипноза и водената медитация?

По-горе описаните от Орлин неща се отнасят именно за т.нар. водена медитация и лека хипноза. Те са чудесно средство именно за изглаждането на несъзнаваните "трески" и повлияват положително изчистването на редица психосоматични и емоционални разстройства.

А свободната воля можем да я съотнесем най-вече за ситуации, при които се прибягва до по-дълбоката хипноза. Тогава самият пациент е наясно защо иска тази хипноза и тук става въпрос вече за съзнаван проблем. Например, в случаите, когато трябва да се преодолее зависимост (отказване от алкохол, цигари, различни видове пристрастявания). Именно в такива случаи, при които пациентът не може сам да се справи с проблема, се извършва и т.нар. имплантиране на команди за поведение. Всичко това става по негов избор, с негово знание и без негово участие в самия процес (той е в състояние на по-дълбок транс и на практика му липсва рефлекс за контрасугестия).

Важно е да се знае, обаче, и че макар хипнозата да има своята доказана терапевтична стойност, не е доказано, че тя на практика наистина възстановява обективна информация или спомени. Това го споделям, поради факта, че стана "модерно" през последните години провеждането на редица регресивни терапии. В подобно състояние на дълбока хипноза са констатирани най-вече внушени спомени и макар пациентът винаги да се чувства добре след подобен привидно "пречистващ" процес, всъщност направените заключения от терапията нямат нужната обективност, за да послужат като база за решаване на реалните му проблеми. Затова и се препоръчва подобни експерименти (а това са точно експерименти, а не терапия!) да се извършват от поне двама оператори, за да се постигне поне донякъде безпристрастна диагностика и обективност на извлечените спомени.

Link to comment
Share on other sites

О, след тези пояснения от Орлин и Ирина вече ми се поизясниха нещата, благодаря!

Орлине, под ние, разбирам хората неспециалисти, които ако не са настоящи, но са някакви потенциални клиенти/пациенти.

А се интересувам, първо защото ми е интересна психологията (на времето дори се чудех дали да не кандидатства нещо, свързано с нея), второ - една моя стара и много добра приятелка има вече дълги години проблем с някаква разновидност на агорафобия, че и други неща (дълго е за обяснение), от които периодично получава панически атаки и отделно дето не може да си позволи да прави разни неща - примерно да отиде на планина; разговаряли сме, тя е опитвала много неща, включително психотерапия, но мисля без хипноза, за съжаление всичко без резултат.

А склонноста към зависимост от нещо дали няма да се преобразува в нещо друго, ако, така да се каже, малко механично я шунтираме в психиката на човека? Включително да се соматизира?

Edited by Диана Илиева
Link to comment
Share on other sites

А склонноста към зависимост от нещо дали няма да се преобразува в нещо друго, ако, така да се каже, малко механично я шунтираме в психиката на човека? Включително да се соматизира?

Разбира се, това е възможно, ако се разчита само на внушенията и не се работи за преодоляването (чрез продължителна психотерапия) на дълбинната причина, пораждаща появата на поредица от зависимости.

А иначе, целта на хипнотичния сеанс е решаването на определен проблем или промяна на навик, само при условие, че подсъзнанието е настроено за промяна. Тук идва ролята на постхипнотичните внушения. Хипнотерапевтите и клиничните хипнотизатори използват състоянието на транс, за да внушат желаните промени от пациента на подсъзнателно ниво. На практика те препрограмират подсъзнанието за промяна на навиците и поведението по време на транс с цел настъпване на промяна след излизане от него. Най-често това става с предлагане на алтернативно поведение. Ако непример човек се опитва да спре цигарите, хипнотизаторът му предлага при желание да си запали цигара да изяде плод, да пие вода или чай, или друго. Или ако целта на терапията е овладяване на апетита или спиране консумацията на вредни храни, внушението е пациентът да не изпитва желание за ядене, а да излезе на разходка. Същото е например при преодоляване на други навици - шопинг-мания, гризане на нокти и т.н.

Ключовият елемент на подобни внушения е нещо негативно да се замени с нещо позитивно. Изключително важно е на мястото на промененото действие да има алтернативно положително действие, за да се постигне промяна. Защото много по-добре реагира подсъзнанието при съобщение, че желанието за цигара е заменено с пиене на вода, отколкото ако чуе само команда да откаже пушенето.

Постхипнотичните внушения работят и когато съзнанието е наясно с тях. Внушенията, подадени от хипнотизатора, може да са директни или косвени, да са под формата на команда или избор. В случая "изборът” не е реален, а принудителен между две полезни възможности. Тук целта е на подсъзнанието да се създаде илюзия, т.е. да се излъже че има избор, като на практика всяка от възможностите е желан резултат. Подсъзнанието реагира по-добре на внушения за замяна на един навик с друг, отколкото само на внушение за забравяне на стария. Природата не търпи вакуум thumbup2.gif

Link to comment
Share on other sites

Като говорим за вредни навици нека разгледаме алкохолизма. Или по-скоро да го наречем постоянно пиене, защото алкохоликът пие постоянно, за да задоволи нуждите си. Какви са духовните причини зад алкохолизма? Алкохоликът се страхува от околния свят. Не може да приеме това, което се случва, травмира се, че светът не е такъв, какъвто желае в представите си. Всичко това го травмира, потиска, потиква към пиене. Той може да бъде изключително принципен и морален и всяка неморалност да го стресира ужасно. Може да не може да прости обида на чувствата му и личните му разбирания за човешки отношения, които нямат нищо общо с действителността. Не може да преглътне страшно много неща.Стресира го и възможността да се опита активно да промени нещата и затова нищо не прави.

Алкохолът му покага да „свали летвата”, да не е толкова критичен. Пийналият човек е готов да прощава, приема всичко по-лесно, забравя неприятностите. Не мисли за труднпостите и затова не се травмира от тях. Това е ползата от алкохола за него. Или в обратната посока изкарва агресията навън и така намалява напрежението.

Иначе, ако го няма алкохола да притъпи неприемането на света, агресията в него ще расте, ще расте желанието да се унищожат всички и всичко в света, които не приема. Това ще се натрупва и без възможност за освобождаване на напрежението ще се превърне в програма за самоунищожение. Или ще катастрофира с кола или ще се разболее от нещо много сериозно.

Алкохолизмът е сам по себе си програма за самоунищожение, но при доста хора това се явява програма за задържане на самоунищожението им. Защото това отношение към света води и до рак, а от него се умира доста по-бързо.

Та искам да питам. Ако с хипноза човекът се убеди да спре да пие, то как ще бъдат овладяни импулсите за отхвърляне на света? Защото те ще се насочат към прилагането на друг самоунищожителен метод.

Link to comment
Share on other sites

Та искам да питам. Ако с хипноза човекът се убеди да спре да пие, то как ще бъдат овладяни импулсите за отхвърляне на света? Защото те ще се насочат към прилагането на друг самоунищожителен метод.

Не, не си разбрал принципа на хипнозата.harhar.gif. Вникни по-внимателно в написаното от мен и от Орлин.

Хипнозата няма за цел да те убеди в нещо и въобще не може да го направи (тя действа на подсъзнанието, а не на съзнанието).

Хипнозата има за цел да те препрограмира чрез алтернативно поведение. Тоест, да се премахне вредният навик чрез замяна с друг полезен. Например, от алкохолизъм.. към градинарство sorcerer.gif

А другото - осъзнаването на дълбинната причина за проблема - е вече цел и дело на психоанализата и психотерапията.

Edited by Ирина - Horus - Чебурашка
Link to comment
Share on other sites

не бе, разбрах ви, ама въпроса ми е малко по-страничен :)

Хубаво, ще пренасочим човека към градинарството, ама импулсите към самоунищожение пак си остават? Да го пренасочим към психоанализата. Добре.

Но не може ли водената медитация да повлияе по някакъв начин на отношението на човека към света, да му внуши да приема хората и травмиращите ситуации, да бъде по-прощаващ, да не се обижда лесно и т.н.? Това не са навици, но пак е навик на мислене и отношение.

Обещавам като ми изясните нещата с навиците и отношенията да спра да питам :)

Edited by БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

Но не може ли водената медитация да повлияе по някакъв начин на отношението на човека към света, да му внуши да приема хората и травмиращите ситуации, да бъде по-прощаващ, да не се обижда лесно и т.н.? Това не са навици, но пак е навик на мислене и отношение.

Може, що да не може. Зависи от това, доколко хард-диска ни е в изправност и мощност biggrin.gif

Все пак, всичко зависи от човека, на когото се влияе..

Няма как, например да монтираш двигател на Пежо върху Москвич, нали така biggrin.gif

Първо трябва човекът доста да поработи върху личностното си "модифициране", за да има и капацитет на възприемане, осъзнаване и прилагане на промените. Пък, ако не може сам - затова сме и ние, терапевтите 3d_104.gif

Обещавам като ми изясните нещата с навиците и отношенията да спра да питам :)

Няма проблем, ти имаш чар в задаването на въпросите и затова с удоволствие ти споделям, доколкото повеляват знанията и опита ми biggrin.gif

Link to comment
Share on other sites

..............................................

Та искам да питам. Ако с хипноза човекът се убеди да спре да пие, то как ще бъдат овладяни импулсите за отхвърляне на света? Защото те ще се насочат към прилагането на друг самоунищожителен метод.

Простичко е, ако поназнайваш туй-онуй. Не му трябва на човек хипноза, тя само замъглява още повече съзнанието. Защото алкохолът е вид наркотик замъгляващ временно съзнанието. Разликата между хипнозата и алкохола е, че алкохолът може да се види и пипне, а хипнозата не.

Значи "временно" не обръщаме внимание на пиенето.

Значи, импулсите за отхвърлянето на света може би, най-вероятно, предполагам, са свързани с някаква конкретна, ама много конкретна причина. За да иска човек да отхвърли света, означава, че изживява много голяма болка. Не може току-така, да съществува импулс за отхвърляне на света без много явна причина....а тя винаги е външна за нас, но привнесена вътре в нас и ние я чувстваме уж като наша. ( не питай старило, а патило ). Инстинктът за самосъхранение е вроден в човек още при излизането на Адам от Райската Градина. Когато въплътеният човек е затормозен и не намира логически изход от много "забатачена" ситуация, съзнанието му не намира опорна точка, за да "стъпи" и продължи живота в този свят, поради погрешната вътрешна постройка на съзнанието след Грехопадението. За целта, нека съзнанието на този човек не бяга от проблема създал болката в психиката. Самата ПСИХИка означава Душа. А Грехопадналата Душа има погрешни акценти считайки този Свят ..земният за вечен с целия му прилягащ осезаем обхват от сетивата ни. Самоунищожението е крайно погрешно решение по силата на логиката. Ами като ще се умира ( всички сме се запътили на там) , нека не е от самоунищожение. Тръгва се с "рогата напред" срещу проблема в съзнанието и .... готово.

Чисто логически:

1. Ако проблемът е разрешим - излизаме победители и ставаме още по-силни психически и духовно.

2. Ако проблемът е неразрешим - пак излизаме победители, защото сме надвили малодушието си и не сме тръгнали срещу инстинкта за самосъхранение. С други думи - ако ще се мре, поне да е като герой, а не като мекотело. Значи, не се воюва срещу който и да е друг човек, а срещу проблема създаден от този друг човек причинил ни болката, заради която отхвърляме света. Има едно Божие поучение... по памет ... "ако някой не се откаже от майка си или баща си..или който и да друг в Моето Име не е достоен за Мене" ....Ще рече, че ако няма за кого да живее човек, нека живее заради Бога. И ще постигне Познание за Бога. Един вид Духовно Монашество без да се излиза от света.

На обикновения човек Бог не е дал правото да знае смисъла на Живота. Смисълът на Живота се открива само от Бог и то само чрез Откровение Свише, а това Познание трябва да се изстрада, за да може човек да понесе Силата Му. Само тогава човек може да управлява Познанието. Иначе процесът ще е обратен - Познанието ще ни управлява. А Познанието би следвало да е само наш инструмент - тогава ще можем да правим абсолютно всичко. Ако кажем на планината, да се премести и тя ще се премести. Ако кажем на облаците да завалят дъжд и ще завали дъжд.....

Е, поне се опитах да разсъждавам и дам някакви идеи.

Link to comment
Share on other sites

Алекс Попов - Забележи, че училите и завършилите курса са мениджъри без изключение! Мениджъри по професия или мениджъри на животите си! На курса, който аз карах, без изключение имаше само хора с огромна вътрешна мотивация, амбиция и вътрешна локализация на контрола! Хора управляващи живота си творчески, съзнателно, весело и спокойно!
Link to comment
Share on other sites

не знам дали всички хората, които отиват на този курс са с чисти подбуди, но си мисля че щом става въпрос за работа, пари, мениджърство и т.н. този метод ще се използва за манипулация на хората, които и да са те......

Работа със стимули и реакции. Процесът закотвяне – котвите – какво би било когато знаете как да генерирате ‘ДА‘ или ‘НЕ’ във Вашите клиенти – когато пожелаете?;Конструиране на метафори: Как да отваряте директен хипнотичен канал към съзнанието на Вашите събеседници?; Раппорт – изграждане на приковаващо подсъзнателно доверие с клиента – както в терапевтичен така и в бизнес план. Гласът като мощен хипнотичен инструмент. Езикът на тялото, разкодиране и употреба.

от същия този курс http://alexpopovnlp....p-practitioner/

ако от този курс се възползват повече психотерапевти, психолози и медицински лица....да предполагам, че е много добро средство, метод който да им помага в работата, но когато става въпрос за масова манипулация като маркетинга.....не ми се иска да знам.....

малко черногледо може да "звучи", но мисля че не греша.....:mellow::)

Link to comment
Share on other sites

То е като меч - можеш да ваеш рози или да режеш глави! Зависи от ползващия го! Аз примерно никога не съм ползвал нлп или хипноза за манипулация - дори и не ми е минавало наум. Дори част от разсъжденията ми в статията от по-горе противоречат на някои схващания на други автори - например за разширяване на съзнанието, а не за приспиването му! Но аз държа на тях - защото ми ги диктува сърцето ми!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...