Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Recommended Posts

Земята като жив организъм ...

и нейните рожби отгледани в скута и

Незавършените картини на един художник или незавършените скулптури на ваятел .

Кой движи длетото на скулптора, може би карма,

може би свободна воля, стремеж към съвършенство, познание ,истина, опитности ...

всеки избира сам.

Link to comment
Share on other sites

Тъмната страна

на нашето настояще

и минало

"... Сега ще поговорим малко за някои неприятни неща. Ще кажете: „Той пък сега ще ни плаши, след като ни каза да не се страхуваме", но аз просто се стремя да обхвана всички аспекти - както положителните, така и отрицателните - от живота на планетата Земя. Искам да видите общата картина, а не само добрите неща. И когато я видите цялата - и хубавото, и лошото - ще разберете, че хаосът е просто част от истината и част от раждането. В този момент се извършва феноменална промяна в човешкото съзнание, макар че ако вземете само един фрагмент от общата картина на днешната ситуация или ако се замислите за всички тези войни, глада и емоционалния боклук, с който са пълни вестниците, бъдещето не изглежда никак розово. Но когато имате цялостна представа за живота, ще видите, че тъкмо в този момент от човешката история на фона на всичко негативно на този свят се надига нещо значително по-голямо, всеобхватно, свещено и възвишено. Ще разберете: животът дори и сега е цялостен, съвършен и прекрасен!

Нашата Земя е в опасност

От друга страна, най-консервативните учени по света, които успях да издиря, не дават на нашата планета повече от 50 години живот - 50 години! Дори и най-предпазливите казват, че ако продължаваме в същия дух, след 50 години на нашата планета няма да остане никакъв или почти никакъв живот. Много от тях ни дават само три години или малко повече; някои - 10 години. Други - не повече от 15 години. Зависи на кой автор попаднете. Дори и да ставаше въпрос за 100 или 1000 години, това би ли ви харесало? Днес вие нямаше да узнаете нищо от тази информация, ако през последните осем години в нашето правителство не бяха станали известни промени, които позволиха тя да бъде публикувана. Въпреки че те не ви разрешават да знаете всичко, все пак сред управниците станаха някои изменения, след което те започна да сътрудничат с хората. Те не могат да ви позволят да научите докъде са стигнали нещата, защото смятат, че тога-ва повечето хора просто ще напуснат работа, ще пратят всичко по дяволите и ще настъпи пълен хаос. Само че не е ли сега времето напълно да се концентрираме, вместо да се предадем? Човешкото съзнание притежава огромна сила. Ние ще знаем какво да правим. Ние сме нещо повече, отколкото смятат обик-новените хора. Помните ли това?

И така, нека сега поговорим за тъмната страна. Ето броят на списание ТШе от 2 януари 1989 г. . През 1988 г. тайното Световно правителство реши да ни позволи да научим някои проблеми във връзка с околната среда. Това беше първата в света голяма публикация на тази тема. Вместо да обяви „Мъжа" или „Жената на годината", списание 7ше наруши традицията си и обяви Земята за „Планета на годината". Целият му брой беше посветен на нашата застрашена планета и нейните проблеми. Ако прочетете как те бяха представени през 1989 г., а след това сравните материалите в днешните статии, ще разберете, че фактите, публикувани през 1989 г., са една твърде разводнена версия на истинското положение на нещата. Те бяха доста далеч от действителността. Но така поне се постави началото - за да може светът да научи истината за онова, което сме сторили с Майката Земя.

Тук ще разгледаме само четири или пет от проблемите на Земята, макар че в момента се разиграват много различни сценарии. Ако дори само в един от тези сценарии нещо се обърка, всичко живо на Земята ще загине окончателно. Днес всички те са на ръба - въпросът е само кой от тях ще поддаде пръв. И ако само една от системите изчезне, всички останали ще я последват и на Земята повече няма да има човечество. Това ще бъде нашият край и ние ще свършим като Марс или като динозаврите.

Не много отдавна, в началото на XX век, на Земята е имало 30 милиона живи организми - 30 милиона различни форми на живот. През 1995 г. бяха останали 15 милиона. За да се създадат тези живи форми, са били необходими милиарди години и само за няколко мига - някакви си сто години - половината от живите същества на нашата мила планета изчезнаха. Сега на различни места по света измират по 30 в минута. Ако можехте да наблюдавате Земята от Космоса, щяхте да видите, че тя умира много, много бързо. Ние обаче си живеем така, сякаш нищо не се е случило и всичко е наред. Трупаме пари в банките, караме си колите и продължаваме да живеем в заблуда. Така че, ако бъдем откровени, ситуацията на Земята в момента е въпрос на живот и смърт, но сякаш много малко хора са наистина сериозно загрижени за проблема.

Когато през 90-те години беше направен опит да се съберат представители от целия свят в Рио де Жанейро, за да разискват световните екологични проблеми, президентът на САЩ дори не пожела да отиде. Защо? Защото проблемите са толкова сериозни, че ако започнем да ги решаваме, ще възникне друг проблем, който според президента би бил още по-сериозен: ще бъдем из-правени пред световен финансов крах, в резултат от което по-голямата част от населението на Земята ще умре от глад или по подобни причини. Всъщност, ние не можем да си позволим да възстановим околната среда. От друга страна, обаче, нима можем да си позволим да не го направим?

През 1992 г. представители от всички страни се срещна-ха на конференция на най-високо равнище в Рио де Жанейро, за да

обсъдят екологичните проблеми на Земята. Поради реалната опасност да изгубим нашата планета беше свикана най-голямата в световната история конференция на държавни глави. Дойдоха представители на повечето страни, но САЩ, най-големият замърсител на света, дори не пожела да участва. Беше очевидно, че политическата администрация сметна парите, работните места и икономиката за по-важни от въпроса за оцеляването на Земята.

След пет месеца, на 18 ноември 1992 г., излезе д о к у м е н т под заглавие „Учените от цял свят предупреждават човечеството". Този документ беше подписан от повече от 1600 известни учени от 71 страни, включително повече от половината Нобелови лауреати. Това беше най-тревожното съобщение, отправяно някога към света от толкова значима група учени. Може би си мислите, че такъв документ би имал огромна тежест и че хората ще се вслушат в него с внимание.

Ето как започва той:

„Човечеството и природата вървят към дълбока криза. Дейността на хората нанася големи и често необратими разрушения върху околната среда и жизненоважните ресурси. Ако не поемем контрол над този процес, много от днешните ни действия ще поставят под сериозна заплаха онова бъдеще, което желаем за човешкото общество, растителното и животинското царство, и могат така да променят живия свят, че няма да бъде възможно да се за-пази животът в онзи вид, в който го познаваме.

Налагат се бързи и фундаментални промени, ако искаме да избегнем катастрофата, до която ще ни доведат сегашните ни действия".

Налагат се бързи и фундаментални промени, ако искаме да избегнем катастрофата, до която ще ни доведат сегашните ни действия".

След това в документа-предупреждение се изброяват кризисните проблеми: замърсяване на водите, океаните, почвата, атмосферата, изчезващите видове растения и животни и пренаселеността на Земята. (Повече от половината биологични видове сега са изчезнали и продължават да измират.) Документът продължава със суровите думи: „Остават не повече от

едно или няколко десетилетия до момента, когато вече няма да имаме възможност да предотвратим бедствията, пред кои-то сме изправени, и перспективите на човечеството значително ще намалеят. Ние, долуподписаните, най-известните членове на световната научна общност, чрез този документ предупреждаваме всички за онова, което ни очаква. Необходими са кардинални промени в начина, по който се отнасяме към Земята и живота на нея, за да избегнем огромните човешки страдания и за да не бъде безвъзвратно осакатен нашият общ дом на тази планета."

Обаче по-голямата част от света не обърна внимание този

документ, въпреки че той беше създаден на една от най-значимите научни срещи, които някога са се състояли на Земята. Ще кажете, нека спрем за момент и да попитаме: „Ако това е истина, какво можем да направим ние? Хайде да оставим всичко друго и да вземем всички необходими мерки." Но правителствата знаят, че ако искаме да се справим с тази криза, трябва да променим начина си на живот, а това е политически неудобно. Нито един политик не желае да започне пръв тези непопулярни мерки. Според правителствата, ако спрем да замърсяваме околната среда, икономиката ще пострада и дори може да рухне. Така че това се превърна във война на парите срещу самия живот - ужасно е, но е истина.

Вестниците Тке 1Уеь> Уогк Лтез и \Уа5Мп%1оп РоМ, двата най-известни новинарски лидера, не обърнаха внимание на този документ и решиха, че не си струва да го публикуват. Това ще ви даде ясна представа доколко смятаме за важна нашата планета. (Можете да прочетете по-подробно за това в книгата на Дейвид Сузуки „Свещеното равновесие. Преоткриване на нашето място в природата".

Замислете се за миг: този предупреждаващ документ ни дава „едно или няколко десетилетия", за да предотвратим кризата - а той е написан преди седем години. Тази Земя е на милиарди години. На човечеството са му били нужни милиони години, за да достигне до това равнище на съзнание, и въпреки това след не повече от 10-30 години - от гледна точка на геологията това

е един миг - можем да станем „безвъзвратно осакатени", ако не започнем да действаме както трябва. Думата „загинали" е избегната, но ние знаем, че и това е възможно.

У м и р а щ и т е океани

В броя си от 1 август 1988 г. списание Тгте насочва вниманието си към океаните и към онова, което става с тях През 1978 г. Жак Ив Кусто написа книга на тази тема. Той беше много уважаван човек, но след като публикува книгата си, загуби доверието на научните кръгове, защото направи изявление, на което никой не повярва. Твърденията му бяха основани върху строги научни данни, но хората не можеха или не искаха да признаят истината. Той твърдеше по-конкретно, че до края на 1990 г. Средиземно море ще бъде един мъртъв воден басейн, а до края на XX век Атлантическият океан също ще загине. Хората си помислиха: „Този човек е полудял. Такова

нещо не може да се случи."

Е, то започва да става. Сега Средиземно море е мъртво до 95%. Процентите наистина не са 100, така че той не беше съвсем прав. И все пак то ще загине, ако хората продължават да живеят по същия начин. Скоро същото ще стане и с Атлантическия океан. Може би няма да е през 2000 г., но много скоро след това. Ако нещо не се промени радикално, Атлантическият океан ще умре - в него няма да остане нито риба, нито делфини - нищо живо.

Ние не можем да живеем без океаните. Основата на хранителната верига - планктонът - ще изчезне, а ако изчезне той, изчезваме и ние. Ако не се отнесем сериозно към това, все едно че казваме: „Е, за какво ми е всъщност сърцето?"

Планктонът е основен компонент на земната екосистема,а той изчезва много бързо. Няма никакви замърсени морета") съмнения, това е научен факт. Въпросът е

единствено, кога. Това наистина става. Никой не вярваше, че ще се случи, защото хора-та просто не можеха да приемат истината.

Например, в Ню Йорк Сити има тръбопроводи, които излизат на повече от 32 км навътре в океана и през които се изхвърлят всички отходни канали на града. Хората си мислеха: „Е, океанът ще се справи с това." Но за последните 60 години се натрупа огромна планина от фекалии. Сега тази планина от човешки изпражнения се движи към Ню Йорк Сити. Вече е съвсем близко и на практика навлиза в залива, а хората не знаят какво да правят с нея. За да се справят проблема, са нужни повече пари, отколкото има в целия град. Ето каква далновидност показваме ние, хората.

Човешкият тор, който се приближава към Ню Йорк, е проблем за Атлантическия океан. Този проблем, обаче, не важи само за Атлантика или за Средиземно море. Тихият океан е най-големият в света воден басейн и може би ще издържи по-дълго време, но там също има огромни проблеми, особено в някои райони.

Червеният прилив е първият смъртоносен белег на замърсяването. Това са водорасли, които унищожават всички живи организми под себе си - убиват всичко. А тези червени приливи започнаха да се разпространяват навсякъде, особено край Япония, където замърсяването, е доста сериозно. Напра-вихме много грешки по цялата Земя, защото не ни достигаше съзнателност, за да разберем как да живеем в хармония със собственото си тяло - с Майката Земя. Това прилича на симптомите на рака или на друго смъртоносно заболяване.

Озонът

ЕТО още един проблем. Озонът е тънък слой с дебелина около 180 см. Той наистина е тънък и крехък, един жив пласт, който непрекъснато се самовъзстановява. Ние знаем много малко за

него, и щяхме да знаем още по-малко, ако ги нямаше ултравиолетовите лъчи С, които сега проникват през дупките. Когато приборите започнаха да регистрират огромни количества 1Л/С-лъчи, особено над Южния полюс, както се вижда на снимката, хората не можеха да разберат защо точно там те са толкова много, тъй като компютрите им не показваха такива данни. След това се разбра, че компютърните програми са направени по такъв начин, че да не отчитат подобна информация.

След като препрограмираха софтуера, се оказа, че дупката наистина съществува. Това стана преди няколко години.

Всъщност учените търсеха съединението хлорен моноокис - на фиг. 3-5 неговата молекула е последната в дясно. Те предположиха, че озоновата дупка е причинена от различни химикали, едни от които са хлорофлуорвъглеродите (ХФВ). ХФВ влизат в реакция с озона по такъв начин, че когато хлорът се съедини с озона, озоновата молекула се разпада на кислород и хлорен моноокис. Учените пресметнаха, че при скоростта, с която

според тях ХФВ се движат към озона, ще се окаже, че там горе съдържанието на хлорен моноокис е 30 пъти над нормата, и дос-та се разтревожиха. Тогава правителствата се опитаха да заставят компаниите, произвеждащи ХФВ - фреони и редица други химикали, които причиняват този проблем - да преустановят производството им и да търсят други

възможности. В отговор всичките компании казаха в хор: „Няма да го направим. Това е природно явление. Нямаме нищо общо с него."

Тогава правителствата по света трябваше да доказват в съда, че причината е в тези компании, и успяха. За да получат необходимите им доказателства в това рисковано начинание, управляващите се нуждаеха от сътрудничеството и съвместните действия на всяка една държава на планетата- за пръв път в историята на Земята. Такова нещо никога досега не се беше случвало. В продължение на около две години високо над Южния полюс летяха самолети и събираха данни, а получени-те накрая резултати бяха наистина плашещи. Разрушителната съставка - хлорният моноокис, не беше 30 пъти над нормата - беше 500 пъти над нормата и се движеше значително по-бързо, отколкото се очакваше.

Тази статия излезе, струва ми се, през 1992 г. В нея за пръв път се съобщава, че американската агенция ЕРА (ЕпуггоптепШ! Рго1есйоп А§епсу - Агенцията за защита на околната среда)пред-вижда още 200 000 смъртни случая от рак на кожата поради озоновата дупка. Но горе в дясната колона има кратък текст, в който ЕРА казва, че първоначално цитираният брой заболявания с фатален изход не е верен и че всъщност броят над вишава 21 пъти предвидената цифра. 21 пъти - това наистина е много. Не можеш да кажеш: „Е, голяма работа, малко повече." Ето какво прави правителството: то изнася трошици информация в малки статийки, които ни казват много малко, без да им придава особено значение. Но по закон то е длъжно да изнесе информацията публично, затова я обявява в някаква малка ста-тийка и не се връща повече на въпроса. После вдига мизата в друга незначителна статия - като например в тази на фиг. 3-6, където се казва, че опасността е 21 пъти по-висока от първоначалната оценка. След две седмици същият вестник се връща на тази тема и пише: „О, между другото, преди две седмици сбър-кахме, всъщност цифрата е два пъти по-голяма." Е, два пъти не е чак толкова страшно - ако не обърнем внимание, че цифрата е нараснала от 21 пъти до 42 пъти спрямо първоначалните дан-ни, което говори за доста внушително

влошаване на ситуацията. Ако най-напред бяха публикувани истинските цифри, те щяха да звучат ужасно и да предизвикат страх.

Ето какво става по света от доста време. Единственият начин, по който световните правителства се опитват да се справят със ситуацията, е като изнасят информацията малко по малко и признават все повече и повече. Те знаят, че трябва да ни кажат истина-та (по причини, които ще разберете по-късно), но се страхуват да ни съобщят, че наистина сме в беда. Те просто ни казват: „Е, не е чак толкова лошо, но става все по-зле", или нещо подобно.

А озоновата дупка не е само над Южния полюс, сега има една и над Северния, а останалата част от озоновия слой прилича на швейцарско сирене. През 1991 или 1992 г. имаше голямо телевизионно предаване на тази тема. Бяха поканени всички из-вестни учени, които се занимаваха с изследването на проблема, и те обсъждаха всичките „за" и „против". Имаше интервю с двама от тях - съпружеска двойка - не помня имената им, но преди няколко години те написаха книга по този въпрос, в която предвиждаха появата на озонова дупка. Според телевизионното предаване тези хора са изследвали проблема много преди ние изобщо да сме чували за него. А сега озонът се променя точно според предвижданията им и точно в такива мащаби

Тези хора бяха поканени в предаването като експерти и водещият ги попита: „Е, какво мислите по въпроса?" Този водещ се правеше на голям юнак, като ги питаше: „Какво предлагате? Вие, приятели, знаете всичко по въпроса, така че кажете ни как-во да правим с този озон?" Мъжът отговори: „Нищо не можем да направим." Не мисля, че на управниците им харесва да чуват подобни изявления по големите телевизионни канали. Водещият попита: „Какво искате да кажете, как така не можем нищо да направим?" Учените отговориха: „Е, смятате ли, че ще успеем да убедим целия свят да си сътрудничи?", а това е първото необходимо условие; ние обаче все още не можем да го постигнем, след цели 15 години! „Представете си, че накараме цялата планета да каже: Добре, от днес прекратяваме това. Никога повече няма да използваме химикали, които разрушават озона."

Ученият каза: „Добре, да речем, че го направим. Да предположим, че сме накарали целия свят да спре с химикалите. Това все още не решава проблема." Журналистът попита: „Какво искате да кажете? Няма ли озонът да се възстанови сам?" Ученият отговори: „Не, защото дезодорантът, с който се пръскахте вчера, е останал на повърхността на земята, а на ХФВ молекулите им трябват 15-20 години, за да стигнат до озоновия слой. Облакът от вредни вещества, който бавно се издига и разяжда озона, ще съществува още 15-20 години, дори ако още днес спрем произ-водството им. И ще продължи да го разрушава все по-бързо и по-бързо, защото през последните години ние използвахме все по-голямо количество от тези химикали." Той заяви: „Вече няма да има озонов слой", мисля, че каза до 10 години, „и не виждам никакъв изход."

Ако изгубим озоновия слой, ще се окажем в голяма беда. Всички животни по света ще ослепеят. Няма да можем да излизаме през деня без скафандър - всеки квадратен сантиметър от тялото ни трябва да бъде покрит - и без специални очила с 11УС-филтър и т. н. За кратко време ултравиолетовите лъчи просто ще ни убият. И ние бързо напредваме в тази посока. Ако не вярвате, прочетете съобщението в списание 1Уа1181гее( Лигпа! от януари 1993 г.

...Там пише какво се случва в южната част на Чили, близо до озоновата дупка над Южния полюс. Животните започват да ос-лепяват. Хората, които живеят там, имат дебела и тъмна кожа и цял живот са прекарвали на открито, но сега по телата им се появяват изгаряния, докато вършат ежедневната си работа. Проблемът се разпространява в Северно Чили и започва да се среща навсякъде другаде. Тъй като целият озонов слой прилича на швейцарско сирене, по Земята вече няма безопасни места. Никой не може да предвиди къде над повърхността на планетата ще се появят дупки, защото те се местят от година на година. След още няколко години ще бъдем в голяма беда.

За проблема с озона се е знаело още по времето на президента Рейгън. Когато агенциите по защита на околната среда го питаха: „Какво ще правим с проблема с озона?", Рейгън отговори твърде лекомислено. Той каза нещо от рода на: „А, да, за да решим проблема, ще произведем шлифери и тъмни очила." Чиста работа, какъв ви е проблемът? Тук става въпрос за живота на Земята, за самото ни съществуване, а правителствата продължават да се държат така, сякаш това няма никакво значение.

Актуална информация:

От юни 1996 г. пред нас се откри нова възможност. М о ж е би намерихме начин да излекуваме Земята от екологичните й проблеми. Това е резултат от работата на една нова програма, която наричаме „Земя-Небе". М н о г о бих искал да ви к а ж а д о к ъ д е ни доведе работата с Цветето на Живота, но сега не му е времето. Трябва да се напише друга книга, защото тази нова информация е твърде обширна, за да я представя накратко в тази актуализация. Всичко, което мога да ви кажа, е че съм голям оптимист по отношение на оцеляването на Майката Земя в третото измерение.

О т парниковия е ф е к т към ледниковия период

През първата седмица след избирането му на президентския пост към Буш се обърнаха 700 екологични организации - и 700-те в пълно единодушие и съгласие. Те казаха: „Има един

проблем, който е още по-голям от този с озоновата дупка и океаните; най-големият проблем, който ни е известен, е парниковият ефект. Ако не го спрем в най-скоро време, той ще разруши планетата." Всичките организации бяха постигнали съгласие помежду си по този въпрос и бяха убедени, че нещата стоят точно така. За известно време Горбачов и правителствата по света говореха как ще изведат в орбита космически станции, с които да наблюдават екологичната ситуация и да предприе-мат съответните мерки. Горбачов беше много ентусиазиран по този въпрос. След това те според мен изоставиха всичко това, просто се отказаха, макар че и до сега наблюдават внимателно развитието на нещата. Положението е твърде безнадеждно.

На фиг. 3-7 е показана спътникова снимка на океана, направена над Австралия. Тъмното петно над Австралия и Нова Гвинея показва, че през 1992 г. водата в океана е достигнала най-високата си температура, отбелязвана някога в историята - 86 градуса по Фаренхайт (30° С). Океанска вода с температура 30° С! Ако петното се разпространи по екватора, ще се случи точно това, което беше предсказал Джон Хеймакер.

Няма да разглеждам подробно така наречения парников ефект, но в основата си той е свързан със скалите, минералите и дърветата. Един акър (около 4 декара) дървета съдържат средно 50 000 тона въглероден диоксид. Когато дърветата се отсичат, изгарят или просто умират сами, целият този въглероден диоксид се освобождава в атмосферата; когато се натрупа определено количество от него, започва ледникова епоха. Хеймакер е намерил доказателства, че именно това е довело нашата планета до последните няколко ледникови периода. Той ги е събрал предимно от образци от земната кора, взети от дъното на древни езера. Дори при разглеждане с просто око слоевете по тези образци показват, че в продължение на милиони години Земята е преминавала през определени цикли: 90 000 г. ледников период, последван от 10 000 г. с умерен климат, след това отново 90 000 г. ледников период и 10 000 умерен климат. Тези цикли са се повтаряли много, много дълго време.

И още нещо, което е открил Хеймакер - и други учени го потвърждават - че периодът на умерен климат е преминавал в ледников само за 20 години! Хората, които от доста време проучват този въпрос, смятат, че ние сега сме в 16-та или 17-та година от този 20-годишен преходен период, но разбира се, никой не знае това със сигурност

Те дори казват, че когато този 20-годишен период свърши, само за един ден (едно щракване с пръсти) - за по-малко от 24 часа всичко ще свърши. Облаци ще покрият Земята, средната температура ще падне до 10° С под нулата и повечето райони по Земята няма да видят Слънцето през следващите 90 000 г. Ако тези хора са прави, имаме още няколко години да се радваме на слънчевата светлина. Ще става все по-топло и по-топло, все по-горещо и по-горещо, докато един ден, хоп! и всичко ще свърши. Няма да ви описвам подробности от работата на Хеймакер, но ако искате да се запознаете с нея, ви предлагам да я прочетете сами. Тя е озаглавена „Оцеляването на цивилизацията".

Б ъ р з преход о т л е д н и к о в и я период към затопляне

Учените току-що откриха още нещо удивително, което потре-се мнозина: трудно им беше да повярват. Те смятаха, че когато ледниковият период отстъпи, за новото затопляне ще са нужни хиляди години. Но сега разполагаме с доказателства, че всъщ-ност това ще отнеме само три дни - както се твърди в една статия от списание Пте. Преходът от топлина към студ продължа-ва 20 г., а от студ към топлина - три дни. Така че парниковият

Никой не знае отговора, но стряскащото е, че учените се опитват да предложат възможни отговори, които не са проверени и доказани. Те спорят помежду си чий отговор ще се окаже най-добър и кой какво трябва да нап-рави, но никой не знае със сигурност. Също като проблема с озона - има може би 15 различни идеи как да постъпим с озона, но всяка от тях може да подобри или да влоши положението. Никой не знае как ще се развият нещата, защото никога досега не ни се е случвало подобно нещо. Като че ли сме склонни да експериментираме върху себе си, за да разберем ще оцелеем ли, или не.

П о д з е м н и т е а т о м н и бомби и хлорфлуоркарбонатите ( Х Ф В )

И като капак на всичко, се появяват много други проблеми. Някои от тях са толкова страшни, че правителствата се боят изобщо да ви споменават за тях. Те няма да ви съобщят за един от тях, но аз просто трябва да ви го кажа, защото е толкова важен, че някой наистина трябва да ви го каже. Зная, че те не ис-кат за ви говоря за него, но не мисля, че могат да ме спрат.

Ние откриваме ХФВ в горните слоеве на атмосферата. Сега „авторитетните експерти" в правителството казват, че ХФВ-продуктите като фреона се издигат нагоре, защото са по-леки от въздуха. Но истината е друга - и ако сте учени, можете да проверите това - ХФВ не са по-леки от въздуха, те са четири пъти по-тежки от въздуха

! Те слизат надолу, а не се изди гат нагоре! Как тогава са се озовали там горе? Може би чрез 212-те надземни атомни бомби, които нашите правителства са взривили из целия свят. Много хора подозират, че точно така ХФВ са попаднали там и всъщност не ние с нашите климатици сме предизвикали голямата част от проблемите. Причината е в правителствата, разполагащи с атомно оръжие.

В един момент всички те слязоха под земята със своите бомби и ние си помислихме: чудесно, те взривяват бомбите под по-върхността; сега нищо няма да се случи. Е, приятели, това изоб-що не е чудесно. Това вероятно е най-опасното нещо на света в момента, по-опасно дори от проекта НААКР*, а те продължават да го правят. Сега ще ви кажа нещо, което не мога да докажа, затова можете да не ми вярвате, докато сами не получите доказателства.

Адам Тромбли, известен учен, изиграл важна роля в наука-та, наблюдава подземните атомни взривове по целия свят. Той вероятно е най-добре осведоменият човек на Земята по този въпрос - това се признава дори от правителствата. Тромбли обяснява какво се случва, когато се взривяват атомни бомби под повърхността. Енергията не може просто да остане там, на едно място; тя трябва да отиде някъде, така че се разпространява под Земята, като разкъсва вътрешността й, разрушава пластовете й и нанася неописуеми разрушения, докато се мята вътре като топка за пинг-понг. Това „подскачане" продължава около 30 дни след взрива.

Тромбли, както Жак Ив Кусто и други, също има теория, ко-ято предсказва какво ще се случи - и всичко това се случва в момента\ Почти преди 10 г. Тромбли предсказа, че за кратко време водите на Индийския океан ще спаднат с около 7 м - също както Жак Ив Кусто предсказа, че Средиземно море ще загине за 10 години. Много известни хора днес заявяват високо исти-ната, но малцина ги слушат. Ако Тробмли е прав, трябват ни само още няколко атомни взрива и цялата планета буквално ще

* НААКР - Проект за високочестотно активно изследване на северното сияние. - (бел. прев.)

се разпадне на малки парчета. От 1991 г. насам правителства-та по цял свят са в състояние на тревога от първа степен във връзка с предсказаните от Тробмли промени със Земята

. Те са изплашени до смърт. И все пак, струва ми се, че Китай току-що взриви още една бомба, а САЩ говорят, че ще взривят следващата просто защото го е направил Китай!

И все пак животът продължава. Добре, че съществуват други нива за нашия дух, освен физическото. Ако ги нямаше Извисените учители и нашият висш аспект, щяхме да бъдем в безнадеж-дно положение. Но благодарение на работата на други извисени души, вие, както и цялото човечество, едва сега започвате да живеете. Не след дълго ще се родите в нов, чист и прекрасен свят - да благодарим на Бога, защото няма на кого другиго да благодарим, освен на Бог. С нас всичко ще бъде наред и ние ще се справим. И все пак, да продължим понататък...

Актуална информация:

Спомнете си, че преди да бъде взривена първата атомна бомба, проф. Айнщайн не е знаел със сигурност дали верижната ядрена реакция ще спре, след като първоначалният запас от гориво се из-разходи. Правителството е било наясно, че взривяването на атомна бомба би могло да предизвика края на света и всичко живо да изчезне за няколко минути. Но все пак те са го направили! Това е духовно невежество!

Сега сме изправени пред друг исторически момент, когато правителството отново е решило да рискува живота на хората. Когато през 1997 г. стартира проектът НААКР, то не знаеше със сигурност дали атмосферата няма да се разруши. Те все още не са наясно с продължителния му ефект във времето, също както през Втората световна война не знаеха как ще завърши проектът Манхатън.

Какво е НААКР? Вие имате право да знаете. НААКР озна-чава Нщп-Ргециепсу Астлуе Аигога1 Кезеагсп Ргозес* - Проект за активно високочестотно изследване на северното сияние. Всъщност това е оръжие, значително по-страшно от атомната бомба. Намерението им е да пуснат свръхмощно лъчение от 1,7

гигавата (милиарда вата) в йоносферата и на практика да на-карат горния й слой буквално да закипи, за да създадат огледало и/или изкуствена антена, с която да предават колосално количество енергия до всяка точка на Земята. Тя може да бъде използвана, за да се управлява климатът на цялата планета, да се поразяват

или разрушават определени екосистеми, да се изкарват от строя комуникационните мрежи и освен това да се въздейства върху нашето настроение и психично състояние

Да не говорим, че могат да се опитат да използват това съоръжение, за да разрушат или да управляват новата решетка на Хрис-товото съзнание около Земята. Прочетете книгата на Жан Менинг и д-р Ник Бегич „Ангелите не свирят на тази арфа" (1еапе М а п ш п § , Бг. № с к В е § к п „Ап§е18 Боп'1 Р1ау Т1ш Н А А К Р " ) * . Тепърва ще научавате повече.

Актуална информация:

През 1995 и 1996 г. тайното правителство взриви шест атом-ни бомби в район близо до остров Мурея, част от Френско Таити. Франция заедно с няколко други страни постави тези бомби на едно свещено място във физическото тяло на Майката Земя. Ако бяха направили това с вашата родна майка, бихте го нарекли жестоко изнасилване. Това бяха неутронни бомби, които не разруша-ват постройките, а „само" всичко живо наоколо.

Ако Земята беше жена, то мястото, на което те умишлено пос-тавиха бомбата, би бил нейният перинеум. Ако оттам прокараме права линия през центъра на Земята, ще стигнем до нейната коронна чакра, т.е. Великата пирамида в Египет. Това място беше обект на особено внимание - тайното правителство затвори цяла-та Велика пирамида за три дни, като не позволяваше на никого да се доближи до нея, за да провери как резултатите от действията му се отразяват върху съзнанието на планетата. Те се опитваха да разрушат определено енергийно поле, създадено, за да защитава Земята. Можем да го наречем една от банките на земната памет. Аз и вие го наричаме Христово съзнание. Те - тайното правител-

* Игра на думи, НААКР звучи като англ. дума „Ьагр" - арфа. (бел. прев.)

ство - се страхуваха от това ново съзнание, но смятам, че сега този проблем до голяма степен е решен.

Полярностите на Земята започнаха бавно да се сближават. До-като пишех това през 1993 г., ние живеехме в период на планетарно себеосъзнаване. Сега, през 1997 г., вече сме пред прага на обединението на планетата, основано върху разбирането. Все още ни предстои голямото изпитание, особено ако тайното правителство реши да използва НААКР, за да се опита да разруши Решетката на Христовото съзнание.

Меморандумът на Стрекър за С П И Н

ЕТО още една драма. Всъщност, има много други опасни ситуации (мога да ви говоря с часове), но ще ви запозная само с тази - за СПИН. Ако не сте чели Меморандума на Стрекър или не сте гледали видеоматериала, препоръчвам ви да го направите. Правителството наистина се опитва да потули информацията. Д-р Стрекър направи видео-меморандум по въпроса за СПИН, като изложи своето мнение. Той е изключително умен човек. Работил е с ретровирусите и е

специалист по тези въпроси. Той показа видеоматериала по телевизията и беше заплашен от правителствени служители. Вероятно те убиха брат му и сенатора, който го спонсорираше. Но не направиха нищо на самия Стре-кър, сигурно защото би било твърде очевидно. Той разпростра-ни много от своите видеоматериали. Изнесе ги пред света, макар че вие може и да не сте чули.

Във филма си д-р Стрекър показва как ООН се опитват да разрешат екологичните проблеми. Те знаят, че основният еко-логичен проблем в цял свят е пренаселеността. При тогаваш-ните темпове на нарастване на населението то би се удвоило до 2010-2012 г. Но процесът се забави благодарение на това, че Китай ограничи раждаемостта до едно дете в семейството, както и на сериозните усилия на останалите държави по цял свят. Но все пак те смятат, че това рано или късно ще стане. Изчислено е, че някъде до 2014 г. населението на Земята ще се удвои. Компютърните модели показват, че ако това стане, всички хора на планетата ще загинат или, според твърдението на ООН, ще предпочетат да са мъртви, защото и без това вече ни е доста трудно да живеем при население от почти 6 милиарда души. Представяте ли си какво би било, ако бяхме 11 или 12 милиарда? Това просто е невъзможно, поне при сегашната система.

Така че, ако вие бяхте в ООН и знаехте за това вероятно бъдещо бедствие, и ако можехте да вземате решения, какво бихте направили? Аз не съдя хората, които го сториха - представете си, че бяхте на тяхното място и разполагахте с огромна власт

Виждате, че Земята се приближава до задънена улица и ще бъде тотално разрушена, ако нещо не се промени. Така че те взеха решение - и д-р Стрекър показа меморандума по телевизията. ООН решиха, че вместо да се чудим какво да правим с тези 11 милиарда души, по-добре веднага да се създаде вирус или заболяване, което да убие точно три четвърти от населението на Земята. С други думи, вместо броят на хората да нарасне до 11 милиарда, сегашното население да се намали с три чет-върти. Д-р Стрекър показа оригиналния документ на ООН, в който се планира да се унищожи три четвърти от населението на Земята.

Той доказа научно как именно ООН е направило това. Взели са вирус от овца и вирус от крава и са ги кръстосали по определен начин, за да получат вируса на СПИН. Но още преди да го разпространят, са създали и лек срещу него. Според д-р Стрекър, в момента правителствата разполагат със средството за лечение на вируса. Хората, измислили всичко това - и историята ще го потвърди - очевидно са били доста предубедени, защото са под-брали две групи хора: цветнокожите и хомосексуалистите.

Сред общността на хомосексуалистите в Хаити избухнала епидемия от хепатит В; на всички трябвало да се направи вакси-на срещу него. Тогава агенти на ООН взели вируса на СПИН, вкарали го във ваксината и го инжектирали на хората. Ето как е започнало разпространението на вируса според д-р Стрекър. Има още едно неоспоримо доказателство за истинността на ду-мите му - в останалия свят вирусът е бил инжектиран не само на хомосексуалистите. В Африка, където най-малко 75 милиона

души са болни от СПИН, още от самото начало и до днес съотношението между заразените мъже и жени е почти 50 на 50. Само в Хаити и вероятно в САЩ инфекцията е разпространена изключително сред хомосексуалистите. Ако погледнете статистиката за страната, ще забележите, че сега жените се разболяват от СПИН по-бързо от останалите групи население. Скоро при-родата ще приведе всичко в равновесие и ще видим същата картина, която наблюдаваме навсякъде по света, т. е. еднакъв брой мъже и жени, заразени със СПИН. Това не е болест на гейовете - те нямат нищо общо. Причината е в предубедеността на хора-та, които са я създали.

Според д-р Стрекър, Световната Здравна Организация, ста-нала инструмент в създаването на тази болест, е разтревожена от някои други заболявания - както и лекарите навсякъде по света. Да вземем например рака: лекарите се безпокоят, че в един момент ракът ще стане заразен и ще се предава като грипа чрез въздуха или водата, а няма да се дължи на замърсена околна среда, неправилно хранене или нещо такова. Просто минавате покрай човек, болен от рак, и се заразявате. Но броят на различните ракови вируси е толкова малък, че вероятността от такова заразяване е твърде незначителна. Това би могло да стане, но в много редки случаи. Що се отнася до СПИН, обаче, съществу ват 90 004 или 6 561 000 000 000 000 съвършено различни видове

вируси на СПИН - това е доста голяма цифра. И всеки път, когато някой се заболява от СПИН, възниква съвсем нов вирус, който дотогава не е съществувал. Това значи, че от математическа гледна точка е неизбежно СПИН да започне да се разпространява много бързо по целия свят, също като простудните заболявания - всичко е въпрос на време.

Според някои слухове, Световната Здравна Организация е сигурна, че процесът на бързо разпространение на СПИН вероятно вече е започнал. През 1990 или 1991 г. СЗО изследва едно африканско племе от 1400 души, включително малките бебета и старците, които едва ли упражняват някакви сексуални практики (знаем, че бебетата нямат отношение към секса), и се оказа, че абсолютно всеки (без изключение) член на племето е болен от

СПИН. Тогава СЗО тайно обяви, че този тип вирус вероятно вече се предава чрез въздуха и водата, което означава, че може да се разпространи като горски пожар или като обикновена настинка. Както при всяко друго ново заболяване, ще има латентен период от няколко години. Ако това стане, как можете да бъдете сигурни, че сте в безопасност? Вие трябва да знаете всичко това - вие сте нещо повече, отколкото мислите!

Актуална информация:

Да видим и положителната страна на нещата. Преди около 5 г. в Калифорнийския университет в Лос Анджелис лекарите започнаха да изследват едно момче, родено със СПИН. То е било наблюдавано при раждането си, на 6 месеца и на 1 година. Тогава все още било заразено със СПИН. После го изследвали чак след като навършило 5 г. Когато направили тестовете, от СПИН нямало и следа. Сякаш детето никога не е било болно. Те не можели да раз-берат как е придобило имунитет; знаели само, че това наистина е станало. Проверили всичко, за което се сетили, включително и неговата ДНК. И тук открили промяната. Това момче нямало нормална човешка ДНК!

Ние и м а м е 64 нишки Д Н К , но в нормалното човешко тяло само 20 от тези нишки са активни. Останалите са инертни или не работят, освен три, които са стоп- и старт-програми. При това дете се оказали включени 24 нишки - то намерило начин да мутира, което му създало имунитет срещу С П И Н . В с ъ щ н о с т тестовете показали, че има имунитет срещу абсолютно всичко. Оказало се, че имунната му система е 3000 пъти по-силна, отколкото при нор-малните хора.

След това било открито още едно дете в същото състояние: отначало имало СПИН, после включило тези 24 нишки и получило имунитет срещу СПИН и други болести. Били открити 100, после 10 000 деца. Сега учените от Калифорнийския университет смятат, че такава промяна се наблюдава при 1% от населението.Те мислят, че днес 55 милиона деца и възрастни вече не са човешки същества от гледна точка на своята ДНК. В момента това се случва с толкова много хора по света, че според

науката сме свидетели на раждането на нова човешка раса, ко-ято преодолява проблема със СПИН. Новите хора практически не могат да се разболеят.

Интересно е и друго: през ноември 1998 г. беше обявена статис-тиката за 1997 г. на заболелите от С П И Н , според която процентът им е спаднал до 47%, което е най-големият спад в историята, що се отнася до едно такова сериозно заболяване. Може ли това да е една от причините?

И още нещо: в книгата на Джефри Сетъновър „Разшифроване на Библейския к о д " се казва, че когато д у м а т а С П И Н е прекарана през кода, са излезли всички свързани с нея думи. Появили се думите „в кръвта, смърт, унищожение, под формата на вирус, НГУ7, имунна система, р а з р у ш е н и е " и т. н. Но имало и други думи, които изследователите по онова време не могли да разберат, и едва сега, в светлината на гореизложената информация, те придобиват смисъл. Думите били „краят на всички болести".

Това вероятно е най-голямото събитие в съвременния свят.

Решаване на проблемите на З е м я т а

Ако не бяхме многоизмерни същества, ако бяхме само физически тела, свързани със Земята, и нямаше къде другаде да отидем, щяхме да се окажем в много сериозно положение. Но тъй като сме онова, което сме, събитията на нашата планета могат да станат средство за нашето огромно израстване.

И все пак, ако осъзнаем тази изключително опасна ситуация, в която се намираме, бихме могли да пробудим в себе си своята истинска същност. Единствената причина, поради която казвам тези думи, а не ги запазвам в тайна, е че ние приличаме на група

* „Майя (от санскрит „измама", „илюзия") - в дзен-будизма така се нарича светът на явленията и формите, който непросветленият дух чрез илюзорната сила на мисленето вижда като единствената реалност, като по този начин видимото, илюзията, се смята за същност на нещата, за разлика от непроменливата, абсолютна същност (Брахман), постигана чрез пробуждане, просветление и нирвана, (бел. прев.)

хора в потъващ кораб. В него има огромна пробойна и вътре нахлува вода. Сега не е време да си седим и да си играем игрички, да се занимаваме с нашите си работи и да мислим по

обикновения начин. Ако не знаехме истината за състоянието на околната среда, можехме просто да си живеем както преди и да не предприемаме нищо.

Не ви предлагам да станете активисти в някое движение за защита на околната среда, макар че в това няма нищо лошо. Онова, което ме вълнува, е по-скоро вътрешното действие, медитацията, чрез която можем съзнателно да възстановим връзката си с всичко живо около нас. За това говорят даоистите: „За да направиш нещо, трябва да го бъдеш." Няма нищо лошо в активните дейности, но мисля, че тук са необходими друг вид действия. Нужно е състояние на ума, при което ние осъзнаваме ситуацията, започваме да я приемаме сериозно и действаме така, че наистина да променим съзнанието си. И докато напредваме, онези аспекти вътре в нас, върху които трябва да се съсредоточим, ще започнат малко по малко да ни се разкриват. Ако хората осъзнаят „другата страна на медала" на живота, ще разберат и факта, че когато висшето съзнание навлезе в третото измерение, екологията няма да бъде реален проблем, въпреки че от гледна точка на третото измерение ще изглежда като края на света..."

източник:

"Древната тайна на цветето на живота" - Друнвало Мелхизедек

Link to comment
Share on other sites

Не всички ще умрем, но всички ще се променим.

Някъде четох от Учителя, че сега е затръбил седмия ангел.

Има и план за спасение, на Междугалактическата федерация на Астар Шеран.

Както знаеш, клетъчната ни структура се променя в кристална, ДНК-то СЕ ПРОМЕНЯ, т. е. "твърдото вещество" в тялото, което не е вода, ще има кристална решетка - ще бъдем /ако стигнем дотам, де/ нещо като същества от вода и прана, както пишеше в една статия.

Наистина е вече късно да се тревожим какво ще стане с планетата и с нас. Вярвам, даваш си сметка, че е за добро.

Ще победим.

:3d_053:

Link to comment
Share on other sites

Не всички ще умрем, но всички ще се променим.

Някъде четох от Учителя, че сега е затръбил седмия ангел.

Има и план за спасение, на Междугалактическата федерация на Астар Шеран.

Както знаеш, клетъчната ни структура се променя в кристална, ДНК-то СЕ ПРОМЕНЯ, т. е. "твърдото вещество" в тялото, което не е вода, ще има кристална решетка - ще бъдем /ако стигнем дотам, де/ нещо като същества от вода и прана, както пишеше в една статия.

Наистина е вече късно да се тревожим какво ще стане с планетата и с нас. Вярвам, даваш си сметка, че е за добро.

Ще победим.

:3d_053:

Всъщност, ако планетата разчиташе само на нас ,неразумните и палави деца, едва ли щяхме да я забистрим много . Хубавото е ,че има далеч по- висши същества,които се грижат и за оцеляването на планетата ,и за развитието на човечеството, но и тези същества не са само с един поляритет и понякога равновесието е доста колебливо.

Все пак има план и за Земята , и за човечеството,

а какво ще стане ,поживем ,увидем.

Link to comment
Share on other sites

Всичко е свързано, планетата и всичко на нея не са нещо отделно от космоса и от останалия свят. Ясно е, че никой няма да свърши нашата работа, висшите същества помагат, но в кошара не вкарват: всеки сам си носи отговорността, и в с и ч к и теглим последиците.

Мисля, най-добре е да оставим планетата и другите и да гледаме себе си.

Препоръчвам ти да гледаш клипчетата на Alaje, много са хубави.

The aim of life is to develop the heart and consciousness.

Link to comment
Share on other sites

Всичко е свързано, планетата и всичко на нея не са нещо отделно от космоса и от останалия свят.

Ясно е, че никой няма да свърши нашата работа, висшите същества помагат, но в кошара не вкарват: всеки сам си носи отговорността, и в с и ч к и теглим последиците.

Мисля, най-добре е да оставим планетата и другите и да гледаме себе си.

И не в другия живот, а още в този...

Промяната може да настъпи...

За нас самите...

... да погледнем света ... и да го видим вътре в нас!

http://www.youtube.com/watch?v=xWkxwhIXQ2A&NR=1

Link to comment
Share on other sites

Всичко е свързано, планетата и всичко на нея не са нещо отделно от космоса и от останалия свят.

Ясно е, че никой няма да свърши нашата работа, висшите същества помагат, но в кошара не вкарват: всеки сам си носи отговорността, и в с и ч к и теглим последиците.

Мисля, най-добре е да оставим планетата и другите и да гледаме себе си.

И не в другия живот, а още в този...

Промяната може да настъпи...

За нас самите...

... да погледнем света ... и да го видим вътре в нас!

http://www.youtube.com/watch?v=xWkxwhIXQ2A&NR=1

:3d_053:

http://www.youtube.com/watch?v=hascFPxfMA8

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

val68z, не забравяй, че майка Гея се върти около татко Слънце, чиито диаметър е 109хГея. :v:

А татко Слънце е едно от малките деца на дядо Млечен път, който....

Е, ако поиска, може и да разкаже за прадядо Звезден куп...

Канел, има смисъл да започнем от малкото.

А малкото сме ние. И Земята е дома ни.

Едва ли някой е забравил, от къде иде живителната светлина.

Но, определено е забравил, истинското предназначение на тази живителна светлина...

Или ти си на друго мнение,

относно... малките величини... whistling.gif

Link to comment
Share on other sites

val68z, не забравяй, че майка Гея се върти около татко Слънце, чиито диаметър е 109хГея. :v:

благодаря за напомнянето Канел.

все пак не съм забравил и че към майка Гея се приближава батко Нибиру .

нещата определено започват да стават интересни дори и само подредени като факти.

според теб как ти изглежда едно такова развитие на събития- упадък на ценностни системи.

всеки с автомобилче, по възможност сам плачейки, че бензинът или му е скъп, или че има задръствания, или че нарушават правата му ,или че му замърсяват въздуха и околната среда.

колко време даваш чисто логически погледнато в тази посока на развитие на Земята и това технологично, технократско развитие на човечеството за сметка на идеалите и ценностните системи.

замърсяване ,обезлесяване, глобално затопляне.

изчерпване на ресурсите от ден на ден ,

включително и на горива за любимите автомобилчета втора употреба.

няма да споменаваме сега това ,че изобретения на Тесла за почти безплатна или безплатна енергия ,са изчезвали ....

а навсякъде са били поставяни касички или електромерчета за отчет и заплащане.

няма да споменаваме и това ,че човечеството се възприема предимно като материална форма на съществуване с всичките му последици или недомислици от това.

няма да споменаваме и глобалното изчезване с ускорени темпове на растителни и животински видове.

няма да споменаваме и пълният хаос във финансовата система на света , сривът на икономиките,

курсът на долара, американският външен дълг в трилиони долари, и бунтовете и размириците в добрата стара Англия.

които също са показател за скрити явления или процеси .

няма да споменаваме и новият световен ред или правителствата в сянка.

защото според някои ,такива няма....

аз имам въпрос към теб Канел.

ти как би си обяснил или с какво ,бурното развитие на техниката и технологиите и научните открития в определени сфери през последните 100 години да речем.

...та определено започва да става интересно ,

макар и леко досадно от сивотата в мисленето на мнозина.

но какво да се прави всеки сам е призван да избира търсенията си

и да носи своята отговорност за това което прави.

Link to comment
Share on other sites

все пак не съм забравил и че към майка Гея се приближава батко Нибиру .

Това не беше ли само слух?

колко време даваш чисто логически погледнато в тази посока на развитие на Земята и това технологично, технократско развитие на човечеството за сметка на идеалите и ценностните системи.

Виждам накъде биеш, но мога да те уверя, че идеологията може да бъде не по-малко опасна. Не съм за технократското развитие, но и не искам по цял ден да копам с мотиката и да ора с воловете, да прекарвам целия си ден в битовизми и да не ми остава време да прочета една книга или дори да се науча да чета.

аз имам въпрос към теб Канел.

ти как би си обяснил или с какво ,бурното развитие на техниката и технологиите и научните открития в определени сфери през последните 100 години да речем.

Имаше една теория как американците си продали душите на извънземните срещу технологии. :3d_135:

Аз си го обяснявам с настъпването на Новата Епоха. :3d_072:

Link to comment
Share on other sites

Които са изучавали Научен Комунизъм знаят,че количествените натрупвания преминават в качествени изменения.

Още чичко Маркс и чичко Енгелс са казали,че когато масите не желаят да живеят повече по старому,а управляващите не искат да управляват по новому,следва революция...

Този път обаче не е просто революция,а се случва преминаване в Нова Епоха.Няма Не искам...

Всичко започва от нас самите:Кой съм Аз?Аз съм частица от Организма на Земята,частица от Галактиката,частица от Вселената...

Аз и Христос едно сме,Не аз ,а Христос в мен....

:3d_053:

http://www.youtube.com/watch?v=IUBACTi7ezA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=WCHoOIukTcM&feature=related

Edited by Мария-София
Link to comment
Share on other sites

В любовта между хората, между растенията, между животните има нещо свещено. Разбере ли човек свещената проява на любовта, той е разбрал смисъла на живота. Любовта зло не прави. В любовта хората живеят. Любовта носи живот, а не смърт. Като се обичат двама души, те ще се съединят с други двама. Четиримата ще се съединят с други четири и ще станат осем. Осемте ще се съединят с други осем и т. н. Така съединени, хората заживяват в Божията Любов, в която, именно, човешката душа расте и се разширява. Цялото човечество върви към тази любов. То се намира на границата между тъмния и светлия век, между старото и новото време. Земята се движи към пристанището на любовта. Тя влиза в нова област, дето действат други сили. Влязат ли хората в тази област, всички спорове, недоразумения, борби престават. Сега е краят на века. Свърши ли се този век, хората ще дигнат бели знамена, ще дойдат до границата на Царството Божие и ще кажат: Да живее любовта! Да живее мъдростта! Да живее истината! Всички хора ще си подадат ръка и ще заживеят в мир и любов, в братство и свобода.

Божията Любов носи великото благо на живота.

От беседата Възможни условия

Link to comment
Share on other sites

Да променим света

Ако вървиш с наведена глава

няма как да видиш звездите

и ако мислите в главата ти не спират

ще чуеш ли сърцето как говори?!

Представи си, представи си Приятелю,

че ти си всичко, което сам си решил

и твоята реалност е тази,

която сам си сътворил.

Усмихни се, както когато беше на пет

и всичко, което имаш

е любовта, която извира от теб.

Все някой като теб ще се усмихне

ще те прегърне и така

колко малко само е нужно

да промениш света.

http://www.youtube.com/watch?v=QHQWDNd17p8&feature=related

Edited by Мария-София
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...