Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Сравняване на духовни идеи, понятия


Guest Христо
 Share

Recommended Posts

Guest Христо

Тема, в която може да се сравняват идеи от различни религии и учения, да се търси общото между тях, да се правят тълкувания. Биха могли да се търсят и разлики.

Може да се дават обяснения и на различни термини. Различни термини в различни учения може да се отнасят за едни и същи неща.

Edited by Христо
Link to comment
Share on other sites

Guest Христо

Допелгангер (Doppelganger) - срещнах това понятие в "Двойниците" на И. Тересов. Преведено от немски, означава буквално двойник. Понятие използванао за астралния ни двойник.

Link to comment
Share on other sites

Христо, аз пък почнах да се чудя. Дали това, че знаем как някой нарича астралния ни двойник, води до някакви умения, усещание, осъзнаване?! Да, чудесно е да сравняваме. Години съм искарал в такива дейности, но накрая откривам, че всичко, до което съм достигнал не идва от такива знания, а си е било вътре в мен. Е, прекарвал съм си понякога гот времето в такива неща, а и срещнах интересни хора.

Да, прекрасна тема си отворил. Искаш ли да говорим за разбирането за смъртта в различните учения?

Edited by БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

Guest Христо

Дали това, че знаем как някой нарича астралния ни двойник, води до някакви умения, усещание, осъзнаване?! Да, чудесно е да сравняваме.
То не води до осъзнаване. Но може на човек да му помогне по - лесно да разбере какво точно се има предвид в съответните книга при обяснението на съответните идеи със сътветни термини, които термини може да са различни, но да се отнасят за едни и същи неща. В заглавието може да се добави уточнение, че целта на темата е обогатяване на знанията и по - лесно разбиране на информацията в книги, в които тази информация е представена по различаващи се начини, но в същността си е една.

Да, прекрасна тема си отворил. Искаш ли да говорим за разбирането за смъртта в различните учения?

За това, което става с душата след смъртта ли ?

Ами например в християнството - вечен ад или вечен рай ( при католиците има и чистилище).

В езотериката - адът са ниските полета на астрала. Рай - Девакан (а сигурно и други недеваканни полета на съзнание, които са приятни за обитание).

Edited by Христо
Link to comment
Share on other sites

Guest Христо

Говори ли ви нещо понятието "тулпа" ?

Най-екстравагантно от всичко, което бе усвоила чрез ментални и психични упражнения, бе tulpa - фантомна форма, родена единствено от въображението. Адептите можеха да я правят видима за другите хора. За да разберем природата на tulpa, трябва да оценим доколко тибетските будисти (и повечето окултисти) виждат в мисълта нещо много повече от интелектуална функция. Те вярват, че всяка мисъл генерира съответната мисъл-форма, която прониква в материалния свят, както хвърленото в езеро камъче създава пулсиращи кръгове по водната повърхност. С други думи, дадена мисъл предизвиква пулсации сред другите мисли.

За трайността на Пулсациите

Обикновено мисловните пулсации живеят кратко. Те се разпадат почти веднага след момента на създаването си и не оставят трайна следа. Ако мисълта обаче е особено силна, и е продукт на дълбока страст или страх, или пък ако е свързана с дълбок размисъл и медитация, тя се излива в по-устойчиви мисъл-форми, способни на повече или по-малко интензивен живот. Tulpas и другите мисъл-форми не се разглеждат от Тибетските Будисти като "реални". Но те също така задават въпроса, дали светът, който смятаме, че ни заобикаля, е достатъчно твърд и материален. И двата възгледа, казват те, са еднакво илюзорни.

Още тук : http://svruhestestvenoto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=136

От "Двойниците" на Тересов си спомням, че тулпа се създава с определена цел, тоест за да извърши определена мисия и съществува, докато изчерпи вложената в нея енергия. Би могла да съществува и след смъртта на създателя си, а дори да се обърне срещу него при определени обстоятелства; тулпа би могла да демонстрира независимост и целенасоченост при действията си, тоест тя би могла да се прояви като съзнателно същество.

Link to comment
Share on other sites

Когато бях много малка може би на 6 години, пътувах в един автобус в Бургас, заедно с майка ми.Стана така,че имаше само едно свободно място и аз седнах, до един много странен господин, който ме заговори.Попита ме за името ми и след това ми каза,представи си ,че някъде на противоположната част на земното кълбо или още по- добре някъде на друга планета съществуват още малки момичечанца, които в момента се возят в автобус и се казват по същия начин като теб и дори изглеждат като теб.Хахахах, това много ме озадачи, но допуснах да е наистина възможно, една случка, която така и не забравих.Странният господин продължаваше да ми говори, докато майка ми не се включи в разговора и не го помоли да спре да ми говори.Хахах.Какво ще кажете за реален двойник, не астрален?Не знам какъв би бил терминът за това ,може би просто двойник?

Edited by Inatari
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Христо

Дхрувам - наричат го "силно тяло", това е астрално тяло, в което преобладава най - грубата материя (дхрувам имат само изключително лошите хора).

Link to comment
Share on other sites

Guest Христо

Това е информация, която може и да е нова за вас. Бихте могли да се запознаете с нея, да си кажете мнението, да я сравните с познати ви духовни идеи - евентуално да посочите по какво си прилича и по какво се различава от тях. Момичето се числи към теистичните сатанисти, казва че върви по Левия път и го смята за правилния. Има и други нейни коментари, но тези изчерпват това, което тя показа от философията, на която симпатизира.

__________________________________________________________________________________________

mayhem6deicide_e1522f1c_2.jpg

mayhem6deicide cool.gif каза:

Липсваше ви сатанист в групата, аз ще взема да пообясня.

Не виждам защо хората могат да почитат само светлината и "любовта" на бога ви, а не мрака и хаоса. Всеки трябва да има право на избор. Подчертавам, че ние не се "кланяме на дявола", понеже той е просто служител на вашия главен бог(в която и да е религия), докато нашите мрачни богове на хаоса са по-древни и са независими от вашия.

Сатанист става силният, можещият, побеждаващият, ние сме безмилостен елит на обществото, за разлика от религиозните ви маси (на популярните религии), които проповядват смирение, безволие, милост и са пригодени за стадото миряни. Моят култ е от Пътя на лявата ръка - пътят на самоусъвършенстването, който ни позволява да ставаме силни духовно и да бъдем силни магове, като направляваме потоци енергия. Така можем да постигаме целите си. Ние търсим гносис. По това се различаваме от другите религии и философии. Убедих се, че това е далеч по-сигурен и приятен път за постигане на могъщество. Едва ли ще постигнете подобен резултат с молитви.

И да, врагове сме на Бога Създател/Демиурга. Затова сме Анти-космически сатанизъм - опълчваме се на бога, който е осквернил хаоса и е създал паразитен ред. Но това е дълга история, с малко думи не може да бъде обяснена.

Не насърчавам хора, мразещи нещо, без да знаят какво е, затова съм на разположение, ако имате въпроси, а също в профила ми има информация.

................................................................................................................................................

За несатанистите след смъртта си е такова, каквото те са си избрали да вярват. След нашата смърт ние, ако сме достойни, се издигаме до троновете на божествата си и сливаме енергията си с тяхната(поне така казват). Това е голяма чест за нас. Така доскоро жизнената енергия се превръща в енергия на хаоса отново и го подсилва.

..................................................................................................................................................

И вие не знаете какво е хаос. Това не е просто безпорядък по земята или постоянни престъпления. Ето ви извадка от Liber Azerate, преводът е мой, да не кажете, че нещо не обяснявам добре.

I.1 Каософия

Хаос – поливалентен план, който е един безкраен брой времеви измерения и за разлика от космоса, има всички три пространствени измерения и едно времево.

В сравнение с линейните времеви измерения на космоса, хаосът е вечен и така не е ограничен времево като само едно от измеренията.

Космосът е каузален - ограничен от причинно-следствената връзка, докато хаосът е акаузален (отвъд каузалността) и свободен от всякакви ограничения.

Хаос – това постоянно становление *(Становление – Формация-динамичен процес, контрастен на статичния такъв, важна концепция в Традициите 218, бел. А.) е активна и динамична вечност.

Хаос е бил и хаос ще бъде, хаосът е едновременно всичко и нищо.

По този начин хаосът е единствената истинска свобода и първоначалната същност на всички форми.

В безграничния хаос има всякакви възможности, сред които е и възможността за възникване на космоса.

Частите от хаоса, обкръжаващи космоса, са антикосмически, защото многомерната и безформена природа на хаоса се явява пълна противоположност на оформената, ограничена и каузална структура на космоса.

Ето защо хаосът, навлязъл в космоса, разрушава, бива усвоен и създава отвори.

Прекратявайки ограничената структура и форма на космоса, хаосът нанася вместо тях безформена и безгранична акаузалност, която е началото и края на всичко.

Хаос маже да бъде намерен във всичко, от най-малките до най-големите неща. Той присъства в цялата вселена. Съществува в абсолютното нищо, в небитието, което човек дори не може да си представи.

Хаосът едновременно е в много измерения и лишен от такива. В него има време и безвремие, пространство, както и отсъствие на такова. Той е началото на всичко, всичко е създадено от хаоса.

Всичко е дошло от хаоса, той е всичко и нищо едновременно.

Хаосът има свое собствено начало и сътворение, което е в неговото безгранично формиране на създаване и разруха.

Хаос – това е нулевото измерение, безпространствено и безвремево първоначало. Нулевото измерение съдържа в себе си всички проявени и непроявени измерения.

Хаос – това е вечно развитие и беззаконие, което космосът иска да съсипе със своята ограничена форма.

Беззаконният хаос не е скован от причинно-следствения закон, устойчив е на ограничената структура на космоса. От хаогностическа гледна точка беззаконието означава пълна свобода, не като оковите на космоса.

Еволюция – това е средство на хаоса за ускоряване на неговото възвръщане, а стагнация – средство на космоса да урежда навсякъде своята форма, закон и структура.

Черен пламък – акаузален огън, „духовната” същност, намираща се в или отдалечена от каузалната форма на съзнание на човека, явяваща се свързващото звено с фундаменталната същност, която е хаоса.

Нашето „аз” (ego) е сформирано от ограниченията на космоса, докато нашето „себе си” (self) е истинската ни акаузална сила и е извън човешкия ни вид и ограничения. Следователно „себе си” е идентично със скритите тъмни сили, които наричаме вътрешен черен пламък.

„Аз” е фокусната точка на „себе си” и ограничава (дефинира) „себе си” в космоса.

„Аз” – това е нашето самосъзнание, което се намира в светлината, докато нашето „себе си”/дух/вътрешен пламък на хаоса съществува отвъд портите на безсъзнанието.

Следователно „себе си” – това е тъмна и скрита същност, която ни свързва с фундаменталния хаос.

Търсейки в бездната на „себе си”, можете да намерите портите, водещи към хаоса.

Чрез отварянето на вратите на безсъзнанието, които водят към акаузалното „себе си” (Azoth), може да се увеличи осведомеността за „себе си” в нашето съществуване, да се направлява фокусната точка - „аз” – по посока вътрешния пламък на хаоса и създаване на синтез на „аз” и „себе си”.

Това, от своя страна, увеличава притока на акаузалния поток в съзнанието (Atazoth), ще отвори очите на дракона и ще освободи многомерното „себе си”.

Долната (духовна) точка на сатанинския пентаграм символизира „себе си”, която е потисната и потиска четирите съставящи елементи, символизиращи „аз” (ego).

След връщането на четирите елемента в ускоряване на акаузалния пламък на духа „аз” се връща в „себе си”, което отново се освобождава и се съединява с вечния хаос.

Това връщане към акаузалния произход може да се упражнява само чрез истинско самопознание (гнозис), което може да се постигне с реален опит в многостранната акаузална сила.

Нула – символ на хаоса като нулевото измерение, докато единицата символизира формиращата и компенсираща сила, която е създала космоса.

Всички числа от едно до десет представляват различни етапи от причинно-следственото развитие, което завършва с десет. Десет означава космическа завършеност.

Това число представлява закон, порядък, ред, форма и затворен кръг, който притежава част от първоначалния хаос в себе си. Десет означава „аз” и премахването на акаузалното „себе си”.

Числото единадесет, което олицетворява хаоса, символизира това, че той не се намира в десетте (извън пределите на космоса), също беззаконие, свобода, безформеност и прекъсване на порочния кръг.

Единадесет – това е врата към първобитния хаос, това е начин за излизане от формалната същност.

Следователно числото единадесет представлява края на антикосмическата еволюция и реализацията на скрит, тъмен и акаузален потенциал.

..........................................................................................................................

Нашият Сатан/Луцифер не е някакъв си паднал ангел. Той е нарицателно за външния аспект на нашата вътрешна черна сила и носи черната светлина на гносиса. А относно Древните, навярно не си чел Енума Елиш, вавилонския мит. Не можеш да опровергаеш, че той е толкова достоверен колкото и Библията.

http://www.templeoft...mun_tiamat.html

Пък и за да се създаде космически порядък първо трябва да има хаос, така че няма как нашите богове да са след вашия.

......................................................................................................................................................................

Не, не признаваме големи "свещени книги", които да са безгрешни, писани от бога и т.н. Имаме си обаче гримуари, в които е описана основата на религията/философията, а също и ритуали.

.........................................................................................................................................................................

Да ви кажа, ние не се правим на "по-могъщи" от другите, нито сме долни тийнейджъри кмплексарчета и фешъни. И моята вяра не само временно увлечение, сериозна съм. Занимавам се със сатанизъм от януари '09г. (тогава за пръв път ми бе дадена възможност) и през това време съм минала и съм изучила много култове и философии, както и авраамическите религии(юдаизъм, християнство и ислям). Преди това бях езичник и почитах египетския Сет и неговите съюзници.

Моят сатанизъм не признава морала - общоприетото за добро и зло. За нас съществува само волята, всеки от нас може да върши каквото пожелае. Не разбирам тези, които са се посветили на вършенето само на добро - то пък за някои може да се смята за зло.

Затова законите, които спазвате в обеството, за нас са ненужни. Нашата воля е достатъчно силна, за да знаем както искаме да сторим без да ни огрничават. Обществото е събира от слабите(със слаба воля) и те се опитват да се опазят от гнева на силните с тези закони. Ние сме против него. Хаосът е пълната свобода - без ограничения и правила, за разлика от вашия порядък, в който и за леко "провинение" те пращат в огнена бездна да страдаш вечно.

И ние сме истински теистични сатанисти.... Маг се нарича човек, който води ритуал, визуализира, пренасочва енергии и ивокира богове и демони от клифотическата кабала, която ползваме. ...Другото после.

...........................................................................................................................

Хората са създадени от Демиурга, защото той обичал да бъде боготворен - един егоистичен и горделив акт. Те фактичеки са му роби. Ние искаме да ускорим връщането на свободата отвъд всички форми и Хаоса, те така или иначе ще дойдат. Всяко нещо, което е имало начало, има и край - такъв е и космоса. И понеже хаоса е абсолютна празнота и се е появил от самосебе си, той няма край, без него няма да съществува нищо. Отплеснах се, и след всичко това творението на човечеството е едно нищо, и без космоса хаосът щеше да процъфтява.

Накрая хората, които са избрали пътя на Бога-създател ще умрат с неговата смърт, ние ще съединим енергията си с хаоса.

..........................................................................................................................................

Е добре де,какво им е толкова хубавото на мира, любовта и светлината? По същия начин мога аз да те карам да мразиш, да си войн и да потъмниш душата си. Не виждам защо едното да е по-правилно от другото и защо не мога да се обръщам към мрака, който за мен е по-естествен от светлината.

А и това е една малка част от гримуара. Всичко е в следствие на мита за Тиамат(Хаоса) и Мърдук(Създателя), а той има много лица. В този свят ние няма как да усвоим пълния потенциал на нашето "себе си", понеже сме ограничени от "аза". Сливането на материалната обвивка и възвишения дух следователно не би водило към нещо по-положително.

..........................................................................................................................

"Еволюция – това е средство на хаоса за ускоряване на неговото възвръщане, а стагнация – средство на космоса да урежда навсякъде своята форма, закон и структура."; + тяхното проявление.

И понеже мира и любовта са приумици на космическия свят, то такава еволюция не може да се осъществи. Това имам в предвид. Така че чрез мир може да бъде постигната само вечна стагнация, вечно положение на света на едно и също ниво. Всички личности ще бъдат приравнени с масата стада, понеже само в безволевата маса може да цари мир. Всички различиия от еталона ще бъдат премахнати. Тогава успех на послушните овчици с мирния път.

Когато има равенство, обеството се движи със скоростта на най-бавния. Когато има силни и слаби, силните се развиват напред и успяват, слабите продължават по-бавно. Какъв е смисълът всички да се развиват като слаби?

Сатанистите не признават морал, нашата воля е наш закон и наия закон е Хаос. Всеки от нас е достатъчно наясно какво трябва и иска да прави. Приближаване идването на еона на хаоа и респ. прекратяване на еона на космическия ред се постига по магичен път чрез пренасочване на енергия. Затова искаме да станем могъщи магове/ритуаловодещи :-D . Чрез магия ние приближаваме идването на хаоса, ставаме по-силни, изпълняваме целите си и наказваме враговете си.

..................................................................................................................

Ускоряването на идването на еона на хаоса се постига по магически път - чрез пренасочване на енергия от магове в ритуали. Да правиш каквото си искаш в материалния свят е немислимо заради каузалността. Това може да се постигне само в хаоса.

..........................................................................................................................

И това, че сте свикнали на християнски морал не трябва да определя милостта като нещо велико. Християнският морал точно гласи "да обърнете и другата буза". Той е служил за поробване на нации и това е робска психика. Милостта и състраданието са белези на този еон, те не са нужни в хаоса и аз няма да ги проповядвам, жестокостта и разрушението, нетолерирането на слабите ще доведе до еон на хаоса.

Който иска, да се пробва, сатанистите знаят как да отмъщават на враговете си. Нека драконът на Хаоса се погрижи за това.

.............................................................................................................................................

Физическата сила е не толкова значима. С магия може да се постигне много повече.

Аз съм по пътя на силните. Войнът на хаоса ще затрие миролюбивия и слаб мирянин.

.........................................................................................................................................

Хах, от толкова години се боря със светлината, на път съм да стана пълно проявление на мрака, а да взема да се откажа? Най-хубаво да взема да се покая и да стана върл почитател на Джисъс. :-D Милостта и състраданието са белези на слабото. И не съм егоист, просто искам да се отърваваме от слабите, те са паразит. Всеки слаб има право да се развие и да стане силен. Ако не го направи, ще трябва да се отървем от него, понеже ни бави в развитието и само ни пречи. А веднъж силен, елитът не може да деградира до безполезна утайка. Не бъркайте понятията със "силни" и "слаби" държави, личностно е.

...................................................................................................................................................

Слабите и силните се различават по своето развитие, по избора на своя път. Защо ние да сме слаби, когато без страх се хвърляме в битка, когато чрез нашата воля можем да донесем краха на цялото човечество, когато ние сме посмяли да се противопоставим на цял свят лъжи и лицемерие, когато именно ние съумяхме да преодолеем догмите и правилата на космоса и неговия порочен ред? И вие ли ще определяте какво е глупост, когато не разбирате нашата гледна точка? "Бъдете безжалостни и без милост, унищожавайте всичко и всеки, който застава на пътя ви, защото милостта е белег на слабостта." - Това е сила, само слабите се страхуват и затова предпочитат мира. Това е войнски път, а не на страхливци.

В стадото овце едва ли ще се намери некоя, която да победи глутница вълци.

Edited by Христо
Link to comment
Share on other sites

Това е информация, която може и да е нова за вас. Бихте могли да се запознаете с нея, да си кажете мнението, да я сравните с познати ви духовни идеи - евентуално да посочите по какво си прилича и по какво се различава от тях. Момичето се числи теистичните сатанисти, казва че върви по Левия път и го смята за правилния.

Ако трябва да си кажа мнението, ще ми отиде вечерта. Противоречията са изключително много, но едно прави особено впечатление.

Не, не признаваме големи "свещени книги", които да са безгрешни, писани от бога и т.н. Имаме си обаче гримуари, в които е описана основата на религията/философията, а също и ритуали.

И ние сме истинаки теистични сатанисти.... Маг се нарича човек, който води ритуал, визуализира, пренасочва енергии и ивокира богове и демони от клифотическата кабала, която ползваме.

Сатанистите не признават морал, нашата воля е наш закон и на[ш]ия закон е Хаос . Всеки от нас е достатъчно наясно какво трябва и иска да прави. Приближаване идването на еона на хаоа и респ. прекратяване на еона на космическия ред се постига по магичен [ритуал?] път чрез пренасочване на енергия. Затова искаме да станем могъщи магове/ритуаловодещи

В основата на всеки ритуал е редът. Няма как с ритуал да се утвърждава хаосът. Освен това редът който бива утвърждаван чрез ритуали е един изкристализирал ред. В него няма гъвкавост, няма обновление, няма развитие. Това е просто един навик, едно наследство от миналото към което се приковаваме. Особено ако следваме само формената страна на ритуала, а не знаем неговия смисъл.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Христо

Като стана дума за сатанизъм.

Намерих

11-тe сатанински заповеди. Текстовете под отделните заповеди са мои коментари.

1. Не давай мнения или съвети, ако не ти ги искат.

Х. : Това не изглежда лошо/грях. При все, че не е задължително да е грях и непоискан съвет.

2. Не говори за проблемите си, ако не си сигурен, че някой иска да ги чуе.

Х. : Има някаква логика в това, не изглежда грях. Но то гаранция Франция, на тоя свят единственото сигурно нещо е смъртта. Не винаги може да си сигурен има или няма кой да ги чуе. Споделянето е важно. Споделяне - Единство. Затваряне - Ограничаване.

3. Когато си в леговището на друг, покажи уважение към него или въобще не ходи там.

Х.: Правилно.

4. Ако гостенин в твоето леговище те раздразни, отнеси се към него жестоко и без милост.

Х.: Прекалено. Достатъчно е да му се направи забележка ако не спре. В краен случай : учтиво да бъде помолен да си тръгне.

5. Не прави сексуални опити, ако не си получил сигнал за това.

Х.: Има позитивно в това : ако се спазва няма да има изнасилвания, сексуален тормоз. Но стриктното спазване е крайност.

6. Не вземай това, което не ти принадлежи, освен ако не е бреме за друг човек и той не те моли да бъде облекчен.

Х.: Това божа заповед ли е или сатанинска ? Не звучи лошо като че ли. Е, зависи и какво те молят да вземеш...

7. Признай силата на магията, ако си я използвал успешно, за да постигнеш желанията си. Ако отричаш силата на магията, след като успешно си заложил на нея, ще загубиш всичко, което си получил.

Х.: Тук сякаш се стимулира това да бъдеш благодарен, признателен.

8. Не се оплаквай за нещо, на което няма нужда да се подлагаш.

Х.: Звучи логично. "Плаче за нероден Петко..." Пък и ако някой е сигурен, че няма да му се налага да се подлага на нещо си, защо да се оплаква във връзка с него...

9. Не навреждай на малки деца.

В тази заповед има нещо позитивно, все пак има някакъв морал. Не се проповядва безразборно вредене.

10. Не убивай животни, освен ако не са те нападнали, или за храна.

Х. :Ако са те нападнали и няма как да се спасиш без да ги убиеш, по - добре да ги убиеш, отколкото те теб.Заповедта би могла да се тълкува и като : нападне ли те - убий го ( без значение, че може и да можеш да се спасиш без да го убиваш). За храна - ако се наложи...звучи нормално.

11. Когато вървиш на открито, не закачай никого. Ако някой те обезпокои, помоли го да престане. Ако той не престане, унищожи го.

Х.: Първо и второ изречение добре (макар че може да не му обръщаш внимание). Третото - определено е крайност, грях. И сякаш ти казват, че на закрито безпроблемно може да ги нападаш хората ...

http://seth.blog.bg/...-zapovedi.23062

Доколко сатанински са 11-те сатанински заповеди ?

:D

Edited by Христо
Link to comment
Share on other sites

Обхватът им е доста ограничен. И каква полза може да има един човек стремящ се към духовно развитие от подобни заповеди? Не виждам какво има да им се коментира и да се ограничаваме с тях. Безполезно е.

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Guest Христо

Направи ми впечатление, че тези заповеди са много меки за като дадени от Сатаната. Или Сатана не е толкова лош, или нарочно ги е дал по - меки, за да се увлечат повече хора по сатанизъм, или са човешка измишльотина.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Христо

Абе възможно ли е някой уж благоменамерени (ах че дума :D ) учения всъщност да са дяволски ? Да са средство на тъмните сили да прецакат хората ? Или ако не целите учения, то поне части от тях да са фалшименто ?

Link to comment
Share on other sites

Абе възможно ли е някой уж благоменамерени (ах че дума :D ) учения всъщност да са дяволски ? Да са средство на тъмните сили да прецакат хората ? Или ако не целите учения, то поне части от тях да са фалшименто ?

Да, повечето .... или поне се използват за такива цели

Edited by БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

Абе възможно ли е някой уж благоменамерени (ах че дума :D ) учения всъщност да са дяволски ? Да са средство на тъмните сили да прецакат хората ? Или ако не целите учения, то поне части от тях да са фалшименто ?

Всичко може да бъде използвано за заблуда. Така че въпросните учения, дори и да не са създадени с цел заблуда, впоследствие могат и най-вероятно ще бъдат използвани с тази цел.

Link to comment
Share on other sites

Сетих се, че всеки в началото на своя път (или поне всеки) ще мине през черен "учител". Ще искат да го използват за свои цели дори да знаят, че след време ще бъдат разкрити. Всъщност това е едно от първите изпитания. Да се откажеш от това, което искаш, за да минеш на следващ етап.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Слънчев привет на всички от форума,

като човек, който тепърва се запознава с учението на Бялото Братство и е прочел едва няколко беседи и свещени думи на Учителя, си позволявам следния въпрос:

Eдна от най-популярните мантри в тибетския будизъм е:

Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddi Hung

(в доста свободен превод: „Благословен Диамантеният Учител, роден от лотуса.“)

Мантрата е посветена на Падмасамбхава (Padmasambhava), известен като Гуру Ринпоче (Guru Rinpoche), основател на будизма в Тибет (8./9. век).

Може би е дръзка и налудничава идея, да се правят подобни сравнения, но ...

ме поразява приликата между духовното име на Учителя – Беинса и

названието на Гуру Ринпоче - Бенза.

Смятате ли, че има връзка?

Link to comment
Share on other sites

Guest Христо

"Имаш право да обичаш, но нямаш право да обсебваш. Природата не позволява да се обсеби това, което тя е дала. Тя дава нещо, за да го употребиш, но не да го обсебиш. Тя всякога ще противодейства, ако искаш да завладееш това, което е създала".

Не можах да намеря това от коя беседа е. Питах в друга тема, но май мнението ми не е било допуснато...Искам да видя контекста, в който са казани думите.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Някои отговори ,може да намерите в лекция:,,Пояснение върху окултизма ,спиритизма, теософията, мистицизма и християнството" беседа пред сестрите 12,02,1920 четвъртък София

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...