Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Духовното развитие е независимо от представата за Бог и вярата в Бог?


B__
 Share

Recommended Posts

"...Като открие себе си, индивидът наистина открива Бог.

Истинското духовно развитие е нещо, което надхвърля границите на вярата. Всъщност вярата е антитеза на духовността и е в основата на най-различни суеверия. Истинската духовност не може да съществува без истинско разбиране за всички невидими процеси в природата и неизвестните закони, които управляват сътворението и еволюцията на човека. Духовността е истинска мъдрост, а не набожност, която по същество е ограничена..."

Какво мислите?

.

Link to comment
Share on other sites

С вяра се „преместват планини“, а не се правят предположения. Който не може и се съмнява, по-добре да не пише за това, което не познава. Вярата винаги се основава на познание. Някой се жертва в името на ближния или на родината си. Познавайки принципите ръководещи битието, той знае, че тази жертва ще донесе полза и на него, и на тези за които се жертва в бъдеще. Той не знае точно как ще се осъществи това, но познавайки принципите на битието той може да бъде твърде уверен, че полза от действието му ще има. Това е вяра. Да действаш в съгласие с вселенските закони и така да привлечеш силите на хиляди светли същества да действат с тебе – това е вяра. В сърцето на вярата е познанието, а не предположенията. Причините не могат да създадат несъответстващи им следствия. Да положиш като основа на всяка своя мисъл, чувство и действие доброто, защото знаеш, че добрите семена ще дадат добри плодове – това е вяра.

„Вие казвате: Ние може да вярваме един на друг. Как? Хората пренасят вярата в областта на чувствата и любовта, а ние пренасяме вярата в друг един свят, ние я взимаме в друг смисъл. Вярата не е любов. Вярата е закон на ума, на знанието.“ („Миротворци“ – НБ, 21 декември 1924 г.)

Link to comment
Share on other sites

........Вярата винаги се основава на познание. ......

Хе, а кое гарантира, че това познание е истинно?!

Това, което хората правят с вярата, е да я докарат до фанатизъм или дотам да си мислят, че са прави?!

Което е голяма грешка, защото няма как да си прав, нито крайните заключения да са прави.

Та питам аз, коет гарантира, че това познание е истинно? :)

П.С. Можеш и сам да се сетиш колко пагубна може да бъде абсолютната вяра: "Вярата винаги се основава на познание"....

Edited by БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

Хе, а кое гарантира, че това познание е истинно?!

Проверката чрез практическо приложение.

Чудесно, ама ето как става проверката според Учителя:

От "Функции на вярата". http://triangle.bg/books/1940-07-23-05.1998/1940-09-08-05.html

"...И да има вяра,той пак трябва да работи. Истински вярващ е онзи, който работи, а не онзи, който живее в бездействие. Всеки трябва да работи умерено, да не пресилва нещата. За да знае кога и колко трябва да работи, човек трябва да развива чувството си, да предвижда нещата. Всеки има това чувство, но всички не са работили за неговото развитие, вследствие на което в някои хора то е силно развито, в други – по-слабо, а в трети още не е проявено...."

Да, можем да проверим, но с използване на чувсто, а пък ти чувствата тотално ги отхвърляш. Нали така?

Казвам за теб, защото друг пример не ми хрумва.

Link to comment
Share on other sites

2df78dc70503df5b12d993256995a731.gif

“Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense.”

“Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it.”

Buddha

Истинското духовно израстване е 1% теория и 99% практика. Практиката е лична работа вътре в теб. Тя не може да се замени с външни действия или да бъде извърша от някой друг за теб. Практиката е опознаване на себе си, развиване на връзката с духовния свят и на умението да се работи в него (и да се твори чрез него), проверяване на всичко чрез прилагането му. Така се постига способността да разпознаваш истината от заблудата.

Много добри и бързи резултати се постигат със стъпки и действия като описаните в тези две книги:

68960c4aaadc8c39dff72ccc96ded991.jpg6cab2f3a4a8b7a13d8dde5d5cca73b8a.jpeg

"Живот без граници" - д-р Робърт Стоун (виртуална читалня)

The Aloha Spirit a.k.a. The Little Pink Booklet of Aloha (pdf download)

В различните религиите и учения има много истини. Много повече обаче са заблудите, излишното знание, правилата, притчите и историите, които си противоречат едни на други или се тълкуват неточно, и описанията на състояния на духа, от които само като теория няма полза - те трябва да се достигат и преживяват. Особено на повърхностното ниво на разбиране на религиите объркването е голямо. Затова именно вътрешния глас е този, към който трябва да се стремим първо, и който сочи верния път - стига веднъж да сме развили способността да го чуваме, и да имаме волята редовно да се съсредоточаваме в това, което той ни говори. Само с четене на книги, разговори, размисли по темата, външни ритуали и служения не се постига истинско навлизане в духовния свят. А вяра няма без това навлизане. Всъщност навлизането и личния опит от контакта с този духовен свят са основата на вярата. Да видиш как от вода става вино, как болни се излекуват и как мъртви се съживяват е външна случка за теб и не поражда вяра, а просто е по-въздействащ пътеуказател, който ти казва да, има нещо повече от света, който виждаш с очите си. Чак когато сам преминеш границата между двата свята, тогава израстваш духовно. Истинската вяра, която след това имаш, идва не от нещо, което си чул или видял в материалния свят, а е познание за реалността, до което познание е стигнато чрез личен опит.

856c5660987bf94d3a07c786dd31651d.jpg

... Но, братко, ще ти кажа едно нещо; моля те, приеми го

за истина:

джива (душите) не ще Ти се подчиняват (не ще изпъл-

няват заповедите Ти. Те ще идват при мен и ще нами-

рат Твоите думи за безполезни.

Капанът, в който са хванати, е много здрав.

Аз създадох Ведите, Шастрите, Смритите и много видове

качества, и дъщерята на Сат Пуруш ръководи тримата богове.

И тримата създадоха много клопки, и техните усти опо-

вестяват моето знание.

Те карат душите да обожават храмове, богове и камъни,

и държат умовете им в поклонения, постене, джапа и тапа.

Целият свят изпълнява обожаване на Бог чрез жертво-

принасяне: аз вързах душите с това правило.

Аз направих аскетичните практики, жертвопринасяния-

та, ежедневните ритуали, правилата за поведение и много

други клопки:

така че, Джиани, ако влезеш в света, душите не ще Ти

се подчиняват."

Джиани каза: „Слушай, нечестни, аз ще счупя всички

капани и ще освободя душите.

Посредством Сат Шабд, аз ще унищожа всички капани,

които си направил.

Душата, която улови моя Шабд, ще се освободи от всич-

ки твои капани.

Когато душата познае моя Шабд, тя ще изостави илю-

зията, създадена от теб и ще се издигне над твоето творение.

Като правя така, че душите да разберат Сат Нам и като

ги освобождавам, аз ще ги връщам в Сат Лок..."

Океанът от любов - Анураг Сагар на Кабир

Edited by sawme
Link to comment
Share on other sites

"...Като открие себе си, индивидът наистина открива Бог.

Истинското духовно развитие е нещо, което надхвърля границите на вярата. Всъщност вярата е антитеза на духовността и е в основата на най-различни суеверия. Истинската духовност не може да съществува без истинско разбиране за всички невидими процеси в природата и неизвестните закони, които управляват сътворението и еволюцията на човека. Духовността е истинска мъдрост, а не набожност, която по същество е ограничена..."

Какво мислите?

.

Много добре казано.

:feel happy:

От кой са тези мисли ? :angel:

Link to comment
Share on other sites

2df78dc70503df5b12d993256995a731.gif

“Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense.”

“Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it.”

Buddha

Истинското духовно израстване е 1% теория и 99% практика. Практиката е лична работа вътре в теб. Тя не може да се замени с външни действия или да бъде извърша от някой друг за теб. Практиката е опознаване на себе си, развиване на връзката с духовния свят и на умението да се работи в него (и да се твори чрез него), проверяване на всичко чрез прилагането му. Така се постига способността да разпознаваш истината от заблудата.

Много добри и бързи резултати се постигат със стъпки и действия като описаните в тези две книги:

68960c4aaadc8c39dff72ccc96ded991.jpg6cab2f3a4a8b7a13d8dde5d5cca73b8a.jpeg

"Живот без граници" - д-р Робърт Стоун (виртуална читалня)

The Aloha Spirit a.k.a. The Little Pink Booklet of Aloha (pdf download)

В различните религиите и учения има много истини. Много повече обаче са заблудите, излишното знание, правилата, притчите и историите, които си противоречат едни на други или се тълкуват неточно, и описанията на състояния на духа, от които само като теория няма полза - те трябва да се достигат и преживяват. Особено на повърхностното ниво на разбиране на религиите объркването е голямо. Затова именно вътрешния глас е този, към който трябва да се стремим първо, и който сочи верния път - стига веднъж да сме развили способността да го чуваме, и да имаме волята редовно да се съсредоточаваме в това, което той ни говори. Само с четене на книги, разговори, размисли по темата, външни ритуали и служения не се постига истинско навлизане в духовния свят. А вяра няма без това навлизане. Всъщност навлизането и личния опит от контакта с този духовен свят са основата на вярата. Да видиш как от вода става вино, как болни се излекуват и как мъртви се съживяват е външна случка за теб и не поражда вяра, а просто е по-въздействащ пътеуказател, който ти казва да, има нещо повече от света, който виждаш с очите си. Чак когато сам преминеш границата между двата свята, тогава израстваш духовно. Истинската вяра, която след това имаш, идва не от нещо, което си чул или видял в материалния свят, а е познание за реалността, до което познание е стигнато чрез личен опит.

856c5660987bf94d3a07c786dd31651d.jpg

... Но, братко, ще ти кажа едно нещо; моля те, приеми го

за истина:

джива (душите) не ще Ти се подчиняват (не ще изпъл-

няват заповедите Ти. Те ще идват при мен и ще нами-

рат Твоите думи за безполезни.

Капанът, в който са хванати, е много здрав.

Аз създадох Ведите, Шастрите, Смритите и много видове

качества, и дъщерята на Сат Пуруш ръководи тримата богове.

И тримата създадоха много клопки, и техните усти опо-

вестяват моето знание.

Те карат душите да обожават храмове, богове и камъни,

и държат умовете им в поклонения, постене, джапа и тапа.

Целият свят изпълнява обожаване на Бог чрез жертво-

принасяне: аз вързах душите с това правило.

Аз направих аскетичните практики, жертвопринасяния-

та, ежедневните ритуали, правилата за поведение и много

други клопки:

така че, Джиани, ако влезеш в света, душите не ще Ти

се подчиняват."

Джиани каза: „Слушай, нечестни, аз ще счупя всички

капани и ще освободя душите.

Посредством Сат Шабд, аз ще унищожа всички капани,

които си направил.

Душата, която улови моя Шабд, ще се освободи от всич-

ки твои капани.

Когато душата познае моя Шабд, тя ще изостави илю-

зията, създадена от теб и ще се издигне над твоето творение.

Като правя така, че душите да разберат Сат Нам и като

ги освобождавам, аз ще ги връщам в Сат Лок..."

Океанът от любов - Анураг Сагар на Кабир

В различните религиите и учения има много истини. Много повече обаче са заблудите, излишното знание, правилата, притчите и историите, които си противоречат едни на други или се тълкуват неточно, и описанията на състояния на духа, от които само като теория няма полза - те трябва да се достигат и преживяват. Особено на повърхностното ниво на разбиране на религиите объркването е голямо. Затова именно вътрешния глас е този, към който трябва да се стремим първо, и който сочи верния път - стига веднъж да сме развили способността да го чуваме, и да имаме волята редовно да се съсредоточаваме в това, което той ни говори. Само с четене на книги, разговори, размисли по темата, външни ритуали и служения не се постига истинско навлизане в духовния свят. А вяра няма без това навлизане. Всъщност навлизането и личния опит от контакта с този духовен свят са основата на вярата. Да видиш как от вода става вино, как болни се излекуват и как мъртви се съживяват е външна случка за теб и не поражда вяра, а просто е по-въздействащ пътеуказател, който ти казва да, има нещо повече от света, който виждаш с очите си. Чак когато сам преминеш границата между двата свята, тогава израстваш духовно. Истинската вяра, която след това имаш, идва не от нещо, което си чул или видял в материалния свят, а е познание за реалността, до което познание е стигнато чрез личен опит.

:thumbsup2::feel happy:

Абсолютната Истина !!!

Edited by Mel
Link to comment
Share on other sites

“Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense.”

“Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it.”

Buddha

В различните религиите и учения има много истини. Много повече обаче са заблудите, излишното знание, правилата, притчите и историите, които си противоречат едни на други или се тълкуват неточно, и описанията на състояния на духа, от които само като теория няма полза - те трябва да се достигат и преживяват. Особено на повърхностното ниво на разбиране на религиите объркването е голямо. Затова именно вътрешния глас е този, към който трябва да се стремим първо, и който сочи верния път - стига веднъж да сме развили способността да го чуваме, и да имаме волята редовно да се съсредоточаваме в това, което той ни говори. Само с четене на книги, разговори, размисли по темата, външни ритуали и служения не се постига истинско навлизане в духовния свят. А вяра няма без това навлизане. Всъщност навлизането и личния опит от контакта с този духовен свят са основата на вярата. Да видиш как от вода става вино, как болни се излекуват и как мъртви се съживяват е външна случка за теб и не поражда вяра, а просто е по-въздействащ пътеуказател, който ти казва да, има нещо повече от света, който виждаш с очите си. Чак когато сам преминеш границата между двата свята, тогава израстваш духовно. Истинската вяра, която след това имаш, идва не от нещо, което си чул или видял в материалния свят, а е познание за реалността, до което познание е стигнато чрез личен опит.

sawme, всичко това е истина, но на думи. Според Буда, а и според теб, не би трябвало да я приема безрезервно или със сляпа вяра, само защото ми е казана по един красив начин и подкрепена с хубави цитати. :)

Link to comment
Share on other sites

Слушайте съвестта си, не й позволявайте да пресмята, чистата съвест не пресмята. Чистата съвест е най - чистата вяра. Съвестта е Божие дело, дело, което обезмисля всичките свети писания. Бъдете искрени и вярвайте в това, което минава през вас. Поискайте възмездие, поискайте и любов, за да не бъде сляпа вярата ви! Че сляпо вярва ония, който прошка даравя на ония, който майки почернява. Ония, който лъже себе си в името на свети писания грях върши! Хора сме, а не богове, затова няма да ни се даде правото да разберем, защо сред нас има и зло. По - важно е да разберем, проумеем, че нямат място злините сред нас! Гаранция, че онова, в което вярваме дава съвестта, а не нечия мъдрост. Защото когато Бог казва ... съвестта друго шепне. Измяна е, а не вяра да се подчиниш на Бог, защото Бог го е казал. Бог може и да го е казал, но Бог е сътворил нещо повече, а именно - съвестта!

Link to comment
Share on other sites

Какво мисля ли - мисля, че духовното развитие е първичното, а представата за Бог и т.н. следват от него.

Духовно развитие е имало винаги, просто сега, както стана дума и в една друга тема, то стана някак особено на мода, да не кажа идея фикс и хората правят хиляди ненужни и неважни неща, уж за да го бутат наред, правят си план и си поставят конкретни цели за постигане ... Чудя се, защо истински важните неща са толкова незабележими за всички нас и дори когато узнаем, кои са те, не можем и не искаме да разберем, че са важни и полезни, непрекъснато някак ги неглижираме, забравяме ... Но затова пък енергично спорим за вегетарианството, безусловната любов и какво ли не.

Преди половин година намерих (вече не е сещам къде в нет-а) една много интересна книжка, та в нея има някои неща, които като имам време ще постна, за да си кажете мнението за тях. И тук е мястото да си призная, че лятото ми беше напълно достатъчно да забравя за нея, какво съм чела, какво е важно и т.н. За щастие скоро "случайно и по погрешка" пак ми бе напомнено за нея :)

Link to comment
Share on other sites

„ДОБРО" и „ЛОШО". Парадоксът тук е, че „добро"-то и „ло-

шо"-то, както ние обикновено ги разбираме, са дуалистични и имат

значение единствено тогава, когато се говори за световете на Кал; но в

Сат Мат „добро" означава „онова, което ни води към Бог" и „лошо" -

„онова, което ни пречи да отидем при Бог".

Океанът от любов - Анураг Сагар на Кабир (
pdf download
)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...