Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Що е то - природосъобразен живот?...


Слънчева
 Share

Recommended Posts

Тази тема ме провокира да опитаме да изясним природосъобразният живот. Как разбираме ние тази думичка. Да опишем вътрешната и външна хармония с природата. Човешката природа, природата, като цялостно и всеобхватно понятие...

Ето малко от беседата, която зачетох сутринта:

Като ученици, вие трябва да разглеждате формите в природата, да видите, какви мисли и разсъждения събуждат те във вас. Ако видите линиите на човешкото лице във фиг. 1., вие започвате да мислите върху човека, какво представя той. Ако същите линии се поставят в друго положение, фиг. 2, вие ще мислите върху други неща. Тези линии ще ви напомнят по-скоро някакъв терен в природата, със своите извивания и начупвания, отколкото човешко лице. Ако пък погледнете рисунките на фигура 3, ще кажете, че първата представя кошер, а втората – плодно дърво. Ако кошерът и дървото са, в гората, от кошера ще се възползва мечката, като любителка на меда, а от дървото – детето, като любител на плодове. Като се намери пред яденето, човек се проявява като майстор. Най-лесната работа за човека е яденето. Без да е изучавал това изкуство, той знае да яде. Кой е вътрешният стимул, който кара човека да яде? – Печалбата. Който яде, все придобива нещо. В това няма никакво изключение. Следователно, всяко нещо, от което човек придобива, става лесно. Има случаи, когато човек работи без да придобива нещо, или малко придобива. Коя е причината за това? – Неправилното работене. Ето защо, всяка работа, правилно извършена, е лесна; а работа, неправилно извършена, е мъчна. В този смисъл, храненето, правилно извършено, е лесна работа; ако не се храни правилно, човек се натъква на големи мъчнотии. За учения храненето е сложен процес, който трябва да се извършва правилно. За невежия храненето е прост процес. Той не се храни съзнателно, и затова си създава големи мъчнотии и нещастия.

Храненето е един от важните икономически въпроси, за разрешаването на който ръководителите на човечеството са мислили дълго време. След разрешаването му, хората ще започнат истински да творят. Храненето е свързано с въпроса за обмяната на веществото. Без храна човек отслабва. Следователно, храната е необходима за всяко живо същество. Колко храна е нужна на слона? – Дневно по пет крини ориз. На лисицата? – Една кокошка. На гълъба? – 20 житни зърна. На мравката? – Едно житно зрънце. На човека? – Различно. Както различните хора употребяват различно количество физическа храна, така и в умствения свят, човек храни различно количество идеи: едни се нуждаят от повече храна, а други – от по-малко. Затова казваме, че едни идеи имат характера на слона – за тях употребяват дневно по пет крини ориз; други имат характера на лисицата, на гълъба, на пчелата, на мравката и т. н. Това, именно, създава различни противоречия в човешкия живот.

Когато хората се натъкват на противоречия, ще знаят, че причината е в техните идеи. Някой има идеи, големи като слона, но природата не му дава условия да ги реализира. Той се блъска натук-натам, мъчи се да ги постигне и се пита, защо не успява. Много просто. Природата знае, с какви средства разполага той и не му дава нужните условия. Може ли да изхрани той една идея, голяма като слона? – Не може. Вместо да задлъжнее и да обърка сметките си, природата му противодейства в реализиране на неговото желание. Един иска да бъде красив, друг – силен, трети – богат, четвърти – гениален. Това са велики идеи, като слона – за реализирането на които са нужни стотици килограми ориз. Как ще се изхранят те? Гениалните и талантливите хора се мъчили да създадат нещо велико, но малцина от тях са успели. – Защо? – Защото всички са стигнали до едно място и там са спрели – нито се качват нагоре, нито слизат надълбоко. Дойдете ли до идеите, стремете се да стигнете най-високото място, защото там водата е най-чиста. Идеите слизат от най-високото място в света. Кое е това място? – Дето Бог живее. На никое живо същество кракът не е стъпил на това високо място. В този смисъл, Бог не е нищо друго, освен най-високият идеал, към който човек се стреми. Ще кажете, че понятието Бог е отвлечено. Зависи, какво е съществото, което се стреми към високия идеал на живота. Ако е мравка, за нея понятието висок идеал, висок връх, е крайно отвлечено.

Като се говори за Бога, ще знаете, че Той е най-високото место, на което никое същество не е стъпило. Някои философи наричат Бога Абсолютно, Безгранично, Безконечно, Несъизмеримо начало. Христос казва: „Отивам при Отца си“. Въпреки това, и Той не е стигнал до най-високия връх. Когато детето отива при баща си, той му дава столче да седне до него, а сам сяда на висок стол. Клонът не може да стигне височината на дървото. Дървото съдържа нещо по-високо от клонете. Колкото и да се издигат във висините, клонете не могат да стигнат дървото, от което са произлезли. На това основание, казвам: Никой смъртен досега не е дал обяснение за Абсолютното, Безграничното, Безконечното начало. Безконечното подразбира непреривно движение, без начало и без край. Затова казваме, че докато конецът е здрав, хвърчилото всякога ще хвърчи. Изтъни ли се конецът, той непременно ще се скъса, и хвърчилото ще падне на земята. Това значи: всяко същество може да се движи, докато е свързано с конец, който се намира в постоянно движение. Обаче, конецът, който движи нещата, сам се управлява. Той не се нуждае от никого. С други думи казано: Абсолютното Начало се отличава с пълна свобода и независимост; никой не Го движи, никой не Го управлява. Идеите на Абсолютното се идентифицират с идеите на вечността. Затова казваме, че Бог е без начало и без край.

Основната идея на днешната лекция е, че природата има своя икономия. Човек слиза на земята и живее на нея според закона на икономията. Според този закон, всеки се ползва от благата на природата дотолкова, доколкото тя го кредитира. Някой се оплаква, че отива на онзи свят с отворени очи, че не е реализирал желанията си. Много естествено, природата не го е кредитирала. Тя му казва: Това, което желаеш, не е за тебе. Когато някой казва, че отива на онзи свят с отворени очи, това подразбира, че не е умрял, но се преструва на умрял. Кога човек остава касата си отворена? – Когато не е приключил сметките си. За да не отивате на онзи свят с отворени очи, ликвидирайте с дълговете си. Щом изплатите дълговете си, очите ви се затварят за този свят, и вие свободно го напущате. Кога още човек не затваря касата си? – Когато има някое непостижимо желание. Например, иска да има един голям скъпоценен камък. Защо му е този камък? Ако го придобие, с него ще си навлече големи нещастия и мъчнотии. Всеки ще прояви любопитство, да види, кой е този човек, който притежава такава скъпоценност. От друга страна, някои ще пожелаят да откраднат камъка; други пък ще задигнат и камъка, и човека. Като знае това, природата постъпва разумно. Тя никога няма да даде един скъпоценен камък на човек, който не може да го запази.

Всяка ценност има смисъл само тогава, когато от нея се ползва главно онзи, на когото е дадена. Природата влага велики идеи само в онази глава, която може да ги възрасти, отхрани и приложи. Не може ли да направи това, човек си остава със своето непостигнато желание дотогава, докато сам не заякне, не стане годен да го реализира и приложи. Желание, което не иде навреме, не може да се реализира. Когато иска да постигне известно желание, човек трябва да си даде отчет, има ли гръбнак да издържа на неговите изисквания. Ако желанието е голямо като слон, той трябва да се запита, има ли достатъчно храна да го поддържа. Какви желания и идеи искате да имате: като тези на слона, или като на лисицата, на гълъба, на пчелата, на човека? За предпочитане е да имате желания и идеи на човека – в тях има разумност. Другите желания не го ползват. Какви са. желанията на гълъба, например? – Да намери няколко зрънца, за да прекара деня. Щом сте хора, стремете се към желанията на подобните си, за да можете да растете и да се развивате правилно. При това, не се обезсърчавайте, ако не можете веднага да реализирате желанието си. То носи своето благо, независимо това, дали скоро, или късно ще го реализирате. Всяко реализирано желание се придружава с радост, а нереализираното – със скръб. Човек се движи между радости и скърби и така расте. Радостта подразбира придобивка, а скръбта – загуба. Животът се движи между полюси – радост н скръб.

Какво, всъщност, представя реалният живот? – Разумно оценяване на радостите и скърбите, или на печалбите, и загубите. Трябва да се ценят и най-малките работи. Казват за някого, че е лукова глава. С това искат да кажат, че няма стойност. Това е криво разбиране. И лукът има своята цена. Изучавайте свойствата му, и той ще ви помогне. Може да лекувате с него. Ако някой се оплаква от болка в крака или в ръката, наложете болното място с печен лук и малко масло. Лукът смекчава болката и отнема температурата. Болният ще ви благодари и възнагради. Значи, простият лук ще ви помогне да спечелите един приятел, а също така ще ви улесни и материално. Не пренебрегвайте малките неща, за да се ползвате от благата, които крият в себе си.

Като ученици, вие трябва да спазвате закона за икономията в природата. Каже ли ви тя, че това, което желаете, не е за вас, не настоявайте да го получите. В това отношение природата е строга. Тя не позволява на своите деца никакви излишни неща, никакви удоволствания. Тя дава на всекиго според дарбите и способностите му. Не се стремете към големи работи, за реализирането на които са нужни големи разходи. Те причиняват ненужни страдания. Дето има загуби, там има страдания; дето са печалбите, там са и радостите.

Какво е нужно на човека при сегашните условия? – Здраво тяло, добро сърце и светъл ум, който слугува на сърцето. Умът подтиква, подкрепва и забавлява сърцето. Както майката се справя със своенравното си дете чрез играчки, забави и сладки работи, така умът се справя със своенравното сърце. Той поддържа огъня на сърцето.

Защо е нужно човек да изучава закона на икономията? – За да не страда. Природата не обича разточителността. Самовъзпитанието има за цел да научи човека, кои от желанията си да реализира и как да ги реализира. Ако е богат, той може да реализира желания, подобни на тези, които слонът има; ако е беден, нека реализира само желания, подобни на желанията на гълъба. Благодари на гълъбчето, ако може да ти донася радостни вести. Гълъбът донесе на Ноя маслиново клонче, с което му съобщи радостната вест, че на земята има вече условия за живот.

Най-високото място
Link to comment
Share on other sites

Чудесна тема!

Много хора си представят природосъобразния живот приблизително така - купуват си черен хляб, биозеленчуци и др.п. (често със съмнително качество - хляба боядисан, био-то не е био и т.н.), ходят на разходки в парка, от време на време в планината ... и горе-долу толкоз. Има и други хора, които като чуят природосъобразен живот, си представят сурова храна, дървени чинии, раждане у дома, живот в землянка ... :)

Та, какво в крайна сметка е природосъобразния живот?

Ни повече, ни по-малко, а да познаваме природните закони или законите на разумната природа, както често повтаря Учителя и да се съобразяваме с тях, да живеем според тях. Какво имам предвид - ами много неща, включително такива очевидни, като съобразяването със сезоните и към какво предразполагат те, като съобразяването със смяната ден/нощ, като съобразяването с фазите на Луната. Също и не толкова очевидни, за които Учителят пък е дал много информация в беседите:

- да следваме определен ритъм, например: работа - почивка;

- да се развиваме непрекъснато;

- да правим нужните и характерни за възрастта неща, защото другото е да очакваме или дори да принудим току-що поникналото растение да плододава или пък вече престарялото дърво да цъфти.

А как живеете вие? Кои закони на разумната природа познавате и прилагате в своя живот?

Link to comment
Share on other sites

Благодаря, Диана!

С тази тема искам да се стигне до разумни мисли, анализи, до това, че всички търсим, но все пак трябва да е на ниво Разум, а не само на първични емоции. Вярата не я изключвам изобщо, тя е необходима...

Разбира се не поставям ограничения :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Забързан и задъхан в своето ежедневие, съвременният човек не забелязва как неусетно се отдалечава от простите радости, от хармонията в природата, от своето здраве. Недостигът на време, хроничният стрес, информационната "лавина", негативните социални контакти, зачестилите антиобществени прояви, както и редица други психосоциални фактори определят не особено радостната картина на психическия живот на цивилизования човек. Ако към това прибавим нередовното и нерационално хранене, недостатъчния сън, обездвижването, замърсената околна среда и други неблагоприятни въздействия, можем да си обясним непрестанно нарастващият брой на сърдечно-съдовите, нервно-психическите и раковите заболявания, които всяка година отнемат живота на милиони хора по Земята.

Свързан с природата от стотици хиляди години, напоследък човекът все по-грубо и лекомислено разрушава връзките си с нея. Съвременният човек си позволява безотговорно да изтребва различни видове растения и животни, да замърсява реките, езерата и моретата, почвите и въздуха, без да си дава сметка, че с това подготвя гибелна участ и за себе си.

Опазването на биосферата е задача пред цялото човечество, а премахването на вредните навици, съкръщаващи живота, зависи от всеки поотделно. Дали ще води природосъобразен живот, човек решава сам.

Но като най-висшето съзнание на природата, той е натоварен с висшата отговорност да запази живота на нашата планета, живеейки в съгласие с природните закони. Днес, а не - утре. Утре ще бъде късно!

Какво представлява природосъобразният начин на живот?

Това е живот, съгласуван със закономерностите, на които се подчинява нашия организъм, и със законите на природната среда. Човекът като биологичен вид се подчинява на редица общобиологични закономерности (самосъхранение, адаптация, самообновяване, биоритми и т.н.). От друга страна, на човека е присъщо съзнание - мисловна и емоционална дейност. Индивидът влиза във взаимоотношения с външната природна среда и, като спазва законите й, се вгражда хармонично в нея. Но доколкото той е социално същество, подчинява се и на закономерностите на обществото.

Природосъобразният живот води до вътрешна и външна хармония на човека и по този начин - до здраве, жизненист и дълголетие. Съвременникът, помъдрял от сблъсъците с отрицателните страни на цивилизацията, се връща към чистотата на природата и нейния здрав смисъл.

Природосъобразният живот се състои в правилно дишане, разумно хранене, достатъчно оводняване, спазване на биоритмите (редуване на сън с бодърстване, работа с почивка и др.), самоконтрол и умереност във всичко, недопускане на вредни навици, хармоничен сексуален живот, духовно усъвършенстане, култивиране на добри мисли и на хуманизъм, съзнателен оптимизъм, по-тесни контакти с природата, профилактика и лекуване с природни фактори и чрез природосъобразни методи.

С известни усилия на волята може да се излезе от стереотипа на живота, който водим, и да се създадат природосъобразни навици. За тази цел трябва да има познания, желание и убеденост за ползата от природосъобразния живот.

Може да се започне с отхвърляне на вредните привички. Необходимо е да се отдели време за самоопознаване и самовъзпитание. Да се укрепят тялото, психиката и духът с природни средства. Природосъобразния живот ще донесе на съвременния човек уравновесеност, здраве, жизнерадост, удължена младост и творческо дълголетие.

Ето няколко здравословни навика, които всеки човек трябва да си изгради, ако иска да се радва на добро здраве възможно най-дълго време.

- Без тютюнопушене ще сме по-здрави с 80%. Учените са установили, че след пушенето е вредител номер едно на здравето на съвременния човек.

- Пийте само качествен алкохол, при това - в умерени граници. Твърдият алкохол също е вредител на здравословното ни състояние. Никой не говори да отказваме алкохола по принцип, а само - да се откажем от системното напиване, защото то води до необратими последици върху организма и ни състарява с бърза скорост.

- Започвайте деня с чаша вода с няколко капки лимон и лъжичка мед: Този безобиден навик ви носи много повече здраве и младост, отколкото подозирате. Пречиства и "събужда" организма, засилва обмяната на веществата, помага ви да отидете по-лесно до тоалетната, зарежда ви с витамини и с настроение.

- Наспивайте се. Шест, седем, осем или девет часа сън... Открийте оптимелното количество сън, от което се нуждаете. Учените са категорични, че лошият и недостатъчният сън намаляват продължителността на живота.

- Разпускайте и се смейте. Положителната нагласа, усмивката, доброто настроение са един от най-важните козове за дълголетие. Няма човек, който да успее да запази здравето си, ако живее нон стоп под напрежение. Приятните емоции ни зареждат не само с енергия, но имат и изключително благоприятно въздействие върху физическото ни състояние, като активизират определени участъци от мозъка, които влияят върху цялостното състояние на организма.

- Бъдете оптимисти!

- Правете физически упражнения всеки ден . Спортът е здраве. В това няма съмнение и всеки човек се е убедил колко добре се чувства след тренировка. Ако искате да удължите живота си, да задържите за по-дълго младостта си и да подобрите имунната си система, задължително трябва да спортувате редовно. Дори да нямате любим спорт, правете гимнастика у дома, като наблягате на раздвижването на ставите и умерено стягане на мускулатурата.

- Грижете се редовно за зъбите си. Посещението на зъболекар поне два пъти годишно, ви спестява много усложнения, проблеми и средства. Красивите и поддържани зъби са белег не само за красота, но и за здраве.

- Пазете кожата си. Все по-разпространено става заключението, че здравословен тен няма. Това е спорно, но категорично вярно е, че излагането на кожата на слънце, без да сме я защитили с подходящ козметичен продукт, я уврежда премного. Пазете кожата си, обгрижвайте я максимално, за да не си навлечете здравословни проблеми и преждевременно състарен вид.

- Яжте плодове и зеленчуци. Не е трудно. Просто го правете. Избирайте ги според сезона и вкуса си, важното е да присъстват в менюто ви по възможност всекидневно. За ползите от тях няма да говорим, знаете предостатъчно - пречистване, източници на витамини и минерали и антиоксиданти... Още от детската градина знаем, че: "Зеленчуци, който не яде..."...

- Яжте риба. Морските деликатеси ни носят едни от най-необходимите съставки за организма - витамини В1, В2, В12, А, Д, Е, калций, фосфор, омега-3 мастни киселини. Усвоява се лесно от организма и го дарява с едни от най-ценните елементи за съществуването му. Не е тайна, че жителите на държавите, в които консумацията на риба е по-висока (особено - в средиземноморските страни и в Япония), страдат значително по-малко от сърдечно-съдови заболявания. Правилото да се яде риба по два пъти седмично е минимумът, който всеки човек трябва да спазва.

- Спрете да критикувате хората. Обичайте ги. Майка Тереза е казала: "Ако съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш.". Гневът, завистта, лошите мисли почернят дните ни и скъсяват живота ни, защото ни носят неприятни емоции и концентрират вниманието ни върху ненужни и дребнави неща. Отърсете се от лошите мисли и по-рядко забелязвайте отрицателните черти у хората. Винаги поглеждайте първо положително на хората около вас. Така ще се радвате на по-хармонични отношения с околните и на повече приятни мигове с тях. А точно в това се корени тайната на щастливия и здравословен човешки живот.

- Билките, които можем да ползваме всекидневно под формата на тонизиращ, стимулиращ и укрепващ организма ни чай, биха могли да бъдат: мащерка, риган, мента, маточина и жълт кантарион. Това са билки, които по никакъв начин при дълготрайна употреба не биха могли да доведат до някакви вреди за организма.

из книгата "1001 въпроса и отговора за природосъобразен живот"

http://bgold-books.com/?book_id=9348

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...