Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Задачка от ООК


Recommended Posts

Ето една приятна и интересна според мен задачка от ООК. Ако желаете нека опитаме и видим, какво ще се получи. Ако сме повече, ще е по-добре.

 

 

 

...Казвам: Когато любовта влезе в човешката душа, човек започва да расте. Растенето е потребно, за да се измени физическият живот. Трябва да започнем от любовта. Тя е силата, която променя човешкия организъм, променя и човешкия ум, променя и човешкото сърце – всичко променя и изменя в човека, усъвършенствува го и му предава най-хубавите черти. Няма друга сила в света, която да предаде такава хубава сила, както любовта. Когато любовта действува, лицето му е симетрично и тялото симетрично, и движенията, и постъпките, и думите, всичко е на място. Неговите думи са отмерени, всяка дума е на място.

 

Та казвам: Научете се да мислите правилно, с любов. Втория път всички напишете само по една дума – една дума, която вие сте обикнали. Не тайна дума, която имате, но една дума, която обичате, с която си служите, една дума, която на вас ви е принесла най-голяма полза. Може да е само една мисъл, каквато и да е. Ще ги класифицираме тия думи, какво можем да кажем. После ще ви дам задача от всичките думи да направим една лекция. Археологически да ги извадим, да ги съчетаем и да направим нещо полезно.

 

Да бъдете яки! Да възпитавате вашите баби със закона на любовта....

Бъдете яки!

 

Ето от мен думички - Прекрасно и красиво.

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Благодаря/Благодарност.

Link to comment
Share on other sites

Надявам се, че всички прочетоха беседата.  Можем да вземем  събраните думички и всеки да си състави свои изречения, да речем срок до сряда. Ако искате можем да ги пуснем/публикуваме тук.

 

:3d_041:                Благодаря на всички!

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Ах, имам още две любими и често употребяеми - Развитие и Разбиране.

Edited by Диана Илиева
Link to comment
Share on other sites

Добро, усмихнато и светло утро!

 

Ето моите изречения днес, тъй като утре чак вечерта ще съм на линия: 

 

Вселената се радва, когато човек, в своето пътуване се учи на добродетели-благоговение пред природата и Бога, благост, любов към ближния, когато проявява нежността...

 

Движението и радостта от живота, благодарността за всичко, което срещаме ни носят развитие и ново разбиране. Любовта, която ни вдъхновява, прави света красив, помага ни да вървим към мъдрост и да търсим истината...

Link to comment
Share on other sites

Вселената проявява мъдростта си в добродетелта. Добродетелта се проявява в разбирането и развитието на човека, който върви по своя път. Те му дават ключа към живота, здравето, радостта и силата. Когато човекът ги отключи, той проявява нежност и благоговение към всяко творение на Вселената. 

Link to comment
Share on other sites

Ето и продължението от беседите, а томчето е Наука за живота-ООК:

 

...В най-важната дума в дадената ви тема има и „вяра“. Откъде е произлязла вярата? Първоначално откъде е произлязла? Как се е домогнал човек до думата „вяра“? Има два вида разбиране. Ние казваме, че човек е невежа и сега се учи. Човек си припомня онова, което е забравил. Да кажем, вие сте минали през известна местност, виждали сте я, но сте я забравили. Като се приближавате, припомняте си и ви се струва, че това нещо сте го виждали. Човек в дадения случай трябва да се учи да не забравя. Погрешката е в това, че човек забравя. Забравя така, както когато е турил нещо на място и го забравил, че не му иде на ума. Някой път турил някой предмет вкъщи, че не може да си спомни къде беше. Случва се с онези, които пушат тютюн с лула, да си тури лулата на ухото и търси лулата къде е. Или някои обичат да си турят писалката на ухото и като пишат, турят я на ухото и забравят, започват да я търсят, карат се кой им взел писалката, а той я носи на ухото си. Сега може да ви се наведат много обяснения....

 

Имате известен идеал, но къде може да поставите идеала си? Вие имате идеал за доброто, но идеалът какво представя сам по себе си? Доброто какво представя? Доброто не е сладко, нито е горчиво. Доброто не е нито право, нито любещо. Само по себе си какво е доброто? По някой път ние седим и размишляваме какво е доброто. Имаме едно понятие, една идея. Запример един човек, щом вкуси сладкото, има идеал за сладкото. Но ако го заставите да ви обяснява с думи какво е сладкото, без вие да сте имали опит какво е сладкото, никога не може да ви го обясни. Който не е опитал сладкото, не може с думи да му се обясни какво е сладко. Който не е опитал доброто, не може на думи да му се обясни що е доброто. Който не е опитал злото, не може с думи да му се обясни що е злото.

 

Има хора, които не знаят що е злото. Новородените хора не знаят какво нещо е изгарянето. Майката казва на детето, че ще се опари, но то не знае. Щом се опари, вече знае какво е злото. Втори път вече има известна опитност, че туй, от което майката иска да го предпази, то е опитало. Вие по някой път страдате, защо? Вие философски разсъждавате защо страдате. Страдате като малкото дете: виждате светлината, искате да я хванете, мислите, че можете да я хванете. Но то като се доближи до фитила, тази светлина обича да хапе. Тогава вече детето не бута светлината....

 

Най-добрите условия

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...