Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Стария и Новия човек


Ваня
 Share

Recommended Posts

"Да прокараме мост между двете половини

Диалектичният човек е склонен винаги да неутрализира разрушението на действителността. Той се опитва да прокара мост между два чужди един на друг свята, които всъщност са двете половини на един свят. Тази наклонност за осъществяване на връзка между тях, стремежът и умението да се прокарва такъв мост с цел постигане на някои предимства, наричаме окултизъм. В зависимост от очакваните изгоди и поради многообразието на различни типове хора, различаваме определени видове окултни течения.

И така, съществува окултно течение, което е религиозно ориентирано и е на мнение, че е възможна съзнателна връзка между нашия свят и страната на светлината в отвъдното. Има научно ориентирано окултно течение, което се стреми към знания. Освен тях има и едно материалистично течение, което използва окултни способности само за финансова изгода. Накрая можем да посочим и една четвърта група окултисти, които се концентрират върху себеутвърждаването и културата на аза.

Чрез това описание на различните окултни течения става ясно, че съвременният розенкройцер не проявява интерес към окултизма. Открай време ясно и красноречиво заявяваме, че нашата цел в никакъв случай не е насочена към огледалната сфера и нейните области, тъй като тя не би ни предложила по никакъв начин освобождаващи перспективи. Ето защо ние не се стремим да изграждаме подобни мостове. Още повече, че нашата задача, наред с всичко друго, се състои в това да неутрализираме всякакъв интерес в тази посока, в случай, че такъв би могъл да съществува у учениците."

:smarty:

За да станем Нов човек, трябва да съблечем старата дреха е да облечем нова. По-точно, като съблечем старата дреха ЩЕ НИ С ДАДЕ нова. Но за момент трябва да останем голи със себе си (или още-по-точно БЕЗ СЕБЕ СИ)

Това е същността и смисъла но всички истински духовни учения и търсения.- което значи да излезем от огледалната сфера на нашия свят, творение на нашия ум; а не да го преобразуваме - с това не се излиза от него

ммдаа :)

А ние искаме да кърпим старата дреха, да я бродираме, украсяваме

за да я представим за нова

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 95
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

"Новия човек" да се разбира според мен като ново "Ново съзнание", стига сме тичали към светлината в желанието да оставим буклука след себе си - този номер няма да мине. Когато почистим буклука, светлината сама ще доиде при нас/по-точно ще почистим филтъра за да проникне/. Пътя който търсим е в нас самите, различната гледна точка за света означава - различен свят. Докато човек не осъзнае че е клетка от цялостен организъм до тогава - пътя е саморазрушение, страдание и осъзнаване.

Link to comment
Share on other sites

За да се съгради нещо ново, старото трябва да се разруши. За да се издигне нова къща, старата трябва да се събори.

Например, не случайно в миналото едно от прозвищата на Богомилите е било Синове на Разрушението.

Link to comment
Share on other sites

Богомилите:

нали и затова са ги преследвали? От неправилно разбиране на учението им, смятали че проповядват самоунищожение

Знаете ли какво е "ендура"?

viktor,

говориш човек не осъзнае че е клетка от цялостен организъм,

но дрехата която носим е точно това, което ни отделя от Цялот, тя е една преграда, защитна обвивка

и точно затова много са преследвани учения, които проповядват самоотричанет (а то не е самоунищожение, напротив, то е раждане в нов Живот, истинския Аз)

И тогава ще ни се даде нова дреха от светлина (символично казано), защото нашата истинска Същност не е материална, а е Чисто Съзнание :)

Link to comment
Share on other sites

Guest valentinus

Едура: Пътят на разрушаване на егото, пътя на последната смърт чрез предаване на аза на Другият, на безсмъртния човек, на Христос в нас. Това е пътя на Йоанейският човек на Йоан), който “приготвя пътищата за своят Господ”. Това е практичното изпълнение на думите “Той”- небесният, другият човек – трябва да расте, а аз трябва да намалявам” аз трябва да умра, за да ивее в мен другият, небеснеят човек. Пътя на ендура е класическият път на всички времена. По този път падналият човек може - чрез пречистващия огън на една тотална жизнена промяна – да се издигне към своето истинско, безсмъртно същество и да се завърне при небесният си Баща. Пътя на човека през света на диалектиката е един живот който води към смъртта Ендура е едно доброволно умиране, което води към живот: “Който изгуби (даде) животът си заради Мене , той ще го намери”.

Link to comment
Share on other sites

Без учител е много по трудно да се променим.

Егото е хитро и намира начини да отвлече вниманието

към "важни" ненужни неща.

Дневникът е много добър помощник, с или без учител.

Когато фактите говоряд, дори егото млъква. :)

Link to comment
Share on other sites

" Разумното сърце може да бъде учител на човешкия ум. Това, което умът научава за хиляди години, разумното сърце го научава само за един ден.

Това, което разумното сърце го е научило отдавна, умът едва сега го учи.

Ето защо, човек трябва да разбере истината първо със сърцето, а после с ума си. Същото се отнася и до любовта. Човек трябва да разбере любовта първо със сърцето си. Щом я разбере, то ще я предаде правилно на ума."

П. Дънов

" Гласът на Любовта "

Учителят вътре в теб е!

Link to comment
Share on other sites

Не изхвърляй на вън това, което Бог е съчетал. Упражненията, които ви дадох миналия месец, имат връзка с този велик закон. В първото предложение вие казвате: " Така да изгрее моето Слънце в моята душа." Защо? Както Слънцето във физическия свят е причина за растенето в Природата, както то, изгрявайки на хоризонта, освежава Природата, така и у човека има едно Слънце, което изгрява и го освежава. Когато лъчите на естественото Слънце огреят пустинята, тя сгорещява само пясъка и ако пътувате бос по него, той ще ви изгори. Ако лъчите му падат върху една почва, богата със семенца, създават живот и ако пътувате през такава местност изпитвате приятност.

03.05.1917 г. Дънов

"И тъй, онова, което е Бог съчетал, человек да не разлъча." Марка 10:9

Питам: Христос не е ли ни учител, а по-близо до нас друг няма.

Конкретизацията на частни термини не е според мен много нужна. Ендура е разпятието! Символ на привършване на земния живот и приемане в Царството небесно. Правилно е приемано като самоубийство, но е пропускан факта, че Новата личност приключва всякакви зависимости от старата. Ясно е, че окончателния разпад на всичко старо ще е физическата смърт, но много преди нея ще си част от живото тяло на Христос.

Споменавали сме, че на посветените катари са викали и "Облечени". Златната астрална дреха е индикатора на Новата душа, същевременно произлизаща, но и произвеждаща ново поведение...

Христос в нас и чрез нас! Дай Боже и нас да приеме в себе си!

Link to comment
Share on other sites

Разумното сърце ... да бъде учител на човешкия ум

Така е. Сърцето усеща, тоест работи с интуицията.

Също, когато в молитва сме с Христос, това дава Христовата чудесна мека радостна светлина. Небето става като от коприна, топлина и радост изпълват сърцето и то се пречиства. Когато често сме в това състояние, то отхвърля чуждите вибрации без никакво усилие, защото е част от антената за приемане на мислите и образите в ума.

Правилното усилие е не негативното блокиране, а създаването, раждането на висше състояние, отново и отново.

Link to comment
Share on other sites

Евангелие на Тома:

61 Иисус каза: „Двама ще почиват върху ложе; единият ще умре, а другият ще живее."

Положението е ясно, Целта - също, Пътят е посочен, остава да приемем това и да вървим!

Link to comment
Share on other sites

Темата за израстването на съзнанието от его- центрирано към свръхсъзнание или за прехода "стар" -> "нов" човек е актуална и обширна. :feel happy: Темите "Космическо съзнание", "Живот за цялото", "Еволюция" също имат отношение към въпроса.

Според общоприетата концепция за еволюцията на човешкия дух в повечето съвременни западни окултни школи, процеса на натрупване на опитности на Земята е последователен и градивен. Това твърдение е в съгласие също така и с концепцята за Живата, Разумна Природа, развита пространно в учението на Беинса Дуно. От това следва, че всяко следващо еволюционно ниво се основава на достиженията на предишното. Съответно, че съзнанието за 'Аз' (отделност) и развитият до съвършенство (разбира се, ограничен в рамките на мислимото) ум следва да залегнат в основата на следващия етап от еволюцията. :smarty:

Личната ми позиция е, че духовният възход не може и не следва да води до обезличаване на човека. Понятието "Аз" никога не следва да изчезва, въпреки че смисъла му вероятно съществено ще се променя.

От друга тсрана, целенасоченото и неестествено подтискане на егото, личността и ума, води към пасивност и спира еволюционния процес. Нека не забравяме, че значителен период от време от еволюцията е бил изразходен именно за образуване и усъвършенстване на ума и съзнанието. Наличието на съзнание за отделност дава възможност човек да поема отговорност и да взема решение, с други думи - да бъде самостоятелен. Тази му способност е необходима за самостоятелно и съзнателно обучение и навлизане в окултните закони на битието, което е една от целите на еволюцията на неговият дух.

Само един пример пример от тази тема е показателен - Окарина изпитва потребност да сравни групи от духовни школи със своята собствена, за да покаже правотата на своята теза. Третият параграф е дословно копиран от тук - (статия_. Статията е видима в Интернет, достатъчен е само линк към нея... Предполагам, че авторът на този постинг в известен смисъл се е идентифицирал със своята школа, понеже личността е подтисната и силно смалена. А все пак човек не може да бъде тотално безличен, нали? Нещо в нас ни подтиква да се идентифицираме така или иначе, независимо дали го желаем или не. Липсата на лична позиция на практика (и за съжаление) прави невъзможна комуникацията на лично ниво. Комуникация на ниво "група" в Портала е неуместна.

Обръщаме (Екипа на Портала) внимание на участниците, че съгласно Правилата за участие, всяка изразена позиция е лична, а обсъждане на въпроси, касаещи конкретни духовни школи, не се допуска. Обстоятелството, че при някои школи личността се подтиска в хода на обучението, не оправдава неспазването на това изискване, с което всеки участник е изразил съгласие при регистрирането си. Възможно е това да е най-правилният път, наистина. Но в такъ случай той не би имал нужда от каквато и да било защита и сравнение...

Ето защо апелираме за спазване за принципа за лично участие и за избягване на директни сравнения между различните школи, които излизат извън обхвата и поставените цели пред Портала.

Link to comment
Share on other sites

духовният възход не може и не следва да води до обезличаване на човека. Понятието "Аз" никога не следва да изчезва, въпреки че смисъла му вероятно съществено ще се променя.

От друга тсрана, целенасоченото и неестествено подтискане на егото, личността и ума, води към пасивност и спира еволюционния процес. Нека не забравяме, че значителен период от време от еволюцията е бил изразходен именно за образуване и усъвършенстване на ума и съзнанието. Наличието на съзнание за отделност дава възможност човек да поема отговорност и да взема решение, с други думи - да бъде самостоятелен.

:thumbsup::thumbsup:

А не се ли изразява еволюцията именно в постигането и поддържането на хармония (правилна връзка) между онова "истинско Аз", което още наричат причинно тяло и умственото тяло (егото, осигуряващо оцеляване и развитие в конкретна среда) ?

:hmmmmm:

Старият човек или дава предимство на егото и забравя за причинното тяло, или съзнателно подтиска егото, лишавайки причинното тяло от поредната "роля" и динамична двупосочна връзка със средата....

При новия човек може би всяко от тези тела е свободно и "смирено и с Любов" :D си изпълнява отредените му функции в името на развитието на единството от всички тела.... :hmmmmm:

Link to comment
Share on other sites

Истинският Аз = Параматман

Тъй като този въпрос за "аза" много ме вълнува ... Какво е "Параматман"?

Предварително, благодаря!

Link to comment
Share on other sites

"Обръщаме (Екипа на Портала) внимание на участниците, че съгласно Правилата за участие, всяка изразена позиция е лична, а обсъждане на въпроси, касаещи конкретни духовни школи, не се допуска. "

Василе,

чудно нещо, какво е това правило, което самия портал не спазва, като в основата му е залегнала една духовна школа (на Дънов или Бялото блатсто) - значи не се допускат никакви други школи? :huh:

тогава, какъв ще е тоя Портал и за къде ще води? :huh:

Link to comment
Share on other sites

Здравей Мечта,

Моля, прочети Правилата за участие, секция "Реклама": "Въпреки очевидната ориентация на сайта във форумите няма да допускаме директна и агресивна реклама и пропаганда за едно или друго учение и доктрина."

Всеки духовно търсещ си има пътека и школа, и естествено е школата която следва да е една. Поради естеството на нещата той няма възможност да практикува и навлиза в голяма дъбочина във всички школи едновременно. Екипа на Портала не прави изключение от това положение. Самото име на Портала е свързано с определено духовно учение. Стараем се да не допускаме явна и агресивна реклама на никое учение, вкл. и натова, което следваме лично. Защото какво означава агресията, била тя и най-рафинирана? Незачитане на латентния и проявен Божественп принцип във всеки от нас... Въпреки това, ползваме източниците на Мъдрост и Знание, които са ни достъпни и сме проучили в най-голяма степен.

Защото "Целта на Портала е, не да дава директни отговори на търсещите, а по-скоро да предоставя подходяща виртуална среда, в която те да четат, мислят и споделят своя опит. Учейки се един от друг и черпейки от изворите на древната мъдрост, участниците имат възможност да преоткрият нови аспекти на собствената си същност, да разберат по-добре себе си и света."

и още:

"Въпреки стремежът ни към обективност, осъзнаваме ролята и на субективният компонент при развитието и поддръжката както на форумите, така и на целия портал. Молим участниците да приемат инициативата за този сайт като един опит за изграждане на портал към съзнателен живот и да бъдат снизходителни към екипа ни, в случай че очакванията им не бъдат докрай оправдани. "

(тук)

Моля, чувствай се свободна да участваш, в случай че споделяш насоката на работа в портала.

Link to comment
Share on other sites

Васил,

ако мен имаш предвид, не съм мечта, а сън :thumbsup2:

и нищо подобно като ограничение не видях правилата на форума

иначе сами си ги нарушаване :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Пиша по темата .." Стария и Новия човек "

Според мене Новия човек е Човекът спазващ вечните закони на Бог Отец, неподвластни на вечно променящите се земни правила. А това не бяха ли Универсалните закони на Всемирното Бяло Братсдтво ?

А нямаше ли там някакъв закон за зачитане свободната воля на изказване на избраното място по избраното време и по избрания начин ? И нямаше ли там едно друго законче, за спазване и ненамеса в личното пространство на човек ? Питам само, може някой да ги знае Вечните и Универсални закони. Уча се .

Link to comment
Share on other sites

Дживан Мукта е човек освободен от физическа и астрална карма приживе.

Той е практически покорил умственото тяло и работи на причинното ниво.

Предстои освобождаването от тежката умствена и причинна карма често траещо много дълго време.

Освободеният и от причинната карма е Свободен Дух, тотално независимият Атман. Тогава Той Е Едно с Параматман, Нероденият и Несътворен Абсолют,

вечно отвъд феномените на вибрационо създадената, поддържана и унищожавана вселена.

Аналогията която се използва в индийските писания за съзнанието в човешко тяло е отражението на Луната (Параматман) в чаша с вода.

Веднага щом в чашата се налее вода, в нея се появява отражение на Луната.

Това е базата на Адваита или Веданта, в която Бог се обожава като присъстващият собствен Истински Аз.

Но, докато съществува невежество, имаме (Атман+невежество заедно),

видимо е невежеството под форма на многобройните тела.

То води до робство поради илюзия от зацепването, силата за което идва от същия велик източник. Змията захапва опашката си, образно казано.

"Чрез Моята Йога Майя" ;) Бхагавад Гита

Link to comment
Share on other sites

Дживан Мукта е човек освободен от физическа и астрална карма приживе.

Валентин,

имам питане. Да си го питам ли питането, като един невежа и да ме научиш!? :hypocrite:

Образно, този Дживан Мукта, не е от нашата махала и не го познавам. Много съжалявам, че тази така известна ти личност ми е неизвестна !! Моля за извинение поради моята непросветеност. !

Та ти Валентин как го разбра , че е освободен преживе от физическа и астрална карма. ..??? - моля, това ми е основен въпрос и държа на отговор. !!!

Той самият лично ли ти го каза това твърдение или е проявил някакво важно качество, даващо основание за твърдението ти ?

Имам още много въпроси - пълен съм като ...../ ще премълча определението/ , но ще изчакам тактично и тогава ще си ги задам.

:hypocrite:

Link to comment
Share on other sites

Класификацията която цитирам е от древните риши.

Не е идентична на "старият-новият" класификация, друг ъгъл на наблюдение.

Сидха, съвършено същество

Джива, ~ жива, живият елемент, "чувстването" в астралните и физическите същества.

Дживан Мукта, освободена душа:

Душата, пиронът на астралното сърце, е осъзната по същност като съвкупност от идеи и може да бъде дезинтегрирана в умственото тяло, или създадена отново от него.

Солта, моля?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...