Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Идеен проект "Безусловен Базов Доход за всеки Българин"


Recommended Posts

                                                    Здравейте! :)

 

Искам да ви запозная (може да съм закъсняла с  информацията :) ), с една разработка за новото време, актуална към събитията в страната ни. Моля, заповядайте. Приятно четене. :)

 
 
               Идеен проект "Безусловен Базов Доход за всеки Българин"
                    от Никола Дамянов на 27 февруари 2013 г. в 15:15 ·

 

 

1. История и цел на ББД

Идеята съвсем не е нова. За подобно нещо говори още Платон („Държавата”), Томас Мор – („Утопия”), Сен Симон, Шарл Фурие, Социализъм-Комунизъм и много други примери има... Историята е препълнена с въстания и революции, които в основата си обикновено имат вплетен вечния стремеж на хората за "Свобода и Равенство".

Основната идея на ББД - да се гарантира някаква базова материална независимост на човек.

Целта е - да се премахне непрекъснатият страх и стрес, с които живеят хората, породени от притеснения за тяхното оцеляване. Притеснения, които превръщат даденият човек в РОБ на една система като сегашната. Система, която уж е демократична и социална, а дефакто човек се чувства като крепостен селянин, завързан към своя феодал-банкер, посредством заеми и задължения, за които трябва да работи по-голяма част от живота си, за да изплати!

 

2. Какво е Безусловен Базов доход?

Това е гарантиран от държавата и Конституцията месечен доход, който се предоставя в еднакъв размер на всеки пълнолетен Българин, живеещ на територията на Република България, за подпомагане на неговото независимо и свободно съществуване.

 

3. Как ще се финансира ББД?

Финансирането ще става предимно от две пера от данъци, които постъпват в бюджета – Данък Добавена Стойност (ДДС) и АКЦИЗИ.

Принципът е - тези два данъка да се връщат пряко и равноправно при всеки гражданин, независимо от това дали той работи нещо в дадения момент.

В този смисъл ББД, ще бъде "плаваща сума", която ще се актуализира на годишна база и ще влиза в закона за държавния бюджет.

ББД няма да е зависим принципно от други видове събирани държавни данъци и такси. С други думи казано - ББД ще бъде като отделен фонд/сметка, от която няма да може да се харчат пари за други цели, нито ще може да се наливат пари в нея, от други държавни приходи.

 

4. Принципа на Аналогията  (Подобието)

Идеята е да заложим в разсъжденията си на някакъв природен Принцип като основа. Природните принципи винаги работят! Такъв принцип е Аналогията. Той е познат с израза от Свещените Книги "Каквото горе такова и долу!" (има и символ за него!) Тоест - всички организми във Вселената са изградени на база на едно ПОДОБИЕ! (това е за вярващите)

За атеистите, ето един физичен пример – с холограмата! Това е форма на изобразяване, която позволява записването и възпроизвеждането на триизмерни образи с помощта на лазер. Тоест, ако запишем на едно стъкло с лазер една снимка, а след това счупим стъклото на десетки или стотици парчета – на всяко едно от тях – ще видим в цял образ, изначално записаната снимка.

Конкретно в случая на разсъжденията си по-долу ще ползваме следната аналогия – един народ (общество!) е затворен самовъзпроизвеждащ се Организъм, който е подобен на живият Човешки организъм. Клетките в човек, са аналог на Хората в едно общество. Различните телесни органи – може да са различните обществени институции. Мозъкът – е например Парламента. Кръвта – е аналог на парите и паричните потоци и така можем да продължим до безкрай с медитациите си.

Смисълът да използваме този принцип на подобието и конкретният пример Човек-Общество е възможно НАЙ-МАЛКО ДА ГРЕШИМ в последващите си разсъждения. Един механизъм какъвто е ББД, ако е съпоставен и добре вписан в един организъм по природен начин, вероятността му да не работи е изключително малка и нищожна. Природата не греши!

 

5. Конкретни предложения за организация на ББД?

Това е много важен момент, защото ако погледнем аналогията от предходната точка 4-тири, ще видим, че когато на един организъм му изтича кръвта (парите!) той рано или късно – умира. В този смисъл ще предложа няколко конкретни идеи за „запушване на течове“. Уточнявам – това са примерни идеи, които могат да се усъвършенстват винаги като непрекъснато към тях, трябва да се прибавят нови такива.

а) Въвеждане на Индивидуална Пожизнена Кредитна Карта (ИПКК) на всеки ПЪЛНОЛЕТЕН Българин!

б) ИПКК ежемесечно ще се зарежда от бюджета с виртуални пари съгласно определеният ББД, на годишна база.

в) Парите в ИПКК нямат право да се натрупват, тоест - ако не се ползва за текущия месец, парите се връщат в специален фонд.

г) ИПКК може да се използва само за покупки на хранителни стоки, услуги, режийни разходина на семейството и здраве.

д) ИПКК може да се ползва само на територията на РБългария.

е) ИПКК не може да се онаследява.

ж) ИПКК може да се ползва само лично или от член на семейството (мъжа или жената!)

з) ИПКК се издава на всеки пълнолетен български гражданин, независимо от неговият пол, раса или религиозна принадлежност.

 

6. Конкретни първи стъпки, които да се направят и насоки в които да се мисли?

а) електронно правителство и електронна лична карта ЛК за всеки Българин. Без това ББД е НЕВЪЗМОЖЕН и това трябва да е задължително първата стъпка!

б) приемане на принципа - "без външен дълг" е важна предпоставка за успешен и здрав ББД.  Изключение може да са прави с краткосрочни заеми, осигуряващи по-бързото усвояване на пари от еврофондове и др.

в) може и без валутен борд, за да не ни провали ББД евентуален крах на долара или еврото например, а държавният резерв да се увеличи в злато.

г) стриктно придържане към критериите от Маастрихт, като ги доусъвършенстваме и се задължим по Конституцията, всеки който е на власт - да ги спазва!

д) да се създаде и натрупа "буферен фонд" (запас!), който да гарантира изплащането на ББД за месеци напред. Това ще подсигури лоши реколти вследствие на климатични промени, бедствия, световни кризи, сътресения от девалвации на чужди валути, които могат да затруднят или застрашат ББД.

е) определяне на базова "вредна потребителска кошница". В нея да се включат продукти, вредни за здравето на човека (цигари, алкохол и други!), на които да може да се вдигат акцизите и така да се натрупват повече пари във фонда на ББД и после да се преразпределят.

ж) прилагане на всякакви пазарни механизми за стимулиране на българското производство на база безкасовото разплащане с ИПКК.

з) промяна на данъчното законодателство като идеята е – презумцията от "невинен до доказване на противното", да стане - "ВИНОВЕН до доказване на противното" (това го има в Израел и се досетете, защо те са финансово проспериращи с авоари по цял свят) Тоест - всеки да си пази документите за натрупаното богатство и имотите си,... и при нужда (проверка!) да може да докаже САМ и ВЕДНАГА неговия произход, а не някой орган да разследва и да доказва, че е крал... Който не може да докаже сам доходите си – по тази презумция за виновност, да носи наказателна отговорност и автоматични рестрикции за това!

и) строги и безкомпромисни наказания за всеки, който не си плаща данъците. За неплатени данъци и особено тези, ощетили фонда на ББД - да се възстановяват нанесените загуби минимално в двоен размер, а за виновните да се предвижда сигурна присъда – отнемане на свобода.

й) всички фирми да са задължително регистрирани по ДДС. Стига с тези измами и необходими обороти!

 

7. Какви ще са ПОЛЗИТЕ, ако проектът ББД се осъществи? 

а) премахването на стреса и страха в хората за оцеляването им. Това ще отключи тяхната креативност и предприемчивост. Колко хора не работят любимите си неща, за да не рискуват, притеснени от дългове?

б) ще се стимулира изключително много потреблението с ББД, което ще доведе голям ръст в търсенето, а от там ще има РЪСТ в производството и икономиката като цяло. Пазарната икономика ще заработи със истинските си механизми, а не предприемача да "инвестира" на уж, а целта му да е прибиране на данъчен кредит!

в) заплатите ще се вдигнат, поради това че хората няма да продават труда си за жълти стотинки.

г) безработицата ще намалее и навярно тя вече няма да е фактор, който да се отчита и да ни притеснява.

д) ръст на инвестиции за разумен живот. Саниране на жилища, еко къщи, икономични електроуреди и т.н. - са неща, в които инвестициите рязко ще скочат. Тези около 35 милиарда спестени в банките народни пари „за черни дни“, ще се включат в икономиката, което ще е като "мехлем" за нея при сегашната стагнация в кредитирането. Ако се прибави и това, че хората могат да използват фондовете за енергийна ефективност - след няколко години може да се отчете че ни е ПОДАРЕН един АЕЦ като Белене!

Помислете - кой ще държи пари в банки за "черни дни", ако получава ББД? Разумно е хората след като могат - да инвестират в собственото си удобство, което ще им увеличи приходите от спести режийни  (ток и парно!), които се плащат от кредитната карта на ББД, нали? Българинът е предприемчив, щом като и сега може да живее със 100 евро на месец!

е) междуфирмената задлъжнялост при този ръст в икономиката ще е вече мит!

ж) (важно!) решаване на ромския проблем! Ромският "бизнес" да се създават деца, които да се издържат от социални помощи или институции, а след като пораснат в тинейджърска възраст да се продават - ще престане. Няма да има нормален ром, който ще иска да има много деца, които само ще му намаляват ББД и ще се ощетява така финансово?! Да си родител е преди всичко ОТГОВОРНОСТ, а не бизнес или удобство и в този смисъл ББД може да вразуми много роми! Така по естествен начин и вече съзнателно - ромите ще планират децата си, а ако искат да живеят по-добре - ще се стремят да повдигат стандарта си чрез работа, а не чрез точене на социалните помощи и правене на деца. Ако успеем в тази насока, за подобно ноу-хау не само цяла Европа ще ни е благодарна, но и целият свят, където се шири подобна търтейска несправедливост.

з) няма да има ДДС измами! Защо?- защото то вече няма да се усвоява. Към настоящия момент ДДС-то е като принудителна мярка, приложена към бизнеса, за да подобри пазарната система.

Пагубно ли ще е тази принуда за бизнеса? Ползвайте горната аналогия в т.4-ри и мислете... Представете си, че все едно ДДС-то е като една поддържаща система, която инжектира малки дози и така кара да тупти едно Сърце принудително, за да изтласква то кръв/пари, и за да не спре! Полезно ли е това? В тази насока можем да намерим корените на злоупотребите и кражбите относно този косвен данък, но няма да задълбаваме в тази насока.

При пазарни системи с внедрен ББД в нея - Сърцето тупти в собствен естествен ритъм, тоест - то върти кръвта/парите по нормалните закони на пазарната икономика, а не принудително. Принудата води след себе си злоупотреби - това също е неписан Закон!

и) (важно!) теоретично няма да има сива икономика, а вероятността да имаме над 90% "чиста икономика"  на практика е огромна. С днешна дата тези проценти са навярно около 50/50 ?! "Изсветляването" на бизнеса ще стане по естествен начин във времето, а не чрез рестрикции и забрани. Как? - първо всеки бизнесмен ще иска да е максимално на светло, за да може да участва в усвояването на парите от ББД, защото разплащанията ще стават само с ИПКК и само през касов апарат. От друга страна пък самите граждани ще станат по-съзнателни и ще ИСКАТ касовите си бонове, след като знаят, че тези пари ще влизат в бюджета на страната, който ако е по-голям, ще е по-голям и техният доход, преразпределен чрез ББД и държавният бюджет, за другата година. При това положение, кой ще купува на черно някакви ментета, които са без гаранция и съмнителен произход?

й) изчистване на паразитната администрация...Това също ще стане по естествен път след въвеждане на електронното правителство и при положение, че много служители с ББД ще решат да работят нещо друго. От друга страна орязването на раздути щатове ще е много по-лесно, защото хората няма да отидат на улицата, а ще имат време да намерят своята друга себереализация в спокойствие и без страх от бъдещето.

к) ББД ще стимулира младото поколение да развива своята предприемчивост в образованието си. Всеки ще има възможност да плати образованието си и планира на тази база бъдещето си.

л) (важно!) ББД ще накара да се завърнат българите напуснали родината ни, за да търсят препитание в други страни. Той ще е като магнит за тях като създава благоприятна среда за бизнес в България. Тези хора, ако се завърнат, ще донесат със себе си своя опит, спестен капитал и предприемчивост - което ще е още по-голям импулс за благоденствие на страната!

м) ще се спрат редица порочни практики в социалната система и осигуряването, където всеки "дърпа чергата на своя страна", а в крайна сметка - всички са недоволни, а малкото преразпределени пари - похабени!

н) много хора, които искат да живеят здравословен и природосъобразен начин на живот, ще могат да го правят това свободно, като живеят в райони по селата и се занимават с еко земеделие или други любими за тях неща. В момента те страдат в градските си апартаменти, принудени да вършат неприятна работа в промишлени предприятия или офиси, притеснени от несигурността да осигурят прехраната на децата си. В този смисъл,. ще имаме много по здрава и жизнена нация... В доста статистики се споменава, че над 80% от болестите на съвременния човек произтичат от стреса, на който той е подложен. Депресия от безизходни ситуации и пресата на материалната действителност, са основната причина за болестите в развитите пазарни икономики. Представяте ли си - какъв ОГРОМЕН здравословен ефект може да има ББД върху хората?

о) ще се отвори банковата система към кредитиране и парите ще излязат от трезорите. По аналогията, която направихме - тези пари затворени в трезорите са все едно "кръв затворена в буркан", а така тя може да дава живот!

п) ще се повиши общата предприемчивост на хората. Българинът е трудолюбив, но залага на сигурното - "пари/кръв за черни дни", няма да е актуален български девиз вече. Хората по естествен начин ще осъзнаят това, защото въвеждането на ББД и сигурността произлизаща от него ще доведе до въпросите - Дали спестовността е необходимото „добро“ вече? Ако спестяваме пари/кръв, с какво това ни помага в напреднала възраст? Ще се подмладим ли тогава, ако използваме спестяванията си? На тези реторични въпроси всеки разумен Българин ще си отговори, след като се въведе ББД. Сега страхът и притесненията правят хората "слепи" и объркани, което ги кара да се презапасяват. В тази насока говори фактът, че с по няколко милиарда лева на година растат спестявания по банковите сметки!

 

8. Какъв е НАЙ-ЛОШИЯТ вариант/сценарий, ако ББД се провали след въвеждането

Краткият отговор е: по-лошо от сегашното положение няма как да стане!

Пояснявам - ако този проект се провали поради някоя от изброените причини в другата точка - системата може да се върне отново на старото си положение. Тоест - пенсионните фондове, системата на пенсиониране и системата на здравеопазване са ЗАПАЗЕНИ и при функциониране на ББД. Следователно - те винаги могат да се върнат обратно като работещи системи.

Тук стои въпросът - еми няма ли при връщане на старото положение да има някакви негативи, загуби? - навярно ще има, но въвеждането на ББД е премерен риск, който си струва да опитаме. (погледнете огромните ползи!)

И друго... Спомнете си колко пъти през последните 23 години държавата е обирана и е започвала от НУЛА, особено след хиперинфлацията 1996г.? Да не говорим за голямото източване на финансови средства и активи през периода на касова, безкасова и боновата приватизация. В днешни времена, малко ли ни е обрала енергийната мафия и всякаква друга държавна корупция?

В този смисъл - дори и нищо да не стане с ББД и да се намерят политици да го съсипят след стартирането му, НИЩО по лошо не може да ни се случи, от това което търпим към момента!

 

9. Какви са ВЪТРЕШНИТЕ ОПАСНОСТИ и кой може да провали ББД, след като е стартирал проектът?

Отговорът ще получим отново на база аналогията от т.4 при съпоставка на организъм Човек и организма Народ.

Ключовото нещо и в двете функциониращи системи е ЕДИНСТВО! Може ли да оцелее и най-добрата работеща система, ако един организъм работи вътрешно в разнобой, който постепенно го разрушава? Случайно ли е казано това като девиз ни - „Единението прави силата?“ Може ли един човек да живее, ако той редовно си източва кръвта (парите!), разпилява ги или периодично и умишлено се наранява с ножа, който има? Може ли да си добре, ако сам "режеш клона на който седиш"? Именно ТОВА правим през последните 23 години!

Накратко - ако няма будна гражданска съвест, която да изисква и да контролира управниците си, за това което са обещали - рискове винаги има, но това не значи, че дадена система не работи (примерно тази за ББД!) Проблемът не е в системата, а в съзнанието и отговорността на ВСИЧКИ!

Да! Трудни моменти може да има с ББД. Може да има и сътресения... Въпрос - не е ли така и при човек, когато се разболее? Какво се прави тогава - лекува се нали? Търси се най-полезното лекарство. Търсят се причините, които са довели до болестта, за да не се повтаря тя вече и т.н. Нали като се разболеем от настинка, не лягаме в болницата и веднага да ни включат системата (ДДС-то)?

Замислете се и за друго - няма как, да няма бацили и вируси (корумпирани хора!), които искат дефакто да източат енергията на един човек/организъм/система. Казано е обаче - "Всичко, което не ни убива, ни прави по-силни". Преболедуваните болести, обикновено ни имунизират и укрепват. В този смисъл, каквито подмолни вредители и обирджии на ББД да се явят - те трябва да бъдат наказвани справедливо и да възстановяват минимално в двоен размер откраднатото, което ще прави системата още по здрава и работеща,... и все по трудно фалираща!

 

10. Има ли ВЪНШНИ СПЪНКИ, които могат да препятстват ББД? (ключов въпрос!)

Принципно членството на България в Европейският съюз няма да окаже влияние за осъществяване на този проект, дори напротив – ще го подпомага.

Влизането на България обаче в Еврозоната, където има единна валута - поставя под сериозен проблем пред този подобен проект, за да сработи! Опасността от провал на ББД при това положение, може да видите, ако си припомните аналогичния пример от по-горе... Тоест, Еврозоната, за да бъде единен организъм, трябва да има не само единна валута, но и хармонизирани данъчни и наказателни закони... Това в близко бъдеще няма как да стане, което значи, че който политик ни вкара в този финансов съюз, ще унищожи шанса на Българите за ББД, което значи – бедност и мизерия още десетилетия наред!

Извод – на политици, които прибързат и вкарат страната в Еврозоната и премахнат лева, което може да унищожи шанса за ББД, трябва да се отреди едно цяло крило в даден затвор, където до живот да политиканстват, в тесен партиен кръг!

За вярващите и духовни хора, които знаят, че случайни неща няма ще кажа следното... Това, че не ни приеха в Шенген (въпреки че сме покрили на 150% изискванията!) и това, че не ни искат в Еврозоната (въпреки че сме с едни от най-добри показатели по критериите от Маастрихт!) не е случайно, а Божие БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Богатите страни приложиха спрямо бедните Българите - „двоен стандарт“, но вместо да ни „извадят очи – ще ни изпишат вежди“, след като въведем ББД - ПРОУМЕЙТЕ ГО ТОВА!

Въпрос – какво трябва да правим тогава след като не искаме в Еврозоната, която не е израснала, за да бъде единна? - Следваме политиката на Англия, а ако ни притискат – защо не и на Швейцария?! (последната е член дори на Шенген, но не на Еврозоната!) Нека да се стремим за постигане на стандартите в тези страни чрез ББД, а не с протегната ръка и приведено положение да търсим, някой да ни приема някъде си, по милост!

 

11. Защо ББД може да възроди ТОЧНО България много БЪРЗО и за кратко време да постигнем западния стандарт на живот,... и дори да го задминем?

Отговорът е много лесен и се корени в това - близо 90% от Българите имат СОБСТВЕНОСТ, а на западните развити страни това е около 30-40%! Хората на запад обикновено нямат собствени къщи, защото те са "пътуващи роби", които принудени в зависимост от търсенето на работна ръка по различните щатове например в Америка, нямат сметка да имат собственост, а предпочитат да живеят под наем, за да са по мобилни.

В този смисъл с въвеждане на ББД, трудът на работната ръка в България ще се заплаща много повече, от тук - цените на новото строителството ще се вдигнат много, а с това и цените на имотите ще се удвоят или утроят. Така мнозинството от имотните Българи ще се "събудят" след време като притежатели на ценни материални активи, а не както е сега - да идват чужди граждани и да ни купуват имотите по селата или апартаментите по морето, за жълти стотинки или с няколко техни заплати.

Всеки знае израза - "последните ще станат Първи", нали? Вярвайте и бъдете сигурни, че това ще стане по отношение на стандарта ни в европейски мащаб, ако въведем ББД!

 

Аз Вярвам, че това ще успее проекта ББД и поради една друга причина - защото Българският народ заслужава своето благоденствие! Той е ВЕЛИК Народ. Той е Богоизбран народ. Той е народ, който има световна Мисия! Това не са голи приказки и националистически лозунги от протестите „Българи – Юнаци!“. Това са неща, които могат да се докажат! Истинските доказателства в тази насока, който иска - може да прочете, като отвори личния ми профил във ФБ или страницата "Споделена Светлина" (пак там!) и да прочете трите бележки - "за величието на Българите - ТРИТЕ "ключа" и българската спирачка"

 

12. Кой може да направи проекта ББД в България?

Краткият отговор е ВСЕКИ, който е на власт, но правилният отговор, имайки предвид изброените опасности по горе е - ВСИЧКИ ЗАЕДНО от тези, които са политически представени в парламента, плюс будното гражданско общество, от гледна точка на контрол!

В този смисъл първоначално е важно едно - всяка политическа партия да запише в програмата си този проект за ББД, с което ще се задължава да работи за неговото осъществяване, ако е управляваща сила. Единствено тогава народът може да контролира и да преценява - конкретно управляващата партия, какво прави по проекта! Ако тя прави нещо - но няма резултати, на другите избори се сменя! Ако тя не прави нищо или симулира дейност за осъществяване на ББД - уличен натиск, протести, блокади и - нови предсрочни избори, за да се даде шанс на другите, да се погрижат за народа.

Партия, който няма проекта в платформата си - да не се гласува за нея! В този смисъл българинът трябва да бъде ЕДИНЕН И НАДПАРТИЕН и да наказва дори партиите, на които симпатизира.

Нужно е да се осъзнае следното - по въпроса дали да има ББД, е необходимо да се изгради НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС и всички като го приемат – повече този въпрос да не стои на дневен ред, а да се действа по конкретни задачи!

ВАЖНО – сегашният момент е ключов и много важен. Защо? - защото на този етап при съществуващото народно недоволство и протести – не бива да се похабява тази енергия за дискусии относно нова Конституция, промяна на броя на депутатите, тяхното отзоваване и т.н.... Разберете - така ще се загуби много време, а проблемът на сегашните закони е по-скоро в това, че няма кой да ги спазва, а не в това, че са лоши!

В този смисъл – е необходима политическа Воля и ЗАСИЛЕН обществен контрол, за да се получи на практика, а не на думи - подобряването на Съдебната Система (Съд, Прокуратура и МВР!). Прозрачност, обществен натиск и контрол – това са ключовите думи, които трябва да канализират натрупаната обществено енергия, от протестите. Без силни правоохранителни и справедливи правораздавателни органи - ББД е застрашен от провал!

 

13. Често Задавани Въпроси 

а) Защо идеята за ББД е „гола“ от страна точни сметки? - сметките са направени от германците и това може да се види в този филма "Базов доход" от тук -  http://www.youtube.com/watch?v=uf39cBemRQg&feature=youtu.be

Който разбира от икономика и финанси, ще се убеди, че те са доста точни.

В този смисъл може и да се попита - Защо германците не са ги въвели? - Защото при тях тези сметки не излизат, и това съм го доказал по горе, а краткият отговор е - защото са в Еврозоната и имат единна валута! В този смисъл може да си отговорите защо Германия натиска толкова за общо даначно законодателство, европейска конституция, европейска прокуратура и т.н. Те много добре знаят, че без да изградят този общ и единен Европейски организъм - ББД-то, ще им изтече при мързеливите гърци или ленивите италианци. Германците сега са в "разкрачено положение" - не могат да вървят напред и да въведат  ББД, но не могат и да се върнат, защото ако въведат обратно националната си валута - еврото ще рухне и нещата могат да станат още по лоши! Предстоят интересни събития, но германският народ (вижте от филма!) ще натиска още по-яко... Ако нещата не се уредят - Еврозоната с голяма вероятност, ще се разпадне! (дано това го имат предвид нашите политици!

б) Кой ще върши мръсната работа?– във филма дават следния отговор? Има три възможности:

- По-добро заплащане за нея и по-добри условия за труд; - Автоматизация и рационализация.

- Всеки да си я върши сам. Можем да добавим към това, че няма проблем да се "внася" и работна ръка, които не означава обаче, че чужди граждани могат да станат лесно българи и да се възползват така от ББД, нали?

г) Ами, ако никой получаващ ББД,  не пожелае да работи? - Принципно това не е възможно! На въпроса дали биха продължили да работят, ако имат базов доход, 60% отговарят – ДА и само 10% - НЕ.

В човек е заложено той да проявява креативност и съзидателност, а Българинът е преди всичко трудолюбив, а не лентяй. ББД ще гарантира някакъв приличен начин на живот, но пазарната икономика винаги ще подтикват човек да има още по-добър стандарт на живот.

Принципът ще бъде не "който не работи не трябва да яде", а "който мисли, ще има повече"!

д) Ще има ли проблеми с пенсиите и пенсионните фондове? - В началото навярно може да има, но с времето проблемите в тези институции ще са оправят окончателно. Замислете се на какви доходи ще се осигуряват хората при скъпо платена работна ръка, при положение, че няма сива икономика? Картинката е очароваща, от финансова гледна точка, нали?

е) Какви са проблемите и опасностите със здравеопазването? - здравната система може да се подобри единствено с електронна здравна книжка, перфектна отчетност, строг контрол и безкомпромисни санкции. В този смисъл ББД може единствено да запълни дупките в здравната каса и да подобри здравното обслужване, а не да му навреди. По-лошо от сегашният етап в тази сфера - не виждам как може да стане!

ж) Няма ли с ББД да създадем едно мързеливо и лениво младо поколение? - Механизмът с кредитни карти, които да не позволяват този доход да се харчи за развлечения по барове и дискотеки, ще стопира леността и ще подтиква към обратното - към креативност, трудолюбие и творчество.  Навярно ще има и такива които ще заседнат зад бутилката и лесния начин на живот, но вижте - това ще е ЕСТЕСТВЕНИЯТ подбор, който ще влезе в действие. Нормалните деца, които са възпитани с добра ценността система ще имат прекрасни възможности да развият своя потенциал и заложби, а другите - насила не можеш да ги накараш да водят нормален живот. Вторите ще имат два варианта - или да се сравняват по първите и да живеят добре, или да продължават да са пиянстващи аутсайдери, но това рано или късно омръзва, а и здравословно не може да се понася. 

з) Защо само ДДС и акцизи, не може ли да се повиши ББД и от другите данъци? - това мярка, предпазваща системата от фалиране. Отделно държавата се нуждае и от административни разходи, които ще са предостатъчни от плоския данък, държавните такси, мита и данък недвижимо имущество.

и) Защо да се ползват кредитни карти и виртуални пари, а не кешови разплащания? - това е стимул да се ходи на работа и всеки да си вдига стандарта. Така се защитава и лева, като не се позволява да се купуват чужди валути или да се инвестира в акции. Тези пари са за добър живот, а който иска да е инвеститор и предприемач - да си направи бизнес план, да тегли кредит и да действа!

й) Защо ББД да не се отнася и лицата под 18 г. възраст? - Да си родител е преди всичко отговорност и Мисия! Ползвайте аналогията от т.4 и си отговорете сами... В организма на майката детето преди да се роди - храни ли се от външни източници или ползва кръвта/ресурсите на майката? Отделно казахме, че обвързването на ББД с пълнолетието е мощен метод да се спре ромсккият "бизнес" и източването на ББД! 

к) Няма ли с ББД да се засили демографскиа срив? - напротив! Тази система ще върне много от страдащите ни сънародници в чужбина, работещи ангария и при мизерни условия - обратно ТУК в България. По изчисления има над 4 милиона Българи навсякъде по света. Една трета от тях да се завърнат - това няма да е срив, а ВЪЗХОД за нацията ни.  Отделно в Англия на територия голяма като България, живеят 5-6 пъти по голямо население. Тоест - климатичните условия в красива България са десетки пъти по добри от други страни, а място за живеене по нашите земи има за минимум 10-сет пъти по голямо население. Отделно казахме, че да си родител е лично призвание, необходимост и Мисия, която не трябва да се стимулира с обществени пари. Тази методика е погрешна, а ББД - предостатъчен за отглеждане на деца! 

л) Няма ли да са притеснени фирмите, ако нямат възможност за данъчен кредит? - Да, въпросът е основателен! Усвояването на ДДС (данъчния кредит!), е именно с цел засилване на предприемчивостта на бизнеса. За жалост обаче той засилва и алчността, и склонността към злоупотреби и далавери.  Замислете се - имате ли познат бизнесмен, който не прави непрекъснати сметки, кои от частните си материални активи, да ги води на фирмата, за да може да приспада ДДС?! Това честно ли е? И това го правят обикновено почтените бизнесмени! Останалите - кроят схеми как може с фиктивни сделки да източат милиони, като данъчни кредити, без да са развили никакъв бизнес... Примерите в това отношение не са само в България, а са навсякъде по света. Това е  проблем от световен мащаб!

о) Какъв може да бъде размера на  ББД към момента? - Накарах счетоводителя ми да направи една бърза сметка, но той не е специалист по бюджет и сметките са ориентировъчно... При ДДС и Акцизи около 12-13 милиарда годишно, ако се разделят на 5 милиона Българи - месечната сума към момента е около 200 лева! Това не е малко, като се има предвид хората с какви мизерни пари живеят, нали? Добрата новина е, че ако ББД се въведе и се вдигне икономиката на крака (прочетете точката за ползите от него!) - тази "плаваща сума" от 200 лв. за няколко години спокойно ще се утрои, а времената, където ще имаме поне 1/3 от западните заплати не са мираж... Подобни доходи Българина ще ги получава обаче БЕЗУСЛОВНО, а не със зависим "робски" труд, както става в развитите западни "демокрации"!    

 

Накрая - Как БИХ гласувал на предстоящите избори, като един безпартиен и аполитичен човек, но който е загрижен за бъдещето на България?

а) Ще си избера онази партия, която е вписала в програмата си проекта за ББД и е дала най-смислени и разумни стъпки за неговото реализиране.

б) Ще си избера политически лидер, подкрепил проекта ББД, който е изказал НАЙ-МНОГО одобрение и похвали, към своите политически опоненти.

в) Ще си избера политически лидер, подкрепил проекта ББД, който НАЙ-МАЛКО е отричал, охулвал и заклеймявал своите политически опоненти.

Изборът НЕ СЪМ го направил, но това са критериите ми! Не бързам, защото време за решение – има!

Реша ли с наближаването на изборите – ще се Моля за дадената политическа сила, за да стане тя управляваща след изборите, а после и ще пусна своя глас в урната, в деня на самите избори.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ от автора на този материал Никола Дамянов!

Днес 27.02.2012г. декларирам, че нямам никакви претенции за авторско право по така споделения проект за „Безусловен Базов Доход“ в тринадесет точки! Всеки Български гражданин, има право да разпространява, да допълва и да усъвършенства този материал, така както намери за добре, съгласно своята гражданска Съвест, Отговорност и Почтеност.

Декларирам, че аз лично няма да участвам в никакви публични дискусии и дебати по проекта за ББД, нито ще оглавявам някакви протестни действия, свързани с него. На протестите в подкрепа на ББД, единствено мога да присъствам като обикновен гражданин и ако такива няма в София, за да го защитят, бих присъствал във всеки един друг град от страната!

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 153
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ех, сещам се за дискусията за безплатния хляб.....

Платон говори и за други неща. Че всеки трябва да заеме мястото в държавата, което е за него. Нито да се притеснява да го вземе, нито да се лакоми за нещо повече.

Така нареченият вечен стремеж на хората за "Свобода и Равенство" е продукт на масонството. Свършил е някаква работа, но времето му отмина.

Аз дълбоко вярвам, че НЕ хората са в стрес, защото нямат пари, а нямат пари, защото са в стрес. От тази гледна точка според мен е вредно за душите да има нещо като безусловен базов доход......

П.С. И въобще, според мен, всякакви подобни проекти целят да ни държат в матрицата, а не да ни изведат от нея....

Edited by Божидар Цендов-БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

Guest Зара_

За съжаление в бъдеще има тенденция да се въведе точно това безумие. Аналогиите в първата част са доста механични, защото не съм видяла организъм, който да се регулира изкуствено, освен тези в кома на системи, сиреч пътниците за онзи свят. Но виждайки тенденциите на времето, от които не можем да избягаме, защото те зависят от преобладаващото ниво на съзнание, няма да съм изненадана ако вървим към ББД.

Edited by Зара_
Link to comment
Share on other sites

Добре, но аз не виждам никакви цифри. Колко са приходите от ДДС и акцизи към момента? Ако трябва да се осигури ББД на 4 млн. души да кажем от 200 лева, то това са близо 10 млрд. годишно. Освен това средствата от ДДС в момента се използват по други направления свързани с бюджета. Пренасочването им към ББД ще остави празнина, която трябва да се запълни от някъде. Ако държавата обяви, че няма да връща външните си дългове може да забравим за всякакви европрограми, много чужди инвестиции, а ще последват и други рестрикции. Не че това би било проблем, но в изложеното по-горе пише, че членството ни в евросъюза не е в конфронтация с идеята за ББД. Ако се наложи задължителна регистрация по ДДС на всички фирми, това ще е края за малкия бизнес, а това ще се отрази негативно на икономиката и на нивото на безработица. Освен това имам опасения, че увеличеното потребление, което се предвижда покрай цялата идея ще предизвика инфлация. Самата идея за ББД ще намали желанието на много хора да си намерят работа, особено ако ББД е висок. Друго: много от получаващите ББД според идеята са в същото време и работещи граждани. Това означава, че държавата ще плаща част от заплатата, която иначе трябва да плащат фирмите. На практика ще се получи така, че тези пари се получават от собствениците на въпросните фирми, които ще плащат само разликата в работните заплати на персонала си, а в резултат ще им се увеличи печалбата. Пример: Иван работи като счетоводител за 600 лева месечно. Държавата плаща ББД от 200 лева. Работодателя вместо да плати всичките 600 лева, плаща само разликата от 400 лева, а 200 лева отиват като печалба. Така парите се получават не от работника, а от собственика. Или ще си правим илюзиите, че заплатата на счетоводителя ще скочи от 600 на 800 лева? Не, може да скочи с малко, но не и с всичките 200 лева, колкото е и ББД в предположения пример. Кого ще подпомогне една подобна идея тогава? Големите фирми с много персонал.

Link to comment
Share on other sites

Добре е да се види филма-есе на Даниел Хани и Ено Шмид.

 

Тъй като е доста дълъг, над 1.38ч., то ето конспектирано това, което на мен ми направи впечатление.  ББД (Безусловния базов доход) е доход отпускан безусловно на всеки един член на дадена политическа общност (защо политическа - това не го разбрах?) с цел:
1. да гарантира оцеляването и да гарантира включването в обществото.
2. да позволява изпълнението на индивидуалните права
3. изплаща се без проверка на разполагаемите средства
4. не е обвързан със задължение за работа

(Има разлика с Базовия МИНИМАЛЕН доход, който се залага в социалната политика на всяка страна.)

 

Някои изказвания на интервюирани хора:

Волф Лотер  - "Базовият доход ще доведе до успокояване на съществуващото социално напрежение, ще се намали зависимостта от заплатите, ще се даде повече независимост. Това дава възможност да се работи заради самата работа, заради удоволствието което тя носи."

Според авторите на филма в момента има повече хора от колкото работни места. Има борба за право на работа. Но това е фактически борба за право на доход. Ако се осигури базов доход, то тогава хората ще се огледат наистина за работа, която ги влече. Ще бъдат СВОБОДНИ.

Роланд Блакче: „Най-много ме шокира това, че вече не разбираме защо имаме икономика и финансова система. Икономиката е част от общото ни човешко съществуване, която прави възможен начина ни на живот и ни дава на разположение най-различни неща. Този възглед е отдавна забравен. Днес тя (икономиката) е независима система, която има свои собствени цели, която вече не е в синхрон с човешкия живот и която може дори да го унищожава."

На въпроса дали биха продължили да работят, ако имат базов доход, 60% отговарят – ДА и само 10% - НЕ.

На въпроса, кой ще върши мръсната работа – във филма дават следния отговор?

Има три възможности:
1. По-добро заплащане за нея и по-добри условия за труд.
2. Автоматизация и рационализация.
3. Всеки да я върши сам.

В края на филма е отделено доста време за данъците. Това е накратко, което схванах за тази идея.

 

Според авторите на филма – в момента човечеството разполага със средства за подобен проект, финансовата част е гарантирана/осъществима. Защо тогава все още не е приложена тази идея? На този въпрос ми е трудно да отговоря. Но ми направиха много силно впечатление думите казани във филма: "всяко дете, което умира от глад днес по света е всъщност убито, защото има огромни средства концентрирани в съвсем малко хора."

Най-добре е естествено да се изгледа целия филм, ако има човек време и да се прочете внимателно цитираният от Галина проект. :)

Link to comment
Share on other sites

Ани, аз те разбирам, но веднага се сетих как Учителя говори за пенсионирането. Все едно някой в Природата се пенсионира :) Никой не се пенсионира.

Едно време хората не са се пенсионирали. Можем да помислим защо Учителя споменава това нещо.

Този, който не се пенсионира има ли нужда от бббдвбдбдб там си доход?! Но отговори на въпроса какво този ббседвбдб доход наистина дава на човека?! Сигурност?! Къде е сигурността? Къде е сигурността? В дохода ли?!

Link to comment
Share on other sites

Дори и да е реализируем в една развита икономика с някои изменения, проектът все пак оставя един основен въпрос. Той не излиза извън необходимостта от свръхпроизводство и свръхпотребление характерни за наложения в световен мащаб икономически модел. Този модел на генериране и на задоволяване на желания у потребителите в същото време е пагубен за екологията, защото ресурсите необходими за свръхпроизводството не са неограничени. Нещо повече: раздаването на пари, които трябва да се изразходят в рамките на определен период за да не бъдат безвъзвратно изгубени за притежателя им ще увеличи още повече съществуващото свръхпроизводство. Аз съм привърженик по-скоро на квоти за потреблението на продукти, като цената, която се заплаща за потреблението на единица продукт от крайния потребител нараства с неговото количество, нещо коренно противоположно на съществуващото в момента положение.

Link to comment
Share on other sites

Божидар, базовият доход за който се говори във филма, няма никаква връзка с пенсионирането. А след като ме подсети за Учителя, ето някои негови мисли по този въпрос - въпросът за исконното право на всеки човек на нормален живот.

 

Съвременната бяла раса трябва да разреши един важен въпрос – въпросът за храненето на човека, въпросът за хляба. Разрешението на този въпрос е социален, но той може да бъде и общочовешки. И ако днес стават толкова престъпления, те стават по единствената причина, че ние не сме се заинтересували да осигурим насъщния хляб на хората. Всяка държава трябва да осигури хляба на своите поданици. И богатите хора трябва да се заемат да работят, за да се осигури насъщният хляб, за да не бъде изложен човек на явна смърт от глад. Днес и младите моми, и момци, и сестри, и братя, всички са изложени на голяма опасност само за хляба. И затворите днес съществуват по единствената причина, че хората крадат за хляб. Всички казват: „Хлябът трябва да се уреди, да се достави.“ Хлябът в човека казва: „Вие трябва да уредите въпроса с хляба, тъй както аз съм го дал.“ Ние очакваме този въпрос да се уреди отвън. Ние очакваме Господ да дойде отвън и той да уреди този въпрос. Той е дошъл в държавниците, в мъжете, в жените. Казват: „Гладни са тези хора. Да видим какъв е бюджетът.“ Бюджетът е даден отгоре. Житото е дадено отгоре. Всичките блага на един народ са дадени отгоре. А при това, когато един човек иска хляб, казвам му, че трябва да търпи. Добре, ако ще търпят, и богати, и сиромаси еднакво да търпят, но ако едните трябва да търпят, а другите да се пресищат, тогава? Каква е разликата между богати и сиромаси? Ако ние проповядваме един Бог, който наистина съществува, трябва да знаем, че неговите отношения към всички човешки същества са еднакви. Поне за насъщния хляб са еднакви.

"И украсиха светилниците си"

 

Link to comment
Share on other sites

А ще има ли изобщо изплащане на пенсии при положение, че на всички пълнолетни граждани е осигурен определен базов доход? Поддържането едновременно на два фонда - такъв осигуряващ средствата за базов доход и за пенсии си мисля, че би дошло много дори и на една развита икономически държава.

Link to comment
Share on other sites

А ще има ли изобщо изплащане на пенсии при положение, че на всички пълнолетни граждани е осигурен определен базов доход? Поддържането едновременно на два фонда - такъв осигуряващ средствата за базов доход и за пенсии си мисля, че би дошло много дори и на една развита икономически държава.

Доколкото си спомням от филма - не. Влизат в базовият доход. Но изгледай филма за всеки случай.

Link to comment
Share on other sites

Ммммм, да ви кажа и сега в много страни вече има проблем с една прослойка хора, които живеят на социални помощи. Тези хора има тенденция да се увеличават и това, че държавата им осигурява някакви средства, с които да преживяват без да работят, честно казано не ги приобщава към обществото, точно обратно.

Нещо повече, човеците е важно да работят; съзнателно/осъзнато; ние по това точно се различаваме от животните и това е много важно за нашето развитие и израстване. За съжаление осигуреният доход ще изпрати (по тяхно желание) една още по-голяма част от хората в сферата на маргинали, аутсайдери ... Никак не вярвам, че само 10% от хората ще изберат да не работят. Те в момента са повече от 10% ...

 

Илюзия е, че това ще възстанови някак световната справедливост; просто разделението ще тръгва от ниво 200лв (примерно) ...

 

Ако ДДС и акцизите (от тях влизат най-много пари в бюджета) се използват само за тази цел, то с какво ще се подсигурят всички други социални функции, които осигурява държавата - образование, наука, отбрана, полиция, съдилища ...

 

На въпроса, кой ще върши мръсната работа – във филма дават следния отговор?

Има три възможности:
1. По-добро заплащане за нея и по-добри условия за труд.
2. Автоматизация и рационализация.
3. Всеки да я върши сам.

Интересно, и в момента в Англия няма кой да им бере ягодите и др.п. За целта се наемат само емигранти, защото никой англичанин, дори и безработен не иска да я върши. При това не е кой знае колко мръсна (сещам се за по-неприятни професии). Как ще се берат автоматизирано ягоди? В близко бъдеще не виждам да се реализира. А англичаните не искат, защото именно имат някаква форма на такъв базов доход.

В България също има хора, които са с много ниско или никакво образование, без някакви съществени умения и т.н., които разсъждават така: ако работя, ще бъда назначен на минимална заплата и (при сегашните 310лв) ще получавам чисто 240лв; ако не работя, ще получавам социална помощ в размер на едва 20% по-малко, тогава защо да работя по 8 часа? И честно казано са прави.

 

Не съм съгласна и за банкера-феодал. Не, че ми харесва лихварството, но пък и никой никого не бие по главата да консумира повече, отколкото може да изработи. Ако хората не се лакомят да вземат кредити, няма и да са задължени да връщат.

Признавам, че и аз съм вземала кредити, точно три пъти до сега, но те винаги са били с цел инвестиране в работата, т.е в нещо, което евентуално да ми подсигури поминъка и по-нататък, а не за да си купя жилище, или скъпа вещ, или екскурзия/почивка ... гледам да се разпростирам според чергата си. Има смисъл да се вземе кредит ако се налага също и за финансиране на образование/обучение ... В момента не се сещам за други смислени намерения.

Edited by Диана Илиева
Link to comment
Share on other sites

 Да, Божидар, в дохода е сигурноста. Ако не мога да си набавя доход за основните нужди, за каква духовност говорим ?!?  Примерно, искам аз да се развивам духовно, да имам всичко от Учителя, да ходя на събори, на летни духовни лагери и т.н. Обаче хем заплатата ми до никъде не стига, хем почивни дни не ми дават, съзнанието ми е заето само с елементарни материални грижи и дори за една Паневритмия не мога да се откъсна. Чувам, че и в интернет хората обсъждат духовни теми, но нямам пари за доставчик.

 Хайде разреши ми проблема ти, понеже си много "остроумен".  Как без основна база от доходи да се вмъкна на Божията нива ?! 

Link to comment
Share on other sites

Да, Божидар, в дохода е сигурноста. Ако не мога да си набавя доход за основните нужди, за каква духовност говорим ?!?  Примерно, искам аз да се развивам духовно, да имам всичко от Учителя, да ходя на събори, на летни духовни лагери и т.н. Обаче хем заплатата ми до никъде не стига, хем почивни дни не ми дават, съзнанието ми е заето само с елементарни материални грижи и дори за една Паневритмия не мога да се откъсна. Чувам, че и в интернет хората обсъждат духовни теми, но нямам пари за доставчик.

 Хайде разреши ми проблема ти, понеже си много "остроумен".  Как без основна база от доходи да се вмъкна на Божията нива ?!

Аз не искам да споря. Ще ти отговоря, защото виждам, че си се регистрирала, за да пишеш по тази тема.

Ще ти кажа три думи.

"За тебе те умряха"

Edited by Божидар Цендов-БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

 Накарах счетоводителя ми да направи една бърза сметка, но той не е специалист по бюджет и сметките са ориентировъчно

Много точна характеристика на проекта. 

Link to comment
Share on other sites

 Проекта за базов доход, за мен е "Светлина в тунела".  Приех го с голяма радост и вярвам, че може да се осъществи. Представих си едно прекрасно бъдеще, за което повечето се молим. В началото си помислих, че е прекалено хубаво за да е истина, но след като го прочетох до край, се изпълних с Вяра и желание да използвам предоставената възможност. 

 С една дума, пиша по темата, защото ме интересува.  Регистрирана съм отдавна, но рядко имам мотив да ви пиша. Споделям си мечтите и търся начин да ги сбъдна, а най-малко желая спорове. Нямам време да разгадавам мъдри послания от предубедени хора. Надявам се да прочета основателни мнения и благодаря на Ани за филма !

Link to comment
Share on other sites

vili_n, споделям мнението ти и не виждам ББД да евредно за душите”. Вероятно някои от четящите правят асоцияция с темата за „безплатния хляб” и поради тази причина са предубедени. Не смятам да влизам нито в спорове, нито да изказвам мнения този път. Затова, който не смята, че е ББД „безумие”, а „Светлина в тунела” може да прочете допълнително и да подкрепи петицията.

http://www.peticiq.com/bazov_dohod
Link to comment
Share on other sites

За да има пари ежемесечно за всички пълнолетни граждани, би трябвало богатите, (политиците в частност, олигарсите, разни мафиотски структури...и др.)

да се откажат от част от приходите си, 

което ми се струва няма как да стане

Понеже ДДС и акцизите отиват в бюджета, а оттам  само бог знае как се разпределят и на кого по колко се дава/плаща

 

по --точно то се знае как се разпределят тези данъци, но ние не знаем :)) хехе

 

Идеята не е лоша, като вид комунизъм, или космополитизъм, НО

Edited by mvm
Link to comment
Share on other sites

За да има пари ежемесечно за всички пълнолетни граждани, би трябвало богатите, (политиците в частност, олигарсите, разни мафиотски структури...и др.)

да се откажат от част от приходите си,

което ми се струва няма как да стане

 

Ами то май точно това трябва да стане според П. Дънов. Вчера прочетох някъде (не помня къде - вчера прегледах по диагонал над 100 беседи докато търсех нещо), че не трябва да се взема от богатите, а те сами трябва да започнат да дават, за да се оправят нещата.

Link to comment
Share on other sites

                                Здравейте! :) В новото време, в което живеем има голям парадокс: от една страна хипер производство, а от друга огромна безработица. Машините имат голяма производителност и не искат заплати и изместват хората. Не може в един организъм/общество, клетките/хората да са гладни, болни и той да функционира нормално. Всички се раждаме с равно право на живот, свобода и право на щастие. Ние тук като духовни хора, искаме доброто на нашите братя и ближни. Учителят ни е учил, че няма проблем, който да няма разрешение. Явно Светлината, която Невидимия свят дава, се използва от будните души по света( Благословени да са душите, които са работили в тази насока). Икономисти по света са разработили разрешението на задачата чрез Базов Доход, който може да се осигури в държавата чрез ДДС-то.  Нормално право е, излязъл от хората, да се върне пак при тях. Разработката към нашите условия - Безусловен Базов Доход може много лесно да се разбере със закона на аналогията, който Учителя непрестанно ползва в беседите си. Чрез ББД се освобождава време, което е ценно за всеки, особено за нас, както и  vili_n по-горе каза,  „да работим на Божията нива”. 23 години глупости, крайно време е нещо разумно да захванат наши управници.

 

Пусната е петиция за ББД, ето линк:  http://www.peticiq.com/bazov_dohod

Edited by Galina Hristova
Link to comment
Share on other sites

ДДС + акцизи + корпоративен данък образуват почти целия приход в бюджета на България. Какво ще стане с бюджета ако основната част от средствата отиват за осигуряване на ББД? Ще останат само средствата от корпоративното облагане. Ама докъде ще ни стигнат след като у нас ги няма американските супер корпорации с милиарди долари годишна печалба? Никой в темата така и не предложи аргументиран план с цифри как точно ще се осъществи въпросната идея за България. Не за САЩ или някоя друга европейска държава, а за България.

Link to comment
Share on other sites

Преди това нямаше нужда от ДДС защото предприятията бяха държавни и печалбата така или иначе отиваше в държавата. Когато предприятията се приватизираха, държавата започна да се нуждае от приходи, които съвсем естествено идват от данъци.

 

П.П. Това е последното ми мнение в темата,

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Аз нещо не мога да разбера - значи по-добре е хората да не работят и това ще ги приобщи към обществото и ще им позволи да се включат в "Божията нива"? Аз не мисля така. И винаги се сещам за най-добрия ученик на Учителя - овчар, който не е чувал за него - т.е това е човек, който не чете беседите или друга подобна литература, не играе паневритмия и т.н., за които дейности уж нямаме време, щото се налага много да работим.

 

Или си мислите, че хората, въпреки че ще получават един макар и малък доход, ще искат да работят? Ами няма да искат. Аз и сега познавам твърде много такива хора и те (дали случайно или не съвсем, но все са едни такива духовни - в смисъл ревностни последователи на някаква църква - например протестанска или адвентистка) - опитват се да живеят с пенсиите на родителите си, със социални помощи, с детските добавки и може би с нещо от църквите им; натискат се съшо да бъдат социални асистенти на уж не можещи да се грижат за себе си родители, НО не и да работят нещо смислено, нещо, което ще е полезно И за другите. Това са здрави и прави мъже на средна възраст. Това за мен не е нормално. Сигурно има и други като тях, които се колебаят и все пак не могат да се решат съвсем да се маргинализират. И ако на подобни хора им се даде и един такъв доход ...

 

А може би идеята е, че човек ще може да работи по-малко, щом има и някакъв такъв доход? Не съм сигурна също. Аз като работодател предпочитам да имам трима човека на пълен щат, вместо шестима на половин щат. Т.е и работодателите ще способстват за маргинализацията на хора, на които не им се работи особено.

 

Имам впечатления и от хора, които са чисти рентиери - имат по няколко имота от (пра)баби и (пра)дядовци, но възлови, централни места в по-големичките градове, дават ги под наем за сериозни суми и всъщност в това се състои работата им. Какво мога да кажа - материално са добре, но в никакво друго отношение не им се получава; имат малко социални контакти, чувстват се така някак безполезни и дори често тръгват по наклонената плоскост на алкохолизъм, наркотици и какво ли не.

 

Та, чудя се аз, дали Никола Дамянов и други негови поддръжници не разсъждават само от тяхната си камбанария - т.е ако на хора като тях им се даде малко повече свободно време и не се налага да се притесняват за насъщния, то спокойно ще го употребяват за паневритмия, участие в духовни школи и т.н. Но вижте, вие и сега, въпреки че се налага да работите усилено, все пак се изхитряте и се занимавате с всички тези неща. Защо? Ами защото от това имате нужда, това ви влече ... А дали в тази насока ще употребят времето и спокойствието други хора, неизкушени от активно и съзнателно духовно развитие?!

Затова и в една друга тема скоро писах - работата е важна, защото чрез нея се осъществява едно, макар и несъзнателно, развитие на хората. И ако се замислим за работата - ами на нас за какво ни се плаща? Ние получаваме възнаграждение, когато правим нещо, което е нужно на другите, което е важно за другите, те го оценяват и си плащат, за да го получат/за да го направим за тях. Ако правим нещо, което не е нужно на другите, то няма да има кой да ни плати за нашия труд. И в тази връзка - ако човек получава някакви пари/доход, а не е свършил нищо полезно за другите хора, то как ще се отрази това според вас на човека ... ?

Link to comment
Share on other sites

Надявам се темата за данъчната система у нас да бъде добра отправна точка за дискусията тук:

 

http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=14100

Link to comment
Share on other sites

Този ББД е идеален за ромските групи, които и днес не работят и чакат на социални помощи.

Но ако сега ходят до Европа, за да се възползват от техните социални фондове,

ако се въведе ББД (което за мене си е утопия и няма как да стане реално)

то ромските групи трайно ще се закотвят тук и бидейки с повечко пари, не ми се мисли какво ще стане,

като имам предвид тенденцията за намаляване на българското население по различни причини

 

От друга страна има много българи, които сега работят за минимални заплати, само за да оцеляват

и тази работа никак не им доставя удоволствие., но я вършат, защото няма как

Получавайки ББД ежемесечно, при това ако се пресметне, колко ще получава едно 4 членно семейство

То се оформя не лош доход за оцеляване, и без да се работи.

 

Та питам, след въвеждане на ББД (дори и за децата, както прочетох в петицията)

Кой ще остане да работи в тая държава, за да плаща данъци, от които да се взема ББД ??

 

Спомням си какво учехме за комунизма - "от всеки според възможностите, на всеки според потребностите"

Извинете уважаеми, но хората без възможности също имат потребности

Според вашето предложение, хората с възможности ще се нагърбят с тежката задача да работят много повече,

за да има за потребностите на останалите

Кому е нужно това?

Edited by mvm
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share


×
×
  • Create New...