Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Личното мнение


Ваня
 Share

Recommended Posts

"Често, като се говори на хората, личните им чувства се засягат. Щом се засегнат личните чувства, всякакво развитеи на човека спира. Много ангели, много велики духове са паднали поради своите лични чувства, поради гордостта си.

Адам сгреши и излезе ит Рая, поради своето непослушание.

Учениците на окултната школа падат често, поради своето особено мнение върху нещата.

Окултният ученик не може да има особено, лично мнение. То е от рода на непостоянните величини.

Каква е разликата между постоянните и непостоянните величини?

Непостоянната величина се увеличава или намалява, а постоянната нито се увеличава, нито се намалява. Тя е неизменна величина.

Едните са относителни величини, а другите – абсолютни.

В този смисъл Бог е постоянна и абсолютно неизменна величина, във всичките си отношения."

Дънов, "Постоянни и непостоянни величини", 21.11.1928г

Проявленията на Бога са относителни и изменчиви, защото това е свят на дуалност, на отношения.

Бог е Едното, неизменното и неподвижното. Но проявявайки се, Той става безкрайно многото, което е в непрекъснато движение и многообразие. И нашето лично мнение и отношение към нещата са от тези променливи и нетрайни неща.

Link to comment
Share on other sites

Поинтересувах се от тази беседа и ето какво ми направи впечатление:

“И тъй, истинският живот произтича от постоянни величини, а материалният, физическият – от непостоянни, променливи величини. Същото непостоянство виждаме и в умствения и в чувствения свят. Коя е причината за това? - самото естество на нещата от проявения физически свят.

Например, водата е непостоянна величина, при обикновена температура тя е течна и подвижна, има свойството да тече, няма собствена форма, а заема формата на тялото, в което се намира.

Обаче, щом се намали външната температура, водата замръзва и се превръща в лед – вече с постоянна форма и неподвижно състояние.”

/от същата беседа/

Този пример показва, че непостоянните неща се доближават до постоянното състояние при понижение на температурата – а по дефиниция на понятието температура, това е движението на молекулите. Значи, при покой променливите неща стават постоянни.

Същото се отнася и до духовния, божествен свят. Когато нашите мисли и чувства се успокоят /намалят движението, температурата си/; когато умът е в пълен покой – тогава можем да “усетим” Божественото, което е Мир, Покой и Благост.

Тогава, в състояние на пълен покой на ума, можем да разберем какво е Това, което наричаме Бог. Да разберем откъде произтича истинският живот и всички блага. Да почувстваме Блаженството на Непроявеното – неподвижното, вечно и постянно Битие.

Link to comment
Share on other sites

“И тъй, истинският живот произтича от постоянни величини, а материалният, физическият – от непостоянни, променливи величини.Същото непостоянство виждаме и в умствения и в чувствения свят. Коя е причината за това? - самото естество на нещата от проявения физически свят.....

Въпрос ...:

А може ли определена личност да проявява нелични т.е. постоянни величини и мнения. ???

Ако - Да . Защо ??? При какви случаи ???

Ако- НЕ. Защо ???

Link to comment
Share on other sites

А може ли определена личност да проявява нелични т.е. постоянни величини и мнения. ???

:thumbsup: Може.

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Ей,... а отговорите на въпросите .... защо? ..защо? ... :hmmmmm:

Не, че не ги знам ,ама тук ми искат и на мене подобни отговори на подобни въпроси. Та рекох и аз да се направя на интересен ... :harhar::sorcerer:

Link to comment
Share on other sites

Въпрос ...:

А може ли определена личност да проявява нелични т.е. постоянни величини и мнения. ???

Ако - Да . Защо ???  При какви случаи ???

Ако- НЕ. Защо ???

Изглежда зависи от личността. Ако азът се е смалил достатъчно и е дал път на Другия, в степента, в която това се е случило- в тази степен има и нелични отношения и мнения. Когато се срещнем с такива явления не можем да ги сбъркаме с нищо друго, а радостта от такива срещи е неописуема и безкрайна... Обаче всичко пак опира до този толкова странен процес. За съжаление волево и с разни хитри техники този номер не става. :)

Link to comment
Share on other sites

може ли определена личност да проявява нелични т.е. постоянни величини и мнения. ?

Ако - Да . Защо ? При какви случаи ?

Питаш дефиницията за пророк - Слуга на Бог. Егото е = 0, говори винаги истината.

Няма за какво да се захване "ами, ако, обаче"

"Не ти е позволено да я имаш." Пророк Йоан Кръстител

Ако- НЕ. Защо ? При какви случаи ?

понякога действат наистина големи сили,

"стоят зад него богове" Рамаяна

егото може да "възкръсне".

Тогава идва на помощ технологията. Прави винаги правото. Егото ще си иде като неканен гост.

Link to comment
Share on other sites

Прави винаги правото. Егото ще си иде като неканен гост.

Убий глупака с мълчание. Много грубо казано ! :Р

Като не храниш нещо с мисли, емоции - то погива или отива другаде или и двете ? И все пак - мислите са си мисли.

Всичко е едно. Светът е ментален ?

Link to comment
Share on other sites

Здравейте приятели,

Радвам се , че преди една година влязох в този форум и си общувах цяла година с вас.

Спомням си с какъв ентусиазъм поставих темата "Астрологията, като средство за възпитание на деца и възрастни".

Не съм се отказала от това си убеждение, но участието ми в Портала ми даде възможността да осъзная, че имам още много да уча за Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта :hypocrite:и за астрологията :D

Благодаря Ви ,приятели, че ми помогнахте да го осъзная и да науча толкова много от вас,от вашите знания, мнения и оценки, да почерпя от вашия опит и да стана по- осъзната и мъдра, по- уравновесена и в хармония със себе си и с другите.

Бъдете здрави.Обичам ви! :angel::angel::angel:

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

Въпрос ...:

А може ли определена личност да проявява нелични т.е. постоянни величини и мнения. ???

Ако - Да . Защо ???  При какви случаи ???

Ако- НЕ. Защо ???

<{POST_SNAPBACK}>

Електротехниците имат волтаж, ампераж и после фреквенция. Какво означава амперажът? Амперажът означава количеството, а волтажът, това е силата, с която в дадения случай се проявява. Ами фреквенцията? – Промените, които стават от единия полюс в другия, смените, които стават. Но електротехниците знаят как да сменят известно количество. Ако не знаеш какво е количеството, после силата на тази вода, ти няма да можеш да я туриш на работа. Ако вие тази, голямата вода, я прекарате през една градина, тя ще изрови градината. Ако прекарате малко количество, нищо няма да полее, градината ще остане суха. Значи, в дадения случай онова, което имате вие, трябва да регулирате вашия волтаж и вашия ампераж. Понякой път викайте някой техник да ви помогне. Може да попитате някой от нашите братя, които разбират, да ви дадат практически указания за волтажа и ампеража, как да ги нагласиш, за да светнат лампите. Ако не се нагласят, не може да се образува светлина. В даден случай един човек, който може да разреши една малка задача, е умен. Казвам: Умът има ампераж, умът има и волтаж. Сърцето има и волтаж, сърцето има ампераж. И волята има и волтаж, и ампераж. Имате три волтажа, три ампеража и три фреквенции. Всички тия трябва да ги регулирате. Да регулирате ампеража, волтажа на ума си, да регулирате ампеража и волтажа на сърцето си и после да регулирате ампеража и волтажа на волята си. Една сложна работа. Един техник знае през кои жици да прекара тока. Ако размени жиците, веднага токът се обърква.

    Основната мисъл да остане. Не подценявайте в себе си онази велика мисъл, която Бог е вложил във вас. Не подценявайте ония добри чувства, които Бог е вложил във вас. Не подценявайте и добрите постъпки, които Бог е вложил във вас. Имайте добри постъпки. Човек интуитивно трябва да схваща как трябва да постъпва, как трябва да чувствува, как трябва да мисли. Има една мярка. Значи, ако намерим онази мярка, това наричаме Божественото. Разчитайте в себе си на Божественото, не го потъпквайте! Всичката погрешка е там, че вие искате да заровите Божественото, вие искате да го направите слуга. Вие ще му слугувате, то ще ви направи свободни, то ще ви бъде капитан. Вие седите и казвате: “В мен няма нищо Божествено.” Щом няма Божествено, нищо не можеш да постигнеш. Щом имаш Божествено, всичко можеш да постигнеш. Имате Божествено, само че вие не вярвате в Него. Трябва да се научите да повярвате. Ако във вас няма Божествено, човек е осъден на смърт. Пък ако има Божествено, човек има прогрес. Божественото навсякъде, при всички условия в живота може да се справи и в света, и в ада при най-лошите условия Божественото разрешава всичките мъчнотии. Няма мъчнотия, която Божественото вътре в тебе да не разреши. Ще чакаш То да ти намери начин, по който да го разрешиш. Направи опита, не чакай То да работи за тебе, а ти да ядеш и да пиеш. Ни най-малко не мисли така.

    Един млад момък имал слабост, обичал да краде кърпички от младите моми. Много пъти го затваряли и видял, че колкото пъти открадвал, не му вървяло. Колкото пъти открадне или затвор, или глоба ще има. Съвсем оголял. Един ден върви по пътя, намира една кърпичка, паднала на една мома. Отива, че занася кърпичката на момата. Тя го попитала за адреса и в него ден като дал кърпичката, него го назначили на служба. Той трябваше да дигне кърпичката, да я даде на момата, значи не се зародило желание да я тури в джоба си, да я продаде и да вземе пари.

    Ако една Божествена идея не я продадеш, не я туриш в джоба си, само тогава ще те назначат на служба. Казвам: Подигнете Божественото във вас и не бъдете мърморковци.

    Ето какво подразбирам под думата “добър човек”? – Когато човек мисли правилно, ако е стар, на 85 години, право като мисли, той ще се подмлади, ще стане на 25 години. Той е мислил добре. Ако не мисли добре, ще си остане на 85 години.

    САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ

    ИСТИНАТА.

    В ИСТИНАТА Е СКРИТ ЖИВОТЪТ!

XVIII година.

4 лекция на Младежкия окултен клас,

държана от Учителя на 28 октомври 1938 г., петък, 5 ч. с.

София – Изгрев.

Пазете едно правило. Всякога човек, щом реши да мисли правилно, всеки ден да казва: «Искам да мисля правилно». Всеки ден внасяйте нова струя. Казвайте: «Искам да чувствам правилно». Като кажете, не че ще го постигнете, ще имате едно малко микроскопическо постижение. Тия безбройните малки корекции образуват дебелите въжета на човешкия характер. Защото всеки ден, при всичките противоречия, които имаме сега, да казваме така. Сега сме в епохата на второто пришествие, това е епохата, когато се ликвидират всичките кармически противоречия. Този живот, който сега имаме, той е минал. Него като преобразим, ще дойде нов живот.

(Важни и належащи неща, 80-81стр. утр. Беседи, 1942-3 г.)

Link to comment
Share on other sites

:D

Ето какво подразбирам под думата “добър човек”? – Когато човек мисли правилно, ако е стар, на 85 години, право като мисли, той ще се подмлади, ще стане на 25 години. Той е мислил добре. Ако не мисли добре, ще си остане на 85 години.

А като е на 25 и не мисли добре, изглежда на 85 :1eye:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Случайно открих тази тема, разсъждавайки върху разликите на личните мнения, които не ни разделят, а обединяват.

"Често, като се говори на хората, личните им чувства се засягат. Щом се засегнат личните чувства, всякакво развитеи на човека спира. Много ангели, много велики духове са паднали поради своите лични чувства, поради гордостта си.

Учениците на окултната школа падат често, поради своето особено мнение върху нещата.

Окултният ученик не може да има особено, лично мнение. То е от рода на непостоянните величини.

Каква е разликата между постоянните и непостоянните величини?

Непостоянната величина се увеличава или намалява, а постоянната нито се увеличава, нито се намалява. Тя е неизменна величина.

Едните са относителни величини, а другите – абсолютни.

В този смисъл Бог е постоянна и абсолютно неизменна величина, във всичките си отношения."

Дънов, "Постоянни и непостоянни величини", 21.11.1928г

Защо окултният ученик не може да има свое лично мнение?

Защото то е непостоянна величина.

От момента, в който наречем едно разбиране, усещане, предположение, хипотеза ит.н. "лично мнение", това означава, че ние сме изключили възможността да го променим, смятайки го за истината, за постоянна величина. Личното мнение веднага се идентифицира с личността на човека. Всяко различие на чуждите мнения засяга личните чувства и още повече втвърдява позицията, предизвиквайки съпротива и доказване на своята правота и тяхната самозаблуда. Следва разделение по линията на личното мнение на отделните хора и групиране според близостта на личните ни мнения с цел болшинството да се наложи на малцинството.

Ако се откажем от свое лично мнение и идентифицираме същественото в себе си с постоянната величина - Бог - то ще можем да работим с променливите величини на своите временни схващания и хипотези, осъзнавайки тяхната променлива природа и факторите, които влияят върху промяната им.

Така за някого ще се превърнем в човек-ветропоказател, за друг в хамелеон и лицемер... Какво значение ще има личното мнение на хората за нас - то също е непостоянна величина в нашата система и няма как да ни засегне.

Какво означава да запазим в себе си постоянната величина - Бог?

Link to comment
Share on other sites

Защо окултният ученик не може да има свое лично мнение?

Защото то е непостоянна величина.

От момента, в който наречем едно разбиране, усещане, предположение, хипотеза ит.н. "лично мнение", това означава, че ние сме изключили възможността да го променим, смятайки го за истината, за постоянна величина. Личното мнение веднага се идентифицира с личността на човека. Всяко различие на чуждите мнения засяга личните чувства и още повече втвърдява позицията, предизвиквайки съпротива и доказване на своята правота и тяхната самозаблуда. Следва разделение по линията на личното мнение на отделните хора и групиране според близостта на личните ни мнения с цел болшинството да се наложи на малцинството.

Ако се откажем от свое лично мнение и идентифицираме същественото в себе си с постоянната величина - Бог - то ще можем да работим с променливите величини на своите временни схващания и хипотези, осъзнавайки тяхната променлива природа и факторите, които влияят върху промяната им.

Така за някого ще се превърнем в човек-ветропоказател, за друг в хамелеон и лицемер... Какво значение ще има личното мнение на хората за нас - то също е непостоянна величина в нашата система и няма как да ни засегне.

Какво означава да запазим в себе си постоянната величина - Бог?

Всичко което е свързано с:

Непроменимото, Духа; себеобладанието, духовния комфорт, жизнераждащото спокойствие...

... :hypocrite:

Edited by Любо
Link to comment
Share on other sites

Какво означава да запазим в себе си постоянната величина - Бог?

Бог е в нас, в нашата същност. Така че няма какво да запазваме. За мен е по-важно каква част от Него ще проявим. Това Той е оставил на нас като избор.

Link to comment
Share on other sites

"Често, като се говори на хората, личните им чувства се засягат. Щом се засегнат личните чувства, всякакво развитеи на човека спира. Много ангели, много велики духове са паднали поради своите лични чувства, поради гордостта си.

Учениците на окултната школа падат често, поради своето особено мнение върху нещата.

Окултният ученик не може да има особено, лично мнение. То е от рода на непостоянните величини.

Каква е разликата между постоянните и непостоянните величини?

Непостоянната величина се увеличава или намалява, а постоянната нито се увеличава, нито се намалява. Тя е неизменна величина.

Едните са относителни величини, а другите – абсолютни.

В този смисъл Бог е постоянна и абсолютно неизменна величина, във всичките си отношения."

Дънов, "Постоянни и непостоянни величини", 21.11.1928г

Защо окултният ученик не може да има свое лично мнение?

Мога да открия доста насоки за размисъл по въпроса в следния текст (подчертаването е от мен):

273. Урусвати знае, че егоизмът прилича на опушена бутилка. Има обаче няколко вида егоизъм: личен, родов и дори расов. Представете си какво изопачаване на истината се получава при наслояването на подобни отровени чувства! Не стига това, ами съществува още и планетен егоизъм. Неотдавна чухте твърденият на някакви учени, че живот имало само на Земята. Освен че придаваха на Земята някаква изключителност, те дори и не помисляха за съществуването на Тънкия Свят.

Ето че сега и още един учен дръзва да твърди, че никъде в Безпределността нямало и не можело да има живот. Малко е да наречем това невежество дързост. Само най-грубият егоизъм може да разпространява такива невежи съждения. Вместо да се заемат с доказването на всички условия, съществуващи във Вселената, учените, изхождайки от ограничен кръг наблюдения, си позволяват да правят изводи за цялата Безпределност!

Истинската наука не може да преподава ограничения. Особено печално е, че във века на разширяването на мисълта може да има такива закостенели горделивци. Няма друго название за тези, които смятат, че със своите съждения могат да прекроят самата Безпределност. Токива хора причиняват огромна вреда, стеснявайки границите на зараждащото се широко мислене.

На Земята вече биват забелязани много от така наречените феномени, биват откривани необикновени човешки способности, които започват да се изучават, но внасянето на забрани и отрицания би създало препятствие пред еволюцията. Свободната воля наистина е способна да причини опустошение.

Мислителя посочвал, че ограничаването е пагубно.

Агни Йога - Надземното

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

"Често, като се говори на хората, личните им чувства се засягат. Щом се засегнат личните чувства, всякакво развитеи на човека спира. Много ангели, много велики духове са паднали поради своите лични чувства, поради гордостта си.

Учениците на окултната школа падат често, поради своето особено мнение върху нещата.

Окултният ученик не може да има особено, лично мнение. То е от рода на непостоянните величини.

...

Дънов, "Постоянни и непостоянни величини", 21.11.1928г

Защо окултният ученик не може да има свое лично мнение?

Мога да открия доста насоки за размисъл по въпроса в следния текст (подчертаването е от мен):

... изхождайки от ограничен кръг наблюдения, си позволяват да правят изводи за цялата Безпределност!

Истинската наука не може да преподава ограничения.

...

Агни Йога - Надземното

Не е лесно да се постигне, но резултатите твърде много си струват начинанието...

Като цяло личните чуства (гняв, страх, гордост, собственост...) са много силни,

както и привидната суетна нужда от личното мнение и "мислене"

но може да успeeм да ги надвием и сложим на място,

което наред с хорското мнение и суетата би трябвало да е на заден план...

Упованието тук според мен може да бъде в Духа, в Божественото, непроменимото, в оптимизма, духовния комфорт, пълната радост, самообладанието (т.е. във всичко това което зависи единствено от самия човек)... Личните чуства и мнение (за които става дума) са в крайна сметка зависими от външни фактори и обстоятелства - от ситуацията за която даваме мнение, а чуствата и най-вече тяхното засягане - от мнението на хората за нас, което никога не може да бъде напълно обективно, защото само ние се познаваме най-добре.

Развитието на личния духовен комфорт, самообладание и пълна радост е примерна рецепта за побеждаване,

с което и отпадане на приоритетността на личното мнeние и чуства. Мисля и че що касае личните чуства, малко актьорска игра също е от полза :) важното е да се помни че не сме ролята... B)

Edited by Любо
Link to comment
Share on other sites

Хубаво е личното мнение да се гради на личния опит и също така да не е натрапчиво.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...