Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ясновидството не е събуждане


B__
 Share

Recommended Posts

Ванга бе ясновидка, но не бе събудена. Бе обладана от Не-Аз-а си като всеки от нас.

 

Кое ни кара да вярваме на ясновидците?

Кое ни кара да благоговеем пред тях?!

Защо мислиМ, че те знаят?

Защо си мислим, че може да знаем бъдещето? Може би си мислим, че можем да си направим добро?!

Не е ли по-важно да знаем себе си тук и сега, отколкото да предполагаме къде ще ни запрати Не-Азът?!

 

 

 

Лично аз си мисля, че ако човек се остави на тук и сега в Истинския си Аз, никое бъдеще не е от  значение......нито цвета на аурата ти :) Некакъв цвят, разбираш ли, който ясновидецът е видял през Не-аза си. Да, да, ясновидците виждат.....но всичко е оцветено и изменено и проектирано от Не-Аз-а им. Виждат себе си в теб, Нужно ли ти е?!

Edited by Божидар Цендов-БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

Само да спомена, че човек може едновременно да е ясновидец и събуден и че не съм имал предвид никого от ясновидците, които се подвизават тук във форума, които са достатъчно събудени поне според мен :) :) :) 

Link to comment
Share on other sites

Да, ясновидството не е непременно събуждане, но мога да отговоря, какво мисля аз по някои от въпросите ти, включително съвсем скоро прочетох една книга за Слава Севрюкова. Книгата не си заслужава и затова няма да я цитирам тук, но малката част с откъси от нейни думи/предсказания, бяха интересни.

Какво мога да кажа?

Да, вярвам й, за голяма част от нещата и да, мислим, че можем да знаем какво ще е бъдещето, защото бъдещето е до голяма степен обусловено, т.е известно.

Врявам, защото мисля голяма част от нейните предсказания са се случили, включително е съвсем близо до споменатия срок/период, в редките случаи, когато споменава такъв; също така нейните думи някак резонират добре в мен самата (разбирам, че това е субективно и не може да докаже нищо на никой друг, но все пак да го спомена :) ).

 

Друг е въпросът, че болшинството хора в момента не успяваме да видим добре това бъдеще. Но и Учителя, и Щайнер, и Ванга, и Слава, и други учители или хора с подобни способности, неизменно твърдят, че наближаваме до момента, когато все повече хора ще виждат в бъдещето, все повече хора ще общуват свободно и с невъплътени в момента човешки духове (т.нар от нас "мъртви"), които, макар и намиращи се на близко до нашето собствено ниво на развитие, могат да ни съветват много по-адекватно какво и как да правим, тук, на Земята, защото те, намиращи се в духовния свят, са много по-ориентирани, просто не са затруднени от материята; и тогава животът и развитието на хората ще върви по-съвсем друг начин.

 

Има и друго - знаенето на бъдещето може и да не е полезно, когато за човека  по-добре да мине през опредлена ситуация. Тук вече зависи от нивото и осъзнатостта (както казваш ти - пробудеността) на ясновидеца какво и колко ще каже на попиталия го човек.

Link to comment
Share on other sites

Как може да се знае бъдещето, освен ако то не е предварително разписано от Някой

Нали мислите ставали неща, нали човек имал свободна воля и във всеки един момент,

някое негово решение би могло да промени евентуалното бъдеще..

та се чуда..кое от всичките възможни бъдеща (тази дума май няма множествено число)

та кое от тях точно виждат ясновидците?

 

Днес мислиш едно..бъдещето тръгва в тази посока,

утре решаваш нещо друго - опа ..бъдещето си променя посоката....и така

колкото мисли и решения - толкова бъдещи възможности

Edited by mvm
Link to comment
Share on other sites

mvm, няма противоречие, може би просто малко незнание. И докато от противоречията боли глава, то незнанията се поправят бързо с научаване, с наваксване на липсващото знание.

Тъй като не искам да ти развалям удоволствието от разплитането на на пръв поглед противоречивите виждания за свободната воля и предопределеното бъдеще като взема ти разкажа наготово, то  вземи си свали няколко филма от колибка за струнната теория във физиката и за доказателствата за наличето на т.нар. multiverse. Като ги изгледаш ще видиш как ще си си ъпдейтнала виждането по нещата. т.е. ще си научила.

Edited by hpjon
Link to comment
Share on other sites

Ти като си гледал тези филми от колибката, що не  ги обясниш тука накратко 

най-същественото...в резюме така да се каже..по въпроса с противоречията и с незнанието

съгласна съм, не знам всичко.....

Edited by mvm
Link to comment
Share on other sites

Ами защо, защо... В отговор на въпроса ти ще се позова на теб самата със сламка от съседна тема:

 

 

ами да пробват да падат и да стават,

а не само да се оплакват по форумите и да чакат помощ от някой наготово

с готови формули

 

Ти повече няма да чакаш наготово, нали? Сама ще стигнеш до отговора. Достатъчно е, че вече знаеш къде да го намериш.

Edited by hpjon
Link to comment
Share on other sites

Нещо бъркаш ми се струва,

падането и ставането в другата тема имат друг смисъл - става въпрос за житейски проблеми

 А извличането на информация оттук и оттам не е падане и ставане

тук опира до интереси,,,кое да четем и гледаме

Съгласи се, че не може да сме изчели всичко и да сме изгледали всички филми

Ако някой знае повече , нека да сподели

Link to comment
Share on other sites

Като е дошъл на земята, човек трябва да знае, че очите, ушите, устата не са само негови удове и не може да разполага с тях, както пожелае. Те му са дадени да работи с тях, не само за свое благо, но и за благото на своите ближни, на цялото човечество. Когато иска да свърши някоя работа с един от своите удове, човекът на самообладанието се отправя за позволение там, отдето му са дадени удовете. Щом получи позволение, той пристъпва към работата си, която свършва с пълен резултат. Този е пътят, по който след време и обикновеният човек може да стане гениален.

 

Мнозина се стремят към придобиване на дарби по механически път. Каквито усилия да правят, те трябва да знаят, че чрез външни, физически усилия никакви дарби не могат да се развият. Например, колкото поклони да прави човек, колкото молитви да чете, щом няма съдържание в тях, те не дават никакви резултати. Иска ли да постигне нещо възвишено и благородно, човек трябва да приложи самообладание. Физическите усилия не развиват дарбите. За развиване на ясновидството, например, се изисква голямо самообладание и усилена работа върху ума, сърцето и волята. Ясновидецът трябва да има буден, развит ум и чисто сърце, да тълкува правилно образите, които невидимият свят му представя в будно и в сънно състояние. Ако човек види насън вълк, змия, лисица, ще знае, че скоро ще срещне човек с характер на вълк, на лисица, на змия. Ако сънува, че една птичка иска да влезе в дома му, това показва, че скоро ще срещне една страдаща душа. Това са символи, чрез които невидимият свят си служи. Това е неговият език. Вместо да говорят с часове, разумните същества си служат с образи, които съдържат в себе си някакви идеи. Вълкът има нещо добро в характера си. Той се привързва като куче. Привърже ли се веднъж, нищо не може да го застави да се отдели от човека. Лошата черта на вълка е, че дави овцете. Влезе ли в една кошара, той може да удуши всички овце...

 

И тъй, който иска да живее добре на физическия свят, той трябва да води добър, разумен, трезв живот. Първоначално той ще има големи спънки и мъчнотии, но с усилие на волята всичко ще преодолее. Разколебае ли се в Божиите закони, той нищо няма да придобие. Може ли да живее вълкът без овца? Не може. Всяка овца, изядена от вълка, поумнява, а вълкът скъсява живота си. Вълци, които нападат овце, не живеят дълго време. Овцата, изобщо, има доверие на вълка, но когато я нападне, тя изпитва голям страх и омраза против него. Тези чувства внасят отрова в организма на вълка, вследствие на което животът му се съкращава. На същото основание всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка внасят отрова в човешкия организъм и намаляват деятелността на неговия дух. Сега, като ученици, вие трябва да работите върху себе си, от една страна да пазите своята вътрешна чистота, а от друга – да се чистите от наслояванията на миналото. Тази чистота не се постига само с физически пост, както мнозина мислят...

 

Казано е в Писанието: „Когато духът на Истината дойде, Той ще ви научи какво да правите!“ Като знаете това, вие трябва да работите така, че да предизвикате Духа да дойде във вас, да отвори сърцата и умовете ви. Духът постоянно слиза и възлиза, но се спира само при ония хора, които са отворили сърцата и умовете си за Него. Светлината се спира само при ония пъпки, които се готвят да цъфнат. Светлината обича ония пъпки, които крият в себе си условия за разцъфтяване. Учителят обича ония ученици, които учат, които се трудят и работят. Човек се обича не само за външните си черти, но и за вътрешните. Вътрешните качества го определят като човек. Те се отразяват и върху външността му. Например, ако устата на човека е красива, това показва устойчивост на чувствата му. Ако на челото на човека има две успоредни, напречни линии, те показват добре развита съвест. Този човек никога не лъже. Следователно човек се обича само за нещо красиво. Само красивото в човека се обича, но не и лошото. Когато казваме, че Бог обича и грешния, Той обича доброто, което е вложено в него. Чрез своята Любов Бог въздига грешния. Чрез Любовта си Той корени злото в него. Злото е потребно дотолкова, доколкото служи на доброто. Вземе ли връх над доброто и пожелае да го погълне, злото ражда вече смъртта. Бог забрани на първите човеци да ядат от дървото за познаване на доброто и на злото, за да не допуснат злото, отрицателното в света. Допуснат ли злото в себе си, те никога няма да се домогнат до Вечния живот.

 

За да придобие живота, изобщо, човек трябва да работи в съгласие с доброто, с положителното в света. Животът изисква от човека будно съзнание, отговорност за всички негови постъпки. Като живее, човек не трябва да търси лесния път. Съзнателният човек не се страхува от работа. Колкото по-трудна е работата му, толкова повече го задоволява. Човек се изпитва в мъчните работи, а не в леките...

 

 

Личност и душа

 

 

Link to comment
Share on other sites

Бъдещето може да се знае доколкото всяко наше действие води до съответните последствия. Тези последствия дори и още да не са се проявили на физическо ниво, вече са се реализирали и съществуват като настояще в по-фините сфери. Да, бъдещето е написано, но от хората и по-висшите същества свързани с човешката еволюция. Но то е написано само в една част и продължава да се дописва. И да, висшите същества са поставили определени рамки, които ние не можем да променим напълно. Ние можем да забавим осъществяването на някои събития, да повлияем на начина по който се проявяват, но не и да ги осуетим напълно. Сега някой ще каже, че не сме свободни, но това не е така. Просто не можем да очакваме свобода надхвърляща рамките на съзнанието си. И когато едно явление е с космически характер то не можем да очакваме влиянието, което хората оказват върху това събитие да е голямо. Но има други събития, където същественото влияние идва именно от хората. Навсякъде следва да търсим съизмеримостта.

Link to comment
Share on other sites

Ванга бе ясновидка, но не бе събудена. Бе обладана от Не-Аз-а си като всеки от нас.

 

 

Какво е пропуснала да направи Ванга, за да не успее да се събуди? 

Ти какво разбиращ под събуждане на един ясновидец. Жената построи църква..това не е ли събуждане?

 

Нострадамус дали е успял да се събуди.....или се е поминал заспал?

Link to comment
Share on other sites

Бъдещето може да се знае доколкото всяко наше действие води до съответните последствия. Тези последствия дори и още да не са се проявили на физическо ниво, вече са се реализирали и съществуват като настояще в по-фините сфери. Да, бъдещето е написано, но от хората и по-висшите същества свързани с човешката еволюция. Но то е написано само в една част и продължава да се дописва. И да, висшите същества са поставили определени рамки, които ние не можем да променим напълно. Ние можем да забавим осъществяването на някои събития, да повлияем на начина по който се проявяват, но не и да ги осуетим напълно. Сега някой ще каже, че не сме свободни, но това не е така. Просто не можем да очакваме свобода надхвърляща рамките на съзнанието си. И когато едно явление е с космически характер то не можем да очакваме влиянието, което хората оказват върху това събитие да е голямо. Но има други събития, където същественото влияние идва именно от хората. Навсякъде следва да търсим съизмеримостта.

Съгласна съм донякъде с това, но според мен бъдещето е изцяло написано, то съществува, така да се каже, едновременно с т.нар. от нас настояще и т.нар. минало. Примърдване на бъдещето е възможно единствено в леко забързване/забавяне на събитията и евентуално (по-рядко) в промяна на персонажите (когато за даден индивид определени събития и роли са отложени/ускорени, въобще променени).

Хрумна ми един образ, който ще споделя с вас. Представете си една черга, мноооооого дълга, началото и краят й не се виждат, ние сме някъде там, като вътък на тази черга, можем да я поразпънем насам-натам, в особени случаи да прескочим дори някоя друга нишка, назад, напред или встрани, но ... толкова само. А след това отново ще бъдем върнати там, откъдето сме прескочили нещо - да си го дотъчем, да не остават дупки :) А основата си е наснована от Създателя и си води в определена посока. Съществата от едно определено ниво нагоре са вече съвсем наясно със сплитката на чергата и помагат за поддържането й.

 

А иначе, кой колко е събуден, е трудно да се прецени; особено от хора като нас, които също сме непробудени още.

Но постепенно натам вървим, към събуждане ... :) И, мога да кажа, наближаваме вече!

Link to comment
Share on other sites

 

Ванга бе ясновидка, но не бе събудена. Бе обладана от Не-Аз-а си като всеки от нас.

 

 

Какво е пропуснала да направи Ванга, за да не успее да се събуди? 

Ти какво разбиращ под събуждане на един ясновидец. Жената построи църква..това не е ли събуждане?

 

Нострадамус дали е успял да се събуди.....или се е поминал заспал?

 

 

Учителя казва на Ванга: "Оправи си къщата иначе ще ти вземат и второто зрение".

После Ванга казва на други: "Че какво ми е на къщата, всичко почистено, подредено...". Не го е разбрала.....или не поискала.

 

Сега сещаш се коя къща е имал предвид Учителя. 

 

Но не знам после какво е станало. Не я познавам, не я знам

Link to comment
Share on other sites

Е, явно все пак го е разбрала и си е оправила "къщата",

защото до последно тя не изгуби способностите си, т.е не й взеха второто зрение

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 2 weeks later...

Така е, ясновидството не е събуждане, смърт е.

 

:) Ами само сравни колко много виждащи има и колко малко просветлени :) Чиста математика дори

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...