Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Новата Епоха


Аделаида
 Share

Recommended Posts

"В света трябва да дойде новото. Младите копнеят за нещо идеално и възвишено, което да се реализира на Земята. Новото, което очакват младите е Любовта! Еднствената сила, която може да оправи света е Любовта! Тя може да даде подтик на човешкия ум, сърце, воля и душа. Любов, която не може да даде подтик, не е Любов. Светът не може да се оправи по никой друг начи! Смисълът на живота е Любовта. когато хората се обичат, това е Божественото в Света!

Ако имате Любов, никога няма да се обезсърчавате и всичко, каквото желаете, ще го постигнете, и дето минете пътят Ви ще бъде отворен. Ако живеете за Любовта и тя ще живее за Вас.

Любовта е най-великата наука в света. Разумността, справедливостта и добротата са само външен израз на Любовта. Разумността дава смисъла на живота, Справедливостта - неговото съдържание, а Доброто - външната му форма. Без тези неща, какъвто и живот да се прояви ще бъде нещастен.

Новото е, когато всичко цъфти, всичко зрее, всичко пее и всичко работи. Това е новото, което иде в света. Сега минаваме от един стар порядък на нещата в нов. Старият порядък е тъмен, а новият - светъл.

Новото прилича на месец май, всичко се събужда и излиза от зимния си сън. Заледените реки на земята ще се размразят, цветята ще се разцъфтят. Отново ще протекат благодатни извори през пустините и ще ги превърнат в китни градини. Новият човек като дойде отново ще се свърже с цялата природа.

Нему ще проговорят цветята, птиците, планините и звиздите и той ще разбира езика им.

В новия порядък няма да има обезсърчени хора в света. Ще има възможности за всички. Светът е толкова хубав! Няма какво да се обезсърчаваме. Докато слънцето грее, няма защо да се обезсърчаваме.

Любовта създава новите отношения между хората: всеки да почита божественото във всички хора, всике да съзнава, че божественото живее във всеки от нас. И когато хората започнат да почитат божественото в човешкия ум, в човешката справедливост и в човешката доброта, това е новото на което трябва да уповаваме в бъдеще.

Днес се намираме пред момента на разцъфтяване на човешката душа - най-великото и обикновенно събитие в живота. Човек ще възприеме първия лъч на Любовта. Душите още не са цъфнали, постепенно всички души ще разцъфтят- едни по-рано, други по-късно. Сега трябва да се говори на хората за зазоряването и пробуждането на човешкото съзнание, за приемане първия лъч на Любовта. Тия души, които жадуват за светлина ще цъфнат и ще завържат. При пробуждането им всички противоречия в тях ще изчезнат. Индивидуалният живот на хората прилича на отделни частици, които трябва да приминат през огъня за да се слепят. А пък този огън е Любовта. Ако не дойде тя, нищо не може да се направи. Идването на новата култура е въпрос за пробуждане на съзнанието.

От всички тези страдания, които днес човечеството минава, ще излезе едно възродено човечество, което ще тръгне по съвсем нови пътища. Иде велико пробуждане на съзнанието.

Само тия общества и народи имат бъдеще, които имат усет за нови идеи и в които последните намират място и се разцъфтяват.

Новото е: всеки да опита служенето. Благата, които разумната природа ни е дала, трябва да ги употребим за другите. При Любовта всички са слуги. Един на друг си дават почитание. А при безлюбието всички са гоопдари и един върху други упражнявят насилие. Само любящия може да слугува.

Днес една култура премнава в друга, новото ще мземе надмощие. Сега иде нещо разумно. Любовта трябва да изпълни въздуха. Това, което иде днес в света е духът на братството. Човекът с новот съзнание ще чувства единството в живота. И когато види че обичат някого ще съзнава, че и самият него обичат. И когато поливат едно цевете, той ще се радва понеже и цветето се радва.Кое е новото което иде? Като видите едно живо същество сърцето ви да трепне.Във всяко живо същество да видите проявлението на безграничния.Щастието на другите хора да е ваше щастие. Когато някой човек напредва да ви е приятно понеже и вие сте едно. Ако можеше да живеете във всички и всички да живеят във вас вие сте от новите хора.

Човек да вижда в баща си, майка си, брат си, във всички хора, в растенията, навсякъде изявлението на великото раземно начало в света. Когато в света влезе братството, когато всике вижда в лицето на всике мъж и в лицето на всяка жена своя сестра, тогава новото е дошло в света. Братството и сестринството - това е новият ред на нещата в света!

За да има справедливост, щедрост, подтик към знание, трябва да има Любов.

Когато новия живот на Любовта протече през хората, те ще станат умни, любещи и свободни.

Сега трябва да дойдат новите българи, те са като работливите пчели, които събират мед от цветята.

Като има повече българи умни, справедливи и добри, България ще се оправи и ще бъде един творчески народ в света. Трябва да се сплотим, но сплотяването на Българския народ зависи от Любовта.

Ако всички българи се обичат тогава сме сплотени. Ако всички българи приемат вълната на мировата Любов, която иде те са от новите хора.

Чисти ли сте в мисли, действия, чувства ще бъдете силни и каквото пожелаете ще го придобиете. Младите да пазят идеала на вашата дуиа и към него да се стремят. Бъдете чисти и светли!

Дишайте Любов!!! Нека да грее слънцето във вашия ум, във вашата душа и вашето сърце.

Любовта да ви подбужда към дейност."

от "Учителя за образованието", Боян Боев - съставител

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • Replies 100
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Радвайте се на любовта. Не пресмятайте кой кого колко и как обичал. Щом любовта се проявява, няма престъпление. Любовта е новата религия в света.

Любовта е сила, която преобразява всичко и спасява човека. Тя идва в реална, жива форма и премахва всички прегради. Който се домогне до нея, влиза в областта на разумността.

Божествената любов върши чудеса. Където мине, твори и пресъздава. Тази любов трябва да се изучава. Но ако не сте приложили човешката любов, която е с най-малки жертви, как ще приложите Божествената, за която се изискват големи жертви?Любовта се проявява в живота извън времето и пространството. Тя не зависи от времето, нито от външните условия. Любовта идва от контакта на човек с Бога и се предава чрез вътрешен тласък, чрез вътрешен импулс.

Хората на любовта носят в себе си мир, радост и веселие. Където и да отидат, всички ги приемат с отворени сърца. Те не са невежи, нито горди или амбициозни. Те са смирени и искрени.

Когато говорим за любовта, всякога трябва да разбираме онова начало, което носи живот. Единственият начин, по който хората могат да се разберат, то е чрез любовта. Щом влезете в областта на любовта, вие ще станете щастливи, здрави, животът ви ще се осмисли и ще бъдете готови да служите.Любовта е онази космическа сила в света, която може да тонизира човешкия организъм. Любовта, даже в своето низше проявление, е сила, която хармонизира всички органи и дава импулс на човешкия живот. Любовта става причина за идването на светлината, на топлината, на науката, на хубавите отношения, дава подтик на цялата природа, на цялото човечество и този подтик само може да подобри света.[/b

Любовта може да се предаде по физически, астрален, умствен, причинен начин и по хиляди други начини, но резултатите винаги са еднакви. Тя носи светлина, топлина и свобода.

Любовта представлява свят на услуги. Където е любовта, там е раят, там е блаженството, там е Бог, там са всички блага.Любовта предизвиква физическо и умствено преображение в хората. Тя създава у човека ред алхимически процеси, под влиянието на които цялото му същество се изменя. Всеки се преобразява, когато почувства, че е обичан.

Из "Естеството на любовта"

Петър Дънов

Ако говорим за Новата епоха , ние говорим за ерата на любовта , това е новото " повдигнато съзнание " , което ще придобием . Трябва за това да помислим , за любовта . :D:angel::D

Edited by Инатари
Link to comment
Share on other sites

има повече българи умни, справедливи и добри, България ще се оправи и ще бъде един творчески народ в света... сплотяването на Българския народ зависи от Любовта.

... всички българи се обичат тогава сме сплотени... 

всички българи приемат вълната на мировата Любов, която иде т

Чисти сте в мисли, действия, чувства ще бъдете силни и каквото пожелаете ще го придобиете...

Бъдете чисти и светли!

Любовта е сила, която преобразява всичко и спасява човека.

Любовта идва от контакта на човек с Бога.

Тя носи светлина, топлина и свобода.

Където е любовта, там е раят, там е блаженството, там е Бог, там са всички блага. Любовта предизвиква физическо и умствено преображение в хората. Тя създава у човека ред алхимически процеси, под влиянието на които цялото му същество се изменя. Всеки се преобразява, когато почувства, че е обичан.

icon12.gif:feel happy::feel happy:
Link to comment
Share on other sites

Само тия общества и народи имат бъдеще, които имат усет за нови идеи и в които последните намират място и се разцъфтяват.

Това ми допада най-много. :)

И май е най-трудно за осъществяване.

Даде някой нова идея,за която въобще не сме си и помисляли и ние го почваме: "Ти знаеш ли преди 200г. какво каза........А знаеш ли преди 2200г. какво каза..........Ти по-умен от тях ли си!?!?!? Кой си ти бе!?!?!?

И така - възприемаме само старите идеи,и начини на поведение,и на реагиране.ПЕНСИОНЕРИ.

Да се махаме от пътя на младите :D

Link to comment
Share on other sites

:) Не, няма да се махнем :)

Младите искат да сме до тях и да им помагаме да създадат новото - новата епоха. Да им помагаме с много Любов, одобрение и подкрепа - не със съвети и поучения, не с търсене на слабости и поправяне на грешки!

Ние - горелите и оцелелите знаем, че винаги има път, винаги има нов старт, винаги имаме сили в себе си, за които дори ние не подозираме.

Ние знаем и още нещо - какво изгори нашата младост! (светлите хоризонти на комунизма, партията е права дори когато греши, намери врага в своите редици, направи си самокритика пред всички, посвети живота си на светлите идеали и на обществото, социалистическо съревнование и т.п. :D )

Да споделя нещо, например. Приятелката на сина ми сега започва работа - любимата, за която е учила - детска учителка с чужд език (нашата професия :D ). Виждам сякаш себе си преди 25 години. :D Няма време нито се сеща да се храни, да пие вода, дори за тоалетната. :D Трябваха ми 15 години, за да схвана, че учителят учи и възпитава не с всеотдайните си грижи-жертви за децата, а с примера си. Нашата жертва репродуцира хора, които се жертват като нас самите и такива, които смятат за нормално другите да се жертват за тях. Каза, че не е виждала нещата и от този ъгъл. И допълни, че май същото е и с майката...

Надявам се, че и спестих някоя и друга година за това прозрение... :D

Link to comment
Share on other sites

И така - възприемаме само старите идеи,и начини на поведение,и на реагиране.ПЕНСИОНЕРИ.

  Да се махаме от пътя на младите :D

:feel happy:

Няма да се махнем, понеже искаме да пречим на развитието, понеже не ни трябва нищо ново...

Младите са Новите, а те могат да порастнат само като се смналим ние - старите. И върха да сме стигнали тук, то е само предтечата - Йоан, но Той, Новия трябва да расте, а човека да намалява. Той е истински Човек, само Той - Син Първороден!

Link to comment
Share on other sites

:feel happy:

Няма да се махнем, понеже искаме да пречим на развитието, понеже не ни трябва нищо ново...

Младите са Новите, а те могат да порастнат само като се смналим ние - старите. И върха да сме стигнали тук, то е само предтечата - Йоан, но Той, Новия трябва да расте, а човека да намалява. Той е истински Човек, само Той - Син Първороден!

Така е, Венци!

Верно е!

Той да расте, а аз да се смалявам.

Да бъде Волята на Бога!

:smarty::):smarty:

Link to comment
Share on other sites

:feel happy::angel::feel happy: Да бъде волята на Бога !

Да обичаме Бог във всичките му проявления ,т.е. и нас самите

"Смисълът на живота е Любовта. когато хората се обичат, това е Божественото в Света!Днес се намираме пред момента на разцъфтяване на човешката душа - най-великото и обикновенно събитие в живота. Човек ще възприеме първия лъч на Любовта. Душите още не са цъфнали, постепенно всички души ще разцъфтят- едни по-рано, други по-късно. Сега трябва да се говори на хората за зазоряването и пробуждането на човешкото съзнание, за приемане първия лъч на Любовта.

Индивидуалният живот на хората прилича на отделни частици, които трябва да приминат през огъня за да се слепят. А пък този огън е Любовта. Ако не дойде тя, нищо не може да се направи. Идването на новата култура е въпрос за пробуждане на съзнанието.

От всички тези страдания, които днес човечеството минава, ще излезе едно възродено човечество, което ще тръгне по съвсем нови пътища. Иде велико пробуждане на съзнанието.

Link to comment
Share on other sites

Индивидуалният живот на хората прилича на отделни частици, които трябва да приминат през огъня за да се слепят. А пък този огън е Любовта. Ако не дойде тя, нищо не може да се направи. Идването на новата култура е въпрос за пробуждане на съзнанието.

От всички тези страдания, които днес човечеството минава, ще излезе едно възродено човечество, което ще тръгне по съвсем нови пътища. Иде велико пробуждане на съзнанието.

:thumbsup2:

Абсолютно съм съгласна :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Колективната душа на цялата планета , заено с целия животински , растителен и минерален свят . Всичко трябва да се потопи в съзнанието на любовта , тогава ще има трансформация ..

Затова сме братя и сестри , /всички хора помежду си / , ближни . Такова съзнание

трябва да придобием , тогава ще приложим най- малкото човешката си любов , а тя ще ни доведе и до големият непребродим път на Божествената любов .

Ако ние не упражним , човешката ,/малката , безотговорна любов / :), няма как да стигнем и до Божествената .

Понякога усещам това братско чувство в душата си , много осезаемо , виждам как хората в дадени моменти ,/напълно непознати / , влагат точно такова /братско съзнание в мислите си , постъпките си .

И тогава неутолимият копнеж в душата ми , намира утеха , знам че всичко , ще завърши добре . Но интегрирането на всички съзнания в тази посока е трудно .

Затова ще има сливане и съединяване и привличане . Точно като магнит . Не опират нещата до егота и такива неща , а до съзнания .

Вярвам , че Земята е достатъчно "умна " , за да отцелее.

Тя еволюира непрестанно , префинва се , изнежва се . Същото става и с хората и с животните .

Edited by Инатари
Link to comment
Share on other sites

Земята еволюира в определена плоскост, но тя не е тази на човека. За него обвързаността със Земята е бреме, както и всяка друга обвързаност. Свободата не е земеприсъща. Земята е светъл пример за липса на собствена светлина, притежава само открадната такава - това е ако в нея виждате живота. Ако го виждате отвъд нея - тогава светлината и е просто заета. :lol:

Edited by Венцислав_
Link to comment
Share on other sites

Аз не бих я нарекла открадната - Светлината, която идва на Земята, Слънцето я изпраща щедро към нея и тя я приема, а това поддържа и живота на нея. А иначе, доста е мрака и тук и отвъд за тези, които гледат на майката земя като на мащеха и крадла.

Link to comment
Share on other sites

Емоциите могат само да отдалечават от смисъла.

Докато сме влюбени в старата земя, няма да посрещнем Нова.

Като знаем чисто физически някои процеси, да можем да ги осъществяваме в нас...

Link to comment
Share on other sites

В какво ли бихме се превърнали, ако съвсем стопим емоциите и мислите си.

В Слънцето сме влюбени и все около него се въртим, заедно със Земята. Христовият Дух идва да я осветява ежедневно от Слънцето, да пречисти, така да гради новата, а не като отхвърля старата, с онзи, плътен, тъмен слой около нея. Има ли пробив - спасени сме. Но ние отдавна сме спасени, само че тъмният слой ни пречи да видим това.

Link to comment
Share on other sites

Здравей Силвия :)

по скоро е като химическа реакция или кристализация.

започва с малък монокристал

след това израстването е по-лесно

прераждане от света на хаоса и мрака :)

И на края излиза един чудесен голям диамант! :angel:

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

"tabula rasa" - в това, приемник на Св.Д.

Човек се идентифицира с тъмния слой - как да се измъкне като той е неговата личност. Но чудно ми е как ще търсим Новия Адам като и стария не познаваме...

Edited by Венцислав_
Link to comment
Share on other sites

Няма да се наложи да го търсим , Венци , защото просто ние трябва да се превърнем в него . Никакво търсене . Само заравяне на дълбоко , много надълбоко. :) Ние трябва да станем "Новият Адам" Няма с колет да ни го изпращат , по пощата .

Тъмните слоеве са просто тъмнината в пашкула . Тук таме някоя пукнатина , просветнала. Какво ли точно , означава "да съблечем дрехата си "

И да се родим, с нови съзнания .

Между другото гледайте "Легендата за Зу " "Тhе Legend of Zu"

Имам чувството , че видях , част от бъдещето там . Странна работа , когато хората могат да летят със силата си . И са бойци на светлината . Много впечатляващо . Как да не се размечтае човек ,или поне да надникне малко зад завесата . :blink::D

Edited by Инатари
Link to comment
Share on other sites

Здравей, Валентин! :)

Пътят на кристализацията е минало, то не беше ли инволюция. Някои са просто камъни още, някои - диаманти ( според химичните си елементи ;) ). После идва ред и на всички други царства - растително, животинско. Ние не сме ли на стълбата на човешкото. Който иска да кристализира в диамант, нека го прави. Аз не искам да се връщам назад, нито да крася нечия еснафска шия, която един ден ще ми сложи цена и просто ще ме продаде. Благодаря, дори и скъпо да ме оценяват, все ще съм от мъртвото царство, както го наричат - на камъните. :)

Венци, за някои е угодно да идентифицират човека с тъмния слой, но аз не съм никак съгласна с това, пък мнението си е твое, вярвай си му, като искаш.

Христос дойде именно, за да освободи душата човешка от този тъмен слой, Спасител Го наричат, много неудобно.

Инатари :thumbsup::feel happy: Де да знаеш, може и с колет да го пращат Св. Дух, ама по пощата е рисковано. :D

Link to comment
Share on other sites

Guest valentinus

Така е - само в Христовата сила и с помощта на Христовата сила имаме Надежда. Другото са илюзии и завиране на главата в пясъка, от страх да се види Реалността. :)

Edited by valentinus
Link to comment
Share on other sites

Ама не я познаваме Христовата сила. И да си го признаем временно е много по-изграждащо от самозаблудата, че сме я намерили.

Имаш, нямаш, въобще и представа не би съществувала за Новия Адам, ако не сме познали стария.

Link to comment
Share on other sites

Венци, за някои е угодно да идентифицират човека с тъмния слой, но аз не съм никак съгласна с това, пък мнението си е твое, вярвай си му, като искаш.
Малко по груб начин казано :( ,но съм напълно съгласен с мисълта ти Силвия :thumbsup: .

...въобще и представа не би съществувала за Новия Адам, ако не сме познали стария.

Според мен няма "нов" и "стар" като константни,непроменливи величини, обекти.Днес съм по-различен от вчера и от утре.

И лично според мен основното е ОБЩЕСТВОТО - обществените отношения.

Знаем какви са днес,представяме си какви искаме да бъдат след 10г /примерно/ ,какво трябва да се промени.И съответно - какви качества, знания, умения трябва да притежават АДАМ и ЕВА - за да го сътворят. И почваш да се променяш - себе си,и да въздействаш на другите да се променят.

Пътьом правиш корекции.

Христовата сила съществува,и е действена.Без значение е дали я познавам в тънкости.От значение е да знам кога и как тя ми помага,а то е казано :

"Предай на Господа пътя си;И уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти /Псалм 37:5/

Безпорно - само да лежиш и да казваш "предадох пътя си" - и да чакаш резултат - резултата със сигурност ще е само един - гладна смърт. :D .

Трябва активни действия, и в съдействие с други съмишленици и т.н.

Link to comment
Share on other sites

Според мен няма "нов" и "стар" като константни,непроменливи величини, обекти.Днес съм по-различен от вчера и от утре.

И лично според мен основното е ОБЩЕСТВОТО - обществените отношения.

Знаем какви са днес,представяме си какви искаме да бъдат след 10г /примерно/ ,какво трябва да се промени.И съответно - какви качества, знания, умения трябва да притежават АДАМ и ЕВА - за да го сътворят. И почваш да се променяш - себе си,и да въздействаш на другите да се променят.

Пътьом правиш корекции.

Христовата сила съществува,и е действена.Без значение е дали я познавам в тънкости.От значение е да знам кога и как тя ми помага,а то е казано :

QUOTE

"Предай на Господа пътя си;И уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти /Псалм 37:5/

Майкъл, много добре си го написал.Напълно те подкрепям! :sorcerer:

Не ти ли се струва, че настроението на Венци не е от най- добрите/понякога/? :(

Link to comment
Share on other sites

Какво има да ви се струва, ще ви кажа, че да не съмнявате: така е! Няма да можете да го разберете Венци, понеже сте добри и усмихнати, а той не е. Но ако някога ви се прииска да го разберете - просто се намръщете. Така обаче няма да бъдете себе си.

Link to comment
Share on other sites

Просто Венци има по-неразпространени източници на духовна информация и затова понякога се получават "недоразбирици"... Венци да пише ако бъркам. :P

Link to comment
Share on other sites

Да, имам резерви и към горното, но отчасти е вярно. Ако пише Венци, пак ще се получат недоразбирици. Само едно не разбрах, а и горе се опитах да ни замисля. Защо сме го захапали, да го оставим човека, на никого не пречи и общо взето е съвсем добронамерен.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...