Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Елеазар Хараш, лекции и книги


Recommended Posts

  • 2 months later...

Елеазар представя духа на Учителя, при това не по буквата, а в същността му! 

Link to comment
Share on other sites

За мен духът на Учителя е толкова необхватен за човешката мисъл и представи, че един ученик (ако наистина е такъв) може само да представя своите лични разбирания и то САМО ако се основават на лични опитности, само ако лично са приложени в живота и са дали плодовете си. 

Според мен същността на Учението не може да се "представи". Това, което в най-добрия случай, прави един лектор по Словото, е да привлече вниманието към самото Слово, но не и да го сдъвква и представя, междувременно добавяйки към това "представяне" и своите лични философски размишления, смесвайки ги с препратки към Словото. 

И все пак, след като се радва на интерес и почитатели, следователно има хора, които се нуждаят от това в някакъв етап от живота си. Може би се нуждаят не толкова от трансформация, колкото от формулировки, с които да оправдаят своите лични възгледи, живот, отношения. 

Ето едно сравнение:

Петьо Йорданов

Цитат

 

Н еговата (н а Бога) суровост п ресича разгръщ ан ето на сатанинските сили, защ ото човеш ката любов е наруш ение на Б ож ествен и те закони.
Злото има власт в човеш ката любов, което о зн ачава, че сам а по себе си човеш ката лю бов е с ъ ед и н ен а със зл о ­ то и нейните последствия са ви наги лоши. У чителя казва, че тук няма изклю чения.

източник - стр. 10


 

Учителя: 

Цитат

Ние страдаме от неразбиране качествата на човешката Любов, от неразбиране качествата на ангелската Любов и на Божествената Любов. Не е лошо да обича човек като човек. Човешката Любов има добрите страни, ангелската Любов има добрите страни, а Божествената Любов е съвършенство. Ти не можеш да дойдеш при ангелите, докато не си минал човешката Любов. И при Бога не можеш да идеш, ако не си минал при ангелите и човека. Едновременно трябва да минеш, то е право на човека. То е едно вътрешно състояние на сърцето, едно вътрешно състояние на човешкото съзнание. Ако не разбираш тия неща, колко майки има, които страдат от дъщерите си, от синовете си, колко господари страдат от слугите си, страдат от неразбиране. Защото трептенията на една Любов не съответстват на трептенията на твоята Любов, това е страдание. Това са философски работи.

 Човешка, ангелска и Божествена любов ( безценна лекция, която повлия особено силно върху личния ми живот)

 

Link to comment
Share on other sites

   По принцип тази тема трябваше да бъде пусната в "Духовни мостове", защото Елеазар Хараш изнася над 70 учения, но заради предвижданата реакция на такива модератори като Донка, избрах да я пусна в "Литература, поезия и лирика". Второто все пак подчертава Вдъхновението и творчеството, което няма друг източник освен Бог и Словото на Учителя.

   Сега въпросът е: може ли да се разбере Учителят без да се проучат и доучат ученията, изнасяни преди Него? Има ли върху какво да се стъпи? Върху какво е работила душата-търсач преди това, в предишните си прераждания? До къде е стигнала за да стане пригодна да изучава новото?  Могат ли да се прескачат етапи и така дали ще се получи пълнота?  Какъв обем ще заемат тогава Думите на Учителя? Той спира ли да говори след като си "замине"?

    "Ще кажете, че трябва да се говори на хората ясно, определено. И Аз бих желал да видя човек, който говори ясно, разбрано. Днес повечето хора говорят неразбрано. Мислите ли, че нещата са ясни? Голямо изкуство е да говориш. Защо не може да се говори разбрано? Защото хората са изгубили Първоначалния език, на който са говорили. Те не знаят и своя Първичен Произход."

http://beinsa.bg/beseda.php?id=569

   Кой се занимава с това, кой е взел присърце думите на Учителя, кой изследва Древността, древните езици, освен Елеазар? Има ли такива методи да се върнеш там, за да намериш това, което Бог изначално е вложил в теб? Ако методите са в Учителя и той ги дава на по-развитите ученици, би ли било удачно да се обменяме с тях, на свой ред да ги проучваме? Ами ако имат по-правилен подход от нас? Този подход как е формиран?

" Мога чрез тази виделина да се съобщавам с напредналите американци, китайци, японци, с вашите заминали за другия свят, светът на Божествената хармония. " https://triangle.bg/books/1917-03-25-10.1999/1917-04-01-10.html

   Кой е избрал Учителя да го слуша? Нима всичко това е свършило вече?

    "За тази работа, върху която сега работя, Ми са потребни най-малко 10 милиона години, за да я докарам поне до един край."

https://triangle.bg/books/1917-03-25-10.1998/1919-05-11-10.html

Link to comment
Share on other sites

От тези беседи, които съм пуснал в предишния си пост:

Докато вярваме в лъжливите обещания на хората, всякога ще бъде така, всякога ще бъдем изпъждани от мястото, където са ни повикали по-рано. Така се лъжат моми и момци. Някой момък започне да лъже момата, че ще купи това-онова, ще живее добре с нея и т.н. Момата вярва. На друго място момата лъже момъка.

Трети елемент, който спъва виделината, е сладострастието. То е гробът на Любовта. Колко млади моми и момци са отишли преждевременно в гроба от него! Любовта е хармония, а сладострастието – отрова.

……………………

   Ако това се разбира под "човешка любов съединена със злото и нейните последствия са винаги лоши" какво нередно има в цитата на "Петьо Йорданов"?      Елезар Хараш ползва малки и главни букви за да разграничи например Любов и любов. Това са похвати. 

  В коя книга или лекция е стр.10.? 

Edited by mecholari
Link to comment
Share on other sites

 Интересно ми е също, този сайт е кръстен Беинса Дуно, това е духовното име на Учителя. А Елеазар Хараш е духовното име на Петьо Йорданов дадено му от Учителя.

От  лекция, която вече съм дал: 

Родените от духа веднага се познават. Аз съм готов да пожертвувам за родения от духа всичкия си имот, всичко, каквото имам. За тия, които носят първата дума в себе си, в Писанието е казано, че преди те да се помолят на Бога, Той ще отговори на молитвата им. Тяхната душа е чиста и възвишена, и любовта отговаря на всеки техен зов. Това е учението, което трябва да се проповядва на хората.

http://beinsa.bg/beseda.php?id=569

  Т.е. Учителя го разпознава като дух,  аз с името Елеазар Хараш съм кръстил темата, обаче трябва да го приемам като Петьо Йорданов, обикновен човечец?  Това е защото някой друг не го познава като дух ли е, или в "нормалното му име" има някакъв пълнеж, който е добре познат, човешка близост, сива обикновеност? Това ли е , да приема, че понякога не говори Духа а свободните съчинения на човечеца с препратки към Словото на Учителя? 

Edited by mecholari
Link to comment
Share on other sites

Цитат

 

Т.е. Учителя го разпознава като дух,  аз с името Елеазар Хараш съм кръстил темата, обаче трябва да го приемам като Петьо Йорданов, обикновен човечец?  Това е защото някой друг не го познава като дух ли е, или в "нормалното му име" има някакъв пълнеж, който е добре познат, човешка близост, сива обикновеност? Това ли е , да приема, че понякога не говори Духа а свободните съчинения на човечеца с препратки към Словото на Учителя? 

 

 

,,Т.е. Учителя го разпознава като дух"--------------------- По точно за кого се отнася ?

,,аз с името Елеазар Хараш съм кръстил темата, обаче трябва да го приемам като Петьо Йорданов, обикновен човечец?"--------------------Изразяваш обида ? Защото някой се осмелява да не мисли като теб ?

,,Това ли е , да приема, че понякога не говори Духа а свободните съчинения на човечеца с препратки към Словото на Учителя?  "------------------Хубаво е че на всякъде виждаш чистия дух . Радвам се за теб . Не се сърди , не всички виждат същото . По добре опитай да обясниш .

пп    ,,Майя--илюзията" е продукт на егото . Да се опитаме да я разпръснем , изоставяйки личното . Елеазар често споменава ,, те така , но аз ги обичам " . Това е жив пример за слушателите , напомняне как да се държим с другомислещите .

 

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

"Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 1987-а година, с него да нося отговорност. Дадено ми е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център"

https://portal12.bg/publikacii/eleazar-harash-koyto-ima-lyubov-vnasya-znachenie-vav-vsichki-neshta-video

Всъщност, трябва да призная, че изпитах раздразнение а не обида. Учителя има една молитва:

Молитва на Учителя

Господи, никаква лъжа няма да излезе от моята уста, ще говоря само истината! Ще изпълнявам това, което Ти искаш, за нищо няма да пощадя живота си. Всичко, което искаш, ще го направя доброволно. Ще Те следвам, не защото си направил небето и земята, но защото само Ти си единствен, безграничен, безначален, който обхващаш всичко в себе си.

Амин.

Елеазар Хараш дава като метод говоренето постоянно на истината. Например в тънкостта да не казваш "ще дойда след две минути" а да се появиш след половин час. Държи да се изразяваме максимално точно.

Например в Библията е казано "ще ви дам камъче с име ново написано", и Учителя дава такова име Елеазар Хараш? Тогава разпознава ли го Духът?

Edited by mecholari
Link to comment
Share on other sites

Нямам никакво намерение да обяснявам или оправдавам по някакъв начин своето мнение в темата. Накратко казано: всеки писател има право да си избира псевдоними по начин, който е присъщ и удобен на него. Елеазар Хараш (Петьо Йорданов) е направил нещо, което са направили стотици писатели преди него. Негово лично мнение е, че Учителя му е дал това име. Нека, няма лошо. Само да се знае истината. Неприятното започва от момента, в който започнат претенциите и раздразнението, че някой има различно мнение и не се страхува да го изрази, когато някой открие явни разминавания между представяното и истинското слово.... 

В сайт, носещ духовното име на Учителя, обаче, хигиената е задължителна. Ние тук с вложените време и доброволен труд и средства на много хора, поддържаме библиотека, в която представяме истинското (не изтълкувано през някаква лична призма - колкото и добра да е тя) наследство на Учителя Беинса Дуно. Не е коректно по отношение на нашите читатели и потребители да смесваме двете, допускайки едно от тълкуванията да заеме мястото на самото Учение. Нещо подобно се е случило с Учението на Христос. И в резултат сега имаме многобройни "християнски вероизповедания". Тук, на тази страница това няма да се случи. Иначе Елеазар Хараш и неговите последователи нямат проблем да си разпространяват неговото творчество по какъвто желаят начин - и те го правят успешно. Отново нищо лошо - сега е време на свободния избор. Както виждате, аз изнасям разминаванията не в страниците, които се ръководят от този писател, а в страницата с оригиналното Учение. Както аз зачитам правата на Елеазар Хараш, моля и вие да зачитате правата на Учителя... 

Link to comment
Share on other sites

   Оригиналното Слово на Учителя се разпространява чрез Виделината, където Учителя говори на всеки индивидуално според нивото му на развитие, в зависимост от специфичните му особености. В осъзнатите сънища, видения, Учението Му, висшите същества и Той ги проектират директно в съзнанието на ученика, в символен език, като картини, нещо което е преди падението на думите. Казвайки, че на Небето е най-мълчалив  Учителя има предвид степените на Безмълвие и Тишината на съзнанието, където работи директно Духът.

  Словото, което е записано при "физическото Му пребиваване" на земята, е претърпяло корекции и преправки, затова трябва да се проверява в Акаша. Но с Него може да се изживее синхронизъм, защото Учителя със Словото задвижва Вселената. Затова нищо случайно няма, а зад случайността работи Божият замисъл и промисъл.

   Какво казва Учителя:                                                

  Ако говоря само от себе си, нищо не съм, но чрез Мене говори цялото небе. 

   Задълбоченото изследване на думите на Учителя се прави с методи за придобиване на знание от първа ръка, така че винаги се търси Първоизточника. Казано е "с чистотата на Твоите ръце ще бъда спасен", там е Храма на Истината. Няма друг подход и друга чистота.

Link to comment
Share on other sites

 

Тука малко , ще се обясня . Въпреки явното невникване от твоя страна  на нито едно чуждо мнение .

--- Елеазар все още не може да се поставя на един кантар с ..........Много е далеч от  нивата на Учителя Дънов или на Учителя Христос .

Цитат

Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 1987-а година, с него да нося отговорност. Дадено ми е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център"

Това е публикувано и много са го видяли . Но то е само насока . А ти се държиш като че ли Великите учители не са казали ,,проверявайте всичко" . Държиш се , както се държат последователите на коя да е модна секта . Това е унизително и за Хараш . Не му е нужно да го пазиш от праха .

Разбираш ли , че тук не можем  да стигнем и до същината , на лекцийте му . По точно , казваш нещо и държиш , че е абсолютно .

Основното е , че няма ясна разграничителна линия с беседите на Дънов . А са минали 100 г и беседите са на още жив език .

пп   И мен се случва да се похваля с минали постижения . Въпреки , че това е характерова черта , държаща ме на ниско ниво . Ниво предстоящо да се прескочи .

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

Цитат

 

Вие държите в ръката си едно перо – може да е желязно, може да е златно, може да е сребърно, но с туй перо... В дадения случай туй перо може да бъде глупаво, а може да бъде и умно перо. Ако с това перо напишете една хубава книга, която да ползува света, това перо е много умно. Но ако напишете една глупава книга, дигнете един скандал, пукнете главата на този, на онзи, туй перо е много глупаво. Перото става един посредник на вашите идеи. Ако ти не беше написал тия писма... Перото е станало посредник на вашата идея. Ако ти не беше написал тия писма, нямаше да стане нищо.

Ние теглим аналогия. Майката се занимава с едно дете. Първоначално детето не е умно, няма никаква идея. Чудното е, че някой път бащата, който обича детето, като го види, казва: „Много му светят очите. Гений е това дете, много добре той разбира.“ Аз разбирам куклите. Казвам: Музикална е тази кукла. Той казва: „Философ е.“ Питам: Кой седи зад куклата? Някой умен човек. Тази кукла не е направена от някой човек простак, направена е от човек, който има съображение, който разбира характера на малкото дете и следователно то е направило куклата такава, каквито са нравите ѝ. Куклата е един идеал на някой умен човек. Който направил куклата [...] забавлява. „Счупи се куклата“ – казва детето. Една кукла, втора, трета, четвърта. Идеята, която умният човек имал.

Казвам: По същия начин в психическия свят, в който живеем, формите така се рушат, както съвременните кукли. Виждате една добродетел, след време изчезне. Къде е заминала? Не си е оставила адреса. Къде замина? Пресели се, отиде. Никакъв адрес не е оставил. Той беше много набожен човек, много верующ. Казваме, че не е писал, не се е обадил. Откакто е заминал, мълчи, мълчи като куклата.

http://www.beinsadouno.com/old/lectures.php?id=1891

 

..

Цитат

Братството е обединено. То е между всички, които се разпознават като дух с дух. Всички други са секта.

Това са хубави думи . Но са в миналото . Сегашната задача е чрез разбиране на разнообразието да се повдигнем колкото можем към божествената любов . Онази сила създала всичко . Наше човешко разбиране е че Духа не говори чрез камъка . Но Той е казал нещо когато го е създал . И ако искаме да се включим първо трябва да видим/разберем течението . И второ да направим усилието и работим в общата посока . Нали живота е река . И без стремежа за всеобхватно разбиране  ще си седим по гйолчетата и ще квакаме срещу онези там .

Не го приемай лично . Мотивират ме политиците от телевизора , със усилието си в оплюване . :) 

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

Току-що, АлександърТ.А. каза:

..

Това са хубави думи . Но са в миналото . Сегашната задача е чрез разбиране на разнообразието да се повдигнем колкото можем към божествената любов . Онази сила създала всичко . Наше човешко разбиране е че Духа не говори чрез камъка . Но Той е казал нещо когато го е създал . И ако искаме да се включим първо трябва да видим/разберем течението . И второ да направим усилието и работим в общата посока . Нали живота е река . И без стремежа за всеобхватно разбиране  ще си седим по гйолчетата и ще квакаме срещу онези там .

Не го приемай лично . Мотивират ме политиците от телевизора , със усилието си в оплюване . :) 

1.Който има Дух, той може да проникне и в сърцето на камъка. (Из лекция на Елеазар Хараш 03.11.2015 г.).

2.Това Свещено Дихание прониква в камъка и разговаря с него като с брат.

Осмият старец Уахира

Из книга 1, Мордот ин Махария (Мъдростта на Старците) представено от  Елеазар Хараш.

3.„Има Бог. И ако замълчите, и камъните ще проговорят за Бога. Така както слепите знаят, че има светлина, така както сакатите знаят, че има здрави хора, така и здравите трябва да знаят, че има Бог.“ (Красимира Стоянова, Истината за Ванга) (С други думи – няма нищо по-глупаво от това, да доказваш съществуването на Бога. Както казва Учителя Беинса Дуно, онзи, който има развити духовни сетива, не се нуждае от доказателства за Бога, защото вижда и усеща всички Негови проявления.)

Ти имаш ли общуване с камъните, предали ли са ти някакво послание?

 

 

Edited by mecholari
Link to comment
Share on other sites

В 18.12.2018 г. at 10:17, mecholari каза:

   Оригиналното Слово на Учителя се разпространява чрез Виделината, където Учителя говори на всеки индивидуално според нивото му на развитие, в зависимост от специфичните му особености. В осъзнатите сънища, видения, Учението Му, висшите същества и Той ги проектират директно в съзнанието на ученика, в символен език, като картини, нещо което е преди падението на думите. Казвайки, че на Небето е най-мълчалив  Учителя има предвид степените на Безмълвие и Тишината на съзнанието, където работи директно Духът.

  Словото, което е записано при "физическото Му пребиваване" на земята, е претърпяло корекции и преправки, затова трябва да се проверява в Акаша. Но с Него може да се изживее синхронизъм, защото Учителя със Словото задвижва Вселената. Затова нищо случайно няма, а зад случайността работи Божият замисъл и промисъл.

   Какво казва Учителя:                                                

  Ако говоря само от себе си, нищо не съм, но чрез Мене говори цялото небе. 

   Задълбоченото изследване на думите на Учителя се прави с методи за придобиване на знание от първа ръка, така че винаги се търси Първоизточника. Казано е "с чистотата на Твоите ръце ще бъда спасен", там е Храма на Истината. Няма друг подход и друга чистота.

Съгласна съм. Аз също си го придобивам така за себе си. Работата с наследството от беседи и лекции ми помага да се ориентирам в чистотата на Първоизточника. Нямам против и другите да намират своя. Нямам против и да се опитват да го споделят с другите. Аз също споделям с приятели. НО когато се осмеля да изрека Учителя казва, винаги мога да посоча къде и какво точно. Чистотата на моите ръце така я разбирам. А иначе всеки от какви ли не източници може да почерпи и да се свърже и да си мисли , че те са първоизточника - поне да си каже честно кое е черпил сам от невидимия свят,  а кое е документ.... Творчеството на писателя с псевдоним Елеазар Хараш има своите читатели, нека ги има както всички други писатели. До границата да обявява себе си за говорител и заместник на Учителя Беинса Дуно. И ако някой не забелязва явната и кардинална разлика между тях, не е чел беседите просто, предпочита стила на Петьо Йорданов пред този на Учителя, моля да пази закона на чистотата.

Link to comment
Share on other sites

В едно интервю Елеазар го наричат "Учителю", и той каза че не му е приятно да го наричат така. Каза: "Най-голямата чест е да бъда ученик на Учителя". Но беседите, които съм посочил и извадил цитати, същите тези цитати са дообяснени в книгата "В Храма на Учителя" том 1, от личната връзка на Елеазар с Учителя Беинса Дуно. Но Елеазар не е говорител само на Него но и на 24-те Старци. Така че, той е нещо като Сведенборг. 

Link to comment
Share on other sites

Използваш думата камъни за да пускаш цитати . Но те нямат връзка с казаното от мен . Ще обясня : Желаех да чуеш че сектите са друго лице на Бога .Той е във всичко , дори и в камъка . :)

Цитат

В едно интервю Елеазар го наричат "Учителю", и той каза че не му е приятно да го наричат така. Каза: "Най-голямата чест е да бъда ученик на Учителя". Но беседите, които съм посочил и извадил цитати, същите тези цитати са дообяснени в книгата "В Храма на Учителя" том 1, от личната връзка на Елеазар с Учителя Беинса Дуно. Но Елеазар не е говорител само на Него но и на 24-те Старци. Така че, той е нещо като Сведенборг. 

Религията в съвременноста постепенно се превръща в наука .Смешно е да се проповядва по начини от миналото .Не че изнесеното не е вярно . Но всяка информация се определя според тези за които е предназначена . Тук е форум за широка публика . И ако не желаем да се смеят , макар и неразбиращи , трябва да погледнем с очите на ,,четящия ". Е , твоето твърдение е едно от многото предавания , за гледачи по телевизията . Да излезеш и разправяш ...........все неща непроверими от слушателя е като всяко едно твърдение например ,, аз съм  Наполеон " . За това ти казах че вредиш на Елеазар обявявяйки го за нещо повече от приетото . Защо си въобразяваш че си единствен зрящ . Защо не уважаваш другите сами да преценяват истината в думите на твоя кумир .

Това е твърде емоционално ?  Тогава пиша следното :

Цитат

В едно интервю Елеазар го наричат "Учителю", и той каза че не му е приятно да го наричат така. Каза: "Най-голямата чест е да бъда ученик на Учителя". Но беседите, които съм посочил и извадил цитати, същите тези цитати са дообяснени в книгата "В Храма на Учителя" том 1, от личната връзка на Елеазар с Учителя Беинса Дуно. Но Елеазар не е говорител само на Него но и на 24-те Старци. Така че, той е нещо като Сведенборг.

Почти съм съгласен , Но усещам екзалтацията ти . Та посочвам един друг изявен езотерик, ако приемеш това определение , Мангуров . И той като Хараш , е много добър . Та те питам , непредубедения читател , на кого да даде предимство .Те двамата не съм видял да се хвалят . Обратното , не се разбират . А като страничен човек , мога да забележа , чисто човешките слабости . И колко по публична е , една личност , толкова тези слабости по се виждат . А и двамата черпят от , както го казваш ,,Акаша" , но всеки по свой начин . И както го казват мъдреците , няма единствено правилен начин .

 

Link to comment
Share on other sites

Явно си дошъл да ме обсъждаш. Да си въобразяваш какво разбирам или виждам. За разлика от тебе аз съм до известна степен подготвен. Преписвам 10-та книга на Елеазар. Две в момента на веднъж. Гледал съм му всички видео интервюта в youtube. Някои по няколко пъти.

Зададох ти въпрос, на който не ми отговори.  За разлика от тебе, на мен камъните ми говориха за Бога. Написал съм стихотворение по този повод:

https://www.kaldata.com/forums/blogs/entry/11011-ято-ято-мое-ято/?fbclid=IwAR1XEGUj1sEO1arMq2GBFNyJV780SDzKb-RhfI9zHNfH8uZEg1Ul2aZOdEM

Ти като си толкова духовен, можеш ли да прогледнеш през неговия символизъм, да видиш през моите очи, това което съм видял аз? Мислиш ли тогава, че беседите на Учителя нямат нива, до които нямаш достъп? Защо си въобразяваш че Го разбираш?

Цитирах ти обяснение на личната ми опитност в т.1 т.2.и т.3 . 

В моето стихотворение става дума и за Пегас. Ето какво съм намерил за това свързано с Братството:
http://neobyatnotogovori.blogspot.com/2011/09/99119970813.html

Това, че вие не го разпознавате Елеазар като брат и дух е ваш недостатък. НО мнението ви тежи твърде малко в моите очи, защото и аз ви наблюдавам, преценявам и виждам колко ме разбирате.

 

Edited by mecholari
Link to comment
Share on other sites

Цитат

Това, че вие не го разпознавате Елеазар като брат и дух е ваш недостатък

Единственото , което с часове се опитвам да кажа  . Е , че Хараш е ученик на Дънов и трябва да го представяш като такъв . Да не го поставяш до Дънов . Да има ясно разграничение между казаното от тях ........... РАЗГРАНИЧЕНИЕ -----това  е :) .

Е , по--просто не се сещам как да го кажа --------Нищо повече .

Цитат

Зададох ти въпрос, на който не ми отговори.  За разлика от тебе, на мен камъните ми говориха за Бога.

това бе отговора ми 

Цитат

Използваш думата камъни за да пускаш цитати . Но те нямат връзка с казаното от мен .

Това , при четене  на писаното е по ясно . Моя прочит е като , че водим диалог  . А всъщност гледах как прекарваш вниманието отгоре--отгоре и избираше как да продължиш твърденията си . Което не е диалог .Разбирам , че аз не съм достатъчно подготвен за такива разговори . Все пак е разговор . Но и за това пиша ---уча се ---надявам се . :)

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

 
Цитат

 

За мен духът на Учителя е толкова необхватен за човешката мисъл и представи, че един ученик (ако наистина е такъв) може само да представя своите лични разбирания и то САМО ако се основават на лични опитности, само ако лично са приложени в живота и са дали плодовете си. 

 

Абсолютно . Само изпитвам известни съмнения относно личните опитности приложени в живота . Не съм сигурен , за това го споменавам .Предполагам , че е основно личния опит  означава , да помниш преживяната ,,болка" . Да знаеш кога и как си придобил опита . Но има и опит когато виждаш нещо и то резонира в теб и не знаеш защо . Този резонанс се отпечатва , понякога дълбоко , така че изпитваш известен дисконфорт дълго време . Единственото ми обяснение е , че има някаква памет несъзнавана . Може би от минал живот , може би от общочовешкия опит . :)  Или си живял достатъчно за да забравиш началото . Просто съмнения . Не за значението му , а като единственото за това .

Link to comment
Share on other sites

В 20.12.2018 г. at 18:20, АлександърТ.А. каза:

Единственото , което с часове се опитвам да кажа  . Е , че Хараш е ученик на Дънов и трябва да го представяш като такъв . Да не го поставяш до Дънов . Да има ясно разграничение между казаното от тях ........... РАЗГРАНИЧЕНИЕ -----това  е :) .

Е , по--просто не се сещам как да го кажа --------Нищо повече .

Малкият орех, плодът, е равен на големия орех, дървото. Тъй гласи окултната математика. Частта е равна на Цялото. Ще кажете „Това е абсурд.“ Не, Аз ще ви докажа, че това е така. Малкият орех, който е паднал от дървото, той е част от него. Ако го посадите в добра почва и му дадете същите условия, същия брой години, той ще стане голям като дървото. Следователно той съдържа в себе си възможността да стане също толкова голям. И сега ако приложите туй Учение в себе си, ще можете да пораснете.

http://beinsa.bg/beseda.php?id=531

За горното Учителя казва през Елеазар Хараш:

   Частта е равна на Цялото. Ученикът е равен на своя Учител. Учението е равно на Истината. Кога? Когато се слеят.

Из "В Храма на Учителя" том 1.

 

Модераторска бележка: Екипът на Портала се разграничава от претенциите на автора с псевдоним Елеазар Хараш, да представя своите лични размисли и литературни произведения за "казани от Учителя през него". Смятаме подобни публикации за недостойни и противоречащи на правилата и етиката на нашия форум. При следващ опит да бъдат публикувани и други такива откъси, последните ще бъдат отстранени от темата. 

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Из „Книга на Тайнствата“

Един ден, когато човек се съедини със своята душа и каже „аз“, той ще може да създава цели системи. И тогава човек няма да създава своите системи между готовите вече, да нарушава законността и реда в тях, но ще го поставят в някое празно пространство, там да създава и твори, както иска и както разбира. Във вселената има още много празни, ненаселени пространства, които един ден трябва да се изпълнят и населят. Дойде ли човек до това положение да се слее със своята душа, ще му дадат възможност да създава, да твори. Ще му кажат: Хайде сега, направи един свят, какъвто ти искаш, дето слънцето да залязва и да изгрява, или да изгрява, без да залязва. Ще кажете: Възможно ли е Бог да предостави на човека сила и власт да създава светове и системи? – Възможно е, защото и без това светът, в който сега живеем, е създаден от ангели, вследствие на което и в него виждаме известни дефекти.
Учителя в „Слънцето не ще зайде“
http://beinsa.bg/beseda.php?id=1107
Учителя през Елеазар Хараш: Когато човек познае себе си, величието на своята душа, тогава Бог ще му даде едно празно пространство и ще му каже: Ето ти това място, можеш да твориш според своите закони. – И човек ще твори много по-съвършено, отколкото е сегашното му състояние. Той ще се старае да твори по образа на Бога. Казвам: Той ще построи духовен свят, но и той ще бъде несъвършен. Има и друг път, още един таен път към по-дълбоко и древно себепознание. Тук човек трябва да открие царството на своя чист и древен дух. Тук човекът вече ще твори по подобие на Бога. Но този свободен дух може да пожелае единствено свободата, без да твори, защото Царството Божие е една велика свобода. Ако такъв дух посети земята и нейните същества, достатъчно е само присъствието му. То дарява тези, които разбират, с нещо повече от всякакво творение. То пресътворява съществата в по – висока степен от стремежа. То дарява на съществата вдъхновение. Стремежът е голяма сила във Вселената, но вдъхновението е велика сила извън Вселената.

…..…………...

Из „Космогонията на Розенкройцерите“ от Макс Хайндл:

През Юпитеровия период ще бъде съживен до известна степен умът и тогава човек посредством въображението си ще може да твори форми, които ще живеят и растат като растенията.

През Венериния Период, когато умът на човека ще е придобил „чувство“, той ще може да твори живи, растящи и чувстващи неща.
Когато достигне съвършенство, в края на Вулкановия Период, той посредством въображението си ще е в състояние да извиква за живот същества, които ще живеят, чувстват и мислят.
420 стр.

 

Модераторска бележка: Екипът на Портала се разграничава от претенциите на автора с псевдоним Елеазар Хараш, да представя своите лични размисли и литературни произведения за "казани от Учителя през него". Смятаме подобни публикации за недостойни и противоречащи на правилата и етиката на нашия форум. При следващ опит да бъдат публикувани и други такива откъси, последните ще бъдат отстранени от темата. 

 

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Благодаря за цитатите. На всеки непредубеден читател и потребител вече е ясна разликата между оригинала и претенцията за "нов оригинал". Моето лично мнение е, че въпросният автор е доста неясен и несигурен преразказвател на вече изреченото, записано и съхранено оригинално слово. Всеки има право на своя интерпретация на прочетеното, но никой няма право да обявява преразказите си за "внушени" му или "продиктувани от Учителя или някакъв Дух. За такива "диктовки" Учителя е имал крайно отрицателно мнение и е забранявал на учениците си всякакви спритически опити. По-горе е виден резултатът от тях и става ясно защо Учителя е опитвал да отстрани истинските си ученици от този род "проводничество". 

В ролята си на модератор вземам лично решение да оставя по-горните мнения нередактирани, за да се вижда опитът нечии съчинения да бъдат представяни като "диктовки" от Учителя и като някакво "ново живо слово". Под тях ще напиша, че екипът на Портала не е съгласен да дава трибуна за претенциите на Петьо Йорданов да се представя за "говорител" на Учителя. 

Предупреждавам, че всеки опит да се публикуват тук нови откъси от подобни спиритически претенции, ще бъде изтрит от темата. Можете да публикувате откъси от книги на автора с псевдоним Елеазар Хараш, но без да ги обявявате за "Учителя през Елеазар Хараш". Можете да го правите на воля в други форуми и страници, но не и в Портала. По-горе вече обясних какви са нашите съображения. 

Link to comment
Share on other sites

Няма логика Твореца да не дава право на творчество. Няма логика Учителя да не живее във всеки един от нас. 

   „Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете“* Аз мога още днес да ви свържа с този Дух. 

http://www.beinsadouno.com/old/lectures.php?id=472й.

Как разбирате, че сте свързани със Светия Дух? Учителя част ли е от Него, или Светия Дух е част от Учителя? Или Светия Дух е Учителя? 

Link to comment
Share on other sites

  • Иво locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share


×
×
  • Create New...