Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Тайната на желанията


Aurel
 Share

Recommended Posts

Като една насока искам да дам една мисъл от Рудолф Щайнер, над която може да медитираме и размишляваме:

Желанията са реални сили, които прокарват пътищата ни в свръхсетивните светове

Рудолф Щайнер, “За инициацията”, стр. 55

Има значение какво желаем, там където са нашите желания, там е нашата воля, и от това което избираме съзнателно да желаем, може да зависят немалко неща в живота и в Духовния Път.

Често теософите бяха привеждали следното: убиват в себе си всяко желание. То е старо възпитание. Казват: “Убий желанието.” Щом убиеш желанието, с какво ще работиш? Желанията са материал, с който трябва да се работи. Често се случва с едно въже да обесят човека. Ако беше само един конец, не можеха да го обесят, щеше да се скъса. С дебелото въже обесват човека. Значи не струва да има дебели въжета. Изваждам правилото: направете дебели въжета, за да не бесят хората. Казвам, правете дебели въжета, но не бeсете хората.

Двадесето утринно слово7 март 1943 г., неделя, 5 ч. сутринтаСофия Изгрев

ще кажете: “Там, в “Светлина върху пътя” - “Убий в себе си всяко желание”. Е питам: Като убиеш всяко желание, какво ще остане в тебе? То е съвсем крив превод там. Като се превеждат окултни съчинения, не се превеждат така. Няма никакво убиване, ами просто обърни ума си. Отиваш надолу - върни се нагоре. Нищо повече! “Убий в себе си всяко желание” подразбира - обърни се в обратна посока. Отиваш, имаш да вземаш от някъде пари, наумиш си да го убиеш, да си вземеш парите на сила. Хубаво. Хайде може да го убиеш и да вземеш парите си, какво ще спечелиш? Дойдеш до някое място, измениш желанието си и казваш: “Не, по този начин няма да взема парите си. Отиваш по добър начин, приятелски му говориш и си вземаш парите. Постига се целта. И после, казват там, че за да намери човек истината, сълзите му трябва да престанат в хубаво. Аз тълкувам така: Ако всички извори пресъхнат, тогава на земята какво би станало? А тия, които проповядват окултната школа казват: “Сълзите трябва да престанат и краката да се измият в кръв”. И после мислят, че всичко са разбрали. Това са символи, на които трябва да се намери вътрешния смисъл, да се осмисли. Аз ще дойда тогава, аз ще туря “Светлина върху пътя” на едно сито пред вас, ще я раздрънкам хубаво и всичките тия правила ще ги раздрънкам най-първо. Те са една вълна, която трябва да се раздрънка. Косъм по косъм трябва да остане, а всичкият прах да падне долу. Това са все изрази. Това са формули на астралния живот. Някои формули там има символически и от менталното поле и другите полета, та всички, снети на физическото поле образуват една попска яхния. И когато много медиуми говорят, казват само житен сок ще ядете, пък те не разбират житото в този смисъл. Те не знаят, че за да пиеш този житен сок, трябва да имаш съответното разположение на житното зърно; овесена вода ще пиете, трябва да имате съответното разположение, праз ще ядете, трябва да имате съответното разположение на праза. Нямаш ли туй разположение на праза, празът нищо не те ползва. Там е вътрешната страна. Тия работи трябва да ги научите. На опит да приложите туй знание.

5 лекция на I Мл. ок. клас29.II.1922 г.

Каквото ви се случва в живота, зависи от вашите чисти мисли. Не ви върви, това зависи от вашите нечисти мисли, те са, които ви спъват. Или не ви върви животът. Нечистите желания ви спъват. Може тези нечисти желания да сте ги наследили от дедите си и от прадедите си. Дали вие съзнавате или не, те са една спънка в живота. Ще увеличите добрите си желания. Да ги намерите някъде, да ги изкопаете тъй, както хората изкопават златото и скъпоценните камъни и ги използуват, така и вие ще намерите тия, ценните мисли, ценните желания и ценните постъпки. Щом ги намерите, ще ви тръгне в живота.

Чистите мисли откъде се добиват? – От Божествения ум. Чистите желания откъде се добиват? От Божественото сърце. А чистите постъпки? – От Божествената воля. Та законът ще знаете: От Божествения ум, от Божественото сърце и от Божествената воля ще добиете чистите мисли, желания и постъпки. Та когато казваме, че добре трябва да мисли човек, ние трябва да имаме онзи Божествен ум, с който всичките неща в света са се създали. Когато говорим за любовта, за чувствата, ние трябва да разбираме Божественото Слънце, от което всички желания, които излизат, са чисти. Когато говорим за чисти постъпки, разбираме Божествената воля, дето всяка постъпка е на място. Туй трябва да бъде едно възпитание за вас, ако искате да преодолеете, да се справите с мъчнотиите в живота ви. Има места, дето никой не може да ви помогне. Като дойде да заминете за другия свят, никой не може да ви помогне. Помогни си сам, за да ти помогне и Господ.

30 лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 2 юни 1939 г., петък, 5 ч. с.

за това как да развиваме дадени благородни желание, един от начините е работа с формули от Учителя. (има значение и какви формули ползва човек :)

Колкото повече светли мисли посаждаш в себе си, колкото повече светли чувства посаждаш в сърцето си, колкото повече светли постъпки посаждаш в душата си, толкова животът става по-благ, по-блажен.

“Проявление”, НБ, 1942-1943 г., т. 1 стр. 305

Пазете едно правило. Всякога човек, щом реши да мисли правилно, всеки ден да казва: «Искам да мисля правилно». Всеки ден внасяйте нова струя. Казвайте: «Искам да чувствам правилно». Като кажете, не че ще го постигнете, ще имате едно малко микроскопическо постижение. Тия безбройните малки корекции образуват дебелите въжета на човешкия характер. Защото всеки ден, при всичките противоречия, които имаме сега, да казваме така. Сега сме в епохата на второто пришествие, това е епохата, когато се ликвидират всичките кармически противоречия. Този живот, който сега имаме, той е минал. Него като преобразим, ще дойде нов живот.

(Важни и належащи неща, 80-81стр. утр. Беседи, 1942-3 г.)

Днес философи, учени, писатели пишат за мястото на човека в природата. Всеки го разглежда по своему. Това е въпрос, който и досега не е разрешен. Всеки индивид има определено място. Шом попадне на мястото си, той е доволен, той расте и се развива правилно. Щом напусне мястото си, той става нещастен. Това се отнася не само до хората, но до всички същества без изключение. Следователно стой на своето място. Ако изместиш някого, ще пострадаш. Дето е щастието на едного, там е нещастието на другиго. Такъв е животът. Дадено ти е място, пази го!

Сега ще ви дам една важна формула. Кажете: “Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила да изпълня Твоята блага воля, без никакво изключение.” Ще си служиш с тази формула всеки момент: като си буден и като спиш; като ядеш и като работиш. Щом изговориш тази формула, ти си вече на своето място. Ако я забравиш, ти отиваш на чуждо място. Тази формула е за всекиго от вас.

«Новата азбука», Беседа от Учителя, държана на Мусала, 13 юли 1924 г. Петимата братя

Като изпълняваш Волята Божия, ще придобиеш вътрешен мир.

“Ново разбиране”, УС, год. 2, том 1, 1932 г., изд. Соф. 1949 г., стр. 181

:angel::sorcerer:
Link to comment
Share on other sites

Guest Кристиян

Бог е сътворил само едно единствено нещо- Желанието, което се нарича Душа, Адам, но поради това, че Творецът е съвършен, и в съвършенството Си не може да има недостатък, е отделил Желанието от Себе Си, правейки го Свободен- т.е. максимално отдалечен от Него, и със свободна воля- т.е. свобоата да избира кога, как и колко да се Изпълва това Желание...

Link to comment
Share on other sites

Guest Мона

Мисля, че тази "нова" тема е съвсем магична и магическа.

Желанието е в основата на всяко проявление.

Link to comment
Share on other sites

Мисля, че тази "нова" тема е съвсем магична и магическа.

Желанието е в основата на всяко проявление.

:sorcerer::hypocrite:

Сега ще понапрегнете ума си малко, да мислите, за да се създаде у вас едно желание да пеете. Легнете си вечерно време, ще си кажете:"Искам да стана музикален, музикален, музикален." И бъдете уверени, че щастието ви в света зависи само от музиката. Търговците загубват кредита си, когато загубят музиката. Всички изгубват, когато изгубят музиката. Тогава ти си неразположен и този-онзи човек ще ги оскърбиш, ще си създадеш неприятност. Пък щом си музикално настроен, ще пееш и ще се отнасяш музикално. Ако ние сме музикални, ще говорим естествено. И затуй, бих желал, когато излизате в Природата, да се вслушвате в нея. Вие не сте се вслушвали в течaщите извори. Каква приятна музика има между малките камъчета! Пък в някои местности, в някои гори, когато шумолят там листата, особена музика има! Когато влизате в Природата, оттам ще черпите вдъхновение.

3 школна лекция на общия окултен клас (II година)

15.10.1922 г. Ст. София.

Музиката е велик закон, според който се определя посоката на човешките мисли, чувства и постъпки. Музиката определя възможността за постигане на красивите и възвишени желания на човека. Ако не е музикален, човек може да има само постиженията на вълка, на овцата, на водата, на въздуха, но не и постиженията на човека. Музикален ли е, човек може да постигне всичко, каквото душата му желае.

Рилски беседи 1937 , 11 август, 5 ч. с.

Link to comment
Share on other sites

:):thumbsup::thumbsup: Благодаря за ценната тема, Аурел! :thumbsup:

Благодаря и за думите на Учителя, които толкова точно и с любов и разбиране си подбрал! - все повече започвам да харесвам това, че в нашия форум не се бъбри и не се "форумства", а се учим да мислим и живеем заедно с Любов. Имам понякога усещането, че Учителя е някъде тук - усмихва ни се и ни се радва и от време на време "участва" задочно в нашите разговори. :angel:

От снощи си мисля колко е жизнено важно да разбираме едно понятие правилно и колко е опасно да замърсяваме ума си с "контекстуална синонимия" между думи, които са близки по смисъл, но носят тотално различни пресупозиции и коннотация.

Ето например понятието "желание".

1.В едното си значение то е център на семантично поле с агресивен заряд, а именно:

- желанието представлява конкретен фантазен образ на събитие в бъдещето, в което участват и други хора. (например: желая баща ми да ми купи колата, която съм си харесал :D )

- изпълнението на желанието предполага съставянето на план от тип "целта оправдава средствата".

- неизпълнението на желанието във вида, в който то е възникнало, води до негативни емоции и реакции - разочарование, недоволство, обида, омраза и т.п.

- всяко нещо (човек или обстоятелство), което пречи на изпълнението на плана и желанието е личен "враг" и "лош", срещу, който се започва битка или се обявява за източник на нашите страдания.

Според мен това са "желанията", които ни съветват да "убием". Аз лично бих ги изчистила от агресията. Как?

2. Другото значение на понятието "желание" е център на поле с позитивен заряд. За него говори Учителя в цитатите, предоставени от Аурел.

- желанието представлява импулс без конкретни измерения и участие на други хора. (в примера: желая да се сдобия с кола, която ще шофирам с любов и ще ми служи за полезни неща).

- изпълнението на желанието предполага внимателно проучване на наличните възможности във всеки момент сега и в бъдещето и извличане на максимални ползи без да се нарушава принципа "съхранение на безусловната любов и свобода".

- работата върху изпълнението на желанието е съпроводена само от позитивен емоционален фон до степен "благодаря, че не стана точно това, което исках отначало".

Или както сполучливо е казал Учителя:

"Казвам, правете дебели въжета, но не бeсете хората."
:thumbsup::thumbsup:
Link to comment
Share on other sites

-Желание като нагон, като инстинктивна подбуда.

-Усещания - чисто физически, винаги емоционално украсени

-Желание като страст и амбиция - емоция - астрални пламъци

-Чувства - нежност и финост

-Интуитивни усещания и чувства - чувство за красота, Любов

-Чувствознание - фина духовна чувствителност на хармония с Природата

:yinyang:

Link to comment
Share on other sites

Аз бих разделил желанията на такива произтичащи от астралното тяло и такива произтичащи от душата (ако могат да бъдат наречени желания). "Убиването на желанията" означава заглушаване на първите от страна на последните, т.е. насочване на вниманието към каузалния проводник. На един по-късен етап астралното тяло наистина бива елиминирано, тъй като то не носи повече никакви опитности на човешкия дух. Тогава функциите му се "иземват" от будичния проводник, а в по-късен етап от атмичния. Но на сегашния етап на развитие на човечеството астралнното тяло все още е необходимо. Акцентът от всички нас следва да се постави върху неутрализиране на влиянието на астралните желания (смея да твърдя, че всички желания произтичащи от астралния план забавят развитието на човека и следва да бъдат преодолени) и заместването им с тези на душата.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Eто още един поглед върху желанията (добре познат на повечето хора от форума, но така, за пълнота на картинката го напомням:

От "Книга на качествата" (казват, че е богомилска)

"21. Послушникът трябва да преодолее Сатан и тогава последният ще му се покори и ще му служи. Първата победа над Сатан става, като се победят Стъпките му. Те се наричат на наш език - Желание.

22. Учи се да познаваш широките пътища на човешкото страдание и ти ще разбереш, че страданията се раждат от Желанието. Страдаме, когато желаем и не постигаме желанoто. Страдаме, защото не знаем какво желаем.

23. А откажем ли се да желаем, не страдаме вече.

24. Страданието ражда нови желания, а желанията раждат връзки. Връзките отдалечават крайния миг на нашето освобождение."

Което е съвсем близо до идеите на будизма.

Link to comment
Share on other sites

Уповаваме ли се на Божественото всяка наша мисъл, всяко наше желание ще се реализира.

Link to comment
Share on other sites

Така е.

"Само с желание нищо не става"

Първо се посява мисълта, израства после и желанието и накрая - резултата-то вече е следствието от това което сме си посяли... :3d_135:

Edited by adelaida
Link to comment
Share on other sites

Така е, желанието привлича, то е енергия. Но все пак трябва и да се действа, да проявяваме активност. Когато сме активни - ни се дава.

Link to comment
Share on other sites

Дори и когато сме активни и действаме, пак не винаги постигаме-като не ни е дадено, не става по никакъв начин. Но така е, освен желание, трябва и да се действа и то на 100%, без обаче да очакваме сигурен резултат, защото оттам нататък всичко останало е в ръцете на Висшият Аз (Бог). Пример: двама спортисти участват в състезания, единият завършва втори и не е дал всичко от себе си, той е нещастен, че не е станал първи. Другият завършва на трето място, но е доволен от себе си, защото е дал 100% на каквото е способен. Когато сме дали 100% от себе си, ако сме успяли сме удовлетворени, ако не сме-пак сме удовлетворени и спокойни, защото знаем че сме направили всичко което ни е по силите и не съжаляваме така както ако бяхме дали само 50%(тогава щяха да започнат съжаления-ако бях направил още и това щях да успея...)

Link to comment
Share on other sites

Когато сме наясно със себе си, познаваме се, логично е да желаем постижими неща. А когато сме овладели и подчинили Сатанчо вече нищо, което желаем няма да ни носи нещастие.

Така е, желанието привлича, то е енергия. Но все пак трябва и да се действа, да проявяваме активност. Когато сме активни - ни се дава.
:thumbsup: Или - "Бог дава, но в кошара не вкарва"

Когато сме дали 100% от себе си, ако сме успяли сме удовлетворени, ако не сме-пак сме удовлетворени и спокойни, защото знаем че сме направили всичко което ни е по силите и не съжаляваме така както ако бяхме дали само 50%(тогава щяха да започнат съжаления-ако бях направил още и това щях да успея...)
:thumbsup2:
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Щом едно ваше желание ви дава възможност да разсъждавате, то е разумно желание, а не ви ли дава възможност да разсъждавате, то е опасно.

Малък разбор - беседа от книгата Великата майка

Много ми хареса този принцип на различаване на желанията...

Желание, което ме оставя свободна да реша дали да го реализирам - дали е полезно не само за мен, но за всички; дали е в хармония с живота около мен и в мен; оставя ми време да преценя и подбера средствата за реализацията му... Такова желание не ме заслепява, не ме притиска или изнудва...

Когато го реализирам не изпитвам еуфория и не си ръкопляскам, а имам чувството, че така е трябвало да стане....спокойна радост и увереност...

Напомня ми за влиянието на високите егрегори на Авесалом Подводни.

Желанието ми да имам семейство и дом - да бъда оценена като добра съпруга и майка - ме притискаше в младостта ми толкова, че ми отне правото да разсъждавам дали сме съвместими като характери, дали зад ревността наистина се крие силна любов или просто чувство за собственост и властност....

Желанието да бъда спокойна и щастлива в дома си не просто ме остави свободна, но дори ме задължи да разсъждавам....

Изпълниха се и двете - със съответните последствия за мен.

Link to comment
Share on other sites

Сещам се за една мисъл: :dancing yes: "Най-много сълзи са проляти от сбъднати желания."

В момента не се сещам откъде я зная, но зная, че много ми харесва. И често си повтарям да внимавам какво си пожелавам. :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Желанията са реални сили, които прокарват пътищата ни в свръхсетивните светове

Рудолф Щайнер, “За инициацията”, стр. 55

И после мислят, че всичко са разбрали. Това са символи, на които трябва да се намери вътрешния смисъл, да се осмисли. Аз ще дойда тогава, аз ще туря “Светлина върху пътя” на едно сито пред вас, ще я раздрънкам хубаво и всичките тия правила ще ги раздрънкам най-първо. Те са една вълна, която трябва да се раздрънка. Косъм по косъм трябва да остане, а всичкият прах да падне долу. Това са все изрази. Това са формули на астралния живот. Някои формули там има символически и от менталното поле и другите полета, та всички, снети на физическото поле образуват една попска яхния.

5 лекция на I Мл. ок. клас29.II.1922 г.

Тук Учителят много точно описва състоянието на нещата. Всяка информация трябва да се раздрънка, да се разбере кое от къде (кой свят) идва и за какво може да ни послужи. Навремето са имали няколко книжки да раздрънкват. В сегашно време информацията идва лесно, но раздрънкването върви със същата скорост както преди, така че лесно се става собственик на склад с нераздрънкана информация. И тъй като всеки склад има нужда от картотека, то лесно може да се окажем в позицията на вечно заети склададжии. И това е само един пример на непредвиден резултат от попска яхния на начални добри желания за напредък.

Според мен желанията са като проекти които избираме и в които инвестираме каквото имаме, например време, усилия, пари, здраве и т.н. Понеже тези ресурси са ограничени ние неминуемо се фокусираме в един или няколко проекта. Тези проекти обаче се вписват в стари наши проекти, също и в чуждите проекти, сходните по теми проекти се вписват в подсистеми и всички проекти пък се вписват в една голяма система. Ясно е че тази йерархия трудно може да обхване и остава да се надяваме да сме късметлии, като все пак отчитаме риска и нуждата да разберем как работи системата, а също и че големите проекти означават и голям риск. Всички тези неща обикновено стават ясни в хода на работата ни по проектите. В този смисъл разбирам и мисълта на Щайнер защото работейки по желанията си ние влизаме в досег с различни нива на йерархията от светове в която живеем като човешки същества и така напредваме. Нашите желания не могат да излязат от тях защото сме част от тези светове, но вида им определя посоката ни на движение. От друга страна, ако въобще нямаме никакви желания, тогава липства и посока и движение, следователно ставаме ненужни и на света и на себе си. Така че правилно е да инвестираме както в избраните си желания, както и в познаването на обкръжението и системата в която те се вписват, като ползваме и експертен съвет. Това звучи много "раздрънкано", :rolleyes: но в три думи това се изразява с "Любов, Мъдрост и Истина".

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Всяко едно желание, което разширява твоята душа, внася Свобода или Любов в нея, изпълни го, не питай никого. Всяко желание, което ограничава Свободата,което ограничава Любовта, остави го настрана. Това са вътрешни правила. Има някои неща, които в конкретния случай вие не знаете как да ги изпълните. Няма правило, валидно за всяко едно желание, нито за мислите има правила.

Естествени правила - Великата майка

Какво мислите за този критерий при изпълняването на желанията?

Link to comment
Share on other sites

Правилото разбира се е добро, но не е лесно за реализиране. Нужна е доста рутина и проницателност, за да могат да се предвидят последствията от нашите желания; влиянието, което ще окажат върху нас и върху околните. Освен това е необходима способност за безпристрастно самонаблюдение и непредубеденост в оценяването на желанията. Необходима е и постоянна будност на съзнанието, защото приспаното съзнание лесно може да бъде отклонено от това да филтрира желанията според резултата, който носят и просто да се остави да се носи от тяхното течение, унесено от фалшивото усещане за временна задоволеност, без да мисли за последствията, които ще последват.

„Добре е да се преразгледат собствените мисли в аспекта на далечното бъдеще, представяйки си ги израснали до своя логически завършек. И доброто, и злото на всяка проявена мисъл ще бъде видимо тогава в целия му обем. Така ще бъде по-лесно и да се отхвърли ненужната мисъл.“ (ГАЙ, т.1. – Б. Абрамов)

Link to comment
Share on other sites

Невероятно дълбока тема. В последно време преосмислям значението на астралното тяло т. е. тялото на желанието. Дали трябва да го овладеем? Как да видим всъщност какво трябва да правим? Чувство и желание са астрално тяло, но в различни степени...

И за големината на астралния свят. Оказва се, че той е много по-голям и пълен с добри възможности. Представете си какво е, щом цяла манвантара ще се работи с основен акцент върху него, както в момента е върху физическото.

Link to comment
Share on other sites

Брами, много малка изглежда тази твоя манвантара. Ама ти си знаеш честотата на дишането...

То вече не е и тайна. Говорим за електромагнитни полета, явления, процеси - привличане, отблъскване и т.н.

Астрал...

Обаче, има Чист, има и човешки астрал. Ние сме били първосъздадени от Чистия, но отдавна сме се отделили, създавайки си собствен. Именно чрез желания.

И то, няма как, всяко желание, понеже си е астрално магнитче, привлича около себе си подобна субстанция и кове фината си форма. Когато посбере достатъчно силици, плътност демек, се изявява в материалната сфера - това си е явна физика.

...Която показва слепотата човешка, обвързаността с падналото състояние и невъзможността ни за освобождение от собствената ограниченост.

И само да подшушна - магнитчето си има и друг полюс. Та, желанията, дето идват от нас, въобще не идват от нас. Ние сме хубави, сладки куклички на конци. Астрални конци. Или конци са били, щото сега са толкова уплътнени и задръстили личната и обща атмосфера (аура, ако щете), че и краищата им са изгубени, и дебелината им е главозамайваща, и броят им е вече незнаен.

Сипи сега по едно малко желанийце. Наздраве!

Аз говоря не от позицията на преодоляност, а в окаяност. Някой някога може и да разбере високомерието на нищожността ми.

И вадя меч, не за да нападам, нито да се браня, а само да посочвам. Дано вратовете са по-малко схванати от моя...

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Добре, като оставим настрана обичайната гарнитура от "падналото състояние" и човешката слепота" wink.gif, тъкмо исках да попитам: Откъде се вземат тези желания и желанийца у нас? Защо на един човек му идват отвътре едни желания, а на друг - други, различни?

Щото и Венци си противоречи доста - хем ние сме си създали човешки астрал, собствен, чрез желания, които пък били астрални магнитчета, хем пък сме кукли на конци, щото желанията, дето идват от нас, не идват от нас ... smile.gif

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...