Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня


Recommended Posts

В bratstvoto.net може да се види основната мисъл за деня.

Отварям тази тема в която при възможност ще публикувам източника на мисълта.

Какво означава за нас.

31 август

Ние, съвременните хора, страдаме от недоимък. Известна част на нашето тяло гладува и вследствие на това се явява известно неразположение. Ние страдаме от душевен глад. Материални блага имаме, но душевно всички страдаме. Казваме: „Няма нито един човек, който да ме разбира. Не съм намерил досега нито един истински брат. Самотен съм в света.“ Значи, все липсва нещо на човека. Къде ще намери това, което му липсва? – Той може да го намери само в живата Природа, тя има всичко.

Приливи и отливи (ООК 23/24 г.) – Сф, 2001

Не успях да намеря достъпна в интернет лекцията от която е взета мисълта.

Мисля че има определена връзка между тази мисъл и

У всинца ви трябва да се роди простота в разбирането, да се вдетините, като деца трябва да станете; ако вие не се върнете в положението на деца, да се учите, вие няма да бъдете в състояние да възприемете Великата Божествена наука.

Знаете ли защо? В този път вие трябва да знаете условията, при които материята може да се превръща от едно състояние в друго. Да кажем, дадено ви е сребро, а вам ви трябва злато. Трябва да знаете алхимически как да го превърнете. После, трябва ви някой скъпоценен камък. Важното е да знаете от този въглероден двуокис, който се образува във вашите дробове, да направите един скъпоценен камък. Или пък от излишното желязо, което е в организма ви, да си направите един от най-хубавите ножове, органически, с който да си служите. Сега това са знания в окултната наука. Всеки един ученик иска да има тези познания, за да ги използва, но има Закони на Провидението, Господ ги е сътворил. И тия Закони не са железни, а са диамантени. Железните нищо не струват, но и гранитни не са. Аз казвам: В Божествения свят съществуват диамантени закони – закони, на които най-възвишените умове, най-възвишените сърца, най-възвишените духове доброволно се подчиняват. И те са живи закони!

Съмнение и воля.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 177
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Guest Лагорда

Поздравявам те за хубавата тема
:thumbsup:

Първото нещо, което искам от учениците, е да станете бодри, весели и свободни
.

"...туй, което се дава в Школата, ще го проучвате. И тогава, един на друг, може да си проверявате знанията."

" Любовта и Мъдростта трябва да се съберат, те ще ни покажат истинския път."

"И тъй, главното е знанието." - Правила за Окултната школа - Учителя

:v:

Link to comment
Share on other sites

Неможеш даочакваш околните да те разберат, преди сам да си разбрал себеси;)

Пък и макар и най-близки приатели, ниехората все пак смес подобни, но различаващи се разбирания;)

Link to comment
Share on other sites

Казвате, че даден човек е добър, а друг – лош. Коя е причината първият да бъде добър, а вторият – лош? При това забелязали сте, че и най-добрият човек при известни условия не постъпва добре. И обратно: и най-лошият човек понякога постъпва добре. Вълкът, който минава за жесток спрямо овцете, към малките си е нежен и добър. Защото лошите прояви на човека не представят самия човек. Нито лошото, нито доброто дават представа за човека. По същина човек е нещо особено, вън от неговите прояви.
Също така не може да се мисли за реалността. Хората искат да си обяснят реалността със своите обикновени мерки и разбирания. Това е невъзможно. Това, което някой човек чувства, преживява и мисли, е специфично негово състояние, то не е меродавно за всички. Това, което е дадено на едного, не се отнася до всички.

'Вътрешни прояви'

Лекция от Учителя, държана на 8 октомври 1930 г., София, Изгрев.

Точно това, че сме различни и общуваме, въпреки различията си, е едно от хубавите неща в живота.

Link to comment
Share on other sites

Та първо ще имате една права мисъл. Влезете ли в клас, препирни, спорове, няма да има. Не приперни, а учение, учение ще има. А вие започвате:"Аз зная да свиря по-хубаво, по-хубаво свиря туй парче". Тъй ли, хайде вземете и двамата цигулките, ще има комисия от учители. Хайде свирете! Веднага ще определят кой свири по-хубаво. Ще турят бележка.Опит! Та вие сега няма да се хвалите. Ще ви приведа онзи анегдот за тримата българи. Трима българи, млади момци, отишли на училище, да се учат. Единият бил беден, майка му му дала за път малко сирене. Другият бил по-беден, майка му му дала топла пита, а третият бил богат, майка му му дала кокошка. Тръгнали, но още не стигнали училището, спрели се. Седнали. Богатият извадил кокошката, но тази кокошка трябвало да се изяде само от едного. Взели да мислят кому да се падне и решили, този от тях, който сънува най-интересен сън, нему се пада тази кокошка. Лягат да спят, заспиват. Като се събуждат единият разправя:"Като заспах, погледнах към месечината, пътувах, пътувах, какви ли неща не видях! Но по едно време се уплаших, да не падна." Другият:"Аз пък се качих на месечината. Оттам, като поглеждам към земята, пропаст. И не видях как се сгромолясах, че чак в центъра на земята!" Третият разправя: "Аз пък, като заспах, сънувах, че единият е на месечината, другият-в центъра на земята. Рекох си:те няма да си дойдат, , ами я аз да изям кокошката. Чакайте да видим, дали наистина беше това, дали седи кокошката." поглеждат, кокошката я няма! та сега, като има кокошка, няма да сънувате, че един ходил на месечината, друг-в центъра на земята, а ще я разделите на три равни части. Всинца ще си хапнете от нея! От питата също. И от сиренцето също.

Източник:Правила за окултната школа

Link to comment
Share on other sites

Първото нещо, което искам от учениците, е да станете бодри, весели и свободни.

...главното е знанието

:thumbsup:

Влезете ли в клас, препирни, спорове, няма да има. Не приперни, а учение, учение ще има.

:thumbsup:

1 септември

И канарата има известна разумност! Тя е свързана с едно разумно същество, което има предвид нейното развитие. Ако се отнасяш с пренебрежение към канарата, ще се намериш в известно противоречие. Не се чуди защо падаш от нея и се нараняваш. Като ученици вие трябва да изучавате вътрешната, т.е. окултната страна на нещата, за да се ползвате от богатството, което се крие в тях.

Фактори в Природата (МОК 31/32 г.) – Сф, 1999., с. 114

Не намерих оригиналната лекция в интернет.

Известен коментар на мисълта има в

http://triangle.bg/books/1931-10-02-06.199...-05-13-05.html:

седиш на една канара, чукаш на нея. Казваш, че тази канара не е разумна. Също така и въшката казва така. Този човек си турил гребен и я изважда. Той казва: Какво търсиш, как си влязла? – Също така и човек, който чука канарата, мисли, че не е разумна. Той се мами. Човек се подхлъзне и падне. Като седиш на канарата трябва да знаеш, че седиш на една разумна глава. Камъкът сам е неразумен. Но когато един човек ми хване ръката, не че ръката е недоволна, той стиска ръката ми както иска и аз най-после изтеглям ръката си, свивам я на юмрук и му казвам, че така не се стиска. Като се качиш на канарата, трябва да знаеш, че канарата е свързана с едно разумно съзнание. Тя е израз на една разумност. Не самите неща са разумни, но тези неща изявяват разумността. Ако ти не се отнесеш добре с канарата, ти ще попаднеш в известно противоречие.
Link to comment
Share on other sites

2 септември

Мозъкът е един орган, който развива слънчевата светлина. Той я приспособява и превръща. Учен е този мозък! Той знае много добре работата си. Понякога нас ни е страх да се доверим на онова, което той ни подшушва – мислим, че е халюцинация. После, този слънчев възел – туй, което наричат човешкото сърце, тази топлина, която иде от Слънцето – то я превръща. То разглежда онова, което става вътре в Слънцето, и онова, което става вътре в Слънцето, то ще стане и вътре в нас. Ние не можем да се избавим от последствията на космическия процес, който става в Природата. Ние участваме във всичките блага, които са в Слънчевата система, участваме във всичкото добро, което е там, но ние участваме и в дефицитите на Слънчевата система. Всяка година се определя от бюджета по малко и за нас, когато има печалба.

Най великото

:thumbsup2::feel happy:

Link to comment
Share on other sites

3 септември

Не се борете с лошите мисли – то е губене на време. С тях заедно ще дойдат и добрите. Пренесете тия мисли – това е най-добро. Онзи, който изтърпява злото, е по-силен от онзи, който му се противи. Мине ли ти лоша мисъл да откраднеш нещо, кажи си: „Цялата Земя е моя, къде ще туря тази вещ?“ Ако Бог живее в нас, Земята е наша и Вселената е създадена за нас, Слънцето грее за нас. Щом е така, отде ще се родят изкушенията и съблазните? Разсъждавате ли така, вие ще имате един правилен растеж.

(Приливи и отливи (ООК 23/24 г.) – Сф, 2001, с. 133)

Окултният ученик не му е позволено да разсъждава детински. Той трябва да разсъждава като мъж. Житното зърно не трябва да пита: „Слънцето нали ме грее?“ То трябва да пита така: „Способно ли съм аз да използвам светлината, която ми се изпраща, мога ли да използвам слънчевата енергия?“ А туй, колко е силен Господ, не е важно. Важно е в състояние ли сме да използваме тази светлина, която иде от Бога, за благото на нашата душа и за нейното растене? Това трябва да ни интересува като ученици.

...

в окултната наука няма обезсърчение! Там има знания! Това е Мъдрост. Ще разсъждавате. Няма да мислиш, че ти си праведен, но ще знаеш, че пътят ти е отворен. Там е способният ученик, в това се вижда дали той е добър, или лош. Способен ли е той, пътят му е отворен навсякъде. ... вие трябва да развивате тази способност в себе си. Способността седи в това безстрашие на вашата мисъл...главното нещо, което се изисква, е да съсредоточите ума си във вашите способности, да използвате Божията светлина...

Напред е живот, назад е смърт. Нищо повече! Най-малкото поколебаване – смърт. Назад е смърт. Каквото и да ви кажат: младост, знание, мъдрост, истина, свобода, правда, любов, милосърдие, всичките тия работи са неща на бъдещето. Позор, грехопадение, нещастие, всичките тия озверявания, това е връщане назад. Едно от двете ще решите! Напред! Някои от вас да не бъдете страхливи! Безстрашни ще бъдете и тогава Бялото Братство ще помогне по един особен начин.

Тъмното петно в съзнанието

Link to comment
Share on other sites

Да. Безсмислен и напразен е напънът да се борим с лошите мисли. Мислите идват и си отиват, радиовълни в един приемник. Трябва да имаме грижа за доброго състояние на приемника. Да можем да използваме Слънчевата (Божествената ) светлина, за да расте ... Божественото в нас( При това, според мен, а и не само, е добре да сме наясно, че не става дума за аз-а, смъртната част от човешкото същество, а именно за божественото зрънце в нас, за благото на безсмъртната душа.. Азът от тази светлина само ще изгори, като Семела. Но Дионис може да се роди, ако не му пречим.

Така че ... напред, защото назад наистина е ... смърт, и то - истинска. :)

Link to comment
Share on other sites

Ще минете вътрешни борби; външните борби са нищо, те са цвете! Ще влезете в едно противоречие със себе си, ще дойдат духовни борби. Дойде ли тази борба, няма да си извадите ножа като Дон Кихот, ще се спрете и ще кажете на душата си:

„С теб е Бог!

Ти ще победиш!

Твоята победа е и моя победа!

Аз вярвам в един Бог на Любовта,

В един Учител на Мъдростта и

В един Дух на Истината.“

Тъмното петно в съзнанието

Link to comment
Share on other sites

... и ще кажете на душата си:

„С теб е Бог!

Ти ще победиш!

Твоята победа е и моя победа!

Аз вярвам в един Бог на Любовта,

В един Учител на Мъдростта и

В един Дух на Истината.“

:feel happy:

4 септември

Със слаби добродетели нищо не се постига. Мнозина правят грешки в живота си, защото без да са развили своите добродетели, се заемат да помагат на болни, на страдащи. За да помага, човек трябва да бъде силен. Няма ли нужната сила, той пакости и на себе си, и на онзи, на когото помага. Ако не е готов да помага, по-добре да усили работата върху себе си, да развие онези дарби и способности, които ще го направят силен.

(Божият глас (ООК 30/31 г.) – Сф, 1993., с. 34)

Две категории хора

закъснението е поради технически проблеми

:yinyang::3d_101:

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Guest Лагорда

Не може да давате обещания на Бога и да не ги изпълнявате. Всяко обещание, дадено пред лицето на Бога, трябва да се изпълни.

Ученикът на новото учение трябва да има всестранен интерес, да изучава всички предмети. Само по този начин той може да хармонизира своя живот, да влезе в хармония със Цялото. Цялото има отношение към частите, а частите – към Цялото.

Като ученици, вие трябва да изучавате отделните характери, да познавате хората, с които имате отношения. С изучаването на характерите и проявите на хората вие изучавате добродетелите и слабостите им в техните тънки проявления. Например, вие ще изучавате тщеславието, користолюбието, гордостта, но заедно с тях ще изучавате и добродетелите: смирение, кротост, търпение, любов и т.н.

Само разумният може да прави добро. Той прави добро навреме и намясто. Всяко добро, което не е направено намясто и навреме, не е разумно. Това добро не допринася никаква полза на човека.

Щом е дошъл на земята, човек трябва да учи и никога да не мисли, че много знае и всичко е постигнал.

Човек трябва да се стреми към Божественото знание. Божествено знание е онова, което е придобито с най-малки разходи и което е приложено в живота.

За предпочитане е да страдаш, отколкото да изгубиш живота си. За предпочитане е да работиш, макар и най-тежката работа, отколкото да си в безделие.

Не можете да имате правилни отношения към хората, ако нямате правилни отношения към Бога. Не можете да имате правилни отношения към Бога, ако отношенията ви към хората не са правилни. Всеки човек е Божи служител, затова е дошъл на земята.

Който изпълнява волята Божия, той едновременно помага на себе си и на окръжаващите.

Осигуряването е човешки закон, Божественият свят не се занимава с никакви осигуровки.

Като ученици, вие трябва да работите върху своите добродетели, да ги развивате. Те се намират в зародишно състояние в душата ви, но трябва да им дадете условия да се развиват.

Животът е велика школа. За да разбере предметите, които се преподават в тази школа, човек трябва да има любов към самия живот...От човека зависи какво бъдеще ще си създаде, добро или лошо.

Като изпълните волята Божия, вие ще придобиете голяма опитност.

Желая ви, като сте тръгнали в Божествения път, да не правите грешки, каквито правят онези, които вървят в широкия път.

Страшно е, когато някой, след като намери правия път, мисли за широкия, или за пътя, който води в света.

Изобщо, и от мъжа, и от жената се иска разумност.

Няма по-голямо нещастие за вас от това, да ви посети една светла душа, а после да ви напусне. Това е цяла катастрофа. Човек трябва да работи върху себе си, да се освободи от нечистото и да остане в него само Божественото.

Помнете, че бъдещето се определя от настоящето. Сегашният ви живот определя хиляди бъдещи прераждания. Ако сега живеете разумно, хиляди бъдещи прераждания ще живеете добре. Всичко зависи от сегашния ви живот...

Желая всички да се домогнете до Божествения живот, да забогатеете външно и вътрешно, да разрешите правилно задачите на своя живот. Това се отнася до всички, млади и стари. Не се ли домогнете до този живот, нито здравето си ще подобрите, нито желанията си ще постигнете, нито знания ще придобиете.

Всеки от вас трябва да се радва на здраве, на сила и светлина в ума си и на топлина в сърцето си.

. Работете върху себе си, да ви посрещат навсякъде с радост и веселие. Сега, желая на братята да бъдат справедливи, а на сестрите – да бъдат милосърдни.

Само проявената Божия Любов, само проявената Божия Мъдрост, само проявената Божия Истина носят пълния живот.

Две категории хора

:3d_047:

Link to comment
Share on other sites

Ученикът на новото учение трябва да има всестранен интерес, да изучава всички предмети. Само по този начин той може да хармонизира своя живот, да влезе в хармония със Цялото. Цялото има отношение към частите, а частите – към Цялото.

Не можете да имате правилни отношения към хората, ако нямате правилни отношения към Бога.Не можете да имате правилни отношения към Бога, ако отношенията ви към хората не са правилни. Всеки човек е Божи служител, затова е дошъл на земята.

Който изпълнява волята Божия, той едновременно помага на себе си и на окръжаващите.

Като ученици, вие трябва да работите върху своите добродетели, да ги развивате.

Животът е велика школа. За да разбере предметите, които се преподават в тази школа, човек трябва да има любов към самия живот...От човека зависи какво бъдеще ще си създаде, добро или лошо.

Като изпълните волята Божия, вие ще придобиете голяма опитност. :thumbsup2:

Желая ви, като сте тръгнали в Божествения път, да не правите грешки...

Изобщо, и от мъжа, и от жената се иска разумност.

Човек трябва да работи върху себе си, да се освободи от нечистото и да остане в него само Божественото. :sorcerer::thumbsup2:

Помнете, че бъдещето се определя от настоящето. Сегашният ви живот определя хиляди бъдещи прераждания. Ако сега живеете разумно, хиляди бъдещи прераждания ще живеете добре. Всичко зависи от сегашния ви живот.

Желая всички да се домогнете до Божествения живот, да забогатеете външно и вътрешно, да разрешите правилно задачите на своя живот. Това се отнася до всички, млади и стари... Работете върху себе си, да ви посрещат навсякъде с радост и веселие.

:feel happy:

Не е лесно да живееш с хората. Само ония могат да си хармонират, които живеят един за друг. Докато човек живее само за себе си, никаква връзка не може да създаде с хората. За да се хармонира с някого, той трябва да се откаже от своя егоизъм.

...

Деформирането на човешкия организъм започва от мисълта. За да изправи организма си, той трябва да изправи мисълта си, да изправи отношенията си към Първата Причина. Това се постига, когато човек направи връзка с Бога. Щом се свърже с Него, постепенно започва да се изправя.

Две категории хора

:feel happy:
Link to comment
Share on other sites

Защо ли не чета мислите на тия които пишат

а само преповтаряне(цитиране) на известни вече мисли <_<

някакси не ми се връзват като мисли от днешния ден това са мисли доста отпреди не че не са верни или актуални .

Ваши си разсъждения нямате ли ?

Според мен по-добре заглавието да е цитирани мисли за деня...

:3d_146: допълнението Какво означава за вас ? нещо се пропуска

Edited by bee_bg
Link to comment
Share on other sites

Защо ли не чета мислите на тия които пишат

а само преповтаряне(цитиране) на известни вече мисли <_<

някакси не ми се връзват като мисли от днешния ден това са мисли доста отпреди не че не са верни или актуални .

Ваши си разсъждения нямате ли ?

Според мен по-добре заглавието да е цитирани мисли за деня...

:3d_146: допълнението Какво означава за вас ? нещо се пропуска

:3d_146:

ти за медитация чувал ли си?

За да изправи организма си, той трябва да изправи мисълта си
Link to comment
Share on other sites

Е не ме разбирай погрешно нямам нищо против да са събрани известни мисли на едно място , но според мен за да става форум е по-добре да са мисли на форумци или поне да има коментари по това

какво означават за нас <_< защото има вероятност темата да се напълни само с цитати т.е на четени и препрочетени мисли .

Това си е мое виждане все пак идеята ти е добра като замисъл времето ще покаже на дали съм бил прав, между другото темата ще бъде дълга и обширна...

Link to comment
Share on other sites

Защо ли не чета мислите на тия които пишат

а само преповтаряне(цитиране) на известни вече мисли <_<

някакси не ми се връзват като мисли от днешния ден това са мисли доста отпреди не че не са верни или актуални .

Ваши си разсъждения нямате ли ?

Според мен по-добре заглавието да е цитирани мисли за деня...

:3d_146: допълнението Какво означава за вас ? нещо се пропуска

Здравей!

Наистина, нужно е пояснение. Под 'Мисъл за деня' се има предвид мисъл на Учителя. Върху нея може да се разсъждава. Може би си забелязал, че обикновено има препратка към беседата на Учителя, от която е взета мисълта. Хубаво е и цялата беседа да се прочете.

Можеш да опиташ и ти :dancing yes:

Link to comment
Share on other sites

Всяко добро, което не е направено намясто и навреме, не е разумно.
Не е лесно да живееш с хората. Само ония могат да си хармонират, които живеят един за друг. Докато човек живее само за себе си, никаква връзка не може да създаде с хората. За да се хармонира с някого, той трябва да се откаже от своя егоизъм.

Деформирането на човешкия организъм започва от мисълта.
Не може да се отрече онова, което великите хора са дали на света, но всеки човек трябва да допринесе нещо, колкото малко и да е то.

Задачата на сегашния ви живот се състои именно в това, да изправите лошата си карма.
И Библията, като книга на живота, съдържа рецепти за различни болести.

Пчеличке,

Приеми, че цитатите които съм избрала, са моя житейска философия. Ако искаш мога да ги преразкажа със свои думи, но няма да е така кратко и точно.

Цитирането, в случая, не го правя защото нямам собствена мисъл, а точно защото съм намерила потвърждение на някои свои виждания за живота.

С удоволствие бих цитирала и теб.

Link to comment
Share on other sites

...за да става форум е по-добре ... поне да има коментари по това какво означават за нас ...

Да видим дали ще ти харесат

Като ученици, вие трябва да работите върху своите добродетели, да ги развивате.
Не че за обикновените хора добродетелите не са необходими, но за духовния ученик те са много, много важни.

"Само съвършеният може да служи на Бога" Учителят

Защо това е така? Защото всеки порок освен че нанася вреда на самия човек като го лишава от енергия, е опасен за околните в степента в която той има сила. Какво може да причини един човек който има окултни сили но не е изкоренил докрай завистта и алчността? Много големи пакости. Той ще си натрупа също свръхкарма. "И падането на тази къща ще бъде голямо" :thumb down: Много животи той ще става жертва на черни магии, ще деградира и т.н. и ще се пита "защо точно на мен".

От човека зависи какво бъдеще ще си създаде, добро или лошо.

Затова трябва къщата, тоест собствения живот на човека който търси Бог да се построи върху скала от божествени качества и добродетели. Мотивите трябва да се изчистят във всяка ситуация до детайли. Затова

и от мъжа, и от жената се иска разумност.

Човек трябва да работи върху себе си, да се освободи от нечистото и да остане в него само Божественото.

Чист ~ честен.

Нечист, или користен мотив: някой храни кокошки, наглед им прави добро. Един ден иска да ги заколи.

Познавах един "козар" пенсионер, от София. Ходех да си купувам мляко от него. Говорили сме за козите и той ми е казвал че са много умни. Как го чакат когато спира и др.

После той ми каза че ще заколи скоро някои от тях.

Не скрих отрицателното си отношение, дори го предупредих да не го прави, защото ще има лоши последствия.

Той не ме послуша. Не след дълго той загуби дело за реституция, взеха му къщата.

От мъка и безсилие му изпопадаха зъбите.

Животът е велика школа. За да разбере предметите, които се преподават в тази школа, човек трябва да има любов към самия живот...

Към живота, не само към нашия живот и роднините ни.

Това първо означава - не убивай, нищо което е живо.

Не подтискай и не ограничавай.

Помагай и се радвай на растенето на живота, независимо дали е дете, цвете, дърво или птичка.

Едва тогава можем да разберем живота - когато започнем да го зачитаме, пазим и подпомагаме.

Иначе - сме в кафеза на егото с неговата ограниченост.

Като изпълните волята Божия, вие ще придобиете голяма опитност.

Това е много вярно, многократно съм го проверявал и съм се убеждавал в него.

Близък човек е в лошо настроение и ни дразни отново и отново. Решавам да изпълня Божията воля и да не се раздразня. И наистина най неочаквано искрено се разсмивам и подхвърлям 1-2 шеги че "днес му не пее петелът май".

Не само денят е спасен и се чувстваме и двамата прекрасно, но и съм научил и затвърдил практически как се обръщат ситуации като тази.

И ред други примери, които можеш и ти да се сетиш.

"Изобщо и от мъжа, и от жената се иска разумност"

:thumbsup1:

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Ася Иванова

Аз вече поясних какво съм имал в предвид .

Не виждам какво повече да задълбаваме и уточняваме .

Щом смятате че така става по-добър форум всякакви средства са полезни това че аз съм на друго мнение нищо не означава . А иначе избраните цитати от теб са :thumbsup: ще отсея и аз нещо няма да се дърпам като магаре на лед я :3d_146:

//В.Петров така е къде къде по-добре :dancing yes:

Edited by bee_bg
Link to comment
Share on other sites

Всъщност коментарите са полезни най-вече за този който ги прави. За другите могат да се окажат полезни, може и да се окажат вредни. Въпрос на гледни точки, разбиране и търпимост. Важното е всеки да си е изградил собствено мнение за това което чете, т.е. да размишлява/медитира над него, а кой и кога го е писал е с по-малко значение.

Link to comment
Share on other sites

5 септември

Аз искам да ви говоря за онова, което Бог е вложил вътре във вас. То е ценността на човека. Някой път ние се оставяме да бъдем ръководени от външните възгледи. Не са лоши възгледите. Външните възгледи са спомагателно средство за нашите възгледи вътре. Всеки един твой ближен може да бъде едно спомагателно средство.

(Път на зазоряване (НБ 39/40 г.) – Сф, 1999, с. 652)

По-блажен е!

Link to comment
Share on other sites

5 септември

Аз искам да ви говоря за онова, което Бог е вложил вътре във вас. То е ценността на човека. Някой път ние се оставяме да бъдем ръководени от външните възгледи. Не са лоши възгледите. Външните възгледи са спомагателно средство за нашите възгледи вътре. Всеки един твой ближен може да бъде едно спомагателно средство.

(Път на зазоряване (НБ 39/40 г.) – Сф, 1999, с. 652)

По-блажен е!

Човек, който не е господар на своя нос, той не е господар и на своята мисъл. Човек, който не е господар на своите очи, той не може да възприеме истината. Човек, който не е господар на своите уши, той музикант не може да стане, пък и знания не може да придобие, и оратор не може да стане. Човек, който не е господар на своя език... Някой път идеш, искаш да кажеш нещо. Защо трябва да го кажеш? Та казвам: Ние, съвременните хора, сме дошли до едно положение, изменя се животът. Да ви кажа в какво се изменя и де седи противоречието. Едно зрънце царевица или едно житено зрънце, или ябълчно, или крушено, имаш туй зрънце, може да го милваш както искаш, може да ги носиш в джоба си, в който и да е джоб – мислите, че това е естественото положение? Ако вие посеете туй семенце в земята, тази круша ще израсте, ще стане голямо дърво и можете ли да я турите в джоба си? Може ли да я изваждат и да я турят в земята? От хамбара може десет, двадесет, тридесет пъти да го туряте, никаква вреда няма да причини. Ако вие извадите едно растение десет, двадесет пъти безразборно, вие ще го разрушите.

Път на зазоряване (НБ 39/40 г.) – Сф, 1999, с. 652)

По-блажен е!

Link to comment
Share on other sites

Когато позлатите един предмет, вярно ли е, че предметът е златен? Вярно е, че на повърхността е златен, но вътрешността не е такава. Отвън е златен, а отвътре друг е. Когато златото го окаляте, вярно е, че златото отвън е кално, а отвътре е злато. Вярно е, че отвън е покрито с кал, а отвътре е злато.

От днешната беседа си избрах цитат, свързан с тема, по която скоро писах - за физическата красота, затова няма да повтарям вижданията си по въпроса.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share


×
×
  • Create New...